Ökumenisches Heiligenlexikon

Einleitung Januar II

Jan. II

Bibliographic details for the Electronic File


Jan. II

Cambridge 1999
Chadwyck-Healey
Acta Sanctorum Full-Text Database
Copyright © 1999-2002 ProQuest Information and Learning Company. Do not export or print from this database without checking the Copyright Conditions to see what is permitted.

Bibliographic details for the Source Text

Bollandus, Ioannes
Henschenius, Godefridus

Acta Sanctorum quotquot toto orbe coluntur, vel a Catholicis Scriptoribus celebrantur, quæ ex antiquis monumentis Latinis, Græcis, aliarumque gentium collegit, digessit, notis illustravit Ioannes Bollandus Societatis Iesu Theologus, Seruata primigenia Scriptorum phrasi. Operam et studium contulit Godefridus Henschenius eiusdem Societatis Theologus. Ianuarii Tomus II. XVI. posteriores dies complectens.

Antwerp
Ioannes Meursius 1643

[26], 1160, [75] p.

ACTA
SANCTORVM
QVOTQVOT TOTO ORBE COLVNTVR,
VEL A CATHOLICIS SCRIPTORIBVS CELEBRANTVR,
QVÆ EX ANTIQVIS MONVMENTIS
LATINIS, GRÆCIS, ALIARVMQVE GENTIVM
COLLEGIT, DIGESSIT, NOTIS ILLVSTRAVIT
IOANNES BOLLANDVS
SOCIETATIS IESV THEOLOGVS,
Seruata primigenia Scriptorum phrasi.
OPERAM ET STVDIVM CONTVLIT
GODEFRIDVS HENSCHENIVS
EIVSDEM SOCIETATIS THEOLOGVS.
IANVARII TOMVS II.
XVI. posteriores dies complectens.

ANTVERPIÆ,
Apud IOANNEM MEVRSIVM. ANNO M. DC. XLIII.

EMINENTISSIMO PRINCIPI FRANCISCO BARBERINO
S. R. E. CARDINALI VICECANCELLARIO.

Sanctorvm animæ, Eminentissime Princeps, in manu Dei sunt. Acta eorum, & corpora pleraque, præsidio exemploque relicta in terra mortalibus: quamquam & hæc rediuiua olim pompa triumphali euehentur in cælum: illa vero iam Dei digito descripta sunt in libro Vitæ. At quæ humanis monumentis, ad eruditionem posterorum, ipsorumque laudem Sanctorum, consignauere Maiores nostri, ea & diaboli furor quondam Gentilium armatus crudelitate, nunc etiam Hæreticorum, abolere conatur, & ipsa consumit vetustas, & (fatendum est enim) æui fortassis superioris inscitia suppressit, nostri fastidium.

Ea me stimulauit caussa, vt eruere e latebris, ac deterso diuturni situs squallore proferre in lucem discussa apteque recensita molirer. Opus vero vniuersum de Sanctis cui dicarem, nisi Sanctissimo Patri Vrbano, quem Christus Diuinæ suæ voluntatis interpretem, Vicarium potestatis constituit, omnisque Iudicem sanctitatis? Ab eo Tu secundus occurristi, cui vellem deberemque alteram illius consecrare partem operis. Non diffido fore, vt vltro Vrbano Patruo probetur labor hic meus, quem, ac vitam omnem, Sanctorum gloriæ, Ecclesiæ dignitati, ipsiusque nominatim propugnandæ auctoritati dicaui: sed vbi Tu Patronus accesseris, multo etiam serenior affulgebit, animosque ad reliquum consummandum opus sufficiet, benignissimæ radius Vrbanitatis.

Iussisti me pridem, Eminentissime Princeps, hunc a Te fauorem sperare, qui me in extremis hisce oris terrarum commorantem nosse non es dedignatus; vilem homuncionem, in eminentissimo ipse constitutus dignitatis & sapientiæ fastigio. Nempe vt magni Numinis proprium est, cuncta intime peruadere ac rimari; vt Supremi Pastoris, nullam vel in vltimo orbis angulo, quantumvis abiectam ouiculam gregis sui negligere; id videris Tuum esse voluisse, qui tam propinquo ad vtrumque gradu accedis, vt intelligas quid singuli vbique moliantur ac designent operis, quod quidem ad Ecclesiæ videatur vtcumque ornamentum pertinere.

Suscipe igitur, Eminentissime Princeps, lucubrationes has meas, quārum vltro sæpius apud varios e nostro ordine dignatus est meminisse. Eas si Tibi probari sensero, tanto impensius reliqua Diuorum gesta dilucidanda aggrediar: & si quid minus assequar ipse, exemplo fortassis alios prouocabo, maiore præditos eruditione; vt quæ me fugerunt, ipsi e ruderibus venerandæ antiquitatis exsuscitent. Fuit ea temporum nostrorum felicitas, vt multa Sanctorum corpora, dudum obliuione cōsepulta, reperta sint, ipsiusque auctoritate & munificentia Vrbani in honorificentiorem locum reposita. Annuant quoque illud Cælites, vt pridem ignorata, vel fœde vitiata ipsorum Acta, veteri quidem habitu plenoque grauitatis, sed pura & a suo repurgata squallore, vulgentur. Tu conatus tenues meos, Princeps Eminentissime, qua hactenus, beneuolentia prouehe. Id te submisse obtestor, æternum

EMINENTIÆ TVÆ
Deuotißimus cliens
Ioannes Bollandvs.

BENIGNO LECTORI.

Qvæ in Præfatione generali ad Abbatem Lætiensem ante priorem tomum explicaui, hic non repeto: ea vt consulas, Lector, si tanti est tibi consilium in hocce adornando opere meum intelligere, rogo; aut saltem commentationes has de Sanctis prius ne censoria seueritate notes, quam quæ isthic omnium exposita ratio est, perlegas.

Nam primum, quæ hic traduntur, non esse ea eiusmodi contendo, vt auctoritatem obtineant ac pondus, quod illa habent quæ sunt Ecclesiæ sacrosancto iudicio comprobata: licet nihil a me dictum scriptumve existimem, quod non eiusdem Sanctissimæ Matris Ecclesiæ sit Decretis ac voluntati consentaneum: aut si quidquam imprudenti excidit, quod Summorum Pontificum legibus, aut Conciliorum scitis censeri possit vllo modo repugnare, id ipse vltro abdico, damno, respuo, ac repudio funditus. Nominatim vero ne vlla cuiusquam, qui non videatur per communem Ecclesiæ consensum, vel immemorabilem temporis cursum, aut per Patrum virorumque sanctorum scripta, vellongissimi temporis scientia ac tolerantia Sedis Apostolicæ, vel Ordinarij, cultum venerationemque obtinuisse, miracula, vaticinia, arcanorum manifestationes, narrarem, sedulo caui: quibus cælestes iam olim honores decretos, aut pio populorum consensu, conniuentibus Christianæ religionis Antistitibus, prærogatos, non putaui; eorum vel res gestas, etsi ab alijs traditas litteris, non edidi, vel ijs certe Beatorum aut Sanctorum, dignitatis plenissimam, appellationem non tribui. Plane vero & ingenue testificor, cupere me vt vniuersa quæ scripsi hic & edidi, eo solum loco habeantur, quo Historia Hvmana, cui tantum esse fidei debeat, quantum singuli merentur, a quibus accepi, auctores. Si quid a me obseruatum, aut spectatum narro, nec alio firmatum testimonio; id sic accipi velim, vt ab homine traditum, qui errori sim, pro imbecillitatis humanæ modo, propriaque ingenij & iudicij infirmitate, obnoxius; qui tamen & multum operæ ac temporis in ijs, quæ trado, discutiendis posuerim, & mori millies malim, quam vt sciens quemquam fallam.

Hæc autem aliaq; luculentius in ea Præfatione explicaui. Hic solum rogare te volui, Lector, vt quæ isthic scripsi, inspicere ne dedigneris. Intelliges qua occasione, qua Maiorum auctoritate, quorum secutus exempla, ad hæc elucubranda accesserim: quamobrem hæc olim Heribertvs Rosvveydvs noster, post Surium ac Lipomanum, sit aggressus; qualem vniuersi operis formam adumbrarit; quid in eam rem coaceruarit veterum monumentorum; quæ interea scripserit vulgaritq; opera, quæ alia meditatus sit, perpetuo hortatore ac stimulatore, Lætiensium Monachorum sanctissimo Archimandrita Antonio VVinghio: tum quid ego spectem, quatenus Rosvveydi insistam vestigijs, in quam molem prouehere opus nitar, cuius tum eidem, dum viueret, sapientissimo VVinghio, tum alijs grauissimis viris, probata ratio est.

Perspicies deinde quem ordinem ac methodum sim secutus, ac quamobrem: vt primo Sanctorum, qui singulis diebus coluntur nomina grandiori sint charactere expressa, seruata temporum quibus singuli vixerunt ratione: tum vt reiecti quidam in alios dies, quorum vel multiplex vno loco, vel eadem non eodem die varijs in locis agitur solennitas; alij prætermissi omnino, quorum mihi de sanctitate non erat certo exploratum Ecclesiæ iudicium. Prolegomenων quoque, seu præuiarum ad quamque vitam dissertationum ratio est explicata; eorumq; ac vitarum ipsarum partitio; cur miracula relata Sanctorum, Translationes, aliaque id genus; vtque singulis capitibus breuia subiuncta scholia, siue annotationes, doctis non necessariæ, vulgo vtiles, & probatæ viris eruditis. Ipsarum litterarum explicatum discrimen, & quæ alia ad perspicuitatem & Lectorum commodum excogitata, cuiusmodi hæc sunt: Dies & annus mortis cuiusque Sancti indicatus in margine, singularum tituli paginarum, in earum vnaquaque nomen expressum scriptoris, a quo vita est, quæ isthic datur, composita: capitum diuisio ac tituli: compendia in margine omnium quæ traduntur.

Tum Indicum explanata ratio est & varietas: quis eos concinnarit, qua industria ac iudicio. Eorum duo, videlicet Alphabeticus Sanctorum, quorum quoque tomo gesta narrantur, vel illustratur natalis, & Chronologicus perbreuis, Vitis præfixi, post Præfationem. Reliqui quatuor ad calcem tomi cuiusque reiecti, videlicet Historicus, nomina complectens hominum quæ hoc tomo memorantur, etiam Sanctorum, sed non eorum quorum est in primo Indice peculiariter recensitus natalis, nisi ipsorum in alijs Diuorum Actis iterum mentio fiat; Topographicus locorum; Grammaticus, vel Onomasticus, vocum barbararum vel abstrusiorum; &, cuius maxima erit vtilitas, Moralis, earum rerum, quæ in concionibus, explanationibus Scripturarum, asceticis institutionibus, pertractari solent, non solum virtutum ac vitiorum. Singulis autem tomis sui sunt Indices.

Styli denique ratio est explicata; cur proprius cuique auctori assertus, nec expolitus qui rudis ac semibarbarus; cur meus obuius minimeq; operosus. Inuidiosæ disceptationes de quarumdam gentium Apostolis, Sanctis alijs, Scriptoribus, consulto a me declinatæ: aculeatus in neminem a mea discrepantem sententia, ne hæreticos quidem, extra eas controuersias quæ ad fidem pertinent, stylus vibratus: Ordines religiosi qua decuit reuerentia laudati. Demum quæ alia mediter opera, si Deus Sanctiq; annuerint, perspicies.

Satis prolixe in eadem Præfatione disputaui, quæ sit eorum Actorum, quæ edo, probabilitas: qui gradus Historicorum: horum quam multa postea interpolata opera, & quandoque perperam: quam multa ex fama & vulgi narratiunculis conscripta, quam illa fidem mereantur, quo a me studio discussa, ac ponderata. Multa ab hæreticis vitiata; ab alijs quoque conficta, vel fidem supra ornata, parum laudabili exemplo: vitata vtraque mihi, qua licuit. Monui tamen ne temere commentitia & fabulosa esse quis ea conclamet, que ipsi fortassis paradoxa videntur, priusquam illa accurate examinarit. Neque enim viri prudentis est, ita præcipitem esse in ijs, quæ nō probat, continuo proscribendis ac damnandis. Apocrypha quoque esse multa ostendi, quæ non ideo falsa omnia, etiam veterum Patrum scripta nonnulla, & Sanctorum quidem, vt Alexandrini Clementis, & alia a S. Gelasio olim vetita in Ecclesiæ conuentibus publice legi, quæ tamen priuatim legi fructuose possint.

Exposui quibus adiutoribus, quibus scriptorum adminiculis, tum vulgatorum & publici iam iuris, tum manu exaratorum, sim vsus; ac præsertim quam amica, fideli, certa & constanti, Godefridi Henschenii nostri opera; quam ille multa monuerit, suaserit, ipseque digesserit ac illustrarit: quam ob caussam toto fere opere, plurali verbo effero, quæ inuenisse me, ab amicis accepisse, obseruasse, contulisse, edidisse, prius etiam scripseram, vt cum eo communicem quam meretur laudem, eius præsertim operis, cuius ab eo sperari posse absolutionem confido, si quid mihi humanitus eueniat; vt est egregia memoria, iudicio, plurimarum disciplinarum scientia præditus. Quamquam neq; ego hic vllam vel specto, vel inesse arbitror laudem, præterquam diligentiæ; quam si Deo & Sanctis probauero, præclare me operam collocasse existimabo; neque idem fidus & indefessus adiutor meus, aut sibi aut vlli, præterquam Deo & Sanctis, quidquam ex suo labore accedere laudis exoptat.

De Martyrologijs Fastisque Ecclesiasticis tum Latinis, antiquis & recentibus, tum Græcis gentiumque aliarum disserui, sed breuius fortassis, quam multi optarent. Verum licebit alias, vt spero, plenius, cum pleraque ex ijs edam; præsertim si, quod vnice te rogo, Lector beneuole, quæ nanciscere vetera eiusmodi Martyrologia communicaris, vt cum ijs quæ habeo conferam, aut si nullum antea habui exemplar, id certe quod tuo beneficio nactus ero, tuo nomine publicem. Atque vtinam quæ alibi latere dicuntur tum Græca Menologia, vt illud sæpius Baronio citatum, quod Basilij Imperatoris iussu ab 800. prope annis scriptum dicitur, tum Russorum Catholicorum, Syrorum, aliorum Kalendaria, consequi possim!

Postremo id te precor, vt quid a ceteris huius mei operis lectoribus petierim, in animum inducas vel cursim peruoluere; & votis tu quoque annuas meis, & quæ me quantumvis sedulo omnia indagantem fugerunt Sanctorum Acta, Translationes, miracula, & quæcumque alia amplificandæ ipsorum gloriæ existimabis conducere, benigne suppedites: neu sinas defossos latere veteres illos maximi pretij thesauros, sed ad communem Ecclesiæ vtilitatem, tuamque, in publicum efferas. Habebunt gratiam posteri, referent Sancti.

Si quid scripsi, quod cum certioribus quæ habes monumentis non consentiat, non solum ignoscas velim, sed & moneas viamq; commonstres. Libens retractabo. Esse me hominem scio, & labi posse, in tanto præsertim opere, & in rebus ita procul a finibus nostris atque ætate gestis. Cui sit ita cautum, vt non in auctorem aliquem minus solidum aliquando incidat, vel cum inciderit, non sequatur imprudens, aut non in inuestiganda veritate vspiam hallucinetur?

Nec difficile erit ad me in hanc vrbem, ad quam ex omnibus Europæ prouincijs, singulis fere hebdomadis, veredarij aduentant, litteras dare, si voles. De alijs monumentis quæ maioris esse molis videbuntur, quo pacto possint huc deferri, dispiciam, vbi tuam cognouero propensam voluntatem.

Demum id te obtestor, vt Deum ac Sanctos pro me ores, vt horum adiutus patrocinio, illius gratia, ita ipse quæ describo alienæ virtutis exempla imiter, itaq; rationes omnes meas instituam, vt quæ nunc eminus speculor, coram aliquando contemplari merearipsorum decora atque ornamenta.

INDEX SANCTORVM
XVI. POSTERIORVM DIERVM IANVARII.

Hic Index eos solum continet Sanctos, quorum natalis secundo Tomo, siue XVI. posterioribus diebus Ianuarij, agitur; siue eorum res gestæ narrentur, siue tantum memoria illustretur. Quorum fit in aliorum Actis mentio, sed ad priorem tomum aut alios menses natalis pertinet, eorum nomina tertio Indice, siue Historico referuntur; vti & horum quoque, si alibi hoc ipso tomo rursum, non in propriis Actis, occurrant.

Præfigitur cuique Sancto dies quo colitur. Additur ordo, laureola, locus mortis vel præcipuæ venerationis. Tum quidquid de eo hic traditur: an vita? quo auctore? vnde? quid singula capita contineant? an præfixa Prolegomena, siue præuiæ de rebus ad eum Sanctum pertinentibus dissertationes? an in paragraphos distributæ? denique summa eorum quæ de vnoquoque dicuntur, subiicitur oculis.

Non est præfixa littera S, aut B, vel† vt in tertio Indice: nam cum omnes vel plerique Sancti sint aut Beati, qui hoc Indice continentur, non est necesse eum titulum ad differentiam vsurpare. Litteræ A, B, C, & c. quæ, vt in quatuor posterioribus Indicibus, certum expressæ paginæ spatium designent, raro additæ sunt, quia cum maiori charactere impressa Sanctorum nomina sint, non est difficile vnico oculi coniectu ea reperire: ideo nec ad marginem eædem consignatæ sunt hic litteræ.

Notæ contractionum hic vsurpatæ, sunt istæ communiores: Mrol. Martyrologium. Mroll. Martyrologia. MS. manuscriptum. MSS. manuscripta. Mlog. Gr. Menologium Græcorum. Men. Gr. Menæa Græcorum. M. Martyr. MM. Martyres. Presb. Presbyter. Ep. Episcopus. V. Virgo. VV. Virgines. Reliquæ obuiæ sunt.

A

Abachuum fil. SS. Marij & Marthæ, M. Romæ. a pag. 214. ad 219. Vide Marius.

Abibas Martyr Samosatæ. Ex Menæis Græcorum. 950

Accursius Mart. Ord. S. Francisci in Mauricania, a pag. 62. ad 71. Vide. S. Berardus de Carbio.

Archilleus Confessor. Ex Vitis PP. & Men. Gr. 164

Adamnanus Presbyter, Coldinghami in Scotia. Prolegomena ex variis 1120. Vita ex historia Angl. Bedæ. 1120

Adelelmus Abbas, Burgis in Hispania. Prolegomena. 1056. Vita ex Hispanico Ioannis Mariettæ cap. 1. Adelelmi institutio, militia, conuersio 1057. cap. 2. virtutes ac miracula ante Sacerdotium 1058. cap. 3. & 4. Sacerdotium, alia miracula 1058. 1059. cap. 5. obitus, miracula post facta. 1060

Adelvviua mater S. Popponis, in Gallia Belgica. In vita S. Popponis 638. b 641. & 642

Adiutus Mart. Ord. Minor. in Mauritania. a pag. 62. ad 71. Vide S. Berardus de Carbio.

Æmilianus M. Ep. Trebiæ in Italia. Ex Ferrario. 833

Æmilianus M. in Africa. Ex Martyrol. MSS. 708

Agapis M. Ex Martyrol. Romano 618

Agapius M. in Sicilia. Proleg. Acta ex Men. Græc. 592

Agathangelus M. Ancyræ. In Actis S. Clementis Ancyrani. Eius veneratio 458. 459. & 460. conuersio 475. gesta in itinere Nicomediensi 464. & 475. tormēta Nicomediæ 465. & 476. Ancyræ 465. & 477. Amisi 466. & 478. Tharsi 464. & 479. & 480. cædes 468. & 482.

Agatho M. in Ægypt. Acta MSS. 188

Agnes V. M. Romæ. Prolegom. 350. Vita auctore S. Ambrosio, collata cum MSS. cap. 1. S. Agnes nubere recusat 351. cap. 2. Lupanari flammisque superior, gladio percutitur 352. cap. 3. S. Emerentianæ cædes: Constantiæ conuersio 353. Acta ex Menæis 354 De reliquiis S. Agnetis. Prolegom. §. 1. Basilicæ ac reliquiæ S. Agnetis Romæ 354. §. 2. Vltraiecti 355. §. 3. aliquæ in Gallia 356. Translatio reliquiarum eius & S. Benigni Ep. e Gallia Vltraiectum, ex MSS. c. 1. Reliquiæ defossæ, reuelantur Amolvvino rustico 357. cap. 2. inuentæ a Lamberto Presb. 358. cap. 3. Festa profanantes puniti 359. cap. 4. Reliquiæ Vltraiectum translatæ. 359. Aliquæ olim translatæ Constantinopolim, inde in Hispaniam. Prolegom. 360. Narratio translationis ex Domenecco 360. Miracula S. Agnetis. Ex variis 361. ex Thoma a Kempis. §. 1. Ope S. Agnetis pulsa ægritudo 362. §. 2. amissa pecunia recuperata 362. §. 3. alia beneficia 363

Aidanus, siue Medocus, Ep. Fernensis in Hibernia. Prolegom. 1111. Vita ex MSS. cap. 1. S. Aidani ortus, sancta adolescentia 1112. cap. 2. gesta in Britannia sub disciplina S. Dauidis Ep. 1113. cap. 3. reditus in Hiberniam varia miracula 1114. cap. 4. victoria de hostibus obtenta. vis eleemosynæ. Episcopatus 1115. cap. 5. vita & sanitas reddita eius meritis. egentibus allata subsidia 1116. cap. 6. varia vaticinia. salus Regibus obtenta 1117. cap. 7. mortuus suscitatus. alia miracula 1118. cap. 8. curiositas punita 1119. cap. 9. Post mortem miracula 1119

Alba M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 80

Albericus I. Ab. Cisterciensis. Prolegom. 753. Vita auctore Chrysostomo Henriquez. cap. 1. S. Alberici præfectura Cisterciensis 754. cap. 2. mutatio habitus monachorum 755. cap. 3. sanctitas Ordinis visione declarata 755. cap. 4. Ordinis confirmatio, leges sancitæ 756. cap. 5. Alberici morbus, obitus, exequiæ 758

Aldegundis Virg. Abbatissa Malbodij in Belgio. Prolegom. 1034. Vita e MSS. cap. 1. S. Aldegundis ortus, pia educatio 1035. cap. 2. visiones cælestes illi oblatæ 1036. cap. 3. virtutes; miracula 1038. cap. 4. alia miracula. obitus 1039. Alia vita auctore Hugbaldo ex MSS. & Surio. Dedicatoria auctoris 1040. Prologus 1040. cap. 1. S. Aldegundis ortus, institutio, visiones 1041. cap. 2. propositum seruandæ virginitatis a matre oppugnatum 1042. cap. 3. parentibus probatum 1043. cap. 4. velum susceptum. monasterium institutum 1043. c. 5. virtutes. miracula 1044. cap. 6. visiones, prophetia, ægritudo 1045. cap. 7. obitus, miracula. 1046. Alia Vita ex MSS. cap. 1. S. Aldegundis ortus, præclari mores 1047. cap. 2. spretum coniugium. secessus 1047. cap. 3. cœnobium Malbodij institutum 1048. cap. 4. miracula, visiones, ægritudo 1049 Translationes variæ. Prolegom. 1050. Historia II. Translationis auctore Adriano Præposito Malbod. 1051. Historia III. Translationis auctore teste oculato. cap. 1. Translatio decreta 1052. cap. 2. solemniter peracta 1053. cap. 3. reliquiæ venerabiliter reconditæ 1054

Alexander Mart. Ex variis Mroll. 1026

Alexandrini Martyres sub Constantio. Prolegom. 840. Epistola Alexandrinorum de horum Martyrio ex S. Athanasio 840

Alphonsus Ep. Asturic. in Gallæcia. Ex Molina & Marietta 751

Amarinus, siue Marinus Ab. in Gallia, M. In Actis S. Præiecti Ep. 628. 629. 631. 632. & 635

Amasius Ep. Teani in Italia. Prolegom. 484. Vita ex Actis Ecclesiæ Teanensis 484. & 485

Ammonas Ab. in Thebaide. Ex Vitis PP. & Men. Gr. 722

Ammonius Ep. Dertonensis in Italia. Ex Ferrario 226

Ammonius M. Alexandriæ. Ex Mroll. 1080

Ammonius M. in Ægyp. Acta ex MSS. 188

Ammonius miles Martyr in Ponto. Ex variis 188

Amnichadus monachus inclusus Fuldæ in Germ. Vita ex variis collecta 1055

Ananias Apostolus M. Damasci. Prolegom. 613. & 1151. Acta ex MSS. Græco 613

Ananus M. Romæ via Appia. Ex Mroll. MSS. 3

Anastasius M. in Hispania Tarraconensi. Ex variis 457

Anastasius Persa mon. Mart. in Assyria Prolegom. §. 1. Acta antiquitus conscripta. 422. §. 2. tempus conuersionis ad fidem & martyrij 423. §. 3. locus martyrij. monasterium eius, vbi? 424. §. 4. modus martyrij. reliquiæ e Palæstina translatæ. publica veneratio 424. & 1145. Acta ex MSS. Latinis. Prologus 426. Cap. 1. S. Anastasij ad Christum conuersio 426. cap. 2. Vita monastica, desiderium martyrij 427. cap. 3. captiuitas, verbera, quæstiones Cæsareæ Palæstinæ 428. cap. 4. pietas & constantia in carcere 429. cap. 5. tormenta in Perside tolerata 430. cap. 6. martyrium, sepultura 431. Eadem Acta ex. MS. Græco. Prologus 432. cap. 1. mutilum 432. cap. 2. vita monastica, desiderium martyrij 432. cap. 3. varia Cæsareæ tolerata tormenta 433. cap. 4. pietas & constantia in carcere 434. cap. 5. tormenta in Perside tolerata 435. cap. 6. cædes, reliquiæ. 436. Miracula Auctore teste oculato ex MS. Græco 436. & seqq.

Andreas Corsinus Ep. Fesulanus, Ord. Carmelit. Prolegom. §. 1. tempus Sedis & obitus; Acta 1061. §. 2. antiqua veneratio, ac beatificatio 1062. §. 3. canonizatio 1063. Vita auctore Petro Andrea de Castaneis. cap. 1. S. Andreæ ortus, educatio, vita in seculo 1064. cap. 2. ingressus in religionem. tirocinium. professio. 1065. c. 3. virtutes, sacerdotium 1066. cap. 4. miracula. præfectura conuentus Florentini 1067. cap. 5. Episcopatus Fæsulanus. 1068. cap. 6. obitus. sepultura, translatio 1069. cap. 7. victoria Florentinorum. veneratio reliquiarum S. Andreæ 1070. cap. 8. miracula 1071. Alia vita ex MSS. & Surio. Prologus 1073. c. 1. S. Andreæ ortus, educatio, tirocinium 1073. cap. 2. professio. sacerdotium. monasterij præfectura 1074. cap. 3. Episcopatus. Legatio Apostolica. eximiæ virtutes 1075. cap. 4. obitus. sepultura. translatio 1076. cap. 5. victoria Florentinorum. Andreæ solennis cultus ibid. cap. 6. varia miracula 1077. Recentiora, ex relatione Cardinalis Deti ad Vrbanum VIII. 1077

Ansurius Ep. Auriensis in Gallæcia. Ex Molina, Marietta, Mrol. 751

Antimasius Mart. Puteolis ex Mroll. MSS. 616

Antonius Magnus Abbas in Thebaide. Prolegom. §. 1. Ægypti varia diuisio. S. Antonij natale solum 107. §. 2. duplex eius eremus, mons, monasterium 108. §. 3. Exercitatio prima monastica in Ægypto. 109. §. 4. ætas S. Antonij cum successione Imperatorum collata 110. §. 5. Discipuli eius in Thebaide inferiore 111. §. 6. per reliquam Ægyptum 111. §. 7. extra Ægyptum. monachatus per orbem dispersus 112. §. 8. Vita S. Antonij Græce conscripta 113. §. 9. in linguam Latinam translata 114. §. 10. ab hæreticis frustra impugnata 115. §. 11. vnde hic edita 116. §. 12. eius lectio vtilis 117. §. 13. S. Antonij publica veneratio 117. §. 14. doctrina 118. §. 15. disciplina monastica 119

Vita auctore S. Athanasio Episcopo. Prologus Euagrij interpretis 120. Prologus auctoris 121. cap. 1. S. Antonij pia educatio, vita anachoretica 121. cap. 2. prima de diabolo victoria. arcta abstinentia 122. cap 3. secessus in sepulchrum. variæ dæmonum oppugnationes 123. cap. 4. secessus in eremum. miracula. monasteria extructa 124. cap. 5. adhortatio ad feruorem spiritus 125. cap. 6. monita de technis dæmonū 126. cap. 7. de imbecillitate dæmonum 127. cap. 8. de discretione spirituum 128. cap 9. superiora monita, exemplis ipsius confirmata 129. cap. 10. peroratio, & fructus exhortationis 129. cap. 11. desiderium martyrij, miracula 130. cap. 12. secessus ad interius desertum, tentationes 131. cap. 13. visitatio priorum monasteriorum 132. cap. 14. energumenorum liberatio. absentium notitia 132. cap. 15. donum curationum. notitia status animarum 133. cap. 16. reuerentia Cleri. odium hæresis 134. cap. 17. disputatio cum Philosophis 135. cap. 18. Epistolæ Imperatorum ad ipsum. præuisa Ecclesiæ afflictio 137. cap. 19. patrocinium afflictorum 138. cap. 20. postrema monita ad Pispiritanos monachos 139. cap. 21. præparatio ad mortem. mors. sepultura. 140. cap. 22. Epilogus S. Athanasij 140. Epilogus Euagrij interpretis 141

Apophthegmata & collationes aliaque ad vitam S. Antonij pertinentia, Ex Caßiano & vitis PP. cap. 1. Renuntiatio seculi 141. cap. 2. Pœnitentia. patientia 142. cap. 3. Tentationes. discretio 143. cap. 4. humilitas. mortificatio 143. cap. 5. amor Dei, intentio pura 145. cap. 6. amor & instructio proximi 145. cap. 7. Eulogij Alexandrini & alterius institutio 146. cap. 8. Exercitatio S. Pauli Simplicis 147

Translatio prima reliquiarum Alexandriam. secunda Constantinopolim, Ex variis 148. Translatio III. Viennam Galliæ. Prolegom. 150. & 1153. Historia translationis, ex officiis ord. Antoniani 151. Alia historia ex MSS. 151. Alia Ex Aimaro Falcone. cap. 1. occasio profectionis Iocelini in Orientem 152. cap. 2. eius peregrinatio, obtentæ reliquiæ 153. cap. 3. ecclesia S. Antonij extructa 154. cap. 4. dedicata a Callisto II. 155. cap. 5. ditata. reliquiæ transpositæ 155

Miracula S. Antonij. Ex variis. §. 1. Ignis sacer. miracula ad reliquias S. Antonij 156. §. 2. Miracula in Belgio & Germania 157. & 1135. §. 3. imago aliaq; promiscui cultus analecta 158. & 1135. § 4. pœna in blasphemos, aliosque impios 159. & 1135. Ordo S. Antonij. cap. 1. Ordinis origo, insigne 160. cap. 2. Generales Magistri, Abbates 161. cap. 3. alter ordo S. Antonij in Ægypto & Æthiopia 162

Antonius monachus Romæ. Prolegom. ex variis p. 164. Vita ex dialog. S. Gregorij 164

Apollos siue Apollonius Ab. in Thebaide. Prolegom. ex Martyrol. & aliis 623. Vita ex Palladio. cap. 1. S. Apollonij exercitatio anachoretica 624. cap. 2. tolerata vincula. cœnobij cura 624. cap. 3. Gentilium conuersio 625. cap. 4. annona diuinitus procurata. hospitalitas. Eucharistia 626. cap. 5. monita. discipulorū sanctitas 627

Aptadius Ep. Metensis. ex Florario MS. & alijs 1145

Aquila M. Neocæsareæ in Mauritania. Ex Mroll. 455

Aquila M. Trapezunte in Cappadocia. Ex Men. Gr. 349

Aquilina, eiusque maritus, parentes S. Victoris, MM. Gerundæ in Hispania. Ex SS. Vincentij & Orontij Actis 389. & 392.

Aquilinus Presb. M. Mediolani. Prolegom. 970. Vita ex officiis Canonic. regular. Lateran. 970

Aratus M. in Ægypto. Acta ex MSS. 188

Arcadius monachus, fil. SS. Xenophontis & Mariæ, Hierosolymis. Vide horum Acta 723. ad p. 730

Archelaa, Thecla, Susanna VV. MM. Salerni in Italia. Prolegom. 190. Acta ex MSS. 191. Translatio ex MSS. 192. Alia Acta ex Italico Pauli Regij. cap. 1. S. Archelaæ & sociarum sanctitas, miracula 192. cap. 2. varij cruciatus, gloriosa mors 193

Armentarius Ep. Ticinensis in Italia. Ex Ferrario & aliis Mroll. 1055

Arnulphus M. Cysonij in Belgio. Prolegom. 971. Vita metrica auctore Canonico Cysoniensi ex MSS. 972

Arsenius Ep. Corcyræus. Vita ex relatione Vicarij Iaderensis 1138

Artemas puer M. Puteolis. Prolegom. 616. Acta auctore Petro ex MSS. 616

Artemius Ep. Aruernensis in Gallia Ex S. Gregorio Turon. & Mrol. 592

Asclas M. Antinoj in Theb. Proleg. 456. Acta ex MSS. 456

Asterius M. Ex variis. 190

Athanasia M. in Ægypto. In Actis SS. Cyri & Ioannis 1081. 1086. 1087

Athanasius Ep. Methonensis in Peloponneso. Prolegom. 1125. Vita auctore Petro Siculo Argiuor. Episc. ex MS. Græc. cap. 1. Exordium & propositio 1125. cap. 2. S. Athanasij ortus, exilium, vita monastica 1126. cap. 3. monasterij præfectura, Episcopatus 1127. cap. 4. efficaces exhortationes 1128. cap. 5. virtutes, miracula 1128. c. 6. extrema monita 1124. cap. 7. mors. miracula 1130

Athanasius Ep. Surrentinus in Campania. Ex Dauide Romæo, & Ferrario 732

Athenogenes M. Ex variis 189

Audifax fil. SS. Marij & Marthæ, M. Romæ. a pag. 214. ad 219. Vide Marius.

Augurius M. Diaconus Tarracone in Hisp. Prolegom 339. Acta ex MSS. 340

Auitus II. Ep. Aruern. in Gallia. Ex variis 380

Auitus M. in Africa. Ex Mroll. 768

Aurelius M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 769

B

Babylas Ep. Antiochenus, Vrbanus, Prilidianus, Epolonius, pueri MM. Prolegom. ex variis §. 1. Babylæ dies natalis, Acta 569. §. 2. tempus mortis, vnusne an duo fuerint 570. Acta ex MSS. & Mombritio. cap. 1. Quæstio 1. in S. Babylam 571. cap. 2. Quæstio 2. in eum ac tres pueros, & horum matrem 572. cap. 3. Eorum cædes 573. Alia Acta ex MSS. cap. 1. Varia S. Babylæ cum tyranno decertatio 573. cap. 2. cruciatus illati S. Babylæ, tribus pueris & horum matri 574. cap. 3. cædes S. Babylæ & puerorum 575. Alia acta ex Metaphraste. cap. 1. S. Babylæ magnanimitas, doctrina 576. cap. 2. Babylæ & trium puerorum vincula, & tormenta cap. 3. Eorum cædes 578 Translatio reliquiarum S. Babylæ. Prolegom. 578. Historia translat. ex Sozomeno 579. Reliquiæ S. Babylæ Cremonam allatæ. Ex Cauitellio, & Merula. 580

Babylas M. in Sicilia. Prolegom. Acta ex Men. Gr. 592

Baculus Ep. Surrenti in Campania. Prolegom. 950. Vita auctore Dauide Romæo 950

Barbæa, vel Bebæa, M. Edessæ in Mesopotamia. Ex Men. Gr. & variis Mroll. 923

Barses Episc. Edessenus. Ex Mroll. & Theodoreto 1031

Barsimas M. ex Men. Gr. 592

Barsimæus Epis. Edessenus in Mesopotamia. Ex Mroll. 1026

Basilla M. Romæ via Salaria. Ex Mroll. MSS. 455

Bassianus Ep. Laudensis in Ital. Prolegom. 221. Vita ex Mombritio. cap. 1. Bassiani institutio, conuersio 222. cap. 2. fuga Rauennam, miracula 222. cap. 3. alia miracula, Episcopatus 223. cap. 4. dedicata basilica, mortuus suscitatus 224. cap. 5. SS. Ambrosij & Bassiani obitus 224. cap. 6. Eius opportunum pauperi patrocinium 225. Vitæ Epit. ex officio Eccl. Lauden. 226

Basilides M. Ex Men. Gr. 257

Bassus M. Ex Men. Gr. 257

Bastammonius M. in Ægyp. Acta ex MSS. 188

Bastamus M. in Ægyp. Acta ex MSS. 188

Bathildis Regina Galliæ. Prolegom. §. 1. Dies natalis 732. §. 2. Acta, patria, nomen 733. §. 3. variis cœnobijs facta beneficia 734. §. 4. S. Eligij de ea & filijs prophetia. funus illius ab ea curatum. splendor vestium abdicatus 735. §. 5. cædes S. Annemundi, siue Delphini, an per eum curata 737. §. 6. de S. Radegunde V. 738. Vita ex MSS. Prologus 739. cap. 1. Bathildis sancti mores, regiū coniugium 739. cap. 2. regni administratio. pia opera 739. cap. 3. religiosa in cœnobio vita 741. cap. 4. ægritudo, obitus, miracula 741 Alia vita ex MSS. & Surio. cap. 1. Bathildis egregiæ virtutes, regium coniugium 742. cap. 2. regni administratio, pia opera 743. cap. 3. religiosa in cœnobio vita 744. cap. 4. ægritudo, obitus, sepultura 745. cap. 5. comparatio cum alijs sanctis Reginis 746 Translatio S. Bathildis. Prolegom. 747. Historia translationis ex MSS. 747

Beatrix Atestina Sanctimonialis Ferrariæ. ex Mussato, Ioan. Bapt. Pigna, & varijs Martyroll. 1136

Bellicus M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 414

Bellus M. Romæ via Salaria. Ex Mroll. 455

Benedictus eremita ord. Vallis-vmbrosæ in Etruria. Prolegom. 336. Vita ex Italico Eudosij Locātelli 336

Benignus Archidiaconus Beneuent. in Ital. M. ex Mario de Vipera 606

Berardus de Carbio, Otto Presb. Petrus a S. Geminiano, Adiutus, Accursius, MM. Ord. S. Francisci in Mauritania. Prolegom. §. 1. martyrij locus & tempus pag. 62. §. 2. cultus sacer 63. §. 3. vitæ scriptores 64. Actæ auctore Ioanne Tisserando ex MSS. Prologus 65. Lect 1. Iter Martyrum in Lusitaniam 65. Lect. 2. Hispali tolerata verbera, iter in Mauritaniam 66. Lect. 3. prædicatio. exilium. carcer. aqua diuinitus obtenta 66. Lect. 4. varij cruciatus, tentationes, martyrium 67. Lect. 5. reliquiæ collectæ. miracula facta Marochij 67. Lect. 6. reliquiæ in Hispaniam delatæ, cū miraculis, 68. Lect. 7. Conimbricam 68. Lect. 8. Visio in obitu Vrracæ Reginæ 68. Lect. 9. conuersio S. Antonij de Padua. iter S. Francisci in Syriam 69. miracula ex Annal. Lucæ VVaddingi 69. Alia miracula ex Marco Vlyssiponensi 70. Bulla Sixti IV. Papæ de eorū veneratione 71

Bernardus, vel Barnardus, Archiep. Viennensis in Gallia. Prolegom. 544. Vita ex officijs Ord. Antoniani 545. Alia ex MSS. 546. Miracula auctore Adone Ep. 547. Translatio ex MSS. 548

Bertrannus Abbas S. Quintini in Gallia. Ex Vita S. Bertini & Mroll. 608

Bessammonius M. in Ægyp. Acta ex MSS. 188

Blæsilla vidua Romæ. Ex S. Hieronymo & Mroll. 416

Blaithmacus Presb. Hibernus M. Prolegom. 236. Acta ex VValafrido. 236

Bobinus Ep. Trecensis in Gallia. Vita ex variis collecta 1125.

Boisilus monachus Melrosensis in Scotia. Prolegom. 540. Vitæ §. 7. S. Boisili zelus ex hist. Angl. Bedæ 540. §. 2. Cutberti institutio. Boisili obitus ex vita S. Cutberti 540. §. 3. post mortē curatæ animæ. ex eadem vita 541

Bonosus M. in Africa. ex Mrol. Ms. 769

Bretannio Epis. Tomis in Scythia. ex Sozomeno & Mrol. Rom. 621

Brithvvaldus Ep. VVilton. in Anglia. Ex VVill. Malmesbur. & alijs 446

Busiris Conf. Ancyræ in Galatia. Ex Sozomeno & alijs 364

C

Cacinanus, vel Cæcumarus M. in Africa. Ex varijs. 219

Cadocus, siue Sophias, Ep. Beneuentanus in Italia M. Prolegom. 602. & 1150. Vita ex MSS. & Capgrauio. cap. 1. Cadoci vita monastica, miracula 603. cap. 2. miracula 604. cap. 3. Episcopatus, martyrium 605

Cæcilianus M. Ex Mroll. MSS. 341

Cælestinus M. Ex Mroll. MSS. 341

Cælianus M. Ex Mroll. Mss. 341

Cælianus M. in Africa ex varijs Mroll. 769

Caia M. in Africa. Ex varijs Mroll. 219

Caius M. Ex Mrol. MSS. 341

Calendinus M. frater S. Seueræ, in Italia. Prolegom. 946. Acta ex Petro de Natal. 946

Callinicus M. Apolloniæ in Phrygia. In Actis S. Thyrsi. Prolegom. §. 1. patria, locus martyrij 808c. & 809a. §. 2. communis eius cultus cum SS. Thyrso & Leucio 809. conuersio & martyrium 816. 823. & 831

Callista M. in Africa. Ex varijs. 219

Candida mater S. Emerij, Guialbis in Catalania. In Actis S. Emerij 781. b e f. & 782. e f

Candidus M. Trapezunte in Cappadocia. Ex Men. Græc. 349.

Cantus M. in Africa. ex Mroll. Mss. 708

Carolus Ab. Villariensis ord. Cister. in Brabantia. Prolegom. 976. Vita auctore monacho Villariensi ex MSS. cap. 1. Caroli a militia conuersio 976. cap. 2. multi per eum conuersi 977. cap. 3. Villarij præfectura feliciter gesta 978. cap. 4. Abbatiæ abdicatio, obitus 979

Carolus Magnus Imp. Aquisgrani. Prolegom. §. 1. S. Caroli publica veneratio 874. §. 2. historia conscripta 875. §. 3. elogium ex Martyrol. Gallic. Saussaij 876. Vita auctore Eginardo. ex MSS. Prologus 877. cap. 1. S. Caroli auus, pater, germanus 878. cap. 2. bellum Aquitanicum, Longobardicum, Saxonicum 879. cap. 3. bellum Hispaniense, Britannicum, Beneuentanum, Baioaricum, Slauicum 880. cap. 4. bellum Auaricum, Bohemicum, Danicum. Fines imperij 881. cap. 5. fœdera cum exteris, publica opera 882. cap. 6. Caroli vxores ac liberi 883. cap. 7. virtutes morales, victus ratio 884. cap. 8. studium religionis. statuta 885. cap. 9. ægritudo, mors, sepultura 886. cap. 10. testamentum 887

Translatio reliquiarum. Prolegom. 888. Diploma Frederici Imp. §. 1. S. Caroli corpus eleuatun: 888. §. 2. S. Caroli priuilegium Ecclesiæ & vrbi Aquisgranensi datum 889. §. 3. priuilegia Aquisgranensibus confirmata 890. Miracula ex Mss. 890

Cassianus M. in Africa. Ex varijs 219

Castinus M. Ex Mroll. Mss. 341

Castula Capuæ in Campania ex Mrol. 618

Castulus M. Ancyræ. Ex Mroll. Mss. 484

Castulus M. Romæ via Salaria. Ex Mroll. MSS. 455

Catellus Episcop. Stabiensis in Italia. Prolegom. 227. Vita ex monument is Ecclesiæ Stabiensis collecta 227

Celsianus M. Ex Mroll. Mss. 341

Cendeus M. Nicomediæ. Ex Mroll. Mss. 297

Charis M. ex Men. Græc. 832

Chariton Diaconus M. Ancyræ. In Actis S. Clementis 439. b 469. e & 483. d.

Chelidonia M. Nicomediæ. Ex Mroll. MSS. 297

Christophorus Diaconus M. Ancyræ. In Actis S. Clementis 459. b. 469. e & 483. d.

Claudius puer M. ex Men. Græc. 22

Clemens Episcopus Ancyranus Martyr. Prolegom. §. 1. martyrij tempus, socij. 458. §. 2. Acta descripta 459. §. 3. Actorum epitome ex Anthologio Græc. Acta auctore Anonymo e MS. Græco. Proœmium. Gesta a S. Clemente vsque ad captiuitatem. 460. Quæstio 1. in Galatia, 461. Quæstio 2. Romæ 462. Quæstio 3. Nicomediæ & nauigationis narratio 464. Quæstio 4. Ancyræ 465. Quæstio 5. Amisi 466. Quæstio 6.Tarsi 467. Quæstio 7. Ancyræ 468. Eadem acta auctore Metaphraste. cap: 1. S. Clementis ortus & educatio. obitus parentum 470. cap. 2. adolescentia. Episcopatus 471. cap, 3. captiuitas. constantia. 471. cap. 4. Ancyræ tolerata tormenta 472. cap. 5. spreta Diocletiani promissa 473. cap. 6. varij tolerati Romæ cruciatus. multi conuersi & martyrio coronati 474. cap. 7. in itinere Nicomediensi , ac præsertim Rhodi, gesta 475. cap. 8. tormenta Nicomediæ inflicta 476. cap. 9. Ancyræ tolerata. pueri, eius alumni, Martyres 477. cap. 10. cruciatus Amisi illati. SS. Phengontis & Eucarpi martyrium 478. cap. 11. ignis cruciamentum Tarsi superatum 479. cap. 12. a Præsidibus Sacerdote & Maximo intentata 480. cap. 13. Aphrodisij Persæ conatus in Sanctos 481. cap. 14. S. Agathangeli martyrium. 482. cap. 15. SS. Clementis, Christophori & Charitonis martyrium 482

Clemens Presb. Lugduni ex varijs Mroll. 252

Climatius M. Ancyræ. Ex Mroll. MSS. 484

Collutus M. in Ægyp. Acta ex MSS. 188

Constantius Ep. Perusinus in Etruria M. Prolegom. 924. & 1153. Vita ex MSS. cap. 1. S. Constantij miracula. multorum conuersio 925. c. 2. Quæstio 1. custodum conuersio, fuga. 925. cap. 3. Quæstio 2. aliorum custodum conuersio, fuga 926. cap. 4. Quæstio 3. Cæleste solatium 927. cap. 5. martyrium, sepultura, miracula 928. Alia vita ex MSS. Præfatis 928. cap. 1. S. Constantij genus, mores, Episcopatus 928. cap. 2. comprehensio, verbera 929. cap. 3. martyrium 930. cap. 4. Corporis inuentio. miracula 930. cap. 5. Sepultura. alia miracula 931

Alia vita auctore Ioanne Andrea Palatio. Præfatio auctoris 932. cap. 1. S. Constantij genus, Episcopatus, virtutes 932. cap. 2. miracula. Gentilium conuersio 933. cap. 3. prima comprehensio. custodum conuersio, egressio e carcere, 933. c. 4. secūda cōprehensio, verbera, liberatio 934. cap. 5. tertia comprehensio, cruciatus, martyrium 935. cap. 6. corporis translatio. quatuor cæcis visus redditus 935. cap. 7. sepultura, cultus 936

Contestus, siue Contextus, Ep. Baioc. in Gallia. ex varijs 227. & 1137. Vita ex Mss. 1137

Cornelius Excorcista M. Ex Mroll. MSS. 455

Cortilia V. M. Romæ. Ex Ferrario. 457

Cyriacus M. Ex variis Mroll. 1080

Cyriacus M. in Ægyp. Acta ex MSS. 188

Cyriacus M. Neueduni. Ex Mroll. MSS. 298

Cyrillus Patriarcha Alexandrinus. Vita ex eius operibus, Conciliis & Historicis antiquis collecta. §. 1. S. Cyrilli natalis, ætas, reliquiæ 843. § 2. patria, studia, monachatus 844. §. 3. Episcopatus. proscripti Nouatiani. dæmonia effugata 845. §. 4. Iudæi Alexandria pulsi 846. §. 5. turbæ Alexandrinæ. errantes correcti 846. §. 6. nomen S. Chrysostomi diptychis inscriptum 847. §. 7. hæresis Nestoriana detecta 848. §. 8. vices Sedis Apostolicæ Cyrillo delegatæ 849. §. 9. Concilium Ephesinum. hæresis Nestoriana damnata 850. §. 10. nouæ in Cyrillum calumniæ, carceres, victoria. 851. §. 11. reconciliatio Ecclesiarum 852

Cyrus & Ioannes MM. in Ægypto. Prolegom. §. 1. SS. natalis, Acta 1081. §. 2. miracula, 1082. §. 3. reliquiæ. templa ijs dicata 1083. Vita ex MS. Græco. Præfatio Interpretis Ottonis Zylij e Societate Iesv. cap. 1. S. Cyri ortus, professio 1084. cap. 2. SS. Ananiæ, Azariæ, Misaëlis reliquiæ Alexandriam translatæ: templum ijs dicatum, vbi officina S. Cyri extiterat 1085. cap. 3. Cyri & Ioannis piæ exercitationes 1086. cap. 4. eorum, Athanasiæ & trium eius filiarum martyrium 1086. cap. 5. reliquiæ horum inuentæ, translatæ 1087. miracula ex MS. Græco 1088. & seq.

D

Dædalus M. ex varijs 190

Danax M. ex Menæis Græcorum 3

Datius M. Ex Mroll. MSS. 341

Datius M. in Africa. Ex varijs Mroll. 796

Datiuus M. in Africa. ex Mroll. MSS. 708

Deicolus Ab. Lutrensis in Burgundia. Prolegom. 199. Vita ex MSS. Prologus 200. cap. 1. variarum vrbium Galliæ Patroni 200. cap. 2. S. Columbanus Luxouio eiectus 201. cap. 3. S. Deicoli Lutram aduentus 203. cap. 4. iniuria ei illata, vindicata 203. cap. 5. Lutrense monasterium ædificatum, dotatum 204. cap. 6. Deicoli obitus. Lutræ vastatio 205. cap. 7. bonorum Ecclesiæ inuasores puniti 206. cap. 8. Lutra regiæ pellici addicta, ab hac alijs 207. cap. 9. SS. Deicoli & Columbini reliquiæ 208. cap. 10. Lutra a B. Baltranno restaurata 208

Demetrius Sceuophylax, siue sacrorum vasorum custos. Ex Men. Gr. 636

Deuota, siue Deiuota. V. M. in Corsica. Prolegom. 770. Acta ex Vinc. Barali 770

Didymus M. in Ægypt. Acta Ex MSS. 188

Dionysius M. in Ægypt. Acta Ex MSS. 188

Dionysius alter M. in Ægypto. Acta ex MSS. 188

Dionysius M. Trebiæ in Italia. Ex Ferrario. 833

Dionysius puer. Ex. Men. Græc. 220

Dioscorus M. in Ægypt. Acta ex MSS. 188

Dominicus Ab. Soræ in Italia. Prolegom. 442. Vita auctore Alberico Cardinale. Ex Mss. Prologus 442. cap. 1. S. Dominici institutio: vita monastica, anachoretica 443. cap. 2. cœnobia variis locis ædificata 443. cap. 3. visiones. miracula 444. cap. 4. alia cœnobia constructa. obitus. 445

Domitianus monachus in Iudæa. Ex vita S. Euthymij, & Constantio Felicio 772

Donatus M. in Africa. Ex. Mroll. MSS. 768

Donatus M. Ancyræ. Ex Mroll. MSS. 484

Donatus M. Carthagine. Ex varijs Mroll. 618

E

Ebertramnus Abbas S. Quintini in Gallia. Ex vita S. Bertini & Martyrologijs. 608

Eleusippus M. frater tergeminus SS. Speusippi & Melasippi. a pag. 73. ad 80. Vide Speusippus.

Elidius M. in Gallia. in Actis S. Præiecti Ep. 629. c & 635. f

Emerentiana V.M. Romæ. Ex varijs 458. martyrium in Actis S. Agnetis cap. 3. 353

Emerius Abbas Balneoli in Catalania. Prolegom. ex varijs 781. Vita ex MSS. 781. miracula ex Domenecco 783

Emetrius M. Romæ. Ex Mroll. MSS. 590

Ephrem Ep. Mylasæ in Caria. in Actis S. Eusebiæ, siue Xenes Virg. 598. b. 600. f.

Epictetus M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 590

Epictulus M. in Africa. Ex Mrol. MS. 769

Epiphanius Ep. Ticini in Italia. Prolegom. ex variis 364. Vita auctore B. Ennodio Ep. ex MSS. Prologus 364. cap. 1. Epiphanij sancta adolescentia 365. cap. 2. subdiaconi munus. iniuriæ toleratæ 366. cap. 3. in diaconatu exercitæ virtutes 366. cap 4. Episcopatus: in eo benefacta 367. cap. 5. suscepta ad Anthemium Imp. pro pace legatio 367. cap. 6. pax sancita. alia præclara opera 368. cap. 7. profectio Tolosana ad Euricum pro pace 369. cap. 8. Ticinum ab Odoacre Rege euersum: recreatum & restauratum ab Epiphanio. 371. cap. 9. cum Gothis Rugisque Ticini gesta 371. cap. 10. Theodoricus victor ad clementiam inductus 372. cap. 11. iter in Burgundiam pro captiuorum redemptione 373. cap. 12. captiui dimissi a Gundebado, & Godegisilo Regibus 374. cap. 13. postrema legatio, ægritudo, mors 376

Translatio S. Epiphanij Ticino Hildesheimium. Prolegom. 377. Historia translationis auctore Hildesheimensi coœtaneo, ex Bravvero cap. 1. Occasio transferendarum reliquiarum 378. cap. 2. reliquiæ refossæ & auectæ 379. cap. 3. miracula ad reliquias facta 380

Epolonius puer Antiochenus, discipulus S. Babylæ Ep. M. In huius Actis a pag. 569. ad 579

Eucarpius miles M. Amisi. In Actis S. Clementis Ancyrani 466. f & 479b.

Eudoxia V. M. in Ægypto. in Actis SS. Cyri & Ioannis 1081. 1086. 1087.

Eugenius M. Neocæsareæ. Ex variis Mroll. 590

Eugenius M. Trapezunte in Cappadocia. Ex Men. Gr. 349

Eulogius M. Diac. Tarracone in Hisp. Prolegom. 339. Acta ex MSS. 340

Euphrasia V. M. Nicomediæ in Bithynia. Acta ex Men. 220. alia ex Nicephoro 221

Eusebia, siue Xene, V. Mylasæ in Caria. Prolegom. 598. Epitome vitæ ex Menæis Græc. 598. Vita auctore æquali, ex MS. Græco. cap. 1. S. Eusebiæ fuga e patria 599. cap. 2. vita monastica, egregiæ virtutes 600. cap. 3. vltima monita. obitus. 600. cap. 4. sepultura, miracula 601

Eusebius Abbas montis Coryphes in Syria. Prolegom. 486. Vita ex Theodoreto. cap. 1. S. Eusebij vita priuata 486. cap. 2. præfectura monasterij Ammiani, siue montis Coryphes 487. cap. 3. præclari successores & discipuli S. Eusebij 488

Eusebius mon. S. Galli in Heluetia, M. ex Necrologio Monast. 1130

Eusebius M. Ex Men. Græc. 257

Eustasius M. Nicomediæ in Bithynia. Ex Mroll. MSS. 350

Euthymius Magnus Abbas in Eremo sanctæ ciuitatis. Prolegom. §. 1. Lauræ & cœnobij differentia. S. Euthymij, aliaque circa Hierosolymam monasteria, & prima exercitatio 298. §. 2. Euthymij sanctitas, dies natalis 299. §. 3. vita scripta 299. § 4. ætas S. Euthymij, discipulorum, successorum, & sex Patriarcharum Hierosolymitanorum 300. Acta auctore Cyrillo monacho. Prologus, ex MS. Latino 301. Vita ex MS. Græco & Lipomano. cap. 1. S. Euthymij ortus & educatio. 302. cap. 2. studia, sacerdotium, vita anachoretica 303. cap. 3. recessus in speluncam. cœnobium S. Theoctisti extructum 304. cap. 4. Conuersio Aspebeti Ducis, filij Terebonis, eiusque familiæ 305. cap. 5. fuga in solitudinem Ruban & Ziphon. aliud monasterium constructum 306. cap. 6. Secessus in nouam speluncam. Laura ædificata 307. cap. 7. annona diuinitus multiplicata. inobediens punitus 308. cap. 8. inconstantia monachorum emendata 309. cap. 9. Zelus fidei contra Nestoriū. aliæ virtutes 310. cap. 10. prædictiones, curationes 311. cap. 11. pluuia cælitus impetrata 312. cap. 12. defensio fidei & Synodi Chalcedonensis 313. cap. 13. Missæ sacrificium. communio 314. cap. 14. Eudociæ Imperatricis ab hæresi ad orthodoxam fidem reductio 315. cap. 15. S. Sabæ tirocinium. S. Gerasimi virtus 316. cap. 16. varia misericordiæ opera. mors Eudociæ Augustæ 317. cap. 17. obitus S. Theoctisti & aliorum Euthymij discipulorum 318. cap. 18. dies obitus sui a S. Euthymio, & S. Domitiani prædicta 319. cap. 19. obitus vtriusque, sepultura 320. cap. 20. occasio commutandæ Lauræ S. Euthymij in cœnobium 320. cap. 21. cœnobij ædificatio 321. cap. 22. tres primi successores S. Euthymij. pax Ecclesiarum. oleum S. Euthymij 322. cap. 23. alij successores S. Euthymij. sacrilegus punitus. Cyrilli scriptoris ætas 323. cap. 24. sacrilegium punitum 324. cap. 25. Energumeni liberati. 325. cap. 26. Lethargus sublatus 326. cap. 27. periurus & fur puniti. 327. cap. 28. Epilogus. caussa scriptionis 327

Eutychius M. Ex Men. Græc. 257

Exuperantius Ep. Cingulanus in Italia. Prolegom. 1148. Vita ex MSS. 1148

F

Fabianus Papa. M. Romæ. Vita ex variis collecta §. 1. Fabiani electio, tempus Sedis 252. §. 2. gesta in pontificatu, epistolæ 253. §. 3. Philippus Augustus cum filio baptizatus 253. §. 4. annus vrbis Romæ millesimus 254. §. 5. Philippi vtriusque virtutes Christianæ 255. §. 6. Philipporum & S. Fabiani cædes: huius reliquiæ 256. & 1138

Fabianus M. in Sicilia. Ex Mroll. MSS. 618

Facius Conf. Cremonæ in Italia. Prolegom. 210. Vita ex Ferrario 211

Faustacius M. Ex Mroll. MSS. 341

Faustina V. Nouocomi in Ital. Prolegom. 196. Vita ex Italico Franc. Balarini 196

Faustinus, siue Faustus, M. in Africa Ex Mroll. MSS. 3

Faustus Ep. Reiensis in Gallia. Ex varijs 28

Fechinus Ab. Fourrij in Hibernia. Prolegom. 329. Hymnus 329. Vita ex MSS. cap. 1. Fechini ortus, sancta pueritia 330. cap. 2. monachi aggregati. infideles conuersi 330. cap. 3. quædam admiranda 331. cap. 4. vindicta in blasphemos. aliaque miracula 332. Mors S. Fechini. ex vita S. Geraldi 332

Felicianus Ep. Fulginas in Vmbria M. Prolegom. 581. Acta ex MSS. 582. Alia Acta ex Breuiariis Hamburgensi & Mindensi 583. Alia Acta ex Italico Ludouici Iacobilli: cap. 1. S. Feliciani studia, sacerdotium, Episcopatus. 584. cap. 2. læta Episcopatus auspicia 585. cap. 3. aliæ Vmbriæ vrbes conuersæ 585. cap. 4. Apostolicæ excursiones sub Philippo Imp. 586. cap. 5. tolerata tormenta. mors 587. cap. 6. sepultura, honores, beneficia. 588. Reliquiæ in Belgicā & Saxoniam translatæ. Ex MSS. Sigeberto, Chronico Mindensi, & alijs 588

Felicianus M. in Africa. ex Martyroll. 1026

Felicissimus M. Romæ. Ex Mroll. MSS. 590

Felix IV. Papa. Acta ex variis collecta 1032

Felix M. Ex Mroll. MSS. 341

Felix M. in Africa. Ex varijs 219

Felix M in Africa. Ex Mrol. MS. 769

Felix M. Nicomediæ. Ex Mroll. MSS. 297

Festus M. in Africa. Ex Mrol. MS. 769

Flauianus Vrbis Præfectus M. Ex Mroll. 833

Florida M. Abitinæ in Africa. Ex variis 190

Florida M. in Africa. Ex varijs 219

Florus M. Nicomediæ. Ex Mroll. Mss. 297

Florus M. Romæ via Salaria Ex Mroll. Mss. 455

Fortunata M. in Africa. ex Mrol. Ms. 769

Fortunatus M. ex variis 190

Fortunatus M. in Africa. Ex Mroll. Mss. 80

Fortunatus M. in Africa. Ex variis. 219

Fortunatus M. in Africa. ex variis Mroll. Mss. 770

Froalengus Ep. Conimbricensis in Lusitania. ex Molina, Marietta, Ferrario 751

Fructuosus Ep. Tarraconen. in Hisp. M. Prolegom. 339. Acta ex Mss. 340

Furseus Ab. Peronæ in Gallia. Prolegom. §. 1. Fursei natalis, triplex translatio 35. §. 2. vita multiplex 36. §. 3. Hymni duo ex Arnoldo VVion 36. Vita ex Mss. cap. 1. S. Fursei vita monastica, extasis 36. cap. 2. alia extasis. varia a dæmonibus obiecta 37. cap. 3. aliæ dæmonum criminationes 38. cap. 4. alia cælestia visa 38. cap. 5. imminentes orbi calamitates ostensæ 39. cap. 6. monita cælitus data 40. cap. 7. in Hibernia, Anglia, Gallia, prædicatum Euangelium 40.

Miracula S. Fursei cap. 1. miracula in Pontiuo & Atrebatibus 41. cap. 2. Peronæ 42. cap. 3. in morte & prima translatione 43. cap. 4. alia miracula in I. & II. translatione 44

Alia vita ex Mss. Prologus 44. cap. 1. regium genus 45. cap. 2. parentes ab auo morti addicti, proscripti 45. cap. 3. Fursei natiuitas, sancta adolescentia 46. cap. 4. mortui ab eo suscitati. alia miracula 46. cap. 5. varia in extasi visa 47. cap. 12. gesta in Gallia, obitus, translatio 48. Miracula. Prologus. cap. 1. miracula in Pontiuo 49. cap. 2. in Atrebatibus. iter Romanum 50. cap. 3. gesta ab eo in Anglia 50. cap. 4. reditus in Galliam, ibi gesta 51. cap. 5. obitus, funus Peronam delatum 52. cap. 6. iterata corporis translatio, miracula. 53. Epilogus 53. Alia vita ex historia Angl. Bedæ 54. Translatio III. ex Mss. 55

G

Gabriel Ab. Hierosolymis. ex Men. Græc. & Vita S. Euthymij 732

Gabriel M. in Bulgaria. Ex Men. Gr. & alijs 441

Gaddianus M. Ex Mroll. Mss. 341

Galæus M. Carthagine in Africa. Ex Mroll. Mss. 590

Gamelbertus Parochus in Bauaria. Prolegom. 783. Vita ex Mss. Prologus 783. cap. 1. Gesta ante sacerdotium 784. cap. 2. Sacerdotium, virtutes 785. cap. 3. prophetia, mors, sepultura 786. cap. 4. miracula post mortem 786.

Gaudentius Ep. Nouarien. in Italia. Prolegom. 417. Vita ex Mombritio. cap. 1. S. Gaudentij ortus, educatio, fuga e patria 418. cap 2. opera ad conuersionem animarum collata cum SS. Laurentio Nouariensi, Martino, Eusebio 418. cap. 3. miracula, vaticinia, Episcopatus 419. cap. 4. obitus, funus, miracula 420

Gaudus Ep. Ebroicensis in Gallia. ex Saussaio & aliis Mroll. 1110. & 1160

Gelasius M. Ex variis Martyroll. Mss. 1080

Geminianus Ep. Mutinensis in Italia. Prolegom. 1096. 1160. Vita ex Mombritio & Mss. cap. 1. S. Geminiani virtutes, Episcopatus 1097. 1160. cap. 2. victus ac fugatus dæmon 1097. 1160. cap. 3. Mutina mirabiliter defensa 1099. 1160. cap. 4. Geminiani mors. miracula 1099. 1160. cap. 5. Mutina eius ope denuo liberata 1160

Geminus M. ex Mroll. Mss. 1080

Gentilis vidua, Rauennæ in Italia. Prolegom. 910. Vita ex Italico Seraphini Firmani. cap. 1. Gentilis coniugium, multa in eo acerba 910. cap. 2. aduersa multa tolerata 911. cap. 3. aliorum salus curata 911. cap. 4. prophetiæ spiritus 912. cap. 5. Christianæ virtutes 913. cap. 6. miracula, obitus 913. Alia vita ex historia Rauen. Hieronymi Rubei 914

Genulphus Ep. Cadurcensis in Gallia. Prolegom. 81. & 1135. Vita ex Mss. Lib. 1. Prologus. cap. 1. Genulphi parentes, adolescentia 82. cap. 2. Apostolatus in Gallias 83. cap. 3. Energumenus liberatus, multi conuersi 83. c.4. aliæ mirandæ curationes 84. cap. 5. flagra, alijq; cruciatus tolerati. 85. cap. 6. Præsidis & aliorum conuersio 86. cap. 7. Dæmones effugati, conditum cœnobium. patris obitus 87. cap. 8. variæ virtutes ac miracula 87. Lib. 2. cap. 1. S. Genulphi obitus, sepultura 88. cap. 2. Translatio ad monasterium S. Saluatoris 89. cap. 3. aliæ translationes, miracula,

Vita alia ex Bibliotheca Floriac. Ioannis Boscij. cap. 1. S. Genulphi parentes, ortus, institutio 92. cap. 2. Episcopus consecratus in Gallias mittitur 92. cap. 3. miracula istic facta 93. cap. 4. tolerati cruciatus. Cadurcorum conuersio 95. cap. 5. secessus ad Biturigas. mors parentis 96. cap. 6. ipsius obitus, translatio 96

Miracula ex eadem Bibliotheca Floriac. cap. 1. Galliæ situs. Francorum origo 97. cap. 2. Merouingi & Karolingi Francorum Reges 98. & 1135. cap. 3. Stradensis cœnobij fundatio 99. cap. 4. Priuilegia. amplificatio 100. cap. 5. S. Genulphi corpus Stradam translatum 101. cap. 6. ad Niuernense territorium deportatum 102. cap. 7. Stradam denuo relatum 102. cap. 8. clientes contra Hungaros adiuti 103. cap. 9. monachi cædes vindicata 104. cap. 10. prædones sæpius repressi 104. cap. 11. miseris præstita beneficia 106. cap. 12. alia miracula. noua translatio. 106

Georgius Ep. M. in Bulgaria. Prolegom. Acta ex Men. Græc. 441

Germana M. in Africa. Ex variis 219

Germanicus M. Smyrnæ in Asia. Ex variis 213

Gerontius M. in Africa. Ex variis 219

Gildas Sapiens Ab. in Britannia Armorica. Prolegom. §. 1. S. Gildæ Sapientis ætas 952. §. 2. an Gildȩ plures? Eorum scripta 953. §. 3. Gildas vnicus in Gallia, isq; Britannus 954. §. 4. Vitæ S. Gildæ a quo scriptæ 956. §. 5. memoria in sacris Fastis & alibi 957. Vita auctore Ruyensi monacho ex Ioanne Boscio. cap. 1. S. Gildæ genus, institutio, miracula 958. cap. 2. mores in iuuentute, sacerdotium, zelus animarum 959. c.3. aduentus in Britanniam Armoricam, virtutes, monasterium extructum 960. cap. 4. Resuscitatio dudum mortuæ. alia miracula 961. cap. 5. obitus. reliquiarum submersio & inuentio 963. cap. 6. monasterium eius vastatum, restitutum. reliquiæ translatæ 964. cap. 7. miracula æuo scriptoris facta 965. cap. 8. conuersatio & obitus SS. Ginguriani & Gulstani Laicorum monasterij S. Gildæ 966

Gilduinus Canonicus Dolensis in Britannia Armorica. Prolegom. 790. Vita ex Augustino du Paz. cap. 1. S. Gilduinus Episcopatum declinat 791. cap. 2. fraudes dæmonis aperit 792. cap. 3. Eius morbus, obitus, sepultura 793

Gobertus Confessor in Belgio. ex varijs 752

Godditis M. in Africa. ex Mrol. Ms. 769

Gonzalus Osorius Ep. Conimbricensis in Lusitania. ex Molina, Marietta, Ferrario. 751

Gregoria V. Romæ. Ex Dialog. S. Gregorij & Martyrol. Ms. 449.

Gualterus Brugensis Ord. Minor. Ep. Pictau. in Gallia. Ex S. Antonino, Pisano, Volaterrano, & aliis. 450

H

Haberilla V. ad lacum Brigantinum. Vita ex variis collecta 1033

Hadoindus Ep. Cenomanensis. Prolegom. 1140. Vita Ms. cap. 1. S. Hadoindo donata ab Alano. 1140. cap. 2. Buxidum cœnobium ædificatum 1141. cap. 3. Ebronium fundatum. Hadoindi obitus 1142. Testamentum eius ex Brissonio 1142. Eiusdem S. Hadoindi Vita extat apud Renatum Benedictum a Petro Viellio Doctore Theologo Gallice scripta ex Martyrologiis Ecclesiæ Cenomanensis. Aliam Latinam, ex ea quam dedimus concinnatam, sed subinde breuiatam, accepimus ex eiusdem Ecclesiæ archiuo, opera & studio Ioannis a S. Martino viri religiosissimi e congregatione Foliensi, qui & nos docuit in Breuiario Cenomanensi, quod non vidimus, agi S. Hadoindi memoriam. In hac Vita obijsse dicitur XIII. Kal. Septemb. siue 20. Augusti, 30. Augusti in Gallica, in qua Hardoinus appellatur. De eo egimus in Appendice prioris tomi ad vitam S. Lonegisili.

Haseka V. reclusa in Thuringia. Prolegom. 758. & 1151. Vita auctore Hermanno ex Mss. 758. & 1151

Helladius Commentariensis M. Ex Men. Græc. 591

Henricus Eremita in Anglia. Vita ex Capgrauio cap. 1. S. Henrici vita solitaria, abstinentia, patientia 60. cap. 2. constantia probata, prophetiæ donum 60. cap. 3. obitus, sepultura, miracula 61

Henricus Ep. Vpsalensis in Suecia M. Prolegom. 249. Vita Ex MSS. 249

Henricus Suso Ord. Prædicat. Vlmæ in Germania. Prolegom. 652. Vita auctore Laurentio Surio. Præfat. 633. cap. 1. Susonis patria, adolescentia, conuersio 653. cap. 2. noui tironis certamē 654. cap. 3. raptus 654. ca. 4. spiritale cum æterna Sapientia connubium 654. c.5. nomen Iesv cordi inscriptum 656. cap. 6. præludia diuinæ consolationis 656. cap. 7. cælestes consolationes 657. cap. 8. visiones 567. cap. 9. accessus ad mensam 658. cap. 10. noui anni auspicium 658. cap. 11. intentiones in Missa, ad Sursum corda 658. cap. 12. festum Purificationis celebratum 659. cap. 13. Bacchanalia sancte peracta 659. cap. 14. Kalendæ Maij religiose peractȩ 660. cap. 15. Crux deportata 660. cap. 16. Silentium 661. cap. 17. corporis castigatio 661. cap. 18. Crux inter scapulas gestata. 662. cap. 19. cubandi ratio 663. cap. 20. potus parsimonia 663. cap. 21. resignationis schola 665. cap. 22. abnegatio sui 665. cap. 23. vexationes internæ 667. cap. 24. salus proximorum curata 667. cap. 25. Crux multiplex 668. cap. 20. grauis molestia ob sororis lapsū 669. cap. 27. acerba vexatio a fratre laico 660. cap. 28. latronis conuersio 671. cap. 29. periculum submersionis 671. cap. 30. afflictionum intermissio 672. cap. 31. amicabilis ratio cum Deo inita 672. cap. 32. afflictio ad mortis discrimen 673. cap. 33. afflictio in Deum referenda 674. cap. 34. afflictorum diuina recreatio 675. cap. 35. Spiritualis eius filia 676. cap. 36. prima initia seruientis Deo 677. cap. 37. institutiones & exercitia cum discretione coniuncta 677. cap. 38. puerilis deuotio in tironibus 679. cap. 39. secularium ad Deum conuersio 680. cap. 40. afflictio ex animarum salute procurata 681. cap. 41. internæ vexationes 684. cap. 42. afflictionum vtilitas 684. cap. 43. ab illicito amore ad Deum pertractio 685. cap. 44. vinum auctum 687. cap. 45. defunctorum apparitio. 687. cap. 46. apparitio Christi. ad patiendum adhortatio 687. cap. 47. virilis certaminis palma 688. cap. 48. splendor faciei 689. cap. 49. nominis Iesv præconium 689

Herene vidua Romæ. Ex Mroll. Mss. 415. & ex Actis S. Sebastiani 278

Hermes Ep. M. Ex Mroll. Mss. 341

Hermes M. Ex Mroll. Mss. 414

Hermes M. in Africa. Ex Mroll. Mss. 342

Hermippus M. Trebiæ in Italia. Ex Ferrario 833

Hero M. in Ægypto. Acta ex Ms. 188

Hilarianus monachus M. Trebiæ in Italia. ex Ferrario 833

Hilarius M. in Africa. ex Martyrol. Ms. 769

Hippeas M. in Ægypto. Acta ex Mss. 188

Hippolytus Presb. Antiochenus M. ex Prudentio & Mroll. 1027.

Hippolytus M. ex variis Mroll. 1080

Hippolytus M. in Æmilia. ex Ferrario. 1026

Hixta V. filia S. Notburgæ, in Germania. ex relatione Danielis Feltneri Soc. Iesv 751a.

Honoratus Ep. Arelati. Proleg. Natalis. ætas, patria, Acta, specus. 15. Sermo S. Hilarij Ep. Arel. de eius rebus gestis. Præfatio 17. cap. 1. S. Honorati genus, sancta adolescentia 17. cap. 2. Cum Venantio fratre peregrinatio. 18 cap. 3. Secessus Lerinensis. fundatio monasterij 19. cap. 4. præclara Lerinensium institutio. Honorati virtutes 20. cap. 5. conuersio S. Hilarij, vita monastica 21. cap. 6. Honorati in Episcopatu virtutes 21. cap. 7. ægritudo, obitus, sepultura 22. cap. 8. successor Honorati. alia laudum analecta 23. Lectiones de S. Honorato ex vetere Breuiario Eccl. Maßilien. 24 Translatio S. Honorati. Prolegom. 24. Historia translationis ex Vincentio Barali 25

Honoratus Ab. Fundis in Italia. Prolegom. natalis, gesta, ætas, monasterium 32. Vita ex dial. S. Gregorij 32

Honoratus M. Ex Mroll. Mss. 341

Honoratus M. Abitinæ in Africa. Ex varijs. 190

Honoratus M. in Africa. Ex varijs. 219

Honoratus M. in Africa. ex Mroll. Mss. 769

Honoratus M. in Africa, ex variis Mroll. 950

Honorius M. Romæ Ex Mroll. Mss. 3

Horpresius M. in Ægypto. Acta ex MSS. 188

Hortisianus M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 80

Horus M. in Ægyp. Acta ex MSS. 188

Hypatius puer M. Ex Men. Græc. 220

Hyperechius M. Samosatæ. Ex Menæis Græc. 950

I

Iacobus Ep. Tarentasiensis in Gallia. Prolegom. natalis, Acta. Vita ex Mss. Præfatio. cap. 1. S. Iacobi vita monastica 26. cap. 2. Episcopatus. templum ædificatum. miracula 27. cap. 3. irer ad Principem varijs miraculis illustre 27

Iacobus Eremita in Palæstina. Prolegom. 868. Vitæ epitome ex Menæis Græc. 869. Vita ex Metaphraste. Præfatio auctoris Anonymi 869. cap. 1. S. Iacobi exercitatio, castitatis seruandæ cura 869. cap. 2. donum curationum, secessus longinquior 870. cap. 3. lapsus in fornicationem & homicidium 871. cap. 4. motus desperationis 871. cap. 5. pœnitentia in sepulchro peracta 872. cap. 6. pluuia impetrata, alia miracula, sanctus obitus 873.

Iacobus M. Samosatæ. Ex Men. Græc. 950

Ianuaria M. Ex Mroll. MSS. 414

Ianuarius M. in Africa. Ex varijs. 219

Ianuarius M. in Africa.. Ex Mroll. MSS. 414

Ildephonsus Archiep. Toletanus in Hispania. Prolegom. 435. & 1148. Vita a Zixilane & Iuliano scripta ex MSS. eruta & illustrata a Don Thoma Tamaio de Vargas 536. & seqq.

Ingenula M. in Africa. Ex Mroll. Mss. 81

Innas M. Ex Men. Græc. 297

S. Inuentus M. Gerundæ in Hispania. Prolegom. 414. Acta ex Hispanico Vincentij Domenecci 415

Ioanna V. Balneis in Italia. Prolegom. 59. Vita ex Italico Seraphini Razzij 59. Alia ex Phil. Ferrario 60

Ioannes Eleemosynarius Patriarcha Alexandrinus in Ægypto. Prolegom. §. 1. S. Ioannis memoria in sacris Fastis 495. §. 2. Vitæ eius Scriptores 496. §. 3. tempus obitus. anni patriarchatus 497. Vita auctore Leontio Ep. Neapoleos in Cypro. Præfatio Interpretis Anastasij Biblioth. 498. Proeemium auctoris 448. cap. 1. Leontij notitia cum discipulis S. Ioannis. huius prima in Patriarchatu exercitia 498. cap. 2. varia misericordiæ opera 500. cap. 3. subuentum pauperi nauclero, & Nobili 501. cap. 4. subuentum ipsi Ioanni egenti 502. cap. 5. moderatio animi, & mansuetudo 503. cap. 6. disciplina domestica, & vitæ ratio exterior 505. cap. 7. historia S. Petri Telonearij 506. cap. 8. alienæ virtutis imitatio 507. cap. 9. eleemosynæ a Deo remuneratæ 508. cap. 10. varijs beneficia præstita 510. cap. 11. historia S. Vitalij monachi 511. cap. 12. monita salutaria multis data 512. cap. 13. disciplinæ Ecclesiasticæ & pietatis studia. cauenda temeraria iudicia 514. cap. 14. fuga in Cyprum, obitus 515. cap. 15. miracula post mortem 516

Alia Vita auctore Metaphraste. cap. 1. Ortus, coniugium, Patriarchatus, eleemosyna 517. cap. 2. varia misericordiæ opera 518. cap. 3. subuentum pauperi mercatori, & Nobili 519. cap. 4. abunde subministrata, quæ largiretur pauperibus 320. cap. 5. mansuetudo animi 521. cap. 6. disciplina domestica, ratioque vitæ exterior 522. cap. 7. historia S. Petri Telonearij 523. cap. 8. alienæ virtutis imitatio 524. cap. 9. eleemosynarum vis apud Deum 525. cap. 10. historia S. Vitalij monachi 526. cap. 11. temeraria iudicia vitanda 528. cap. 12. pietatis & divinorum mysteriorum commendatio 528. cap. 13. fuga in Cyprum, obitus 529. cap. 14. miracula post mortem 529

Translatio Reliquiarum. Prolegom. 530. historia translationis auctore Georgio Drascouitio Ep. 551. Ordo Hospitalariorum sub S. Ioannis Eleemosynarij patrocinio. Prolegom. 533. origo prima Hospitalariorum ex VVillielmo Tyrio 534. primorum Hospitalariorum sanctitas ex Iacobo de Vitriaco 535

Ioannes Ep. Morinensis, siue Taroanensis, in Belgio. Prolegom. 794. Vita auctore Ioanne de Collemedio. Prologus 794. cap. 1. Ioannis educatio, studia 794. cap. 2. tirocinium monasticum. Archidiaconatus Atrebatensis 795. cap. 3. Episcopatus inuito obtrusus 796. cap. 4. virtutes in Episcopatu, adiutores illustres 797. cap. 5. disciplina Ecclesiastica, aliæ virtutes 798. cap. 6. vitæ aditum discrimen, cælitus discussum 799. cap. 7. extrema ægritudo, obitus 800. cap. 8. sepultura, miracula 801. cap. 9. Epitaphium. epilogus Auctoris 801. Analecta ex varijs auctoribus. cap. 1. Varia monasteria Canonicorum regularium fundata, ornata 802. cap. 2. beneficia ordini Benedictino collata 803. cap. 3. auctoritas Ecclesiastica defensa 804. cap. 4. aliæ Ecclesiasticæ functiones 806

Ioannes Abbas Reomaensis in Gallia. Prolegom. §. 1. S. Ioannis natalis 854 §. 2. Vita conscripta 855. § 3. ætas 855. miracula ex S. Gregorio Turon. 856. Vita auctore monacho Reomaensi coætaneo, a Iona Abbate recognita, Ex MSS. Prænotatio Ionæ Ab. 856. Liber 1. Prologus Auctoris 856. cap. 1. S. Ioannis institutio, vita monastica, latendi studium 857. cap. 2. virtutes, miracula 858. cap. 3. alia miracula 859. Liber 2. Dialogus discipulorum. cap. 1. Miraculosæ curationes 860. cap. 2. pauperum & suorum cura 861. cap. 3. virtutis studium. obitus 862

Translatio reliquiarum triplex. Prolegom. 862. Historia translationis primæ & secundæ, auctore monacho Reomaensi. cap. 1. Translatio prima & secunda S. Ioannis 863. cap. 2. Varia ad reliquias miracula 864. Historia tertiæ translationis auctore monacho Reomaensi. cap. 1. Varij S. Ioannis ope adiuti 865. cap. 2. infirmi complures sanati 866. cap. 3. Energumeni liberati 866. cap. 4. tertia translatio 867

Ioannes M. in Ægypto, socius S. Cyri, a p. 1081. ad 1095

Ioannes monachus Hierosolymis, filius SS. Xenophontis & Mariæ. vide horum Acta a p. 723. ad 730

Ioannes monachus Romæ. Prolegom. 164. Vita ex Dial. S. Gregorij 164

Ioannes Tribunus M. in Bulgaria. Ex Men. Græc. & aliis 441.

Ionilla M. In Actis Tergeminorum, præcipue p. 73. 76. c. & 78. b.

Irene vidua Romæ. Ex Mroll. Mss. 415. & ex Actis S. Sebastiani 278

Irmundus, Mundæ in agro Iuliacensi. Ex litt. Mundens. 842

Isaurus Ep. Auriensis in Gall. Ex Mol. Mariett. Martyroll. 751

Iuliana M. in Africa. Ex Mrol. MS. 769

Iulianus Ep. Apostolus Cenomanorum in Gallia. Prolegom. 761. & 1152. Vita auctore Lethaldo monacho ex MSS. Epistola dedicatoria 1152. Prologus 762. cap. 1. Cenomani a S. Iuliano conuersi 763. cap. 2. tres mortui suscitati 764. cap. 3. alia miracula, aduersa tolerata 765. cap. 4. S. Iuliani mors, sepultura 766

Iulianus Ep. Conchensis in Hispania. Prolegom. 893. Vita ex Hispanico Ioannis Mariettæ. cap. 1. S. Iuliani ortus, vita priuata 894. cap. 2. Episcopatus, miracula 894. cap. 3. diaboli tentationes superatæ 895. cap. 4. mors, sepultura, miracula 895. cap. 5. Translatio reliquiarum 896. cap. 6. varia miracula. 896

Iulianus Diac. frater S. Iulij Presbyteri, in diœcesi Nouariensi in Italia. a p. 1100. ad 1104. Vide Iulius.

Iulianus Hospitator. Prolegom. 974. Vita ex S. Antonino 974

Iulianus M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 708

Iulianus M. in Africa. Ex variis Mroll. 769

Iulianus Martyr Soræ, vel Atinæ in Italia. Prolegom. 767. Acta ex MS. Italico translata 767

Iulianus M. Samosatæ. Ex Men. Græc. 950

Iulius Presbyt. & Iulianus Diaconus, fratres in diœcesi Nouariensi in Italia. Prolegom. 1100. Vita ex MSS. Præfatio 1101. cap. 1. Sanctorum prædicatio. fanorum euersio 1102. cap. 2. varia miracula, structa templa 1102. cap. 3. Insula serpentibus purgata, mors S. Iuliani 1103. cap. 4. obitus S. Iulij, & B. Audentij 1104

Iulius M. Abitinæ in Africa. Ex varijs 190

Iulius M. in Africa. Ex variis 219

Iuuentinus & Maximus milites MM. Antiochiæ. Prolegom. 618. Acta ex S. Chrysostomo cap. 1. Iuliani Apostatæ persecutio 619. cap. 2. sancta militum libertas, carcere & bonorum proscriptione multata 619. cap. 3. cædes, sepultura 620

L

Launomarus Abb. Curbion. in Gallia. Prolegom. 229. Vita Anctore monacho Curbionen. Ex Mss. Prologus 230. cap. 1. Launomari adolescētia, sacerdotium. 231. cap. 2. vita solitaria. cœnobij institutio 231. cap. 3. varia eius miracula 232. cap. 4. Curbionense cœnobium. facta ibi miracula 233. cap. 5. obitus 234

Leo Ep. M. in Bulgaria. Prolegom. Acta ex Men. Gr. 441

Leo Tribunus M. in Bulgaria. Ex Men. Græc. & aliis. 441

Leobardus Reclusus in Maiori-monasterio apud Turones in Gallia. Proleg. 198. Vita auct. S. Greg. Ep. Turon. 198

Leodocius M. Puteolis. Ex Mroll. MSS. 616

Leonides M. Antinoi in Thebaide. Ex variis Mroll. & Actis S. Asclæ 832

Leonilla avia SS. Tergeminorum M. a p. 73. ad 80. Vide Speusippus.

Leontius M. Nicomediæ. Ex Mroll. MSS. 297

Leucius M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 80

Leucius M. Cæsareæ in Bithynia. in Actis S. Thyrsi. Prolegom. §. 1. Leucij patria, locus martyrij, peculiaris cultus 808. §. 2. communis cultus cum SS. Thyrso & Callinico. Acta 809. martyrium. 812. b 817. & 824.

Liberata V. Nouocomi in Italia. Prolegom. 196. Vita ex Italico Franc. Balarini 197

Liberata V. Ticini in Italia. Vita ex Philip. Ferrar. 32

Linentius Conf. iuxta Turones in Gallia. Ex varijs Mroll. 628 & 1151.

Lucianus M. Ex Men. Græc. 220

Lucius M. Ex Mroll. Mss. 341

Lucius M. Abitinæ in Africa. Ex variis 190

Lucius M. in Africa. Ex varijs 219

Lucius alter M. in Africa. Ex variis 219

Lucius M. in Africa. Ex Mrol. MS. 769

Lufthildis V. Lufthelbergæ in diœcesi Colon. Proleg 1146 Vita auct. Cornelio Curtio Canon. Monasterij-Eyfliæ 1146. c

Lupus Ep. Cabilonens. in Gall. Proleg. 776. Vita ex MSS. cap. 1. S. Lupi Episcopatus, virtutes, miracula 777. cap. 2. obitus, exequiæ 778. cap. 3. miracula ad sepulchrū 778

M

Maccallinus Ab. S. Michaëlis in Gallia Belg. Ex varis 385

Macedonius Crithophagus, anachoreta in Syria. Proleg. 593. Vita ex Theodoreti Philotheo. cap. 1. Macedonij vita anachoretica, sacerdotium 593. cap. 2. fiducia in Deū, miracula 594. cap. 3. dona cælestia 595. cædes Antiochenorū a S. Macedonio impedita, ex Theodoreti historia Eccle. 596. Historia tumultus Antiocheni ex S. Chrysostomo 597

Maimbodus M. in territorio Vesontionensi. Vita ex Mss. 542

Maiolus M. in Africa. Ex varijs 219

Maiulinus M. Ex Mroll. Mss. 341

Malardus Ep. Carnotensis in Gallia. Ex variis 235. Obitus ex vita S. Launomari 234

Manfredus Eremit. in Gallia Cisalpina. Vita ex Italico Francisci Balarini 909

Manuël Archiep. Bulgariæ, M. Prolegom. ex Ioanne Curopalate & alijs 441. Acta ex Men. Græc. 441

Marcella vidua, Romæ. Prolegom.§. 1. S. Marcellæ viduitas, sanctitas, doctrina 1105. §. 2. obitus, natalis, Acta 1105. Vita auct. S. Hieronymo. cap. 1. S. Marcellæ genus, coniugium, viduitas 1106. cap. 2. studium sacræ Scripturæ & pietatis, vita monastica 1107. cap. 3. odium hæreseos 1108. cap. 4. captiuitas, obitus 1109

Marcellus Papa M. Proleg. natalis, ætas, epistol. Acta, imago 3. Epitome vitæ ex lib. de Rom. Pont. 5. Epitaph. auct. S. Damaso 5. Acta ex Mss. cap. 1. SS. Cyriaci & Sisinnij comprehensio. S. Aproniani martyrium 5. cap. 2. martyrium SS. Sisinnij, Saturnini, Papiæ, Mauri 6. cap. 3. Artemia & Iobia regiæ Virgines a dæmone per S. Cyriacum liberatæ 7. cap. 4. cædes SS. Cyriaci, Crescentiani, Artemiæ, & aliorum. Marcelli constantia 8. cap. 5. S. Lucinæ pietas. Marcelli labores, martyrium 9. Vita alia auctore Vrsione Ab. Altimontensi ex MSS. Prologus 9. Liber 1. cap. 1. S. Marcelli opera ac decreta 10. cap. 2. Sanctorum labores. Aproniani martyrium. 10. cap. 3. Papiæ, Mauri, Cyriaci, &c. cædes. Marcelli constantia 11. cap. 4. in catabulo labores, mors 11. Liber 2. cap. 1. Reliquiæ S. Marcelli diu absconditæ 12. cap. 2. repertæ & ornatæ 12. cap. 3. miraculis claræ 13. cap. 4. Circumlatæ Sonegias vsque 14. cap. 5. Namurcum deportatæ. 14

Marcia M. Nicomediæ. Ex Mroll. Mss. 297

Marcus frater S. Seueræ M. in Italia. Prolegom. 946. Acta ex Petro de Natal. 946

Marcussus M. Ex Mroll. Mss. 341

Marcusus, siue Marcissus M. in Africa. Ex varijs 219

Mardonius M. Neocæsareæ. Ex varijs Mroll. 590

Mares Ab. in Syria. Ex Philotheo Theodoreti & Menæis 627

Margarita V. Ord. Prædicat. filia Regis Hungariæ. Prolegom. §. 1. genus illustre 897. §. 2. sanctitas publice testata 898. §. 3. Vita conscripta 899. Processus canonizationis ex litteris Inquisitorum missis Ioanni XXI. 899. Vita auctore Garino Ord. Prædic. cap. 1. Margaritæ ortus, pietas 900. cap. 2. vestitus vilitas, durities, flagra 901. cap. 3. ieiunia, abiecta ministeria 902. cap 4. obedientia, benignitas 902. cap. 5. orationis studium, & exstases 903. cap. 6. varia in vita miracula 904. cap. 7. prophetia, mors, exequiæ 904. cap. 8. & 9. plurima post mortem miracula 905. & 906. Alia vita ex Epitome rer. Hungar. Petri Ranzani. cap. 1. religiosæ vitæ tirocinium 906. cap. 2. religiosæ virtutes 907. cap. 3. nuptiæ repudiatæ 908. cap. 4. mors, miracula 909

Margarita Virgo Rauennæ in Italia. Prolegom. 548. Vita ex Italico Seraphini Firmani. Prologus auctoris 548. cap. 1. Margaritæ ortus, virtutes 549. cap. 2. vaticinia eius ac miracula 550. cap. 3. obitus, sepultura 551. Regulæ collectæ e documentis Margaritæ, quibus ordinem boni Iesv instituit. Ex Italico Firmani. 551. Alia Vita auctore Hieron. Rubeo. 553

Maria vxor S. Xenophontis. Vide huius Acta a pag. 723. ad 730.

Marina M. in Africa. Ex Mroll MSS. 769

Marinus siue Amarinus, Ab. M. in Gallia. In Actis S. Præiecti Episc. 628. 629. 631. 632. & 635.

Marinus Presb. M. Brixiæ. Ex varijs: cædes & inuentio 2

Marinus M. Ex Mroll. MSS. 341

Marius Ab. Bodanensis in Gallia. Prolegom. 772. Vita auctore Dynamio Patricio. Ex Ms. Breuiario. cap. 1. S. Marij præfectura, vaticinia 774. cap. 2. varia miracula, obitus 774. cap. 3. miracula post mortem 775

Marius & Martha coniuges, Audifax & Abachum filij MM. Romæ. Prolegom. §. 1. Horum Acta, reliquiæ Romæ 214. & 1136. §. 2. reliquiæ in Germaniam & Galliam Belgicam translatæ 215. & 1136. Acta ex MSS. cap. 1. Marij & sociorum sancta opera 216. cap. 2. S. Valentini Presb. confessio, miracula 217. cap. 3. S. Asterij & domesticorum conuersio & martyrium 218. cap. 4. SS. Valentini, Marij, & sociorum cædes 218.

Marius M. Romæ via Appia ex Mroll. MSS. 3

Martha vxor S. Marij M. Romæ. a pag. 214. ad 219. Vide Marius.

Martialis M. Ex Mroll. Mss. 341

Martinus Presb. Sauriensis in Lusitania. Prolegom. 1131. Vita auctore Saluato discipulo ex MSS. Prologus 1131. cap. 1. Sauriensis oppidi descriptio 1131. cap. 2. S. Martini ortus, educatio, sacerdotium, 1132. cap. 3. cura pastoralis 1133. cap 4 captiuitas, mors, sepultura 1134

Martyres II. fratres S. Barsimæ. Ex Men. Græc. 592

Martyres II. in Pario lacu. Ex Men. Græc. 484

Martyres II. in Phrygia. Ex Men. Græc. 709

Mart. III. Trecis in Gallia In Actis S. Sabiniani 938. d 940b

Martyres VII. in Africa. Ex Mroll. Mss. 3

Martyres IX. milites Romæ via Cornelia. Ex Mroll. Mss. 3

Martyres XII. Philadelph. Smyrnæ. In Actis S. Polycarpi 691

Martyres XIII. Abitinæ in Africa. Ex varijs 190

Martyres XIII. Romæ. Ex Mroll MSS. 3

Martyres XV. socij S. Callinici Apolloniæ in Phrygia. In Actis S. Thyrsi. Eorū conuersio 823. f. Martyrium 824. a. cultus sacer assertus ex varijs Martyroll. 809

Martyres XXIV. in Africa. Ex Mrol. MS. 769

Martyres XXV. in Africa. Ex Mroll. MSS. 708

Martyres XXXII. in Africa. Ex variis Mroll. 769

Martyres XXXVI. socij S. Theogenis. Ex Mrol. 708

Martyres XXXVIII. Carthagine in Africa. Ex Mroll. 220

Martyres XLVIII. milites Trecis in Gallia. In Actis S. Sabiniani 938. c 939. e 942. c vbi tamen XII. tantum numerantur.

Martyr. LXXIII. socij S. Anastasij in Hisp. Tarracon. 457

Martyres CXXIV. in Africa. Ex varijs Mroll. 1026

Martyr. LXXX. Tuderti in Vmbria. In Actis S. Seustij 947

Martyr. CCCLIX. Gerundæ in Hispania, socij S. Inuenti. Ex Hispanico Domenecci. 415

Mart. CCCLXXVII. in Bulgaria. Ex Men. Gr. & alijs 441

Martyres DC. in Africa. Ex varijs 219

Martyres mille circiter milites in Italia. In Actis S. Seueræ V. 946.

Martyres Ancyrani pueri, alumni S. Clementis. In eius Actis 466. c & 477. e

Martyres Romani, viri, fæminæ, pueri. In Actis S. Clementis Ancyrani 463. d & 474. & 475.

Martyres cum S. Medula. Ex Men. Græc. 616

Martyrius M. in Oriente. Ex Mroll MSS. 80

Martyrius monachus in Valeria Italiæ prouincia. Ex Dialog. S. Gregorij & Martyrol. 494

Marus Ep. Treuirensis in Gallia Belgica. Ex Bravvero & Martyroll. 730. Miracula ex MSS. 730

Matthias Ep. Heirosolymorum. Ex varijs 1025

Matrosus M. in Africa. Ex Mrol. MS. 769

Maurus Ep. Cæsenas. Proleg. 333. Vita auct. B. Pet. Damiani. Prologus 333. cap. 1. S. Mauri Episcopatus: in eo gesta. 334 cap. 2. translatio corporis. miracula 334. cap. 3. varia ad reliquias miracula 335

Maurus M. Romæ. Vita e varijs collecta. §. 1. SS. Papiæ & Mauri natalis, acta 948. §. 2. Eorum reliquiæ in Vrbem & Germaniam translatæ 948. §. 3. ad ecclesiam Oratorij translatæ 949. §. 4. Aliquæ in Flandriam 949

Mausimas, vel Maysimas, Sacerdos in Syria. Vita ex Philotheo Theodoreti 489

Maximus M. Romæ. Ex Mroll. MSS. 590

Maximus miles M. Antiochiæ. Vide Iuuentinus a 618. ad 620.

Maximus pater S. Seueræ M. in Italia. Prolegom. 946. Acta ex Petro de Natal. 946

Medula M. Ex Men. Græc. 616

Meinradus Eremita M. in Heluetia. Prolegom. 381. Vita ex MSS. cap. 1. S. Meinradi institutio, vita monastica, amor solitudinis 382. cap. 2. Vita solitaria in Nigra silua 383. cap. 3. cædes S. Meinradi 384. cap. 4. sumpta de homicidis supplicia 385

Melas Ep. Rhinocoruræ. Prolegom. 15. Acta ex Sozomeno 15

Melasippus M. frater tergeminus SS. Speusippi & Eleusippi. a pag. 73. ad 80. Vide Speusippus.

Memma Mart. Ex Martyroll. MSS. 1143

Memnon M. Ex Martyroll. MSS. 414

Melondion, vel Molendion M. in Africa. Ex varijs. 219

Menelapus M. Ex varijs 190

Merulus monachus Romæ. Prolegom. 164. Vita ex dialogis S. Gregorij 164

Messalina V. M. Fulginij in Vmbria. Vita ex Italico Ludouici Iacobilli. cap. 1. Messalinæ pia opera 453. cap. 2. martyrium, repertæ reliquiæ 454

Metellus M. Neocæsareæ. Ex variis Mroll. 590

Metras, siue Metranus M. Alexandriæ. Ex Mroll. & Eusebio 1079

Mildvvida siue Milgitha V. in Anglia. Ex varijs 176

Minutius M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 414

Minutius M. Romæ via Salaria. Ex Mroll. MSS. 455

Misselianus M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 80

Missurianus M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 769

Mistrianus M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 80

Misurianus M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 80

MonachiHyenses MM. in Scotia. Ex Act. S. Blaithmaci 237

Mosæus miles martyr in Ponto. Ex varijs 188

Mucius M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 80

Mucius M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 414

Musonius M. Neocæsareæ. Ex variis Mroll. 590

N

Naffanianus M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 3

Neon Exceptor M. In Actis Tergeminorū 73. 76. c & 80

Neophytus M. Nicææ in Bithynia. Ex Mroll. & Men. Gr. 297.

Notburga vidua cum liberis VIII. in Germania. Ex relatione Danielis Feldneri e Soc. Iesv. 275

O

Oecomenus M. in Ægypt. Acta ex MSS. 188

Orion M. Ex Mroll. MSS. 414

Orion M. in Ægypt. Acta ex MSS. 188

Orontius M. socius S. Vincentij, Gerundæ in Hispania. Prolegom. Acta ex MSS. a p. 389. ad 393. Vide Vincentius.

Otto Presb. M. Ord. S. Francisci in Mauritania. a p. 62. ad 71. Vide Berardus de Carbio.

P

Palladius anachoreta in Syria. Ex Theod. & Men. Gr. 841

Pansius M. in Ægypto. Acta ex MSS. 188

Pantherus M. in Ægypto. Acta ex MSS. 188

Papas M. in Ægypto. Acta ex MSS. 188

Papas M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 708

Papias M. in Ægypto. Acta ex Mss. 188

Papias M. Ancyræ. Ex Mroll. Mss. 484

Papias M. Carthagine. Ex Mroll. Mss. 618

Papias M. Romæ. Vita e varijs collecta. a pag. 948. ad 949. Vide Maurus.

Panegorius M. Samosatæ. Ex Men. Græc. 950

Parmenas Apost. e VII. primis Diaconis, M. Philippis in Macedonia. Ex variis Martyroll. 453

Parodus Presb. M. in Bulgaria. Ex Men. Gr. & alijs 441

Patroclus M. Trecis in Gallia. Prolegom. 342. Acta ex Mss. cap. 1. S. Patrocli religiosa vita. Prima quæstio 343. cap. 2. secunda quæstio. capitis sententia. 344. cap. 3. cædes, sepultura, oratorium 344. Alia Acta ex Surio. cap. 1. S. Patrocli religiosa vita 345. cap. 2. prima quæstio 345. cap. 3. secunda quæstio. sententia 346. cap. 4. mors, sepultura 346. Translatio. Prolegom. 347. & 1143. Historia translationis ex vita S. Brunonis Archiep. Colonien. 348. Triumphus S. Patrocli ex Bernardo VVittio & alijs 1144

Patroclus Ep. M. in Gallia. Ex varijs 1110

Paula M. Ex Menæis Græc. 220

Paula vidua Romana, Bethleemi in Iudæa. Prolegom. § 1. S. Paulæ natalis, vita 711. §. 2. ætas, monasteria, sepulchrum 711. Vita auctore S. Hieronymo. Præfatio 712. cap. 1. S. Paulæ ortus, coniugium, viduitas, discessus e patria 713. cap. 2. iter maritimum in Syriam: inde terrestre Hierosolymā 714. cap. 3. iter in Bethlehem & ad mare mortuum 715. cap. 4. iter ad Iordanem, in Galilæam & Samariam 715. cap. 5. iter in Ægyptum 716. cap. 6. virtutes Christianæ 717. cap. 7. aduersorum inuicta perpessio 717. cap. 8. Virginum institutio 718. cap. 9. odium hæreticorum. studium sacræ Scripturæ 719. cap. 10. obitus, sepultura 721

Paulus M. Abitinæ in Africa. Ex varijs 190

Paulus M. in Ægypto. Acta ex Mss. 188

Paulus M. in Africa. Ex varijs 279

Paulus M. in Africa. Ex varijs Mroll. 950

Paulus M. Cleopatride in Ægypto. Ex Men. Gr. & alijs 591

Paulus puer M. Ex Men. Græc. 220

Pausirion M. Cleopatride in Ægyp. Ex Men. Gr. & alijs 591

Pelagius Ep. Iriensis in Gallæcia. Ex Molin. & Marietta. 751

Pelianus M. Alexandriæ. Ex varijs Mroll. 1080

Peregrinus Confess. in Sicilia. Prolegom. Ex Oct. Caietano & alijs 1031. & 1153. Vita ex Mss. 1135

Perpetua M. in Africa. Ex Mrol. Ms. 769

Pethecus M. in Ægypt. Acta ex Mss. 188

Petri Apost. cathedra Romæ. Prolegom. anniuersaria dies aditi Episcopatus. cathedræ huius celebritas 181. Bulla Pauli IV. de cathedræ huius festiuitate 182

Petrus Ægyptius anachoreta in Syria. Ex Theodoreto & Men. Græc. 771

Petrus Ep. M. in Bulgaria Prolegom. Acta ex Men. Gr. 441

Petrus Ep. in Gallæcia. Ex Molina & Marietta 751

Petrus a S. Geminiano M. ord. S. Francisci in Mauritania. a p. 62. ad 71. Vide Berardus de Carbio.

Petrus Nolascus fundator ord. S. Mariæ de Mercede Redemptionis captiuorum, in Hispania. Prolegom. 980. Vita auctore Francisio Zumel. Præfatio 981. cap. 1. S. Petri Nolasci ortus, pietas, opum abdicatio 981. cap. 2. captiuorum procurata redemptio 982. cap. 3. Ordo Mercedis institutus 983. cap. 4. capta Valentia. Podiense cœnobium 984. cap. 5. primum Redemptionis cœnobium. instituti vetus exemplum 985. cap. 6. Viri sancti ex ordine Mercedis 986. cap. 7. alij viri ac feminæ sanctitate illustres. S. Petri obitus 987. Analecta de Petro Nolasco ex historia Hispanica Alfonsi Remon. §. 1. aduersa fortiter tolerata 988. §. 2. cælitus impertita solatia 989

Petrus Telonearius. Ex Men. Gr. 328. & ex vita S. Ioannis Eleemosyn. 506. & 523.

Petrus Thomasius Patriarcha Constantinopol. ord. Carmelit. Prolegom.§. 1. Legatio multiplex a Sede Apostolica S. Petro imposita 990. §. 2. S. Petri Episcopatus, Archiepiscopatus, Patriarchatus 992. §. 3. tempus & genus mortis, cultus sacer 993. §. 4. Vita, scripta 994. Vita auctore Philippo Mazzerio Cancellario regni Cypri. Ex Mss. Prologus auctoris 995. cap. 1. S. Petri patria, institutio, vita monastica, doctrina 996. cap. 2. laurea doctoralis, conuersatio in Curia Pontificia 996. cap. 3. Episcopatus, Nuntiatura ad Imperatorem, Reges Appuliæ & Rasciæ 997. cap. 4. Legatio ad Venetos & Regem Hungariæ 999. cap. 5. Legatio Constantinopolitana. Ecclesia Orientalis Romanæ reconciliata 1000. cap. 6. iter in Cyprū & Palæstinā 1001. cap. 7. legatio Apostolica vniuersalis in Oriente. Creta ab hæresi purgata 1002. cap. 8. Inauguratio Petri Regis Cypri. Schismaticorū reductio 1004. cap. 9. visitatio Episcopat. Coronensis. reditus in Cyprum 1005. cap. 10. pestilentia a Cypro miraculose auersa 1006. cap. 11. iter ad Papam & Principes Christianos: sacra expeditio in Palæstinam decreta 1007. cap. 12. pax Bononiensis procurata 1008. cap 13 pericula Bononiæ contēpta, superata 1009. ca. 14. Belli tenue subsidium a Venetis concessum, a reliquis Principibus negatū 1010. cap. 15. timor belli Genuensis sublatus. Classis ad expeditionē emissa 1012. cap. 16. Alexandria intercepta, derelicta 1014. cap. 17. Epistola S. Petri ad Papam & Imp. de successu expeditionis 1015. cap. 18. reditus in Cyprum. S. Petri ægritudo 1017. cap. 19. præparatio ad mortem, testamentum 1018. cap. 20. obitus 1019. cap. 21. Miracula, sepultura 1020. cap. 22. Epilogus Scriptoris. Encomia B. Petri 1021. Appendix ad vitam, incerto auctore 1022

Phengon miles M. Amisi. In Actis S. Clementis Ancyrani 466. f & 479. b.

Philappianus M. in Africa. Ex varijs Mroll. 1026

Philippicus Presbyter. Ex Men. Græc. 593

Philo Ep. Calpasius. Ex Men. Græc. 593

Philotheus M. Samosatæ. Ex Men. Græc. 950

Pia M. Carthagine in Africa. Ex varijs 220

Picaria M. Carthagine in Africa. Ex varijs 220

Pinnas M. Ex Men. Græc. 297

Pinutus M. in Ægypto. Acta ex Mss. 188

Plesius M. in Ægypto. Acta ex Mss. 188

Polycarpus Ep. Smyrnensis in Asia M. Prolegom.§. 1. S. Polycarpi festum. dies & annus martyrij 691. §. 2. Acta, scripta 692. §. 3. in Vrbem profectio: zelus aduersus hæreticos 693. §. 4. eius discipuli Galliarum Apostoli 694. §. 5. Reliquiæ 695. Vita auctore Pionio ex Ms. Græco. cap. 1. S. Polycarpi adolescentia 695. cap. 2. mores & studia iuuentutis, cælibatus 696. cap. 3. Diaconatus, doctrina Christiana 697. cap. 4. sacerdotium, conciones 698. cap. 5. Episcopatus Smyrnensis 699. cap. 6. miracula 700. Martyrium ex Ecclesiæ Smyrnensis epistola ex Ms. Græc. §. 1. S. Germanici & aliorum constantia 702. §. 2. S. Polycarpi latebræ & apprehensio 702. §. 3. martyrium, reliquiæ 704. Idem martyrium ex Mss. Latinis. §. 1. S. Germanici & aliorum constantia 705. § 2. Polycarpi latebræ, apprehensio 705. martyrium 706

Polycarpus M. in Africa. Ex variis Mroll. 1080

Poppo Abbas, Stabuleti in Belgio. Prolegom. 637. Vita auctore Euerhelmo Abbate. Ex MSS. Præfatio Onulphi monachi 638. cap. 1. Popponis ortus, studium armorū 638. cap. 2. piæ peregrinationes 639. cap. 3. repudiata seculi vita 640. cap 4. leprosi miraculosa curatio 641. cap. 5. B. Adelvviuæ matris religiosa vita 641. cap. 6. monasterij S. Vedasti possessiones strenue curatæ 642 cap. 7. probata humilitas. Beloaci præfectura 643. cap. 8. præfectura Stabulensis, & S. Maximini. aduersarij puniti 644. cap. 9. Declinato Episcopatu, monasteria reformata 645. cap. 10. asserta miraculis auctoritas 646. cap. 11. Stabuleti & Malmundarij restauratio, ornatus 647. cap. 12. æmuli castigati. miracula 647. cap. 13. præfectura Vedastina, & Marchianensis 648. cap. 14. Obitus, virtutes, sepultura 649. cap. 15. varia post mortem miracula 651. cap. 16. alia miracula. Auctoris epilogus 651

Potamion Ep. Agrigētinus in Sicilia. Ex Ferrar. & aliis 969

Potamon M. in Ægypto. Acta ex Mss. 188

Præiectus Ep. Aruernensis in Gallia, Marinus, siue Amarinus, & Elidius MM. Proleg. 628. Vita auct. coætaneo. ex Mss. cap. 1. S. Præiecti Episcopat. in eo gesta. 630. ca. 2. varia miracula 631. cap. 3. impro borū machinationes. cædes 631. Alia vita auctore coætaneo. Ex Mss. Prologus auct. 633. cap. 1. S. Præiecti institutio, sacerdotium 633. cap. 2. Episcopatus: in eo gesta 634. cap. 3. martyrium, miracula 635

Prilidianus puer discipulus S. Babylæ Ep. M. Antiochiæ. In Actis S. Babylæ a pag. 569. ad 579.

Primus M. Ex Mroll. MSS. 341

Primus M. in Africa. Ex varijs. 219

Primus M. in Africa. Ex variis 769

Prisca V. M Romæ. Prolegom. §. 1. S. Priscæ natalis, acta, ætas 183. §. 2. ecclesia, reliquiæ 184. Acta ex MSS. cap. 1. S. Priscæ comprehensio. prima quæstio 184. cap. 2. iteratæ quæstiones. euersa idola 185. cap. 3. spathæ, feræ, flammæ superatæ 186. cap. 4. cædes, sepultura, translatio 187

Priscilla matrona Romæ. Ex varijs 2

Processus M. in Africa. Ex Mrol. MS. 769

Proiectus Diaconus M. Casali in Italia. Ex Ferrario 636

Proteus M. in Ægypt. Acta ex MSS. 188

Publia M. in Africa. Ex varijs Mroll. 769

Publianus M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 590

Publianus M. in Africa. Ex Mrol. MS. 769

Publius Ep. Atheniensis M. Ex varijs Mroll. 338

Publius Abbas, Zeugmate in Syria. Prolegom. 621. Vita ex Theodoreto. cap. 1. S. Publij exercitatio, duplex cœnobium extructum 622. cap. 2. Successores in præfectura cœnobiorum 622

Publius M. in Africa. Ex variis. 219

Publius M. in Africa. Ex varijs Mroll. 1080

Q

Qvintillus M. in Africa. Ex Mrol. MS. 769

Quinctinus M. Fx Mroll. MSS. 341

Quinctus M. in Africa. Ex varijs. 219

R

Radegundis V. Calæ in Gallia. In Actis S. Bathildis Reginæ. Prolegom. §. 6. 748. Vita 741. e & 745. f Translatio 747. & 748. f

Rainaldus Ord. Crucigerorum, in Piceno. Ex Ferrario & Maurolyco 609

Recumbus M. in Ægyp. Acta ex MSS. 188

Redigundis V. ord. Præmonstrat. in Hispania. Prolegom. 975. Vita ex Hagiologio Præmonstrat. Chrysostomi vander Sterren 975

Remigius, siue Remedius, Archiep. Rotomag. Ex varijs 235.

Reotrus M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 708

Reposita M. Ex Mroll. MSS. 341

Rhodon M. Ex varijs Mroll. 709

Richoardus Abbas Valcellensis in Belgio. Ex Chronico MS. & Mrol. 892

Ricmirus Abbas apud Cenomanos in Gallia. Prolegom. Vita auctore coætaneo. Ex MSS. Prologus. cap. 1. Ricmiri vita monastica, sacerdotium 177. cap. 2. varia miracula 178. cap. 3. virtutes, mors, miracula 179

Rimmas M. Ex Men. Gr. 297

Rogatus M. Ex Mroll. MSS. 341

Rogatus M. in Africa. Ex Mrol. MS. 769

Romanus M. in Ægypto. Acta ex MSS. 188

Romanus M. Samosatæ. Ex Men Græc. 950

Rubentius M. in Oriente. Ex Mroll. MSS. 80

Ruppus M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 590

S

Sabina vidua Mediolani. Vita ex varijs collecta 1029.

Sabina V. Trecis in Gallia. Prolegom. §. 1. publica veneratio 937. §. 2. Acta, reliquiæ, tempus obitus 938. Vita ex MSS. cap. 1. S. Sabinæ patria, educatio, fuga e patria 944. cap. 2. iter Romam, Rauennam & in Galliam 944. cap. 3. obitus, sepultura, miracula 945

Sabinianus M. in Sicilia. Ex Mroll. MSS. 618

Sabinianus M. Trecis in Gallia. Prolegom. §. 1. publica veneratio 937. §. 2. Acta, reliquiæ, tempus obitus 938. Vita ex MSS. cap. 1. S. Sabiniani baptismus, prædicatio, carcer 939. cap. 2. irrogata tormenta 940. cap. 4. cædes, sepultura, miracula 940. Vita alia ex Nicolao Camuzato. cap. 1. Sabiniani conuersio, peregrinatio, prædicatio 941. cap. 2. tormenta inflicta 942. cap. 3. cædes, sepultura, miracula 943

Sabinus Ep. Placentinus in Italia. Prolegom. 163. Miraculum ex S. Gregorio 163. Vita ex Ferrario 163

Sabinus Puteolis. Ex variis Martyroll. 616

Salamanes Silētiarius in Syria. Proleg. Vita ex Theodor. 490

S. Saluius M. in Africa, Ex Mroll. MSS. 80

Sarbelius M. Edessæ in Mesopotamia. Acta ex Men. Gr. & varijs Mroll. 923. & 1153

Sarmata mon. M. in Ægypt. Acta ex MSS. 188

Sarta M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 80

Saturnina M. Abitinæ in Africa. Ex varijs 190

Saturnina M. in Africa. Ex varijs 219

Saturninus M. Ex Mroll. MSS. 341

Saturninus M. in Ægypt. Acta ex MSS. 188

Saturninus M. in Africa. Ex Mroll. 3

Saturninus M. in Africa. Ex Mroll. Mss. 80

Saturninus M. in Africa. Ex variis 219

Saturninus M. in Africa. Ex variis Mroll. 1080

Saturninus M. Alexandriæ. Ex varijs Mroll. 1080

Saturninus M. Romæ via Salaria. Ex Mroll. MSS. 455

Saturus M. Ex Mroll. MSS. 341

Saturus M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 414

Saturus M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 708

Saturus M. in Africa. Ex varijs Mroll. 769

Sebastianus M. Romæ. Prolegom. §. 1. Sebastiani natalis 257. §. 2. Acta 257. §. 3 basilicæ Romanæ 258. §. 4. reliquiæ Romæ 259. §. 5. Contra pestem salutare patrocinium 259. §. 6. veneratio Capuæ & Mediolani ob pestem propulsatam 260. & 1138. §. 7. reliquiæ Suessionem allatæ 261. §. 8. reliquiæ varijs locis in Gallia, Belgio, Hispania 262. & 1138. §. 9. in Eberspergensi Bauariæ cœnobio 263. & 1139. §. 10. Aliæ in Bauaria 264. §. 11. reliquiæ ac cultus alibi 264. & 1140.

Acta auctore S. Ambrosio, vt putatur, ex MSS. cap. 1. S. Sebastianus Martyres animat 265. cap. 2. Marcelliani & Marci grauiter oppugnata constantia. 265. cap. 3. S. Sebastianus nutantes confirmat 266. cap. 4. inferni pœnæ cælique gaudia Martyrū amicis inculcata 266. cap. 5. opum deliciarumque vsus 267. cap. 6. Martyrū felicitas & gloria 268. cap. 7. eius oratione & miraculis conuersi Zoë & Nicostratus 268. cap. 8. Marcelliani & Marci constantia 269. cap. 9. ceteri a Sebastiano vna cum captiuis conuersi. 269. cap. 10. omnes a Polycarpo ad baptismum præparati 270. cap. 11. baptizati catechumeni, vnaque Claudius cum filijs 270. cap. 12. errores gentilium confutati a Tranquillino 271. cap. 13. Verbi Incarnatio exposita 272. cap. 14. Chromatius Vrbis Præfectus catechizatur 272. cap. 15. Chromatij confracta idola 273. cap. 16. Instrumentis astrologiæ iudiciariæ cōfractis, sanatur Chromatius 273. cap. 17. Chromatij & Tiburtij baptismus 274. cap. 18. Chromatius, præfectura Vrbis abdicata persecutionis tempore Christianos alit 275. cap. 19. Sebastiani, Tiburtij, & aliorum præclara facta in Vrbe 276. cap. 20. Zoës, Tranquillini, & aliorum cædes 276. cap. 21. S. Tiburtij martyrium. 277. cap. 22. Castuli, Marcelliani, Marci cædes 277. cap. 23. S. Sebastiani gloriosum certamen 278

Translatio reliquiarum S. Sebastiani Suessionem, auctore Suessionensi monacho. Ex MSS. cap. 1. Hilduini in Vrbē legatio 278. cap. 2. Rodoini cōsilium de petendis Roma reliquijs 279. cap. 3. Rodoini legatio, occasio petitarum S. Sebastiani reliquiarum 280. cap. 4. amici salutati: exposita Pontifici legatio 281. cap. 5. consultatio Cardinalium 282. cap. 6. reclusum S. Sebastiani sepulchrum 282. cap. 7. reliquiæ Roma auectæ 283. cap. 8. varia in itinere miracula 284. cap. 9. pompa translationis ad cœnobium S. Medardi 285. cap. 10. variæ curatæ ægritudines 285. cap. 11. inflicta impio pœna, impensum auxilium 287. cap. 12. alia miracula: donariorum copia 287. cap. 13. Æmulorum obtrectatio repressa 288. cap. 14. Magnilocensis cœnobij origo 289. cap. 15. improbi reliquiarum nundinatores nefarie delusi 289. cap. 16. reliquiarum temere susceptarum fraus detecta 290. cap. 17. linteo, quo obuolutæ reliquiæ, miracula patrata 291. cap. 18. publicæ calamitates per reliquias depulsæ 292. cap. 19. Ludouici Pij Imp. & coniugis erga S. Sebastianum pietas 292. cap. 20. Ludouici Pij abdicatio, captiuitas 293. cap. 21. Ludouici ob votum Religionis dilatum anxietas, obitus 294. Epilogus 295. Reliquiæ SS. Sebastiani, Gregorij, & Medardi a Caluinistarum furore seruatæ. Comment. Alexandri Salnouei ex Mss. 295

Secunda M. in Africa. Ex Mrol. Mss. 769

Secunda mater S. Seueræ M. in Italia. Prolegom. 946. Acta ex Petro de Natal. 946

Secundus M. Ex Mroll. Mss. 341

Secundus M. in Africa. Ex varijs 219

Secundus M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 708

Secundus M. in Africa. Ex varijs Mroll. MSS. 779

Secundus M. Carthagine. Ex Mroll. Mss. 618

Serapion M. in Ægypt. Acta ex Mss. 188

Serena M. Metis in Gallia Belgica. Acta ex varijs collecta. § 1. S. Serenæ natalis, gesta 1027. §. 2. translatio, miracula 1028

Sergius monachus M. in Hisp. Tarraconēsi. Ex variis 457

Seruandus Ep. Iriensis in Gallæcia. Ex Molina, Marietta & Ferrario 751

Seruulus M. Ex Mroll. MSS. 341

Seuera V. M. in Italia. Proleg. 946. Act. ex Petro de Natal. 946

Seuerianus Ep. Gabalitanus in Gallia. Ex Ioanne Chenu, & varijs Mroll. 615

Seuerianus M. Neocæsareæ in Mauritania. Ex varijs Mroll. 455.

Seustius M. Tuderti in Vmbria. Prolegom. 947. Acta ex Ferrario 947

Simeon Priscus Ab. in Syria. Ex Theodoreto §. 1. Vita anachoretica, miracula 709. §. 2. peregrinatio ad montem Sina. monasteria extructa 710

Sionius M. in Bulgaria. Ex Men. Græc. & aliis. 441

Sodon Rauennæ in Italia. Ex Mroll. MSS. 618

Solutor M. in Africa. Ex Mroll. Mss. 343

Sophias, siue Cadocus Ep. Beneuentanus in Italia M. a 602. ad 605. item 1150. Vide supra Cadocus.

Spanus, siue Hispanus, M. in Africa. Ex varijs 219

Speus Confessor Aquisgrani, & Hartesburgi. Ex Lamb. Schafnaburgensi & Mroll. 891

Speusippus, Eleusippus, Melasippus Tergemini MM. Prolegom. §. 1. Tergeminorum cultus, acta, ætas, patria 73. & 1135. §. 2. reliquiæ Elvvangam translatæ. 74. Vita ex Mss. cap. 1. Tergemini varie ad fidem inuitati 74. cap. 2. idolis euersis plenius instruuntur 75. cap. 4. martyrio coronantur 75. Vita alia auctore VVarnahario. Ex Mss. Prologus auctoris 76. cap. 1. S. Benigni ad Lingonas aduentus 76. cap. 2. Tergemini, auiæ monitu, & somnijs, ad fidem inuitati 77. cap. 3. euersis idolis fidem publice professi 78. cap. 4. varie cruciati, coronātur 79. cap. 5. auia alijque comites martyrij 80

Stephanus Diaconus. M. Ex varijs. Eius cædes, & inuētio 2

Successus M. Abitinæ in Africa. Ex varijs 190

Successus M. in Africa. Ex varijs 219

Sulpitius Ep. Gislenopoli in Hannonia. Prolegom. 787. Historia translationis 788

Sulpitius Ep. Traiect. in Belgio ex variis 196

Sulpitius Pius Ep. Bituric. in Gallia. Prolegom. §. 1. SS. Sulpitij primus & secundus distincti 165. §. 2. Sulpitij Pij, Vita 166. §. 3. ætas 166. §. 4. reliquiæ 167. Vita auct. coætaneo. Ex MSS. Prologus 167. cap. 1. S. Sulpitij in seculari vita mores 168. cap. 2. in sacro habitu ante Episcopatum 168. cap. 3. in Episcopatu vita Apostolica 169. cap. 4. & 5. varia miracula 170. cap. 6. iniquum tributū abrogatum 171. cap. 7. adscitus coadiutor. exercitia virtutum 171. cap. 8. infestationes dæmonū elisæ 172. cap. 9. præclara in varios beneficia 173. cap. 10. obitus, sepultura, miracula 174. Alia vita breuior auctore coætano. ex MSS. Prologus 174. cap. 1. S. Sulpitij præclaræ virtutes 175. cap. 2. obitus, miracula 175

Sulpitius Seuerus Ep. Bituricensis in Gallia. Ex variis. §. 1. res eius gestæ 967. §. 2. Sulpitius Seuerus S. Martini discipulus, an Sanctus? 968

Supporina Claro-monte in Gallia. Ex Sauarone 593

Suranus Abb. in Italia M. Ex Dialog. S. Greg & Mrol. 606

Susāna V. M. Salerni in Italia. a p. 190 ad 194. vide Archelaa.

Synaldus Treuiris. Ex Schekmanno 387

T

Tællianus M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 708

Tecussa M. in Africa. Ex Mrol. MS. 769

Telerianus M. Abitinæ in Africa. Ex varijs 190

Tertulus M. in Africa. Ex variis 219

Teussa M. in Africa. Ex Mroll. Mss. 72

Tharsicius M. Alexandriæ. Ex varijs Mroll. 1080

Thecla V. M. Salerni in Italia. p. 190. ad 194. Vide Archelaa.

Theoctiste V. M. in Ægypto. In Actis SS. Cyri & Ioannis 1081. 1086. 1087.

Techus M. Ex Mroll. MSS. 414

Theodoricus II. Ep. Aurelianensis in Gallia. Prolegom. 788. Vita ex Annalibus Caroli Saußeij 789

Theodosia V. M. in Ægypto. In Actis SS. Cyri & Ioannis 1081. 1086. 1087.

Theodotion M. Cleopatride in Ægypto. Ex Men. Gr. & alijs 591

Theofridus Ep. Albigensis in Gallia. ex Vita S. Bathildis & Mrolog. 749

Theogenes M. Ex S. Augustino & varijs Mroll. 708

Theogenes M. Puteolis ex Mroll. MSS. 616

Theonas M. in Ægypto. Acta ex MSS. 188

Theoritgida V. Berkingi in Anglia. Prolegom. 749. Vita ex Historia Anglicana Bedæ 749

Thonius M. in Ægypto. Acta ex MSS. 188

Thiadildis V. Abbatissa Freckenhorsti in Westphalia. Commentarius Ioan. Gamansij Soc. Iesv. §. 1. Freckenhorsti situs. Thiadildis publica veneratio 1154. §. 2. Euervvordus fundator Freckenhorsti 1155. §. 3. Geua amita S. Thiadildis 1155. §. 4. Crux sancta Freckenhorsti 1156. Vita ex MSS.cap. 1. Monasterij Freckenhorsti origo 1156. cap. 2. S. Thiadildis educatio 1157. cap. 3. Euervvordus & Geua coniuges seculum relinquunt 1158. cap. 4. Thiadildis virtutes, obitus, 1159. cap. 5. Reuelatio sanctæ Crucis in Freckenhorst 1159

Thyrsus M. Alexandriæ. Ex varijs Mroll. 1080

Thyrsus M. Mileti in Asia. Proleg. §. 1. S. Thyrsi patria, locus martyrij, peculiaris cultus 808. §. 2. communis cultus S. Thyrsi cum socijs Leucio & Callinico. Acta 809. §. 3. reliquiæ, templa 810. §. 4. hymnus auctore Cyxilla Ep. Toletano 812. Acta ex MSS. mutila. cap. 4. reliqua Thyrsi tormenta sub Cumbritio & Siluano, horū interitus 813. cap. 5. sub Baudo Præside Apameæ e mari eripitur 814. cap. 6. Cæsareæ tolerata flagra: feræ cicures, statua Bacchi deiecta 814. cap. 7. Apolloniæ certamen initum. martyrium S. Callinici 816. cap. 8. S. Thyrsi mors, sepultura 816. Alia Acta ex MSS. cap. 1. martyrium S. Leucij. conuersio S. Thyrsi 817. cap. 2. varia S. Thyrsi tormenta sub Cumbritio Præside 817. cap. 3. plumbo liquato perfusus & frustatim iussus secari, integer & incolumis permanet 819. cap. 4. baptismus diuinitus procuratus: statua Apollinis confracta 820. cap. 5. varia tormenta sub Siluano & Cumbritio: horum interitus 820. cap. 6. morti bis sub Baudo Apamiæ ereptus: statua Bacchi deiecta 821. cap. 7. Quæstio Apolloniæ habita. conuersio S. Callinici 822. cap. 8. martyrium SS. Callinici & XV. ab eo conuersorum. obitus S. Thyrsi 823 Alia Acta ex MSS. cap. 1. martyrium S. Leucij, conuersio S. Thyrsi 824. cap. 2. varia tormenta sub Præside Cumbritio 825. cap. 3. illæsus manet in varijs tormentis. 826. cap. 4. baptismus S. Thyrsi. statua Apollinis deiecta 826. cap. 5. tormenta a Siluano inflicta 827. cap. 6. interitus Siluani & Cumbritij 828. cap. 7. sub Præside Baudo in mare proiectus, liberatus 829. cap. 8. feris obiectus, illæsus 830. cap. 9. Quæstio Apolloniæ habita. S. Callinici conuersio: vtriusque martyrium 831

Tiberitanus M. in Africa. Ex variis 219

Timotheus Apostolus Ep. Ephesinus M. Prolegom. §. 1. S. Timothei natalis 562. §. 2. Acta conscripta. tempus mortis 563. §. 3. translatio reliquiarum 565. Acta auctore Polycrate Ep. Ephesino. Ex MSS. 566. Alia acta auctore Simeone Metaphraste. cap. 1. S. Timotheus discipulus & comes S. Pauli 567. cap. 2. S. Timothei zelus. martyrium 567. cap. 3. reliquiarum translatio. 568.

S. Timotheus M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 80

Timotheus M. in Sicilia. Prolegom. Acta ex Men. Græc. 592.

Titianus Ep. Opiterginus in Italia. Vita ex Philippo Ferrario 31. alia vita ex Petro de Natal. 31

Tozzo Ep. Augustanus in Germania. Prolegom. Celebritas, reliquiæ, acta, ætas 55. Vita ex gestis S. Magni cap. 1. Tozzonis & Magni. societas, iter Campidonam 56. cap. 2. Tozzonis pastoratus in Waldenhouen 57. cap. 3. Episcopatus, obitus 58

Treuerius monachus in Gallia. Vita ex MSS. cap. 1. monastica professio, iter in Bressiam 33. cap. 2. sancta vita, mors 34. cap. 3. translatio, miracula 34

Tryphæna M. Cyzici in Hellesponto. Ex variis Mroll. Acta ex Menæis 1081

Turbon Exceptor M. in Actis Tergeminorum 73. 76. c. & 80. d.

V

Valens M. ex varijs 790

Valens M. Abitinæ in Africa. Ex varijs 190

Valerianus M. Trapezunte in Cappadocia. Ex Men. Græc. 349.

Valerius Ep. Cæsaraugustanus in Hispania. Vita ex Hispanico Martini Carillij & aliis collecta. cap. 1. S. Valerij ortus, natalis, acta 834. cap. 2. exilium, mors 835. cap. 3. reliquiæ. earum translatio 836. cap. 4. miracula ad reliquias 837. cap. 5. reliquiæ Cæsaraugustæ & Rotæ 838

Valerius Ep. M. Lucæ in Etruria. Vita ex Italico Cæsaris Franciotti 922

Valerius Ep. Surrentinus in Italia. Vita auctore Dauide Romæo 29 Miracula ex vita S. Renati eod. auctore 30

Valerius Ep. Treuirensis in Gallia Belgica. Prolegom. 917. & 1152. Vita auctore, vt creditur, Goldschero monacho. Ex MSS. cap. 1. SS. Eucharius, Valerius, Maternus in Belgicam missi 918. & 1153. cap. 2. Treuiri fidei mysterijs imbuti 919. cap. 3. miraculis fides confirmata 920. cap. 4. S. Eucharij obitus. 921. cap. 5. S. Valerij Episcopatus 921. cap. 6. S. Materni Episcopatus 921. & 1153

Venerandus Ep. Aruernensis in Gallia. Ex variis 104

Veneria M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 80

Veneria M. in Africa. Ex. Mrol. Ms. 769

Vera Claromonte in Gallia. Ex Sauarone 593

Victor M. Ex Mroll. Mss. 341

Victor M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 80

Victor M. in Africa. Ex variis 219

Victor M. in Africa. Ex Mroll. Mss. 708

Victor M. in Africa. Ex Mrol. Ms. 769

Victor M. in Africa. Ex variis Mroll. 950

Victor M. in Africa. Ex variis Mroll. 1080

Victor M. Alexandriæ. Ex variis Mroll. 1080

Victor M. Gerundæ in Hispania. Prolegom. 389. Martyrium in actis SS. Vincentij & Orontij a p. 390. ad 393.

Victor & socius MM. Romani, Insulis in Flandria. Prolegom. 554. Triumphus translationis, auctore Ioanne Buzelino Societatis Iesv. Præfatio ad vrbis Insulanæ Senatores. 554. cap. 1. SS. Victoris & socij reliquiæ Roma missæ 555. cap. 2. in Belgium appulsæ, examinatæ 556. cap. 3. solenniter Tornaco Insulas deportatæ 557. cap. 4. festiue ab Insulensibus exceptæ 557. cap. 5. solenni supplicatione in vrbem inuectæ 558. cap. 6. triumphaliter in templum Societatis illatæ 559. cap. 7. cetera pompa, & Octauæ solennitas 559

Victoria M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 80

Victoria M. in Africa. Ex varijs Mroll. 769

Victorianus M. in Africa. Ex variis 219

Victoricus M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 80

Victorina M. in Africa. Ex Mroll. Mss. 708

Victorinus M. Abitinæ in Africa. Ex varijs 190

Viliulphus Ep. Iriensis in Gallæcia. Ex Molina & Marietta 751.

Vimarasius Ep. Auriensis in Gallæcia. Ex Molin. Mariett. Ferrar. 751

Vincentia M. Ex Mroll. Mss. 341

Vincentia M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 80

Vincentia M. in Africa. Ex Mroll. MSS. 708

Vincentia M. in Africa. Ex varijs Mroll. 769

Vincentius Archidiac. Cæsaraugustanus M. Valentiæ in Hispania. Prolegom. 393. Acta ex MSS. cap. 1. SS. Vincentius & Valerius comprehenduntur 394. cap. 2. S. Vincentius dire torquetur 395. cap. 3. Varie diuinitus recreatus, tormentis superatis, moritur 396. cap. 4. in corpus frustra sæuit tyrannus: id religiose conditum 397

Reliquiæ S. Vincentij, in Galliam translatæ. Prolegom. §. 1. Stola S. Vincentij allata Parisios; dicatum ei cœnobium quod nunc S. Germani 398. §. 2. Aliæ in Gallia reliquiæ 399. §. 3. reliquiæ Castrum vrbem Galliæ translatæ: earum partes alio 400. Historia translationis reliquiarum Castrum, auctore Aimoino monacho. Præfatio 400. Liber 1. cum MS. collatus. Reliquiæ inuentæ: denuo receptæ 401. Liber 2. Reliquiæ Castrum delatæ. miracula 403. Eadem historia carmine descripta auctore eodem Aimoino 405

Reliquiæ S. Vincentij in Lusitaniam translatæ. Prolegom. §. 1. Reliquiæ S. Vincentij deuectæ Vlyssipponem 406. §. 2. descripta historia: anniuersarium festū. 407. Historia translationis auctore Stephano Præcentore Vlyßippon. ex Mss. cap. 1. Inuentæ S. Vincentij reliquiæ 408. cap. 2. Vlyssipponem translatæ 409. cap. 3. Varia ad eas facta miracula 409. cap. 4. aliæ curationes infirmorum 410. cap. 5. res amissæ, eius ope repertæ 411. cap. 6. Tempestates sedatæ. alia mortalibus concessa beneficia 412. Reliquiæ S. Vincentij Barij in Appulia & alibi in Italia. Prolegom. 413. & 1145. Narratio translationis Barium. Ex Mss. 413. Reliquiæ S. Vincentij Pragæ 1145

Vincentius, Orontius, Victor, MM. Gerundæ in Hispania. Prolegom. 389. Acta auctore Ep. Gallo ex Mss. cap. 1. SS. Vincentij & Orontij iter in Hispaniam, martyrij desiderio 390. cap. 2. eorum martyrium 391. cap. 3. Victoris & parentum cædes. Vincentij, Orontij, Victoris auecta Ebredunum corpora 391. cap. 4. vnde acta Scriptor acceperit: varia Sanctorum miracula 392

Vincentius M. in Africa. Ex Mrol. Ms. 769

Vitalianus Pontifex Romam. Prolegom. 779. Vita auctore Anastasio Bibliothecario 780

Vitalis M. in Africa. Ex variis 219

Vitalis Spoletij in Vmbria. Ex Mroll. Mss. 342

Vitus M. Nicomediæ. Ex Mroll. Mss. 297

Vlfia V. Ambiani in Gallia. Prolegom. 1121. Vita ex MSS. 1123

Vlfridus M. in Suecia. Ex variis 210

Volusianus Ep. Turon. in Gallia M. Ex variis 194

Vrbanus Ep. Lingonensis in Gallia. Prolegom. 490. Epitome vitæ ex Martyrol. Gallic. Saussai, 491. Vita auctore monacho Benigniano. Ex MSS. cap. 1. S. Vrbanus suis opitulatur: sacella erigi iubet 492. cap. 2. improborum vim coërcet & punit 492. cap. 3. varie mortalibus opitulatur. 493. punit 492

Vrbanus puer discipulus S. Babylæ Ep. M. Antiochiæ. In Actis S. Babylæ a pag. 569. ad 579.

Vrsinus M. Ex Mroll. MSS. 1080

Vrsus M. Nicomediæ. Ex Mroll. MSS. 297

W

Walterus de Bierbeke ord. Cisterc. Hemmenrodæ. Prolegom. 447. Vita ex MSS. cap. 1. Walteri secularis militia 447. cap. 2. Studium virtutum; religionis ingressus 448. cap. 3. varia miracula 448. cap. 4. religiosæ virtutes 449. cap. 5. obitus, miracula 449.

Wolfredus M. in Suecia. Ex varijs 210

Wulstanus Ep. Wigorn. in Anglia. Prolegom. 238. Vita ex Florentio VVigorn. cap. 1. S. Wulstani vita monastica, Episcopatus 239. cap. 2. iura Ecclesiæ defensa 240. cap. 3. perduellium arma compressa 241. cap. 4. obitus, miracula 242. Alia vita ex VVillielmo Malmesbur. cap. 1. Vita ante Episcopatum 243. cap. 2. virtutes in Episcopatu 243. cap. 3. aduersarij cælitus superati: vaticinia cōplura 244. cap. 4. Ægritudo, obitus, miracula 245. cap. 5. post mortem gesta 245. Alia vita ex Capgrauio & Surio. cap. 1. Vita ante Episcopatum 246. cap. 2. Episcopatus miraculo assertus. 247. cap. 3. virtutes & miracula 247. cap. 4. Vaticinia, mors, miracula 248

X

Xene M. Ex Men. Græc. 190

Xene, siue Eusebia, V. Mylasæ in Caria. 598. Vide Eusebia supra.

Xenophon & Maria coniuges, Arcadius & Ioannes filij, Hierosolymis. Prolegom. 723. Vita ex MS. Græco. Præfatio Interpretis Othonis Zylij Societ. Iesv. 724. cap. 1. S. Xenophontis patria, coniux, liberi 724. cap. 2. æger filios accersit, instruit: diuina ope curatur 725. cap. 3. filij ad studia reuertentes naufragium patiuntur 725. cap. 4. ambo seorsim monasticam vitam complectuntur 726. cap. 5. naufragium filiorum intelligunt parentes, & forti animo ferunt 727. cap. 6. Hierosolymis filios quærunt: hi se inuicem agnoscunt 728. cap. 7. parentes filios agnoscunt: vtrique sanctitate florent. 729

Z

Zama Ep. Bononiensis in Italia. Ex varijs 591

Zeno M. Ex varijs 190

Zertulus M. in Africa. Ex varijs 219

Zosimus Cilix Ep. Babylonius in Ægypto. Prolegom. 607. Vita ex Prato spirituali Ioan. Moschi 607

Zosimus M. Ex varijs 190

Zoticus M. in Ægypt. Acta ex MSS. 188

Zoticus M. Alexandriæ. Ex varijs Mroll. 1080

INDEX CHRONOLOGICVS
IN XVI. POSTERIORES DIES IANVARII.

Qvæ hoc tomo de Sanctis, ijs præsertim quorum XVI. posterioribus diebus Ianuarij aguntur natales, memorantur, ea, non tamen omnia, sed præcipua, suis hic temporibus breuiter aßignantur, velex certis Chronologicis notis, vel probabili aliorum coniectura. Accuratior, ceteris editis tomis, atque vniuersalior contexetur Chronologia.

In annis a Christi ortu computandis secuti sumus vulgarem & paßim receptam epocham: in digerendis annis Imperatorum ante Constantinum, consulares Fastos aliosq; proprios characteres.

Litteræ A B C, & c. non sunt margini adscriptæ, vt in quatuor vltimis indicibus, quia rarior hic earum vsus, & quid sibi velint, facile erit ex tertij Indicis præfatione cognoscere.

I. SECVLVM A CHRISTO NATO.

Anno Christi 41. Claudius 1. Imperium capessit, obit an. 54.

An. Chr. 43. Claudij 2. exeunte S. Petrus Ap. Cathedram Romæ constituit 18. Ianuar. 181. 182

S. Prisca V. M. num sub Claudio I passa, quæritur 18. Ianuar. 183

Hoc seculo florent S. Ananias Apost. Mart. 25. Ianuar. 618

S. Priscilla matrona Romana 16. Ianuar. 2

S. Parmenas ex VII. Diaconis primis, Philippis Macedoniæ 23. Ianuar. 453

Monachi Esseni in Ægypto sub S. Marco Euang. 109

Anno 97. S. Timotheus Ap. Ep. Ephesinus martyrio coronatur 24. Ianuar. 562

Sub seculi finem videri poßunt obijsse S. Peregrinus Conf. qui Calatabellotæ in Sicilia colitur 30. Ianuar. 1031. & 1153

S. Valerius Ep. Treuirensis in Gallia Belgica 29. Ian. 917

Valerius Ep. Lucæ in Etruria 29. Ianuar. 922

II. SECVLVM.

Seculi 2. initio S. Matthias Episc. Hierosolymitanus 30. Ianuar. 1025

S. Barsimæus Episc. Edessenus 30. Ianuar. 1026

S. Publius Ep. Atheniensis 21. Ian. 338

Sub Traiano (qui a 27. Ian. 98. ad 10. Aug. 117. imperauit) SS. Sarbelius & Barbæa, siue Bebæa, eius soror, martyrium passi Edessæ 29. Ian. 923

Sub Adriano Imp. SS. Marinus Presb. & Stephanus Diac. Brixiæ 16. Ian. 2

Sub Antonino Pio S. Iulianus Soræ, vel Atinæ, in Italia 27. Ianuar. 767

S. Hippolytus in Appulia 30. Ian. 1026

Anno Chr 150. Antonini 12. S. Frontonius Abbas dicitur LXX. Fratribus apud Nitriam in Ægypto præfuisse 109. e

Eodem seculo S. Seuerianus Ep. Gabalitanus in Gallia putatur vixisse 15. Ian. 615

Sub M. Aurelio S. Constantius Ep. Perusinus in Etruria 29. Ianuar. 924

S. Polycarpus Ep. Smyrnensis, & XII. Philadelphienses MM. 26. Ianuar. 691

S. Germanicus M. Smyrnæ 19. Ianuar. 213. 214. d

De SS. Speusippo, Eleusippo Meleusippo, Tergeminis ambiguum 17. Ianuar. 75. & 1135

Sub Seuero Polycrates Ep. Ephesinus scriptor Actorum S. Timothei floret 563. c d

III. SECVLVM.

Tertio seculo S. Clemens Presb. Lugduni in Gallia 20. Ianuar. 252

An. 236. S. Antero Papæ 3. Ianuar. occiso succedit S. Fabianus 252. f

An. 247. Cœpta est 21. Aprilis solennitas anni vrbis Romæ millesimi, & sequenti anno finita 92. 255

An. 249. S. Metranus siue Metras M. Alexandriæ 31. Ian. 1079

An. 249. Philippus pater & filius Imperatores primi Christiani a Decio occisi, an in odium religionis? 250

An. 250. S. Fabianus Papa M. 20. Ianuar. 252

S. Iulianus Ep. Cenomanensis missus in Gallias cum alijs Apostolis creditur 26. Ianuar. 1152

S. Antonius Magnus nascitur 110. b

Sub Decio SS. Thyrsus, Leucius, Callinicus & alij XV. in Asia martyrij palmam adepti 28. Ianu. 808

S. Felicianus Ep. Fulginas in Italia 24. Ianu. 581

S. Messalina V. Fulginij 23. Ianu. 435

S. Alexander M. 30. Ianu. 1026

S. Babylas Ep. Antiochenus cum tribus pueris. Sub Decio an Numeriano passus? 24. Ianuar. 569

SS. Genitus & Genulphus filius a S. Sixto II. Papa in Gallias missi 16. Ianu. 81

An. 259. SS. Fructuosus Episcopus, Augurius & Eulogius Diaconi martyrio coronati Tarracone Basso & Aemiliano Coss. feria VI. 21. Ianu. 339

Gallieni an. 12. S. Dionysius Episc. Alexandrinus & Arsenoitæ monachi florent in Ægypto 109. e

Sub Gallieno. An martyrium passæ S. Agnes V. Romæ 21. Ianu. 350

S. Emerentiana V. 23. Ianuar. 458

An. 268. Claudius II. imperat ad an. 270. Num sub eo martyrium passa S. Prisca V. Romæ ambigitur 18. Ian. 183. d e

Circiter an. 269. SS. Asterius, Fortunatus, Zeno, Zosimus, Menelapus, Dædalus, Valens MM. 18. Ianu. 190

An. 270. SS. Marius, Martha, Audifax, Abachum MM. Romæ 19. Ianu. 214

Zama ordinatur Ep. Bononiensis in Italia 24. Ian. 591

Sub Aureliano S. Sabinianus M. Trecis in Gallia 29. Ian. 219

S. Patroclus ibidem 21. Ianu. 342

An. 285. S. Antonius secedit in eremum iuxta Aphroditon 110. 123. 124.

Circ. an. 286. SS Zoë, Tranquillinus, Nicostratus, Claudius, Castorius, Tiburtius, Castulus, Marcellianus, Marcus & socij passi Romæ 276. 277

Circ. An. 287. S. Sebastianus M. Romæ 20. Ianu. 257

S. Hippolytus Presb. Antiochiæ 30. Ianu. 1027

An. 298. aut 302. Diocletiano Romæ thermas extruente damnantur milites Christiani ad opera 5. 6

Circ. an. 300. S. Irene vidua S. Castuli M. obit 21. Ianu. 415

IV. SECVLVM.

Svb Diocletiano (qui an. 284. imperium occupauit, abdicauit 304.) martyrium paßi SS. Cyrus, Ioannes, Athanasia, Theodosia, Theoctiste & Eudoxia in Ægypto 31. Ianuar. 1081

SS. Paulus, Pausirion, Theodotion Cleopatride in Ægypto 24. Ianu. 591

S. Asclas, Antinoi in Thebaide 23. Ianu. 455

S. Leonides ibidem 28. Ianu. 832

SS. Valerianus, Candidus, Aquila, & Eugenius Trapezunte 21. Ianu. 349

S. Euphrasia V. Nicomediæ 19. Ianu. 220

S. Neophytus M. Nicææ in Bithynia 20. Ianu. 297

SS. Bassus, Eusebius, Eutychius, Basilides in Græcia 20. Ianu. 257

S. Seustius & LXX. socij Tuderti in Italia 29. Ianu. 947

SS. Papias & Maurus Romæ 29. Ianu. 948

S. Flauianus Vrbis Præfectus 28. Ianu. 833

SS. Æmilianus Ep. Hilarianus monachus, Hermippus & Dionysius Trebiæ in Italia 28. Ianu. 833

SS. Archelaa, Thecla, Susanna VV. Salerni in Italia 18. Ianu. 190

S. Serena Spoleti in Italia 30. Ianu. 1027

S. Deuota V. in Corsica 27. Ianu. 770

SS. Anastasius & LXXII. socij in Hispania Tarraconensi 23. Ianu. 457

S. Vincentius Archidiaconus Cæsaraugustanus Valentiæ in Hispania 22. Ianu. 393

SS. Vincentius, Orontius, Victor, Aquilina huiusque maritus Gerundæ in Hispania 22. Ianu. 389

S. Inuentus & CCLIX. ibid. 22. Ian. 414

Martyres plurimi per orbem vniuersum, qui singulis diebus coluntur.

An. 304. S. Marcellinus Papa, cui post aliquot menses sufficitur S. Marcellus 4

Initio 4. sec. SS. Maximus & Secūda coniuges, Marcus & Calendinus filij, Seuera filia & 1000. milites MM. 29. Ianu. 946

SS. Clemens Ep. Ancyranus, Agathangelus, Christophorus & Chariton Diaconi, & plures pueri Ancyræ, Phengon & Eucarpius milites Amisi: varij viri, fæminæ, pueri Romæ MM. 23. Ianu. 458

S. Valerius Ep. Cæsaraugustanus in Hispania obit 28. Ianu. 834

S. Sabina vidua Laudensis Mediolani 30. Ianu. 1029

An. 304. Diocletianus abdicat Imperium. sub eius succeßoribus martyrium passi SS. Crescentianus, Cyriacus, socij XXI. Artemia filia Diocletiani 8

An. 305. S. Antonius monasteria in Ægypto extruit 110. d 124. d e.

An. 306. S. Hilarion exercetur in monasterio S. Antonij 110. e & post duos menses redit cum quibusdam monachis in Palæstinam, vbi ante monachum nullus nouerat 112. e

Circ. an. 309. S. Marcellus Papa M. 16. Ianu. 3

Circ. an. 313. S. Sabina V. obit Trecis in Gallia 937. 944

An. 326. S. Antonius secedit in interius desertum, vbi mons S. Antonij dictus, & monasterium Pispiritanum extructum ad Nilum 110. e 131

An. 340. S. Antonius admittit in monte ministerium Amathæ & Macarij 110. f 140. c

Circ. an. 347. S. Antonius inuisit S. Paulum eremitam & mortuum sepelit 140

Post an. 350. S. Amasius Ep. Teanensis in Italia obit 23. Ianuar. 484. 486. d

Sub Constantio (qui Constantino patri an. 337. successit.) Reliquiæ SS. Andreæ Apost. Lucæ Euang. & Timothei Ep. Ephesini, Constantinopolim transferuntur per S. Artemium Ducem 564. 565

An. 356. Constantij 19. S. Antonius, CV. ætatis, moritur 110. f 140

Martyres plurimi Alexandriæ in templo ab Arianis occiduntur 28 Ianu. 840

Seculo 4. S. Chariton alijque extruunt in locis circa Hierosolymam Lauras Pharan, & Succæ veteris, & tertiam ad Iordanem 298

Sub Iuliano Imp. SS. Iuuentinus & Maximus milites martyrio coronantur Antiochiæ 25. Ianu. 618

An. 362. Reliquiæ S. Babylæ Ep. M. solenni triumpho transferuntur. 22. Octob. 578

An. 369. Valentiniani & Valentis 6. S. Eusebio Ep. Vercellensi ab Arianis occiso, ex Italia in Syriam nauigant S. Hieronymus & Euagrius. ab hoc ante in Italia Latine versa Vita S. Antonij: ab illo in Syria scripta Vita S. Pauli Eremitæ 115d

Sub Valente Imp. S. Barses, siue Barsus Ep. Edessenus exul obit 30. Ianu. 1031

Circ. an. 370. Macario socio Amathæ, qui S. Antonium sepelierat atque Abbas dein fuerat monasterij Pispiritani, defuncto succedit Posthumius 111. 112

An. 377. S. Euthymius magnus nascitur 302

Cir. an. 379. S. Paula vidua Roma Bethlehemum migrat 711

Cir. an. 380. S. Bretannio Ep. Tomitanus in Schytia obit 25. Ianu. 621

An. 383. S. Blæsilla vidua Romæ 22. Ianu. 416

An. 387. S. Augustinus conuertitur, quo tempore monasteria, Ægyptiorum exemplo, in Gallia, & in Italia condita; Afris adhuc ignota 112. 113

An. 388. Theodosio II. & Cynegio Coss. a Paulino Ep. Antiocheno successor designatur Euagrius 114

An. 391. S. Macarius Ægyptius Abbas obit 112

Cir. an. 395. S. Apollo Ab. in Thebaide 25. Ianu. 623

Cir. an. 396. S. Artemius Ep. Aruernensis in Gallia 24. Ian. 592

Sub finem huius seculi

S. Sauino Ep. Placentino in Italia 17. Ian. defuncto succedit S. Maurus 163

S. Busiris Conf. Ancyræ 21. Ian. 364

S. Eusebius Abb. in Syria 23. Ian. 486

S. Publius Abb. Zeumate in Syria 25. Ian. 621

S. Simeon Priscus Abb. in Syria 26. Ian. 709

S. Palladius Anachoreta in Syria 28. Ian. 841

Cir. an. 400. S. Martinus Ep. Turonen. obit 195

S. Mausimas Sacerdos in Syria 23. Ian. 490

S. Salamanes Silentiarius in Syria 23. Ian. 490

S. Ammonas Ab. in Thebaide 26. Ian. 722

S. Petrus Ægyptius anachoreta in Syria 27. Ian. 771

V. SECVLVM.

Seculi 5. initio S. Macedonius Crithophagus anachoreta in Syria moritur 24. Ian. 593

SS. Iulius Presb. & Iulianus Diaconus fratres, in diœcesi Nouariensi in Italia 31. Ian. 1100

S. Venerandus Ep. Aruernensis in Gallia 18. Ian. 194

S. Melas, seu Melanes Ep. Rhinocoruræ 16. Ian. 15

An. 404. S. Macarius Alexandrinus 112

S. Paula vidua Romana Bethleemi in Iudæa 26. Ian. 711

An. 406. S. Euthymius iuxta Lauram Pharan in Iudæa vitam anachoreticam auspicatur 303

Cir. an. 409. S. Bassianus Ep. Laudensis in Italia obit 19. Ian. 221

An. 410. S. Marcella vidua Romana 31. Ian. 1105

An. 412. Honorio IX. & Theodosio V. Coß. Theophilo Ep. Alexandrino 15. Octob. defuncto, triduo post succedit S. Cyrillus 844. 845

Circ. an. 418. S. Gaudentius Ep. Nouariensis in Italia obit 22. Ian. 417

Cir. an. 424. Iuuenalis ordinatur Ep. Hierosolymitanus 318

Cir. an. 425. S. Ioannes, dein Ab. Reomaensis in Gallia, nascitur 856

An. 426. Theodosio Iuniore XII. & Valentiniano II. Coss. Patroclo Ep. Arelatensi occiso sufficitur S. Honoratus 16

An. 429. a Iuuenale Ep. Hierosol. dedicatur Laura S. Euthymij 300. 308. Interfuit vna Hesychius Presbyter Hierosolymitanus scriptor Ecclesiasticus 308

Hoc tempore S. Mares Ab. in Syria obit 25. Ianuar. 627

Cir. an. 430. S. Honorato Ep. Arelatensi 16. Ianuar. defuncto succedit S. Hilarius 15. 23

An. 431. Ephesinum Concilium contra Nestorium habitum 850.

An. 445. S. Cyrillus Ep. Alexandrinus obit 28. Ian. 843

An. 457. Marciano Imp. defuncto succedit Leo 301

An. 458. Iuuenali Hierosolymitano Episcopo defuncto succedit Anastasius 301. 318

S. Sabas profectus ad S. Euthymium mittitur ad monasterium S. Theoctisti 301. 316

Cir. an. 466. S. Epiphanius creatur Ep. Ticinen. 364

Hoc seculo S. Vrbanus Ep. Lingonensis in Gallia obit 23. Ianu. 490.

S. Iacobus Ep. Tarentasiensis 16. Ianu. 26

S. Marus Ep. Treuirensis 26. Ianu. 730

S. Eusebia, siue Xene V. Mylasæ in Caria 24. Ianuar. 598

An. 473. S. Euthymius Abb. in Palæstina die Sabbathi 20. Ianu. 298.

S. Domitianus monachus & Diaconus in Palæstina septimo post S. Euthymium die 27. Ianu. 772

An. 474. Leoni Imp. mortuo succedit Leo nepos, huic Zeno pater 301. 320

An. 475. S. Gerasimus Abb. in Palæstina obit 316

Arelatensis Synodus contra hæresim Prædestinatorum habetur 28

An. 477. Anastasius Episc. Hierosolymitanus obit, succedit Martyrius 301. 320

Cir. an. 480. Chrysippus Scriptor Ecclesiasticus ex monacho Euthymiano Custos sanctæ Crucis Hierosolymis moritur 318. 319

An. 486. Martyrio Episc. Hierosolymitano 13. Aprilis defuncto succedit Salustius 301

Circ. an. 490. S. Gabriel Ab. Hierosolymis obit 26. Ianu. 731

S. Volusianus Ep. Turonensis occiditur a Gothis 18. Ianu. 194

An. 491. Zenoni Imperatori succedit Anastasius 301

An. 493. Salustio Episc. Hierosolymitano 23. Iulij defuncto succedit S. Elias 301

An. 493. S. Gildas Sapiens nascitur 952

An. 496. S. Epiphanius Ep. Ticinensis, obit 21. Ianu. 364

Sub seculi finem SS. Xenophon & Maria coniuges, Arcadius & Ioannes filij monachi florent 26. Ian. 723

S. Faustus Ep. Reiensis in Gallia obit 16. Ian. 28

S. Exuperantius Episc. Cingulanus videtur vixisse 24. Ianu. 1148

Circ. 500. S. Liberata V. Ticinensis obit 16. Ianu. 32

S. Sulpitius Ep. Traiectensis in Belgio 18. Ian. 196

S. Gaudus Ep. Ebroicensis in Gallia 31. Ianuar. 1110

VI. SECVLVM.

Seculi 6. initio S. Contestus Episc. Baiocensis in Gallia. 19. Ianuar. 1137

An. 511. ab obitu S. Martini 112. Clodoueus Frāc. R. moritur 1195

An. 518. Anastasio Imper. 1. Iulij mortuo succedit Iustinus Senior 301

S. Elias Episc. Hierosolymitanus obit. 11. Iulij, succedit Ioannes 301

An. 524. Ioanni Ep. Hierosolymitano 22. April. defuncto succedit Petrus 301

An. 526. S. Felix Papa IV. iubente Theoderico Rege 12. Iulij eligitur 1032

An. 527. Iustinianus ad Imperium assumitur feria 5. in Cœna Domini mense Aprili, Iustinus Imp. obit 2. Augusti 301

Sub Iustiniano Reliquiæ S. Antonij inuentæ, translatæ Alexandriam 149

An. 530. S. Felix IV. Papa obit 30. Ian. 1032

S. Honoratus Ab. Fundis in Italia 16. Ian. 32

An. 531. S. Sabas Abbas 5. Decemb. 301

Circ. an. 538. Paulo Patriarcha Alexandrino pulso in exilium succedit Zoilus 497

An. 543. S. Gildas Sapiens scribit librū de excidio Britāniæ 952

Circ. an. 545. S. Ioannes Abb. Reomaensis in Gallia moritur. 28. Ian. 854

An. 553. Cyrillus monachus profectus in Lauram nouam, biennium insumit in scribendis Vitis SS. Euthymij & Sabæ 301

Hoc seculo S. Iacobus Eremita iuxta Porphyrionem & Carmelum in Palæstina obit 28. Ian. 868

S. Petrus Telonearius 20. Ianuar. 328

S. Gregoria Virgo in Italia. 23. Ian. 494

S. Martyrius monach. in Valeria Italiæ prou. 23. Ia. 494

S. Valerius Ep. Surrentinus 16. Ian. 29

S. Suranus Ab. in Italia M. 26. Ian. 606

SS. Antonius, Merulus, Ioannes mona. Romæ 17. Ia. 164

S. Marius Ab. Bodanensis in Gallia 27. Ian. 772

S. Linentius monach. Miciacensis in Gallia. 25. Ian. 628. & 1151.

S. Treuerius monachus in Gallia 16. Ian. 33

Cir. 560. S. Gildas Sapiens Ab. in Britan. Armorica 29. Ian. 952

Cir. an. 564. Apollinari Ep. Alexandrin. succedit Ioannes 497

Circa idem tempus S. Zosimus Cilix Ep. Babyl. in Æg. 24. Ia. 607

An. 575. Sigebertus fil. Clotarij I. Rex Austrasiæ anno regni 14. occiditur. Sub eo venit in Gallias S. Columbanus cum 12. socijs 201. 202

An. 570. S. Sophias, siue Cadocus Ep. Beneuentanus obit, vt scribit Harpfeldius, 24. Ian. 602

Cir. an. 576. Ioanni Patr. Alexandrino succedit S. Eulog. 497

Cir. an. 580. SS. Liberata & Faustina sorores VV. Nouocomi in Italia obeunt 18. Ian. 197

An. 591. S. Sulpitius Seuerus Ep. Bituricensis 29. Ianu. 965

6. aut 7. sec. S. Potamion Ep. Agrigentinus in Sicilia floret 29 Ianuar. 969

VII. SECVLVM.

Sec. 7. initio S. Lupus Ep. Cabilonēs. in Gallia obit 27. Ian. 776

S. Aidanus, siue Mædocus, Ep. Fernensis in Hibernia 31. Ianuar. 1111

Cir. an. 603. S. Eulogius Patr. Alexandrinus 13. Sept. moritur, succedit Theodorus Scribon 497

Cir. an. 606. Theodoro Scriboni Patr. Alexandrino succedit S. Ioannes Eleemosynarius 497

An. 610. Heraclius Imperium suscipit mense Octob. 423

S. Deicolus Abb. Lutrense monasterium inchoat 200

Cir. 615. S. Columbanus Ab. moritur 56

An. 616. Alexandria capitur a Persis, subiugatur Ægyptus 497

S. Ioan. Eleemosynarius Patr. Alexandrinus obit 11. Nouemb. colitur 23. Ianuar. 495

Circ. an. 617. S. Catellus Ep. Stabiensis in Italia creditur obiisse 19. Ianuar. 227. 228

An. 620. Heraclij 10. Indict. 8.

S. Anastasius Persa fit monachus 423

S. Deicolus Ab. imponit curam monasterij Lutrensis S. Columbino, non diu superstes 200

Circ. 625. S. Gallus Ab. moritur 56

An. 628. S. Anastasius Persa occiditur 22. Ian. 422. 423

Cosroës Rex Persarum cæsus 28. Februarij 423

An. 630. Georgio Patr. Alexandrino succedit Cyrus 497

Cir. an. 633. S. Leobardus Reclusus in Maiori-monasterio apud Turones in Gallia obit 18. Ianuar. 198

An. 644. Dagoberto I. defuncto succedit Clodoueus II. maritus S. Bathildis 739

Cir. an. 647. S. Sulpitius Pius Ep. Bituricensis obit 17. Ianu. 165. 167. c d

Post an. 650. S. Hadoindus Episcop. Cenomanensis in Gallia 20. Ianuar. 1140

Seculo 7. B. Haberilla V. ad lacum Brigantinum in Germania 30. Ianuar. 1033

S. Theoritgida V. Berkingi in Anglia 26. Ianuar. 749

S. Fechinus Abb. Fourrij in Hibernia 20. Ian. 329

S. Launomarus Ab. Curbionensis in Gallia 19. Ian. 229. & 230. d

S. Theofridus Ep. Albigensis in Gallia 26. Ianuar. 749

Eodē forte tēpore Maurus Ep. Cæsenas in Italia 20. Ian. 333

Cir. 653 S. Furseus Peronæ in Gallia 16. Ianu. 53

Cir. 654. S. Wichterpus Ep. Augustanus. eique subrogatur S. Tozzo 56c

An. 655. S. Magnus, siue Magnoaldus Ab. in German. obit 56c

An. 656. S. Vitalianus creatur Papa sub finem Iulij 779

Cir. an. 660. S. Malardus Ep. Carnotensis in Gal. obit 19. Ian. 235

B. Bertrannus, siue Ebertramnus, Abb. S. Quintini in Gallia 24. Ianu. 605

An. 660. regni 17. Clodoueus II. obit. Succedit Clotharius cum S. Bathilde matre vidua, sub qua ab Ebroino curata cædes S. Anemundi Archiep. Lugdun. 737

An. 661. S. Tozzo Ep. Augustanus 16. Ianu. 55

Cir. 664. S. Boisilus Præpositus monast. Melrosensis in Scotia 23. Ianu. 540

Circ. 666. Aruernis S. Præiectus Ep. Amarinus, siue Marinus Ab. & Elidius MM. 25. Ianu. 628

An. 667. S. Ildephonsus Archiep. Toletan. in Hispan. 23. Ian. 535

Cir. 670. S. Bathildis Regina Francorum, & S. Radegundis V. 26. Ian. 732

An. 671. S. Vitalianus Papa 27. Ian. 779

Cir. an. 673. S. Aldegundis V. Malbodij in Belgio 30. Ian. 1034

Cir. an. 676. S. Mildvvida V. in Anglia. 17. Ianu. 176

An. 680. pestis in Italia grassatur. Reliquiæ S. Sebastiani a Catacumbis in Vrbem deuehuntur 260

Sub sec. 7. finem S. Auitus II. Ep. Aruernensis in Gallia obit 21. Ian. 380

S. Adamnanus Presb. Coldlinghami in Scotia 31. Ianu. 1120.

S. Ricmirus Ab. apud Cenomanos in Gallia. 17. Ian. 177

VIII. SECVLVM.

Seculi 8. initio S. Proiectus Diaconus Casali in Italia occiditur 25. Ian. 636

An. 708. aut 709. Childeberti R. 15. monasterium S. Michaëlis in Lotharingia construitur a Wulfoado Maioredomus 386

An. 709. S. Wilfridus Ep. Eborac. obit 737

Post an. 730. S. Armentarius Ep. Ticinen. in Italia 30. Ian. 1055

An. 741. Carolo Martello defuncto successerunt Pipinus & S. Carolomannus Maiores-domus 879

Seculo 8. S. Arnulfus M. Cysonij in Belgio obit 29. Ian. 971

S. Vlphia V. Ambiani in Gallia 31. Ian. 1121c

Elvvanga monasterium Sueuiæ extructum. Reliquiæ SS. Speusippi, Eleusippi & Melasippi transferūtur 74

An. 754. Pipinus a Stephano III. Papa vngitur R. Franc. & cum eo filij S. Carolus Magnus & Carolomannus 878

An. 755. Ragenfrido Arch. Rotomagensi eiecto, succedit S. Remedius frater Pipini Regis 235c

An. 768. Pipino Regi Francorum defuncto successerunt S. Carolus Magnus & Carolomannus 878

Cir. an. 771. S. Remigius, siue Remedius, Arch. Rotomagi obit 19. Ian. 235

Circa hoc tempus SS. Blaithmacus Presb. alijque Hyenses monachi occiduntur. 19. Ian. Annum 793. coniectat Menardus 236

Sub finem 8. seculi S. Gamelbertus Parochus in Bauaria obit 27. Ian. 783

S. Emerius Abb. Balneoli, & S. Candida eius mater Guialbis in Catalania 27. Ian. 781

Cir. 800. S. Bobinus Ep. Trecensis in Gallia 31. Ian. 1124

S. Carolus Magnus Franc. primus declaratur Imp. 874

IX. SECVLVM.

Svb seculi initium S. Arsenius Episc. Corcyræus creditur floruisse 19. Ian. 1138

S. Aptadius Ep. Metensis 21. Ian. 1145

An. 814. S. Carolus Magnus Imp. obit 28. Ian. 874

Cir. an. 818. SS. Manuël, Georgius, Petrus, Leo, Episcopi; Parodus Presbyter; Ioannes, Leo, Tribuni; Gabriel, Sionius & CCCLXXVII. ac plures alij martyrium adepti in Bulgaria 22. Ian. 441

An. 826. Reliquiæ S. Sebastiani Roma Suessionem transferuntur 9. Decemb. die Dominica 261. 278

Eginardus Scriptor Vitæ S. Caroli Magni fit Abb. monast. S. Bauonis Gandaui 875

Sub Ludouico Pio Reliquiæ S. Bathildis Reginæ & Radegundæ V. transferuntur 747

An. 828. Ludouici Pij 15. Pipini filij in Aquitania 14. Stradense monasterium in Gallia fundatur 99

An. 829. S. Catellus Episc. Stabiensis obijsse creditur 19. Ianuar. 1137.

An. 833. Abrogatur Ludouico Pio Imperium. 293. 294

An. 837. aut seq. Pipinus Aquitaniæ Rex obit 99

An. 840. Ludouicus Pius Imp. obit 99. 295

An. 840. Lotharius filius imperat. 295

Sub Lothario Imp. S. Bernardus Ep. Viennensis in Gallia obit 23. Ianu. 544

An. 843. Eginardus Ab. Gandensis obit 25. Iulij 875

IX. seculo S. Athanasius Ep. Methonensis in Peloponneso 31. Ianu. 1125

S. Notburga vidua, S. Hixta V. & alij VII. eius liberi nouem-gemini in diœcesi Constantiensi 26. Ian. 750

S. Thiadildis V. Abbatissa Freckenhorsti in Westphalia 30. Ianu. 1154

An. 855. Reliquiæ S. Vincentij Archidiaconi inuentæ 401

Lotharius Imp. regno in filios partito Prumiæ monachus obit 29. Sept. 181

Circ. an. 863. Reliquiæ S. Vincentij Castrum monasterium Galliæ transferuntur. 402. e 403

An. 863. S. Meinradus Erem. in Heluetia occiditur 21. Ianu. 381

An. 869. Lotharius II. Imp. obit 206

An. 884. B. Eusebius monachus S. Galli Mart. 31. Ianu. 1130

Circ. an. 888. Reliquiæ S. Ioan. Ab. Reomao Sinemurum deferuntur 867

X. SECVLVM.

Seculo 10. SS. Ansurius & Vimarasius Aurienses; Gonzalus Osorius, & Froalengus Conimbricenses; Seruandus, Viliulphus, & Pelagius Irienses; Alphonsus Asturicensis, & Petrus, Episcopi moriuntur 26. Ianu. 751

An. 944. Reliquiæ S. Bernardi Ep. Viennensis eleuantur 23. April. 545. & 548

An. 954. Lotharius succedit Ludouico IV. Transmarino Regi Franc. obit an. 986. Sub hoc Reliquiæ S. Antonij Constantinopoli Viennam transferuntur 150. b

An. 963. Reliquias S. Patrocli Trecis Susatum transfert S. Bruno Archiepiscopus Coloniensis 347. 1144

An. 963. Reliquiæ S. Epiphanij Ep. Ticinensis Hildeshemium ab Odvvino Ep. transferuntur 22. Februar. 377

An. 964. Reliquiæ S. Agnetis V. Vltraiectum transferuntur a Baldrico Ep. 31. Martij feria 5. 356

An. 969. Reliquiæ S. Feliciani Ep. Fulginatis Metas, inde Mindam vrbem Germaniæ transferuntur 588

An. 978. B. Maccalinus Ab. S. Michaëlis in Tierascia, & Walciodori, obit 21. Ianu. 385

Bellum inter Arnulphum Com. Flandriæ fratremque Godefridum & filios Ragineri Longicolli Com. Hannoniæ 639

An. 986. Reliquiæ S. Sulpitij Ep. Baiocensis Gislenopolim in Hannoniam transferuntur. 27. Ian. 787

Cir. an. 1000. S. Adelelmus, siue Elesmes, Ab. Burgis in Hispania obit 30. Ianu. 1056

XI. SECVLVM.

An. 1020. Walbodo Ep. Leodiensis obit 649

An. 1022. S. Theodericus II. Ep. Aurelian. 27. Ian. 788

An. 1024. S. Henr. Imp. moritur 646

An. 1031. Dominicus Ab. iuxta Soram in Italia. 22. Ianu. 442

An. 1039. Caput & aliæ reliquiæ S. Meinradi transferuntur ad Eremum 6. Octob. 382

An. 1042. Nithardus Ep. Leodien. obit 647

An. 1043. B. Amnichadus monachus inclusus Fuldæ moritur 30. Ianu. 1055

An. 1043. S. Eduardus regnum Angliæ suscipit 3. Aprilis 240

An. 1045. S. Brithvvaldus Ep. Wiltoniensis in Anglia obit 22. Ianu. 446

An. 1048. S. Poppo Ab. Stabulensis obit 25. Ianu. 637

An. 1048. aut 1049. Gerardus Ep. Camerac. 14. Martij 641

Cir. 1054. Reliquiæ S Marcelli in Altomonte, monasterio Hannoniæ, sub Vrsione Ab. reperiuntur 4. e 12

An. 1062. S. Eduardi Regis 20. S. Wulstanus creatur Ep. Wigorniensis 239.

An. 1072. Hartesburgum transferuntur reliquiæ S. Spei 28. Ianuar. 891. Caput S. Anastasij Mart. 1145

An. 1077. S. Gilduinus Canonicus Dolensis in Britannia Armorica obit 27. Ianu. 790

An. 1089. & seqq. Ignis sacer grassatur: patrocinio SS. Antonij & aliorum restinguitur 156. & 157

An. 1095. S. Wulstanus Episc. VVigorniensis in Anglia obit 19. Ianuar. 238

Cir. an. 1095. Ordo S. Antonij instituitur 160. 161. d

Ann. 1097. Reliquiæ S. Antonij Lezatensis transferuntur ad monast. Lezatense. & annis seqq. SS. Volusiani & Ferreoli Montis-Gaudium 195

Sub sec. 11. finem. Brachium S. Vincentij transfertur Barium vrbem Italiæ 413

XII. SECVLVM.

Seculi 12. initio B. Albericus I. Ab. Cisterciens. obit 26. Ian. 753

An. 1105. B. Ioanna V. Balneis in Italia obijsse putatur 16. Ianuar. 59

An. 1107. B. Benedictus Erem. Ord. Vallis-Vmbrosæ in Etruria 20. Ianu. 336

An. 1120. S. Henricus Erem. in Anglia. 16. Ianuar. 60. & 62. d

An. 1130. B. Ioannes Ep. Morinorum in Belgio. 27. Ianu. 794

An. 1147. S. Martinus Sauriensis Presb. in carcere sub Mauris obit 31. Ianuar. 1131

Cir. 1150. S. Henricus Ep. Vpsalensis in Suecia M. 19. Ianuar. 249

An. 1151. B. Richardus fit Abbas Valcellensis in Belgio: eius natalis 28. Ianuar. 892

An. 1152. B. Redigundis V. ord. Præmonstrat. obit in Hispania. 29. Ianuar. 975

An. 1161. Reliquiæ S. Aldegundis solenniter ostenduntur & in noua theca reponuntur 6. Iunij 1050

An. 1165. Reliquiæ S. Caroli Magni Imp. solenniter transferuntur 888

An. 1173. Reliquiæ S. Vincentij Vlyssipponem deferuntur 406

An. 1179. Reliquiæ B. Richoardi & aliorum duorum Abbatum Valcellensium transferuntur 29. Maij 893

XIII. SECVLVM.

Svb initium 13 seculi: Carolus Ab. Villariensis in Brabantia obit 29. Ianu. 976

An. 1206. S. Franciscus habitum eremiticum assumit 63

An. 1207. S. Iulianus Ep. Conchensis in Hispan. obit 28. Ian. 893

An. 1208. S. Franciscus Ord. Minor. instituit 63

An. 1218. Reliq. S. Wulstani Ep. Wigorn. trāsferūtur 239. 245

An. 1219. Assisij celebratur primum Capitul. generale Ordinis S. Francisci. diebus Pentecostes. Abit ipse ad Soldanum Babyloniæ. mittit socios in Mauritaniam 63. 65

Cir. 1220. B. VValterus de Bierbeke ord. Cisterciensis Hemmenrodæ obit 22. Ianu. 447

An. 1220. SS. Berhard. de Carbio, Otto Presb. Petrus a S. Geminiano, Adiutus & Accursius, ord. S. Francisci occiduntur in Mauritania 62. 63

Vrraca Regina Lusit. vxor Alphonsi II. obit 68

An. 1221. S. Antonius de Padua, tunc Fernandus Martini dictus, ex Canonico monaster. sanctæ Crucis Conimbricæ, ingreditur Ord. Fratrum Minorum 69. b

An. 1223. Ordo S. Mariæ de Mercede in Hispania instituitur 10. Aug. 980

An. 1226. S. Francisc. obit die Dominico ab occasu solis inchoato, siue die Sabbathi in sero. 63. c

An. 1228. Reliq. SS. Papiæ & Mauri ad Eccl. S. Adriani transferuntur 949

An. 1231. Lambertus Præpositus S. Mariæ Brugis defert partē brachij S. Antonij Constantinopoli Brugas 150. e

S. Antonius de Padua obit 69. b

An. 1235. Ordo S. Mariæ de Mercede. a Gregorio IX. Papa approbatur 17. Ianu. 980

Circ. an. 1250. S. Petrus Nolascus fundator ord. S. Mariæ de Mercede Redemptionis captiuorum in Hispania obit 29. Ianu. 980

An. 1261. B. Haseka V. reclusa in Thuringia 26. Ian. 758. 1151

An. 1262. B. Beatrix Atestina Sanctimonialis Ferrariæ. 18. Ian. 1136.

An. 1271. B. Margarita Hungarica V. ord. Prædic. 28. Ianu. 897

An. 1272. B. Facius Conf. Cremonæ. 18. Ian. 210

An. 1287. Reliquiæ B. Ioannæ V. Camaldul. transferuntur Balneum 60

XIV. SECVLVM.

An. 1307. B. Gualterus Brugensis ord. Minorum Ep. Pictauensis in Gallia obit 22. Ianu. 450

An. 1354. S. Petrus Thomasius ord. Carmel. creatur Ep. Pactensis & Liparensis 992

Legatus mittitur ad Regē Rassiæ, seu Bulgariæ. 990. 997

An. 1357. Legatus mittitur Constantinopolim ad Ioan. Palæologum Imp. eumque anno sequenti reconciliat Ecclesiæ 991. 1000

An. 1360. S. Andreas Corsinus Ord. Carm. fit Ep. Fæsulan. 1061

An. 1363. S. Petrus Thomasius creatur Archiep. Cretensis 992

An. 1364. Idem creatur Patriarcha Constantinopolitan. 992

An. 1365. Henricus Suso Ord. Prædicat. Vlmæ in Germania obit 25. Ianu. 652

a Petro Rege Cypri Alexandria expugnatur & deseritur 1014. & 1015

An. 1366. S. Petrus Thomasius Patr. Constantinopolit. obit 6. Ianu. Famagustæ in Cypro. colitur 29. Ianuar. 990

An. 1372. Petrus Rex Cypri occiditur a fratre, Turcarum persuasione, 994

An. 1373. S. Andreas Corsinus Ep. Fæsulanus Ord. Carmel. obit 6. Ianu. colitur 30. Ianu. 1061

An. 1391. Reliquiæ S. Honorati Ep. Arelatensis transferuntur in insulam Lerinum 20. Ianu. 24. & 26. b

XV. SECVLVM.

An. 1430. B. Manfredus Erem. in Italia obit 28. Ianu. 909

An. 1439. Reliquiæ S. Aldegundis solenniter transferuntur 26. Maij feria 3. Pentecostes 1052

An. 1440. S. Andreæ Corsini ope, victoria potiuntur Florentini 29. Iunij 1070. & 1076

An. 1447. S. Patrocli ope Susatum vrbs obsidione liberatur 1144.

Ab. an. 1458. vsque ad 1490. Matthias, regnat in Hungaria, huic Imperator Turcarum transmittit Budam reliquias S. Ioan. Eleemosynarij 530. d

An. 1460. Reliquiæ S. Babylæ Cremonam transferuntur 580

An. 1481. SS. Berhardus, Petrus, Otto, Adiutus, Accursius, Ord. Minorum Martyr. canonizantur a Sixto IV. Papa 71

XVI. SECVLVM.

An. 1505. Margarita V. Rauennæ obit 23. Ianu. 548

An. 1512. Maximilianus Imper. offert S. Sebastiano Epternaci cereum CCCLXIV. librarum 1138

An. 1530. Gentilis vidua Rauennæ obit 28. Ian. 910

Reliquiæ S. Ioan. Eleemosynarij Posonium transferuntur 530

An. 1558. Paulus IV. Papa de festo Cathedræ S. Petri Romæ, Bullam promulgat 182

An. 1564. Suessio vrbs Galliæ a Caluinistis capitur 27. Septemb. templa diripiuntur, reliquiæ violantur 295

An. 1590. Reliquiæ SS. Marij & Marthæ inuentæ Romæ 214. d

Reliquiæ SS. Papiæ & Mauri ad Eccles. PP. Oratorij transferuntur 949

XVII. SECVLVM.

An. 1611. Reliquiæ SS. Victoris & socij transferuntur Insulas vrbem Flandriæ, 23. Ian. 554

An. 1624. Corpus S. Popponis Abb. Stabulensis eleuatur 637. c

An. 1629. S. Andreas Corsinus canonizatur ab Vrbano VIII. Papa 1063. 1064


Januar II: 16. Januar
USB-Stick Heiligenlexikon als USB-Stick oder als DVD


Seite zum Ausdruck optimiert

Empfehlung an Freunde senden

Artikel kommentieren / Fehler melden

Suchen bei amazon: Bücher über Acta Sanctorum: Einleitung Januar II

Wikipedia: Artikel über Acta Sanctorum: Einleitung Januar II

Fragen? - unsere FAQs antworten!

Im Heiligenlexikon suchen

Impressum - Datenschutzerklärung- zuletzt aktualisiert 14.12.2014
korrekt zitieren:
Societé des Bollandistes:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet das Ökumenische Heiligenlexikon in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.info/1175439177 und http://d-nb.info/969828497 abrufbar.


Sollte hier eine Anzeige erscheinen, deren Anliegen dem unseren entgegensteht, benachrichtigen Sie uns bitte unter Angabe der URL dieser Anzeige, damit diese Werbung nicht mehr erscheint.
Lesen Sie vorher bitte unsere Erläuterungen auf der Seite Warum Werbung und wie sie funktioniert.