Ökumenisches Heiligenlexikon

Einleitung Juli V

ACTA
SANCTORUM
JULII
Ex Latinis & Græcis, aliarumque gentium Monumentis, servata primigenia veterum Scriptorum phrasi,
COLLECTA, DIGESTA,
Commentariisque & Observationibus
ILLUSTRATA
A
JOANNE BAPT. SOLLERIO,
JOANNE PINIO,
GUILIELMO CUPERO,
PETRO BOSCHIO,
E SOCIETATE JESU PRESBYTERIS THEOLOGIS.
TOMUS V
Quo dies vicesimus, vicesimus primus, vicesimus secundus, vicesimus tertius & vicesimus quartus continentur.

ANTVERPIÆ
Apud Jacobum du Moulin. MDCCXXVII.

MARIÆ MAGDALENÆ
REGIÆ PRINCIPI HUNGARIÆ, BOHEMIÆ ET SERENISSIMÆ
ARCHIDUCI
DUCI BURGUNDIÆ, BRABANTIÆ, LUXEMBURGI, LIMBURGI, GELDRIÆ, STYRIÆ, CARINTHIÆ, CARNIOLIÆ: COMITI FLANDRIÆ, NAMURCI TYROLIS, GORITIÆ &c.

SERENISSIMA PRINCEPS MARIA MAGDALENA ARCHIDUX AUSTRIÆ AUGUSTISS. IMP. CAROLI VI SOROR.

Immensa prope operis nostri de Actis Sanctorum moles ut nova accessione continuo accrescit, ita post septem mensis Junii & quatuor Julii tomos, hic ordine duodecimus est Austriacis auspiciis editus, Tuo autem nomini, ARCHIDUX SERENISSIMA, ex Augustissimi germani fratris, perpetui nostri Mæcenatis, nutu destinatus; quem voluntate non minus prona, nec minori benignitate a Te susceptum iri confidimus, quam proxime prægressum complexa est Serenissima Soror Maria Elisabetha, dignissima juxta ac prudentissima Belgii nostri Gubernatrix. Id vero non in postrema parte felicitatis nostræ reponendum existimamus, quod inter tam varios tomos, is Tibi potissimum mera sorte obtigerit, quem forte omnes studiose selectum in animum inducent. Etenim ex enumeratis jam voluminibus, non nisi unum hactenus prodiit, in quo ejus Principis, cui dedicabatur, synonymum Sanctum inesse contigerit, unum, inquam, quod velea causa Augustissimæ regnanti inscriptum novimus: quod vero casu hic factum est, id Tibi fortunatissime reservatum gratulari audemus. Singularem igitur apud Te gratiam Tomum istum promereri necesse est, in quo præter sanctissimas Virgines martyres, Virgines Deo dicatas, Virgines non sine prodigio maritatas, Virgines reginas & principes, præter has, inquam, ea elucet potissimum, cujus nomine insignita cum sis, Patronam felicissime nacta es, cujus gesta longe gloriosissima, virtutes, miracula, ipsa asseverante falli nescia æterna veritate, non minus diffusa, vulgata prædicataque sunt, quam ipsamet Euangelica oracula, quorum sonum in omnem terram exivisse, fide etiam certissima edocemur; ut proinde S. Mariæ Magdalenæ gloriam per orbem universum, quaqua patuit umquam Christiana religio, cum ipsa propagatam, indubitate liceat asserere. Non deerant sane, ut jam dicere cœperam, in hoc ipso quod Serenissimo nomini Tuo dicamus Actorum volumine, præclarissimarum Sanctarum feminarum exempla, quæ aut ad imitandum Tibi proponeremus, aut potius ad quorum normam, eas quibus refulges singularissimas virtutes exactas demonstraremus. Atque ut celebratissimas istas in Ecclesia Catholica Virgines prætereamus Margaritas & Christinas, tum vero Primitivas, Syntyches, Praxedes, totque alias hoc tomo recensitas illustratasque, ea præ ceteris ob oculos Tibi proponi poterat, quæ ut in plurimis tecum certat, eximia nimirum in Deum pietate, cultu ejus indefesso, constanti rerum internarum solidarumque virtutum exercitatione, ecclesiarum ornatu, misericordia in pauperes; id etiam Tecum commune habuit, quod in mediis tum regis parentis tum conjugis aulis enutrita, castissimas nihilominus inter virgines Tecum connumeranda sit; in hoc præcelluit quod vel marito juncta totis quadraginta annis illibatam custodierit virginitatem, eo ausa procedere ut sponsum ipsum suum Poloniæ regem seu ducem Boleslaum, ad vovendam Deo castitatem exemplis hortationibusque compulerit, inde Pudici appellationem consecutum, quod quam rarum, tam in Ecclesia hactenus prodigio simile visum est. Atque hæc de Kinga seu Cunegunde Hungariæ Poloniæque miraculo obiter attigimus, hinc ad ea progressuri quæ Tibi cum illustrissima Maria Magdalena Euangelica peculiari virtutum communicatione propius connexa sunt. Et ea quidem quæ errasse aut peccasse potuit, tam heroïce deleta, eluta, & obliterata, commemoranda non sunt; ad ea mentem unice intendimus, quæ amore Christi Servatoris sponsi sui unici incensa, & gessit fortiter & toleravit constanter, omnium contemptrix, omnium victrix, ut soli Domino perpetuo adhæresceret; de bonis suis ei prospiciens, eum indivulse comitata, domi ad genua provoluta, ad crucem usque intrepide secuta, nec a sepulcro se avelli passa, donec Amatum perditum reperiret, rursusque ad redivivi pedes accideret. Neque vero verbis meis ea hic recensenda sunt; quot sanctos Patres, quot Ecclesiæ Doctores, quot sacrarum paginarum interpretes legimus, totidem S. Mariæ Magdalenæ encomiastas, totidemque virtutum ejus prædicatores certatim offendimus. Rectissime pridem observatum est, ex mulierum sorte feminam nullam, post augustam Dei matrem & æternam Virginem, tantis laucum præconiis (quod futurum prædixerat Christus) ab omnium prope temporum post Christum natum memoria celebratam fuisse. Iterum repetam, propagata est gloria, nomen, fama & laus Magdalenæ, non solum per omnem orbem, sed etiam omnium temporum æternitates. Dicatur cucurrisse in odorem justitiæ, dicatur beatissima mulier Euangelica, dilectrix ferventissima, dicatur Apostolorum apostola, nuntia resurrectionis: hæc merita ejus necdum adæquant, cujus nulla sunt augustiora elogia quam quæ ex ipsis Euangeliis depromuntur. Quid tenerius, quid Magdalenæ gloriosius, Diligebat Jesus Mariam? Quod præclarius testimonium, Bonum opus operata est? Quid demum ad omnium laudum culmen evidentius, Maria optimam partem elegit? Age vero, hæc modo compendiosius, quasi in speculum contrahamus, ut in eo virtutes Tuas, ARCHIDUX SERENISSIMA, vel Te repugnante refugienteque, nobis liceat contemplari. Non alia dicere præsumam, quam quæ oculis pridem intuitus sum, aut fidelissimo aliorum relatu perspectissima habeo, digna præfixo lemmate, PIETATE AUSTRIACA. Magdalenam spectavimus a Servatoris latere avelli nesciam, quod est summa accuratione & diligentia, quæ Christi sunt, exsequi gnaviter, constanterque perficere; sic ut a præfixo rerum agendarum ordine nihil umquam occurrat quod animum mentemque queat avellere; unde ea legitime consectaria sunt, quæ Te in omni actione expeditam & minime cunctabundam universæ aulæ mirandam suspiciendamque perhibent; sedulam nimirum imitatricem venerabilis non minus quam Augustissimæ ac piissimæ parentis, ipsius item Patronæ Magdalenæ sectatricis, cujus eam virtutem laudatissimam accepimus, quod a pie propositis, sancte ordinatis & recte cœptis nec ad latum unguem deflecteret. In qua quidem vivendi ratione non unam ego virtutem admiror, sed multarum, ausim dicere virtutum omnium seriem, seu ordinatissimam concatenationem jucunda amœnitate profluere, sine cunctatione definio. Atque huc, me quidem judice, Te feliciter provehunt, SERENISSIMA PRINCEPS, quemadmodum ad suam divini sponsi unionem perducta est Magdalena, provehunt utique stata Tua interni spiritus exercitia, rerum æternarum quotidiana meditatio, sacrorum librorum attentissima lectio, severa conscientiæ discussio, quibus ad Domini Tui pedes cum sanctissima Patrona consistis, ut & Te optimam partem elegisse, asseverare prorsus non reformidem. Neque profecto ea adminicula negligis, quæ ad Christi amorem magis magisque Te excitent inflammentque: quid enim aliud dixero repetita illa ad sponsum cælestem suspiria? Quid frequens illa cum ipso reconciliatio, dum intra octidui spatium ternis plerumque vicibus, maculas quantumvis leves singulari studio abstergis, quo purior sacræ mensæ tertio ferme quot hebdomadis assistas? Ut neque hic contestari verear, & Te a Jesu non secus ac Magdalenam diligi. Porro, si hanc bonum opus operatam, quod pedes suos unxisset, asseruerit Dominus; sane & aliud æque gratum opus exsecutam nemo inficiabitur, dum facultates suas in Dilecti sustentationem expendit, eo fruita solatio, quod in viventem præsentemque ea profunderet, quæ Tu, sola ducente fide, in ejus membra, in egenos, miseros, afflictos larga manu erogare consuevisti; ut manus pauperum Christi gazophylacium esse, probe intelligas, eo semper lætior, quo in plures piam Tuam misericordiam demonstraveris; usque adeo ut sanis opitulari minime contenta, apothecam Tibi paraveris, omnis generis medicamentis etiam pretiosissimis, instructam, quam pauperum ægrorum infirmorumque refugium equidem nuncupavero, Te vero ipsorum matrem, eamque adeo solicitam, ut comparata pharmacorum non levi peritia, propria manu paratas notasque medicinas ægrotis benigne digneris porrigere; quo quid virgine Principe dignius, quid PIETATE AUSTRIACA illustrius excogitari possit, frustra quis mecum diu multumque quæsierit: ad cujus columen id accedit, quod plurium linguarum ad stuporem perita, nullam gentem a Tua pietate arceri patiaris, omnes nimirum pari teneritudine complexa, non Germanos solum, sed Italos, Gallos, Hispanos, quin & Latinos, si occurrant, non tantum remediis propensissime juvare, sed proprio quosque sermone solita es consolari. O! dignam Magdalena gloriam! non jam mortuis de unguento prospicere, sed depositos ægros cum morte luctantes, incolumes reddere! Neque vero minus præstantia supersunt quæ Te vel mulieri isti sapienti æquiparent; dum manus non solum extendis ad pauperem, sed easdem mittis ad fortia, Dei cultui rerumque sacrarum ornatui fervente non minus zelo addicta; præfixum Tibi a Te ipsa tempus quotidie accurate impendens, non jam ut lanam aut linum quæras, sed ut ad decorem domus Dei acu Phrygia peritissime texas, eaque omnia studiosissime præpares, quæ ad sacrorum altarium splendorem, ad sacerdotalium vestium nitorem, ad Augustissimi sacrificii majestatem omnimodamque munditiam & elegantiam conducunt, nullis parcens sumptibus dummodo sacra omnia decenter & pie peragantur; in eo præsertim sacello, quod magno Indiarum Apostolo dicatum, Tuam & munificentiam & magnificentiam, quamdiu superstes erit aula Vindobonensis, prolixe profuseque testabitur. Quid est admirabilis nostræ Magdalenæ gloriosis vestigiis insistere, si hoc non est? Primam Te dicerem, ARCHIDUX SERENISSIMA, inter præstantes istius nominis Augustissimi Tui sanguinis Principes, nisi Te præcessisset Magdalena illa altera, tot pridem elogiis meritissime ornata, regina scilicet illa, ut vulgo fertur, cum duabus reginis sororibus, addamus & neptibus, nobilissimi parthenonis Hallæ Tyrolensis, quin & collegii Societatis nostræ fundatrix, Augustissimi Ferdinandi I honoratissima filia: hæc nempe Magdalena id Tibi præripuit, quod prima Euangelicæ Magdalenæ Austriaca imitatrix dici non possis: at certe id nulla præripiet ætas, nulla obliterabit oblivio, nulla tacebit posteritas, quod in Te mirandum est maxime, veram Te Magdalenam dici posse, non eo jam titulo, quod remota ab omni strepitu, in sacros subinde recessus Te abdideris, verum (& hoc illustrius, audacter dixerim, idemque Tibi gloriosius) quod medios illos inter aulæ motus, inter palatinam servitutem, inter officiosa sæpiusque importuna obsequia, innumeraque id genus agnata dignitati Tuæ diverticula, ibi animum, ibi spiritum, ibi Te totam fixeris, ubi Magdalenianis deliciis non infrequenter liceat abundare; quo Te sapientissime impulit Tua illa religiosa materna industria, ut sepositis superatisque impedimentis omnibus, ad Salvatoris Tui pedes, non jam in claustro aut solitudine, sed Viennæ, sed domestica in aula, sed medio in mundo muliebri, tot illiciis nequidquam alio distrahentibus, ad Dilecti vocem audiendam prostrata, bono operi indefessa insistas. Quanta mihi laudum seges suppeteret si de eximia incomparabilis matris sanctitate pluribus liceret disserere, quidni & de Augustissimi Leopoldi immortalis memoriæ meritissimis præconiis? Fœcundum hoc argumentum prope exhausit Serenissima soror: ut mihi Tecum unice sermo sit, isque adeo Tibi soli proprius, ut neque inde neque aliunde adjumenta omnino accersenda sint. Alii (facile patiar) quibus possunt elogiis extollant Tyrolenses illas heroïdas Magdalenam, præcipuam laudatissimæ institutionis inventricem primipilamque, Margaritam & Helenam, inchoati operis strenuas adjutrices ac ferventissimas promotrices, Christiernam & Eleonoram, quæ rem omnem, pari cum serenissimis amitis pietate ac zelo, ad hodiernum perfectionis apicem deduxere. Laudent illi Græcenses Catharinam Renatam & Gregoriam Maximilianam, laudent sanctimoniales Euphemiam magni Rudolphi, Catharinam non minoris Alberti II filias, Margaritam a sancta cruce Matriti nuncupatam, Annam Catharinam Tyrolensem; & quid tot alias commemorem? Ego Te, SERENISSIMA MARIA MAGDALENA, iis audebo encomiis prædicare, quibus dilectam suam Mariam ceteris omnibus Servator ipse diserte anteposuit, hoc palmari reliquorum compendio, quod optimam partem elegeris; quam ne quis a Te auferat, sed integram inviolatamque conserves, Sanctorum omnium patrocinia ardentissime vovere, Tibique constantissime augurari non desinent

SERENISSIMA ARCHIDUX

ARCHIDUCALIS SERENITATIS TUÆ

Clientes Devotissimi
JOAN. BAPT. SOLLERIUS
JOANNES PINIUS
GUILIELMUS CUPERUS
PETRUS BOSCHIUS
SOCIETATIS JESU.

SYNOPSIS TOMI QUINTI DE ACTIS SANCTORUM JULII.

[Praefatio]

Tricesimus hic ordine est accrescentis indies operis tomus, Sanctos centum & undeoctoginta nominatim referens, anonymos centum sex & viginti, præter manipulos alios, quorum numerus non exprimitur. Dies quinque, ut bini præcedentes, continet, a vicesima ad vicesimam quartam. Sancti porro, de quibus agitur, in solitas hic classes distribuuntur; viri primum juxta triplicem Ecclesiæ statum, Ecclesiasticum, Monasticum & Secularem, servato regionum ordine; feminæ autem, cujuscumque status aut conditionis sint, quartam & postremam classem constituunt. Antiqui fœderis Sancti Elias & Daniël extra hunc ordinem positi, non minori tamen quam ceteri gloria in Ecclesia Catholica illustres sunt: & Sanctus quidem ille, arisque sacris admotus, tametsi in vita, nescitur quo modo, superstes; cujus cultus apud Græcos æque ac Latinos receptus, templa & oratoria ei dicata, nec non miracula recensentur, totaque vitæ ex sacro textu series accurate deducitur, ad raptum usque, de quo palliique ejus reliquiis satis fuse disceptatur. Neque ipso minus celebris est Daniël, propheta in paucis mirabilis, de cujus captivitate, sanctitate, virtutibus, sapientia, auctoritate apud reges ethnicos; deque visionibus, somniorum interpretationibus, prophetiis, sepulcro, epitaphio, statuis, cultu sacro, reliquiis & sacris ædibus nil prætermissum est.

EX STATU ECCLESIASTICO.

Ætate & spectata sanctitate præcipuo Josepho, alias Barsabæ, utpote in ipsa Scriptura sacra Justo declarato, primus debetur locus; is vero cum Barnaba confundendus non est, nec cum Jose, aut Justo Hierosolymitano episcopo. De gestis pauca memoriæ tradita sunt. Neque de Cyrillo patriarcha Antiocheno multo plura dici potuere, quam quæ in ipsa serie Patriarcharum dedimus, ut cujus Acta scripta non videntur; ipse vero in sacris Fastis vix notus, neque a Baronio in Actis Claudii, Nicostrati & sociorum satis apte repertus. Breviora longe sunt quæ de Zotico, Comanæ in Armenia episcopo, ex Eusebio eduxit Romanum Martyrologium.

Paulo ampliorem materiam præbuit Apollinaris Ravennæ protoëpiscopus, S. Petri apostoli discipulus; non quod miranda ejus Acta sincera censuerimus, sed quod longe illustrior sit gloria ejus posthuma per dilatatum solennissime cultum & miracula, per historiam inventionis corporis seculo XII factam, & per ejus possessionem Classensi monasterio pluribus argumentis assertam, unde acceptas oportet sacras reliquias, alibi venerationi expositas, de quarum translationibus satis operose disseritur. Temporibus nostris vicinior est Joannes, a loco natali Taussinianensis dictus, ex Jesuatorum Ordine Ferrariensis episcopus non sine miraculo electus; stupenda in pauperes misericordia aliisque prodigiis inclytus, ad cujus cultum probandum, aliaque monumenta procuranda, quibus gesta ejus illustrarentur, non parvo labore, nec minori diligentia opus fuit. Hieronymus episcopus ad Papienses pertinet, Lucanus in eadem dignitate præfuit Sabionensibus, Severus Casini depositus est.

Liborius Cenomanensis episcopus, translatione Paderbornensi atque innumeris signis quam rebus gestis illustrior, singularissimus est adversus calculum patronus, non Westfalis solummodo sed & Italis aliisque gentibus mire propitius, ex quo sacræ ejus exuviæ, bello Suecico a furioso Halberstadensi Lutherano episcopo surreptæ, sed postmodum restitutæ, in alias orbis partes & in Belgium nostrum tranfusæ sunt, ubique, etiam Romæ in summa veneratione. Pavacii, Cenomanensis itidem episcopi, sacra pignora, non in sede episcopali, sed alibi quoque miraculis clara sunt, præsertim in Vastinensi Castro Rainardi, quo quando aut quomodo pervenerint, satis incertum est; Hugonotorum furori feliciter subtractæ, tota ea vicinaque regione præsens morbis variis medela censentur. De Ursicino Senonensi & Valerio seu Valeriano Niciensi pauca, quæ dici possent, subministrata sunt.

Arbogastum Argentinensem episcopum Franciæ an Germaniæ adscribas, parum interest: sub Francis regibus floruisse, imperante in Austrasia Dagoberto II, cujus filium Sigebertum vitæ restituit, atque ab eo possessiones multas ecclesiæ suæ aliisque impetrasse, compertum est. De patria certant Hiberni & Scoti, quorum rixas composueris, si Aquitanum fuisse, melius asseras: episcopatus tempora, annus obitus & controversa alia recte explicantur. Bernardi Hildesiensis præsulis cultus extra dubium positus est, Acta & varia ejus miracula illustrata. Dictinus Asturicensis ep. felici casu locum inter Sanctos obtinuit. Declanus Ardmoriæ in Hibernia stupenda gessit, si Actis fides haberi possit. Veriora sunt, quæ de Paulo Cordubensi diacono inclytoque martyre retulit S. Eulogius.

EX STATU MONASTICO.

Classem hanc ducit Joannes anachoreta in Palæstina, & propriis virtutibus & eo nomine laudatus, quod famosissimi Symeonis Sali socius fuerit, ut ejus gesta in alterius Actis 1 Julii quærenda sint. Antonius ex Ordine eremitarum S. Augustini Aquilam in Vestinis non parum illustravit. Frustra quæsita est ejus Vita Latina, fuitque adeo ex verbosiori Italica Latine vertenda & contrahenda, cum longiori multorum miraculorum serie. In Gallia abbates celeberrimos exhibet hic tomus, Joannem Cassianum imprimis, scriptis suis & peregrinationibus per Orientis Ægyptique asceteria, tum vero præclaris virtutibus & exemplis Massiliæ atque in finitimis regionibus æstimatissimum, ibique a seculis ecclesiastico cultu donatum. Vita, hactenus numquam scripta, ex libris ejus operose colligi debuit: ab erroribus autem, quos nonnulli perperam ipsi impegerunt, ex aliorum apologiis probe vindicatus est, quemadmodum & patria, huc usque satis dubia. Wandregisilum Fontanellensis in Normannia cœnobii conditorem, cujus pretiosis reliquiis ditatum olim fuit Blandiniense apud Gandavum cœnobium, satis ferme est nominasse; usque adeo vulgata sunt præclara ejus gesta & merita, ex duobus scriptoribus a nobis recensita, cum copiosis signis & translationis historia. Neque de Ansegiso, in eodem cœnobio postmodum abbate, multa hic memoranda sunt: notissimus & ipse est æque ac Vulmarus in Picardia, Menelëus apud Menatenses in Arvernia, atque etiam Euspicius monachus in monasterio Miciacensi: sic nec recentior Francisci Solani ex Ord. Minorum, nuperrime Sanctis adscripti, memoria hic prædicanda: sufficiat, dixisse, Americæ ipsum & Peruani præcipue regni apostolum & thaumaturgum fuisse.

EX STATU SECULARI.

Plato Ancyranus M. apud Græcos potissimum celebris, multisque ornatus elogiis, ædes sacras plures sibi dicatas habet, innumeris clarus miraculis, ut ejus sepulcrum miserorum perfugium appelletur. Fidei etiam insigne testimonium dedit Theophilus, dictus Junior, ordinis senatorii & dux strenuus, qui ab Arabibus captus sanguinem fundere quam eorum promissis acquiescere maluit. Sebastenos MM. S. Athenogenis discipulos, non recte distinctos ostendimus. Non adeo noti sunt Hymenæus & Capiton; Cyrillus & socii Antiocheni; Trophimus item, Apollonius, Miniseus cum suis; tum Melitinenses, Chalcedonenses, Bulgari, Corinthii atque Ægyptii. In Africa clariores MM. Maxulitani, deinde & Victor cum variis sociis. Romam præcipue ornat Vincentius M., nisi forte Tiburtinis debeatur; Amiternum Victorinus: adde MM. Cæsenates & Siculos, & confessorem Fantinum in Calabria haud sane ignobilem. Inter Galliæ martyres illustrissimus est Victor Massiliensis cum sociis; de quorum reliquiis, gestis & miraculis fusius agitur. Arnulfus Mosomensis a synonymis distinguitur, vix aliunde quam ex signis notus. Rasiphus M. non unus, sed Ravenni socius, cum ipso a Normannis honoratur: Wulfadus & Ruffinus in Anglia. Gratiæ miraculum fuit Josephus comes, ex Judæo confessor egregius, cujus conversionem & adversus Arianos constantiam S. Epiphanio acceptam referimus. In Italia habes Gualterium Laude Pompeia; Oddinum Barottum Fossani in Pedemontio: In Gallia Serenedum apud Cenomanos.

EX SEXU FEMINEO.

Syntyches Philippensis præclariori elogio ornari non potuit, quam quod, teste Apostolo, cum ipso laboraverit in Euangelio. Margarita diffusissimo in Ecclesia cultu longe nobilior quam rebus gestis, saltem quæ ad nos sincere scriptæ pervenerint. Niceta & Aquilina ex S. Christophori Actis desumptæ sunt; Anna V. apud solos Græcos nota. Praxedes V. Romæ cum sorore Pudentiana, nominatissima est. Christina V. M. Margaritæ haud multum absimilis, utpote cultu ubique & miraculis celebratissima, verum cujus Acta aut varias Passiones frustra expurgare conatus est, qui magno volumine id nuper tentavit. De Primitiva V. M. paucis agi potuit; Romulam, Redemptam atque Hirundinem laudavit magnus Gregorius. Maria Magdalena, Provinciæ asserta, in signum posita videtur, cui a seculis contradicitur: nos eam & Lazari sororem, & peccatricem, & a septem dæmoniis liberatam cum Ecclesia Catholica agnoscimus. Julia V. M. cum nescio quo Claudio imperatore & aliis MM. Trecensibus debetur; Segolena vidua Albigensibus: Mera V. Lectoræ colitur; Severa apud Treviros. Wilgefortis seu Liberata cujas fuerit, quando vixerit, quid egerit, ignoratur: hoc scitur; ut a multis malis liberatricem passim invocari. Columba apud Lusitanos innotuit. Christina V. Belgica Mirabilis nomen merito consecuta est; eo mirabilior, quo stupendissima Acta solidiori auctoritate nituntur. Lewinna M. Angla apud Bergenses in Flandria miraculis claruit: Vastrada vidua, Sanctorum mater, Sustereni ad Mosam. Kingam seu Cunegundem virginem maritatam, ex Poloniæ duce sanctimonialem, admirabili sanctitate vitæ ac miraculis vere regni istius prodigium dixeris.

Atque hi sunt præcipui Sancti quorum Acta aut breviora etiam elogia hoc tomo illustrantur: quo autem die quibusve paginis quærenda sint singula, docet index alphabeticus eorumdem, toti volumini præfixus; ætatem porro chronologicus; cetera in subjunctis aliis indicibus quærenda sunt.

[Epilogus]

Erunt fortasse qui a nobis apologiam exspectent, adversus ea quæ non ita pridem vulgavit Odoacer quidam Ilbachius, in Actis Sanctorum discernendis aut vindicandis ut minimum summe peregrinus. Odiosas is controversias, ab annis fere triginta exstinctissimas, lævo prorsus sidere renovavit: ipsum nos, dum longe utilioribus occupamur, ad tunc abunde dicta probataque remittimus. Quæ si sufficere non existimet; adeat, obsecro, Librum apologeticum ab Eminentissimo Card. Baronio, sub Antonii Gallonii nomine, anno MDCIV Romæ editum & Clementi PP. VIII inscriptum, ad Constantinum Cajetanum, ex Breviario S. Gregorii monachatum Benedictinum adstruentem: ubi quid de Breviario, & consequenter de S. Catharinæ contractis in eo Actis censendum, nisi volens cæcutiat, apertissime perspiciet.

FACULTAS R. P. PROVINCIALIS
SOCIETATIS JESU FLANDROBELGICÆ, ET SUMMA PRIVILEGII CÆSAREI.

Cum Edictis Philippi II Hispaniarum Regis, deinde Serenissimorum Archiducum Alberti & Isabellæ, Belgii Principum, rursumque Philippi III, ac novissime Caroli II Regum, confirmatis 2 Decembris 1692, & 19 Julii 1694, Provincialibus Societatis Jesu, per Flandrobelgicam pro tempore futuris, potestas facta sit eligendi Typographos & Bibliopolas, qui, ad aliorum quorumcumque exclusionem, soli imprimere ac reimprimere & vendere possint libros & opera quælibet, rite approbata, curantibusque ejusdem Societatis Patribus edita aut porro edenda, sub consueto suæ Majestatis Privilegio, non aliter impetrando, quam in scriptis obtenta & præexhibita licentia prædicti Provincialis; idque sub gravibus pœnis, in contraventores aut aliter impressa importantes statutis, ut latius in ipsis patentibus litteris apparet. Cum etiam sua Cæsarea Majestas idem valere voluerit in ditionibus, S. R. Imperio subjectis;

Ego infrascriptus Societatis Jesu per Flandrobelgicam Præpositus Provincialis, potestate ad hoc mihi facta ab Adm. R. P. N. Præposito Generali Michaële Angelo Tamburino, concedo Jacobo du Moulin facultatem sic imprimendi, & per se aliosque vendendi infrascriptum opus, ex more nostræ Societatis (quod hisce attestor) recognitum & approbatum; videlicet, tomum quintum de Actis Sanctorum Julii, collectis & illustratis per Joannem Bapt. Sollerium, Joannem Pinium, Guilielmum Cuperum & Petrum Boschium Societatis nostræ presbyteros Theologos. In quorum fidem hasce, manu propria subscriptas, consuetoque nostri officii sigillo munitas, dedi Antverpiæ XXI Augusti MDCCXXVII.

PETRUS MAELCAMP.

SUMMA PRIVILEGII REGII.

Cæsareæ & Regiæ Catholicæ Majestatis diplomate sancitum est, ne quis, præter voluntatem Joannis Bapt. Sollerii e Societate Jesu, ejusve ad illustranda Sanctorum Acta Adjutorum & Successorum, ullo modo imprimat vel recudi faciat, ex parte vel in totum, tomos eorumdem, de argumento illo, vel jam editos vel porro edendos; aut alibi excusos excudendosve invehat, venalesve habeat: qui secus faxit, confiscatione exemplarium, & aliis gravibus pœnis mulctabitur; ut latius patet ex litteris, Bruxellæ datis.

Signat���������LOYENS.
Et ego Joannes Bapt. Sollerius Societatis Jesu, permitto Jacobo du Moulin, ut tomum quintum de Actis Sanctorum Julii, meo permissu ab ipso impressum, publicet. Datum Antverpiæ XXII Augusti MDCCXXVII.

APPROBATIO ORDINARII

Grandem suam de Actis Sanctorum collectionem strenue urgere pergunt toties a me laudati scriptores Joannes Baptista Sollerius, Joannes Pinius, Guilielmus Cuperus & Petrus Boschius Societatis JESU presbyteri; in quorum lucubrationibus nihil offendi quod fidei aut bonis moribus consonum non sit, vel quod eruditorum exspectationi non respondeat: idque de hoc quinto mensis Julii tomo etiam testor. Dabam Antverpiæ XXIII Augusti MDCCXXVII.

F. G. ULLENS
Can. Schol. Offic. & Lib. Censor.

PROTESTATIO AUCTORUM.

Quod identidem protestati sunt decessores nostri, in hoc de Actis Sanctorum Opere, se servatas velle Urbani Papæ VIII Constitutiones; neque suis, aliorumve huc relatis Commentariis aliud pondus tribui, quam sit historiæ, ab hominibus errori obnoxiis scriptæ: idem ante hunc quintum tomum Julii denuo protestamur.

NOTITIA FIGURARUM
Ornantium hunc Tomum

Præfigitur solitum operis frontispicium

Item effigies serenissimæ Archiducis Mariæ Magdalenæ cui tomus inscribitur

Imago S. Eliæ. Ut olim a sac. Rituum Congr. approbata est pag. 17

S. Wilgefortis variæ repræsentationes 59, 60 & 63

A. Oddini Barotti præpositi Fossan. Ex imagine inde accepta 182

S. Liborii episc. Cenomanensis. Ex Vita a Bollando edita 401

S. Christinæ V. & M. Ex tabula antiquissima 517

B. Joannis Taussiniani ep. Ferrar. Ex statua marmorea 811

Ejusdem Beati grande numisma 813

S. Francisci Solani prædicantis effigies in pagina expansa, ex majori folio contracta 849

INDEX SANCTORUM AD TOMUM V JULII.

A

Adrianus M. cum sociis Cæsenatibus, ex Hieron. 163

Andreas, Elianus & Aiabosus MM. Maxulitani 237

Anna Virgo in Leucate. Cultus apud Græcos, elogium, chronotaxis 486

Ansegisus abbas Fontanell. Comm. Sancti cultus, Acta, chronotaxis vitæ, locus sepulturæ, donationes, scripta 90. Vita auctore anonymo sed coævo, in Chronico Fontanellensi apud Acherium edito. Cap. 1. S. Ansegisus pluribus cœnobiis præficitur, ac tandem etiam Fontanellensi, ubi regulam S. Benedicti restituit 92. Cap. 2. Quid contulerit S. Ansegisus Luxoviensi ac Fontanellensi cœnobiis 94. Cap. 3. Beneficia & eleemosynæ S. Ansegisi in cœnobium Flaviacense & alia plurima, etiam canonicorum ac monialium 96. Cap. 4. Constitutio Ansegisi abbatis 98

Antonius conf. ex Ord. Eremit. S. Augustini. § 1. Beati cultus & reliquiæ 823. § 2. Annus mortis, Acta, miracula, & gloria posthuma 824. Vita auct. Carolo Ciminello eremita Aug. ex variis monumentis ab ipso collecta, & a nobis ex Ms. Italico Latine contracta. Prologus 825. Cap. 1. Beati pueritia, ars medica & chirurgica, ingressus in Ord. S. Augustini & pia peregrinatio 826. Cap. 2. Beati caritas erga proximum, prodigiosa cædis vitatio, & alia miracula 828. Cap. 3. Morbus B. Antonii, pia mors, miraculum, honorificum sepulcrum & epitaphium 830. Miracula ab eodem Ciminello collecta, ex Italico Latine reddita. Cap. 1. Prodigiosa durities capsæ ligneæ, in qua corpus Beati jacuerat. Mortuorum resuscitatio, & surdorum aliorumque ægrotorum sanatio 832. Cap. 2. Energumena liberata, varii manifesto mortis periculo erepti, & ægri sanati 834. Cap. 3. Varii homines, variæ ætatis & conditionis in suis morbis aliisque incommodis auxilium B. Antonii experiuntur 836. Cap. 4. Varii ægroti uncti oleo, quo B. Antonius ad fugandos morbos in vita utebatur, sanitatem subito recuperant 838. Cap. 5. Miracula quæ per B. Antonii baculum, cucullum & pileum patrata sunt 841. Alia miracula a Ciminello aliisque collecta & hic ex Mss. edita. Cap. 1. Miracula quæ anno 1645 conscripta sunt 844. Cap. 2. Beneficia quæ intercessione B. Antonii usque ad an. 1708 præstita sunt 845

Apollinaris episc. M. Ravennæ. Comm. § 1. Ravenna a pluribus laudata; memoria Sancti in Martyrologiis, elogia; patria, tempus ordinationis, sedis ac mortis 328. § 2. S. Apollinaris sepulcrum ac corpus; ejusdem apud Classenses continuata possessio; translatio in decentiorem locum 330. § 3. Corpus Ravennam translatum; denuo Classem non sine controversia relatum; arctissima custodia; præsens ejusdem status 332. § 4. Reliquiæ S. Apollinaris falso pluribus locis adscriptæ; aliarum enumeratio; ecclesia sub ipsius nomine dedicata seculo VI, 334. § 5. Ædes sacra Classensis ac monasterium; aliæ variis seculis sub Sancti nomine constructæ; Romanæ ornatus 335. § 6. Apparitiones, festa, sodalitates, altare, Missæ propriæ 338. § 7. Officia propria, hymni; memoria in antiquis Litaniis; Sanctus an & quo sensu martyr 340. § 8. S. Apollinaris discipuli; peregrinationes, Acta; Vita brevior, ejusque auctor 342. § 9. Versus Vitæ S. Apollinaris, quam Agnellus conscripsit, præfixi, atque hic ex editis apud Bacchinium recusi 344. Passio ex Ms. nostro Fuldensi, ad plura alia collato, auctore anonymo conscripta. Cap. 1. Sanctus ab Apostolorum principe Ravennam missus, prodigiis claret; plurimos infideles Christo lucratur; male mulctatur ibid. Cap. 2. Mortuum resuscitat; cæditur; inedia damnatus, ab angelo pascitur; diversa exsul oberrat loca; leprosum curat 346. Cap. 3. Sancti exsilium; reditus; simulacrum Apollinis eversum; cæco visus redditus; nova supplicia; obitus; sepultura 348. Vita brevior auctore Agnello, a Bacchinio edita. Cap. 1. S. Apollinaris patria, cultus & ordinatio. Ravennam venit; Christi fidem prædicat, miracula patrat. Rufi patritii conversio, ejusdemque sepulcrum 350. Cap. 2. S. Apollinaris carcer; exsilium; & post reditum Acta & martyrium 351. Analecta. pars 1. Miracula S. Apollinaris in territorio Divionensi Burgundiæ. Observationes præviæ 352. Miracula ex pluribus codd. Mss. auctore anonymo monacho, ut videtur, S. Benigni. Cap. 1. Sancti ecclesia in territorio Divionensi; delatæ eo a S. Clothilde ejusdem reliquiæ prodigiis pluribus claræ 353. Cap. 2. Miracula alia reliquiarum S. Apollinaris virtute patrata 355. Pars 11. Historia inventionis seculo 12, ex Spicilegio Ravennatis historiæ, inter scriptores rerum Italicarum. 358. Cap. 1. Auctor possessionem corporis S. Apollinaris vindicat monasterio Classensi 360. Cap. 2. Possessio ista probatur ex inventione corporis 361. Cap. 3. Repertæ ad corpus laminæ; ejusdem fragrantia & miracula 363. Cap. 4. Alia miracula Sancti ope patrata 365. Cap. 5. Refert auctor, qua occasione ista scripserit; ea concludens laudibus urbis Ravennatis & S. Apollinaris 366. Pars III. Ecclesia Classensis & corpus Sancti ibidem quiescens, ex codem Spicilegio 368. Pars IV. Instrumentum authenticum translationis S. Apollinaris sub Julio PP. II 369. Cap. 1. S. Apollinaris præ aliis Sanctis a Deo honoratus, Camaldulensium annisu transfertur 370. Translationis hujus historia exponitur 372. Cap. 3. Tribus laminis ad Sancti corpus jam pridem consepultis additur quarta de præsenti translatione. Peroratio ad faciendam fidem 373. Pars V. Sintne S. Apollinaris hodierni exuviæ sacræ ad quædam loca Germaniæ ac Belgii translatæ? Dissertatio prævia § 1. Notitia istarum translationum, ac nostrum de iis judicium 374. § 2. Alia circa hasce translationes expediuntur 375. § 3. Translatio Ravenna, ut volunt, Mediolanum, quæ aliarum hic sit fundamentum; auctoris hallucinationes; e cujus narratione fragmenta quædam dantur 376. Cap. 1. Translatio ac relatio, quas contigisse volunt in territorio Coloniensi 378. Cap. 2. Brachium Sancti, ut putatur, ad Gorcomienses delatum 381. Cap. 3. Institutum Gorcomii festum cum indulgentiis; miraculum 383. Cap. 4. Festum de novo celebrari præceptum; punita transgressio; pusillanimitas ad fiduciam excitata 384

Apollonius & socii, ex Fastis Græcis & Martyrol. Rom. 388

Arbogastus episc. Argentoratensis. Comm. § 1. Sancti cultus 168. § 2. Acta ejus & scriptores illorum 170. § 3. Nomen, patria, parentes, vita ante susceptum episcopatum ducta 171. § 4. Tempus episcopatus ejus Argentinensis, & felicis obitus, uti & suscitati ad vitam Sigeberti 173. § 5. Alia ejusdem miracula; beneficia in ecclesias & cœnobia, tempus mortis, sepultura, elevatio ac translatio reliquiarum; scripta 175. Vita ex Ms. S. Maximini Trevirensi, collata cum aliis 177

Arnulfus martyr Comm Cultus, reliquiæ Acta & translatio 582. Acta et translatio auctore anonymo, ex Chronico mnrii Mosomensis apud Acherium. Prologus 583, Cap. 1. Sancti peregrinatio, cædes, mors, sepultura, corporis revelatio ac veneratio 584. Cap. 2. Ortæ inter Otthonem comitem & Adalberonem archiepisc. Remensem discordiæ, reliquias S. Arnulfi mirabiliter in Præsulis potestatem redigunt 586. Cap. 3. Mira translatio corporis S. Arnulfi Mosomum 588

B

Bernardus episc. Hildesiensis. Comm. § 1. Beati cultus & reliquiarum visitatio 100. § 2. Acta eorumque scriptor 102. Vita auctore anonymo Benedictino, ex Ms. codice monasterii Hildesiensis S. Godehardi. Cap. 1. Prosapia B. Bernardi, pueritia & fratris ejus Lamberti elogium 104. Cap. 2. Varia ejus officia in ecclesia Hildesiensi, electio ad episcopatum, pastoralis vigilantia & pia opera 106. Cap. 3. Pia munificentia, mors & epitaphium 108. Miracula forsan ab eodem auctore anonymo Benedictino scripta, ex Ms. codice monast. Hildesiensis S. Godehardi. Cap. 1. Variæ utriusque sexus personæ ope B. Bernardi sanantur, & puella mortua ad vitam revocatur 110. Cap. 2. Beatus Bernardus quosdam a febri, hydropisi, sanguinis fluxu, aliisque morbis mirabiliter liberat 111

C

Chalcedonenses MM. apud Græcos 386

Christina V. M. Comm. Pars 1. § 1. Cultus ex Fastis Græcis ac Latinis; elogia; tempus martyrii 495. § 2. Palæstra martyrii; Sancta hæc cum aliis confusa; neque ab aliquibus satis distincta 496. § 3. Translationes variæ unius, ut volunt, S. Christinæ nostræ ad varia loca 498. § 4. Officia Sanctæ propria, festi dies 500. § 5. Notitia alterius Officii; orationes propriæ; nomen Sanctæ in Litaniis; hymnus e Breviario Mosarabico, ædes sacræ, gloria posthuma 503. § 6. Actorum notitia & observationes 506. § 7. Earumdem observationum continuatio 507. Pars 11. § 8. Notitia operis ad propugnanda Sanctæ Acta nuperrime in Italia editi 508. § 9. Nostrum de isto opere judicium 510. § 11. Aliæ circa nonnulla, in dicto opere contenta, observationes 512. § 11. Ratio Chronologica, canonizatio, epitaphium, lapis sepulcralis &c. Responsiones item Pennatii ad objectiones contra Acta expenduntur 514. § 12. Alia quædam pro Actis ab eo corrasa argumenta diluuntur 516. § 13. Fama posthuma ex eodem opere novis notitiis illustrata, circa ædes sacras, Officium divinum, imagines, ecclesiam collegiatam, hospitale, confraternitatem ac miracula 517, § 14. Recentissima miracula indidem desumpta: aliud ibidem relatum hic examinatur 519. § 15. Auctarium de Sanctæ reliquiis, & inventione corporis, ut quidam volunt, ex laudato Pennatio; præsens indidem apud Torcellanos corporis status 521. § 16. Additamenta de acoluthia Sanctæ apud Græcos; de orationibus, hymnis, Officio & Missa apud Latinos; ac festis diebus cum bina supplicatione apud Vulsinienses 523. Passio ex Ms. nostro antiquo Fuldensi cum aliis collato, auctore anonymo conscripta. Cap. 1. S. Christina blanditiis, minis ac cruciatibus frustra a Dei cultu avocatur; idola frangit; ab angelo pascitur 524. Cap. 2. Novis tormentis cruciatur; idolum conterit, gentiles multos convertit; in igne ambulat; aspides superat; mortuum suscitat, lac fundit pro sanguine, sagittis interimitur 526. Translatio corp., ex Tyro, ut volunt, Italiæ Bœvrariam in Artesia, desumpta ex Ms. Lectionario prioratus Bœvrariensis apud Bethuniam, qui est Vedastinorum, auctore anonymo 529. Translatio capitis S. Christinæ V. & M. ex Tyro, ut putatur, Italiæ in parthenonem Hertzebrochianum, diœceseos Osnabrugensis in Westfalia 532

Christina Mirabilis V. Comm. § 1. Actorum fides & eorum scriptor 637. § 2. Varia Vitæ exemplaria; quodnam a nobis hic detur; major personæ cujusdam in ea memoratæ notitia 639. § 3. Memoria in Fastis; elogia, vitæ institutum 641. § 4. Patria, dies & annus mortis, vitæ chronotaxis; sepultura, translatio corporis, status ejusdem hodiernus; reliquiæ, veneratio publica 643. § 5. Elucidantur variæ S. Christinæ prophetiæ; vulnera Christi inepte ipsi imputata 645. § 6. Diplomata in favorem monasterii Mileniensis, quo S. Christinæ corpus translatum fuit 647. § 7. Nonnullæ circa prædicta diplomata observationes; plura de Sancta cur non dentur 649. Vita auctore Thoma Cantipratano, ex cod. Ms. Camerensi in Belgio prope Bruxellas. Prologus 650. Cap. 1. Sanctæ natales; viso post mortem Purgatorio, ad vitam redit, ut animas ibidem detentas juvet; quam acerba, illæso corpore, pro eisdem fit passa 651. Cap. 2. Mirabilia in subtilitate & figura corporis, sanata tibia, liberatione a captivitate; oleo ex uberibus effluente. Communior vivendi modus; fructus sacræ Synaxeos; commendatio eleemosynæ, vaticinium 653. Cap. 3. Injustorum eleemosynis graviter afficitur; victus ac vestitus; sensus ex damnandis & salvandis; cordium serutationes; variæ prædictiones, ecstasis &c. 654. Secessus Sanctæ ad Ivettam reclusam; cantus ac Scripturarum scientia; æstimatio apud comitem Lossensem; de quo vivente bene merita, post mortem ejus, pœnas Purgatorii in se Sancta paritur; amor solitudinis 657. Cap. 5. Vita qualis proxime ante mortem; languor; mors secundo ac tertio obita; sepultura, translatio, auctoris parænesis, elevatio corporis; miraculum 658

Cleonicus & Stratonicus, ex Actis SS. Alphii & socc. 494

Columba V. M. Conimbricæ in Lusitania. Sylloge de cultu 47

Cyriacus cum aliis XXI. Ex Hieron. 47

Cyrillus & socii quatuor MM. ex Hieron. 235

Cyrillus patriarcha Antiochenus 236

D

Daniel propheta Babylone. Syll. hist. § 1. S. Danielis nomen, genus, patria, unicusne an plures? Educatio, externæ dotes 117. § 2. Captivitas, sanctitas, virtutes 119. § 3. Sapientia; auctoritas apud reges & populos inde orta; an S. Daniel excludendus e numero prophetarum 120. § 4. Visiones, interpretationes somniorum, prophetiæ, scripta; mors ejusque adjuncta, an Sanctus martyrium passus? 122. § 5. Sepulcrum, epitaphium, statuæ 123. § 6. Rerum a Sancto gestarum chronotaxis 125. § 7. Cultus sacer ex variarum gentium Fastis; reliquiæ, ædes sacræ, apparitio 127. § 8. Scriptores antiqui, qui de Sancto meminerunt, item spurii; Vita & elogia 128

Declanus episc. in Hibernia Comm. Sancti cultus, locus ac tempus vitæ; Acta 590. Vita ex Ms. Lovaniensi cum altero collato. Cap. 1. Genealogia S. Declani 593. Cap. 2. Sancti natales, institutio, discipuli 596. Cap. 3. Iter ejus Romam, consecratio episcopalis, reditus in Hiberniam, conversio Desiorum, ecclesiarum & monasterii ibidem erectio 597. Cap. 4. Conversio Momoniensium ad fidem; itinera Sancti Romam; reditus per Britanniam; locus episcopatus ei miraculo indicatus, & aliis miraculis dilatatus redditusque fœcundus 598. Cap. 5. Monasteria varia S. Declani; Ardmoriæ civitatis primordia; SS. Kiarani, Ibari, Albei ac Declani concordia cum S. Patritio 600. Cap. 6. Miraculum S. Patritii; archiepiscopatus Momoniæ, & episcopatus S. Declani privilegia; religio Desiorum confirmata; miracula S. Declani in peste Momonica 602. Cap. 7. Occultorum in Sancto notitia, pœnæ hospitium illi negantium; varia monasteria ab eo condita, obsequium cervi 603. Cap. 8. Varia miracula S. Declani, visitatio S. Albei 605. Cap. 9. Reliqua sancti miracula & felix obitus 606

Dictinus episc. conf. Asturicensis. 569

E

Elias propheta in Palæstina Comm. hist. De cultu, gestis, raptu & reditu. § 1. Cultus ex sacris Græcorum, Latinorum aliorumque populorum monumentis 4 § 2. Templa & oratoria Sancto in Oriente dedicata 6. § 3. Ædes sacræ eidem Prophetæ in Occidente exstructæ, ejus miracula & reliquiæ 8. § 4. Sancti Eliæ nomen, patria, tribus, parentes; mira prognostica nativitatis, & forma corporis 10. § 5. Prædictio siccitatis coram Achabo, Eliæ recessus ad torrentem Carith, commoratio Sareptæ apud viduam, & miracula ibi patrata 11. § 6. Eliæ reditus ad Achabum, certamen cum pseudoprophetis Baal, victoria & pluvia terræ reddita 13. § 7. Fuga Eliæ ob iram Jezabelis; apparitio & jussio divina; reditus ad regem Achabum, & minæ eidem ab Elia intentatæ 15. § 8. Sacrilega idoli consultatio disturbata: disquisitio de habitu Eliæ: cælestis duorum ducum & centum militum punitio: mors ab Elia regi Ochoziæ prædicta 16. § 9. Eliæ raptus & quæstiones huic annexæ 19. § 10. Præsens Eliæ status, epistola ab eo post raptum regi Joramo missa, futurus regressus circa finem mundi 20

Euspicius Conf. in monast. Miciacensi. Comm. Sancti cultus, ætas & Vitæ scriptores 72. Vita auctore anonymo perantiquo ex Actis S. Maximini abbatis Miciacensis a Mabillonio editis, in appendice primi seculi Bened. pag. 582. Cap. 1. Rebellio civium Virdunensium contra Clodoveum, & regis erga eos clementia ob intercessionem S. Euspicii 74. Cap. 2. Clodovei erga Euspicium se secutum liberalitas, fundatio monasterii Miciacensis, S. Euspicii mors & sepultura 76. Translatio ex seculo VI Benedict. 78. Miracula ex eodem seculo. ibid.

F

Fantinus conf. Comm. § 1. S. Fantini cultus & patria 547. § 2. Parentes, nomen, ætas, dies obitus, genus mortis; Sanctus ab alio synonymo distinctus 548. § 3. Fama posthuma ex æde sacra, reliquiis, sepulcro, miraculis & hymno sacro; Vitæ auctores. Taurianum quandonam eversum 550. § 4. Vitæ Græcæ notitia; Latinæ crisis; utraque, Græcæ tamen, uti & hymni sola versio Latina hic datur 552. Vita ex Ms. Syracusano apud Octavium Cajetanum, auctore anonymo. Cap. 1. S. Fantini natales; ipsius ac parentum ad Christum conversio; horum cruciatus; illius e carcere liberatio 553. Cap. 2. S. Fantini parentes martyrio coronati; iter ejus in Calabriam, cura jumentorum, misericordia erga pauperes miraculo comprobata; heri conversio, obitus 555. Vita altera auctore Petro episcopo Taurianensi, apud Cajetanum, interprete Francisco Raiato, cum Græcis collata. Prologus 556. Cap. 1. Sanctus ab hero, cui servit, pascendis armentis equorum adhibetur; orationem & opera misericordiæ exercet; accusatur 557. Cap. 2. Insigne Fantini miraculum; patria ac gesta; sacræ exuviæ miraculis clarissimæ; an inde martyr probetur? 559. Cap. 3. Miraculorum opera Sancti patratorum pars 1, 561. Cap. 4. Miraculorum pars 2, 562. Cap. 5. Miraculorum pars 3, 564. Cap. 6. Miraculorum pars 4, 566. Hymnus forte a S. Josepho hymnographo, aut alio synonymo, ipsique synchrono concinnatus, ex Ms. Græco codice, apud Cajetanum 557.

Franciscus Solanus Ord. Min. Limæ in Peruvia. Comm. § 1. Acta, dies obitus, mira cadaveris conditio, aliaque prodigia paulo post mortem, honorificæ exsequiæ & sepultura 847. § 2. Magna de sanctitate ejus existimatio a variæ conditionis hominibus declarata 849. § 3. Publica populi erga eum devotio, quæ decreto Urbani VIII sistitur 852. § 4. Informationes de sanctitate ab Ordinariis factæ, & causa beatificationis ac canonizationis Romæ agitata 854. § 5. Canonizatio tandem Romæ obtenta 856. Vita auctore Tiburtio Navarro, ex processibus beatificationis &c. collecta & Romæ edita 1671. Cap. 1. Sancti patria, parentes, mores in pueritia & adolescentia, ingressus in Ordinem Minorum & professio religiosa 859. Cap. 2. Scientiarum studium, sacerdotium, officia in Hispania administrata, & apostolicus zelus ibidem ostensus 860. Cap. 3. Navigatio in Indias occidentales, naufragium & caritas erga proximum 863. Cap. 4. Iter ex urbe Limana in Tucumaniam, apostolici labores inter Indos, & prodigia ibidem patrata 865. Cap. 5. Duplex præfectura in Ordine, utriusque abdicatio, zelus ejus in urbe Limana, & efficacia tum publicarum tum privatarum exhortationum 868. Cap. 6. Cives Limani ejus prædicatione miro modo ad pœnitentiam inducti, & ecstases illius in concionibus 870. Cap. 7. Destructio Truxilli diu ab illo prædicta, aliaque multa spiritu prophetico prænuntiata 871. Cap. 8. Cogitationum cognitio, aliarumque rerum occultarum notitia, & aliquorum ægrorum sanatio 873. Cap. 9. Viva ipsius fides, firma spes, & ardens caritas erga Deum 875. Cap. 10. Devotio ejus erga sacra Christi mysteria; sanctiss. Eucharistiam, Virginem Deiparam & S. Bonaventuram 876. Cap. 11. Fervens illius oratio, profunda rerum cælestium contemplatio, ecstases & raptus 878. Cap. 12. Summa ejus caritas erga proximum, prompta obedientia, religiosa paupertas & angelica castitas 881. Cap. 13. Austera vivendi ratio, maxima humilitas & mira patientia 883. Cap. 14. Ultimus ipsius morbus, mira in eo patrata, ac pia mors 884. Miracula auctore eodem, ex processu beatificationis aliisque instrumentis. Cap. 1. Varia beneficia, quæ die obitus & sepulturæ beati Francisci Solani multis ejus opem implorantibus concessa sunt 886. Cap. 2. Quædam personæ religiosæ intercessione ipsius sanitati restitutæ, & multi pueri a morte resuscitati variisque morbis erepti 889. Cap. 3. Variæ mulieres in periculoso partu adjutæ, duæ cæcæ illuminatæ, aliique homines a diversis morbis liberati 891. Cap. 4. Incendia exstincta, sedatæ tempestates &c. 894. atque eo spectant reliqua capita usque ad tomi finem.

G

Gualterius conf. ex Ferrario. 323

H

Hieronymus episc. ex monumentis Papiensibus 321

Hymenæus & Capito, ex Fastis Græcis & Martyrologio Romano 536

I

Joannes anachoreta in Palæstina, ex Fastis Græcis ac Martyrol. Romano 164

Joannes Cassianus abbas Sylloge hist. § 1. Cultus apud Latinos & Græcos, reliquiæ, miracula & Acta 458 § 2. Controversa S. Cassiani patria 461. § 3. Sancti nativitas, nomen & cognomen, parentes vel consanguinei, studia litterarum & vitæ monasticæ professio 464. § 4. Prima profectio in Ægyptum 466. § 5. Commoratio in solitudine Diolcensi 469. § 6. Commoratio in eremo Scethica 471. § 7. Excursio ad monasterium Bethlehemiticum & reditus ad eremum Scethicam 474. § 8. Discessus Constantinopolim, diaconatus, iter Romanum, sacerdotium & alia 476. § 9. Gesta, scripta & mors Massiliæ 478. § 10. Judicium de ejus doctrina 480

Joseph qui & Barsabas & Justus. Sancti cultus, Acta, confusio cum aliis, miraculum 22

Josephus comes conf. Comm. § 1. Patria, vitæ professio in Judaismo; Judæorum patriarchæ & apostoli 238. § 2. Mirabilis in Judaismo S. Josephi obstinatio, miraculum ab ipso tunc patratum; conversio ad Christianam fidem, dignitas comitis 240. § 3. Exstructa Tiberiade a Sancto ecclesia; scriptum quoddam ipsi attributum; vitæ chronotaxis, annus mortis incertus; locus, de quo agit Sancti historia pluribus hic elucidatus 242. § 4. Historia conversionis S. Josephi, qua occasione & qua fide scripta a S. Epiphanio; alii ejusdem scriptores; cultus Sancti ex Martyrologio Romano, aliis sacris Fastis ignoti 244. Historia conversionis, auctore S. Epiphanio synchrono ac familiari, Panarii tom. 2, lib. 1, a pag. 127. Cap. 1. S. Josephus Judæus, ex visu mysteriorum baptismi & lectione Scripturæ sacræ deliberat de fide Christiana, sed nullo successu; filius Judæorum patriarchæ sœde corruptus 247. Cap. 2. Patriarchæ filium frustra conatur S. Josephus ad frugem revocare: triumphat nomen & crux Christi; Josephus tamen in Judaismo pertinax 249. Cap. 3. Miraculo, quod patrat, non convertitur; promovetur a Judæis, deinde cæditur & morti exponitur; at tandem baptizatus condit ecclesias, ac crucis signo præstigias eorum dissolvit 251

Joannes Taussinianus episc. Ferrariensis. Comm. § 1. Beati cultus tum alibi, tum præcipue Ferrariæ stabilitus 783. § 2. Acta ejusdem ceteraque eo spectantia 785. Vita auctore anonymo ex Ordine Jesuatorum. Ex Ms. Ferrariensi. Præfatio & operis dedicatio 787. Cap. 1. B. Joannis genus, patria, educatio pia, peritia juris civilis, vocatio ad Ordinem Jesuatorum, elusa parentum exspectatione 789. Cap. 2. Egregiæ ejusdem in religione virtutes, præfectura monasterii Ferrariensis reluctanti imposita; tolerantia injuriarum 791. Cap. 3. Electio ejus absentis & ignari ad episcopatum Ferrariensem, non sine miraculo facta 793. Cap. 4. B. Joannis in declinando episcopatu humilitas, in suscipiendo obedientia, in administrando sedulitas, & misericordia erga pauperes 795. Cap. 5. Alia misericordiæ ejusdem exempla, stupenda criminationum patientia 796. Cap. 6. Christum sub forma pauperis vestit; Padum exundantem comprimit; ignotam domum per miraculum assignat, sanctissime moritur ex morbo acerbissimo 798. Miracula, eodem auctore. Prologus. Cap. 1. Anima Beati per angelos in cælum ferri visa; varia miracula tum ante tum post peractas exsequias 800. Cap. 2. Prosecutio miraculorum 802. Supplementum Actorum. § 1. Omissa in Actis aliqua quæ Beatus gessit in statu Jesuatico ab an. 1408 usque ad 1426, 804. § 2. Omissa usque ad an. 1435 ad ejus episcopatum spectantia 806. § 3. Item alia ab an. 1435 ad 1444 prætermissa 808. § 4. Cetera quæ ab an. 1444 ad an. 1446 ab auctore nostro præterita sunt 810. § 5. Miracula quædam auctoris nostri ætatem consecuta recensentur, ex Paulo Morigio 813. § 6. Miraculum insigne ab auctore nostro & Morigio ignoratum; item alia recentiora, ex Scalabrini monumentis & Vita Ferrarii 815. § 7. Veneratio Beati Ferrariæ apud successores Jesuatorum, post exstinctum Ordinem; translatio solennis reliquiarum ejus, lectiones & oratio propria 817. § 8. Oratio B. Joannis contra exundationes Eridani; ejusdem epistola apologetica ad marchionem Ferrariensem, testamentum ab eodem conditum 819

Julia V. M. Claudius & socii Trecis 132. Acta martyrii ex Camuzato & Surio 133

K

Kinga seu Cunegundis V. ducissa Poloniæ, Ord. S. Claræ, Comm. § 1. Antiquus & modernus Beatæ cultus 661. § 2. Acta quæ hic dantur; alia antiquiora, quæ desiderantur, recentiora miracula 664. § 3. Quid in Actis hisce erratum, quid omissum 666. Vita auctore Joanne Longini (vulgo Dlugos) ex antiquo Ms. archivi Cath. eccl. Cracoviensis. Prologus 669. Cap. 1. B. Cunegundis genus & nativitas 671. Cap. 2. Ejus infantia & pueritia mirabilis usque ad ætatem nubilem 674. Cap. 3. Nuptiæ Cunegundis earumque solennitas; imitatio SS. Cæciliæ & Valeriani 676. Cap. 4. Ejus industria ad inducendum sponsum ad perpetuam castitatem; vigiliæ; visitationes ecclesiarum miraculis comprobatæ 678. Cap. 5. Caritas ejus & misericordia erga leprosos aliosque; triplex de diabolo victoria per signum Crucis 679. Cap. 6. Obsequia ejus in nosocomiis; miraculum lepræ per osculum sanatæ; mortificatio carnis, prorogatio virginitatis ad annum tertium 681. Cap. 7. Constantia ejus in proposito virginitatis validissime, sed frustra, impugnata 683. Cap. 8. Apparitio S. Joan. Baptistæ ejusque prædictio; Boleslai conversio & renuntiatio juris conjugalis; Beatæ lætitia, gratiarum actio, cautela imposterum 685. Cap. 9. Ejusdem silentium, preces, vigiliæ, stata jejunia, maceratio corporis, contemplatio passionis Christi & B. V., opera misericordiæ & mortificationis internæ 687. Cap. 10. Vestium neglectus; affectio erga religiosos; discretio inter prædestinatos & reprobos; devotio erga sacrificium Missæ, & vitæ Christi mysteria 688. Cap. 11. Veneratio erga ecclesias; Poloniæ restauratio; victoria de Russis precibus ejus adscripta; apparitio SS. Gervasii & Protasii 691. Cap. 12. Dæmonem fugat; publica scandala generose tollit; miseros quoslibet & egenos sublevat 693. Cap. 13. Iter in Hungariam; conjuratio detecta; annulus cum venis salis translatus in Poloniam; reditus in Poloniam; nova & severa cibi potusque ratio miraculo gemino comprobata 695. Cap. 14. Studia pro canonizatione S. Stanislai ep. M., ac devotio erga reliquias ejus cum elevarentur; consilium fundandi cœnobii, in quod se olim reciperet ipsa 697. Cap. 15. Fundatio monasterii Sandecensis; Boleslai & Cunegundis votum solenne perpetuæ castitatis; professio tertiæ regulæ S. Francisci; austeritates miraculo comprobatæ 699. Cap. 16. Nudis pedibus incedit, licet id sæpius prohibita; labore suo pauperes alit; defuncto Boleslao, & spreto principatu, monasterium ingreditur 701. Cap. 17. Mortificatio in claustro & studium perfectionis; patientia, consolatio per imaginem Christi crucifixi; temeraria suspicio, ejusdem imaginis voce correpta; abstinentia singularis 704. Cap. 18. Patientia frigoris & caloris, orationes & exercitia diurna ac nocturna, communia & privata per dies singulos 706. Cap. 19. Affectus Beatæ erga resurrectionis Christi & Eucharistiæ mysteria; beneficia in ecclesias &c. patientia in atrocissimis calumniis, cælesti tandem luce dissipatis 708. Cap. 20. Patientia & caritas erga ingratos & injurios; vis precum ejus adversus oppressores injustos monasterii Sandecensis 710. Cap. 21. Precum ejus efficacia adversus Tartaros & Teutones; caritas erga inimicum; prophetia, privilegium singulare 712. Cap. 22. Torrens ad monasterium miraculo ductus, aridus bacillus in tiliam excrescens; resuscitatio nepotis Beatæ, ejus denique altera mors; revelationes cælestes; prophetia 714. Cap. 23. Alia quædam ejus etiam tum viventis miracula & revelationes 716. Cap. 24. Prosecutio miraculorum aliquot; adhortationes ejus ad sorores, maxime de castitate; virginitas ejus perpetua asserta testimoniis 719. Cap. 25. Vinum Beatæ per angelum allatum; prædictio mortis suæ & morbi monialium; comparatio ad mortem; morbus ultimus, in eo visitationes Sanctorum & revelationes, protracta sororum precibus vita 721. Cap. 26. Laudes SS. Trinitatis; adhortatio ad sorores; prophetia; extrema unctio; apparitio S. Francisci; Euangelii recitatio, affectus morientis; piissimus obitus 723. Cap. 27. Corporis defunctæ odor ac venustas admirabilis; revelationes variæ de glorioso animæ excessu; sepultura & miracula per annos 15 consecuta 725. Cap. 28. Miracula mortem Beatæ consecuta usque ad annum 1308, 727. Cap. 29. Miracula ab an. 1308 ad an. 1311, 728. Cap. 30. Continuatio miraculorum ejusdem temporis 731. Cap. 31. Miracula annorum 1312 & 1405, 733. Cap. 32. Prosecutio miraculorum anni 1405, 735. Cap. 33. Miracula anni 1406, 736. Cap. 34. prosecutio miraculorum anni 1406, 738. Cap. 35. Miracula an. 1407, & 1410, 740. Cap. 36. Reliqua miracula an. 1410, & alia usque ad annum 1431, 742. Cap. 37. Miracula ab anno 1431, usque ad 1469, 743. Cap. 38. Reliqua miracula usque ad annum 1471, & apostrophe auctoris ad Beatam 745. Miracula recentiora Cap. 1. Ab anno 1532 ad 1540, ex primo processu 747. Cap. 2. Continuario miraculorum ex primo processu ab an. 1540, ad 1559. Tempus primi processus 750. Cap. 3. Tempus & auctoritas secundi processus; continuatio miraculorum ex primo, in classes non in annos tributorum 753. Cap. 4. Eorumdem miraculorum ex primo processu prosecutio 756. Cap. 5. Miraculorum ex primo processu desumptorum continuatio 758. Cap. 6. Miracula ex secundo processu 761. Cap. 7. Prosecutio miraculorum ex secundo processu desumptorum 765. Cap. 8. Miracula post secundum processum facta 768. Cap. 9. Prosecutio miraculorum usque ad tertium processum 771. Cap. 10. Processus tertius; decreta Romana pro ejus cultu & Officio; & nova interim miracula 775. Cap. 11. Miracula solennitatem beatificationis secuta 778. Cap. 12. Miracula facta ad S. Nicolai prope Corcinum 781

L

Lewinna V. M. Comm. § 1. Loci notitia; cultus in Belgio & alibi 608. § 2. Dubiorum festorum elucidatio 609. § 3. Elogia, Alfordi illustrationes, & historiæ translationis analysis 611. Histor. transl. auctore Drogone loci monacho & synchrono, ex Ms. Bergensi collato cum editione Mabillonii. Epistola Drogonis ad abbatem Rumoldum. Prologus 613. Lib. 1., Cap. 1. Balgerus, adversa tempestate, in ignotum Angliæ portum impulsus, reperit corpus S. Lewinnæ 614. Cap. 2. Adhibitis nequidquam precibus, ut partem obtineat, loculum ipsum clam tollit, & ad navim deferri curat 616. Cap. 3. Navi egressus, frustra regredi tentat; sed post varias ambages, thesaurum suum feliciter recuperat 618. Cap. 4. Bergas cum reliquiis redux, solenniter excipitur, ipsæ in loculo novo decenter collocantur, statimque miraculis clarent 619. Cap. 5. Brevis S. Lewinnæ Vita, seu potius elogium 620. Ad lib. 2 prologus ejusdem Drogonis. Liber secundus. Exordium alterum 622. Cap. 1. Circumlatum per Flandriam maritimam sacrum corpus plurimis stupendis claret miraculis 623. Cap. 2. Aliorum miraculorum continuata series 625

Liborius Conf. ep. Cenoman. Comm. historicus. Præfatio I. B. 394. § 1. S. Liborii natales, ætas 395. § 2. S. Liborii Vita 396. § 3. S. Liborii translatio 397. § 4. Fraternitas ecclesiarum Cenomanicæ & Paderbornensis 398. § 5. S. Liborius calculo laborantium patronus 400. § 6. Capta a Christiano Brunswicensi Paderborna, ablatæ S. Liborii reliquiæ 402. § 7. Christianus Brunswicensis aliique sacrilegi puniti: recuperatæ S. Liborii reliquiæ 403. § 8. S. Liborii reliquiæ Ameriam deportatæ 405. § 9. Solennitas, qua S. Liborii reliquiæ ab ecclesia Amerina exceptæ ibid. Vita auctore anonymo, ex veteri Ms. Legendario eccl. Cenoman. eruta a Ludovico Cellotio S. J. 407. Alia Vita auctore anonymo, ex ejusdem ecclesiæ veteri Ms., sive Gesta domni Liborii, Cenomanicæ urbis episcopi, qui fuit temporibus Constantini & Valentiniani imperatorum, ibid. Alia Vita ex Ms. Joannis Morelli Canonici Cenomanensis 408. Alia Vita auctore Saxone anonymo, ex Mss. Corsendoncano & Bodecensi. Liber 1, Cap. 1. S. Liborii gesta unde auctor acceperit 409. Cap. 2. S. Liborii a prima ætate sanctitas, episcopatus 410. Cap. 3. S. Liborii mores in episcopatu, prædicatio 411. Cap. 4. Sacrarum rerum cura 412. Cap. 5. S. Liborii obitus, sepultura, miracula 413. Liber 11, Translatio S. Liborii. Cap. 1. Scriptionis causa. Episcopatus primi in Saxonia 414. Cap. 2. Primus Paderbornensis episcopus B. Hathumarus 415. Cap. 3. Episcopus II Baduradus. Reliquiæ petitæ Cenomanis 417. Cap. 4. Miracula facta dum elevatur S. Liborii corpus 418. Cap. 5. Corpus S. Liborii e cathedrali ad S. Vincentii ædem transfertur 420. Cap. 6. Miracula facta in itinere Carnocum versus 421. Cap. 7. Carnoti & Parisiis gesta 422. Cap. 8. Iter per Belgium ad Rhenum usque 423. Cap. 9. S. Liborii corpus Paderbornam deportatum 424. Ejusdem translationis Historia, ex veteri Legendario ecclesiæ Cenomanensis 425. Historia reductionis reliquiarum S. Liborii, auctore Joanne Carolo Erlewein 426. Acta eccl. Paderb. De reliquiis S. Liborii episcopi Peregrino Carleno abbati, pro ecclesia Amerina donatis 430. Acta eccl. Amerinæ. De reliquiarum S. Liborii receptione 432. Dolor calculi ope S. Liborii sedatus Ameriæ 1647 & 1648, 435. Hymni antiqui ad S. Liborium, aliique versus a pag. 436. Analecta ex instrumentis quæ post Bollandi commentarium accepimus. § 1. Diversa opinio de anno, quo Sanctus obiit, & amica societas inter ecclesiam Cenomanicam & Paderbornensem 440. § 2. Instrumenta authentica, quibus ostenditur, easdem reliquias Paderbornensibus restitui, quas Christianus Brunswicensis abstulerat 442. § 3. Reliquiæ Sancti variis ecclesiis communicatæ 444. § 4. Quomodo Paderbornenses S. Liborii reliquiæ Romæ recognitæ & publicæ venerationi expositæ fuerint 447. § 5. Sancti reliquiæ Bruxellenses, confraternitas ibidem in ejus honorem instituta, & indulgentiæ huic concessæ 450. § 6. Antverpienses S. Liborii reliquiæ, confraternitas & indulgentiæ 453. § 7. Miracula ex duobus Mss. Italicis Latine reddita 454. § 8. Alia beneficia intercessione S. Liborii præstita 456

Lucanus episc. Sabionensis. Ex Ferrarii Sanctorum Catalogis 70

M

Margarita seu Marina V.M. Antiochiæ in Pisidia. Comm. § 1. Sanctæ memoria ex tabulis Græcis ac Latinis; nomen 24. § 2. Sancta ab aliis homonymis distincta; cultus in Oriente; initia & propagatio ejusdem in Occidente; veneratio publica in Missalibus ac Breviariis 25. § 3. Reliquiæ sanctæ Martyris; a quibus ea potissimum invocetur, fama posthuma 28. § 4. Sanctæ Martyris imagines; tempus martyrii; Acta Latina apocrypha 30. § 5. Acta Græca apocrypha; Latina quæ hic dantur 32. Acta ex Ms. Rebdorfensi, ad Ms. S. Mariæ ad Martyres correcta. Auctore anonymo. Prologus 33. Cap. 1. Sancta ob fidei constantiam patri exosa, ad Olibrium præsidem defertur 34. Cap. 2. Martyr carceri includitur; deinde in publicum producitur coram præfide; cujus blanditias & minas spernit 35. Cap. 3. Cruciatus, orationes ad Deum; diaboli machinæ 37. Cap. 4. Iteratæ de tyranno victoriæ; aliorum ad Christum conversio; Sanctæ martyrium 38. Appendix I. De S. Margaritæ hodiernæ, ut volunt, corpore Antiochia Syriæ in Tusciam translato: ex Ms. ecclesiæ Montisfalisci. Auctore recentiore anonymo 39. Pars I. Translatio ad ecclesiam S. Petri in Tuscia, necnon inde ad castrum ibidem Rovillianum 41. Pars II. Translatio ad Montemfaliscum 43. Appendix II. De S. Margarita, insulæ Procidæ in regno Neapolitano tutelari patrona 45

Maria Magdalena apud Massiliam. Comm. hist. crit. § 1. Exponitur quæstionis status 187. § 2. Quæ potissimum adducantur ad suadendam trium feminarum diversitatem 189. § 3. Præcipua adversariorum argumenta proponuntur 191. § 4. Eademque diluuntur 194. § 5. Quæ fuerit sitque hodie in hac quæstione traditio ecclesiastica 196. § 6. Unica mulier Euangelio magis consona ex conformitatibus 198. § 7. Eadem consonantia aliis argumentis ostenditur 200. § 8. Græcorum diversa opinio 201. § 9. Sanctæ cultus in Fastis Latinis 203. § 10. Sanctæ obitus, sepultura, translatio a Græcis perperam tradita 205. § 11. Proponitur translatio Vezeliacensis 207. § 12. Cujus inventio diplomatibus firmata 209. § 13. Subsistere tamen omnino non videtur 211. § 14. Possessio Provincialium hactenus verosimillima 213. § 15. S. Mariæ Magdalenæ cultus, officium Massiliense & Acta 216. Sermo de S. Maria Magdalena auctore Odone abbate Floriacensi & Cluniacensi 218. Appendix I. De S. Mariæ Magdalenæ reliquiis 222. Append. alt. De miraculis 223

Martyres anonymi in Bulgaria. Syll. hist. Cultus, elogium, tempus martyrii 484

Militinenses MM. tres anonymi apud Græcos 162

Mera V. M. Ex notitiis Auscitanis & recentioribus Martyrologiis 49

Meneleus abbas. Comm. § 1. Loci conspectus, antiquitas; Sancti cultus, elogia, miracula 302. § 2. Natales a scriptore Vitæ perperam ordinati; tempus mortis; scriptor Vitæ, & nostrum de eo judicium 304. § 3. Vita auctoritatis indiga aliunde stabilitur, quædam in ea corrigenda notantur 305. § 4. Vitæ exemplaria observationibus illustrata; miracula 307. Vita auctore anonymo incertæ ætatis, ex Ms. cod. cœnobii Menatensis, in Actis Benedict. Prologus 308. Cap. 1. Sancti natales, educatio, progessus in virtute; fuga nuptiarum, colloquium cum S. Theofredo 309. Cap. 2. Monasticæ vitæ institutum; apparitio angelica de mutando loco; pastus miraculosus 311. Cap. 3. Matris, sororum ac sponsæ vita solitaria, a Baronto, sponsæ patre, intentata Sancto mors 312. Cap. 4. Baronti pœna; adepta per Sanctum valetudo, collata ipsi munera 314. Cap. 5. Probata S. Menelei constantia, clericatus, consecrata ecclesia; multorum ad vitam perfectiorem conversio; accusationes 315. Cap. 6. Cura monasterii, persecutio Brunechildis; ejusdem pœna, liberatio & munificentia; procuratæ a Sancto reliquiæ, visitatio angelica, annuntiatio diei mortis; substitutus ipsi successor; obitus 317

Miniseus & Tisicus. Ex Hieron. 389

N

Niceta & Aquilina. Syll. hist. § 1. Cultus & narratio martyrii apud Græcos; memoria in Fastis Latinis 492. § 2. Acta Latina & plura alia ad Sanctas spectantia discutiuntur 493

O

Oddinus Barottus in Pedemontio. Comm. De cultu aliquali ex processibus & Actis 180. Vita seu potius elogium, ex Italico Joannis Nigri Latine versum 182

P

Passeria & alii VI, ex Hieron. 47

Paulus diac. M. Cordubensis. Ex S. Eulogio 89

Pavacius episc. conf. Comm. § 1. Ætas, cultus, reliquiarum primæ translationes & Acta 537. § 2. Aliæ reliquiarum translationes; præcipua ad Castrum rainardi 538. Vita a Joanne Boscio Cælestino, ex cod. cœnobii Amberti, collata cum Ms. Reginæ Sueciæ. Prologus. Cap. 1. De S. Pavacii ad Cenomanos adventu, variisque ejus miraculis 540. Cap. 2. De aliis miraculis, obitu & sepultura 542. Appendix, de reliquiis hæreticorum furori feliciter subtractis anno 1562; de iisdem recognitis anno 1644, deque hodierno ipsarum statu & cultu 544

Plato M. Ancyræ in Galatia. Comm. §. 1. Cultus sacer ex Fastis Latinis & Græcis; elogia, canon in Menæis; ædes sacræ 226. § 2. Aliæ ædes sacræ reliquiæ, miracula 228. § 3. Lectiones propriæ; Acta 229. Passio ex Passionali pergameno Ms. cœnobii Bodecensis. Cap. 1. S. Plato apud præsidem Agrippinum accusatur, sed nec tormentis nec blanditiis a Christi fide avocatur 230. Cap. 2. Constantia Martyris novis tormentis frustra probata; qui tandem capite plexus martyrio coronatur 233

Praxedes virgo Romæ 130

Primitiva V. M. Romæ, ex Marlliis 387

R

Rasyphus M., ex Marlio Romano 387

Ravennus & Rasiphus MM., ex Offi. Bajocensibus 380 Vita. Seu lectiones in festo duplici solenni 1 classis majoris cum octava, ex libro Ms. eccl. Bajocensis anni 1552, 390. Hist. translationis 392. Appendix ex hodierno Baj. Breviario 393

Romula, Redempta & Herundo 482. Elogium ex libro 4 Dial. cap. 15 483

S

Sabinus & Lucianus cum aliis septem nominatis & XXIII anonymis, ex Hieronym. 45

Sabinus & Maximus cum aliis XIV, ex Hieron. 46

Segolena vidua. Comm. Sanctæ cultus, virginitas, distinctio, ætas & Acta examinantur 628. Vita auctore anonymo coævo, ex Actis Bened. collata cum editione Labbeana. Prologus 630. Cap. 1. Sanctæ vita per decem circiter annos in conjugio acta 631. Cap. 2. Vita ejus religiosa post mortem mariti 632. Cap. 3. Diversa miracula intercessione S. Segolenæ patrata 633. Cap. 4. Alia ejus miracula 635. Sanctæ virtutes, morbus, extrema monita, mors & sepultura 636

Serenedus conf. apud Cenomanos. Comm. Sancti cultus, translatio, Officium Andegavense, Vita cum fratris Actis communis 165. Vita ex sec. 2 Benedict. 166

Severa virgo Treviren. 79. Elogium ex Vita S Modoaldi. 80

Severus episcopus, ex Usuardo Vaticano & Ferrario 71

Syntyches S. Pauli Apostoli discipula 225

T

Theophilus junior M. Notitia ex Fastis Græcis, ac Martyrologio Romano; elogia, narratio martyrii 320

Theozonus cum socc. MM. Sebastenis, ex Hieron. 534

Trophimus & alii MM., ex tabulis Græcis ac Martyrologio Romano 385

V

Valerius seu Valerianus episc. Niciensis conf. Sylloge de cultu, ætate & gestis 569

Vastrada vidua, in agro Juliacensi, ex monumentis inde acceptis 180

Victor Massiliensis & socii. Comm. § 1. Sanctorum cultus & numerus 135. § 2. S. Victoris reliquiæ variis locis honoratæ 137. § 3. Diversa horum Sanctorum Acta examinantur 140. Acta Breviora auctore anonymo, ex Ms. Ultrajectino 142. Acta longiora auctore anonymo, ex Ms. cujusdam bibl. Gall. quod huc misit Chiffletius. Cap. 1. Maximiani persecutio, S. Victoris comprehensio, & post ignominiam illi illatam libera fidei Christianæ defensio 143. Cap 2. Constantia S. Victoris in tormentis, trium militum conversio, felix eorum mors, ac S. Victoris post varia supplicia martyrium 146. Miracula auctore anonymo, ex eodem Chiffletiano Ms. cum altero collato. Cap. 1. Præfatio, blasphemi punitio, dæmoniacorum, cæcorum, contractorum, aliorumque ægrotantium sanatio 148. Cap. 2. Cæcorum illuminatio, leprosorum mundatio, & pueri mortui resuscitatio 150. Cap. 3. Dæmoniacæ liberatio, mira ferri pro candela accensio, gravissimi morbi ac cæcitatis depulsio 152. Cap. 4 Confirmatio miraculorum S. Victoris alio miraculo, & mira domus cujusdam conservatio in communi vastatione 154. Cap. 5. Variorum cæcorum illuminatio, & puellæ mortuæ revocatio ad vitam 156. Cap. 6. Diversarum infirmitatum curatio, & pueri decennis resuscitatio a morte 157. Cap. 7. Prodigiosæ quædam sanationes, quas scriptor miraculorum fieri vidit intercessione S. Victoris 159. Cap. 8. Alia miracula, ope S. Victoris patrata, & ab auctore visa 161

Victor, Stercatius & Antinogenes MM. ex Martyrol. Romano 535

Victor & quinque socii Afri, ex Hieron. 163

Victor & forte Silvanus ex Hieron. 46

Victorinus M., item alii 83 Amiterni ex Martyrol. 535

Vincentius M. Romæ vel Tibure ex Martyrologiis 536

Ursicinus episc. conf. 545

Vulmarus abbas in Picardia. Comm. § 1. Sancti cultus & pia ædificia ab ipso constructa 81. § 2. Sancti chronotaxis, sepultura, reliquiæ, Acta & miracula 82. Vita auctore anonymo, ex Ms. cod. cœnobii Aquicinctini, cum aliis Mss. collato. Prologus 84. Cap. 1. Sancti patria, parentes, conversionis occasio, vita monastica in cœnobio Altimontensi, & vita eremitica in Flandria, ibid. Cap. 2. Vita solitaria in patria, duplicis monasterii erectio, virtutes, pia mors & prodigiosæ exsequiæ 86. Cap. 3. Miracula post S. Vulmari obitum patrata 87

W

Wandregisilus abbas. Comm. § 1. Acta S. Wandregisili; miracula; historia translationis in montem Blandinium, eorumque auctores 253. § 2. Sancti natales, vita in seculo ducta, conversio ad institutum monasticum & horum ratio chronologica 255. § 3. Vita ejus apud Elisangium austera, iter in Italiam, commoratio in monast Jurensi; sacerdotium, condita Fontanella aliæque basilicæ, tempus regiminis. 257. § 4. Tempus mortis, locus sepulturæ, translationes variæ 260. § 5. Cetera ad ejus reliquias pertinentia, atque imprimis brachii utriusque translatio, corporis amissio: cultus 262. Vita sincera, auctore coævo quodam monacho Jurensi anonymo, ex Philippi Labbei Bibliotheca Mss. & Actis Benedict. Prologus 265. Cap. 1. S. Wandregisili patria, nobilitas, nuptiæ, vita monastica in monte Falconis & Elisangio 266. Cap. 2. Iter ejus in Bobium, vita sanctissima apud Jurenses; apparitio angelica; susceptio sacrorum Ordinum 267. Cap. 3. Monasterii Fontanellensis erectio & incrementa; Sancti præfectura & opera apostolica, donum prophetiæ & miraculorum 269. Cap. 4. Ultimus morbus ejus, & monita morientis; depulsio dæmonis; apparitio Sanctorum. Parænesis auctoris 270. Vita altera auctore coævo monacho Fontanellensi, sed interpolata, ex cod. nostro Ms. Valcellensi, collata cum Ms. Thosano, & editione Mabillonii Prologus ad S. Lantbertum archiep. Lugdunensem. Cap. 1. S. Wandregisili natales, munia, nuptiæ, monachatus in Monte Falconis; apparitio & obsequium angelicum 272. Cap. 2. Monasterium ab eo conditum in Elisangio; crebra ipsius ibidem & gravia cum dæmone certamina; revelatio angelica; iter Romanum; commoratio & vita sancta apud Jurenses monachos; alia rursus angelica visitatio 274. Cap. 3. Sancti sacerdotium; institutio Fontanellæ, & principum in eam liberalitas; aliæ item ecclesiæ ab eo ædificatæ & Sanctorum ditatæ reliquiis 276. Cap. 4. Invasor Sancti ab ipso sanatus; erectum Deiparæ templum; mira Dei in ejus necessitate providentia; prædia Sancto collata, Monasteriolum ab eo conditum; prædictiones ejus 278. Cap. 5. Postremus morbus; ecstasis triduana; successores ab eo designati; exhortatio ad suos; fuga dæmonis; Sanctorum apparitio & cantus; piissimus obitus, sepultura, translatio 280. Miracula auctore anonymo monacho Fontanellensi, ex cod. Membranaceo Valcellensi collato cum Thosano &c. Præfatio auctoris 281. Cap. 1. Miracula S. Wandregisili usque ad annum 858, dum translata sunt ejus ossa in Bladulfi villam 282. Cap. 2. Translatio reliquiarum ad S. Petri prope Quentavicum; & alia deinde ad S. Quintini prope Bononiam; ac miracula utrovis loco facta anno 858, 284. Cap. 3. Alia miracula tum ad S. Quintini, tum ad Quintavicum, post relatas eo reliquias patrata usque ad annum 867, 286. Cap. 4. Miracula ibidem patrata anno 867, 288. Cap. 5. Cetera miracula exinde visa, tum prope Quentavicum, tum apud Carnotenses, cum ad eos delatæ essent reliquiæ; tum denique Bononiæ 289. Historia translationis in montem Blandinium, ex Ms. Aimerici Bigotii cum aliis collato. Cap. 1. S. Wandregisili & sociorum ejus merita, ætas, sepultura, incorruptio, elevatio, translationes, miracula 291. Cap. 2. Translatio eorumdem Sanctorum tentata in montem Blandinium; hujus loci descriptio, fundatio, abbates 293. Cap. 3. Cælestis revelatio de translatione facienda ad Blandinium; calumnia de sublato corpore S. Wlmari; quot & quæ reliquiæ una cum S. Wandregisili & sociorum ejus corporibus translatæ sint 296. Cap. 4. Pompa translationis, & varia ex itinere miracula 298. Cap. 5. Adventus in Blandinium; vernorum in autumno florum stupenda progerminatio; nova Sancto nostro ac sociis ædificata in Blandinio monte ecclesia 300

Wilgefortis seu Liberata V. M. Comm. historico crit. § 1. Variæ & intricatæ difficultates proponuntur 50. § 2. Variæ Sanctæ Liberatæ 52. § 3. Cultus S. Liberatæ in Hispania 54. § 4. Diversæ auctorum opiniones de Actis S. Liberatæ Seguntinæ 57. § 5. Cultus S. Liberatæ seu Wilgefortis in Belgio 59. § 6. Cultus ejusdem Sanctæ in Germania aliisque Europæ partibus 62. § 7. Dubiis quibusdam circa S. Wilgefortem propositis respondetur 64. § 8. Varia S. Wilgefortis Acta, ac de iis judicium 68

Wulfhadus & Ruffinus MM. Comm. § 1. Sanctorum cultus & reliquiæ 571. § 2. Scriptor Actorum & eorum auctoritas 573. Acta auctore anonymo, ex Ms. Petroburgensi collato cum editione. Prologus. Cap. 1. Utriusque martyris parentes, & prioris conversio ad fidem Christianam 575. Cap. 2. Ruffini conversio ad fidem & utriusque fratris martyrium 577. Cap. 3. Impii consultoris punitio, honorifica Martyrum sepultura, & regis Wulfheri pœnitentia 580

Z

Zoticus ep. M. in Armenia, ex Martyrol. Romano 163

INDEX CHRONOLOGICUS

ANTE CHRISTUM NATUM.

Elias propheta in Palæstina 4

Daniel propheta Babylone 17

SECULO I.

S. Maria Magdalena in Euangelio celebratissima 187

S. Syntyches S. Pauli Apostoli discipula 225

Floruit S. Joseph qui & Barsabas & Justus 22

Anno 75 Vel circa, labores suos martyrio coronavit S. Apollinaris 330

SECULO II.

Huc revocanda S. Praxedes, S. Pudentianæ soror 130

SECULO III.

Sub Decio martyrium passæ sunt SS. Niceta & Aquilina 492

Anno 290 Qua ratione probetur, martyrium subiisse S. Christinam 514

300 Floruit S. Cyrillus patriarcha Antiochenus 236

SECULO IV.

346 An obierit S. Pavacius episc. Cenomanensis 537

356 Circiter floruit S. Joseph comes, antea Judæus 243

383 Decessisse videtur S. Liborius ep. Cenomanensis 396

400 Constantinopoli fuit S. Joannes Cassianus 476

SECULO V.

Videtur vixisse S. Severus, qui Casini colitur 71

Floruit, & ante annum 450 obiisse videtur S. Joannes Cassianus 480

An. 405 Romam ablegatus est S. Joannes Cassianus 476

420 An S. Dictinus episc. Asturicensis vivere disierit? 569

424 An certo vixerit S. Lucanus ep. Sabionensis 70

SECULO VI.

Conditur ædes sacra Cpoli insigni martyri S. Platoni 227

Sub initium floruit S. Euspicius Miciacensis 72

Celebres fuere Virgines Romanæ, Romula, Redempta ac Herundo 482

S. Declanus, Ardmoriæ in Hibernia episcopus 592

504 An mortuus S. Firminus ep. Virdunensis 73

553 Circiter facta est prima translatio corporis S. Apollinaris 330

575 An conditum Classense cœnobium, cujus variæ vicissitudines? 337

SECULO VII.

Videtur in Anglia inclaruisse nomen & cultus S. Margaritæ 26

Huc revocandus est S. Serenedus Cenomanensis 165

Floruit certo S. Vulmarus, usque ad sec. 8, 81, ejus chronotaxis explicatur 82 & seqq.

Anno 601 An citius natus sit S. Wandregisilus 256

609 S. Columbanus Gallia expellitur a rege Theodorico 275

622 Dagobertus primum regnare incipit in Austrasia 295

629 Nuntium seculo remittit S. Wandregisilus 256

630 Ex Montefalconis migrat in territ. Elisangium 257

631 Initium verisimiliter habuit cœnobium Blandiniense apud Gandavum 295

635 Bobium & Romam petit S. Wandregisilus 258

636 Redit ad cœnobium Jurense ibid.

639 Obiit S. Acharius ep. Noviomensis 295

647 S. Wandregisilus sacris ordinibus initiatur a S. Audoëno ibid.

648 Fontanellæ cœnobium condit 259

648 Refertur altera corporis S. Apollinaris translatio 330

652 Contigit insigne S. Wandregisili miraculum 278

658 Cœnobii Fiscamnensis primordia innectuntur 259

660 Aut circiter obierit Severa Trevirensis 79

662 Uxorem ducere potuit Dagobertus II, cujus filium ad vitam revocaverit S. Arbogastus 174

667 Moritur S. Wandregisilus 260

670 Episcopatum Argentoratensem susceperit S. Arbogastus 174

678 Signatur obitus ejus 168

679 Arbogasto successit Florentius in episc. Argentinensi 176

681 S. Lantbertus episc. Lugdunensis S. Genesio successit 254

687 Martyrium apud Anglos passa est S. Lewinna 612

695 Obiit S. Ansbertus archiep. Rotomagensis 292

696 Obiit S. Wlfrannus archiepisc. Senonensis ibid.

SECULO VIII.

Floruit S. Vastrada SS. Gregorii & Alberici mater 180

Verosimiliter etiam S. Hieronymus Papiensis episc. 322

Anno 704 Transfertur in ecclesiam B. Petri S. Wandregisilus 261

716 Absconditæ S Mariæ Magdalenæ reliquiæ metu Saracenorum 215

717 Notabilis est victoria Caroli Martelli ad Vinciacum relata 317

720 Circiter obiisse creditur S. Meneleus Menatensis 304

770 An hoc anno, an priori seculo obierit S. Segolena? 630

772 Templum S. Apollinari Romæ conditum: aliud alibi 338

777 Habetur Paderbornæ Placitum, & alias sæpius 416

787 Præfectus Fontanellæ Geroaldus usque ad annum 806 283

790 Theophilus junior martyr 321

SECULO IX.

An. 801 Reformatum cœnob. Menatense 302

805 Ob incursiones Normannorum alio transfertur corpus S. Wandregisili 261

811 Mortuus Harduinus monach. Fontanellensis 253

Eod. Plurimi in Bulgaria Martyres sub Nicephoro Imp. 484

812 Cœnobium Menatense a Ludovico Pio renovatum 302

817 Luxoviensibus præfuit abbas S. Ansegisus 91

823 Assignatus est Fontanellensibus abbas 91

833 Vivere desiit Ansegisus abbas Fontanellensis 90

836 Facta est translatio reliquiarum S. Liborii Paderbornam 397

840 Translatæ reliquiæ S. Pavacii ad eccl. S. Salvatoris 538

851 Cordubæ martyrium passus est Paulus diaconus 89

866 Ludovicus II imp. multa concedit S. Apollinari, uti & varii alii 336

867 Verosimilius conditum monasterium Vezeliacense 213

885 Carnotum adducuntur S. Wandregisili reliquiæ 289

SECULO X.

Anno 918 Obiisse videtur S. Anna virgo, quæ a Græcis colitur 488

937 Hungarorum in Gallias grassationem ponit Flodoardus 352

944 Gandavum tandem deportatur corpus S. Wandregisili 262

958 Reductæ ex Anglia in Franciam reliquiæ S. Pavacii 539

960 Notissima tyrannis Berengarii & Adalberti 43

971 S. Arnulfi martyris reliquiæ Mosomum prodigiose translatæ 582

990 Aut circiter in Castrumrainardi pervenerint reliquiæ S. Pavacii 540

1000 Combusta est Paderborna & postea iterum 417

SECULO XI.

An. 1028 Restauratur abbatia Floriacensis 78

1029 Et a Roberto Francorum rege ecclesia S. Aniani 72

1050 Circiter inchoata traditio de corpore S. Mariæ Magdalenæ Vezeliaci 211

1058 Lewinna V. M. Angla Bergas S. Winoci translata 608

SECULO XII.

Receptissimus fuit cultus S. Margaritæ, qui postea magis accrevit 26

1115 Primæ S. Victoris reliquiæ Parisios allatæ 138

1133 Condi cœptum monasterium S. Godehardi a Bernardo ep. 104

Eodem ad infulas Venetas promotus Joannes Polanus 128

1138 Cedit Camaldulensibus cœnobium Classense 369

1149 An erecta collegiata Vulsinlensis, ubi plura eo spectantia 518

1150 Nata videtur S. Christina, vulgo Mirabilis nuncupata 643

1153 Obiit Bernhardus episcopus Hildesiensis 101

1160 An translata Panormum aut alio S. Christina 499

1173 Ponitur inventio corporis S. Apollinaris 331

1187 Cognoscit in spiritu captam Jerosolymam S. Christina Mirab. 655

SECULO XIII.

An. 1205 Confirmatur fœdus fraternitatis inter Cenomanenses & Paderbornenses 298

1210 Lipsana S. Victoris Massiliensis honorifice Parisiis suscepta, quibus alia accesserunt an. 1283 138

1213 Cladem Steppensem in spiritu vidit S. Christina Mirab. 655

1224 Obiit S. Gualterius Laudensis conf. 323

1224 Nata B. Kinga seu Cunegundis filia Belæ IV regis Hungariæ 668

1224 Circiter obiit S. Christina Mirabilis 643

1233 Reliquiæ S. Victoris Agaunensis Valencenas allatæ 139

1248 Obiit Thomas Trudon. abbas, testis gestorum S. Christinæ 640

1253 Canonizationem S. Stanislai ep. procurat B. Kinga 699

1264 Celebre miraculum Venerabilis Sacramenti 505

1265 Inventum volunt aliqui S. Mariæ Magdalenæ corpus Vezeliaci 209

1267 Elevatio corporis Vezeliaci inventi, coram S. Ludovico rege 210

1268 Clemens IV Isabellam S. Ludovici sororem de translato ex Græcia in Galliam S. Pauli capite errorem dedocet 207

1278 Wernerus ep. Moguntinus, ope S. Liborii, liberatur a calculo 401

Eod. An acciderit fames a S. Christina prædicta 646

1279 Repertæ reliquiæ S. Mariæ Magdalenæ in Provincia 215

1292 Ad Superos transit B. Kinga V. ducissa Poloniæ 661

SECULO XIV.

An. 1308 Et seqq. scripta prope innumera B. Kingæ miracula 727

1334 Natus dicitur B. Oddinus Barottus 182

1362 Quæ reliquiæ S. Apollinaris Gorcomium delatæ 381

1363 Visitatæ & recognitæ S. Victoris & socc. Massiliæ reliquiæ 140

1368 B. Oddinus Barottus gerit curam animarum 181

1376 Jerosolymam proficiscitur 181

1389 Ecclesia Montisfalisci in cathedralem evecta 40

Eod. Fit Præpositus Fossanensis B. Oddinus 182

SECULO XV.

Anno 1408 Jesuatorum Ordinem ingressus B. Joan. Taussinianus 790

1409 In synodo Pisana creatus Pontifex Alexander V 792

1426 B. Joan. Taussinianus Jesuatis Ferrariæ præficitur 805

1431 Creatur episcopus Ferrariensis 793

1432 Mox diœceseos visitationem aggreditur 807

1438 Ejus ecclesia cathedralis concilio generali illustratur 808

Eodem lites in Ordine Jesuatorum exortas componit 809

1439 Grassante Ferrariæ peste suis constanter assistit ibid.

Eod. Concilio Florentino etiam interest ibid.

Eod. Multa bona præstat suis Bononiensibus ibid.

1441 Varias ecclesias dedicat ibid.

1443 Stabilit capellanos in cathedrali 810

1444 Ædificat nosocomium magnum S. Annæ ibid.

1446 Testamentum condit, moritur & sepelitur 800

1475 Scripta a Dlugosso B. Kingæ Poloniæ ducissæ Vita 664

1490 Invenitur in aqua corpus S. Apollinaris, & decentius reponitur 332

1494 B. Antonius Mediol. Ord. S. Augustini obiit 824

SECULO XVI.

Anno 1505 Obiit Hercules dux Ferrariæ 788

1511 Alia inventio & translatio corporis S. Apollinaris 332

1521 Lata est a Sorbona Parisiensi theologica censura in eos, qui pro una Magdalena tres feminas inducunt 189

1537 Translata est S. Liberata aliqua Seguntina 54

1549 Natus est S. Franciscus Solanus 856

1562 Reliquiæ S. Pavacii Hugonottorum furori feliciter subtractæ 544

1578 Combustæ & dissipatæ sunt, tum S. Wandregisili tum aliorum Sanctorum ad S. Petri Gandavi depositæ reliquiæ 264

1593 Reliquias S. Margaritæ Colonia accipit Philippus II 29

1599 Alias ex monte Sinai accepit Philippus III ibid.

1600 Procida subjicitur Archiepiscopo Neapolitano 45

SECULO XVII.

An. 1603 Ossa B. Kingæ in urnam argenteam transposita 762

1608 Maria Medicæa regina dat insignem imaginem argenteam S. Margaritæ eccl. S. Germani a Pratis Parisiis 28

Eod. In gesta, virtutes & miracula B. Oddini inquiri cœptum 181

Eod. Cedit Fuliensibus cœnobium Miciacense 72

1610 Ad cœlos evolavit S. Franciscus Solanus 847

1619 & seqq. Varia B. Antonii Mediol. miracula a pag. 838

1621 Patres piarum Scholarum a Gregorio XV approbati 775

1622 Lipsanotheca S. Liborii ab hæreticis sacrilege direpta 402

1623 Reportatæ Paderbornam S. Liborii reliquiæ 405

Eod. In Monte falisco solennizatur festivitas S. Margaritæ, habita istic Synodo 41

1626 & seqq. A multis civitatibus patronus eligitur S. Franc. Solanus 852

1628 Agi serio cœptum de canonizatione B. Kingæ 662

1636 Renovatum in Sorbona decretum de una femina Euangelica, quod tulerat anno 1521 198

1644 Recognitæ in Castrorainardi S. Pavacii reliquiæ 544

1647 Pars aliqua reliq. S. Liborii Ameriæ in Italia solenniter excepta 406

1654 Ad ecclesiam Classensem reportatur corpus S. Apollinaris 332

1667 Urgetur negotium beatificationis S. Franc. Solani 855

1671 Edita est Vita Latina S. Franc. Solani 859

1672 Confraternitas S. Liborii Bruxellis instituta 451

1675 Editum decretum beatificationis S. Franc. Solani 855

1677 Alia Confraternitas S. Liborii instituta Antverpiæ 454

1679 S. Toribius archiep. Limanus in Beatorum numerum relatus 871

1690 Curantur describi Acta B. Antonii Mediol. Aquilæ depositi 824

Eod. Approbatus cultus ab immemorabili B. Kingæ & postea auctus 663

1699 Quæ repertæ fuerint S. Praxedis reliquiæ 131

SECULO XVIII.

An. 1703 Templum PP. Augustin. in quo B. Antonii corpus, terræ motu concidit 824

1712 Ossa B. Joannis Taussiniani solenniter transferuntur 817

1726 Fit solennis canonizatio S. Francisci Solani 856


Juli V: 20. Juli
USB-Stick Heiligenlexikon als USB-Stick oder als DVD


Seite zum Ausdruck optimiert

Empfehlung an Freunde senden

Artikel kommentieren / Fehler melden

Suchen bei amazon: Bücher über Acta Sanctorum: Einleitung Juli V

Wikipedia: Artikel über Acta Sanctorum: Einleitung Juli V

Fragen? - unsere FAQs antworten!

Im Heiligenlexikon suchen

Impressum - Datenschutzerklärung

Sie könnnen sich mit Klick auf den Button Benachrichtigungen abonnieren und erhalten dann eine Nachricht, wenn es Neuerungen im Heiligenlexikon gibt:


Sollte hier eine Anzeige erscheinen, deren Anliegen dem unseren entgegensteht, benachrichtigen Sie uns bitte unter Angabe der URL dieser Anzeige, damit diese Werbung nicht mehr erscheint.
Lesen Sie vorher bitte unsere Erläuterungen auf der Seite Warum Werbung und wie sie funktioniert.