Ökumenisches Heiligenlexikon

Einleitung Juli VII

ACTA
SANCTORUM
JULII
Ex Latinis & Græcis, aliarumque gentium Monumentis, servata primigenia veterum Scriptorum phrasi,
COLLECTA, DIGESTA,
Commentariisque & Observationibus
ILLUSTRATA
A
JOANNE BAPT. SOLLERIO,
JOANNE PINIO,
GUILIELMO CUPERO,
PETRO BOSCHIO,
E SOCIETATE JESU PRESBYTERIS THEOLOGIS.
TOMUS VII
Quo dies vigesimus nonus, trigesimus & trigesimus primus continentur.

ANTVERPIÆ
Apud Jacobum du Moulin. MDCCXXXI.

MARIÆ ANNÆ
REGIÆ PRINCIPI HUNGARIÆ, BOHEMIÆ, ET SERENISSIMÆ
ARCHIDUCI,
DUCI BURGUNDIÆ, BRABANTIÆ, LUXEMBURGI, LIMBURGI, GELDRIÆ, STYRIÆ, CARINTHIÆ, CARNIOLIÆ: COMITI FLANDRIÆ, NAMURCI, TYROLIS, GORITIÆ &c.

Tomus hic de Actis Sanctorum Julii mensis, Augustissimo Parenti consecrati postremus, eo quidem titulo Tibi inscribitur, ARCHIDUX SERENISSIMA, quod natu minor in Austriaca serie, & ipsa postrema es ordine; ast alia non defuere urgentioraque argumenta quæ librum hunc Tibi præcipue vindicarent, idque imprimis quod Sanctos licet solito pauciores contineat, tales certe complectatur, quos amore Dei & proximi ferventissimos, Tibi potissimum venerandos imitandosque proposuisti. Patieris etenim, DOMINA MEA SERENISSIMA, ea me confidenter eloqui, quæ de Tuis præclaris virtutibus, non in Aula solum Paterna, sed tota passim Vindobonensi urbe, imo ditionibus Austriacis universis, quin & toto Romano imperio laudatissime circumferuntur; ut jam nunc eo videaris studiose contendere, quo Te Sanctorum exempla deducunt, hortantur, exstimulant. Loquamur apertius; ea in Te, quantumvis tenella Archiduce, elucescunt veræ Christianæ pietatis specimina, ut Urbis totius amorem Tibi conciliaveris, animos, corda, tenerrimosque sensus pridem obstrinxeris, eo felicissimo omine, quo non Romani solum imperii sed orbis totius Europæi delicium Te aliquando fore augurantur universi, eosque adeo populos fortunatissimos vel modo audacter prædicare non dubitent, quos Serenissimæ Archiducis Mariæ Annæ suavissimo imperio subesse contigerit. Porro quemadmodum singularibus corporis eximiisque animi dotibus ornatissima es, (Augustissimum enim Genitorem vel in imagine refers) sic iis præcipue virtutibus excellis, quæ Augustissimo Austriaco sanguini congenitæ, Te, jure quasi hereditario, præter ceteras reddunt amabilissimam. Clementiam loquor affabilitati conjunctam, quam a protoparente religiosissimo Imperatore Rudolpho, in posteros olim transfusam, eos inter perpetuo claruisse accepimus, atque in Augustissimo Genitore perseverantem, non sine summa voluptate experti aliquando sumus. Age vero: ea modo inspicere liceat, quibus ætati Tuæ competenti maxime exercitio ad virtutum omnium pretiosissimam gemmam eniteris, innatam nempe illam Austriacis Principibus in Deum ter Optimum Maximum ardentissimam devotionem, quæ pari quodammodo flexu in ejus amicos, Cælites Sanctos, diffunditur, quos quam Tibi caros habeas, qua item veneratione prosequaris, mihi quam testatissimum est: illudque imprimis, quod præter ardentem cum Deo communicationem, nihil suavius Tibi possit obtingere, nihil jucundius, quam si cum Sanctis ipsis in Sacrorum librorum lectione Tibi liceat conversari. Egregia enimvero ad solidissimas virtutes incitamenta, quemadmodum oblatum hic Tibi, SERENISSIMA PRINCEPS, de Actis Sanctorum volumen, exemplis perspicuis non minus quam admirandis abundantissime demonstrabit. Ut de vetustissimis simul & longe illustrissimis Ecclesiæ Catholicæ incomparabilibus Præsulibus Germano & Lupo non loquar, recentiora exempla sunt, quæ in duobus Augustissimi Jesu nominis insignibus plane cultoribus, S. Joanne Columbino & S. Ignatio Loyola, admirandum prorsus in modum emicuerunt: ille negotiis secularibus & lucri aviditati immersus, hic militari gloria tumidus, ita librorum Sacrorum lectione in viros alios commutati sunt, ut spretis calcatisque mundanis omnibus, tum lucris & voluptatibus, tum honoribus & vanitatibus nuntium fortissime juxta ac constantissime remiserint, animarum ad Deum convertendarum facti lucratores avidissimi, tum vero adorandi Jesu Servatoris nominis flagrantissimi prædicatores. Ex iis Ignatium Tibi singulariter in deliciis esse, ARCHIDUX SERENISSIMA, perspectissimum habeo, eum nempe Sanctum, quem olim Augustissimi Carolus & Ferdinandus insigni cultu vivum prosecuti sunt, singulares nascentis tum Societatis nostræ Patroni, Patres, ausim dicere; æque ac Ferdinandus ille alter Græciensibus, Viennensibus innumerisque aliis monumentis tota Societate celebris non minus quam venerandus: cui cedere noluisse videtur Avus Tuus Augustissimus, æternæ memoriæ, atque æternum de Sanctis meritus, Leopoldus & ipse Ignatius, & Sancti patrocinium non obscure expertus; neque cessurum confidimus Genitorem Augustissimum, operis hujus nostri munificentissimum Mæcenatem. Ad S. Ignatium redeo, cujus Vitam ad ceteras Tuas virtutes præluxisse, ex iis, quæ quotidie præbes egregiis speciminibus, explorasse videor. Ecquid enim aliud loquuntur memorata illa Tua erga Numen supremum ardens dilectio? Quid tenerrimus in suavissimum Jesum amor? Quid in Sanctos veneratio? Quid erga res omnes sacras quin & homines Deo consecratos laudatissima reverentia? Reliqua prosequamur, oculosque in eam virtutem flectamus potissimum, quam S. Ignatius Societatis suæ tesseram quodammodo esse voluit, angelicam morum innocentiam, in Te usque adeo refulgentem, ut virginalis in vultu sese continuo prodat verecundia, vel ob levissimos nævos etiam oscitanter commissos. Aut vehementer equidem fallor, aut indicia istiusmodi strenuam Te & vigilantem Serenissimarum Amitarum, quibus Sanctissimus Parens Noster adeo cordi est, imitatricem fore atque æmulatricem haud obscure præsagiunt. Quid solas Serenissimas Amitas, singularibus suis virtutibus toti orbi Christiano notissimas, appello, dum tot alia Augustissimi sanguinis fulgentissima lumina præcesserunt, quæ Gynæceum Halense a tot lustris prædicat, & porro laudare non desinet vel ipsa sera posteritas, imo æternum perseveratura jucundissima memoria Ignatianarum illarum, quas Tibi non minus caras quam notas esse, manifeste ostendit parium virtutum in tenerrima ætate præmatura licet, at constans æmulatio? Orationis limites excedam necesse est, ARCHIDUX SERENISSIMA, si reliquas Tuas cum S. Ignatio communes dotes enumerare contendero; ast ea sane prætereunda minime est, qua non solum divina aut sacra fervide meditaris, verum & Tuum illud est ornamentum prorsus singulare, quo etiam Christi membris, pauperibus præsertim & egenis, summa commiseratione, non sine illustrium matronarum Tibi obsequentium stupore, succurrere consuevisti. Ignosce, DOMINA MEA SERENISSIMA, si e plurimis exemplum unicum seligam memoratu longe dignissimum: dum non ita pridem sacri Jubilæi tempore misericordiæ viscera ita Tibi commovisti, ut quod anno forte non uno ærariolum in arbitrarios usus sensim collegeras, illud totum quantum, largissima sane manu, in pauperes erogatum volueris, eo animata vere Christiano argumento, quod ex tam sancta Jubilæi consecutione, potiorem Tibi thesaurum obventurum rectissime argueres; eorum utique non immemor, quæ ex sacris lectionibus felici memoriæ mandaveras, Da pauperibus & habebis thesaurum in cælo, ut monet sapientissimus ille cælestium bonorum OEconomus, qui vana omnia seculi blandimenta expertus, viam longe securissimam ad æternum duraturas divitias apertissime demonstravit. Neque hoc contenta, alium Tibi thesaurum paras non minus æstimabilem, dum solicito eoque quotidiano orandi studio, id curare soles quam maxime, ut propitium habeas largitorem bonorum omnium; quo piissimo artificio thesauri cælestis vadimonium, ad sanctissimi Patroni exemplum, ut virgo de numero prudentum, Tibi securissime comparasti. Macte vero animis, MARIA ANNA SERENISSIMA, & quam gloriose cœpisti dignissimam Austriaca Principe vitæ semitam, ut firmo tramite teneas, dicatum hic Tibi oblatumque de Sanctis volumen præ oculis habere non desinas. Atque ut a principio ordiri Tibi liceat, eam, inter Sanctos alios omnino non neglexeris, virginem utique sanctissimam, quæ Christo ipsi Servatori hospitium præbere meruit: Martham illam, inquam, quæ ad obsequendum Domino, vel nimium solicita fuisse memoratur. Eo Te, SERENISSIMA PRINCEPS, vel modo anhelantem conspicor, ut & officio consimili Tibi fungi concedatur, quoties Augustissimæ Eucharistiæ particeps, Dominum etiam Tuum, Salvatorem amantissimum, devotissime suscipies, in quo venerando, laudando orandoque numquam poteris esse nimis solicita. Unam hanc e multis, sacrosancto Dei verbo laudatam virginem seligo, quam Tibi, PIISSIMA ARCHIDUX, in exemplum etiam proponi posse existimem, cui tot alias in eodem libro adjunctas incomparabiles heroidas, effuso, pro Sponso vere virgineo, sanguine laureatas, non sine stupore miraberis, quarum si minus vestigia Tibi sequi fas sit, at certe invictam fortitudinem attentius contempleris, animos inde susceptura, quibus ita ad perseverantiam in recte cœptis promovearis, ut quæ modo tenuioribus lineamentis virtutum specimina præclare exhibes, eadem usque in beatam senectam, numquam intermitti patiaris. Neque vero tædeat umquam eo progredi, quo Te optimus Patronus invitaverit, suavissima etiam in eum finem documenta daturus. Illic, mihi crede, tamquam in speculo intueri meditarique licebit omnium virtutum insignia prorsus, quæ inclytissimus Patriarcha Noster Ignatius, non filiis suis dumtaxat, sed omni hominum generi, etiam Principibus Augustissimis exempla & miranda & imitanda reliquit, quæ ego hic frustra singillatim enumeravero, dum in libro ipso luculentissime exhibentur. Nunc Te postremum alloquar, DOMINA MEA SERENISSIMA, hortarique non verebor quam impensissime, ut quem Tibi ducem in ordinanda totius vitæ pia sanctaque serie jam nunc proposuisti, eumdem & Tibi patronum tutelaremque perpetuo adsciscas, quemque innumeris prope miraculis, clientibus etiam afflictissimis ubique terrarum benigne succurrisse intelliges, de ejus patrocinio eo fias securior, quo gloriosis ejus vestigiis religiosius perges insistere. Fortunatius nihil Tibi vovere ac demississime augurari possunt

SERENISSIMA ARCHIDUX

ARCHIDUCALIS SERENITATIS TUÆ

Clientes Devotissimi
JOAN. BAPT. SOLLERIUS
JOANNES PINIUS
GUILIELMUS CUPERUS
PETRUS BOSCHIUS
SOCIETATIS JESU.

SYNOPSIS TOMI SEPTIMI DE ACTIS SANCTORUM JULII.

[Praefatio]

Est hic ultimus prænotati mensis Julii tomus, mole par ceteris, non item dierum aut Sanctorum numero, ordine secundus supra trigesimum, tres solos ultimos mensis dies XXIX, XXX & XXXI complexus, quibus referuntur Sancti propriis suis nominibus solum octoginta octo, anonymi vero trecenti & octoginta quatuor, præter varios non expresso numero manipulos. Sanctorum nominatorum paucitatem supplent illustriores Sancti aliquot, de quorum præclarissimis gestis plura pertractanda fuerunt, ut mox docebimus. Solita est ad ordinatam claritatem, virorum divisio, per receptos in Ecclesia gradus Ecclesiasticum nempe, Monasticum & Secularem, ultimam porro classem constituentibus Sanctis feminis, sub titulo Sexus Feminei, servato etiam ubique de more regionum ordine.

EX STATU ECCLESIASTICO.

In Oriente solus inter antistites sanctos occurrit Constantinus, istius nominis patriarcha CPolitanus, ab aliis synonymis posterioribus, etiam patriarchis, orthodoxia sua, tamquam characteristica discretus. Est & solus etiam in Africa Firmus Tagastensis episcopus, qui in Fastis vetustioribus plane ignotus, S. Augustino debet, quod in Romano hodierno locum obtinuerit: firma nempe voluntate nec mentiendi, nec hominem, apud se occultatum, vel morte intentata, prodendi. De Romano Pontifice Felice II lites & controversiæ: ut non inepte signum dixeris, cui contradiceretur; pluribus ejus famam, sanctitatem ac martyrium lacerantibus, paucioribus causam ejus, tamquam ferme desperatam, meticulose tuentibus, absterritis nempe libello aliquo supplice, cujus supposititiam præfationem mirum est tot viris doctis imponere potuisse. Eversa ea satyra, expenduntur explicanturque omnia, quæ a nonnullis sanctis Patribus de ejus in S. Liberii locum substitutione ac deinde cessione, paulo acerbius dicta odiose congeruntur: certe & constans in Ecclesia cultus, & fides integra & martyrium, aliorum auctoritate merito vindicantur. Calimerus Mediolani ordini suo, non geminus sed unicus restituitur, tam insigni veneratione a successoribus episcopis habitus, ut ex iis unus altare aureum ei erexisse memoretur. Petrus Ravennatium præsul multis tenebris a Rubeo aliisque involutus, atque e serie locoque suo non recte depulsus, ex Agnelli probatiori chronologia sic restituitur, ut non Junior sed Senior plane primusque istius nominis postliminio ostendatur, gestis ejus meliori etiam ordine ex eodem Agnello dispositis, præeunte ejus illustratore Bacchinio. Huc spectat Augustissimi nominis Jesu cultor eximius, eoque titulo etiam hodie in progenie sua celeberrimus S. Ignatius, ab illustri loco natali de Loyola dictus, qui ex seculari militia, Societatis seu militum JESU ductor ac fundator, in sacra sua militia etiamnum vivus, a celebri Exercitiorum spiritualium libro, quam acriter impugnato, tam gloriose defenso & approbato, cursum suum exorsus est. Hinc peregrinatio Hierosolymitana, studia litterarum a veterano prope milite inchoata, Lutetiæ paucorum sociorum aggregatio, unde initia novi plane apostolici clericalis Ordinis Romæ approbati; ejus per orbem, in Indias usque propagatio, acerrimæ persecutiones superatæ, quas inter effulsere favores Pontificii & Cæsarei, variorumque principum, in Germania præsertim, socios adversus hæreses certaturos postulantium; quibus omnibus tenella religio suffecit, dirigente Ignatio, inter obloquia, criminationes, calumnias atque angustias, divina virtute mirabiliter fulto. Quorum omnium accurata redditur ratio, Vitaque de eo a Ribadeneira scripta, ex Maffeio, Orlandino, Bartolo authenticisque archivi Romani documentis mirifice juxta ac copiose elucidatur. Tum vero gloria ejus posthuma, non solum egregiis monumentis, verum & plurimis perpetuisque ad hæc tempora miraculis solide confirmata est.

E Gallia bina Ecclesiæ sidera, viri vere magni, tomum hunc ornant Germanus Autissiodorensis & Lupus Trecensis episcopi, Apostolicis temporibus dignissimi. Ille ex duce seu gubernatore provinciæ, viro potente, conjugato, ac superstitioso venatore, stupendo prodigio ferme invitus in clerum primum adscitus, tum presbyter ordinatus, & paulo post, universo populo postulante, episcopus consecratus, simul & exemplum gregis factus, atque incredibili pœnitentiæ & austeritatis genere, vitæ rationem exorsus est, quam inter labores prope immensos ad extremum usque spiritum constantissime tenuit; non uni Autissiodorensi ecclesiæ, sed toti ferme Galliæ, Britanniæ & Italiæ natus. Suos incredibili labore instituit; Britannos e Pelagianorum luto eripuit, Armoricorum gratia Ravennam progressus, ibi gloriosum vitæ finem invenit, vel mortuus ad sedem suam triumphantis in morem reductus. Singula accurate describunt Constantius soluta, S. Hericus ligata oratione, quibus admiranda & genere & numero prodigia subjunguntur. De reliquiis, id miraculo proximum, quod vel vilissima ad ipsum spectantia summo ubique in pretio habita sint & porro habeantur. Quæ omnia operose & accurate eruderata sunt ac dilucide illustrata. Huic suppar, ut cœpi dicere, nec inferioribus gestis, virtutibus ac miraculis illustris Lupus ille, Trecensium suorum adversus ferum Attilam prodigiosus defensor, hodieque pretiosis suis reliquiis eorum patronus, Sidonio Apollinari laudatissimus. Celeberrimæ cum S. Germano in Britanniam expeditiones, Vitæ plures de eo scriptæ, uti ætas, parentes, educatio, tum vita ejus monastica, dimissa non invita uxore; secuta in ipso episcopatu vita asperrima, labores, discipuli, secessus non unus, summa apud omnes auctoritas & veneratio, tempus obitus & insignia miracula, ceteraque ad Sanctum spectantia studiose expendenda fuerunt. Non adeo splendida sunt quæ de Genevæo, Dolæ in Britannia Armorica episcopo traduntur, uti & de Prospero Aurelianensi antistite. Idem dixeris de duobus Metensibus episcopis Expletio & Gosselino, quorum hic vix ut Sanctus agnosci potuit. Magis emicuit Guilielmi Briocensis præsulis infracta fortitudo in tuendis Ecclesiæ juribus, adversus ducem, summum cleri osorem, indeque Mauclere sarcasmo inustum. Gesta præclara, exsilium, relictumque perpetuum monumentum, de Viri sanctitate abunde testantur.

Unum Anglia episcopum suggerit, sedis Cantuariensis egregium vindicem Tatwinum, ob susceptam peregrinationem Romanam, unde Pallium retulit, ceterasque meritas prærogativas; æterna idcirco apud suos, non minus quam ob insignem sanctitatem memoria dignus.

EX STATU MONASTICO.

Huc referendi CCCL anonymi monachi martyres, furentium Acephalorum totidem victimæ, in Historia ecclesiastica notissimæ.

Porro ordinis hujus in hoc tomo Sanctorum paucitatem egregie compensat augustissimi JESU nominis alter cultor sane præclarus eoque nomine Ordinis religiosi fundator, Joannes Columbinus Senis, laicæ ferme familiæ institutor, mirabili, ut ita dicam, metamorphosi, ex avidissimo lucri trapezita, factus venator animarum non minus quæstuosus; tam inaudita morum totiusque vitæ mutatione, ut prodigio simile fuerit, in tam humili vitæ genere, nobiles sectatores nancisci potuisse. Hinc novus in Ecclesia Ordo, a nominis JESU perpetua prope invocatione Jesuatorum dictus. Fundatoris ipsius genus, ætas, Ordinis primordia, exercitia, habitus, progressus, mutationes, oppugnationes, exstinctio: tum vero gesta Sancti & miracula, corporis diuturna incorruptio, aliaque eodem spectantia: demum & monialium Jesuatarum institutum perseverans, ejus origo & leges ordinate discutiuntur explicanturque.

In Gallia Imiterius jurensis monachus, in loco Cellulæ dicto, latere solitus, solam nominis & sanctitatis famam reliquit. Nec multo notior est vita quam duxere germani fratres apud Trevitos solitarii Bantus ac Beatus, ille ibi antiquo cultu illustris, hic non minori veneratione in Cartusia Confluentina, quo ejus sacrum corpus delatum est, celebrari solitus.

Neothus regio sanguine in Anglia ortus, monachus primum Glastoniensis, inde solitarius, præclarissimis multis, tum naturæ tum gratiæ dotibus ornatus, stupendis etiam prope miraculis ac prophetiæ dono gloriose effulsit.

Apud Belgas cultu magis quam rebus gestis Antverpiæ notus est Hathebrandus, illuc translatus ex Frisia, ne iconomachorum pateret injuriis. Dantur lectiones de vita, in quibus id vel præcipue mirandum, virum pauperem plura cœnobia condere potuisse, sed quorum hodie vix supersunt vestigia.

EX STATU SECULARI.

Inter Orientales Callinicus Gangræ in Paphlagonia martyrii lauream consecutus est: Joannes autem miles sub impiissimo Juliano certavit. Quibus adde Mamantem & Basiliscum. Miles alter Eudocimus, dictus Justus, magnis post obitum signis refulgens, miro modo Cpolim translatus est. Fabius, non Fabianus, & ipse miles, singulari fortitudine Cæsaream Mauritaniæ illustravit.

Romæ celebratissimi Persæ martyres Abdon & Sennen non uni dissertationi materiam præbuerunt. Insignes ibidem martyres Simplicius, Faustinus & Beatrix. Onesimus porro & socii ex Vasconia martyres Puteolis, easdem ferme controversias renovant, quas alibi difficile fuit evolvere. Ad similes scopulos explorandi etiam fuere Fantius & Deodata, pro quibus certant Syracusani Siculi cum Taurianensibus Calabris. Justinus confessor Tuderti colitur, Terentius vero inter patronos Faventinos. At Rufinus martyr Assisii aut triplex est, aut ita confusus, ut quem hoc die velint Assisienses, non facile quis explicuerit.

E Septemtrione Olavus rex Norvegiæ & martyr inclytus, etiam apud ipsos acatholicos, si non debitum cultum, saltem illustrissimam sanctitatis famam promeritus est, apostolus suorum non minus dicendus quam princeps: qui immensos labores, fidei Christianæ inter suos propagandæ causa susceptos, passasque ab eisdem diras persecutiones, martyrii tandem laurea gloriose coronavit; mirificis clarus miraculis. Quæ omnia ex reconditis Norvegiæ monumentis accersere, quam operosum fuerit, facile intelliget eruditus lector.

EX SEXU FEMINEO.

Martha Christi Servatoris hospita, satis nota est ex Euangelio: ejus in Provinciam adventus, iisdem quibus sororis Mariæ Magdalenæ obnoxius est difficultatibus, quas tales non censemus, ut Tarasconenses vetustissima sua possessione deturbandi sint. Julitta martyr Cæsareæ in Cappadocia, S. Basilium encomiasten nacta est, quemadmodum & celebres Tuburbitanæ in Africa Maxima, Donatilla & Secunda S. Augustinum. Major longe difficultas fuit in iis elucidandis quæ de Lucilla, Flora & Eugenio mira admodum & tantum non incredibilia memorantur, eis non absimilia, quæ de Luceia virgine & Auceia rege barbarorum dedimus XXV Junii: ut ferme dubius hæreas, sintne ambæ historiæ confundendæ.

Helena vidua martyr in Suecia, a S. Brynolfo Scarensi episcopo multis titulis laudari merita est; peregrinatione Hierosolymitana, virtutibus, martyrio, miraculis & perenni fonte in Zelandia Danica illustris.

Atque hi sunt præcipui Sancti de quibus in hoc tomo agitur: reliqua docebunt soliti indices, tum nominum Sanctorum, tum Chronologicus, Historicus, Topographicus, Onomasticus & Moralis.

FACULTAS R.P. PROVINCIALIS
SOCIETATIS JESU FLANDRO-BELGICÆ, ET SUMMA PRIVILEGII CÆSAREI.

Cum Edictis Philippi II Hispaniarum Regis, deinde Serenissimorum Archiducum Alberti & Isabellæ Belgii Principum, rursumque Philippi III, ac novissime Caroli II Regum, confirmatis 2 Decembris 1692, & 19 Junii 1694, Provincialibus Societatis Jesu, per Flandrobelgicam pro tempore futuris, potestas facta sit eligendi Typographos & Bibliopolas, qui, ad aliorum quorumcumque exclusionem, soli imprimere ac reimprimere & vendere possint libros & opera quælibet, rite approbata, curantibusque ejusdem Societatis Patribus edita aut porro edenda, sub consueto suæ Majestatis Privilegio, non aliter impetrando, quam in scriptis obtenta & præexhibita licentia prædicti Provincialis; idque sub gravibus pœnis, in contraventores aut aliter impressa importantes statutis, ut latius in ipsis patentibus litteris apparet: cum etiam sua Cæsarea Majestas idem valere voluerit in ditionibus S. R. Imperio subjectis;

Ego infrascriptus Societatis Jesu per Flandrobelgicam Præpositus Provincialis, potestate ad hoc mihi facta ab Adm. R. P. N. Præposito Generali Francisco Retz, concedo Jacobo du Moulin facultatem sic imprimendi, & per se aliosque vendendi infrascriptum opus, ex more nostræ Societatis (quod hisce attestor) recognitum & approbatum; videlicet: Tomum Septimum de Actis Sanctorum Julii, collectis & illustratis per Joannem Bapt. Sollerium, Joannem Pinium, Guilielmum Cuperum, & Petrum Boschium presbyteros theologos Societatis nostræ. In quorum fidem hasce, manu propria subscriptas, consuetoque nostri officii sigillo munitas, dedi Antverpiæ VII Julii MDCCXXXI.

GREGORIUS VAN PARYS.

SUMMA PRIVILEGII REGII.

Cæsareæ & Regiæ Catholicæ Majestatis diplomate sancitum est, ne quis, præter voluntatem Joannis Bapt. Sollerii e Societate Jesu, ejusve ad illustranda Sanctorum Acta Adjutorum & Successorum, ullo modo imprimat vel recudi faciat, ex parte vel in totum, Tomos eorumdem, de argumento illo, vel jam editos vel porro edendos; aut alibi excusos excudendosve invehat, venalesve habeat: qui secus faxit, confiscatione exemplarium, & aliis gravibus pœnis mulctabitur; ut latius patet ex litteris, Bruxellæ datis.

Signat���������LOYENS.
Et ego Joannes Bapt. Sollerius Societatis Jesu, permitto Jacobo du Moulin, ut Tomum Septimum de Actis Sanctorum Julii, meo permissu ab ipso impressum, publicet. Datum Antverpiæ X Julii MDCCXXXI.

APPROBATIO ORDINARII.

Tomus hic Septimus de Actis Sanctorum Julii a PP. Joanne Baptista Sollerio, Joanne Pinio, Guilielmo Cupero & Petro Boschio, pari ac priores diligentia ac eruditione elaboratus, utiliter lucem aspiciet. Ita testor Antverpiæ hac XXVIII Junii MDCCXXXI.

F. G. ULLENS
Can. Schol. Offic. & Lib. Censor Antverpiæ.

PROTESTATIO AUCTORUM.

Quod identidem protestati sunt decessores nostri, in hoc de Actis Sanctorum Opere, se servatas velle Urbani Papæ VIII Constitutiones; neque suis, aliorumve huc relatis Commentariis aliud pondus tribui, quam sit historiæ, ab hominibus errori obnoxiis scriptæ: idem ante hunc Septimum Tomum Julii denuo protestamur.

INDEX SANCTORUM AD TOMUM VII JULII.

A

Abdon & Sennen mart. Romæ. COMM. PRÆV. § 1. Antiquus horum Martyrum cultus ex variis monumentis 130. § 2. Difficultates circa Actorum veritatem, & quædam de iis conjectura 134. § 3. Variæ horum Sanctorum reliquiæ, earumque translationes 135. Acta auctore anonymo, ex Ms. Fuldensi cum aliis collato. 137. Translatio ex Urbe ad monasterium Arulense, ex Ms. Arulensi quod Baluzius edidit. CAP. 1. Territorii Arulensis descriptio, calamitates, & earum remedium ab abbate Arnulfo Romæ quæsitum in Sanctorum reliquiis 139. CAP. 2. Revelatio de reliquiis SS. Abdon & Sennen, earum translatio & miracula in itinere patrata 140

Abseodus, Rufus, Abdo, Pontianus & Nicetus Ex Hieron. 37

Anastasia, Philippus, Saturninus, Cælestius, Petrunia & Pelagia Ex Hieron. 38

B

Bantus & Beatus fratres presbb. conff. Treviris & Confluentiæ 307

Benjamin & Berius, seu Verius, & forte Benius. Cultus apud Græcos 43

C

Callinicus mart. Gangræ in Paphlagonia. Comm. præv. Cultus ex Marllio Rom. ac Fastis Græcis, elogia, palæstra martyrii, Acta 39. Martyrium. Ex editis apud Surium 40

Calimerus episc. mart. Mediolani in Insubria. COMM. PRÆV. De cultu ætate & gestis 171. Depositio S. Calimeri martyris episc. Mediol. Ex antiquissimo cod. Ms. Ambrosiano 173

Constantinus patriarcha CPolitanus, CPoli. CAP. 1. Cultus ex Fastis Græcis, elogium, tempus sedis ac mortis 84. CAP. 2. Orthodoxia S. Constantini, & sinceritas hic sextæ synodi œcumenicæ stabilitur 85

D

Democritus, Secundus, Dionysius & Thyrsus MM. Ex Hieron. 178

E

Eudocimus Justus seu junior CPoli COMM. PRÆV. Cultus apud Græcos, elogia, tempus vitæ, mortis modus, cognomentum duplex, Acta 308. Vita ex editis apud Surium. Prologus CAP. 1. Sancti natales, educatio, virtutes, militia, mors, miracula hanc consecuta 310. CAP. 2. Corporis integritas ac flexibilitas, translatio CPolim; honorifica ibidem depositio 312

Expletius episc. conf. Metis in Belgica 1, 157

F

Fabius mart. Cæsareæ in Mauritania. Bollandi commentatio posthuma 179

Fantius ac Deodata Tauriani in Calabria vel Syracusis in Sicilia. COMM. PRÆV. Memoria in Fastis, Acta aliis immixta hic discussa; quænam hic dentur 176. Acta ex Vita S. Fantini tom. V Julii a pag. 553, 177

Faustinus confessor Tuderti in Umbria 38

Felix PP. II & mart. Romæ COMM. CRIT. de cultu, pontificatu & obitu. § 1. Ad quæstiones introductio 43. §. 2. S. Felicis cultus in Ecclesia receptissimus 45. § 3. Quæ adversus S. Felicem opponi solent, solvuntur 47. § 4 SS. Athanasius & Hieronymus, ceteræque huc spectantes difficultates explicantur 49

Felix, Nicetas, Postiniana & Philippus. Ex Hieron. 37

Firmus episc. conf. Tagaste in Africa. Ex Marlio Romano. 180

G

Germanus episc. conf. Autissiodori in Gallia. COMM. PRÆV. § 1. Sancti cultus & reliquiæ, earumque translationes 184. §. 2. Sacri corporis ejus amissio in strage Hugonotica anni 1567, 187 § 3. Quid etiamnum variis in locis de Sancti corpore superesse dicatur 189. § 4 S. Germani Acta & eorum scriptores 191. § 5. Annus ejus natalis; conversio, & episcopatus initium 193. § 6. Legatio duplex in Britanniam adversus Pelagianos 195. § 7. Gesta Sancti apud Britannos; & reliqua usque ad obitum 198. Epistola Constantii presbyteri ad S. Patientem Lugdunensem episcopum 200. Epistola ejusdem ad S. Censurium Autissiodorensem episcopum 201. Vita auctore Constantio presbytero, ex Ms. Chiffletiano, cum aliis multis collato ibid. Liber primus cap. 1. S. Germani honores in seculo; mira ejus vocatio ad clericatum, successionemque in locum S. Amatoris ep. Autissiodorensis; hujus obitus ornatus miraculis 202. CAP. 2. Electio Sancti in episc. Autissiodorensem; nova in hoc statu & austera ejus vita; fundatio monasterii; potestas in dæmones 204. Cap. 3. Libellus de mirabili revelatione S. Corcodemi M. & conversione S. Mamertini ab idololatria 206. CAP. 4. Ejusdem libelli continuatio 209. CAP. 5. S. Germani pietas erga defunctos insepultos; ejus ac S. Lupi episcopi Trecensis missio Britannica adversus Pelagianos; consecratio S. Genovefæ; tempestatis mira sedatio 211. CAP. 6. SS. Germani & Lupi episcoporum felix expeditio adversus Pelagianos in Britannia 213. CAP. 7. Alia S. Germani expeditio ad Galliarum præfectum, ex commiseratione suscepta & ornata miraculis 214. Argumentum libri primi & secundi 215. Liber secund. CAP. 1. Alia ejus cum S. Severo ep. in Britanniam expeditio contra Pelagianos; alia pro Armoricanis in Italiam 216 CAP. 2. Miracula in hoc itinere plurima; felicissimus obitus apud Ravennates; defuncti honores, & translatio ad ecclesiam Autissiodorensem magnificentissima 218. Eadem vita auctore Herico monacho, a stylo Constantii soluto ad ligatum revocata, ex vetustissimo Ms. Lobiensi &c. Epistola auctoris dedicatoria ad Carolum Calvum 221. Auctoris invocatio 223. Allocutio ejusdem ad librum 225. Liber I Vitæ magni patris Germani, de prosa in metrum transfusa. CAP. 1. Sancti patria, nobilitas, studia, conjugium, honores, amor venationis & superstitio 226. CAP. 2. S. Amatoris zelus adversus Germani superstitionem; & hujus ira 227. CAP. 3. Revelatio S. Amatori facta de suo obitu, & successione Germani; hujusque conversio & mirabilis ordinatio 229. Præfatio lib. 2. 230. Liber. II. CAP. 1. S. Amatoris obitus; successio S. Germani, & initium vitæ austerissimæ 231. CAP. 2. Collatio Sancti cum Apostolis, Martyribus &c. Ejusdem hospitalitas; solitudo, cœnobium 232. Præfatio libri 3 233. Liber III. CAP. 1. Potestas ejus mirabilis in dæmones; conversio S. Mamertini 234. CAP. 2. Ejus pietas erga defunctos; remuneratio hospitii; electio ad expeditionem Britannicam; consecratio S. Genovefæ virginis 235 CAP. 3. Tempestas sedata Sancti precibus; Pelagiani argumentis ejus & miraculo victi 237. Præfatio libri 4, 238. Liber IV, CAP. 1. Cetera apud Britannos gesta; ac præsertim victoria Alleluiatica 239. CAP. 2. Reditus e Britannia; iter Arelatense miraculis illustratum 241. CAP. 3. Revelatio Sancto facta de natali S. Juliani M.; nova expeditio in Britanniam, visitata S. Genovefa; felix reditus 242. Præfatio Libri 5. Liber V. CAP. 1. Armoricorum prodigiosa defensio, & nova pro iisdem suscepta profectio in Italiam; miracula in itinere usque ad Alpes facta 244. cap. 2. Continuatio ejusdem itineris & miraculorum per Italiam 246. Præfatio libri 6, 248. Liber VI. CAP. 1. S. Germani adventus ad regiam tunc urbem Ravennatium, imperatori ceterisque gratissimus; miraculorum ejus ibidem frequentia 249. CAP. 2. Ibidem mortuum suscitat; liberat energumenum; prædicit obitum suum 251. CAP. 4. Sancti morbus; obitus; gloria; hereditas; funus; translatio in Gallias 252. Epilogus. Dei & S. Germani in auctorem beneficia, hujus operis causæ præcipuæ 254. Miracula S. Germani ep. Autiss. Libri duo auctore eodem Herico monacho, ex pervetusto codice nostro Lugdunensi collato &c. Prologus auctoris 255. Liber I. CAP. 1. S. Germani colloquium cum discipulo defuncto; mortui resuscitatio, aliaque viventis miracula a Constantio prætermissa 256. CAP. 2. Alia quædam ad ejus vitam spectantia usque ad obitum & exsequias 258. CAP. 3. Translatio corporis ejus in Gallias, ejusdem receptio ac sepultura 260. CAP. 4. Basilicæ S. Germani & sepulcri magnificentia regia, miraculis assiduis decorata 263. CAP. 5. Miracula in aliis S. Germani per Galliam ecclesiis facta 266. CAP. 6. Continuatio miraculorum variis locis ibidem ejus nomini dicatis patratorum 268. CAP. 7. Miracula facta apud cœnobium S. Germani Montefalconense 270. CAP. 8. Miracula ejus quæ in Alpibus & in Britannia contigerunt 271. Liber II. Prologus ejusdem auctoris. CAP. 1. Nova ecclesiæ S. Germani in cœnobio Autissiodorensi fabrica, miraculis & cœpta & confecta 273. CAP. 2. S. Germani translationes miraculis illustratæ; sanctorum quoque Amatoris ep. & Urbani ac Tiburtii MM. reliquiæ ad ejus ecclesiam delatæ 275. CAP. 3. Prodigia facta in translatione SS. Urbani & Tiburtii MM.; item SS. Mauritii & Innocentii MM.; Catalogus Sanctorum in cryptis S. Germani Autissiodori sepultorum 278. CAP. 4. Elogium ecclesiæ S. Germani Autissiodorensis, & pia S. Herici ad fratres exhortatio 282. Sermo ejusdem Herici, in solennitate S. Germani recitandus 284. Appendix I, ad S. Herici lib. 2 de Miraculis S. Germani, auctore anonymo, ex Ms. Chiffletiano. 285. Append. alt. ad S. Herici historiam de Miraculis S. Germani, 287. Append. III. De miraculis S. Germani ep. Autiss. Selebiensibus, auctore anonymo. Ex hist. Selebiensi &c. CAP. 1. Auctoris præfatio ad librum 1; abscissio digiti S. Germani punita; ejusdemque in Angliam imperata translatio 290. CAP. 2. Ipsa sacri digiti ad Selebiam prodigiosa translatio 292. CAP. 3. Ejusdem ibi veneratio stabiliri cœpta miraculis 295. CAP. 4. Præfatio ejusdem auctoris, ad librum suum secundum; & aliquot S. Germani miracula ibidem facta sub Elia abbate 297. CAP. 5. Continuatio miraculorum sub eodem abbate 299. CAP. 6. Plura in uno homine Sancti prodigia; tum alia sub abbate Germano spectata 300. CAP. 7. Reliqua miracula usque ad annum Christi 1174, 302.

Genevæus episc. conf. Dolæ in Britannia Armorica 83

Gosselinus ep. conf. Metis in Belgica I. Syll. de aliquali cultu, gestis & ætate 304

Guilielmus ep. conf. Brioci in Britannia Armorica. COMM. PRÆV. Sancti ætas, genus, episcopatus, persecutiones, canonizatio, caltus, Acta eorumque scriptor 120. Vita auctore Godefrido Calvo, ex Surio. Prologus &c. 122. Miracula & Canonizatio. 125

H

Hathebrandus abbas conf. Antverpiæ in Belgio. COMM. PRÆV. § 1. Sancti notitia ex reliquiarum Antverpiam translatione 161. § 2. Illustriss. Antverpiensis episcopi diploma & Acta 163. Vita in octo lectiones distributa ex Ms. cœnobii S. Salvatoris Antverpiæ 164

Helena vidua martyr Scodevæ in Suecia. COMM. PRÆV. Sanctæ cultus apud Suecos & Zelandos; ejus vita & ætas 329. Vita, auctore, ut putamus, S. Brynolfo ep. Scarensi, ex cod. Ms. cœnobii Bodecensis. Incipit passio S. Helenæ viduæ & martyris quæ est Calendis Augusti 332

I

Ignatius Loyola conf. fundator Ordinis clericorum regularium Societatis Jesu Romæ. COMM. PRÆV. § 1. Sancti nomen & cognomen, patria 409. § 2. Locus nativitatis in Loyolæa domo; annus; parentes, fratres ac sorores; series genealogica 411. § 3. Educatio; vita militaris; propugnatio arcis Pampelonensis 412. § 4. Lectio sacra; Mons serratus; Sancti ibidem confessarius, ac mora; vestitus; imago & inscriptio 414. § 5. Iter e Monte serrato Manresam; Sancti spelunca; Exercitia spiritualia ibidem composita; tempus commorationis 417. § 6. Exercitiorum liber a quo, ubi & quando scriptus: Hujus argumenti vindiciæ 419. § 7. Argumenta alia, quibus Exercitiorum liber S. Ignatio, tamquam vero ejusdem auctori asseritur; expensa recentioris cujusdam objecta 421. § 8. Exercitiorum idea; viri in illis tradendis exercitati; fructus in Societatem Jesu singillatim, atque in universam rempublicam Christianam genetatim ex illis derivati, S. Ignatio etiamnum vivente 423. § 9. Exercitiorum liber impugnatus; examinari jussus a Sede Apostolica; deinde ab eadem approbatus ac laudatus; ejusdem libri vindiciæ 425. § 10. Aliæ Exercitiorum vindiciæ elogia 427. § 11. Sancti Barcinone in Italiam, & inde in Terram sanctam profectio; Barcinomen reversi litterarum studia, virtutes, prophetiæ 429. § 12. Monasterium meliori frugi reddere satagens, pessime mulctatur; virtutes exercitæ; elogia; suspenso spatium pœnitentiæ miro prorsus modo impetratum 431. § 13. An suspensus ille a morte sit suscitatus; socii Barcinone Sancto adjuncti; de quodam non assumpto prophetia 432. § 14. Res complutenses ac Salmanticenses 434. § 15. Adventus Lutetiam Parisiorum; calumnia occasione collegii ibidem Montis acuti Sancto impacta; exercitia pietatis, studia humaniora, hospitium 436. § 16. Excursus in Belgium; prophetia Antverpiæ edita; publica infamia Parisiis, in magnam Sancti laudem conversa; reductio hæreticorum; socii priores inconstantes 438. § 17. Primi e quibus coaluit Jesu Societas; elogia; licentiæ ac magisterii gradus in Artibus 440. § 18. Studium theologicum Parisiis; vota in Monte Martyrum; commoratio Parisiensis; discessus in Hispaniam; testimonium 442. § 19. Iter in patriam; virtutum exempla; morum emendatio; miracula, vaticinationes, ardor divini amoris; illustratum cubiculum 445. § 20. Colloquium Segobricæ de instituenda Societate Jesu; adventus Venetias 447. § 21. S. Ignatius Venetiis a S. Cajetano Thienæo non petiit admitti in Ordinem PP. Theatinorum 448. § 22. Alia argumenta, quæ isti fabellæ incommodant; Sedis Apostolicæ de ea judicium 451. § 23. Tres socii prioribus adlecti; denarius primorum Patrum numerus; Fabri fructus Parisiis; ejus ac sociorum discessus Venetias, inde Romam; Sanctus cur Venetiis relictus 453. § 24. Primi Patres gratiose a Romano Pontifice admissi; suscipiendi Ordines sacros & ecclesiastica munia obeundi facultates 455. & 25. Declarata Sancti adversus criminationes innocentia; primitiæ sacræ ubi & quando celebratæ 457. § 26. Famosa apparitio S. Ignatio facta in agro Romano; ingressus in Urbem; tradita Exercitia 439. § 27. Albanetana apud monachos Benedictinos Sancti in condendis Societatis Jesu Constitutionibus institutio commentitia; primorum Patrum de constituenda Societate deliberationes 461. § 28. Variæ Patrum determinationes circa Societatem instituendam; facultas prædicandi ac confessiones excipiendi in Urbe & ejus districtu 464. § 29. Romanæ inopiæ per Ignatium succurrit Margarita Austriaca; hujus ad ipsum litteræ, acta Emin. Contareni apud Pontificem pro Societate; labores Patrum in Italia; Societas fertur per apparitionem promota 466. § 30. Societas opportuno tempore instituta; ejusdem fines ac media 468. § 31. Alia quædam media Societati propria; ejus vivendi modus; duæ proprietates ei cum aliis religiosis communes 470. § 32. Origo nominis Societatis Jesu; ejusdem impugnatio 471. § 33. Extrema ad abolendum e Societate hoc nomen tentata; audacia cujusdam episcopi Romana auctoritate repressa; nominis ejusdem commendatio ex re quadam mira; objectiones contra illud 473. § 34. Societas Jesu a S. Ignatio, & ab aliis, ut fertur præcognita, antequam condita; principalis ejusdem auctor ac secundarius; primus item ejusdem Præpositus Generalis quorum suffragiis electus 474. § 35. Suffragia Patrum pro electione S. Ignatii in Præpositum Generalem; item declaratio duplex S. Francisci Xaverii circa Societatis Jesu Constitutiones, ex autographis eorum; quando illud munus Ignatius inierit 477. § 36. S. Ignatii & sociorum tunc Romæ exsistentium professio consignata scripto; autographa absentium; professio Patrum Romæ in manibus commissarii Benedictini non edita; quomodo Ignatius generalatum sit auspicatus; conversio hæretici; primi Societatis provinciales; instauratio Decretalis Innocentii III 479. § 37. Ordinis Cartusiani cum Societate Jesu Coloniæ inita familiaritas ab anno 1543, aucta deinceps & propagata; ejusdem Ordinis Lutetiæ Parisiorum erga nostros benevolentia 482. § 38. Sententiæ quibus sanctus Pater ac Socii ejus a publica infamia liberantur ad Ribadeneiræ lib. 3, cap. 13, 484 § 39. Dignitates ecclesiasticæ hominibus Societatis ab Ignatio præclusæ; regi Romanorum circa Canisium utcumque factum satis; nonnulla circa Claudium Jaium, S. Fr. Borgiam ac Lainium in hac materia 486. § 40. Gesta ab Ignatio in liberanda Societate a feminarum cura 487. § 41. Sacri Cardinalium Collegii, ac deinde Julii PP. III in Ignatium & Societatem benevolentia; conventus Patrum in Urbem; approbatio & dignitas Constitutionum 489. § 42. Mirabiles Ignatii sensus in condendis Constitutionibus; harum confectio pluribus titulis veneranda; abdicatio generalatus a Sancto pertentata; res Indicæ; collegium Germanicum 491. § 43. Litteræ illustrium personarum in Hispania, Italia ac Gallia ad S. Ignatium scriptæ circa collegia Societatis Jesu 493. § 44. Ferdinandi ad S. Ignatium litteræ de collegio Viennensi, componendo catechismo, conscientiæ suæ negotiis, conficiendo a viris Societatis compendio theologico pro Germania contra hæreses 495. § 45. Ferdinandi I epistolæ ad S. Ignatium, & gesta ad fundandum collegium Pragense 498. § 46. Ex epistolis Alberti Bavariæ ducis ad S. Ignatium elucidantur ac confirmantur res a nostris gestæ Ingolstadii ac fundatum ab eodem duce collegium 501. § 47. Testimonia originalia a S. Ignatio in Italia & Sicilia in favorem Societatis obtenta, occasione decreti Sorbonici adversus eamdem Societatem lati 502. § 48. Testimonia in laudem Societatis data in Hispania, Lusitania, Germania ac Belgio, occasione ejusdem decreti Sorbonici; illius in Hispania prohibitio 505. § 49. Societas Belgica; S. Ignatii in gubemanda Societate administer; gratia apud Marcellum PP. II, ac Paulum IV. 507. § 50. Sancti morbus; mors ejusque adjuncta 508. § 51. Alia nonnulla circa Sancti obitum, & ejusdem adjuncta ex antiquis documentis eruta 511. § 52. Apparitio, miraculum, concursus, sepultura, novus in Societate vigor 513. § 53. S. Francisci Xaverii & aliorum e Societate Jesu concepta de S. Ignatio æstimatio 515. § 54. De S. Ignatii sanctitate quid senserit P. Petrus Ribadeneira 516. § 55. Viri illustres externi, meritorum S. Ignatii præcones 518. § 56. Quanto in pretio fuerit S. Ignatius apud Cardinales Gasparem de Quiroga, Franciscum Mariam Taurusium &c. 520. § 57. Vultus ac corporis conformatio; vestitus, afflicta valetudo, effigies, scripta 521. § 58. Alia quædam S. Ignatii scripta 523. § 59. Chronicon breve ab anno 1521, usque ad 1543; ulterius deinde continuatum usque ad Sancti obitum 524. § 60. De S. Ignatii virtutibus, ac primo de oratione 526. § 61. Donum lacrymarum ac deliciæ cælestes, ex affectu erga sanctissimam Trinitatem 528. § 62. Externa inter orandum reverentia; animi collectio; nonnulla piæ affectionis puncta. 529. § 63. Pia erga SS. Eucharistiam, Jesum mediatorem ejusque Virginem matrem & S. Ignatium martyrem affectio 531. § 64. Caritas erga proximum; gratus erga bene merentes animus 534. § 65. Alia quædam erga bene meritos officia; mansuetudo & amor pacis 536. § 66. Alia mansuetudinis Ignatianæ specimina; amor Dei 537. § 67. Humilitas S. Ignatii ac data circa eam documenta 539. § 68. S. Ignatii obedientiæ exempla ac documenta 541. § 69. Alia obedientiæ specimina ac documenta 543. § 70. Sancti erga Christi Vicarium, præsules ecclesiasticos ac principes seculares observantia 545. § 71 Amor voluntariæ paupertatis 547. § 72. Qualis paupertas Societati Jesu a suo conditore præscripta; animi ejus magnitudo 548. § 73. Alia magnitudinis animi ejus specimina 550. § 74. Dantur reliqua, ex constantia in rebus magnis. Æquabilitas animi; victoria qua homo seipsum vincit 552. § 75. Alia de victoria sui documenta; examen particulare; afflictatio corporis, castitas, modestia, sermo 554. § 76. Severitas in vindicanda religiosa disciplina 557. § 77. Alia vindicatæ religiosæ disciplinæ exempla; fuga novitatum; modus puniendi defectus ac delatoribus credendi 559. § 78. Severitas in immorigeris, ineptis & in malo obstinatis e Societate dimittendis 561. § 79. Alia quædam in expurganda ab ineptis Societate exempla; benignitas erga eos qui inde dimitti vellent 563. § 80. Solicitudo paterna in curandis subditorum corporis & animi morbis; reverens eorum erga Sanctum affectus; alia ipsius erga illos intimi amoris argumenta 563. § 81. Alia, quæ Ignatii in regendo suavitatem commendant 568. § 82. Qualem se præbuerit Sanctus Pater erga novitios 570. § 83. Industria in formandis Societatis Jesu præsidibus; frequens communicatio litterarum 572. § 84. Apophthegmata quædam ascetica S. Ignatii 574. § 85. Nonnulla Sancti placita circa scholasticos, magistros litterarum humaniorum ac Præpositum Societatis Generalem; donum pacis procurandæ; studium erigendorum in Germania Seminariorum, ac propagandæ Hierosolymis Societatis Jesu 575. § 86. Virtutes S. Ignatii, ac documenta ascetica, testimonio P. Oliverii Manarei confirmata, pars 1, 2 & 3, 578 &c. § 87. Spiritus propheticus; notitia arcanorum 584. § 88. Vultus cælesti luce illustratus; apparitio; mirum in dæmones imperium 585. § 89. Miracula a Viro sancto patrata fuisse, Ribadeneira non negavit 588. § 90. Reliquæ pro miraculis S. Ignatii a Ribadeneira assertis vindiciæ 590. § 91. Vita prima ex ore S. Ignatii excepta & scripta a P. Ludovico Consalvo a Camera S. J.; Perpinianus Vitam ejusdem Sancti conscribere meditatus; Didacus Paiva Andradius quid & quando scripserit 591. § 92. Vita a P. Petro Ribadeneira scripta 593. § 93. Notæ in Vitam a Ribadeneira vulgatam; ejusdem vindiciæ; res gestæ Sancti a Maffeio & Orlandino editæ 596. § 94. Vitæ ab aliis vulgatæ; monumenta nostra Romana Mss 598. § 95. Prima sepultura & translationes corporis S. Ignatii, referuntur a pag. 599. § 96. Breves in translationem secundam ac tertiam observationes pro identitate, stabili possessione, ac perpetua præsentia corporis S. Ignatii Romæ. Corpus venerabilis servi Dei Roberti Cardinalis Bellarmini in sepulcrum Sancti delatum 602. § 97. Acta pro canonizatione S. Ignatii sub Clemente PP. VIII; cultus publicus Romæ inchoatus 603. § 98. Beatificatio promota atque obtenta sub Paulo PP. V; Decretum S. Congreg. Rituum 606. § 99. Publica Urbis & orbis lætitia in dicta beatificatione; eadem cælitus prodigiis comprobata; Breve Pauli PP. V, quo Beati Officium ac Missa extenditur ad totam Societatem; gesta sub laudato Pontifice pro canonizatione 608. § 100. Litteræ Ludovici XIII Francorum regis, pro Beati canonizatiotione; Gregorii XV ad illas reponsoriæ 610. § 101 Relatio facta Gregorio PP. XV super vita, sanctitate, actis canonizationis ac miraculis S. Ignatii: deducuntur tres partes, a pag. 611. § 102. S. Isidoro proximus in canonizatione S. Ignatius; elogium ejus; dies istius solennitatis, sententiæ Cardinalium circa eam prolatæ 619. § 103. Reliqua purpuratorum Patrum super B. Ignatii canonizatione suffragia 621. § 104. Suffragia archiepiscoporum & episcoporum; Gregorii XV responsio, decretum & sententia 623. § 105. Indulgentiæ, collecta pro Missa Pontificia, Bulla canonizationis; propagatio cultus in Hispania; eadem alibi petita 624. § 106. Officia Sancti propria 625. § 107. Indultum peculiare circa recitationem Officii S. Ignatii; ejus olim conclavia, nunc sacella domestica Romæ, & sacra ibidem ipsius lipsana 627. § 108. Cranium S. Ignatii in sacrario domus professæ Societatis Jesu Romæ; an & quid apud PP. Camaldulenses prope Tusculum in Latio? 628. § 109. Alia sacra lipsana Romæ, in Hispania, Gallia, Coloniæ Agrippinæ 630. § 110. Sacra lipsana in Germania & Belgio 632. Acta antiquiss. a P. Ludovico Consalvo S. J. ex ore Sancti excepra: & a P. Hannibale Codretto ejusdem S. J. in Latinum conversa. Præfatio scriptoris 634. CAP. 1. Vita militaris, vulnus in propugnatione Pampelonensi, sanatio, lectio sacra, apparitio; donum castitatis, desiderium itineris Hierosolymitani ac vitæ perfectioris 635. cap. 2. Discessus e patria, gesta in Monte serrato ac Manresæ 637. CAP. 3. Scrupuli; cælestes favores; iter Barcinonense 639. CAP. 4. Adventus Romam, Venetias, Hierosolymam, atque ad loca sacra 642. CAP. 5. Adventus in Apuliam, Venetias, Ferrariam, ac Genuam; captus pro speculatore, contemnitur tamquam demens; studia Barcinone ac Compluti 644. CAP. 6. Carceres Compluti ac Salmanticæ 646. CAP. 7. Studia Lutetiæ Parisiorum, & alia ibidem gesta 649. CAP. 8. Adventus in patriam, virtutes ibi exercitæ; iter in ulteriorem Hispaniam; deinde in Italiam; famosa ibidem apparitio ac gesta 651. Vita altera, auctore R. P. Petro Ribadeneira S. Ignatii synchrono ac familiari conscripta. Ex editionibus Plantiniana anni 1587, & Coloniensi anni 1602, hic recusa. Prologus auctoris ad Lectorem 655. Item Prologus ad Fratres S. J. ibid. CAP. 1. Natales S. Ignatii, vita in seculo acta, ad meliorem conversio 658. CAP. 2. Profectio in Montem serratum; ibidem gesta, vita Manresæ instituta; scrupuli 661. CAP. 3. Divinæ illustrationes; Exercitiorum spiritualium liber, gravis morbus 664. CAP. 4. Iter Hierosolymitanum, perlustratio locorum sanctorum; reditus in Hispaniam; studia litterarum Barcinone 667. CAP. 5. Acta Compluti & Salmanticæ; profectio Parisios 671. CAP. 6. Studia Lutetiæ Parisiorum, officia caritatis in invidiam vocata 674. CAP. 7. Liberatio a publica virgarum infamia; socii Sancto adjuncti; reditus in Hispaniam 676. cap. 8. Accusationes Venetiis; adventus Sociorum, labores in Veneta ditione 679. CAP. 9. Socius a S. Ignatio curatus; lustratæ academiæ, apparitio Domini Jesu; ingressus in Urbem; mora Sancti in Monte Casino 682. CAP. 10. Deliberatio de constituenda Societate; magna Romæ tempestas; Ignatii ac sociorum, tum intra tum extra eam labores; S. Franciscus Xaverius ac Simon Rodericus in Indias destinati 684. CAP. 11. Confirmata a Paulo PP. III. Societas; mirum Dei in ea constituenda consilium 688. CAP. 12. Alia, in Societate constituenda divinæ providentiæ argumenta 692. CAP. 13. Orthodoxa fides apud Indos propagata 694. CAP. 14. Electio Ignatii in Præpositum Generalem, ipsius ac patrum professio; Sancti regimen; S. Francisci Xaverii in Indiam & aliorum alio profectio 698. cap. 15. Varia Societatis collegia, ejusdem amplior a Sede Apostolica confirmatio 701. cap. 16. Pia Romæ opera; varia collegia, obitus P. Petri Fabri 704. CAP. 17. PP. Cartusiani mirifice erga Societatem affecti; malefacta pro benefactis S. Ignatio repensa; Societas a cura feminarum liberata; aditus ad honores ecclesiasticos præclusus 707. CAP. 18. Varia Societatis collegia; ejusdem elogium a Magistro Generali Ordinis FF. Prædicatorum datum; nostri Africam, Siciliam ac Brasiliam ingressi 711. CAP. 19. Societas a Julio PP. III. confirmata, Instituti idea 714. CAP. 20. Plenior Instituti ac formæ Societatis descriptio 718. CAP. 21. Ejusdem descriptionis prosecutio 720. CAP, 22. Institutum Societatis Jesu a Gregorio PP. XIII confirmatur 723. CAP. 23. De collegiis, quæ habet Societas Jesu, ad instituendam juventutem 726. CAP. 24. Reliqua ejusdem argumenti commoda expenduntur 730. CAP. 25. Voluntas deponendi regimen Societatis, ejusdem Constitutiones, collegium Romanum & alia quædam in Hispania; nostri ab archiepiscopo Toletano ibidem vexati; provincialatus Lainii, mors Jaii 734. CAP. 26. Collegium Germanicum; obitus & elogium S. Francisci Xaverii 737. CAP. 27. Lustrata a nostris Corsica; Exercitia spiritualia ad fidei Quæsitores delata; collegia ac distributæ in Hispania provinciæ, varia collegia; collegii Sorbonensis contra Societatem decretum. CAP. 28. Duo e Societate Euangelii præcones a barbaris interempti; alter Æthiopiæ patriarcha creatus; seditio Cæsaraugustana in laudem Societatis conversa, varia collegia 743. CAP. 29. Societas in variis provinciis propagata; S. Ignatii obitus 746. CAP. 30. Gravissimorum virorum de S. Ignatio judicia; habitudo corporis 748. CAP. 31. Oratio ac familiaritas cum Deo 750. cap. 32. Caritas erga proximos; animi submissio 753. CAP. 33. Perfectæ obedientiæ exempla & documenta a Sancto data, imperium in animi affectus 756. cap. 34. Moderatio & efficacia sermonis; severitas benignitate temperata 759. CAP. 35. Commiseratio, animi magnitudo 762. cap. 36. Rerum spiritualium peritia 765. CAP. 37. Aliæ in rebus spiritualibus S. Ignatii industriæ 768. CAP. 38. Prudentia in rebus gerendis ac vigilantia 770. CAP. 39. Miracula a S. Ignatio patrata 773. Gloria posthuma. Ex variis qua scriptis qua impressis documentis. CAP. 1. Gloria posthuma e loco natali. § 1. Domus Loyolanæ idea; sacellum sancti Patris 777. § 2. Ulterior sacelli notitia; Sancti lipsanotheca, collegium, ædes sacra 778. § 3. Publica erga sacrarium Loyolanum veneratio; miracula 780. § 4. Alia miracula; Loyolana domus quomodo Societati Jesu acquisita 782. CAP. 2 Gloria posthuma S. Ignatii ex commoratione apud Manresanos ac Barcinonenses. § 1. Spelunca aliaque loca Manresæ Sancto honorifica 783. § 2. Alia venerationis specimina; cælestes favores; Spelunca Societati Jesu data 785. § 3. Exercitia spiritualia post Sancti mortem laudata; usus eorum in Societate, & apud viros sanctos &c. 786. § 4. Usus Exercitiorum apud Italos, ac Venetenses in Britannia minore 788. § 5. Usus Exercitiorum in ditione Subalpina, & adjunctis ei provinciis 789. § 6. Sanctus apud Barcinonenses post mortem gloriosus 790. CAP. 3. Gloria Sancti POSTHUMA ex miraculis. § 1. Miracula usque ad annum Christi 1600 in Italia ac Sicilia patrata 792. § 2. Miracula ad annum usque 1600 in Hispania 795. § 3. Miracula in Balearium insularum majore, Germania & India, quibus additur unum in Belgio anno 1610, 797. § 4. Miracula per S. Ignatium edita ab anno 1591 ad 1616. Pars 1, 2 & 3, a pag. 799. § 5. Miraculorum ab anno 1566 usque ad prædictum annum 1616 supplementum & continuatio usque ad 1628, ex centum miraculis a P. Daniele Bartolo excusis, Vitæ S. Ignatii lib. 5. Pars 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ad pag. 820. § 6. Miraculorum ac beneficiorum supplementum & continuatio usque ad annum 1730. Classis prima ex Italia a pag. 822. Classis 2 ex Sicilia 824. Reliqua ad Siciliam spectantia miracula 827. Classis 3, ex Hispania; ac primo ex Arragonia 829. Alia ibidem miracula 832. Ex Catalonia aliisque Hispaniæ locis 834. Classis 4, ex Sabaudia ac Germania 836. Classis 5, ex Prouincia Belgica. CAP. 4. Gloria posthuma ex imaginibus, ac patrocinio tutelari; singularis erga Sanctum veneratio § 1. Imago Munebregana, Guadianensis, Antiquariensis, Regalbutana, ac Crembsiensis 840 § 2. Sanctus in variis Hispaniæ Italiæque locis &c. patronus tutelaris 842. § 3. Singularis erga Sanctum veneratio in Belgio, Germania, America. 844. CAP. 5. Gloria Sancti POSTHUMA ex ædibus sacris, honore sepulcri, apparitionibus. § 1. Templa Romæ, in Belgio & alibi 845. § 2. Gloria sepulcri S. Ignatii ex sacello Romano 847. CAP. 6. GLORIA S. Ignatii POSTHUMA ex Societate Jesu, quam instituit. § 1. Gloria ex SS. Teresia, Philippo Nerio & Carolo Borromæo in Societatis fundatorem derivata 849. § 2. Gloria Sancti e beato exitu eorum qui moriuntur in Societate Jesu 851. Auctarium circa beneficia patrocinio S. Ignatii attributa 852

Imiterius confessor in comitatu Burgundiæ. SYLL. de cultu 306

Joannes Columbinus fundator Ordinis Jesuatorum, prope Senas in Tuscia. COMM. PRÆV. § 1. Antiquus Beati cultus ex variis monumentis 333. § 2. Diversi Actorum scriptores eorumque auctoritas 335. § 3. Elegans Beati elogium seu vitæ compendium ex Fastis Senensibus 337. § 4. Aliqua in longioribus Actis omissa & controversa 339. § 5. Miracula intercessione Beati patrata 341. § 6. Corpus Beati, diu incorruptum & integrum, tandem dissolvitur, & pars capitis & ossium, olim furto ablata, adhuc in diœcesi Ariminensi invenitur 342. § 7. Jesuatorum origo, nomenclatura, exercitia & vestitus 344. § 8. Jesuatici Ordinis progressus, regulæ, statuta, consuetudines & privilegia 346. § 9. Jesuatorum institutum, diu frustra impugnatum, ac tandem Pontificia auctoritate exstinctum 349. § 10. Monialium Jesuatarum institutum adhuc perseverans, Ordinis origo, leges, & præcipua primæ adjutricis gesta 351. Vita auctore Joanne Baptista Rossi S. J. ex editione Romana ad ordinem historicum reducta. CAP. I. B. Joannis patria, stirps, cognomen, parentes, prima studia, conjugium, proles, negotia & munera ante conversionem administrata 354. CAP. 2. Mira & subita ejus conversio ad bonam frugem ex lectione Actorum S. Mariæ Ægyptiacæ 356. CAP. 3. Consentiente uxore, votum castitatis ab ipso emissum, & alia pietatis exercitia obita 357. CAP, 4. Electio socii, & ejusdem ad similem apostolicæ vitæ normam inductio 359. CAP. 5. Morbus Beati, occulta fuga ad nosocomium, & vexatio ex parte uxoris suæ ob pauperem ac vilem vivendi modum 360. CAP. 6. Mirificus orantis Beati splendor, benigna Christi susceptio sub forma leprosi, divina consolatio, & tandem his miraculis emollita uxoris durities 362. CAP. 7. Omnimoda bonorum suorum abdicatio, vehemens paupertatis amor, & prodigiosus honoris contemptus 365. CAP. 8. Fervens illius erga Christum amor, aliquot discipulorum delectus, & dura eorumdem probatio 367. CAP. 9. Insignis duorum juvenum conversio & constans eorum fervor 370. CAP. 10. Senense fratrum Prædicatorum cœnobium, opera B. Joannis Columbini ad strictiorem paupertatis & disciplinæ observantiam redactum 372. CAP. II. Indictum B. Joanni exsilium a magistratu Senensi, divina ob id vindicta, subita injustæ expulsionis revocatio, & amica ad reditum invitatio 373. CAP. 12. Commoratio ejus in urbe Aretina; prodigiosa unius socii sanatio, & alia ibidem gesta 374. CAP. 13. Profectio Tifernum, mira quorumdam conversio, inimicorum reconciliatio, monialium ad strictiorem paupertatem reductio, & crebra cum episcopo Tifernate conversatio 376. CAP. 14. Magnus concionum fructus in variis Tusciæ locis, pietas Pisanorum a beato Joanne laudata, verbum Dei in aliis urbibus dissiminatum, & nonnulli discipuli collecti 378. § 15. Horrida Beati pœnitentia, expetita illius instructio a Corsignanensibus, pervicax Monticellanorum duritia, obtenta tamen paucorum conversio, & ibidem subita ulcerosi viri sanatio 380. CAP. 16. Uberes concionum fructus in Monte Alcino collecti, morbus omnium sodalium B. Joannis Columbini, & repentina unius per ipsius preces sanatio 382. CAP. 17. Columbini absentis apparitio alteri facta, cognitio rerum longe distantium, discessus ex Monte Alcino, miracula in itinere patrata, adventus Ascianum, & copiosa seminati ibidem verbi divini messis 284. CAP. 18. Reditus Beati ad urbem Senensem, pristinus disciplinæ ac paupertatis rigor apud moniales S. Abundii ab ipso restitutus, consobrina exhortatione ejus & miraculo ad severam vivendi methodum adducta 385. CAP. 19. Diversa miracula quæ in vita Beati contigerunt 387. CAP. 20. Discessus B. Joannis ex urbe Senensi Viterbium; ingeniosa adolescentis in illo itinere industria, ut Beati discipulus fieret, & alia memoratu digna quæ Viterbii gesta sunt 388. CAP. 21, Profectio Beati Cornetum; receptio Urbani PP. in portu Cornetano, discessus Viterbium, congregatio illius a summo Pontifice approbata, & uniformis habitus omnibus sociis præscriptus 390. CAP. 22. Falsa B. Joannis sociorumque accusatio, innocentia illorum post examen comperta, eadem vestium forma omnibus a Romano Pontifice data, pius vivendi modus probatus, & alia paternæ benevolentiæ signa ipsis exhibita 392. CAP. 23. Reversio Beati ad urbem Senensem, morbus in itinere, pia testatio ante sumptionem sacri Viatici, & postrema ad discipulos suos monita 394. CAP. 24. Pius B. Joannis obitus, indicia sanctitatis post mortem secuta, honorificæ exsequiæ, & sepultura in monasterio S. Abundii 397. Miracula quæ ab obitu Sancti usque ad annum 1435 contigerunt, auctore Feo Belcaro, ex Italicis Actis &c. 398. Alia miracula quæ seculo 16 patrata sunt, auctore Paulo Morigia, ex Italica Jesuatorum historia 400. Appendix. De scriptis & documentis B. Jo. Columbini 402. § 1. Sensa B. Jo. Columbini de fide, spe, & caritate erga Deum & proximum 403. § 2. Documenta ejusdem Beati de sublimi quodam orationis genere, de mortificatione, voluntaria paupertate, mundi contemptu & patientia 405. § 3. Doctrina illius de humilitate, timore Domini, prudenti regimine & studio perfectionis 406

Joannes miles. Cultus apud Græcos, elogia, veneratio publica CPoli 148

S. Julitta mart. Cæsareæ in Cappadocia. COMM. PRÆV. Cultus, elogia, tempus ac locus martyrii, Acta ex S. Basilio magno 141. Elogium auctore S. Basilio magno &c. Sancta inique oppressa rejicitur in judicio, quia Christiana; in igne martyrium consummat illæso corpore; gloria posthuma 143

L

Lucilla, Flora, Eugenius & alii Romæ COMM. PRÆV. § 1. Antiquus horum Sanctorum cultus, incertum martyrii tempus, & ambigua eorum ab aliis distinctio 13. § 2. Varia tum Mss. tum impressa Actorum exemplaria, eorumque antiquitas 16. § 3. Diversa recentiorum auctorum judicia de Actis horum Sanctorum 18. § 4. Verosimilis Actorum cum aliis confusio, & manifesta eorumdem mutua imitatio 21. Acta ex Ms. codice Cathedralis ecclesiæ Aretinæ 23. Acta alia auctore S. Petro Damiani, ex Romana editione ejus operum. Prologus. CAP. 1. Harum sanctarum Virginum pietas, captivitas, & in captivitate libertas 25. CAP. 2. Virginum e captivitate liberatio, reditus Romam, & martyrium una cum suo raptore 26. Appendix De posthuma eorumdem martyrum gloria § 1. Prima sacrorum corporum sepultura, & eorum translatio ad diœcesim & urbem Aretinam 27. § 2. Variæ ecclesiæ in Italia, Hispania & Gallia reliquias SS. Floræ Lucillæ & Eugenii sibi vindicant 29. § 3. Reliquiæ SS. Eugenii, Antonini & Theodori, quæ in Germania esse existimantur 31

Lupus episc. conf. Trecis in Gallia, COMM. PRÆV. § 1. Sancti cultus: reliquiæ earumque translationes 51. § 2. Elogia quædam Sancto nostro recitata, maxime a S. Sidonio Apollinari 54. § 3. Acta ejus antiqua, tum brevia, tum longiora, eorumque ætas & meritum 56. § 4. Locus & annus Sancti natalis, parentes, educatio, nuptiæ 59. § 5. Ejusdem vita monastica apud Lerinenses; primordia episcopatus; Legatio in Britanniam cum S. Germano ep. Autissiodorensi 61. § 6. Gesta ejus post reditum in Britanniam; liberatio Trecarum ab Attila; secessus in montem Latisconem, & inde Matisconem, ejusque causa 64. § 7. Reditus ejus ad ecclesiam suam; ad S. Sidonium gratulatoria; tempus felicis obitus 66. § 8. Miracula S. Lupi post obitum facta 68. Acta antiqua auctore anonymo, ex cod. Valcellensi Ms. collato &c. 69. Acta recent. auctore anonymo ex Ms. Ultrajectino, collato &c. CAP. 1. S. Lupi natales, educatio, nuptiæ, vita monastica, electio ad sedem Tricassinam 72. CAP. 2. SS. Lupi & Germani expeditio in Britanniam adversus Pelagianos 73. CAP. 3. Fides Catholica restituta Britannis per SS. Lupi & Germani prædicationem & miracula 75. CAP. 4. Attilæ irruptiones in Gallias; martyrium SS. Memorii & sociorum ejus; Trecarum immunitas ab Hunnorum vastatione; Attilæ interitus 77. CAP. 5. Asperrima vita S. Lupi, & quædam ejus miracula 80. Cap. 6. Ejusdem apud omnes veneratio; discipuli, obitus & sepultura 81

M

Mamas & Basiliscus martt. Cultus ex Fastis Græcis 149

Martha V. Christi Servatoris hospita, Tarascone in Provincia: COMM. HIST. § 1. Cultus ex sacris Fastis aliisque venerationis monumentis. 4. § 2. Martha Tarasconensium Gloria. 6. § 3. Augustior theca Ludovici XI Franciæ regis aliaque ejusdem loci decora & Sanctæ ipsius miracula. 8. § 4. Gesta S. Marthæ, ex Officio Avenionensi 9. § 5. Cultus S. Marthæ extra Provinciam, reliquiæ, miracula alia, templaque ipsi dicata 11

Martyres 12 Romani. Notitia ex Fastis Græcis 180

Martyres 350 monachi anonymi in Syria secunda. Ex Martyrologio Romano 305

Maxima, Donatilla & Secunda Tuburbi in Affica COMM. PRÆV. De palæstra martyrii ejusque tempore, cultu & Actis 146. Martyrium ex S. Adonis Martyrologio 147

N

Neotus conf. in Anglia. COMM. PRÆV. § 1. Sancti cultus & Actorum scriptores 314. CAP. 2. Aliquæ Actorum circumstantiæ examinantur 316. § 3. Reliquiæ & variæ earum translationes 318. Vita, auctore anonymo, ex cod. Beccensis monasterii in Normannia, collato &c. Prologus 319. CAP. 1. Sancti clara stirps, parentes, studia, vita monastica, virtutes, sacerdotium, & exigua corporis statura 320. CAP. 2. Vita solitaria, Romana peregrinatio, cœnobii constructio, sanctitatis fama & stupenda miracula in hujus Sancti gratiam patrata 322. CAP. 3. Sancti miraculum, auxilium, monita, prædicationes; morbus, mors & sepultura 324. CAP. 4. Prophetia Sancti completa, apparitio illius post mortem Ælfredo regi facta, relata ejus auxilio victoria de paganis, eorumque conversio ad fidem Christianam 326

O

Olavus rex & martyr, Nidrosiæ in Norvegia. COMM. HIST. § 1. Cultus antiquitas & propagatio 87. § 2. Acta, eorumque auctoritas; notitia brevis parentum & majorum S. Olavi 89. § 3. Patria, tempus natale, educatio, expeditiones piraticæ 91. § 4. Baptismi ejus tempus ac locus; reditus in patriam, regnique primordia 94. § 5. Jus civile & canonicum ab eo conditum; liberatæ provinciæ; pax facta cum rege Sueciæ; zelus pro religione Christiana, pietas singularis & quotidiana, Sigurdi obitus 96. § 6. S. Olavi mansuetudo & clementia; nuptiæ; labores ad stabiliendam in provinciis ethnicis rem Christianam 98. § 7. Olavi Sueci obitus; Sancti pietas & clementia; Vossensium aliorumque conversio; filius S. Olavo natus; insularum submissio; gesta in Uplandis 100. § 8. Sancti bellum cum Canuto Magno; miraculum geminum; fuga in Russiam ob corruptos a Canuto subditos 102. § 9. Reditus ejus in Norvegiam; pugna & martyrium; regni tempus 105. § 10. Sancti corporis sepultura, elevatio, decoratio, incorruptio vegeta quotannis observata, pluraque inter hæc miracula 108. § 11. Ejusdem corporis translationes variæ, asserta incorruptio, status modernus, aliaque ad reliquias pertinentia 110. Acta brevia auctore anonymo, ex Passionali Ms. cœnobii Bodecensis. CAP. 1. Sancti conversio; labores ejus apostolici non minus quam regii; martyrium 113. CAP. 2 Miracula mortem ejus consecuta 115. Appendix miraculorum S. Olavi regis ac martyris, ex variis monumentis 117

Onesimus & socii martt. Puteolis in Campania. Ex Officio proprio 175

P

Pater, mater ac duo filii. Cultus ex duobus Mss. Græcis 43

Petrus episc. conf. Ravennæ in Italia. COMM. PRÆV. Petrus qui Ravennæ colitur, non junior sed senior dicendus 181 Vita ex Agnelli libro Pontificali 182 Prosper episc. conf. Aureliani in Gallia. Sylloge de cultu & ætate 82

R

Rufinus mart. Assisii in Umbria. COMM. CRIT. Unusne an plures sancti Rufini Assisii celebrentur 150. B. Petri Damiani sermo de S. Rufino martyre 151. Ejusdem hymnus de ipso S. Rufino, breviter ejus martyrium comprehendens 154

Rufus, Priscus & XIV alii martt. verosimiliter Tuburbitani. Ex Hieron. 148

S

Seraphina. Ex Marlliis 38

Simplicius, Faustinus & Beatrix Romæ. COMM. PRÆV. Cultus horum Martyrum: reliliquiæ; Acta. Acta ex editis Mombritii & plurimis Mss. 34

T

Tatwinus episcopus conf., Cantuariæ in Anglia. Sylloge de cultu & gestis 159

Terentius confessor, Faventiæ in Æmilia Italiæ. COMM. PRÆV. Sancti cultus probatus, Acta magis incerta 154 Vita ex Ms. verosimiliter Faveñtino 155

U

Ursus episc. conf. Autissiodori in Gallia. Sylloge de cultu, ætate, gestis & sepultura 158

INDEX APPENDICIS,
Juxta ordinem dierum.

De B. Bartholomæo Vicentino, tom. 1, die prima 854. Eodem tomo & die, de SS. Felice & Moderato, ibid. Eodem tomo die 11 Julii; de S. Juvenale patriarcha Hierosol. COMM. HIST. § 1. Sancti cultus & elogia 855. § 2. Sylloge gestorum ejus 857. § 3. Accusationes adversus ipsum, & vindiciæ 860. Tom. II Julii die VI, 863. Ad appendicem diei VI, pag. 447. De B. Hugone peregrino 864. Ad diem VII Julii. De S. Wolfilaico, ibid. Ad diem X Julii. De reliquiis S. Alexandri M. filii S. Felicitatis 864. Ad diem XI Julii. De S. Amabili virgine, Rothomagi in parthenone S. Amandi. De S. Læto puero M. Pruvini in Briegio seu Bria Galliæ. Syll. De cultu & Actis Dominica 2 Julii. De S. Marcellina virgine ad diem XVII Julii 866. Ad diem XX Julii. D. S. Marino presbytero confessore Autissiodori in Gallia. 869. Vindiciæ breves pro Hispanica S. Jacobi prædicatione. Contra R. P. Michaëlem a S. Maria, magistrum sacræ Theologiæ, ex Ord. FF. Eremitarum S. Augustini. § 1. Resuscitatæ hujus controversiæ origo, progressus ac materia explicantur 869. § 2. Argumentum de tempore divisionis Apostolorum frustra nobis ab adversario objicitur 871. § 3. Præcipuum adversarii argumentum refellitur ac enervatur 875. § 4. Alia quædam R. P. Michaëlis argumenta obiter diluuntur 878. § 5. Aliquot effugia adversario occluduntur 881. § 6. Adversarius constringitur incluctabili auctoritate S. Hieronymi, quam frustra tentat eludere 885.

INDEX CHRONOLOGICUS

SECULO I.

S Martha Christi Servatoris hospita celebris in Provincia Galliæ 8

SECULO II.

Sub finem floruit S. Calimerus episc. Mediolanen. martyr 171

SECULO IV.

Anno 359 obiit S. Felix PP. II & martyr 43

An. 378 natus est S. Germanus Autissiodorensis episcopus 193

An. 390 S. Expletius ep. conf. Metis 157

SECULO V.

Floruit S. Prosper ep. Aurelianensis 82

Obiit S. Lupus ep. Trecensis in Gallia 51

An. 425 Petrus, Senior non junior dicendus, Ravennatum episcopus obiit 181

An. 429 missio S. Germani in Britanniam 195

An. 448 signatur ejus obitus 184

An. 488 scribitur ejus vita 255

An. 460 creditur obiisse Gosselinus Metensis ep. 304

SECULO VI.

Monachi CCCL anonymi MM. in Syria 2 305

SECULO VII.

S. Genevæus ep. Dolæ in Britannia Armorica 83

Constantinus Patriarcha CPolitanus 48

Floruerunt sancti fratres Bantus & Beatus 307

SECULO VIII.

An. 734 Obiit S. Tatwinus ep. Cantuarien. conf. 159

SECULO IX.

An. 877 aut circiter obiit S. Neotus conf. in Anglia 314

SECULO XI.

Floruit S. Olavus rex Norvegiæ & martyr 87

Item S. Helena vidua, martyrium etiam passa 329

SECULO XII.

S. Hathebrandus abbas conf. in Frissa 161

SECULO XIV.

Anno 1367 confirmatus est Ordo Jesuatorum 390 Eodem obiit ejus fundator S Joannes Columbinus 397

SECULO XV.

An. 1428 Jesuatorum Ordinem tuetur Martinus PP. V. 350

An. 1491 Natus est S. Ignatius Loyola 411

SECULO XVI.

Anno 1521 Globo tormenti bellici læditur S. Ignatius 413

1522 Sacræ militiæ tirocinium ponit 415

1540 Societatem a se institutam confirmari curat 462

1556 Ad laborum præmium a Deo evocatur 510

An. 1568 Amissum sac. corpus S. Germani Autissiodor. 187

SECULO XVII.

Anno 1609 Inter Beatos refertur S. Ignatius a Paulo PP. V. 608

An. 1622 Canonizatur a Gregorio PP. XV. 619

An. 1668 Jesuatorum Ordo supprimitur a Clemente PP. IX. 351

NOTITIA FIGURARUM
Ornantium hunc tomum.

Præfigitur solitum operis frontispicium.

Item effigies serenissimæ Archiducis Mariæ Annæ, cui tomus ipse inscribitur.

Lipsanotheca S. Marthæ pag. 8

SS. Abdon & Sennen 130

Theca reliquiarum S. Hathebrandi 163

Effigies S. Joannis Columbini 346

Vicus, vulgo La Storta, prope Romam 461

Effigies S. Ignatii Loyolæ 523

Sigillum S. Ignatii 532

Imago B. V. Cæsaraugust. olim S. Ignatii 533

S. Ignatii chriographum 632

Candelæ reliquum candelabro insertum 633

Ara argentea Loyolana 780

Antiqua domus Loyolana, collegium, sacellum ibid.

Numisma in memoriam conditæ ædis sacræ collegii Romani 845

Ara & sacellum S. Ignatii Romæ 848

ERRATA CORRIGENDA.

Pag. 11 num. 35 lin. 2 perfidiæ, lege perfidæ.
P. 18 n. 32 deest verbum in marginalibus; probatur, videtur, aut simile.
P. 46 n. 15 lin. 12 eum l. cum.
P. 62 n. 56 lin. 27 anni 426, l. 425.
P. 312 in annotatis lit. a, Zozimo l. Zosimo.
P. 337 n. 34 lin. 1 damnare non potuit l. non damnare non potuit.
P. 341 litt. B in additione prosterius l. posterius.
P. 368 n. 110 lin. 7 quæsius l. quæsitus.
P. 424 n. 81 lin. 21 revocatæ l. revocata.
P. 425 n. 84 in margine personis l. ac personis.
P. 429 n. 107 l. 17 propitius l. propitia.
P. 435 n. 132 in margine quem Deus l. litteratium defectum Deus.
P. 457 n. 255 l. 7 exemplum est l. extat exemplar.
P. 468 n. 308 l. 14 ponuntians l. pronuntians.
P. 482 n. 380 l. 2, invenio l. ita fere invenio.
P. 501 n. 483 l. 4 cap. 15 l. cap. 19.
P. 506 n. 506 l. 23 Deo primum tuæ, l. Deo primum, tuæ.
P. 513 n. 547 l. 5 patri l. patris.
P. 520 n. 587 l. 2 paragrapho 54 l. paragr. 55. Ibid. lin. 3 paragrapho 51 l. paragrapho 53.
P. 523 n. 600 l. 1 Ribadeneira modo assignatus l. Ribadeneira in Catalogo Scriptorum S. J.
P. 558 n. 778 in marg. præside- l. præsides.
P. 566 n. 817 l. 10 lectionet abstinere l. lectione abstineret.
P. 578 n. 879 l. 4 transcribi l. prius transcribi.
P. 581 n. 901 l. 4 tranquililtas l. tranquillitas.
P. 584. n. 919 l. 6 170 l.170.
P. 585 n. 921 l. 18 260 l. 260.
P. 610 n. 1042 l. 4 numero proximo l. proxime.
P. 640 n. 27 in marg. para come l. para comer.
P. 668 n. 68 l. 3 percunia l. pecunia.
P. 670 lin. ult. in annotatis ibidem lit. e l. in dicta Vita num. 41.
P. 673 n. 96 in marg. prohibitus l. prohibiti.
P. 684 n. 150 in marg. umbuit l. imbuit.
P. 691 n. 188 l. 29 frustra l. frusta.
P. 700 n. 231 l. 2 Broerus l. Broetus.
P. 732 n. 379 l. 19 edididit l. edidit.
P. 734 n. 386 l. 7 Bransbergæ l. Brunsbergæ.
P. 752 n. 477 l. 11 perfueretur l. perfrueretur.
P. 786 n. 61 in marg. heteradoxo l. heterodoxo.
P. 820 n. 274 in marg. Juvenem. l. Juvenis.
P. 823 quæ num. 288 habentur, pone num. 287.
P. 824 n. 296 l. 9 rosas l. rosis.
P. 838 n. 389 l. 3 Oenoponti l. Oeniponti.
P. 839 n. 396 l. 1 patratum l. Antverpiæ patratum.
P. 849 n. 452 l. 8 de trium l. de quatuor.


Juli VII: 29. Juli
USB-Stick Heiligenlexikon als USB-Stick oder als DVD


Seite zum Ausdruck optimiert

Empfehlung an Freunde senden

Artikel kommentieren / Fehler melden

Suchen bei amazon: Bücher über Acta Sanctorum: Einleitung Juli VII

Wikipedia: Artikel über Acta Sanctorum: Einleitung Juli VII

Fragen? - unsere FAQs antworten!

Im Heiligenlexikon suchen

Impressum - Datenschutzerklärung

Sie könnnen sich mit Klick auf den Button Benachrichtigungen abonnieren und erhalten dann eine Nachricht, wenn es Neuerungen im Heiligenlexikon gibt:


Sollte hier eine Anzeige erscheinen, deren Anliegen dem unseren entgegensteht, benachrichtigen Sie uns bitte unter Angabe der URL dieser Anzeige, damit diese Werbung nicht mehr erscheint.
Lesen Sie vorher bitte unsere Erläuterungen auf der Seite Warum Werbung und wie sie funktioniert.