Ökumenisches Heiligenlexikon

Acta Sanctorum der Bollandisten
Einleitung Oktober XIII           Band Oktober XIII           Anhang Oktober XIII

Einleitung Oktober XIII

Oct. XIII

Van Hecke, Josephus
Bossue, Benjaminus
De Buck, Victor
De Buck, Remigius

Acta Sanctorum Octobris ex Latinis & Græcis aliarumque gentium Monumentis, servata primigenia veterum Scriptorum phrasi, Collecta, Digesta, Commentariisque & Observationibus Illustrata a Josepho van Hecke, Benjamino Bossue, Victore & Remigio de Buck, Societatis Jesu Presbyteris Theologis. Tomus XIII quo dies trigesimus, trigesimus primus et partim vigesimus nonus continentur.

Paris
Apud Victorem Palmé, Via Des Saints-Peres, 76 1883

[8], xliv, [8], 1003 p.; ill.

ACTA
SANCTORUM
OCTOBRIS
EX LATINIS ET GRÆCIS ALIARUMQUE GENTIUM MONUMENTIS SERVATA PRIMIGENIA VETERUM SCRIPTORUM PHRASI
COLLECTA DIGESTA
COMMENTARIIS ET OBSERVATIONIBUS ILLUSTRATA
A
JOSEPHO VAN HECKE, BENJAMINO BOSSUE, VICTORE ET REMIGIO DE BUCK
SOCIETATIS JESU PRESBYTERIS THEOLOGIS
TOMUS XIII
Quo dies trigesimus, trigesimus primus et partim vigesimus nonus continentur.

PARISIIS
APUD VICTOREM PALME, VIA DES SAINTS-PERES, 76 MDCCCLXXXIII

[Praefatio]

ACTA SANCTORVM OMNIVM
ANNVNTIATA A. MDCVII
PVBLICARI COEPTA A. MDCXLIII
INTERMISSA A. MDCCXCVI
RESVMPTA A. MDCCCXXXVII

Prodit tandem post innumeros labores, post angustias et ærumnas, post infinita tædia, post morbos et mortes, quatuor hagiographorum postumus fœtus, mensis Octobris tomus tertius decimus, Acta sanctorum ejusdem mensis ad metam adducens. Quodsi præcedentibus tomis editis in lucem, quasi læto eventu, prædecessoribus nostris hagiographis sibi gratulari licuit; nos, post persoluta hujus tomi auctoribus funera, eorum postumos labores quasi collectas reliquias sero tandem in lucem publicam mittentes, mœror potius decet ac luctus. Diros enim morbos longumque languorem ac mortes acerbas vidimus carissimorum hominum, quorum aliqui, a sedibus suis avulsam sparsisque per capita viarum lapidibus dirutam, Bollandiani operis molem e ruderibus excitaverant, excitatam continuis incrementis auxerant, alii in novi operis subsidium adsciti, præclaro ingenio, scientia solida, ingenti eruditionis pondere, labore indefesso, quasi columnæ totius ferme operis fabricam portabant. Quos omnes, illa temporis intercapedine quæ duodecimum inter et tertium decimum tomum Octobris extenditur, fera mors rapuit, sive senio consumptos, sive floridæ juventutis exultantes viribus plenaque felicissimi ingenii maturitate præpollentes, sive longo succedentium malorum incursu fractos, tum morborum vi, tum animi ægritudine ac mœrore. Hæc inter quis studiis locus? Studebant nihilominus, documenta futuro volumini conquirebant, materiem trutinabant fingebantque; labore tamen haudquaquam sedato aut continuo, sed crebris non tam interspiramentis quam violentis abruptionibus hiulco. Morbi violentia nunc unum sternebat, nunc alterum; alium obtusa oculorum acies a pulpito diu ac libris abstinuit, duos repentina mors e mediis sustulit libris. Fuitque quum tres scriptores nullo opere ad apicem perducto obiissent, ut relictas lucubrationes ad incudem revocandas quartus susciperet; qui quum ipse adversa valetudine usus, sæpe etiam increscente vi morbi, ad extremum adduceretur, tandem supremum diem obiit, relicta multarum lucubrationum farragine. Tunc vero pendebant
      opera interrupta minæque
Murorum ingentes.

Supererant ex antiquioribus duo, quorum unus senio gravis, studendi scribendique labori tantum non impar, præter tentatas multorum Actorum materias nihil conferre potuit. Alter suis unius humeris totum voluminis opus imposuit, immodico labore vires fregit, ac valetudine aliquantum affecta, post curas ingentes dirasque ærumnas, eo pervenit ut sub prælum opus mitteretur. Sed lenti fuere progressus tardæque moræ, quum ecce iterum repentina mors nec opinantes socios fefellit virumque sepulcro tradidit. Tunc iis qui supererant gravissima cura incubuit edendi scripta, non sua sed aliena, pluraque imperfecta, quæ supremam auctoris manum frequenter desiderabant. Urgebant interim amicorum clamores, objurgationes fratrum, præpositorum instantia, irrisiones etiam nonnullorum hominum, convicia tanto liberius jacientium quanto minus qua de re, quamque gravi ac molesta ageretur, ipsi intelligere poterant. Factum tamen est quod fieri debuit, atque ipsum volumen, mora quidem longiore sed necessaria, quarto tandem anno absolutum fuit proditque in lucem. Ultimus interim prædecessorum nostrorum, labente tertio impressionis anno, e vivis sublatus, ante vitæ finem invenit quam studiorum suorum ultimos fructus vidisset typis traditos.

Si quis fortassis requirat cur juniores socii senioribus non succurrerint neque in partem laboris successerint, responsum breve esto: sapientissimo moderatorum decreto sancitum fuerat ut seniores suum absolverent volumen, juniores interim sequentis mensis Novembris primum volumen præpararent, quod et fecerunt. Quæ ergo in præsenti volumine leguntur, eorum sunt quorum nomina præferunt, sociorum Bollandianorum nunc vita functorum; si enim hinc inde suppetias tulimus, ut fit ab aliorum auctorum postuma scripta edentibus, id tanti non est ut nostro nomine signemus.

Et sic benevolo lectori carissimorum virorum, prædecessorum nostrorum, supremos laborum fructus tradimus. Deum vero Optimum, Maximum, cujus ad majorem gloriam et honorem Bollandianum opus inchoatum fuit ac perpetuis curis promotum, toto corde exoramus ut scriptoribus benedicere dignetur, intellectum illuminando, augendo vires, labores prosperando, perducendo opus nostrum ad optatum finem glorificandi Deum in sanctis suis.

CAROLUS DE SMEDT, PRESB. S. J.
GULIELMUS VAN HOOFF, PRESB. S. J.
JOSEPHUS DE BACKER, PRESB. S. J.

Sudante sub prælo hoc volumine, unus ex nobis, anno 1880, bibliothecas Urbis Romæ lustrabat ad colligenda documenta pro tomo primo mensis Novembris. Qui, quum ad audientiam Summi Pontificis admissus paterno Sanctissimi Domini nostri de Actis Sanctorum frueretur colloquio, hanc opportunitatem nactus, Sanctitati Leonis XIII candide aperuit animi sui dubitationem circa duos viros quorum nomina in Martyrologio Romano recensentur, Theodotum videlicet ac Stachyn, episcopos, Laodiceæ illum, hunc Byzantii; quorum prior immerito inter sanctos videretur descriptus, posterioris elogium cum certa historia componi haud posse videretur. Quibus benigne auditis, Pontifex de utraque causa ad Sacrorum Rituum Congregationem referri jussit. Relatum fuit de Theodoto quidem paucis post diebus; de Stachy vero nondum agi cœptum erat, quum jam commentarius de ejus Actis *, qui in hoc volumine prodit, typis fuit impressus.
De Theodoto brevem commentariolum, ad finem quem diximus conscriptum, Eminentissimo Domino Cardinali Bartolini, S. R. Congregationi præfecto, socius noster tunc tradidit; de Stachy ipsissimus hujus voluminis commentarius ad eumdem Cardinalem transmissus fuit. Qui Cardinalis, pro humanitate sua, sequentes literas, observantiæ nostræ testimonium, rescribere dignatus est, quas hic subjungere visum.
Romæ, die 24 februarii anni 1883.
Reverendissime Pater,
Litteras accepi Paternitatis Tuæ mihi gratissimas, quibus hisce litteris meis libentissime respondeo. Causa illa salebrosa de Theodoto Laodiceno severissimo examini subjecta fuit in Sacrorum Rituum Congregatione, sententiis etiam requisitis a viris in historia ecclesiastica peritissimis. Modo fere omnia documenta ita præsto sunt, ut quamprimum hæc causa a Sacrorum Rituum Congregatione judicanda sit in ordinario plenissimo conventu. Itaque Theodoti Laodiceni negocium ad finem properat. Nunc Paternitas Tua ad me misit commentariolum de Actis SS. Stachyos et sociorum. Cum illud attente perlegissem, observavi argumenta quibus Patres Bollandiani utuntur ad labefactandam legendam de hujus sancti Stachyos episcopatu Constantinopolitano gravioris momenti esse. Quapropter vix erit judicium absolutum de Theodoto Laodiceno, statim ad examen vocabitur penes Sacrorum Rituum Congregationem causa de episcopatu Constantinopolitano sancti Stachyos, ut etiam hac super re judicium rite proferatur. Interim magnis laudibus prosequendi sunt clarissimi Patres Bollandiani, quia obsequentes præscriptionibus Benedicti XIV, si aliquid invenerint in Martyrologio Romano quod emendatione indigeat, solliciti sunt ad Sacrorum Rituum Congregationem illud deferre, cui hisce in negociis, utpote tribunali Sanctæ Sedis, sententiam unice pronunciare competit.
Hanc propitiam nactus occasionem, meos existimationis et benevolentiæ sensus Paternitati Tuæ exprimere delector. Vale.
Paternitatis Tuæ
Devotissimus servus verus,
Dominicus Cardinalis Bartolinius, S. R. C. Præfectus.
Reverendissimo Patri Guillelmo van Hooff e S. J.

[Annotata]

* Hic commentarius legitur pag. 687; cujus initium, quum incuria typographi fœdatum fuerit, emendatum lege pag. 928. De utriusque causa, Theodoti nempe ac Stachyos, quum primum judicium prolatum fuerit, in ANALECTIS BOLLANDIANIS, quorum quotannis unum volumen in quatuor fasciculos divisum prodit, fideliter referemus.

FACULTAS
R. P. PRÆPOSITI PROVINCIÆ BELGICÆ S. J.

Quum tres theologi Societatis nostræ in lucem prodire posse censuerint tomum decimum tertium Actorum Sanctorum mensis Octobris, collectum et illustratum a Josepho Van Hecke, Benjamino Bossue, Victore et Remigio De Buck, Societatis ejusdem presbyteris theologis; ego infrascriptus præpositus provinciæ Belgicæ, potestate mihi facta ab Adm. R. P. Petro Beckx, ejusdem Societatis præposito generali, concedo facultatem hunc tomum in lucem edendi. In quorum fidem hasce literas, manu propria subscriptas consuetoque officii sigillo munitas, dedi Bruxellis die tertia aprilis anni MDCCCLXXXIII.


L. S.���������J. VAN REETH, S. J.

APPOBATIO ORDINARI

Imprimatur.

Mechliniæ, die 11 Aprilis 1883.
���������VICT. AUG. CARDINALIS DECHAMPS ARCH. MECHLIN.

PROTESTATIO AUCTORUM

Quod olim protestati sunt decessores nostri in hoc de Actis Sanctorum opere se servatas velle Urbani papæ VIII constitutiones; neque suis aliorumve hic relatis commentariis aliud pondus tribui quam sit historiæ ab hominibus errori obnoxiis scriptæ: idem nos ante hunc tomum tertium decimum Octobris protestamur.

ELOGIA PATRUM
EDUARDI CARPENTIER, HENRICI MATAGNE ET JOSEPHI VAN HECKE *

DE PATRE EDUARDO CARPENTIER

Natus erat Pater Eduardus Carpentier in vico Flandriæ Occidentalis cui nomen est Meulebeke, anno 1822, die 26 martii. In Societatem Jesu fere vicennis cooptatus est, die 28 septembris anni 1841. Licet jam tum tenuissima uteretur valetudine, egregia nihilominus mortificationis, apostolici zeli suique abnegationis ab ipso tirocinio edidit documenta. Quo Truncinii absoluto, post repelitam ibidem rhetoricam acceptasque Namurci philosophiæ scientiarumque naturalium disciplinas, quum ante suum in Societatem ingressum, jam in Rollariensi minori seminario, inter omnes studiorum æmulos impigro labore, prompta tenacique memoria, acutissimo intellectu, multiplici eruditione, sagaci in disceptandis doctorum opinionibus judicio longe excelleret, statim a moderatoribus, præcocis ingenii fructus mox daturus, Patribus hagiographis in collegio Bruxellensi socius additus est. Simul etiam mathesim rhetores, cæterosque discipulos linguam anglicam docere jussus, ipse sponte sua pauperes pueros, in schola quam dominicalem vocant, doctrinæ christianæ præceptis suscepit imbuendos.

Postquam sese per quinque annos ad conscribendas criticeque annotandas sanctorum Vitas præparasset, et in omnes ecclesiasticæ scientiæ partes excurrisset, eam Lovanii annis quatuor penitus hausit, iterumque, peracto Truncinii tertio probationis anno, ad scriptores Bollandianos, eorum in posterum collega et æmulus, Bruxellas rediit, anno 1856, ubi per decem continuos annos, æger corpore sed mente fervidus animoque robustus, indefessam præstitit operam.

Arduam sibi provinciam præcipue assumpserat elucidandi Acta sanctorum orientalium, et ad eum finem illarum regionum difficillima idiomata sibi familiaria efficere satagebat, multumque in iis profecerat. Cujus tamen laboris fructus colligere prohibuit præmatura mors, absolutis tantummodo quatuor illius generis commentariis. Horum tres, qui versantur circa sanctos Æthiopes, Frumentium nempe Habessinorum apostolum, Elesbaam regem cum septem monachis, et Teclam Haimanot item monachum, continet proximus tomus duodecimus Octobris. Præcesserat in tomo decimo commentarius de SS. Aretha, Ruma et sociis, martyribus Negranæ in Arabia, non minus centum complectens paginas, quibus religionis christianæ apud Arabes progressus accurate descripti leguntur. Præterea tomo nono ab eximio hagiographo illustrata exhibentur Acta S. Fintani seu Munnu, abbatis in Hibernia, et B. Joannis Boni, eremitæ Augustani in Italia. Denique et manuscripta apud nos servatur Disquisitio historica de Æthiopibus orientalibus sive Habessinis, ab origine gentis usque ad sæculum IV christianum; deque regno Saba et regina Saba. Accedit regum Æthiopum chronologia usque ad sæculum VII. Cui lucubrationi quantum laboris impenderit, testantur non solum ipsa scriptionis moles, sed et reperta post ejus mortem ingens adversariorum copia, præsertim computationum, quibus secundum astronomicæ scientiæ formulas siderea phænomena apud Æthiopes notata diligenter expendendo, intricatam chronotaxim enodare et perspicere molitus fuerat. Ultimam tamen manum, ingravescente morbo præpeditus, operi imponere nequivit.

Norunt ii qui in familiari optimi Patris consuetudine vixere, quot quantaque omni die, afflicta semper valetudine et pene desperata, dederit ille religiosarum virtutum argumenta. Hic indicasse sufficiat eum, licet tot scientificis laboribus onustum, numquam tamen a rerum spiritualium æstimatione, amore et praxi remisisse animum. Quamvis enim totus libris suis videretur immersus, in deliciis potissimum habebat, quantum ei per obedientiam liceret, proximum consilio, literis missis, opere quovis et sacro præsertim juvare ministerio. Plurimis annis ad meditationem Fratres nostros coadjutores disposuit, tradita eis contemplationis materia. Multis etiam annis confessarii munus explevit tum fratrum suorum domi, tum fidelium in templo. Pro ea deinde qua pollebat linguarum peritia, Anglorum Germanorumque, Bruxellis magno numero degentium, ad catholicam fidem Ecclesiamque adducendorum opportunitatem undecumque aucupabatur. Amplius viginti protestantes, quos inter primæ sæpe notæ viros, scimus ab eo fuisse instructos et ad hæresim abjurandam Ecclesiæque sacramenta recipienda præparatos.

Ut eam qua flagrabat in Deum pietatem et in seipso foveret et in aliis excitaret, genuinam illam Societatis nostræ devotionem, cultum scilicet sacratissimi Cordis Jesu, omnimodo propagare statuit; et quo melius id assequeretur, in gallicum sermonem convertit typisque vulgavit Novenam aliquam a Patre Manfredini, Societatis olim secretario, italice conscriptam. Sicut in corum caput, ita in sanctos omnes, nostræ præsertim Societatis, pio afficiebatur amore; cujus publica fuerunt testimonia libri ab eo in lucem editi: Piissima Praxis in honorem S. P. N. Ignatii, nec non B. Joannis Berchmanni Vita, a Patre V. Cepari quondam descripta, iterum prelo subjecta, additis annotationibus anecdotisque documentis; quæ profecto additamenta ad beati juvenis causam Romæ promovendam non parum visa sunt conferre.

Ethnicos ad veram fidem adducendi percupidus, ab ipso suo in Societatem ingressu posteaque sæpe Americæ Indiarumque missiones enixe a superioribus postulaverat. Quæ quidem animi Dei gloriam anhelantis desideria, non apostolicos labores impertiendo, sed longam per totam vitam ægritudinem, diversos eosque gravissimos morbos ac continuos fere tribuendo dolores, invictamque ei patientiam cum omnimoda sui in manus Dei resignatione elargiendo, Dominus Jesus exaudire visus est.

Porro, fractis omnino viribus et totius corporis, inferiorum præsertim membrorum, grassante paralysi, benigniori cœlo confisi superiores eum, sin minus vires, at saltem aliquid valetudinis æquiori regionis temperie sperantes recuperaturum, Monœcum, ad littus mediterraneum Galliam inter Italiamque situm, ubi perpetuo quasi vere gauderet, mittere decreverunt, anno 1865 ad finem vergente. Eorum spem fraudavit eventus: tribus enim quibus Monœci vixit annis, adeo paralysis crevit ut inde in Belgium revehi non potuerit. Mirabilem autem patientiæ, pietatis omniumque virtutum testificationem dedit P. Eduardus, tum Patribus collegii Monœcensis, tum subinde cognatis suis Patribusque nonnullis provinciæ Belgicæ Monœcum occasione data invisentibus. Tandem magnum sui relinquens omnibus desiderium, plenus meritis (dicere eheu! non fas est diebus), placide in Domini amplexu obiit, die vigesima nona octobris, anno hujus sæculi sexagesimo octavo, ætatis suæ quadragesimo septimo.

[Annotata]

* Ut paulo superius in præfatione nostra dictum est, intra quindecim annorum spatium qui ab edito tomo duodecimo Octobris elapsi sunt, ad superas sedes migrarunt sex hagiographi quorum nomine tomus ille inscriptus est: anno 1868 Eduardus Carpentier, annos vix quadraginta sex natus; anno 1872 Henricus Matagne, qui ætatis trigesimum nonum nondum attigerat; quos secuti sunt anno 1874 Joseph Van Hecke, anno 1876 Victor De Buck, anno 1880 hujus frater Remigius, ac denique anno 1882 Benjaminus Bossue. Horum effigies et breve vitæ compendium pro more Actorum lectoribus exhibenda: quæ tamen ita distribuenda censuimus, ut trium priorum præsenti volumini, reliquorum tomo primo Novembris, mox in lucem dando, præmitterentur.

DE PATRE HENRICO MATAGNE

Die 7 julii anni 1872 Pater Henricus Matagne, subitanea sanguinis in cerebrum congestione ictus, vocis et, ut conjicere licet, mentis usu amisso, festine sacris morientium sacramentis inunctus, et post tantillum temporis, hora nona vespertina, Bruxellis in collegio Sancti Michaelis vita functus est. Natus est Namurci die 24 septembris anni 1833, parentibus honestate morum et fide magis quam re familiari locupletibus. Inde a pueris mira discendi cupidine accensus, Fratribus a Doctrina Christiana nuncupatis erudiendus traditur. Sub eorum disciplina, quam postea semper commendavit, ita profecit ut decennis inter alumnos alterius infimæ grammaticæ in collegio Namurcensi Societatis Jesu adscriptus, facile omnium princeps factus, anno subsequente ad Grammaticam mediam transierit.

Qua inceperat, perrexit ire via, tum varias Europæ linguas addiscendo, tum quidquid omnis æci literarum cultores præstantius protulerint curiose perlegendo, donec, absoluto humaniorum literarum curriculo, sub annum 1849 coram Gubernii juratis summa laude graduatorum examen subiret. Inde Namurci in collegio Societatis biennio philosophiæ et scientiis naturalibus operam dedit. Sed ut erat parentum suorum amantissimus, eis subveniendi gratia, nactus opportunitatem, sodales suos pretio edocebat; et ea ætate qua cæteri magistro indigent, factus ipse magister, non minore laude quam successu æquales erudivit. Nativa enim ingenii sui acie et judicii sapientia obscura pellucide proponebat et difficilia scite solvebat; ideoque a sodalibus res arduas interrogabatur, et hoc eo facilius quo se benigniorem in omnes exhibebat. Ne vero tempus vacandi studiis deesset, et a somno et ab honestis animi relaxationibus detrahebat; immo et inter prandendum librorum paginas perstringebat. Nil mirum itaque eum anno 1851 omnium applausu philosophici certaminis palmam retulisse.

Eodem anno, Societati Jesu dato nomine, die 25 septembris Trunciniense tirocinium ingressus est. Ibi rudem specie magis quam re naturam emollire edoctus, postea proclivi in omnes caritate officia quæque tum nostris tum externis præstare studuit. Semper illi cum mente consonans lingua maximam apud omnes conciliavit gratiam, quos nuda nec fucata veritas non offenderet. Quo felici exitu inferiores scholas exegerat, eodem superiora studia absolvit, postquam, confecto tirocinio, duos annos in collegio Namurcensi docendo simul et privatim philosophiam relegendo, et annum unum, scriptoribus Bollandianis datus socius, Bruxellis consumpserat. Vigesimo septimo ætatis anno nondum expleto sacerdos factus, quum in fine cursus theologici publicas theses de universa sacra scientia propugnasset ac tertium peregisset probationis annum, Gandavi rhetoricam scholaribus, Lovanii Scripturam Sacram et linguas orientales nostris theologis prælegit, idque per biennium utrobique, donec anno 1865 hagiographis Bruxellensibus accensus est.

Uberrimi in hagiologicorum studiorum campo fructus ab eo colligendi spem faciebant tum florens ætas et validæ, ut videbantur, vires, tum nativum ingenii acumen et firmitas, et mira ejus peritia, non solum fere omnium Europæ linguarum, sed etiam multarum orientalium. Cujus peritiæ quanta, dum anno 1863 rhetoricam Gandæ docebat, jam esset existimatio, palam fecit quod, quum venum exponenda esset locupletissima bibliotheca defuncti nuper eximii philologi Ludovici van Alstein, rogatus est Pater Henricus ab iis qui licitationi præerant, ut eos libros accurate describere dignaretur qui orientali idiomate diversi generis erant conscripti; quod et summa omnium satisfactione perfecit. Paulo post operi hagiographico strenue se accinxit. Nam quum Bollandiano cœtui adjunctus fuisset mense septembri anni 1865, tomo duodecimo Octobris jam fere ad prelum prompto, quæ adhuc paranda erant et commentariis adornanda nonnullorum sanctorum orientalium Acta, ita brevi tempore instruxit, ut anno sequenti, cum cæteris quæ idem volumen complectitur, nec certe iis imparia, typis edi potuerint. Sunt autem hi commentarii de SS. Capitolina et Eroteide, martyribus Cæsareæ in Cappadocia, de S. Diomede, martyre Leucopoli in Caria, de S. Neophyto, episcopo et martyre Urbnissii in Georgia, de Abramio, episcopo Ephesino, de S. Zenobio, presbytero medico Antiochiæ, de S. Jacobo, episcopo Sarugensi in Mesopotamia, et de S. Anna, moniali Constantinopoli. Eodem anno 1867 summopere placuit omnibus collegii bollandiani sociis ut Pater Henricus Matagne Londinum tenderet, conquisiturus documenta hagiologica tum syriaca tum armeniaca, quibus in prosecutione operis uterentur. Quantam operam navaverit, testantur apographa sane multa, ejus manu descripta et in museo nostro sedulo asservata. Tunc et animo concepit utile ac grande consilium conficiendi, ad normam Anni Slavici P. Joannis Martinov, Annum quemdam catholico-syriacum, qui hagiographis indigitaret viros aut vitæ sanctitate aut sanguinis pro Deo effusione præclaros, quorum res gestas illustrandas haberent; apud Syros enim, in calendariis, sæpissime catholicis heterodoxi immixti leguntur.

Domum ex Anglia reversus, maxima diligentia nonnullos commentarios, qui in edendo tomo XIII Octobris usui fuerunt, inchoavit; et interim non semel pro temporum opportunitate de rebus ad religionem vel ad scientias spectantibus scriptitavit. Quum enim anno 1870 Bruxellis, ob festa sæcularia sacrosancti Sacramenti dicti a Miraculo celebrior supplicatio agenda esset, impiorum caterva quemdam adhibuerunt qui facti veritatem impugnaret. Iste famosum edidit libellum quem, rogantibus suis, eodem anno in periodico Precis historiques, nuncupato, pagg. 357 et seqq., Pater Henricus docte impugnavit. Alias in periodico gallico Revue des questions historiques, mense aprili anni 1871 et mense januario anni 1872, de Alexandro VI, Pontifice Romano, scripsit contra R. P. Ollivier, O. P., solo veritatis ductus amore; unde et laudatus fuit ab his, culpatus ab illis.

Fuit regularis disciplinæ observantissimus, solida pietate insignis et ad salutem animarum procurandam promptus. Tempore seriarum moniales, religiosos et sacerdotes exercitiis spiritualibus excolebat. Sub festa paschalia, annis singulis, in pago Ougree juxta Leodium sito, rudium confessiones excipiebat. Toto anno decurrente, Bruxellis mulieres pœnitentes misericordias Domini edocebat. Quorum laborum præmium, ut speramus, jam consecutus est a Domino Jesu, qui solemni sermone edixit: Beati misericordes, quoniam misericordiam consequentur.

DE PATRE JOSEPHO VAN HECKE

Die 27 julii anni 1874, Truncinii, in domo probationis Societatis Jesu, vita cessit alter a restituta Societate operis Bollandiani instaurator, R. P. Josephus Van Hecke, qui ultra annos triginta illustrandis Actis Sanctorum operam dedit. Quantos labores subierit, dum ex obedientia ad grande majorum suorum opus prosequendum vocatus, tomo VII Octobris parando incubuit, ipse et in libello de prosecutione operis Bollandiani et in præfatione istius voluminis explicuit. Dilecti vero Patris et vim ingenii et judicii sapientiam et rerum ecclesiasticarum certam scientiam extollere, supervacaneum est, quum a tomo septimo Octobris ad tertium decimum ejusdem mensis inclusive, septem volumina, quibus Acta Sanctorum illustravit, has egregias dotes notas jam fecerint. Singularis ejus laus est, quam cum eximio P. Van der Moere communem habet, Bollandiani operis molem e ruinis excitasse. Museum bollandianum inchoavit. Missis per universam Europam literis, eruditorum hominum studia movit ut, sive transmissis documentis, sive indicatis codicum manuscriptorum thesauris in bibliothecarum scriniis latentibus, cœpto operi faverent. Sparsa per privatorum domus actorum apographa ac rei hagiographicæ instrumenta, antiqui musei bollandiani spolia, magna ex parte recuperavit, alia necessaria subsidia sedulo comparavit. Ex iis quæ seorsim a collegis edidit, sat erit meminisse dissertationem doctoris Wegener de B. Carolo Bono ex danico in gallicum sermonem translatam, et quæstiones de jure canonico plurimas scripto solutas.

Natus erat Brugis anno 1795, die sexta januarii, patre Petro et matre Maria Maes, parentibus honestate ac fide inter cives suos omni commendatione dignis; qui, quod hæreditate acceperant, filio tradiderunt, timorem Domini et invictam in Dei cultu constantiam. Vix pueris egressus ac prima literarum rudimenta edoctus, Roslariam mittitur, ubi anno 1807 in schola linguæ gallicæ et introductionis ad linguam latinam primas palmas retulit. Absolutis anno 1812 humaniorum literarum studiis, eodem præmio iterum donatus est, postquam toto studiorum decursu inter sodales et ingenii acie et prompto ad discendum animo ut plurimum emicuisset. Hoc ipso anno 1812, die 29 junii, suppresso jam ex mandato Napoleonis imperatoris collegio, Brugas revertitur, ibique, magistro reverendo Domino De Foere, rhetoricæ studuit.

Qualem vero hoc juventutis suæ tempore pietatem, quales erga Deum sensus aleret, manifestum fecit, quando die secunda octobris anni 1814, in pago Rumbeke, tironibus Societatis Jesu adscribi voluit. Animo forti ac generoso, quæ renascentis in Belgio Societatis fata fuerunt, et ipse tulit. Passus est cum sociis omnes molestias, quas inter alios Cretineau Joly tom. VI, cap. VI Historiæ Societatis enarravit. Patria exul, ut Deo secundum evangelica consilia serviret, in Helvetiam migravit, ubi ab anno 1819 ad annum 1830 commoratus est. Primum Brigæ in domo probationis Fratres suos humaniores docuit literas; mox ad sacram theologiam sese applicuit. Deinde, suscepto die decima octobris anni 1822 sacerdotio, in eadem domo Brigensi anno 1823 iterum humaniora et anno subsequenti theologiam docuit. Anno 1824 Friburgum Helvetiorum a superioribus missus, renuntiatus est lector juris canonici; quo munere functus est annos novem Friburgi, duos Romæ, Gandæ sex, donec anno 1838, ad instaurandum opus Bollandianum vocatus, Bruxellas venit. Nemo autem miratus est virum tam recti judicii, et solvendarum juris ecclesiastici quæstionum jam apprime peritum, ex eo tempore multam et apud episcopos et apud omnem clerum tam regularem quam sæcularem gratiam esse consecutum, et fere sine intermissione in rebus arduis interrogatum fuisse, idque eo sæpius quo facilior ad eum aditus patebat. Cæterum hilari vultu omnes excipiebat, et ut erat natura jocosus, non semel facete dictis dejectos animos recreavit.

Enarranda superessent opera quæ ad Dei gloriam et animarum salutem pius Pater exercuit. Sed, ut erant humilia et in secretis potius quam in oculis hominum peracta, jam magna parte memoria ceciderunt. In partibus Helvetiorum, vix sacerdotio initiatus, tempore feriarum sacras apud ruricolas missiones obivit, et eo quidem successu ut futurus eximius concionator prænuntiaretur. In Belgio clerum ac religiosorum familias et præsertim canonicos sacri Ordinis Præmonstratentis annuis exercitiis excoluit. Bruxellis etiam per annos plures in refugio Sanctæ Mariæ Magdalenæ mulieribus pœnitentibus a confessionibus fuit. Commendat ad hæc hominem, quod ex iis fuit qui designati fuerunt a superioribus Societatis ad studiorum rationem revisendam. Tandem anno 1869, laboribus fractus, annum ætatis suæ septuagesimum quartum agens, collegis!collegis suis valedixit et Brugas requiem quæsiturus contendit. Nec diu optata hac sede fruitus est; nam, ingravescente senio, ita memoria et intellectu minui cœpit, ut sub annum 1873 Truncinium, in valetudinarium ægrotis sublevandis optime paratum, deducendus fuerit. Hic miserrimam vitam quam sui ruina trahebat, brevi post beata, uti sperare fas est, morte mutavit.

MARTYROLOGIUM
EX CODICE BERNENSI 289.

BHL Number: 0652

[Praefatio]

Exscripsi ex codice hoc martyrologium manu mea, qua fieri potuit diligentia, ita ut servarem et orthographiam et distinctiones verborum, nihil addens, nihil omittens. Copiam relegi iterato studio, eamque dono bibliothecæ virorum spectabilium Bollandistarum… Spero autem fore ut patres reverendissimi quam citius edant hoc martyrologium, quo non solum Acta Sanctorum, sed tota iam longe devoluti temporis historia lucem accipere possit. Valete, patres reverendissimi, et memores estote mei.

Berolini, 20 Junii 1875.������ Wilhelmus Ferdinandus Arndt,
Philosophiæ doctor, in Monumentis Germaniæ edendis sodalis.

Est codex Bernensis 289 membranaceus sæculi VIII vergentis vel IX incipientis. Martyrologium incipit inde a folio 52 verso; in fol. 52 recto sistunt verba: Amalbertus fuit custos sancti Pauli, manu sæc. X exarata. Fuisse olim codicem Mettis servatum, docent additiones ibi factæ *. Postea Bongarsii fuit, tum cum reliquis huius viri libris in bibliothecam Bernensem migravit, unde mihi ad copiam parandam misit v. cl. Steiger bibliothecarius, cuius benevolentia igitur semper mihi erit prædicanda. Duabus est exaratus columnis, dies rubro colore sunt insignitæ… Additiones Mettenses a Jaffeo exscriptas vulgavit E. Dümmler in libro Forschungen zur deutschen Geschichte, XIII, 596 sqq.

INCIPIT EPISTOLA CHROMATI ET ELIODORI EPISCOPORUM AD HIERONIMUM PRESBYTERUM.

Domino sancto fratri Hieronimo presbytero Chromatius et Eliodorus episcopi in Domino salutem. Cum relegiosissimus augustus Theodosius Mediolanensium urbem fuisset ingressus, universos episcopos Italiæ ad se invitare fecit, ut causam aliquantorum episcoporum, qui ex Arriana fece suas animas inquinassent perquireret, contigit et nostram parvitatem in eodem devenire concilio. In quo cum dicenda dicta essent et definienda finita, cœpit christianissimus princeps sanctum Gregorium episcopum Cordobensis ecclesiæ in eo præferre antestitem, quod omni die sive non ieiunans matutinas sive ieiunans vespertinas explicans missas eorum martyrum, quorum natalitia essent, plurimorum nomina memoraret. Factumque est ut omnes pariter statueremus ad tuam scribere caritatem, quod ut famosissimum feriale de arcivis sancti Eusebii Cæsariæ Palestinæque sacerdotis inquirens, martyrum ad nos dirigas festa, ut possit hoc officium per tuam sanctam industriam melius perfectiusque martyribus exhiberi.

EXPLICIT.

ITEM RESCRIBTUM SANCTI HIERONIMI PRESBYTERI.

Chromatio et Heliodoro episcopis Hieronimus presbiter. Constat Dominum nostrum omni die martyrum suorum triumphos excipere, quorum passiones a sancto Eusebio Cæsariensi episcopo scribtas repperimus. Nam Constantius augustus cum Cæsaream fuisset ingressus, et diceret memorato episcopo, ut peteret aliqua beneficia Cæsariensi ecclesiæ profutura, legitur respondisse Eusebium; opibus suis ditatam esse ecclesiam, illa petendo beneficia necessitudinem conpelli, sibi tamen desiderium inmobile extitisse, ut quicquid ubique in republica Romana gestum sit erga sanctos Dei, iudices iudicibus succedentes in universo orbe Romano sollicita perscrutatione monimenta publica discutiendo perquirerent, et quis martyrum a quo iudice, in qua provincia vel civitate, qua die quave passione perseverantiæ suæ obtinerent palmam, de ipsis arcivis sublata notitia ipsi Eusebio regio iussu diregerent. Unde factum est, ut idoneus relator exsistens, et ecclesiasticam historiam retexerit et omnium pene martyrum provintiarum omnium Romanorum diligens historiographus declararet, et quoniam omni die sacrificium offerentes eorum nomina meminissent, studentes quo die ipsum, qua offeruntur, sacrificium victores diaboli extitissent, martyrii sui triumphos pollentes atque ovantes, ad regem suum pervenissent Christum. Hac de causa singulorumque dierum festa conscribsimus, ut iubere dignamini perennæ * nostræ parvitatis nomen memoriam habiturum fore credentes cum diebus annibus per tot annorum spatia sanctorum fuerint nomina festivitates cælebrata, et quoniam per singulos dies diversarum provintiarumque urbium plus quam octingentorum et nongentorum milia martyrum nomina sunt nominata, ut nullus dies sit, qui intra quingentorum numero repperiri possit adscribtus, excepto die kalendarum Januariarum, considerans inter innumerabiles turbas lectoris animum intra unum mensem posse lassiscere, ne eidem veniat succincte et breviter eos, qui sunt in amplissima festivitate in suis locis tantum pro omnibus memoratus sum, ut amputato fastidio unus pro omnibus sufficiat libellus adscribtus. Sane prima in parte libelli omnium apostolorum festa conscribsimus, ut dies varii non videantur dividere *, quos una dignitas apostolatus in cælesti gloria fecit esse sublimes.

EXPLICIT.

[Annotata]

* Eas additiones in editione nostra distinximus charactere italico.

* sic cod., nunc corr. rad. perenne.

* di litteræ a corr. add.

INCIPIT BREVIARIUS APOSTOLORUM EX NOMINE VEL LOCIS, UBI PREDICAVERUNT, ORTI VEL OBITI SUNT.

Simon, qui interprætatur obœdiens, Petrus agnuscens *, filius Johannis, frater Andreæ dicitur ortus vico Bethsaida provintia Gallileæ, qui propter Simonem * magum, licet Dei occulto nutu, Romam pervenit, ibique prædicans evangelium XX et V annorum eiusdem urbis tenuit pontificatum. Sexto autem et tricensimo anno post passionem Domini sub Nerone cesare, ut voluit, cruce suspensus est; cuius natalitium III kl. Jul. cælebratur.

Paulus, qui interprætatur Pius, ortus ex tribu Beniamin, apostolus gentium. Hic secundum * post ascensionem Domini anno baptizatus est, et sub Nerone eodem die quo et Petrus capite truncatus, ibique sepultus est.

Andreas, qui interprætatur Virilis, vel Decorus, frater Petri. Hic prædicavit Scythiam et Achaiam, ibique in civitate Patras cruci suspensus occubuit; cuius natalitium * pridie kl. Decb. colitur.

Jacobus, qui interprætatur Supplantatur; filius Zebedei, frater Johannis. Hic Spaniæ et occidentalia loca prædicatur, et sub Herode gladio cæsus occubuit, sepultusque est in Achaia Marmarica. VIII kl. Ags.

Johannis, qui interprætatur Gratia Dei, apostolus et evangelista, filius Zebedei, frater Jacobi, dilectus Domini; prædicatur Asiæ et in Effeso VI. kl. Jan. natl.; alii dormitionem ejus VIII kl. Jul. dicuntur, quando nativitas sancti Johannis Baptistæ celebratur.

Thomas, qui interprætatur Habyssus Dydimus, hoc est Christi similis; hic Partis et Medis prædicatur et destinans orientalem plagam, ibique evangelium prædicavit; lancea enim ibi transfixus occubuit in Calaminiæ Indie civitate *, ibi sepultus est in honore XII kl. Jan.

Philippus, qui interprætatur Os lampadis, a Bethsaide civitate ortus, unde et Petrus, Gallis prædicavit Christum. Deinde in Hierupuli Frigiæ provintiæ crucifixus et lapidatus obiit, ibique cum filiabus suis quiescit; cujus natalitium kl. Mai. celebratur.

Jacobus, frater Domini, Hierusolimorum primus episcopus. Hic dum Hierusolimis * Christum Dei filium prædicaret de templo a Judæis præcipitatus lapidibusque oppremitur *, ibique iuxta templum humatur. Eius natalitium et ordinatio VI kl. Jan. creditur.

Bartholomeus apostolus, nomen ex Syra linga suscepit et interprætatur filius suspendentis aquas, Licaniam * prædicavit, ad ultimum in Albano maioris Arminiæ urbe vivens ** a barbaris decoriatus atque per iussum regis Astragis decollatus sicque terre conditus VIIII kl. Sb.

Matheus apostolus et evangelista, qui interpretatus Deo natus. Hic etiam ex tribu sua Levi sumpsit cognomen, ex publicano a Christo electus, primum quidem in Judæa evangelizavit, postmodum in Macedonia, et passus in Persida requiescit in montibus Portorum. XII kl. Octb. colitur *.

Simon Zelotis, qui interprætatur Zelus. Hic primus dictus est Chananeus, zelo Dei fervens par in cognomento Petri similis in honore. Hic accepit Ægypti principatum, et post Jacobum iustum cathedra dicitur tenuisse Hierusolymorum, et post annos CXX meruit sub Adriano per crucem sustinere martyrium passionis. Jacit * in Porto foro, eius natalitium cælebratur v kl. Novb.

Judas, qui interprætatur Confessor, frater Jacobi, in Mesopotamiam atque in interioribus Ponti prædicavit. Sepultus est in Nerito Arminiæ urbe *, cuius festa cælebratur V kl. Nob.

Mathias de septuaginta discipulis unus et pro Juda Scarioth duodecimus inter apostolis subrogatus electus sorte et solus sine cognomento, cui datur evangelii prædicatio in Judæa.

INCIPIUNT FESTIVITATES OMNIUM APOSTULORUM.

III kl. Jul. natale apostulorum Petri et Pauli Romæ.

Pridie kl. Deceb. natale Andreæ apostoli, in civitate Patras provintiæ Acaiæ.

Kl. Mai. depositio Philippi apostoli in civitate Hierapuli provintia Asia.

XII kl. Jan. natale Thome apostole *, qui passus est in India.

VI kl. Januar. ordinatio episcopatus sancti Jacobi apostoli fratris Domini, qui ab apostolis primus ex Judæis Hierusolimis est episcopus ordinatus, et adsumptio sancti Johannis evangelistæ * apud Efesum civitate, cuius corpus translatum est apud Efesum civitate.

VIII kl. Ags. natale apostoli Jacobi fratris Johannis evangelistæ.

VIII * kl. Septembr. natale Bartholomei apostoli, qui decollatus est in India interiore pro Christo.

[Annotata]

* sic cod., ead. manu ut vid. agnosc.

* e add. supra lineam.

* sic prius, nunc rad. secundo.

* natal. cod.

* sic prius, corr. civitatis.

* hierus.

* sic cod., corr. opprimitur.

* corr. Licaoniam.

** wuems cod.

* a corr. add.

* sic cod., corr. iacet.

* corr. urbis.

* corr. apostoli.

* evangelista cod., corr.

* VIIIJ cod.

[MENSIS DECEMBRER]

VIII kl. Jan. In Bethleem nativitas salvatoris domini nostri Jesu Christi secundum carnem. Rome Jovini. Pastoris. Victoriane. Agellei. Euticeti. Simfroniane. Saturnini. Timedi. Ignati. Cyriaci. Gagi. Januariæ. Dativi. et in cim. Aproniani via latina. Rom. passio sanctæ Eugeniæ virginis. Sirmi et Anastasiæ. Mediolan. Felicitatis, et in Pergamo Saturnini. Constantinopl. sancti Anastasi virgin.

VII kl. Janur. In oppido Hierusolimitano villa Cafargamala passio sancti Stephani primi martyris diaconus * et apostoli, qui lapidatus est a Judæis. Romæ depositio sancti Dionisi. Heliæ. Dorostoli. Anthiochia Juliani, et passio sancti Marini. Martiani. Neandri.

VI kl. Januar. Adsumptio sancti Johannis evangelistæ apud Efesum, et ordinatio episcopatus sancti Jacobi fratris Domini, qui ab apostolis primus ex Judæis Hierusolimis est episcopus * ordinatus et medio pascha martyrium ** coronatus.

V kl. Januar. Bethlem natale sanctorum infantium et lactantium, qui sub Herode pro Christo passi sunt. Ancira Gallatiæ Eutici presbyteri. Domitiani diaconi, et in Africa Castori. Octavi. Victoris. Gattæ. Rogati. Eusebi. Probati. Januari. Saturi. Catonis. Restitutæ. Saturninæ. et in Tracia Gaiani. Domiciæ; et in Edissa translatio corporis sancti Thomæ apostoli.

IIII kl. Januar. In Africa Domici. Victori. Criscenti. Primiani. Libosi episcopi. Secundi. Saturnini. Honorati. Victoriæ. Saturi. Felicis; et Romæ Felicis et Primiani. Bonefati episcopi. de ordinatione. Eodem die obiit Winelandus presbyter, precamur ut ejus memores esse dignemini.

III kl. Janur. In Alexandria Mansueti. Securi. Donati. Rom. Felicis episcopi. Honori. Pole. Perpetuæ. Cliti. Appiani, et Oia insula * Sancti Florenti confessoris. Sereni. Pauli. Stephani. Papia Api. Cleti.

Pridie kl. Jan. Cartagine Donati. Cælestini. Saturnini. Bononia Gagi. et Rom. Donatæ. Pauli. Rogatæ. Dominande. Hilarinæ, et depositio sancti Silvestri episcopi. Ritiaria Hermetis exhorcistæ. In provintia Sicilia civitate Cathenas Stephani. Pontiani. Attali. Fabiani. Cornili. Sixti. Floridi. Quottæ. Quintiani. Menervini. Simfuriani *. Ammoni. Furtunati. Sancti Equentis. Appionis. Calendionis. Cuelpisti. Exsuperanti. Saturnini. Agneti. Paulinæ. Nominandæ. Donatæ. Rogate. Senones * passio sanctæ Columbæ martyris et virginis. Et transmigratio fratris nostri Grimoldi levitæ ex ergastulo sui corporis, hinc precamur pietatem iusti et pii iudicis quatenus ei ab illo remissio delictorum concedatur.

[Annotata]

* corr. diaconi.

* supra lin. add.

** sic. cod., corr. martyrio.

* sic corr e insule.

* sim literæ al. m. add.

* corr. senonis.

MENSIS JANUARIUS HABET DIES XXXI.

Kl. Jan. Lætanias * indicendas. Circumcisio ** domini nostri Jesu Christi secundum carnem. In Oriente Stephani. Necomedia Eufrosini episcopi. Primiani * et aliorum novem. In Ricia Evanti. Hermetis. In Bononia Gagi. Acti. Eracli. In Africa Victoris. Felicis. Narcissi. Arciri et aliorum quattuor *. Papatis. Primiani. Saturnini. Item Saturnini. Victoris. Honorati. Leusi. Hermetis. Rom, via Appia, Coronæ et militis * triginta et Martini martyris. Ravenna depositio sancti Severi confessoris. Agustiduno depositio beati Agrippini episcopi.

III Non. Jan. Anthiochia Siridoni episcopi ejusdem loci, Stratonici, Tubiæ. Machari abbatis. Saturi. Possessoris. Firmi. Maximiani. Acutionis. Timothei. Herisii. Artaxi. Vitalis. Acutæ. Tubiæ. Eugendæ. Et in Æthiopia Rutulæ. Claudiæ. Aurigæ. Vitalis. Hierusolima Stephani.

III. Non. Jan. In Helisponto civitate Pharetia Cyrici. Primi. Theugenis. Et in civitate Thomis Claudionis. Eugeni. Rodi et trium fratrum. Argeti *. Narcissi et Marcellini pueri Christi. Anifili episcopi et Digoiuni. Eugenti. Codonis. Primæ. In Africa Lucidei. Marcialis. Statuliani. Constanti. Possessoris. Hilarini. Pennicei. Firmi. Candedi. Rogatiani. Eugeniæ. Acutæ. Rom. Antheri papæ. Parisius depositio sanctæ Genovevæ virginis. Vienna depositio beati Florenti episcopi.

Pridie Non. Jan. In Africa Aquilini. Gemini. Eugenti. Marciani. Quinti. Theodoti. Trifonis. In Oriente Bononia civitate Hermetis. Aggei et Gagi. Et transmigratio Walamundi sacerdotis ex ergastulo sui corporis, hinc flagitamus ut memores illius sitis.

Nonas Jan. In Africa Felicis. Secundi. Honori. Luciani. Candedi. Januari. Cælisfori. Jocundi. Acuti. Petri. Marci. Sereni. Senni. Anastasiæ. Hierusolima Symeonis prophetæ, cum obtulit ei dominum Jesum Christum Maria et Joseph. Depositio ipsius prophetæ. Et Anthiochia depositio * sancti Symeonis confessoris, qui in columna stetit.

VIII Id. Janur. Epiphania Domini. Africa Fori. Jocundi. Petri. Marci. Acuti. Januariæ. Juli. Honori. Antonini. Apud Syrmia * Anastasiæ. In Anthiochia passio sanctorum Juliani et Basilissæ. In India Celsi. Juliani. In civitate Redonis nativitas et ordinatio episcopatus et transitus sancti * Melani episcopi ibidem cælebratur.

VII Id. Januarias. In Nicomedia Luciani presbyteri, qui quattuor partibus factus est et reliqua. In Militina civitate natale Poliotti. In Eraclea Felicis. Esidori episcopi. Eductio Jesu de Ægypto. Costini. Palladi. Candidæ. Alio loco Poliasti *. Filoronis. Candediani. Eucti.

VI Id. Januarias. In Grecia Rustici. Phisei. Timothei. Jocundi. Ratitis. Luci. Petri. Flori. Tilisfori. Anastasiæ, et alio loco Sathei. Agustiduno depositio beati Egemoni episcopi. Et sic obiit Widoldus presbyter, petimus ut memores ipsius sitis; et ipso die obiit Trutmundus acolitus.

V Id. Januar. In Africa Epictiti. Jocundi. Quinti. Secundi. Saturnini. Vitalis. Evinti *. Felicis. Artaxis. Furtunati. Rustici. Silli. Quæti. et aliorum septem. Marcialis. Saturi. In Smerna * Revocati. Firmini. Possessoris. Januari. Saturnini.

IIII Id. Jan. In Africa Revocati. Firmi. Mirthæ *. Possessoris et aliorum ** duo. Rom. in cimiterio Via Appia Cælesti. Melchiades episcopi. In Africa Saturi. Vitaliani. Felicitatis. Quinti *, quorum gesta habentur. Artatis. Et natale sci Polio … cum sociis.

III. Id. Januar. In Alexandria Petri. Severi. Sancti Leuci confessoris, et Alsolami, quorum gesta habentur. In Africa Filoromi. Ingenui. Quinti. Januari. Saturnini. Vincenti. In Hispaniis Augenti. Donati. Agustini. Gregorii episcopi. Nazari. Salvii. Felicis. Donati presbyteri. Flori. Zemini. Pausami. Eugenii. Victoris. Stephanæ et aliorum duodecim, et depositio Hortinsi episcopi.

Prid. Id. Januar. In Achaia Cyriaci. Moscenti. Bonittæ. Saturi civis Arabii, qui transiens ante templum cuiusdam idoli insufflans, cum signasset frontem corruit tenens * eum, ibidem observantes duxerunt ad ducem et indicantes factum decollatus est. In Africa Zotici. Castuli. Quinti. Rogati. Modesti. Ubiciani. Garotici. Castulini. In Ægypto Philoromi. Zotivi. Castoli. Petri. Aventine.

Id. Januarias. In Africa Ingenui. Vincenti. Sattii. Felicitatis. In Campania Neapolim Cyriaci. Cymini. Zotici. Crisi. Cliceri. Felicis. Januarii. Rom. Secunde. Via Lavigana Corone et militum quadraginta et alibi. Quosquoni. Enonis. Pictavis depositio sancti Helari episcopi et confessoris.

XVIIII kl. Febro. In Anthiochia Cleri diaconi. de antiquis multis tormentis passi et in mare mersi. In Africa Pauli. Successi. Victurini. Saturi. Missoris. Geronti. Lucriti. Januarii. Floridæ. Theucosiæ. Nola Campaniæ passio sancti Felicis et alibi depositio beati Eufrasi Episcopi. Et obitus Ostarii presbyteri; precamur ut memores illius sitis.

XVIII kl. Febrs. In Ægypto Grisogoni. Cyrsi. Leuci. Gainici. Genonis. Minelampi, et in Oriente Cornili, Cælesti et ceterorum. Antiochia Liceri diaconi. Et alibi depositio Abbacuc prophetæ. Remus * depositio sancti Remedii episcopi et confessoris, et Pictavis dedicatio sancti Amanti. Et ipso die dissolutio corpusculi Deumari ultimi presbyteri, idcirco precamur clementiam vestram in Deum et propter Deum ut memores ei esse dignemini.

XVII kl. Febrs. Roma via Salaria in cimiterio Præscelle depositio sancti Marcelli papæ et confessoris, et via Appia in cimiterio Calisti passio sanctæ Marthe. Audeini martyris. Via Corniva in cimiterio militum * novem **, et aliorum numero tredecim, quorum nomina in libro vitæ tenuntur scripti. In Africa Saturnini. Faustini. Fraviani et aliorum sex. Arelato depositio sancti Honorati episcopi *.

XVI kl. Feb. In Africa Micæ. Victoris. Mistiani. Salvii. Miseliani. Victurici. Thecusæ. Furtunatæ. Veneriæ. Satæ. Saturninæ. Hortisiane. Leucii. Missuriani. Vincenti. Albæ. Mosei. Ingenulæ. Victuriæ. In Oriente natale Rubentii et Marteri *. In Ægypto Thebaide depositio sancti Antonii * monachi. Lingunis passio sanctorum martyrum geminorum. Speusippi. Helasippi. Melasippi. Leonellæ. Junellæ. Neonisdea depositio sancti Marcelli episcopi. Beturicas Sulpici episcopi.

XV kl. Feb *. In Ponto civitate Asiæ Mosei. Ammoni. Miceæ. Asteri. Leupardi confessoris. Furtunati. Zenonis. Zesimi. Menelampi. Didali. Valentis et passio sancti Tursi * cum sociis suis. Leuci et Gallinici. In Africa Sconisi. Successi. Valentis. Theleriani. Pauli. Maiuli. Luci. Victurini. Honorati. Saturninæ. Florede. Lurici et aliorum quattuordecim.

XIIII kl. Feb. In Africa Pauli. Quinti. Geronti. Januarii. Saturnini. Successi. Germane. Tertuli. et aliorum multorum. Tyberitani. Maioli. Victuriani. Honorati. Furtunati. Julii. Lucii. Marcusii. Publi. Felicis. Gagi. Vitalis. Cassiani. Victuris. Secundi. Primi. Hispani. Ecamari. Item Lucii. Saturninæ. Floridæ. Calistæ. Molendionis. Hierusolima Marthe et Mariæ sororis Lazari. Chartaginem Picariæ. Piæ et aliorum triginta et octo. Zosimi. Minelampi. Tibariani. Furtunati. Rome passio sancti Sebastiani martyris. Lugdono ordinatio episcopatus sancti Niceti episcopi *.

XIII kl. Feb. Rome in cimiterio Fabiani episcopi et Sebastiani *. In cimiterio Mariæ et Marthæ Audefax et Abacuc. Lugduno Gallia Clementis. Nicomedia Leonti. Biti. Ciriaci. Uni. Cendei. Leuci. Flori. Felicis. Cæledoniæ. Marciæ. Neveduno Tyrsi. Quiriaci. Galinici. Rome passio sanctæ Agnitis * virginis.

XII kl. Feb. Natale Felicis. Fructuosi martyris. Celsionis. Fulogi. Cæciliane. Augurii. Marcialis. Item Felicis. Viti. Candei. Flore. Leonti. Ciriaci. Faustaci. Nicomedia Eostasi confessoris. In Africa Solutoris. Hermetis. In Hispanis civitate Taracona passio sanctorum Fructuosi episcopi, Auguri. et Elogii diaconi * et martyris **. Trecas passio sancti Patrocli martyris. Arvernus depositio beati Aviti episcopi. Saturnini. Quinti. Marini. Datii. Saturi. Gaddiani. Cæliani. Zabullii. Mamas. Vincenti. Arogati. Victuris. Repositæ. Primi. Lucii. Maiulini. Honorati. Marcusi. Secundi. Castini. Gagi. Cælestini. Ermis episcopi et Publi. Rome passio sanctæ Agnetis virginis.

XI kl. Feb. In Hispania civitate Valentia passio sancti Valeri episcopi et Vincenti diaconi et martyris, et decim et octo cum sociis eorum. Quintiliani. Cassiani. Matutini. Pulvii. Urbani. Marcialis. Fausti. Pauli. Successi. Petri. Felicis. Genuari. Primitivi. Eboti. Obtati. Cæciliani. Frontonis. Juli. Januari. Luberci. Apodimi. Orionis. Memnonis. Hermetis. Januariæ. Et in Africa Quiri cum sociis suis. Gemelli. Saturi. Genuari. Felicis. Tyci. Flori. Orionis. Ad Gemellas Clementis. Anastasi martyris. Saturnini. Municipio.

X kl. Feb. In Mauretania civitate Neocesarea passio sancti Severiani et Aquilæ uxoris eius. Bellimi. Nici. Castoli. Flori. Saturnini. Basillæ et Cornili. Rome Emerentiani martyris. In Cira Gallitiæ * Donati Castuli. Popiæ. Clemati cum suis omnibus et alio loco passio sanctorum Eugeni. Machari.

VIIII kl. Feb. Antiochia * passio sancti Babilli ** episcopi cum tribus parvulis. Et in civitate Neocesarea * Marduni. Musuni. Eugeni. Metelli. In Africa Epictiti. Ruppi. Publiani. Chartagine Galei. Rome Felicissimi. Ravenna Saturnini. Marini *. Dati. Saturi. Jabelli. Gudodiani. Geliani. Hermitis. Eustasi confessoris. Mimme. Vincentiæ. Obiit Theutbaldus presbyter, precamini ut memoriam habeatis.

VIII kl. Feb. Nicomedia Biti. Arvernus Præiecti martyris. Rome translatio et conversio Pauli apostoli in Damaso. Chartagine Donati. Secundi. Papiæ. Capua Castulæ. Sicilia sancti Tyrsi. In Africa Epictiti. Publiani. Pappiæ. In Ægypto Catine. Agape. Faviani. Saviniani. Et in Salatheo Sodonis. Ravennæ Poteolis. Antymasius. Sabinus. Leodotius. Theugenis.

VII kl. Feb. In Nicia Smirne Sancti Policarpi episcopi. In Campania Arthematis et Armatæ. Et Laudotia Arthemi. Fabiani. Sabiani. Sidonis. Paulæ. Ravenna Anthemiasius. Savinus. Leudocius. Theugenis cum triginta sex martyribus.

VI kl. Feb. Rome sancta * Agnetis virginis **. Danati. Viti ***. In Africa Missuriani. Publi. Victoris. Quintilli. Publiani. Festi. Felici. Bosoni. Processi. Veneriæ. Marinæ. Fortunati. Theucusæ. Egodditis. Secundæ. Epictili. Vincenti. Rogati. Primi. Aureli. Helari. Perpetuæ. Juliane et aliorum quadraginta quattuor et dedicatio basilicæ sancti Victoris. Nicomedia Leaci. In Apollonia Calenici. Lucii. Honorati. Marosi. Secundi. Casti. Gagi. Cælestini. Sulpici episcopi et confessoris.

V. kl. Feb. Rome sanctæ Agnetis virginis Dei. In Africa Dativi. Juliani. Telliani. Seotri. Teliptæ. Vincentiæ. Victurini. Secundi papæ. Canti. Victoris. Emiliani et aliorum triginta quinque. Aquis obiit domnus Karolus imperator augustus, et Mettis Richardus primicerius.

IIII kl. Feb. In Gavala civitate sancti Pauli. In Africa Prosiæ *. Victoris. Honorati. In Tuscia Constanti. Epoliti episcopi. de antiquis. Treveris depositio beatissimi Valeri episcopi.

III kl. Feb. In Anthiochia passio sancti Epoliti. In Africa Pelliani. Cleri. Felippiani et aliorum centum viginti tres.

Pridie kl. Feb. In Alexandria Tarsici. Zotici. Ammoni. Commini. Ciriaci. Gemmini. Gelasi. Eppoliti. Ursini. Tyrsi martyris. Et passio sanctorum Gallenici et aliorum quindecim sacerdotum. In Africa Victoris. Publii. Saturnini et Policarpi.

[Annotata]

* sic corr. ex lætaniæ cod.

** circisio cod

* sic corr. rad ex pri.am. cod.

* quattur cod.

* corr. milites.

* arget cod.

* dopost. cod.

* corr. syrmia.

* a corr. add.

* corr. poliarti.

* corr. eventi.

* corr. smirna.

* misthæ cod., corr.

** alorum cod.

* qunti cod.

* corr. tenentes.

* corr. rad. remis.

* tum in litura al. m.

** vem in litura al. m.

* sequuntur verba quædam recentioris manus nunc erasa.

* masteri cod corr.

* sic rad, ex antonini.

* 8 lineæ vacuæ propter pergamenum pellucidum.

* corr. tyrsi.

* vocem hanc eradere conati sunt.

* sic corr. ex sab.

* corr. agnetis.

* corr. diaconorum

** corr. martyrum.

* corr. gallatiæ.

* sic rad. ex anthiochia.

** corr. rad. babili.

* corr. ex neocesareæ

* corr. rad. ex mariani.

* scæ corr.

** hæc verba punctis al. manu superpositis delenda indicantur.

*** corr. de nativitate viti.

* corr. perosiæ.

LÆTANIAS INDICEND. MENS. FEB. HAB. DIES XX ET OCT.

Kk. Feb. In Grecia natale sanctorum Policarpi episcopi. Pœnis. Dionisi. Item Pœnis. Dionisi. Item Pœnis et aliorum quindecim. In Africa Publii. Saturnini. Mauriniani. Libosi. Vincentiæ et aliorum viginti quattuor. In Ravenna Severi episcopi. Victoris. Luciani. Appolonaris. Helari. In Scotia * Brigidæ virginis. Ammoni. Zotici. Ciriaci. Item Severi confessoris. Depositio Pieti presbyteri et passio sanctorum Vindemialis. Eugeni.

IIII Non. Feb. In Africa natale sanctorum Victoris. Maurini. Honorati. Orbani. Hilari. Perpetuæ. Julianæ. Privatulæ et aliorum septuaginta quattuor, et sollempnitas * sanctæ Mariæ quando Dominum in templo præsentavit. Rom. Ferosini et Fronicii. Flamiæ miliario * ab Urbe centisimo LXXmo quarto * Laurenti. Eppoliti **. Item Roma *** miliario centesimo sexagesimo quarto natale sancti Furtunati. Feliciani. Firmi. Candidi. Castule. Secundolæ. Cappæ. Rogatianæ. Gagi. Gregorii. Felicitatis. Placidi. Item Victoris. Felicis. Marcialis. Corniliani. Salustii. Marici. Urbici. Pupivi. Secundiani. Ingenui. Mustile *. Victuriæ. Honosiæ. Forosi. Pruni. Item Victuriæ. Item Victuris. Natalis Primi Hilari. Rogate. Saturnini. Aurilianis civitate depositio beati Fluscoli episcopi, et depositio sanctæ Sicariæ Deo sacratæ virginis, qui * Aurilianis obiit.

III Non. Feb. In Africa Felicis. Cælerinæ. Felicitatis. Ippoliti. Vapingo depositio episcoporum Teridi et Remedii. Lugduno depositio beati Lupicini episcopi.

Prid. Non. Feb. Ferosen Proni. Natale Gemini. Gelasi. Timothei. Magni. Donate. Aquiline. Gemmi. Item Donatæ. Themoi filiæ episcopi cum filia sua.

Nonas Feb. In Sicilia Catenas passio sanctæ Agathe virginis. Revocate. Gelasi. Saturi. Felicis. Saturnini. In Oriente Patras ordinatio episcopatus sancti Andreæ apostoli. Vienna depositio Aviti episcopi.

VIII Id. Feb. Rome via Appia in cimiterio ejusdem Sotiris virginis. In Achaia Saturnini. Revocatæ. Sanctæ * Dorotheæ. Ethiofili. Scolastici. Seracusa passio sanctæ Luciæ virginis. Amandi. Vedasti episcopi. Antholiani. Saturnini.

VII Id. Feb. In Brittaniis civitate Agurta natale Auguli episcopi. Anatholi. Andreæ. Ammonis. Staciani. Nepociani. Saturnini. Luci. Saturne *.

VI Id. Feb. In Arminia natale Dionisi. Miliani. Sæbastiani *. Rom. depositio sancti Pauli episcopi et alibi. Luci.

VI Id. Feb. Sevo * apud Cyprum natale Alexandri. Ammonis. Alexandria Pauli. Diunisi. Et ad Menbras Emiliani. Lasse. Dedimi. Pœni. Item Ammonis et aliorum XXX et octem *, et depositio Thome. In Ægypto Juli. Miliguti. Tyrsi. Plesei. Ronei. Orfasi. Oridion. Agathon. Recumbi. Bastamis. Syrmathe. Prothi. Orion. Coloti. Lusi. Arati. Theone. Ippii. Germani. Saturnille. Epetimi. Serapion. Liastamoni. Papie. Pampiri. Dioscodi. Erodii. Potamon. Petecon *. Decommini. Zotici. Cyriaci. Ippie.

III Id. Feb. Alexandria passio Apollonis. Protei. Orionis. Plausi et aliorum XX. Rom. Soteris. Via Appia Zotici. Via Lavicana miliario X Hierene. Juxta Terracina in Campania natale Silvani episcopi et confessoris. In civitate Bethlem Judæ sub Herode rege passio sanctorum Andreæ. Apori. Et Sanctonas civitate depositio sancti Troiani episcopi et confessoris. Amanti martyris.

III Id. Feb. In Apamia Pœnis. Eofraxi. In Campania Basiliani et alibi Amanti. Tulici. Rome Caloceri. Parthemi martyris. In Africa Felicis. Victoris. Linguinas * Desiderii episcopi. Junuarii. Vitalis et aliorum. Zotici. Cyriaci. Ammoni. Ocomini. Pelleonici. Basili. Rome Sorotedis et Baldegundis virginis et abbatisse civitate Pectavis.

Prid. Id. Febros. In Africa passio Damiani militis. Cartagine Posini. Modesti. Alexandria Juliani. Victoris. Felicis. Secundi. Severiani. Carpori. Germi. Quiriaci. Ammoni. Pamphili. Eumini. Et alibi. Dorotheæ et Thiofili. In Italia Donati. Heracli. Vincenti. Susannæ. Urbanæ. Donatæ. Eulaliæ, quorum gesta habentur, et depositio Simplici episcopi.

Idus Febros. In Nicomedia passio sancti Juliani. Alexandria Tulliani. Cyriaci. Ammoni. et alibi natale Dicenti. Lugduno depositio beati Stephani episcopi.

XVI kl. Mar. In Tuscia Spoliti civitate natale sanctorum Vitalis. Utrion * et Marciani. Interamnes via Flamminia miliario ab urbe Romæ LXIII natale sancti Vicenti. In Licia natale sanctorum Germani et Juliani. In Alexandria natale sanctorum Bassiani. Adnion. Protoloci. Hii in mare missi sunt. Item Cyrion presbyteri. Mosyeos. Bassion. Agaton exorcistæ. Hii omnes igne combusti sunt. Item Dionisius et Ammonius decollati sunt. Armati. Arphasi. Deonisius episcopus. Oros. Paulus. Leviorus. Orfarius. Plebius. Item Dionisius episcopus. Amantus, cives anthiocinæ. In Militana civitate natale sancti. Poliuti. In Eraclea natale sanctorum Felicis. Januari. In Grecia Palladi. Candidiani et alibi Poliarti. Filoronis. Item Candidiani. Passamonas. Jonas. Amonius. Tuppi. Protidi. Præconi diaconi. Mosei lectoris. In civitate Spolisio Vitalis et militis octoginta quattuor. In Africa natale Valentini. In Thera milites quinquaginta quattuor. Via Flamminia Atheni. Marceani. Thioni. Celerini et Magni. In Sicilia Egeas. Juliani. et alibi passio sancti Seneri. In Alexandrea Saturnini. Advocati. Preconi. Maximi. Rome Zenonis martyris.

XV kl. Mar. Antiocia natale sancti Josippi diaconi. Zenonis. Apolloni. Pœbi. Romani. Zosimi. Barale. Zocii presbyteri. Rufini. Interamnes natale sancte Agape virginis et Saturnini. Castule. Magni. Luci. Rogati. Johannis. et aliorum duodecim. Warciana in Spaniis passio sancti Loquumfas In Siria Aventi. Sixti. Pomponii. Gemelli. Victoris. Generosi. Item Victoris. Gemelliani. Cuturni. Castuli.

XIIII kl. Mar. In Brittania natale sanctorum Faustiniani. Joventie et alibi. Plesi. Diunisi. Hierapii. Marcialis. Nundinari. Pessiani. Pauli. Callonis. Honori. Jocundi. Memmi. Vincenti. Fructuosi. Primi. Fabiani. Cylici. Item Pauli. Maximi. In Spaniis Barcillona civitate passio sancti Quoquofatis. In Africa Maximi. Item Vincenti. Item Pauli. Honorati. Mari. Item Maximi. Item * Pauli. Marcialis. Therapi. Marci. Marpi. Marcellini. Donati. Item Marci. Secundi. Magrobi. Lucelle. Item Secunde. Sauli. Stuporis. Mustici. Presentis. Item * Secunde. Maxime. Junellæ. et cum eis LIIII. Fessinari. Pampili. Valentis diaconi. Selaci *. Perfidi. Thiofili. Juliane, cum Ægyptiis numero V * milia. Et alibi depositio Thetdradi episcopi. Mettis sancti Simeonis episcopi.

XIII kl. Mar. In Africa civitate Concordie passio sanctorum Donati. Secundiani. Aquileia Crissantiani. Eotici. Item Concordie. Juste. Alibi Romuli. Saloni. Salvani et aliorum LXXXIIII, quorum nomina Deus scit. Et alibi Januarii. Item Januarii. Feliciani. Donati. Casti. Item Donati. Victoris. Agape. Donate. Goddinis. Dativi. Furtunionis. Marcelli. Quintiani. Julie. Item Januarii. Criscenti. Celestini. Saturnini. Giptonis. Felicitatis. Donaciani. Victorie. Emilie. Bassule. Saturi. Ebasi. Secundi. Felicis. Octaviani. Faustinæ. Albinæ. Venustinæ. Rogatianæ. Victoris. Marci et Cetule. Rutulii. Silvani. Guovili.

XII kl. Mar. In Africa natale sanctorum Rutuli. Silvani. Classici. Secundini. Frugtuli. Damasi. In Terrapis Pauli. Marcialis. Maximi. Et alibi Marcelli. Macrobi *. Gemini. Romuli. Silvanæ. Cassici. Fructoli.

XI kl. Mr. In Africa Publii. Marcelli. Juliani. Barechei. Marobi. Item Juliani. Marcelli. Julii. Lampasi. Maiuli. Julii.

X kl. Marcias. Apud Ciprum natale Potamii. Nemesii. Didimi. Rome via Appia. In cimiterio Calesti depositio Gagi episcopi, et alibi Victoris. Corone. In Gal. vico Sardinie natale sancti Eucerii episcopi et confessoris.

VIIII kl. Mar. In Africa civitate Adromito natale sanctorum Viruli. Jucundi. Servuli. Sirici. Felicis. Saturnini. Secundini. Furtunati. Item Jucundi. et aliorum decim et octo. Et alibi Victorini. Mappalici. Pusitimi. Thedre. Crispini. Sancti Petri. Secundoli. Dinaris. Titi. Rustici. Tumoli. Massedi. Justi. Securi. Item Massedi. Gloriosi. Alciatoris. Item Justi. Amatoris. Secunde. Cyrici.

VIII kl. Mar. Cathedra * sancti Petri apostoli, quam sedit apud Antiochiam. Nicomedia natale sanctæ Teclæ virginis discipulæ sancti Pauli apostoli. In Africa natale sanctorum Victorine. Neuceri. Palatini. Donati. Furtune. et aliorum XXVIIII. Rome via Tiburtina ad sanctum Laurentium natale sancte Concordiæ. Sirmium natale sancti Seneri; et aliorum LXII. Item in Nicomedia Euteri. Palatini. Victurinæ. Paulæ. Emeritæ. Antoninæ. Dativæ. Rogatianæ. Antigæ. Urbanæ. Maximæ. Marinæ. Matronæ. Peregrinæ filiæ Secundolæ. Justæ. Castulæ. Florenti. Victuriæ. Marcellinæ. Castæ. Donatulæ. Libose. Flaviæ. Item Donate. Furtunatæ. Lucianæ. Amiæ. Reginæ. Cyriaci. Galatii. Valeri. Gurgoni.

VII kl. Mar. In Pannoniis natale sanctorum Seneroti. Antigoni. Rutuli. Libii. In Asia natale Pulicarpi episcopi cum aliis XII. Smirna natale sanctorum Herotis Garphori. In Africa Crisconi. Zenonis. Iminandri. Cariniani. Arionis. Hippoliti. Diodori. Menelanti. Anthore. Et alibi. Petre *. Lambesis. Luciani. Felicis et aliorum XXXVI. Item in Asia Sinorus. Heruli. Cusconi. Menalippi. Zenon. Senertis. Syrici.

VI kl. Mar. In Cesarea Cappadocie natale sanctorum Heroli. Luci. Syrgi. Absolonas. Rome in porto natale sancte Primitivæ. Nicomedia Iditius. Palpetri. Luciani. Felicis. Orbani. Marte. Crescentie. Gagi. Florentini. Donatule. Rogatule. Item Donatule. Marcelline. Rommadi. Feliciane. Nine. Flavi. Jafferi. Tulliani. Innulle. Gahis. Daciani. Januari. Diddi. Securi. Sellaris. Exuppi. Subitanæ. Gemellinæ. Juliæ. Furtunate. Peregrinæ. Victurici. Maxenti. Gegoli. Item Luciani. Honorati. Flaviani. Felicis. Casti. Saturi. Felicissimi. Victoris. Marie. Januarie. Rufiniani. Furtunati. Aureli. Rutuli. Nicomedia natale sanctorum Luciani presbiteri. Petri palatini. Evitii. In Ægypto passio sanctorum Victurini. Victoris. Nivitte. Nocofori *. Claudiani. Dioscori. Sarapionis.

V. kl. Mar. In Africa Donati. Justi. Herenei. Pissi. Neonis *. Aurili. Rutuli. Primusi. Ingenuæ. Et aliorum XLV. Ingonæ. Furtunati. Pusinni. Herenæ. Item Justi. Crescenti. Rogatiani. Januariæ. Luciosæ. Castæ. Item Furtunatæ. Pampilia natale Nestoris.

IIII. kl. Mar. Natale sanctorum Alexandri. Nestoris. Justi. Theonis. Eppionis. Donativi. Ampliati. Ingenui. Epion. Anthi. Furtunati. Et aliorum XXVI. In Alexandria Felicis.

III. kl. Mar. Natale Alexandri. In Tesalonica Antioguni. Abundanti. Ticiani. Magari. Severiani. Gaiani. Furtunionis. Januari. In Africa Diunisi et aliorum XXIIII. In civitate Smyrna Asie natale sanctorum Serviliani. Datiani. Leandri.

Prid. kl. Mar. Natale sanctorum Celeris. Pupilli. Serapionis. Justi. Claudiani. Theofili. Victorini. Saturnini. Epoli. Euthecie. Astute. Mustile. Alexandri. Victuri. Secundille. et alibi. Nicopori. Diodori. Papie Machariæ. Felicis. Gagi. Eunuculi. Januari. Quintiani. Mansueti. Hermetis. Githei. Donati. Ennuculi. Serviliæ. Veneriæ. Basillæ. Item Serviliæ. Item Veneriæ. Januariæ. Stercolæ. Silvani. Mannirræ. Rufinæ.

[Annotata]

* corr. scottia.

* corr. ex sollempnitate.

* miliari cod.

* … simo LXXmo … quartu … (corr. quarto).

** corr. ippoliti.

*** corr. rome.

* corr. mustule.

* corr. quæ.

* scæ cod.

* in fine litura.

* sab. cod.

* corr. suevo.

* corr. octo.

* peteconi prius, rad. corr.

* sic cod., corr. lingonis.

* a corr. add.

* a corr. add.

* a corr. add.

* corr. seleaci.

* in litura al. m

* bi a corr. add.

* præcedit vox erasa.

* corr. petri.

* corr. nic.

* corr. ex nionis.

MENSIS MARCIUS HABET DIES XXXI.

Kl. Mar. Lætanias indicendas. Natale sanctorum in Africa Leonis martyris. Donati. Habundanti. Adrasti. Carisi. Nicefori. Donatellæ. et aliorum VIIII. In Africa Atriani. Victuri. Secundillæ. Massilia Hermetis. Gittei. Felicis. Eunucculi. Januarii cum aliis XXIIII. Andecavis depositio sancti Albini episcopi.

VI. Non. Mar. Herolii. Gorgii. Absoloni. In Cesarea Cappadocie Lucii episcopi Primitivi. In Porto Romano in cimiterio item Primitivi. Pali. Secundolæ. Januariæ.

V. Non. Mar. Felicis. Lucioli. Justi. Furtunati. Marcie. Hierotis. Antigoni. Januarii. Tutelle. Gabiani. Quiri. Julii. Marini. Item Felicis. Floriani. Donati. Furtuni. Helbiani. Gagi. Paule. Gaiose. Galle. In Africa Gaiule. Felicis. et depositio reliquorum. Emeteri. Celedoni. Item Felicis. Sabiniani. Calogori. Item Emeteri. Item Celedoni. Item Julii. Felicis. Marini. Donate. Nicefori. Carissimi. Claudiani. Papiæ Luciolæ. Item Felicis. Sabiani. Junulæ. Focii. Asteri. Georgii. Sisinni. Basilii *. Artilas. Ysici. Cyrici. Eutici. Gorgoni. Antoni. Frunimi. Asclipi. Casti. Soli.

IIII. Non. Mar. Natale martyrum D. ccorum. Rome in cimiterio Calesti via Appia depositio Julii episcopi et aliorum XXVII * et alibi Roti **. Archiles. Palatini. In mare mersi. Asteri. Orani. Sisinni. Filippi. Herifeli. Tipeciri. Gregorii. Baselii. Eutici. Victurini. Pecculi. Quirenni. Item Eutici. Honorati. Asclipiades. Sisinni. Pauli. Lucii. Furtuni. Item Lucii. Gaiosæ. Felicis. Pelviani. Gagi. Juli. Rustici. Mari. Floriani. Donati. Helariani. Furtunati. Item Gagi. Pylici. Antonine. Prunimi. Asclipiades. Furtunionis. Casti. Item Furtunionis. Forti. et aliorum numero XVI. Nicomedia Andriani cum aliis numero XXXIII.

III. Non. Mar. In Africa Adriani. Euvoli. Antiochia passio sancti Focæ. In Africa Petri. Rustici. Heripimaris. Palatini. et aliorum VIIII. Antioci. Victoris. Item Adriani. Pamphipili. Eusebii. Palamarti. Marci. Item Eusebii. Antiochia Siriæ Saturnini. Justi. Cariatonis. Petri. Item Saturnini. et alibi. Martini. Marci. et aliorum XII. Barbalabeæ.

Prid. Non. Mar. Nicomedia Victoris et Victorini, qui per triennium in persecutione apud Appiam civitatem Brittanie * exhibiti cum Claudiano et Bassa uxore eius, qui ex laicis tenti atque turmentis adflicti et retrusi in carcerem, ibidem vitæ suæ cursum inpleverunt. et alibi. Neochepoli. Papie. Alexandri. In Africa Diodori. Claudiani. Perpetuæ. Felicitatis. Item Claudiani. Jocundi. Curisi. Mercuri. Nicomedia Saturnini. Cassi. Victoris. cum aliis duobus. Papie Nicefori. In Italia Filafagoniæ. Victurini. Januli. Silvani et Permiæ. Item in Africa Satiri. Saturnini. Revocati. Plamfagoni. Italie Petruni. Diodori. Nicofori. Charisti. Et Mettis domnus Chrodegangus archiepiscopus obiit.

Non. Mar. In Africa Satiri. Revocati. Jocundi. Saturnini. Abibi. Servani. Rogati. Eroi. et Victurinæ. Antiochia Leoci. Taxis. Nistoris. Equini. Satiri. Saturnini. Revocati. Secundili. Italici. In Mauritania civitate Turpitanorum passio sanctorum Perpetuæ et Felicitatis. In Tracia Dandæ. Lenucæ. Secundi. Artaxi. Quinti. Nistoris. Item Secundi Serri. Ocatus. Item Dande. In Africa Saturi. Silvani. Rogati et Manuli.

VIII Id. Mar. Nicomedia Quirilli episcopi et Capitulini. In Africa Rogati. Felicis. Item Rogati. Beromiæ. Ereme. Felicitatis. Orbani et Cerilli episcopi. Silvani. Manili.

VII Id. Mar. In Arminia minore. Natale sancti Sebastiani, et militum numero LX. quorum gesta habentur. In Africa Juliani et Sici. Cyrilli. Felicis. Philippi. Cede. Cesis. Cendei. Mariani. Rogati. Concessi.

VI. Id. Mar. In Nicea Gorgoni *. Palatini. Firmi. In Antiochia Agape virginis et Mariane. Smirne Phionis. In Persida martyrum XLIIIrum. Nicomedia Palatini. Firmiani et Rustici. Alexandria Eracli. Zosimi. Alexandria Gaipem.

V. Id. Mar. Cartagine Eracli. Zosimi. Alexandria Gagi. Philomi episcopi. Candedi. Valeri. Quirilli. Petruni. Marciani. Sici. Piperionis. et aliorum XV. Rogati et Cendei. Nicomedia Eunusci. Gorgoni. Et vigilia sancti Gregorii pape.

IIII. Id. Mar. Nicomedia Egdoni presbiteri, et aliorum VII. Suffogatorum diebus singolis singoli. ut illis videntibus timor indiceretur. In Alexandria Zoni episcopi. Alexandri diaconi. et Duni. In Africa Neonis diaconi, et aliorum numero XLIIII. Andi. In Albia Silvani. Rome depositio sancti Innocenti episcopi. Rasi episcopi. Nicomedia Migdoni præsbiteri. Item Migdonii. Eutici. Maximi. Domne virginis. Rugini. Marii. Petri. Smaragdi. Vingelusi. Hilari. Quirini. Mareas. Nestori. Eugeni. Dorothei. Gorgonii. Item in Alexandria Orion diaconi. In Asia Petuni. episcopi. Firmi. Pauli. Carpi. Agatoni. Macedoni. Patricie. Modesti presbyteri. Domiciani presbyteri. Zosimi presbyteri. Eustasi presbyteri. Baselisse. Uxoris. Felicionis. Joviani. Helari. Concessi. Smirne Pioni presbyteri. Metrodi presbyteri. Et Rome depositio sancti Gregorii episcopi summi pontificis beate memoriæ.

III Id. Mar. Translatio corporis sancti Auctoris episcopi. Nicomedia Machedoni presbyteri. Patricie uxoris eius, et Modeste filiæ eius. Cioni presbyteri. Saturnini. Januarii. Salvii. Petruni. Modestini. Zosimi. Eustasi presbyteri; et Basilisse uxoris eius. Eppepodi diaconi, cum aliis duobus. Geratilacus. et Carpisti. Galate. Domisiani presbyteri. Luce. Telli. Hyromei. Zeddoni. presbiteri et Patrie uxoris eius. Claonii. Patifrigie. Item Baselisse. Nicea civitate Theusete. et Choris filii eius. Theudore. Nimpodore. Marci. Arabe. Hii omnes igne concremate * sunt. Et Juli episcopi. Alexandrioni. Marie cum aliis duobus. Pioni. Trabie. Quarte. Mysithei. Nimphadobe. Ariabe. Parte. Pœnis. Victurini. In Thesalonica Alexandri. Dione. Item Nicomedia Eufrasie. Dimiciani *. Macedoni. Patricie. Lucæ. Duonii. Item Domiciani. Item Dionis. Callervæ. Patæ. Pionis. Fronimi. Calledi. Severini. Petruni. Pueri. Salviani. Juliani. Felicis. Hilarii *. Concessi et Marcialis.

Prid. Id. Mar. Metis translatio corporis beatæ Chlodesindæ Deo sacratæ. Eufrosi. Frunimi. Nicomedia Felicissimi. Dativi. et Frontine. In Africa Alexandri. Dione. Nicomedia Petri. Mammeri. Et Naboris martyris. Comes. Frontonis. Thesalonica Dionisii. Alexandri. Palatini. Efrasi. Fronimi. Rome Leonis episcopi et martyris. Antiochia Nicomedi. Epionis. Rome Innocenti * episcopi.

Id. Marci. In Capadocie sancti Longini. In Nicomedia Luci episcopi et martyris. Fauste. Silvii. Ingenuæ. Cartagine Pauli. Solutoris et Alexandri. Theophili. Octavi. Theodoli. Petrunii. Hierusolima Jacobi apostoli et Luce evangelistæ.

XVII kl. Apr. In Aquileia Helari. Tatiani. In Nicomedia Castori. Diunisi. Nonni. Sereni. Quiriace. Milise. et Eugenie. Juliani. et Asclipioditi. In Grecia Cyriace. Pampini. Cassionis.

XVI kl. Aprl. In Nicomedia Diunisi. Januarii. Nonne. Cyriace. Victurine. Mariæ. Hierusolima Quiriaci episcopi et martyris. Et Hibernia Scocie depositio Patrici episcopi. In Aquileia ad Porto Largi Hilari. Titiani. Catoni. Datiani. Rome Alexandri episcopi. Theodoli diaconi.

XV kl. Aprl. In Alexandria Collegi diaconi. Coloti diaconi. Pampori. Ninepti. Ragati *. Quartini. Saturi. Quintasi. Maniri. Jemsoli. Marci. Item Rogati. Samphorini. Aurilie. Cappellidi. Dionisi. Januarii. Victoris. Vogonocti. Samfori. cum aliis VI. Mariæ. Rome Pymeni episcopi. Nicomedia Aprilis. Selvoli. et aliorum XXIII. In Campania Quinti. Rogati. Ingenui. Rogate. Quartille. Luciani. Aurelii. Saturnini. Victoris et Mauri. In Mauritania Currenti. Timothei. Saldæ.

XIIII kl. Apl. In Cesarea Capadocie sancti Theodori presbiteri. In Africa Bassi. Lucelli. Fisciani. Pomeri. Joseri. Apolloni. Ammoni. Saturnini. Basseliæ. et aliorum VII. et commemoratio Theodori episcopi. Catulini et depositio sancti Leonti episcopi. Sorenti. Quinti. Quintili. Quartille. Marci cum aliis VIIII. Florenti. Vonœtæ.

XIII kl. Aprelis. Mettis translatio corporis sancti Clemen (tis) In Antiochia sancti Joseph. In Siria Pauli et Cyrille. Eugeni. Serapionis. Tigrini. Claudi. Exuperi *. Victurici. Valentini. et Domni Vulframmi episcopi.

XII kl. Aprls. In Alexandria Serapionis. Monachi. Joseppi. Volusiani. Philocali. Cotini. Honis. Nomini. Luci. Ammoni. Philocarpi. Amatoris et sancti Benedicti abbatis.

XI kl. Aprel. In Narbona civitate natale sancti Pauli confessoris. In Africa Saturnini et aliorum VIIII. In Sabastea Decroni. Arionis. Ipso die obiit Adeloldus levita.

X kl. Aprls. In Africa Fidelis. Anthiocia Theodoli presbiteri. In provincia Carml. Pauli. Cesarie. Juliani. In civitate Cesarea *. Agacius. Alexander. Felicis. Phiomoli. Diunisi. Item Diunisi.

VIIII kl. Aprl. In Siria Seleuci. In Africa Agapiti. Molai. Romoli. Phison. Alexandri. Diophi. Rome Cyri martyris. In Africa Rogati. Catule. Uti. Victurini. Saturnini. Item Saturnini. Salitoris. Aprilis. Joseph. Coliondole. In Mauritania Secundole. Veruli. Felicis. Item Saturnini. Soreces et aliorum XVI.

VIII kl. Aprl. Hierusolima dominus noster Jesus Christus crucifixus est. et est conceptio sancte Mariæ et passio sancti Jacobi apostoli fratris Domini. Nicomedia natale Dule et alibi. Victurini. Alexandri. Eufrate. Castule. Nicustrati. Lucelle et quadringentorum martyrum, et sancte Teclæ, que passa est pro castitate, et depositio Juvini. Burgundionis, et immolatio Isaac.

VII kl. Apl. Rome in cimiterio via Lavicana natale sancti Castuli. In Sirmia Munati presbiteri, de Lingidonis cum Sirmium fugisset, conprehensus est, et missus est * in fluvium nono lapide. inventum est corpus eius et Maxime uxoris eius. In Sabastea civitate Petri episcopi. In Tracia Sarmate et Arminie. In Aracleo * Marciani episcopi. In Celer. sancti Cassiani episcopi. In Antiocia Timothei. Diogenis. Macharie et Maxime. In Pentapoli Libiæ Theodori episcopi, Hirini diaconi. Serapionis. Ammoni lectoris. In Africa Victoris. Saturnini. Solutoris et aliorum XII.

VI kl. Aprl. Hierusolimis Resurrectio domini nostri Jesu Christi. In Africa Romoli. Aguti. Pinnari. Mauroli. Successæ. Missæ. Matutine. Donate. Successi. Alexandri. Solutoris. Saturnini.

V kl. Aprl. In Cesarea Rogati. Alexandri. Dorothei. Audacte. In Tarso Cilicie Castori. Cavilonno depositio domni Guntramni regis bene pausati, et depositio sancti Dagoleiphi abbatis.

IIII kl. Aprls. Nicomedia Pastoris. Victurini. Saturnini. Dole Juliani et aliorum IIII. In Anthiocia Theodori presbiteri. Pentalis, et Juliani. Et alibi sancte Acacie.

III kl. Aprl. In Tesalonica civitate Domnini. Philopholi. Acaci. Palatini. et alibi. Victoris. Marcellini. Satulli. Crucis. Agatoniæ. Aquiline virginis. Fylipoli. Saturnini. Eulalie virginis. Aurelianis civitate depositio Pastoris.

Prid. kl. Ap. In Africa Anesi. Felicis. Diodoli. Porti. Abde Cornilie. Valeriæ.

[Annotata]

* corr. baselei.

* corr. XXVIII.

** …roti cod.

* bittanie cod.

* gorgo cod.

* corr. concremati.

* corr. dom.

* sic corr. ex Hilarini.

* sic corr. ex Innocentie.

* corr. rog.

* corr. exsuperi.

* cesr. cod.

* et m. est sunt addita manu Mettensi.

* corr. araclea.

LÆTANIAS INDICENDAS. MENSIS APRILIS HABET DIES XXX.

Kl. Aprelis. Adalaldus presbiter obiit. In Armini minore natale Partini. Quintiani. Victoris. Secundi. In Eraclea civitate item Victoris. Chioniæ. Agapæ et Herenæ. Tesalonica Ingenianæ. Saturnini. Item Parteni. Diunisi. Panteri. Alexandri. In Ægypto Victoris et Stephani.

IIII Non. Apl. In Africa Amphiani. Victoris. et aliorum X., et alibi Marcellini. Satuli *. Saturnini. Quiriaci. Reginæ. Proculæ. et aliorum IIII. In * Thesalonica Macedonia Theodoli. Agathopi. Mastissi. Publi. Valeri. cum aliis tribus. Orbani. Juliani. Item Proculi. Gagi. Agapitis. Diunisi. Cyriaci. Zonisi. et alibi. Gortoniani. Lugduno Galliæ * depositio Niceti episcopi. Obiit Odulfus clericus precamini ut memoriam habeatis.

III Non. Apl. In Syciana Thome. Evagri. Benigne. Christi. Aresti. Rufi. Patricii. Apud Taurummœnium * Sicilie sancti Prancati. Syxti martyris. In Misia Agate. Meriti **. In Cessarea Palestine Theudosie virginis. Nicomedia Donati. Sancti Amphiani. Agape. Choniæ *. In civitate Thomis item Evagri. Benigni.

Prid. Non. Ap. Thesalonica Theodoli. Agathopi diaconi et alibi Pauli. Matutini. Orbani. Saturnini. Quintiliani. Publii. Victoris. Successi. Juliani. et alibi II Palatini. Earundem * kalendarum die obiit Ubaldus presbyter ac primicerius iuxta morem vestræ clementiæ illius memores esse dignemini. Mediolano depositio sancti Ambrosi episcopi.

Nonas Aprl. Nicomedia Claudiani. In Ægypto Marciani *. Nicanoris. Apolloni. In Alexandria Didimi presbiteri. et alibi Quinti. Pancrati. Successi. In Sicilia natale sancti Honori. Thesalonica natale sanctarum virginum Chioniæ *. Heræ et Agape. In Cesarea Licie natale sancti Anfiani. In Cilicia Taraci. Antronici. Probi.

VIII Id. Apl. Nicomedia Firmi. Berenei episcopi. Hymnari. Solutoris. Quiriaci. Moysi. Romani. Successi. Quartille. Romane. Quiriace. Syrmia Donate *. Sixti. Victoris. Gagi. Rufine. Moderate. Romane. Secundi et aliis VII. Florentini *. Germiniani. In Africa Epyfani * episcopi. Item Donati. Sixti. Rufini. Modesti. et aliorum X *. In Macedonia Timothei. Diogenis. In Alexandria Clusi presbiteri. Pentapoli Timothei. Tiriæ. Machariæ. Martiæ. Maximæ. Libiæ superioris Theudori episcopi. Herenei diaconi. Serafiunis. Ammoni. Lectoris. Summistæ. Apricii. Victoris. et alibi natale sanctæ Mariæ * et Eguliani.

VII Id. Apl. Anthioca Syriæ. Timothei. Diogenis. Machariæ. Maximæ et alibi Eleusi presbiteri. Libiæ Superioris Copricæ. Victoris. Alexandria natale sanctæ Pelusi presbiteri.

VI Id. Aprel. In Africa Timori. Machari. Conexi. et alibi Maximæ. Concesse. Solutoris. Successi. Pinnari. Item Ammoni. Et solutio carnis ergastuli Leodrici. fratris noviter conversi, pro eiusdem facinoribus obnixe Deum postulare precamur.

V Id Aprael. In Sirmia natale VII * virginum, quorum nomina Deus novit, et alibi Demetri diaconi. Heracli. Concessi. Mari. Syrmium. Furtunati. Donati et VII virginum canonicarum. Ravenna dedicatio oraturii sancti Poliucti.

IIII Id. Aprael. Alexandria Appollini presbiteri. Granii. Helari. Donati. Concessi. Saturnini. In Tracia Gagiani. In Africa martyres XVII, quorum nomina Deus scit. et alibi Pennadi. Successi. Marcellæ. Anthiocia sancti Theodori presbiteri.

III Id. Aprael. In Mauritania natale Salonis. Maximi. Hilari. Concessi cum ceteris sanctis, et Domnini, episcopi. Salona Dalmacie Dominionis episcopi et miliario VIII Dalmati. In Africa Furtunati. Donati. et aliorum CCXL. Nicomedia Eustorgi presbiteri. Nestori. Filoni. Ceremuniæ. Lugduno Galliæ * depositio Siagri et Patricii. Rome Leonis papæ.

Pridi. Id. Apl. In Asia Pergammo natale Carpi episcopi. Pauli. Isaac. Agatonis. Rome in cimiterio Calepodi. Via Aurelia tertio miliario depositio Juli episcopi et alibi Agapi. Valeri. Publii. Bassi. Juliani. Felicis. Pauli. Mauri. Hertule. Veregundiæ. et aliorum XL duo. Quarti. Saturnini. Secundi. Decimi. Darii. Januarii. Secundi. Quinti. Dextrii. Victori. Donati. Varici. Venusti. Ticiani. Item Victori. Sirillæ. Luci. Urbanæ. Item Urbanæ. Marci. Justi. Cittini. Paterni. Butti. Pacini. Murici. Optati. Item Victuri. Migone. Demetri. Flaviani. Marci. Vitalis. Minaliæ. Clementiæ. Victuriæ. Feliciæ. Maxime. Musti. Item Marci. Honurati. Laurenti. Arbori. Crispini. Tercii. Quintule. Restituti. Revocati. Saturnini. Buttasi. Barici. Item Optati. Speni. Donati. Manili. Petri. Proculi. Item Donati. Gemelli. Evanti. Lazari. Venusti. Flavini. Rufuni. Valeri. Pauli. Crispini. Felicis. Nabori. Victorini. Donatulæ. Tercii. Victoris. Acutinæ et Tertiæ. In Capua Cypriani. Musculæ. Donatæ. Novellæ. Januariæ. Silvani. Muciani. In civitate UUappingo depositio Constantini episcopi, et alibi Cari. Primi. Cyrilli. Macharii. Stiali *. Item Venusti. Juliæ. Veregundi. cum aliis VI. Tertulæ. Antonæ. Mustile. Migginæ. Item Acuti. Item Donatæ. et alibi. Eufemiæ. Item Felicis. Item Machari. Item Primi. et aliorum VIIII.

Id. Apraelis. In Calcedonia natale sanctæ Eufemie. Eucapi. Secutoris. Catuli. Januarii. et alibi. Pauli. Acoliti. Arobi. Passe. Caritæ. Agatonicæ. Pergamo Asie Pulicarpi episcopi. Pauli diaconi. Eodem die obiit Ingobertus levita.

XVIII k. Mai. Rome via Appia in cimiterio Prætextati. Sancti Tiburtii. Valeriani. Maximi. Quiriaci. Optati. Pati. Saturnini. Frontini. Martiæ. Cornili *. Conditoris. Tituli. Interamna Proculi. Valentini. Prosduci. Liorni. Domninæ, virginis, cum suis virginibus simul Coronatæ. Et sancti Valeriani, et alibi Optati. Saturnini. Arcilai. Simproni. Frontini. Maximi. Decimæ. Marcie. Corniliæ. Alexandrie. Frontini monachi.

XVII kl. Mai. Picino in Aureo Monte. Maronis. Messoris. Proclinæ. Mosætis. In Mesopotamia Arcilai. Comati. Cypriani. Vironicæ. Acutæ. Diogenis diaconi cum duobus fratribus. In Anthiocia Syriæ. Prosdoci. Vironicæ. et Dioninæ filie eius. Octaviæ. Potamiæ. Prodenti. Taudia Galaciæ * Quoamal. Arcilai. Potami. In Spaniis Cesaraugusta passio sanctorum Luperci. Apomidi. cum duobus fratribus. Marciani. Item Marciani. Felicis. Item Felicis. Fausti. Marcialis. Fortunati. Silvani. Luciani. et alibi sancti Georgii. In Autesiodero Galliæ * dedicatio baptisterii, que est iuxta basilicam sancti Germani episcopi. et confessoris.

XVI kl. Mai. In Achaia Corinto civitate Calesti. Carissi. Lute. Leonedis. Tertiæ. Christiani *. Calle. Theodore. Item Carissi. Omnium in mare mersorum. Caritonis. Calestæ. cum aliis v. Nicæ. Galliniæ. Municiæ. Nigiæ. et aliis. Marciani. Aniani. Felicis. Hermogenis. Vincenti. Tertii. Calistæ. Et in Mauritania natalis Basilii. Et in Ponto insola * Celli. Marcialis. Felicis. Fausti. Item Felicis. Furtunati. Salvani. Luciani. Goamali. Parcilati. Leonedis. Micæ. Gallieni. Marciani. Faustini. Luciani, et depositio Abboni episcopi Mettinsis.

XV kl. Mai. In Antiochia Petri diaconi, et Hermogenis ministri Petri. Fortunati. Marciani. In Africa Barrucci. Quinti. Mappalici. Victurici. Donati. Januarii. Maconi. Galli. Theodore. Juliani presbiteri. et Maceoni.

XIIII kl. Mai. Salona civitate Septimi diaconi. Victurici et alibi Hermogenis. Et * Africa Victoris. Pampyli. Donati. Januarii. Imicionis. Domni. Turemuni. Sirici. Prisciani. Romæ Elioteri * episcopi et Antie matris eius et Perteni **. Colociri. Febi. Proculi. Apolloni. Furtunati. Crispini. Expediti. Mappalici. Victurini. Gagi.

XIII kl. Mai. In Arminia Militana civitate Hermogenis. Gagi. Expediti. Aristonici. Rufi. Galate, una die coronatorum. Militanæ. Arminiæ. Rufi. Hilavi. Aristonici. Furtunati. Item Gagi. Donati. Vitalis. Et in Africa Donati. Sericiani. Item Sericiani. Helladi. Item Hermogenis cum aliis duobus. In Spaniis Calcoli. Heris. natale sancti Vincenti.

XII kl. Mai. In Africa Serviani. Natale Araiaci. Silvaniani. Furtunati. Johannis. Orati. Donati. Marci. Gemmæ. Comiliæ. Item Gemme. Cornilii. Rome depositio sancti Victoris episcopi. Felicis. Alexandri. Papiæ. Et in cimiterio martyrum iuxta via Nomentana natale sanctorum Silvani * Araiaci. Donate. In civitate Autesiodero depositio sancti Martini presbiteri et confessoris.

XI kl. Mai. In Alexandria Furtunate et Aratoris presbiteri. Felicis. Silvi. Vitalis in carcere quiescentis. Rome in cimiterio Calesti via Appia Valeriani. Maximi. Tibertii. Et in Terracina Campanie sancti Cesarii; et in Secilia sancti Amphellici, et alibi Victoris. Papie. Felicis et depositio Aprunculi episcopi.

X kl. Mai. In Africa civitate Gerapuli natale sancti Philippi apostoli. Rome in cimiterio Calesti via Appia sancti Gagi papæ et Primoli. Turdiani. Lugduno Galliæ passio sancti Eppepodi et alibi Leonedis. Aratoris. Quiriaci. Bassiliæ. In civitate Senonas depositio beati Leonis episcopi.

VIIII kl. Mai. In Africa Catulini. Saturnini. Georgii martyris. Chori. Felicis. Theone. Theodori. Victurini. Venusti. Victori. Navori. Soluti. Pleni. Silvi. Item Felicis. Vitalis. Theodori. Faustini. Saluni. Valeri. Ursi. Romæ Naboris. Item Silvii. Item Vitalis. Item Felicis. In Alexandria Corone. In Valentia civitate in Galleis Felicis presbiteri. Furtunati diaconi. Achellei diaconi; et alibi natale sancti Pantalimoni.

VIII kl. Mai. In Alexandria Coronæ. Victoris. Zoticæ. Fortuni. Donati. Felicis. Secundi. Saturnini. Silviani. Item Silviani. Rufine. Liberalis. Meturi. Toniti. Teriani. Barachi. Nabori. Fusci. Maventi. Serani. Item Fortuni. Item Donati. Floriani. Theonis presbiteri. In Africa Faustini. Victurini. Saluni. Caleri. Alexandri. Valeri. Orbani. Theone. Valerie. Furtune. Publii. Foriane. Memmeri. Fausti. Januarii. Item Secundi. Marcie. Sambacie. Theudestiæ. Valeriani. Urbani. Heriis. Victoris. Luci; et in hac die Sidrac, Misac. Abdenago iterato nomine qui et Ananias. Azarias et Misahel. In Babilonia civitate de camino ignis ardentis sunt liberati. In civitate Lugduno Galliæ passio Alexandri cum aliis numero XXXIIII; et dedicatio cripte ubi corpora eorum requiescunt, et alibi commemoratio sancti Georgii et sancti Pollionis et vigilia sancti Georgii.

VII kl. Mai. In Seracusa civitate Sicilie natale sanctorum Evodii. Hermogenis. et Caleste *. In Africa Nobilis. Marcie. Hermemphi. Furtunati. Et in Persida civitate Diospoli passio sancti Georgii. Lugduno depositio beati Rustici episcopi.

VI kl. Mai. In Axiopoli Aureli. Et in Anthiocia Syrie natale Leonidis. Vindei. Et in Africa Juli. Victuri. Sirici. Honorati. Felicis. Pauli. Maximi. Item Victoris. Simplici. Pullionis. Viti. Calendini. Apolloni. Marciane. Felicissime. Ethimie. Marciani. Lictissimi. Simie. Germani. Feliciæ. Evasie. Gemelline. Cleti martyris.

V kl. Mai. In civitate Tarso Cilicie natale sancti Castori. In Nicomedia Anchimi episcopi. Stefani episcopi. Antonini presbiteri. Lidie. Genosi. Sodalis. Zenosi. Zotici. Marini. Zenoni. Hilpidi. Eutici. In civitate Arminie Militane. Hermetis. Eppei presbiteri. Item Hilpidi. Hermogenis. Et castello Aiovie in Capria Maurii et Capti diaconi. Husandi. Priani. Et in Egypto Nicomedia Victoris. Maximi. Pauli. Marciani. Germani cum aliis VI. Gemelline. Legissime. Feliciæ. Germane. Felicis. Evantiæ. Victorini. Nicofori. Dioscori. Serapionis. Papie. Anthimii episcopi. Et Anthiocia Thimie. Mauritiatti diaconi. Genonsi. Sodalis.

IIII kl. Maias. In Pannonia Eusebi episcopi. Pollionis Tuballi. In Alexandria natale sancti Victorini. Egressio Noe de arca. Rome Vitalis martyris. In Tarso Ciliciæ Maline cum aliis CLXX. Afrodisi. Carilippi presbiteri Agapi. Lectoris in carcere requiescentium. Eusevi. Eunici. In Africa provintia Numedie natale sanctorum Manili. Donati. Mauroli. Lucani. Victorini. Nicei * virginis et aliorum septuaginta duo. Luciani cum aliis ducentos septuaginta. In territurio Beturive civitatis depositio sancti Euseci presbiteri et confessoris.

III kl. Maias. In Alexandria natale sancti Germani presbiteri, et alibi Prostoci diaconi. In Nicomedia Prudenti. Marcialis. Sabbati. Eodomoni. Basili. Item Germani. Filucasi. Budenti. Urbani. et Pagate. In Africa Grati et aliorum VII. Et Perstum Tuscie Valentini. Marciani. Et Bononia Vitalis. Augusti. Victurini. Manili. Meturinæ virginis. Macculini. In Alexandria Pudenti. Marciani. Filocosi. Theodore virginis, cum aliis duobus. Obiit Amalarius episcopus.

Prid. kl. Maias. In Alexandria Dorothei presbiteri. Rodociani diaconi. Viatoris. Terenti. Martini. Maiorice. Item Victori. Claudi. Silvani. Clementi. Honorati. Item Victori. Reducti. Item Honorati. Thelefori. Primosi. Rogati. Felicis. Item Felicis. Item Felicis. Luciani. Colisi. Item Rogati. Severi. Cottidie. Furtuni. Spice. Jocundi. Juli. Meriti. Honori. Item Silvani. Saturnini. Emeliani. Item Saturnini. Affrodi. Ducti. Pastoris episcopi. Et * alibi Secundiani. Concordi. Mariani. Jacobi. Floriani. Gabri. Gaiani. Postumi. Momini. Quintiani. Cassi. Fasili. Florenti. Demetri. Gadudi. Crispini. Donati. Zenonis et alibi Pomodiani diaconi igne ustorum et mare mersorum cum aliis viginti quattuor. Secundiani episcopi. Alexandri diaconi. Bubati. Saturi. Driodri. Ropodiani et Nomensis, de reliquorum gesta habetur *. Rome in cimiterio Pretextati via Appia depositio Quirini martyris. In Frodiria Roditiani diaconi. Terenti. Marini presbiteri. Dacari cum aliis XII. Meturi. Clementis. Lucini. Telesfosi. Primosi. Saturnini. Emeliani. Maiorice. Item Saturnini. Depositio Polocroni episcopi.

[Annotata]

* corr. satulli.

* add. a corr.

* Gal. cod.

* corr add. in.

** ead. manu mereti.

* corr. chioniæ.

* erundem cod.

* corr. marciane.

* chionia cod

* corr. donati.

* florenti cod.

* prius epyfanie, rad. corr.

* corr. XII.

* corr. marinæ.

* a corr. add.

* Gall. cod.

* corr. stialis.

* corr. corniliæ.

* Galac. cod.

* sic corr. ex gallaciæ.

* corr. christianæ.

* inscla cod.

* in add corr.

* corr. eleotheri.

** pteni cod

* corr. silviani.

* corr. caliste.

* corr. nicec.

* e cod.

* habentur corr.

MENSIS MAIUS HABET DIES XXXI.

Kl. Maias. Initium prædicationis domini nostri Jesu Christi. In Frigia Hierapoli provincia Asia natale sanctorum Philippi apostoli et Jacobi. In Africa Quintiani. Eleutheri. Gagi. Alexandri. Saturnini. et alibi Apolloni. Eufemi. Interamna miliario sexagissimo IIII. Proculi. Pelesti. Agapiti et militum triginta tres *, et natale Mathei et Jacobi Apostulorum. Et in Oriente item Quintini. Hierusolimis natale sancti Judæ seu Quiriaci episcopi, et Emerite natale Saturnini. Tolosa natale Oriente * episcopi. In Galleis civitate Autesiodero depositio sancti Amatoris episcopi. Civitate * Sodonensi ** loco Acauno passio Sigismundi regis. Begorra civitate depositio sancti Justini.

VI Non. Mai. Germani. Celestini. Felicis. Acetini. Urbani. Hellaci. Private. In Alexandria Saturnini, in carcere quiescenti cum Neopoli socio suo. In Arminia civitate Militana Helpidi et Hermogeni. In Alexandria Germani. Celestini. et Sanctine. Autesiodero translatio corporum sanctorum confessorum Optati episcopi, Memori presbiteri, et Sanciani presbiteri.

V Non. Mai. In Hierusalem inventio sancte crucis domini nostri Jesu Christi ab Helena regina in monte Golgotha post passionem Domini anno ducentissimo XXXIII. regnante Constantino imperatore. In provincia Asie in Luminata civitate natale Hermogenis de antiquis. Rome via Nomentana miliario VII natale sanctorum Juvenalis, Hebenti, Alexandri, Theodoli; et via Ardiadina natale Arboni. In Africa Mariana *, Furtunati, Saturnini, Rufini, Furtunionis, item Fortunati. In civitate Autesiodero depositio et translatio corporum sanctorum et confessorum Eusebii presbiteri, et Aviti diaconi.

IIII Non. Mai In Nicomedia Antoninæ nimium tortæ et variis tormentis afflicte; ab uno brachio tribus diebus suspensæ et in carcere biennio reclusœ, a Priscilliano preside flammis exusta obiit. In Africa natale Celestini, Felicis, Urbani, Romani, Bellici, Marciali, Mittuni, Petri. Et in Nurico Ripense loco Lauriaco natale Floriani et Principi officii, presidis, ex cuius iussu ligato saxo collo eius deponente in fluvio Aniso missus est oculis crepantibus præcipitatum videntibus omnibus circumstantibus. Et in Cesarea natale Silvani cuius gesta habentur. Alexandria natale sanctorum XL martyrum, et alibi Nestori, Furtunati, Mitton. Antonini. Autisiodero depositio et translatio corporis sancti Corcodomi diaconi et confessoris in basilicam sancti confessoris * Amatoris.

III Non. Mai. Eutimi diaconi. Thesalonica Herenei. Peregrini, Herenæ. In Africa Gregorii, Archelai, et Felicissime. Alexandria Petivi diaconi. Arelato depositio sancti Helari episcopi. Vigenna depositio Nectari et Niceti * episcopi. Autesiodoro passio sancti Juviniani lectoris et martyris translato in basilica sancti Amatoris.

Pridie No. Mai. In Persida natale sancti Mathei apostoli et evangeliste, et et primi iniciorum martyrum. In Galleis vico Juli civitate natale beatissimi Geronti presbiteri et confessoris. In Africa Secundiani episcopi, Jacobi, Mariani, Concordii, Marinæ, Heliodori, Saturnini. Mediolano Victoris et Felicis, item Victoris, Caricie, Aufidie, Judith, Emerie, item Victoris, Acute, Faustine, Helariani, Victoriani, Saturnine, Gavine, Hedenti, Furtune, Victurie, Primæ, Gaiani, Valentine, Furtunati, Postumi, Faustini, Maiorici, Venusti, Massuni, Processæ, Secundiani, Inportune, Quintiani, Petri, Tassi, Casserici, Mappalici, Venerie, Benefacie, Florine, Quinti, Victorine, Demori, Gaudole, item Victorini, Crispini, Possimi, item Felicis, Donati, Labori, Massile, item Gaiani, Faseri, item Quinti, Rogati, Maxenti, Nine, Virtuniæ, Valerie, Tyrone, Magrone, Citine * cum sociis et reliquis sanctis Floriani, Herenei, Furtunati, Faustini, Gavine, Herenti, Pampalici, Primi Secundi, Casisi, Celerini, Hieremiæ, Flavi, Magropi, Marcellini, Maximi, Bafrobiti, Acutiani, Niceti cum aliis septuaginta. Item Gaiani cum aliis XX. Autesiodero depositio sancti Valeri episcopi.

Non. Mai. In Nicomedia Flavi episcopi, Augustini episcopi, item Augustini, trium fratrum, et alibi Marcellini, Macrobi *, Eutici. In Africa Celerini, Maximi, Victori, sancte Potentelle, et aliorum multorum. Canti. Item Agustini, Victori, Gagianti, Maximi, Celerini, Fontini, Quinti, Flaviæ, Marcialis, Privatiani, Septemine, Dextri, Quinte, Arnisi, Donati, item Donati, Octaviani, item Donati, Marini, Navagi, Pulveri, Rogati, item Victori, Mulieri, Furtuni, Victori, Secundi, Cecili, Donate, Saturnini, item Donate, Navidi, Furtunate, Felicis, Juli, Criscenti, Gallice, Justiani, Vitalici, Rogatiani, Lucilli, Honorati, Feliciæ, Savini, Sulti, Simplici, Flaviæ, Alexi, Catule, Euticie, Peculiaris, Germani, Rogati, Marcelle, Odemari, Erculi, Saturnini, Primole, Castule, Donate, Felicis, Victori, Processi, Antonini, Sapide, Donate, Secundiani, item Donati, Marcialis, Januarii, Divii, Victurii, et Tunnidi, item Furtunati, Criscenti, Germani, Avide, Furtunati, item Rogati, Victoriæ, Floridiani, Epafroditi, Marcellini, Palatini, Faustini episcopi, item Eutici, cum aliis XLV. In civitate Diospoli passio sancti Georgii martyris. Arelato depositio sancti Helari episcopi et confessoris. Agustiduno depositio beati Placidi presbiteri.

VIII Id. Mai. Mediolano Victoris, capitis cesi, cuius passio celebratur pridie Idus Maias *. In Africa Eutici, Furtunati, Saturnine, Marcie. Constantinopoli Agati militis, Maximi presbiteri, Anthus diaconi, Arestini, Marini, Tampi, Stertiæ, Rogate, Victorie, Floridi, Luci, Donati, Victori, Flavie, Johannis, Nenni, Casti, Gagi, Furi, Maximi, item Victoris, Julie, Felicis, Martiani, Famose, Honesti, Nigri, Baptici, Rustici, Processe, Secunde, Militi, Felicie, Maxime, Dative, Tuniani, Thidi, Secundile, Datice, Gundoni, Tertule, Celestine, Faustine, Januarii, item Victoris, Zetule, Stiale, Furtuni, Rogati, Faustini, Cineri, Barachi, Sidini, item Ninne, Mittuni, Sirici, Rogati, Donate, Bacciri, Gaddiri, Bereusi, Donate, Spici, Rogate, Saturnini, Gladiose, Vitalis, Cecilie, Januarie, Galle, Sereni, Rogate, Matronice, Agustine, item Saturnini, Rufi, Faustini, Victoris, Cithini, Zaderi, Antique, item Ninne. In Egypto Victoris, Stefane. Autesiodero depositio Elladi episcopi et octabas apostolorum Philippi et Jacobi.

VII Id. Mai. In Axiopoli Quirilli, Quindei, Zenoni *. Tarso Cilicie Afradisi. Mediolano de ingressu reliquiarum apostolorum Johannis, Andree et Thome in basilica ad portam Romanam. In Persida martyres tricentos X *. Constantinopoli natale sancti Timothei. Rome via Latina Gordiani, Primoli et natale beati confessoris.

VI Id. Mai. Rome via Latina in cimiterio eiusdem natale Gordiani, et in cimiterio Pretextati Rome natale sancti Ephimici et majoris * confessoris via Latina ad centum aulas Quarti et Quinti. In Africa Probati, Mœce, Petri, Januarii, Furtunionis, Tecle, Lucelle, Maxime, Matrone, Axiopoli, Cyrilli, Cindis, Dionis, Acaci, Crispionis, Zenonis. Tarso Cilicie Afrodisi, Privati, Citdini, Saturnini, Petri, Dativæ, Furtuni, Lucelle, Maxime, Matrone, Mutaci, Cicili, Victuri, Januari, Sacusæ, Victurine, Bonosi, Constantiæ, Maximæ, Gemini, Januari, Samini, Perecrie, Senturi, Aeruli, Maioli, Marulle, Felicis, Indici, Reflenti, Tinni, Felioni, Thointi, Sileuci, Zetule, Januarie, Furtunate, Teglacie, Rogate, Pauline, Januari, Ninne, Honori, Candide, Saturnini, item Saturnini, Secundi, Donati, Solutoris, item Felicis, Marci, Nappoli, Goddei, Dati, Nasomosi, item Victoris, Satulli, Masuti, Malci, Severi, Marciani, Furtuni, Saturni, Saturi, Quintali, Severioli, Fidelis Quinte, Congilli abbatis. In Scotcia * Fausti, Donati, Excritati, Septimi, Lucini, Restituti, Birici, Dativi, Januarie, Nine, Felicis, Satiri, Marcelle, Matrone, Tuiæ, Lucusse, Victurie, item Felicie, Jocunde, Gloriose, Rogatine, Victurine, Julie, Primi, item Furtunati, Marie, Rogati, Munni, Jacobi, Septemine, Maurelle, Incidi, Tunni, Felicionis, Seleugi, Honorati, Saturni, Lucini, Zeperie, Crispi, Venuste, Saturni, Quintule, item Cyrilli, Diunisi, et alibi depositio sive natale Job prophete. Et dedicatio ecclesiæ sanctæ Marie infra basilicas.

V Idus Mai. In Sirmia Montaniani. In Africa Maiuli, Victurini, Furtunati, Septimi, Comini, Julii, Januarie, Primuli, Nerei, Manili, Victorie, item Victuri, Furtunate, Januarii. Rome Achilli, Epemimi, Nerei. Via Salaria miliario vigissimo secundo natale sancti Antimi. In Asia natale sanctorum Demetri, Thadthei, et alibi depositio Nepotiani. Et Vegenna depositio sancti Mammerti et Martini episcoporum.

IIII Idus Mai. Rome in cimiterio Pretextati natale Nerei et Achillei fratrum et natale sancti Panerati. Via Aurelia miliario secundo Grati. Via Aurelia Soteris virginis, et via Lavicana miliario sexto Sotheris, Johannis, Acillis, Moireis, Afroditi cum aliis numero quingentos quattuor, quorum nomina Deus scit, et Moysitis. In Africa Prancati.

III Id. Mai. In Sanctonico monasterio Salimonno depositio sancti Martini presbiteri et confessoris. Alexandria Afrosedi, Agrippe, Sabini, Gripsi, Luci, Cyrille, Credule cum aliis duobus. In Palestina Taraci, Probi, et Andronici, Pollentiæ, sancti Victoris, Invici, Aucti, Saturnini, Alexandria Agrippe, Acris, Cirille, Sabini, Creduli, Maximi, Gagi, et depositio sancti Sabastiani * episcopi. In civitate ** Autesiodero depositio et translatio corporis sancti Marcellini episcopi.

Prid. Id. Mai. In Siria Victoris militis et Corone, qui simul passi sunt. Rome Isidori. Bonefacii. In Africa natale sanctorum Secundiani, Quarti, Victuriani, Januarii, Medion., et Adaucti Denegothie, Maximini, Alexandri, Proculi, Aframi, item Adaucti, Adeodati. In Asia sancti Maximini. Mediolano Victoris, Naboris, Felicis, Rustici, et alibi sanctorum quadringentorum quattuor martyrum qui cum sancto Cyrico passi sunt. Arvernus dedicatio ecclesie sancte Agregule *.

Idus Mai. In Sirmia Timothei, et alibi VII virginum. Alexandri, Digni, Cotthiæ. In Sardinia Simplici. Et in porto Romano Prestabilis, Felicis, Victoris, Cyrici, Januarii, Heroli, Pauli, Menervi, Aquilini, Heracli. Mediolano Victoris. Lamosaco natale sanctorum Petri et Andreæ, Pauli et Diunise. Et Agustiduno Trici episcopi.

XVII kl. Jun. Mettis locello cuius vocabulum est Senodochium dedicatio ecclesiæ sanctæ Mariæ. In Esaurea Aquilini, Victoriani, quorum gesta habentur, et alibi Eracli, Paulini, Menerimi. In cimiterio Picino Ausimo civitate Florenti, Diocliciani. In civitate Effeso * Mengeni, Gaiani, Juveni. In civitate Cortona Vincenti, Nideruni, Heracli, Pauli, Meneri, Aquili, item Pauli, Monordi, Aquilini. In territurio Autesioderensi vico Baiaco passio sancti Peregrini episcopi primi civitatis ipsius. In territurio Trecassine civitatis loco Campellus depositio Fiduli presbiteri et confessoris.

XVI kl. Jun. In Alexandria Victoris, Basille. Rome via Salaria vetere Parteni, Calociri, Primi et depositio Liberi episcopi. Nividuno Heracli, Pauli, Peregrini, Minerii, Aquilini, Victoris et aliorum, Artemi, Calori.

XV kl. Jun. In Alexandria Potamonis presbiteri, Hortasi presbiteri, Marci evangeliste, Serapionis, Panteri, Dioscori, Palmi, Pitigon diaconi, Centron, Dativi, Luci et Maxime, Hermon lectoris cum alis IIII. In Ægypto in Anacipoli Dioscori lectoris qui multa passus est. Constantinopoli Efuchi, Serapionis, Bustasi presbiteri, Patamon, Panteri, Peteglondi, Aran lectoris, Dativi, Marciani, Luciosi, Lucianæ, Æginæ, et alibi Cassi et Victoris.

XIIII kl. Jun. Romæ natale Caloceri, Paterni eunucorum et uxorum Decii imperatoris, qui cum esset unus ex his prepositus cubiculi, alter primicerius nolentes sacrificare idolis a Decio occisi sunt et requiescunt in cimiterio iuxta via Appia. In cimiterio Calesti via Appia natale Paterni, Gallicorum Urbani, Indici, Seleuci, Felicis, Glonici, Criscenti, Colonicæ, Juliæ, Item Urbani. In Alexandria Areni diaconi. In Cesarea Capadociæ Puliuchi. In Africa Quinti, Primuli, Salusti, Furtunati, duorum Donatoris, Primi, Indicæ, Locustæ, Rogatæ, Urbanæ, Romanæ. In Getulia Emili, Baseli, Pretextate, Baseliæ, Parthiniæ.

XIII kl. Jun. In Africa Victurii, Marcellosæ, Salsæ. Romæ via Salaria vetere Baseli. In Ostea Aureæ. Nemauso Baudeli martyris et alibi Gervasi, Protasi et depositio Vellesi et Fausti episcoporum. Beturicas civitate depositio sancti Austrigiseli episcopi.

XII kl. Jun. In Mauritania Timothei, Poli, Eutici diaconi. In provincia Cesarea Poli, Eveti. In Africa sanctorum Victi, Maurellæ, Quinti, Primoli, Salusti, Fortunatæ, item Maurellæ, Primi. In Cesarea Capadociæ Policuti, Victori, Donati, Quinti, Locusæ, Primi, Eucti. In Brittania Timothei diaconi, et alibi natale Matthei apostoli. In civitate Autesioderinsio depositio beati Valis presbiteri et confessoris.

XI kl. Jun. Romæ Faustini, Timothei, Venusti, Casti, Emili, Cotti, Rogati, Maxenti, Felicis, Januari, Concessi, Albini, Rogatiani, item Casti, item Emeli, Plassi. In Corsica insula passio sanctæ Juliæ. In civitate Autesiodorinsium depositio et translatio corporis * sanctæ Elenæ virginis. In Cesarea Capadociæ Puliucti.

X kl. Jun. In Spaniis Epictiti, Abtonii, Baseli episcopi, item Aptonii. In Africa Quinti, Luci et passio sancti Desiderii episcopi et martyris. Juliani, Felicis, Montanæ, Januariæ, Emiliæ, Nonnæ, Almeridæ, Asti, Basilei episcopi, Victori, Firmi, Montani, Juliani, Victorici, Fidelæ, Donati, Niciæ, Fausti, Timothei.

VIIII kl. Jun. In Stria Zoelli, Servoli. In Africa natale sancti Saturnini et aliorum III. In Porto Romano natale sancti Venanti. In Siria Zoeli, Saturi, Timini, Saturnini, Servili, Felicis, Silvani, Furtuni, item Zoeli, Striæ et Diocli. In Galleis civitate Nametis Rogatiani, Donatiani germanorum et martyrum. Basilla civitate sancti Albani martyris.

VIII kl. Jun. In Sola Tusciæ civitate plera natale Sentiatæ, Vincentii, et Santæ. Mediolano depositio Dionisi episcopi, Polegrati, et aliorum IIII. Coronati, Vincenti, Johannis. In Oriente Eusebi. Via Nomentana miliario VIII natale Orbani episcopi. In cimiterio Pretextati Dorostori. In Africa Sabiani, Septinæ. Trecas Leoni monachi. Epheso Johannis apostoli, Saturni, Saturi, Timini, Tomum, Victuri, Stiali, Victuriæ, et Flavini. Et Vigenna passio sancti Desiderii episcopi et martyris.

VII kl. Jun. In Africa natale Eracli, Pauli, Mindini. In Africa item Pauli, Anteon, Quatrati, et depositio sancti Agustini episcopi et confessoris, Rufini et Valeriæ. In Tudertina Tusciæ Felicissimæ, Eracli, Paulini, Menedinæ, Saturi, Victoris, Saturnini, Marini, item Saturi, Furtunati, et Thomedi. Autesiodero loco Cociaco passio sancti Prisci cum sociis suis innumera martyrum multitudine. Rome Simmetri martyris. Et transitus Magulfi sive Maiulfi episcopi.

VI kl. Jun. In Alexandria Aquili * presbiteri, Evangelii et aliorum XIIII. In Thomis Heliæ, Luciani, Zotici, Marcialis, Victuri, et Murinæ. Romæ Restituti. In Africa Sacci, Juli, Daamæ, Carpiæ. In Sardinia Salutiani, Eutrici episcopi, Criscentini, Titiani, Quinti, Stiabili.

V kl. Jun. Pampilia Zetoli, Primi, Nonni, Aurosi. In Africa Porto Arminiæ, Emili, Felici, Priami, Liciani. Romæ via Nomentana miliario XIII°. Epagati, Eustasi, Victiæ, Castulæ, Epigatiani, Octobri, Uroriæ, Vippi, Adauli, Homini, Marcili, Cilloniæ, Maxime, Fylomini, Auticiæ, Commini, Marcianæ, Flumini, Macriani, Castule cum aliis septem. In civitate Parisius depositio sancti Germani episcopi.

IIII kl. Jun. In Ciballis Pullionis. Lectoris. Nomedia Crispoli. In Cesarea Capadociæ Cyrilli. In Africa Primi, Accidie, Passimoni, et aliorum centum quinquaginta tres. Treveris Maximini * episcopi. Romæ via Aurelia Restituti; via Tiburtina septem germanorum. In Spaniis Genti. Anthiocia Sicimodi, Bassi, Venusti, Victori, Pullieni. Item in Cesarea Cappadociæ Carelli, Primoli, Finodi, Venusti, Tredentei. In Anaunta Sisinni, Alexandri, Martyrii.

III kl. Jun. Anthiocia Sici. Palatini, qui multa turmenta passus est. Turribus Sardiniæ natale santorum Gabini, Crispoli. In Nicomedia multorum sanctorum.

Prid. kl. Jun. In Aquileia Canti, Cantiani, Procati, Crissogoni et Cantianellæ. Cartagine Daciani. Turribus Sardiniæ Criscentianæ. Et in civitate Firtha Donatiani. Romæ via Aureliana Processi, Martiniani, Gauleni, Germani, Victori, Silvani, Thelesfori, Victorini, Donati, Stiali, Terti, Rogati, item Germani, item Silvani, Honori, Ceciliæ, Tertulæ, Lautæ, Victoriæ; Furtunatæ, Maximi, Rogatæ, Paulicæ, Acapiæ, Castulæ, Amelliæ, item Tertulæ, Lupi, Justæ, Teclæ. In Anthiocia Paulini et Isici. Romæ Petronillæ virginis, Leodico vico translatio corporis sancti Lantdeberti.

[Annotata]

* corr. trium.

* corr. orienti.

* civite cod.

** sidon. corr.

* corr. mariani.

* vox nunc erasa est in cod.

* sic corr. ex nicati.

* corr. citini.

* sic corr. ex marcobri.

* maius cod.

* sic corr. ead. manu ex zenono.

* X a corr. add.

* maris cod. corr.

* sotcia cod.

* corr. seb.

** sic corr. ex cimiter.

* corr. agricolæ.

* Eff. cod.

* corpor. cod.

* sic corr. rad. ex Aquilini.

* maximi cod. corr.

LÆTANIAS INDICENDAS. MENSIS JUN. HABET DIES XXX.

Kl. Jun. In Thesalonica Octavi. In Anthiocia Zosimi et Teclæ. In Africa Crispini. Romæ Joventi, Cyriaci, Exoperanti, Eracliæ, item Thesalonic. Luciæ virginis et Augie regis barbarorum. Rogati, Germani, Silvani, Bullodi, Ceciliæ, Tertuli, Lautæ, Victoriæ, Gagi, Furtunatæ, Maximæ, Rogatæ, Paulinæ, Agapiæ, Castulæ, Coteusæ, Novellæ, Agapæ, Carræ, Uroriæ, Bublasæ, Furtunatæ, Marciani, Baiani, Rogatiani, Honorati, Donati, item Rogati, Marciani, Saturnini, Potini, Pauli, Petruni, Rotiliæ, Flavi, Quietæ, Januariæ, Novelli, Januarii, Sesosiæ, Fodosæ, Victorine, Matronæ, Castulæ, Rogatianæ, Quinti, Marci, Gemini, Mituni, Pauli, Verrici, Cassi, item Saturnini, Felicis, item Marcialis, item Donati, Rogatæ, Jannis, item Furtunati, Donatiani, item Marciani, Donati, Ortensi, item Saturnini, Malchi, Silvani, item Quinti, Feliciæ, Sillefæ, item Januariæ, Furtunatæ, Victoriæ, Mariæ, Primæ, Gemellini, Faustinæ, item Novellæ, Donatæ, Getulæ, Barici, Orbanæ, Romanæ, Primæ, Tertulæ, Castæ, Maximæ, item Urbani, Ortatæ, item Matrone, Melusæ, Mittuni, Molori, Secundæ, Urbanæ, item Urbanæ, Gemlini, Saturnini, Proculæ, Sordidæ, Silvani, Rufinæ, Ninæ, Sepacæ, Vincenti, Prisci, Helari, Felicis, Castulæ, Arabi, Pulli cum aliis centum viginti. Lupi cum aliis tredecim. Castilini, Publasi, Martini, Gagiani, Marcelliani, Fledi, item Marciani, Cisti, Marci, Maiuri, Proculi, Pagati, Tertii, Silliræ, Tertulæ, Maiosæ, Timothei, Marcellini, Rotili, Germani, Johannis, Maximi cum aliis sexaginta quinque. Vigenna Eladi episcopi.

IIII Non. Jun. Romæ in cimiterio inter duos lauros via Lavicana miliario quarto Marcellini presbiteri et Petræ exorcista. Thomoci, Rogati cum aliis quadraginta duo. Secundi, Maximæ, Martiniani, Silvini, Flaviani, Pauli. Petri, Victoriæ, Matronæ, Fausti, Extrigatæ, Antonine, Donatæ, Reductæ, Maximæ, item Saturnini, Paulæ, Juliæ, Florentini, Furtunatæ, Maximæ, Urbani, Felicissimæ, Justæ. Flaviæ. Item Matronæ. Marciosæ. Valentinæ, Furtunate, Venuste, Donatæ, Mariæ, Gallicæ, Tertulæ, Vatalici, Evantiæ, item Juliæ, Sammatæ, Possinni, item Saturnini, Concordiæ. item Donatæ, Felicis, Valentini, Januariæ, Marcellæ, Percidatulæ, Victoriæ, Joviani, item Maximæ, item Felicis, Tertulæ, Castulinæ, Gauduli, Modiani, Justi, Saturi, item Felicis, Donatulæ, Januariæ, Furtunati, Sarninæ, item Juliæ, Ninæ, Honoriæ, Donatæ, Victoriæ, Marciæ, item Donatæ, Calponiæ, Extricatæ, Felicis, Saturnini, Donatæ, Cinonæ, Primosæ, Secundæ, Januariæ, Rogati, Fausti, Fontei, Tertulæ, item Paulæ, item Rogatæ, item Secundæ, Januarii, Marcialis, Felicis, item Felicis, Furtunati, Januarii, Adiutoris, Furtunatæ, Nomiciæ, Paulæ, Rogatæ, Victoriæ, Donatæ, Mavori, Posinnæ, Primæ, Urbanæ, Tunnini, Januarii, Senecionis, Juliæ, Marcianæ, Nondinari, Casti, Dati, Florentinæ, Victoriæ, Piscinæ, Castuli, Saturninæ, Victoriani, Furtunati, Ninæ, Nonnidi, Saturninæ, Ceciliæ, Marinæ, Luciosæ, Feliciæ, Maximæ, Primæ, Formini, Evasi, Sildini, Tertii, Fusci, Marcellinæ, Juste, Evasiæ, Sarmitiæ, Rutuliæ, item Mariæ, Salpornie, Castulæ, Castæ, item Saturnine cum aliis septuaginta sex. Mariæ, Jovinianæ, Furtunati, Orati, Latinæ, Sabinæ, et depositio Marcellini episcopi. In civitate Cesariæ Thamati, Honorati, Seleuci, Portini, Pamphili, Palestini, Rogatæ. In Campania Nerasmi. Lugduno Galliæ quadraginta et octo martyrum, hoc est Rotini episcopi, Zachariæ presbiteri, Vittii, Macharii, Asclipiades, Silvii, Primi, Ulpii, Vitali, Comini, Octobris, Philimoni, Gemini, Juliæ, Albini, Gratæ, Potamiæ, Pampeiæ, Rodanæ, Bliblis, Quartiæ, Maternæ, Hilpis. Hii autem qui ad bestias traditi sunt. Sancti diaconi, martyri, Attuli, Alexandri, Ponteci, Blandinæ. Hii sunt qui in carcere spiritum reddiderunt. Arestei, Cornelii, Zosimi, Titi, Julii, Zotici, Apolloni, Geminiani, Juliæ, Ausonæ, item Emeliæ, Jamnicæ, Pompeiæ, Domnæ, Amiliæ, Justæ, Trofimæ, Antoniæ. Hii omnes famuli Christi sub Antonino imperatore sunt coronati. Item * alii Lugdunensium, Vincentii, Ninæ, Prisci, Sepacæ, Hilari, Felicis, Castulæ. Item in eodem loco Epagati, Emiliæ, Donatæ et alibi depositio Barbaroni presbiteri, Umati, Evasi, Honorati, Rogatæ, Rome martyrum quadraginta et VIIII.

III Non. Jun. In Africa Quirini, Abdiani, Gagi, Donati, Nepori, Papozinici, Januariæ, Demetriæ et aliorum centum quadraginta. septem. Sanctæ Julianæ virginis. Apud Arecium civitatem Tusciæ Laurenti, natale sancti Thomæ apostoli. Romæ Marcelli, Avidi, Gagi, Donati, Mefomi, Passemi, Saturni, Januari, Victoriæ, Viriani, Donati, Urbani, Felicis, Veneriæ, Rogatiani, Furtunati, Extricati, Victurinæ, Gorgoniæ, Togæ, Felicitatis, Valeriæ, Prisci, Paulæ, Furtunatæ, Donatæ, Victoriæ, Sinerci, Cassiani, Quinti, Zetulæ, Victorini, Silvani, Gagiæ, Rogatiani, Aurili, Aproni, Nabori, Quinti, Mettuanæ, Libosi, Emerenti, Sexti, Fructi, Severi, Secundi, item Januari, Flori, Tytorii, Donatæ, Januariæ, Severæ, Januari, Honoratæ, Saturnini, Victori, Maturæ, Luciæ, Neptunalis, Criscentis, Pomponi, Cypri, Tertulæ, Luci, Silvani, Publi, Operci, Justæ, Domiti, Proculæ, Rufinæ, Valeriæ, Januariæ, item Silvani, Felicis, Veneriæ, Victoris, Furtunatæ, Exsupiæ, Flaviæ, Justi, Matronæ, Faustinæ, Galliciæ, Januariæ, Furtunati, Bupli, Romani, Petri, Verani, Aproni cum aliis septem, Silvani cum aliis octuaginta tres, Emeritæ, Septimini, Saturnini, Amasi, Orasi. Aurelianis civitate vico Maiduno depositio sancti Leifardi presbiteri.

Prid. No. Jun. Nividuno civitate Zotici, Attali, Eutici, Camasi, Quirini, Juliæ, Saturnini, Galduni, Ninnitæ, Furtunionis et aliorum viginti quinque. Cirini episcopi, Ebusti, Rustici episcopi. In Sabaria civitate Pannoniæ Quirini. Romæ in cimiterio Catacumbas via Appia miliario IIII. sanctorum Picti, Daciani, Aricii diaconi. In Celicia sanctorum Expergenti, Chictæ, Italii, Philippi, Eustici, Rustici, Juliæ, Saturnini, Jeiaconi, Monnæ, Furtuni, Criscentiæ. In Sabaria civitate Rustoli cum aliis duobus.

Nonas Jun. In Ægypto Martiani, Nigrandi et Apolloni, quorum gesta habentur. In Africa Evasi et Privati. Romæ miliario VII via Ardiatina Filoculæ, Felicitatis, Fappe, Gregorii, Gagi, Rustianæ, Saturnini, Rogatæ, Helari, Victuri, Mustoli, Ingenui, Secundi, Mauri, Urbici, Secundiani, Castule, Candidæ, Primi, Feliciani, Furtunati, Marcialis, Juliæ, Nigandri, Sacri. In Siria Zoeli, Satiri, Timini, Saturnini, Servilii, Felicis, Silvani, Furtunati.

VIII Id. Jun. Niveduno Amanti, Lucii, Alexandri, Andreæ, Donati, Peregri. In Africa Itali, Zotici, Camasi, Philippi, Attali, et alibi depositio beati Gaudi episcopi. Gracinopoli depositio Cerati episcopi.

VII Id. Jun. In Begantium, quæ est Constantinopoli Pauli, Furtunati, Magri, Primosi, Achaci, Mœchi. In Africa Victoris, Evasi, Privatæ, Januariæ, Donatæ, Spisinæ, Quirilli. In Cesarea Cappadociæ Luciani martyris.

VI Id Juni. In Ægypto natale Marciani. In Cesarea Palestinæ natale Cristi. In Dorostoro civitate natale sancti Marci. In Nicomedia Vitici, Nistori, Primi, Carolapidis et Marinæ. In Sardinia natale Salautiani. Romæ via Aurelia Naboris, Nazari. In Cesarea Cappadociæ Dorostori, Marciæ, Mutiani, Helii, Luciani, Zotici. In Africa Januariæ, Donatæ, Spesinæ. In Nicomedia Eustoli episcopi. In Galleis Sessionis civitate depositio sancti Medardi episcopi et confessoris.

V Id. Jun. In Alexandria Maximi presbiteri. In Nicea civitate Diomedis, Amanti, Montani, Alexandri, Januarii. Romæ via Nomentana ad arcas miliario XV ab urbe Primi et Feliciani. Et in Galleis civitate Aginno loco Pompeiaco passio sancti Vincenti martyris.

IIII Id. Jun. Romæ via Aurelia miliario XIIII. natale Basilledis, Aurisi, Rogati, Januarii, Cassiani, Victori, Martini et aliorum XII. In Spaniis Crispoli. In Nicomedia natale sancti Zachariæ. In Autesiodero depositio beati Censuri episcopi.

III Id. Jun. Romæ via Salaria natale sanctæ Basille. Item via Nomentana miliario VII ab Urbe natale sancti Crispoli, Restituti et alibi translatio corporis Furtunati martyris episcopi. In Aquileia Emeriti, Ariti, Victoriani, Victoris et alibi natale sanctorum Naboris et Felicis.

Pridid. Jun. Romæ via Aurelia miliario v. Basilledis, Tribuli, Nagesi, Magdaletis, Zabini, Aureli, Cirini, Nabori, Nazari, Donatelle, Secundæ.

Id. Junius. In Africa Luciani, Furtunatiani, Criscentiani, et Theclæ. In Persida natale Bartolomei apostoli. Romæ via Ardiadina miliario VII Feliculi.

XVIII kl. Jul. In Frigia civitate Laudic. natale Anteonis, Afre. In Africa Quintiani, Theodole, Festivæ, Cantianellæ, In Aquileia Proti. In civitate Aurelianis translatio corporis sancti Aniani episcopi et confessoris et liberatio civitatis ipsius a Chunis. In territurio Sessionis civitate passio sanctorum Ignatii, Valeri et Rufini martyrum.

XVII kl. Jul. In Dorostoro natale sancti Ysici. In Aquileia Cantiani, Proti, Marci, Clementis, Cantiani. Constantinopolim sanctorum Motii, Migetiæ, Mingin. In civitate Barbaria Gaiani, Joviani, Philippi. In Lucania Viti, Candedi, Cantiani, Cantianelle, Proti, Crisogoni, Arteon, Quintiani, Theodoli. In Sycilia Viti, Modesti, et Criscentie.

XVI kl. Jul. In Africa Quiriaci, Diogenis, Miccæ, Valeriæ, Marciæ. In Sicilia civitate Missana Saturnini, Cendini, Modesti Anthiocia sanctorum Cyrici, et Julitæ matris eius, et cum eis quadringentorum trium martyrum. In civitate Namnetis natale sancti Simelini.

XV kl. Jul. Romæ ad septem balumbas via Salaria vetere sanctorum Quiriaci, Blastini, Gandrienæ, Dorostori, Ysici. In Aquileia Canti, Cantiani et Cantiane. Alexandria Dioscori et Marini martyris. Romæ Diogenis. In Aquileia Cyriæ, Muscæ, Valeriani, Mariæ, In Aurelianis civitate Aviti presbiteri.

XIIII kl. Jul. In Africa Martiæ, Emili, Felicis. Romæ civitate Balbinæ. Via Ardiatina Marci, Marcelliani, Thomi, Pauli, Cyriaci. Ravenna sanctorum Marthari, Felicis, Emili, Crispini. In Alexandria natale sancti Marini.

XIII kl. Jul. In Mediolano civitate natale sanctorum Nazarii, Gervasi, Protasi et Celsi pueri. Romæ in cimiterio Yppoliti. Via Tiburtina Honori, Evodi, Petri, alibi Valeriæ, Marcelli, Vitalis. Ursicini. In Galilea monasterii sancti Theodati confessoris.

XII kl. Jul. In Thomis civitate Pauli, Ciriaci, Paulæ, Felicianæ *, Thomæ, Felicis, Emili, et alibi Vitalis, Crispini, Martyriæ. Et transitus domni Hludowici imperatoris.

XI kl. Jul. Saturnini. Quiriaci. Apollonaris. Bellici. Persei, Crisimi, Primi, Januariæ. In Sicilia civitate Siracusa Rufini et Marciæ et sancti Albani martyris. In Cesarea Palestinæ depositio Eusebii historiografi. Item Hiperici, Saturninæ, Stercii, Hieriæ.

X kl. Jul. Antiochia Siriæ sanctorum Gangali, Juliani, Graphi, et sanctorum martyrum octingentorum octuaginta et octo, qui depositi sunt in baptisterio, quorum nomina Deus habet in libro viventium. In Persida natale sancti Jacobi Alfei apostoli. Item in Alexandria civitate Rufini martyris. In Brittania Albini martyris cum aliis numero octingentos octuaginta et novem, positis in catalocum, quorum nomina scripta sunt in libro vitæ. In civitate Nola Campania natale Paulini episcopi et confessoris. Item alibi depositio sanctæ memoriæ Nicei episcopi.

VIIII kl. Jul. In Nicomedia Aviti, Zinzami lectoris et aliorum, Arionis, Emeriti, Alici, Capitonis, et aliorum septuaginta et octo et vigilia sancti Johannis cum ieiunio præveniente.

VIII kl. Jul. In provincia Palestina civitate Sabastia nativitas sancti Johannis baptistæ. Et in Epheso adsumptio sancti Johannis apostoli et evangelistæ. Romæ in cimiterio ad septem palumbas via Salaria vetere sanctorum Fisti, Luceie regis cum aliis sexaginti duo. In civitate Agustiduno depositio sancti Simplici episcopi.

VII kl. Jul. In Africa Gaudenti, Felicis, Agapiti, Emeritæ. In Alexandria Agatonis, Luceiæ virginis et Diogenis.

VI kl. Jul. Thesalonica Lamtani. Thesalonicæ Bigati. Item Lamtani. Romæ Johannis et Pauli fratrum et in eadem civitate Luceie virginis. et Aceiæ regis de barbaris.

V kl. Jul. Romæ Via Tiburtina miliario VIIII Crispi, Crispiniani, Felicis, Spinelle et septem germanorum dormientium in Ephesa. Cordaba in Spaniis Criscentis, Juliani, Nemesi, Primitivi, Justeni, Stacthei, Eugeni, Novaciani, Clementis, Marcellini, Giddini, Felicis, Hinnustici, Zohili, Marcelli, Italicæ, Lœli, Capitonis, Tinni, Tucchi, Et in insola Inoia translatio corporis sancti Florenti.

IIII kl. Jul. In Africa Fabiani, Felicis, Elaphi, Venusti, Eunichi, Criscenti, Alexandri, Theoni, Arionis, Pleonis, Astefyi, Apolloni, Ampamon, Phisofici, Melvii *, Diunisi, Hynus, Pannus, Phevicus, Dioscori, Turboni, Capitulini, Niceæ, Gurdoni. In Alexandria sanctorum Sereni, Theodoræ, Partafi, Titiri, Donisinniæ, Passimi, Phesici, Distæ, Ambiniari, Dioscori, Orion, Turbani, Capitulini, item Orion, Sirini, Plutarci, Herenei, Heracli, Herothi, Potamini, Marcellæ, Basiledis, Leonidi, Pamboni, Oriosi, Panuberi, Tilini, Nonniciæ, Sinedi. Lugduno Galliæ Herenei episcopi cum aliis VI. Leonedis. Plutarchi. Sereni, Potamienæ, Marcellæ et vigilia apostolorum Petri et Pauli.

III kl. Jul. Romæ via Aurelia natale sanctorum apostolorum Petri et Pauli *. Petri in Vaticano, Pauli vero in via Ostensi, utrumque in catacumbas passi sub Nerone Basso et Tusco consulibus. In eadem urbe Aurelia sanctorum Nevatiani et aliorum nongentorum septuaginta et septem martyrum et dedicatio baptisterii antiqui Romæ. In Persida natale sancti Simonis Judæ apostoli.

Prid. kl. Jul. Romæ natale sanctorum Timothei, Zotici, Italicæ, Zeliati. Gitta Italiæ Corsici presbiteri, Leonis subdiaconi. In Acrippina Asclini, Pamphili. Et Lemovecas depositio sancti Marcialis episcopi et confessoris.

[Annotata]

* Item cod.

* feliciæ cod., corr.

* melvu cod.

* ap. Petri et Pauli a corr. in litura.

LÆTANIAS INDICENDAS. MENSIS JULIUS HABET DIES XXXI.

Kl. Julias. In Nicomedia Zoeli. Romæ Gagi pape et natale sanctorum Luciæ virginis et Aceie regis cum aliis VIII. Via Aurelia in eadem urbe Ysici, Processi, Marini, Anthoni, Sereni, Victoris, Zoeli cum aliis VII. Orion cum aliis VIII. et aliorum ducentorum sexaginta quattuor. In Antiochia Severiani, Zoeli, Epasi. In monte Or. depositio Aaron sacerdotis primi et depositio Idoni cum filiis. et Arilefe. Et Agustiduno depositio Leonti episcopi. In Persida passio sanctorum apostolorum Simonis Cananei et Judæ Zelotis. Egolisana civitate depositio beati Ebartii * episcopi et octabas sancti Johannis baptistæ, et dedicatio ecclesiæ sanctæ crucis iuxta portam.

VI Non. Jul. Romæ in cimiterio Damasi via Aurelia miliario II. Processi, Marciani. Et in eadem urbe via Appia in cimiterio Calesti. natale Eutici et depositio Melciadis papæ. In Mesopotamia sanctorum Hysici. Ammidæ.

V Non. Jul. In Edissa in Mesopotamiæ natale translationis corporis sancti Thomæ apostoli, qui passus est in India. In Alexandria Triphonis *, Menelai, Cyrionis, Cyrilli, Porforis, Aprici, Christi, Juliani, Eracli, Eologi, Emereonis, Cyrionis, Orestis. In Tarso Capadociæ Severi, Helionis, Strategi, Montani, Atriani, Esici, Germani, Partheni, Pauli. Constantinopoli Eufemiæ, Acaci, Ammoni, Thome, Trepon, Menelai, Cerialis, Eraclæ, Eologi. Item Eologi, Cionie, Juliani, Demetri, Horestis, Heliodori, Tratagi, Aminidi, Jocundi, Martyri, Ammi, Sustrati, Timothei, Chioni, Cyriani, et vigilia sancti Martini. Mettis dedicatio eclesiæ sancti Gorgonii.

IIII Non. Jul. In Africa Jocundiani in alto missi. In Sirmia Sabaciæ Innocenti cum aliis XXX. Theodori. In Galliis Toronus civitate ordinatio episcopatus et translatio corporis sancti Martini episcopi et confessoris et dedicatio basilice ipsius. In territurio Beturive civitatis vico Vistinno natale sancti Lauriani martyris cuius caput Hispalim in Spaniis portatum est.

III Non. Jul. In Sicilia Agathonis, Trifinæ. Et in Thomis Stratoris, Theodoti, Meronæ, Rodofiæ, Secundini, item in Thomis Marini, Itrodofiæ. In Alexandria natale sancti Arpotis. In Hilariaco monasteri adventus corporis sancti Naboris et Nazari.

Prid. Non. Jul. In Alexandria Arthoci, Zeti, Palladi, Philippi, Severi. In Siria Aratoris. Neveduno Zotici, Amandi, Artetis. Agustiduno depositio sancti Legonti episcopi.

Nonas Jul. In Alexandria Partimi, Eraclei, Eodomoni, Helei, Apolloni, Nudii, Buplii, cum aliis XVIIII; et alibi Partemi, Parni, Animias, Pyvidii cum aliis numero VII, et alibi Alexandri, Parmini.

VIII Id. Jul. In Nicea Sustrati, Speri, Eracli. In Sirmia sanctorum Perenti, Ceciriæ. In Cesarea Capadotiæ Procubi, Quarti. In Secilia Pangrati. In Tauromini Speri, Corniliani, cum aliis numero sexaginta. In Nicea Eladi, Emmi, Senatoris, Alphi, Severi, Honorati, Eucoli, Helenti, Starton, Artemi, Eodemon, Eliæ, Novasi, Apoli, Pius cum aliis XVIIII. In Eraclea Johannis, Apri, Antheoloci, Gittheri, Pærenti, Tratonis, et alibi Agresti, Primoli.

VII Id. Jul. Mediolano Mœchi. Et in Thomis sanctorum Zenonis, Minmæ, Vitalis, Rufinæ, Evangeli, Urisi, Agnitis, Cyrilli episcopi igni traditi. In Sicilia Feliciani. Romæ ad guttam iugiter manentem natale Virgi, Floriani, Faustini, Anatolie, Felicitatis cum presbiteris VII, Felicis, Philippi, Marcialis, Vitalis, Alexandri cum aliis VI et Fraterni episcopi.

VI Id. Jul. Romæ in cimiterio Priscillæ via Salaria natale sanctorum septem germanorum id est *: Felicis, Philippi. In cimiterio Vitalis, Marcialis, Maximi, sancti Silani, Prætextati. Via Appia sancti Januarii. Via Cornilia miliario VIIII Rufinæ, Secundæ, filiorum eius, Felicitatis. In Savinis Anatoliæ, Victorii. In civitate Thomis Marciani, Domni, Tromedi, Johannis, Sesini, Aureliani, Emiliani, et aliorum numero XXXVIIII. In Alexandria Leonti, Maurici, Melliti, Acellei, Daneli, Corioni, Antonini, Gasoni, Eustasi, Octavi, Aniceti, Theodori, Crisi, Candedi, Gorgoni, Archelei, Cyrini, Eofrodisi, Galani, Autici, Azeri, Athenei, Gagi, Sisionæ, Auxenti, Valentini, Drodoti, Faustasi, Aureli, Gorgodiani, Cyrioni, Corroli, Nostini, Sisinni, Castrici et Apolloni. In Antiochia Maximi, Rodigi, Vironiciæ, Domnini, Maximæ, Diogenis, Machari, Timothei, Zachei, Ysici. In Africa sanctorum Januari, Marini, Naboris, et Felicis decollatorum *, quorum gesta habentur, corpora vero eorum mulier quedam relegiosa postea transtulit Mediolano et in primigano Ganivi. Via Prænestina * miliario XII. In Arminia minore civitate Nicopoli Milionis, Diomedis, Antoni, Aniceti, Theodoli, Cessi, Gagiani, Clicirii, et Sisinni. Necdoni, Theodoti, Cyrilli.

V Id. Jul. In Africa Marini et Januarii. In Arminia minore civitate Nicopoli item. Januariæ, Pelagiæ, hii tormentis subditi, qui non solum ungulis sed et testa; corpora eorum usque in diem quartum id eamdem passionis habuerunt. Romæ sanctorum Stephani, Leonti, Maurici, Domni, Militonis, Acellei, Danichæ, Diomedis, Cyrici, Antoni, Jason, Johannis, Eustasi, Octavi, Emeliani, Sisinni, Aniceti, Theodoli, Cessi, Candedi, Gorgoni, Archellei, item Archellei, Cyrini, Afrodisi, Gaiani, Clerici, Antoni, Gagi, Auxenti, Valentini, Flavii, Nicaoni, Theodoti, Faustasi, Aureli, Gordiani, Cyrioni, Cyrilli, Castri, sancti Eutici, In Syricia sancti Marciani. In Antiochia Prodotiæ, Veronicæ, et Spetiosæ. In Mauritania civitate Cesarea Marciani et depositio sancti Benedicti abbatis. In Alexandria Eutici et depositio Basini abbatis.

IIII Id. Jul. In Aquileia sanctorum Furtunati et Armageri. In Sicilia civitate Catene natale sanctæ Agathæ virginis, Naboris et Felicis. Via Prænestina. Mediolano item Felicis et Naboris. Primitivi. In Cesarea Capadotiæ sancti Divi, Corninsi. Lugduno Gallie Viventioli episcopi. Sic obiit Baldinus vir benivolus, karisimus noster, precamini ut memoriam habeatis.

III Id. Jul. In Alexandria Serapionis, Trofini, Melei, Euangeli, Attali, Zenonis, Tropoli, Menei presbiteri, item Trofimæ virginis.

Prid. Id. Jul. In Africa Papiæ, Donati. In Alexandria Anthioci, Mari, Dagiona Menesi, Diei, Namoris et Mammari, Petri, Gummi, et alibi sancti Focæ episcopi et confessoris, Amici episcopi.

Id. Julias. In Alexandria Philippi, Zenonis, Nasei, et decim infantium. Et in Sirmia Agripini, Secundi, Maximi, Furtunæ, Marcialis et Jacobi episcopi Nicivis qui in corpora multa signa fecit, et arcam Noe solus vidit * in monte, nullus alius de his qui cum eo perrexerant videre est permissum. In porto Romano hoc est in Hiscla natale sanctorum Eotropi, Zosemæ, et Bonosæ. In Africa civitate Cartaginæ natale sanctorum Catolini diaconi et reliquorum martyrum, qui requiescunt in basilica sancte Faustæ. Januarii, Florenti, Pollutanæ, Juliæ et Justæ.

XVII kl. Ag. In civitate Ostea Hilarini. Mediolano Mochi, Migetiæ. In Antiochia Theodosi, Eustasi, Dionisi, Theodoti. In Cesarea Pauli, cuius gesta habentur et sancti Mammetis, et alibi Valentini, Theoni, Diocletis.

XVI kl. Ags. In Africa Aquilini. Sparata. Schindini. Bituri. Azardi. Mediolano Marcelli. Cartagine Generosæ, Januariæ et Silicitanorum, et alibi sancti Mammæ. In Anxiæ Nazari, Veturi, Januarii, Secundæ, Donatæ, Bessiæ, Maximæ, Pauli, Aquilini, Felicis, Cutatæ, Titianæ, Bessæ, Sirianæ, Entati. Autesiodero Theodosi episcopi *.

XV kl. Ags. Romæ via Tiburtina miliario nono Sempherosæ, matris septem germanorum, que cum ipsis est posita. Nomina vero germanorum hæc sunt: Petri, Marcelliani, Januarii, Dionisi, Simproni, Clementis, Germani, et Herenei; quorum gesta habentur. In Dorostoro Emeliani, Bassi, Maximi, Pauli, Secundæ, Donatæ. In Africa Aquilini, Sperati, Civini, Felicis, Crestini, Lutati, Nazari, Vetosæ, Gerosæ, Januariæ, Item Januariæ. Titiani, Arnulfi confessoris, Hessæ, et Fabei episcopi, et octabas sancti Benedicti.

XIIII kl. Ags. In Alexandria Sisinni. In Antiochia Machodonis, Lampadii, Luciani, Philippi, Petri, Torquati. Constantinopoli Dariæ. In Spaniis Justæ, Lugduno Galliæ Rustici presbiteri et confessoris.

XIII kl. Ags. In Africa Sabini, Luciani, Petri, Amabilis, Nonninæ, Sandi, Agripiani, Megaduli, Respectati cum aliis numero XXIII. In Thebaida Victoris. In Damasco Sabini, Maximi, Juliani, Magropi, Cassi, Paule cum aliis X. In Choranto Cyriaci, Donati, Tertii, Appiæ, Felicis, Neratiæ, Fructi, Celsi, Theodoli, Calociri, Partimi, Spreti, Victoris, Maximi, Partori, Nestitæ, Pauli, Romani, et Longini, Valeriani, Emili, Cassi. Romæ Passeriæ, Magrini, Nestitæ, Satiri, Emirini, Emili et alibi Secundi.

XII kl. Ags. In Africa Victoris, Stercorii et Meliani, Hugali, Sofi, Montani. In civitate Cesena Adriani, Heli. Item Victoris, Patrocli, Cesianæ, Adrianitis, Demeli, Felicis, Aurili, Thimogratis, Fausti. In Galleis Massilia Victoris, Martyris, Alexandri, Teoteri, Feliciani, et Longini pueri.

XI kl. Ags. In Antiochia Cyrilli, Andreæ, Tebelli, Auri, Stertei. Et in Anquira Galaciæ Palatonis et Militanorum Andreæ, Eliani, Aiobosi.

X kl. Ags. Romæ via Tiburtina miliario XVIII. Vincenti. Ravenna Apollenaris. In Lauditia Frigiæ Minisei, Tisici. Via Colla natale Primitivæ, Et hobitus Teudaldi anachorite.

VIIII kl. Ags. In Amiternina civitate milites octoginta tres. Ab urbe Romana Via Salaria natale Victorini, et vigilia sancti Jacobi Apostoli. In Arminia civitate Sabbaciæ Theuzoni, Victoris, Militaris, qui passus est Emerita cum duobus aliis. Staciani, Capitonis, Silvani, Stercati, Anthenogeni, Caritonis. In Tigro civitate sancte Christine virginis et depositio sancte Sigolene.

VIII kl. Ags. In porto urbis Romæ Aconti, Nonni et passio sancti Jacobi apostoli, Agathe virginis * de nativitate sua, et alibi Stercori, Clementis, Juliani, Charitonis, Emeriti, Stercei, Sticiani. Et in Licia civitate Samon *, natale sancti Christofori **. Mettis depositio sancte Glodesindis Deo sacrata.

VII kl. Ags. In Laudocia Frigiæ sancto Joviani, Juliani, Emeli, Felicis, Marciani, Maximæ, Saturninæ, Gloriosæ, item Emeli, et alibi Mocianæ et Laudiciæ.

VI kl. Ags. In Nola civitate Campaniæ Felicis. De ordinatione episcopatus multa ibi mirabilia fiunt. In Nicomedia Juliæ, Jocundæ, Januarii. Et in Sicilia natale Simeonis. In civitate Autesiodero depositio sancti Etheri episcopi.

V kl. Ags. Laudatia civitate Frigiæ Ytipheli, Auxenti, Pudenti, Philippi, Alexandri, Zotici, Bissiæ, Secundæ, Machari, et alibi Septimiæ, Agustæ, virginis Celse, Nazariæ. In Nicomedia Pantaleonis. In Italia civitate Mediolano sanctorum Gervasi, Protasi, Nazari, et Celsi pueri. * Et in Brittania sancti Samson confessoris.

IIII kl. Ags. Romæ via Portensi natale Abseodi, Rufi, Abdi, Pontiani, Niceti. Et via Portuensi in cimiterio eiusdem miliario VI Simplici, Faustini, Viatrici *. In Africa natale Felicis, et alibi Nicetæ. Postinania Philippi. Trecas civitate depositio sancti Lupi episcopi et confessoris, et alibi Anastasiæ, Philippi, Saturnini, Celesti, Patronæ, Pelagiæ. Aurelianis depositio beati Prosperi episcopi. Hobiit Raginarius sacerdos.

III kl. Ags. In cimiterio Pontiani ad ursum pilatum natale Abdonis et Sennis martyrum. In Africa Tubortulo Cernariæ, Maximæ, Secundæ, Donatelle, Rufi, Prisci, Paternicæ, Septimiæ, Optionis, Ammoni, Justi, Juliæ, Potamiæ, Neabdis, Senei, item Maximæ. Hospis. Donatulæ. Autesiodero depositio beati Ursi episcopi.

Prid. kl. Ags. In Africa civitate Sinnada Democreti, Secundi, Dionisi, Tyrsi. Autisiodero depositio sancti Germani episcopi et confessoris et natale domni Aunachari episcopi. Agustiduno dedicatio ecclesie senioris et sancti Nazari, et translatio multorum sanctorum martyrum; in ipsa ecclesia et vigilia sanctorum Machabeorum *. Et eo die Angilmarus obiit corepiscopus, precamur ut eius memores sitis.

[Annotata]

* sic corr. ex epatii cod.

* triponis cod., corr.

* id est supra lin. ead. manu add.

* decollorum cod., corr.

* prænestiva cod.

* uit cod., corr.

* epi c, cod.

* sic corr. ex Agathenis.

* amon cod., corr.

** christo litteræ a corr. in litura.

* verba in pueri hic deleta sunt a correctore.

* sic cod., corr. beatrici.

* machabeorum cod.

LÆTANIAS INDICENDAS. MENSIS AGS. HABET DIES XXXI.

Kl. Agus. In Antiochia passio sanctorum Machabeorum, septem fratrum cum matre sua, qui passi sunt sub Anthioco rege. Romæ dedicatio ecclesiæ a beato Petro constructæ et consecratæ. In Arabia civitate Filadelfinæ sinodus martyrum celebratur. Et in Thomis civitate Cyrilli, Aquilæ, Petri, Domiciani, Rufi, Minandri, una die coronatorum. Pufumi. Romæ via Prenestina miliario XXX ab Urbe natale sanctorum Secundini, Donatulæ, Secundolæ, Maximæ, Justæ, Minandri, Profuni. In Italia Vircellis civitate passio et depositio sancti Eusebii episcopi et confessoris. In Hispaniis Geronda civitate natale sancti Felicis martyris. In Galleis * civitate Beturicas beati Archadi episcopi.

IIII Non. Ags. Romæ in cimiterio Calesti via Appia sancti Stefani episcopi et martyris. In Antiochia natale reliquiarum protomartyris Stephani apostoli et diaconi, qui Hierusolimis est lapidatus et ex revelatione Luciani episcopi corpuscolum eius Hierusolimis est translatum. Et in Cesarea Mauritaniæ Theodothe et septem filiorum eius quorum gesta habentur. Et in Italia civitate Verona natale sancti Felicis, et alibi natale sancti Niceti. Nicomedia natale martyrum VII.

III Non. Ags. Dedicatio altaris sancti Symforiani martyris. Metropoli episcopi et alibi Hermili martyris. In Constantinopoli sanctorum Acelle. Rome natale sancti Drogens, Sterani. In Hierusolimis inventio corporis beatissimi Stephani primi martyris et sanctorum Gamalielis, Nicodemi et Abibon. Agustiduno depositio Eofroni episcopi.

Prid. Non. Ag. Rome via Tiburtina in cimiterio sancti Laurenti martyris Criscentionis et Justini. Et in via Lavicana miliario ab Urbe XIII natale sancti Sachinti. In Nicomedia natale sancte Sege et Bartholomei. Lugduno Galliæ adventus corporis sancti Justi episcopi de heremo.

Nonas Ags. Herenti, Eracli, Dassi sive Bassi. Rome dedicatio basilice sancte Mariæ. Axiopolim sanctorum Herenei *, Dassi, Heracli. In civitate Agusta Cassiani episcopi. Catalaunis Mimmii episcopi et alibi natale Floriani et Filistine.

VIII Id. Ags. Rome in cimiterio Calesti via Appia natale Sixti episcopi et martyris, Pretextati, Felicissimi, Agapiti, Donatiani, Faustini. Et in foro Simproni. Via Flamminia Laurenti, Eppoliti, et milites centum sexaginta quinque et passio sancti Afræ.

VII Id. Ags. In Antiochia Soffroni, Venerie et aliorum VII. In Tuscia civitate Aretie Donati episcopi et confessoris. Ausenti et Carpefori. Mediolano Faustini. Rome passio sanctorum XXV martyrum. In provintia Retia in civitate Agusta Afræ, Veneriæ. Et ipso die consecratio Adventii episcopi.

VI Id. Ags. Rome via Appia miliario ab Urbe XV. sancto Secundini, Severiani, Carpofori, Victurine. Et in via Salaria Ostensi Cyriaci, Largi, Criscentiani, Memmie, Juliane, Cyriaci, Smaragdi, Secundi, Albini, Victoriani, Faustini, Donate, Faustini, Felicis. Nicomedia Nazari, Juliane, Agape virginis, Eutitiani, Corinthionis, Diomedis, Metrodoræ virginis, Philadelfia Leonedis.

V Id. Ags. In Oriente Firmi, Rustici, Permoni, Criscentiane, Largi, Tiburti, Tiberiani *, Anni, Theodori, Nomidiane *, Laudici, Juliani, Sixti, Pulicarpi, Primi, Sixti, Agatopi, et aliorum numero XII. Felicissimi, Carpofari, Zemeragdi, cum aliis X. In Alexandria sanctorum Antonini, Etonion, Tiburtini, Valeriani, Dionisi, Felicis, Euticiani, Gaci, Melchiadis, Stephani, Urbani, Luci, Satiri. Nicomedia Ladici, Juliani, Manon, item Policarpi, sanctorum. Rome in cimiterio Calesti via Appia depositio Dionisi episcopi. Et in Colonia * Tusciæ via Aurelia miliario XV Faustini, Viriani, Marcelliani, Secundiani, et Sixti. Et in urbe Lemovix sancti Martini Brivinsi et vigilia sancti Laurenti cum ieiunio præveniente.

IIII Id. Ags. Rome via Tiburtina in cimiterio eiusdem natale sancti Laurenti archidiaconi. Et in via Appia in cimiterio eiusdem Felicissimi et alibi Criscentionis, Arcarei, Jacenti, Januarii, Exsuperati, Cyrilli, Quinti, Gemmini, Quiriaci, Eugeni, Pastoris, Lucelle, Pontiani, Crispini, Innocentiæ, Terentiæ, Leucyppi, Sidore, Agape, Cristi, Euticie, Cyriace, item Leucippi, Mariæ virginis Dei cum aliis VI innocentibus, qui una die martyrio coronati sunt; item Crescentiæ, Sevi, Archanarei cum aliis XXXI, quorum nomina Deus habet in libro vitæ. Eodem die depositio sancti Auctoris episcopi et confessoris.

III Idus Ags. Rome via Lavicana inter duos lauros Tyburti, Valeriani, et Cecilie virginis, et ad duas domus iuxta duo decinas * natale sancte Susannæ et Nicopoli passio multorum martyrum, quorum nomina Deus scit. Et Foro Cornili passio sancti Cassiani.

Pridi. Id. Ags. In Secilia * civitate Cathena sancti Eupoli, Veretie, Venerie. Et in Syria vico Margaritalo natale sanctorum Machari, Juliani, ubi multa relegio convenit monachorum. Rome sanctorum Crissanti et Darie, et qui cum eis passi sunt Cladius, Helaria, Jason, Maurus et milites septuaginta. In Istria * natale sancti Juliani.

Id. Agustas. Rome via Tiburtina Eppoliti martyris, et in via Appia Calesti sanctorum Pontiani episcopi, Luciani, item Calesti. Et in foro Cornilii sancti Cassiani Sinnada Frigie sancti Anthiochi episcopi. Lugduno Galliæ Anoci episcopi. Et Pictavis civitate sancte Radegundæ reginæ de monasterio sancte Crucis, quem ipsa construxit.

XVIIII kl. Sep. Gendara Syrie natale Furtunati. In Africa Demetri et alibi Eutici, Hermie, Pauli, Heracli, Possessoris, Parmi, Dissei, Herme, Prospolmi, et vigilia sancte Marie. Prosalami, item Eracli cum tribus. Et in Aquileia sancti Felicis. Furtunati. Vincentie. Et Vinderaseri Eusebii, Tituli, Conditoris, item Prospolmi. Eodem die obiit Hilcharius corepiscopus precamini ut eius memoriam abeatis.

XVIII kl. Sepb. Adsumptio sanctæ Mariæ. In Nicomedia natale Stratonis, Philippi, Eutitiani.

XVII kl. Sep. In Alexandria Aaronis, Emili, et alibi. Agnatæ. In Persida natale sancti Tyrsi. In Camaracense civitate depositio sancti Gauierici * episcopi et confessoris.

XVI kl. Sepb. In Cesarea Cappadatia sancti Mammetis monachi. In Calcedonia Cappadotie natale sanctæ Eufemiæ, quæ passa est sub Auriliano. rege et Alexandro preside, cuius gesta habentur. In Alexandria Orionis. Item Mammetis. Item Emeli et alibi Dissei, Disie, Mammite; et octabas sancti Laurentii. Mettis depositio sancti Arnulfi episcopi.

XV kl. Sept. In civitate Pinistrina miliario XXXIII Agapiti. Et in Ponto Amacie civitate Pontimi, Philantiæ, et sancti Martini pape urbis Rome et martyris. Heliante virginis, Marcianæ virginis, Pilentiæ, Masse, Candedi, Dissei, Amicie, Potomi, Martyrii, Agapiti, Eziæ. Et ipso die obiit Ercumbertus subdiaconus, precamur ut memores illius esse dignemini.

XIIII kl. Sept. Pontu in Ama civitate Silonis, Rufini, Leonti et translatio sancti Ferreoli martyris et sancti Magni. Theodoli, Cyrilli, Zelasi, Timothei, Gatte. In Alexandria sancti Orionis. Hierusolymis aparitio sancte crucis. In Beturio vico Vellauno depositio sancti Marciani confessoris. In Lucania Valentiniani, Leonti. In Alexandria sancti Dioscori. In Sinnada civitate Pisti Arcii, Diomedis, Agatini, Zeli, Pamphili, Colovi.

XIII kl. Sep. In Hispaniis sanctorum Juli et Juliani, Vincenti, Auguri, et Eolodi. In porto Romano sancti Eppoliti, et depositio beati Philiberti abbatis. Et in Sardinia sanctorum Luxuri, Traiani, Quatrati episcopi. In Alexandria Pisti, Sevi. Item Quatrati episcopi. Sindofagie Ortosii, Diomedis, Zotici, Agatangeli. In Lucania provintia Valentini, Leonti.

XII k. Sep. Et in Gavalus vico Mimmatinse passio sancti Privati martyris *. Et in porto Romano Marcialis, Auræ, Epictiti, Saturnini, Aprilis et Felicis. In Ponto Neocesarea Nectari, Sevi. In Antiochia Marini. In Galleis civitate Agustiduno natale Medardi et Emeliani cum filiis VIII., et vigilia sancti ac beatissimi Simforiani martyris.

XI kl. Sept. In Aquileia sanctorum Furtunati. Hermogenis. Sixti. Marcialis. Hermogerate. Romæ in cimiterio sancti Laurenti Abundi, Innocenti, Mirendini. Et in porto urbis Rome Yppoliti, qui dicitur Nonnus. In Hostia natale sanctorum Quiriaci et Archilei. In provincia Cilicie civitatis. Egias Claudi, Asteri, Neonis, Domninæ. Lugduno Galliæ Minervini, Eliazari, cum filiis VIII. Rome via Ostensa natale sancti Timothei discipuli Pauli apostoli. Agustiduno depositio sancti Flaviani episcopi. Arvernus sancti Sidonii episcopi et natale sancti Sinforiani martyris.

X kl. Sept. In Antiochia Genobi, Capitulini, Emeritæ, Italicæ et vigilia sancti Bartholomei apostoli. Arelato sancti Genesi martyris. In Galleis civitate Neverno sancti Patricii abbatis et confessoris, et sancti Geledardi presbiteri. Et in territurio Edua civitate vico Cervidunensi depositio sancti Epadi presbiteri.

VIIII kl. Sep. In Siria natale sancti Juliani et alibi Eptati presbiteri. In Cappua civitate Campanie sanctorum Rufinæ, Euticæ. In cimiterio eiusdem via Nomentana miliario * XVIII ab urbe Roma * natale sancti Genesi martyris. Julii. Hermetis. In Spaniis confluto loco fratrum sanctorum Justi et Pastoris martyris. In India natale sancti Bartholomei apostoli, et depositio Audoeni episcopi.

VIII kl. Sep. In Salona civitate sancti Anastasi martyris, hic Fullo fuit. Et Apolia civitate Hecclano Mercurii martyris. Romæ in cimiterio Basillæ Maximiliani. Et via Penestrina miliario XXII Quintini martyris. In Galleis civitate Arelato Sævi, Victoris, Primi, item Victoris. Autisiodero Eleuteri episcopi.

kl. Sept. In Antiochia Sabasti, Alexandri abbatis. In Lucania civitate Potentiæ Felicis, Aronti, Sabiniani, Honorati. Et in Capua sancti Rufini. Romæ Hermetis et Basillæ. Constantinopoli sanctorum Olti, et Stephani. Beturico translatio corporis sancti Sulpicii.

VI kl. Sept. Et dedicatio ipsius basilicæ. In Thomis civitate Marcellini tribuni, Emannis uxoris cum filiis suis, Johannes et Serapionis, Clerici, et Petri militis, et alibi natale quadringenta * martyrum, qui de Greco in La'inum translati sunt. In Galleis Arelato civitate depositio sancti Cesarii episcopi. Agustiduno natale domni Siagri episcopi.

V kl. Sept. Romæ via Salaria vetere in cimiterio Basillæ Hermetis, Basilei, Heliæ, Stephani diaconi. In Alexandria Polei, Serapionis. Constantinopoli Alexandri episcopi, Viviani episcopi. In Africa civitate Eppone-regio depositio Agustini episcopi et confessoris. In Arverno vico Brivatinse passio sancti Juliani martyris. Sanctonis civitate depositio Bibiani episcopi et confessoris.

IIII kl. Sept. Pausatio sancti Helisei prophetæ discipuli sancti Helie prophete. In provintia Palestina civitate Sabastea natale sancti Johannis baptiste, qui passus est sub Herode rege et aliorum nongentorum martyrum, qui eadem die passi sunt. In Sirmia Basille virginis. In Antiochia Sirie Nicæ, Pauli. Romæ via Ostensi Felicis, Candide virginis, Foriciæ, Adausiæ, Gemellinæ. Mettis depositio domni Adelfi episcopi.

III kl. Sept. Romæ Commodellæ, Felicis, Gaudentiæ virginis cum aliis tribus, et Adacti.

Pridi. kl. sep. Treveris depositio sancti Paulini episcopi, qui cum pro fide catholica a Constantio imperatore filio Constantini imperatoris exiliatus fuisset ibidem requievit. Et Ancira Gallacie sancti Gaiani, Juliani, Rufini, Vincentiæ, Silvani, Italicæ, Antiquiræ, Emilini, Florenti, Justæ, Juliæ, Antinei, Maximi, item Vitalici, sancti Elladi episcopi, Sirgi, Florentini, Adceniæ. Autisiodero Galleis sancti Optati episcopi.

[Annotata]

* gall. cod.

* corr. hereni.

* sic corr. ex tiburitiani.

* sic corr. ex nomidiani.

* colonj cod.

* vel elec.

* corr. sic.

* stria cod.

* corr. rad. gaurici.

* sequitur litura sex linearum in cod.

* corr. effecit ex hac voce miti.

* pro ab urb. R. corr. scripsit Romæ.

* sequitur parva litura.

LÆTANIAS INDICENDAS. MENSIS SEP. HABET DIES XXX.

Kl. Septb. In Capua Aquiria natale sancti Prisci. Et in Tudertina Tuscia Terentiani episcopi. Felicis, Donati. In villa Herdona in Apolia Siracusa Evodi, Hermogenis, Caleste. In Africa civitate Tuniza natale sanctorum Tasciæ, Dubitati, Valenti, Donatæ. In Cartagine Furtunati, Donati, Felicis. Beltausia prima Marci episcopi et alibi sanctorum Sisinni, Amausi. Cinomannis civitate natale sancti Victoris episcopi et confessoris. In Alexandria sancti Petri episcopi.

IIII Non. Sep. In Nicomedia Zenonis, Gorgoni, Monolappi, Theodole cum filiis suis et Cusconi. In partibus Campanie sanctorum Antoni et Antonini. Carthagine Dubitati, Tusci, Valenti. In Sicilia Eupli. Joseph. In Apulia Felicis, Secundi. In Alexandria Theodori. In Antiochia Timothei. Lugduno Galliæ depositio Justi episcopi. Agustiduno depositio sancti Siagri episcopi et confessoris.

III Non. Sep. In Alexandria Aristonippi episcopi. Et in Siria provintiæ in regione Apamiæ Antoni pueri annorum XX et Aresti episcopi. In Aquileia dedicatio basilice Andree apostoli, Luce, Johannis, Eufemie, Sirici, Vitaliani et Aristoni.

Prid. No. Sep. In Ancira Galatie sanctorum Rufini, Silvani, Marcelli. Gaiani, Helpidii, Antonini, Eostochi, Maximi, Eusebii, item Gaiani, Vitalice, Gaisuti, Magni, Casti, Saturnini, Donati, Cleusi. Rome in cimiterio Maximi via Salaria Bonifaci episcopi. Ad sanctam Felicitatem Magni, Casti, Saturnini. Et in Galleis civitate Cavilonis sancti Marcelli martyris *.

Non. Sep. In porto Romano Taurini, Herculiani, Aristusi. Et in Capua Campanie sanctorum Quinti, Arconti, Donati. In Alexandria Nemfidi, Saturnine, Ingenui episcopi. In Ægypto Taurini, Nemosati, item Saturnini, Arapollini. In Galleis civitate Vesontione sanctorum Ferreoli et Ferrucionis.

VIII Id. Sept. Rome via Salaria natale Eleuteri episcopi. In Capadocia civitate Teriaten natale sancti Cuttidi.

VII Id. Sept. Cappua natale sancti Senotii. In Cappua civitate Benevento Januarii, Fisti, Agusti, Desiderii, et passio sancti Anastasii. Arelato in Galleis civitate Agustalis episcopi. Aurelianis Evorti episcopi et confessoris. Parisius vico Novegento beati Chlodoaldi regis et confessoris. Et in territurio Edua civitate loco Alisia natale sancte Regine martyræ *. Mettis civitate domnus Gundulfus episcopus obiit.

VI Id. Sept. Nativitas sanctæ Marie matris Domini. In Antiochia Timothei, Fausti. In Alexandria Ammoni, Fausti, Serapionis, Pii, item Pii, Theofili, Neotheri, et aliorum XXII. Nemmesi, Arioni, Ammoni, Petri, Savini, Demetri, cum aliis XL. Didimi, Mitisori, Panei, Achille, Hysidori, Serapionis, Migete, Orosei, Silviani, Arapionis, et aliorum quingentorum sexaginta duo *. Metri, Severi, cum aliis XI. Item Severi cum aliis XL. In eadem die collectio Ceserea Cappadocie et totius territurii. In Damasco multorum martyrum corporum.

V Id. Sept. Rome via Lavicana inter duos lauros in cimiterio eiusdem natale sancti Gorgoni. Et in Sabinis miliario XXX Jacenti, Alexandri, Tiburti. In Cesarea Cappadotie Donati, Cleasi, Ammoni, Furtunati, sancti Marci, Liberati.

IIII Id. Sep. In Cesarea Cappadocie sanctorum Euplie, Alexandri, Cupsici, Hysici, Alapon, Silvani, cum aliis V. Sancti Salvii episcopi. In Alexandria Nemesi, Ammoni, Orionis, Herosi, et aliorum octingentorum VI. Didimi, Meresori, Panœpsi, Acellei, Niceti, item Ammoni, Orosi, Silvani, Oropon, Nemesini, et aliorum VIII. Panemoti, Niceti, Silvini. Rome depositio beati Helari papæ, per quem Victurius ordinem pascalem conscripsit. In Africa sanctorum Doletatuli, Tusci, Valentini.

III Id. Sept. Rome via Salaria vetere in cimiterio Basille sanctorum Proti et Jacenti, qui fuerunt doctores christiane legis, sancte Eugenie, et Basille. Et in urbis Rome Ingenui et Eppoliti. In Alexandria natale Siri et Serapionis. In Apulia Felicis et Donate. Lugduno Galliæ Patienti episcopi et Regule. Andegavis depositio Maurilionis confessoris.

Prid. Id. Sep. In Pamphilia natale Siri. Et in Sicilia civitate Catena Cupli et Serapionis. Rome natale sanctorum Proti, Sanctini, Hippoliti. Nicomedia Amenone. In Asia Tiophili, Matrone, Tecle virginis, Eracli, et alibi sancti Eusebii episcopi. Lugduno beati Sacerdotis episcopi. Agustiduno civitate Evanti episcopi.

Id. Sepbris. In Apolia Felicissimi et Secundini. In Alexandria Theodoli episcopi. In Antiochia Timothei et Litori. Agustiduno beati Nectari episcopi. In Galleis civitate Turonus depositio Litori episcopi. Andegavis civitate Maurilionis episcopi.

XVIII kl. Oct. Romæ via Appia in cimiterio Calesti Cornili episcopi., et Saturi, Monisi episcopi. Et in Africa civitate Carthagine natale sancti Cipriani episcopi, Felicis, Honorati, Demetri, Zete, et alibi depositio Eparti episcopi, et exaltatio sancte crucis.

XVII kl. Oct. In Alexandria natale sanctorum trium fratrum id est Cyrini, Serapionis et Leonti, Croci. Et Ancira Galacie Seleoci, Valeri. Et in Thomis civitate natale Stratonis, Valeri, Merobii, et Gordiani episcopi. Nicomedia Marcii, Archeon. Et in Nocerie Campanie Constantii. In Tullo civitate depositio sancti Apri confessoris et episcopi. In Aquira Pauli episcopi. Et Cavilono castro Trenortio sancti Valeriani martyris. Lugduno Galliæ beati Apollini * episcopi.

XVI kl. Oct. Calcedonia Eufemie virginis. Rome Victoris, Felicis, Alexandri papæ. Et in via Nomentana ad caprea in cimiterio maiore sancti Emerentiani *. Et Apria via Nomentana in eadem urbe Rome natale et passio sanctæ Cecilie virginis, et alibi natale sanctorum Pafies, Felices, Victoris, Sperati, Navati, Corinthi, Secunde, Donate, Bissie, Generose, et Lopati. Item Secunde. Et in Noceria Prisciani. Rome passio sanctæ Cæcilie, et alibi. Salvi et Tyrsi. In Hilariaco monasterio translatio corporis sancti Naboris et dedicatio ecclesie ipsius.

XV kl. Oct. In Nivedunno Valeriani, Macrini et Gordiani. Et in Noceria Constanti et Sanctini et depositio sancti Lantberti * episcopi. Calcedonie, Bittinie, Eufemie. In Brittania Socratis, Stephani. Seuposto depositio sancti Paulini episcopi. Macropi, Gaudiani, Ysici.

XIIII kl. Oct. In Alexandria natale sancti Trofimi. In Nicomedia sanctorum Ociani, Syxti, Medetii. Mediolano Eutropi episcopi et Satyri.

XIII kl. Oct. In Alexandria Demetri, Palei, Nili, Parimadi, Helii, Castoris, Saturi, Niceti episcopi. Et Neapoli sanctorum Januarii et Aniceti. Et in Sidana * Frigie natale Trophi. In Galleis civitate Vigenne Ferreoli episcopi et martyris et multorum sanctorum cum caput sancti Juliani martyris, de Brivate sub altare positum. In Treveris civitate Militi episcopi, et alibi, Trogi episcopi, Pii diaconi, Quapilei, Nili, Paterni, Muscii cum aliis centum quinquaginta. In Galleis vico Villauno in territurio Beturice * civitatis sancti Mariani. In Nocerie Heremie et alibi Beati episcopi. In territurio Lingonicæ civitatis Monasse, item Felicis et Constantiæ, qui passi sunt sub Nerone. Private *, et Eufemie. Siggoni presbiteri.

XII kl. Oct. Sinnada civitate sanctorum Dorome, Dionisi et Dorothei, Privati, Constantie, Felicis. Et in Noceria item Felicis, item Constantie et vigilia Mathei apostoli.

XI kl. Oct. In Mediolano Victoris. Et in Persida civitate Tarrium natale sancti Mathei apostoli et evangelistæ. Et Pirali civitate natale sancti Lucæ *.

X kl. Oct. Rome via Salaria vetere Basille. Et Galleis civitate Sidunis seve Octodero Valensi loco Agauno natale sanctorum Mauricii, Exsuperii, Candedi, Victoris, Innocenti, Vitalis cum sociis eorum VI mil. VI. centi sexaginta sex martyres. Beturico vico noncupante Libroso sancti Silvani et Silvestri. In Galleis civitate Autesiodero adventus et exceptio corporis sancti Germani episcopi et confessoris ab Italia.

VIIII kl. Oct. In Seleucia sancte Tecle martyris. In Alexandria natale sancti Marci. Rome depositio Liberi episcopi.

VIII kl. Oct. Machironta castello conceptio sancti Johannis baptiste et martyris, et alibi sanctorum Juliani, Cristofori, Laurenti, Marcialis, Victoris, Gargili, Marci, Nobilis, Victorie. Beturicas dedicatio basilice sancti Desiderii episcopi et martyris. Secundolæ, Faustinæ, Valeriæ, Celerinæ, Donatulæ, Luciosæ. In Galleis civitate Agustiduno vico Sedeloco natale sanctorum Andocii, Tyrsi, et Felicis martyris. Lugduno Galliæ depositio Lupi episcopi. Arvernus depositio Rustici episcopi.

VII kl. Oct. In Asia Eucarpi et Barduniani, et aliorum XXVI, et alibi sancti Eucarpi. Mettis dedicatio ecclesie senioris sancti Stephani et natalis domni Anghilramni ipsius ecclesie pontificis d. consecrat…

VI kl. Octb. Rome via Appia in cimiterio Calesti depositio sancti Eusebii episcopi. Et in Albano Senatoris. Et in Sardinia natale sancti Luxorii, et alibi sanctorum Migigni, Naporti, Faustini. Arvernus Apollonaris episcopi et dedicatio sancti Georgii.

V kl. Octb. In Cesarea Cappadocie Eleuteri. Et in Tarso Cilicie Taraci, Probi et Andronici. Aducie * civitate Egias ** natale sanctorum Cosme, Legonti et Damiani martyrum. Et in Epheso natale sancti Timothei discipuli, ad quem Paulus apostolus scripsit. In territurio Edue civitate castro Duisma natale Florentiani.

IIII kl. Oct. In Africa Marcialis. In territurio Lemodice Laurentino sancti Juviniani confessoris, Gurgilii, Marii, Faustini, Victoriæ, Longese, Candidæ, Valeriæ, Celerinæ, Donatæ, Leæ, Luciose, Emeli, Gagili, Placidi et aliorum XX. Item Longæ, Victoriæ, Prisci. Et Rome ad guttas sancti Stertei. Autisiodero Alodi episcopi. In Genua civitate in Galleis natale Saloni episcopi et vigilii sancti Michaelis, in quantum possumus plenius commemoremus.

III kl. Oct. In Tracia civitate Eutici, Plauti, Placidi, Anbuti, Eracliæ, Traciæ. Romæ via Salaria miliario VI dedicatio basilice angeli Michaelis, vel in monte, qui dicitur Garganum, ubi multa mirabilia Deus ostendit et alibi Sosi, Januarii, Ampuni, Celedoni. Autisiodero depositio Fraterni episcopi et martyris. Ad amicum.

Prid. kl. Oct. In Placentia civitate sancti Antonini, Casti, Desiderii. In Mediolano translatio corporis sancti Victoris martyris. In territurio Hierusolimitane civitate castello Bethlem depositio Heronimi presbiteri.

[Annotata]

* sequitur litura duarum linearum.

* martyra cod., corr.

* corr. duorum.

* aplini cod., corr.

* emerentianitis cod., a scriba corr.

* corr. landeberti.

* corr. sinada.

* beturie cod.

* corr. privati.

* sequitur linea erasa.

* corr. in licia.

** corr. rad. egia.

LÆTANIAS INDICENDAS. MENSIS OCTUB. HABET DIES XXXI.

Kl. Octb. In Thomis civitate Prisci, Criscenti, Evacri, Denegotie, Faustini, Marcialis, Januarii, Alexandri, Eopropi, Digne, Gottiæ. Saturnini, Spei, Casti, Primi, Donati. In Galleis civitate Beturicas dedicatio ecclesie sancti Stephani protomartyris. Item Digne. Cotie. Item Cotie. Passi. Coppi. Thomis Cristi. In Galleis civitate Autisioderinsium depositio sancti Germani episcopi et confessoris. Remus * festivitas sancti Remedii ** episcopi.

VI Non. Oct. In Nicomedia Eleuteri, cuius gesta habentur. In Antiochia Primi. Quirilli, Pitini. Rome natale sancti Eusebii episcopi et alibi Ponti Leonis Gaiani, Secundiani, item Secundiani, Placionis, Leonti.

V Nonas Oct. Rome Candidi *. In Antiochia civitate Teoctisti. In Africa Victoris Urbani, Separgi, et alibi Felicis, Amponi, Casti et passio sancti * Leudegarii martyris et episcopi Agustidunensium.

IIII Nonas Oct. In Ægypto Marci et Marciani. Et in Africa civitate Carthaginis Adaucti, Carusi, Restituti. In Axiopoli Dasii et alibi Marcelli episcopi. Autisiodero * depositio Marsi presbiteri. Rome via Appia sanctæ Albine et Marcellini episcopi.

III Nonas Oct. In Sicilia Placidi, Eutici et aliorum XXX et alibi Barici, Victorini. Fausti, Pelagi. In Galleis civitate Valentia Apollonaris episcopi. In Galleis civitate Autisiodero Firmati diaconi et Flaviane virginis Deo sacrate.

Prid. Non. Oct. In Capua natale sanctorum Marcelli, Casti, Emili, Saturnini. Rome via Ardiatina in cimiterio Balbine Marci episcopi, et in Africa Rogati, Saturnini, Januarii, Faustini, et Marcialis. In Apolia Casti, Emili, Saturnini, Ammoni presbiteri. In Galleis civitate Agenno natale sancte Fedis martyris. In Autisiodero Romani episcopi *.

Nonas Oct. Rome via Appia depositio Marcelli episcopi et Marci episcopi *. In Capua Campaniæ Quarti, Marcellini et alibi Tullie, sanctorum Sirgi *. In Galleis civitate Beturicas Agusti presbiteri et confessoris.

VIII Id. Octub. In Antiochia Diunisi episcopi, Januarii, Faustini martyris, Marcialis, Privati, Eracli, Juliani, Pelagiæ. Et ipso die obiit Wichardus presbiter, precamini ut memores sitis.

VII Id. Octub. In Laudicie Frigie civitate sancti Diodori et alibi Attici, Buttoli, Luddoli, Septimi, Julii. In Galleis civitate Colonie Agripini natale sanctorum Gereon cum sociis suis tricentorum decim et VIII martyrum, quorum nomina Deus scit. In provintia Creta civitate Agusta natale sancte Afre martyris. In Vigenna civitate multorum martyrum. Parisius natale sanctorum Dionisi episcopi, Eleutheri presbiteri et Rustici diaconi. Rome Marcellini, Genuini, Novii. Et inter duos lauros sancte Primine. In Cilicia Taraci Probi et Andronici.

VI Id. Oct. In Africa Eusebii, Eracli, Dionisi, Clidoni, Septimæ, Secundæ, Salsæ, et alibi Cauti, Quintasi, Septimini, Venusti, Beati, Secundi, Donati, Serenæ, Criscenti, Taraci, Probi, Andronici, Niceti, Vitalis, Firminæ, Eracli et alibi Cassi, Eusebii, Florenti, Victoris, Agripine, Mallusi cum aliis tricentos XXX.

V Id. Octb. In Acervo Sicilie sancti Tanasi presbiteri, Ampodi, Placidi, Fausti, Januarii, Marcialis, Marcelli. Antiochia sancti Eracli.

IIII Id. Oct. In provintia Syriæ sanctorum Evagri, et Proserie. In Ægypto Eustasi. In Campanie civitate Eucaristi, Furtunati, Prisciani. In Ravenna via Laurentina sancti Edisti. Rome via Aurelia Calesti, Saturi. Beturicas sancti Opilionis presbiteri.

III Id. Oct. In Spaniis Cordoba civitate Fausti, Marciæ. In Calcedonia Adriani et alibi item Fausti, Januarii, Milicitanorum, Marcelli. In Alexandria Athanasi episcopi.

Prid. Oct. Rome via Aurelia in cimiterio Calepodi Calesti episcopi, Saturi et alibi. In Cappadocie Campanie Lupi, Ampodi, Modesti, Luciani, Saturnini, Simplici, Saturi, Placidi. Cordoba civitate sancti Lupi, Aurilie. Lugduno Galliæ Justi episcopi.

Id. Octb. In Capua sanctorum Lupilie et Maurorum de militibus. Via Aurelia Furtunate.

XVII k. Novb. In Baias sancti Sussi. Et in Africa Cæeræ et aliorum pariter passio ducentorum sexaginta. Item Merei, Aufidi, Saturnini, Nerei. Beturicas civitate depositio sancti Ambrosii episcopi et confessoris et vigilia sancti Lucæ evangelistæ.

XVI kl. Novb. Nicomedia Alexandri. In Mauritania Nini, Victorii *, Nobilitani, Mariani, Luci, Cittini, Criscentiani, Rufiniani, Donati, Defensoris, Rustitiani, Serviliani, Socrati, Veneri, Januarii, Mustuli, Quintasi, Memme, Zitiani, Prime, Donate, Severe, Victori, Basille, et Luce evangelistæ, qui obiit septuagesimo III * anno et sepultus est in Bethania.

XV kl. Nov. In Oriente translatio corporis sancti Luce evangelistæ. In Nicomedia item sancti Lucæ. Victorini. In Axiopoli Hermetis et Taxii. Et iuxta porto Romano sanctæ Agnetis virginis. In Campania civitate Puteoli Januarii et Euticis. Et in Africa Luci, Victoris; Dasi, Leuci, Victorici, Beresi episcopi, Victricis, Faustini, Marcialis.

XIIII k. Nonb. In Hostia Asteri, Neapoli, Sussi, Januarii, Festi, Desiderii. In cimiterio Puteolis, Proculi, Prosdoci et Nice matris eius. Tasie virginis. Astibusti. In Antiochia Sirie, natale sanctorum Pelagie, Berononici, Pelagie et aliorum VIIII.

XIII kl. Novb. In Puteolis civitate Dasi, Zosimi, Januarii, Dorothe, Sussimi, Januariæ. In Nicomedia Eutici, Promaci, Luci, Marcellini, Bermaci, item Sussimi, item Januarii. In Galleis civitate Agenno sancti Caprasi martyris.

XII kl. Novenb. Nicomedia Dasci, Ometis, Zotici, Gagi, cum XII militibus. Et in Africa Modesti, Eutici, Matheri, Dissei. In Nicea Betthinie Afrigis, Machari, Dicei, Proculi … Neapoli Festi. Item Modesti et aliorum numero ducentorum septuaginta duo. Puteoli Campania Proculi, Eutici, et Macharii. Lugduno Galliæ Justi, et beati Victoris pueri, discipuli sancti Justi episcopi.

XI kl. Novb. In Atrianopuli Tracia Philippi episcopi, Eusebii et Hermetis. Severi. In Tracia item Severi et alibi passio sancti Leogadi.

X kl. Novb. In Atrianopuli Severi, Dorothei. In Cesarea Cappadotie Longini. Et Mettis … Anghilramnus f .. aca .. lo et in cathedra ipso die honorifice elevatus.

VIIII kl. Nov. In Nicomedia Severi, Vitalis, Felicis, Rogati, Paperi, Victoriæ, Flaviani, Victoris. Hierapoli Frigiæ Claudiani, Eucariæ, alibi Flaviani, Justi et Victoris.

VIII kl. Nov. Rome via Salaria Maximi et aliorum c viginti militum, quorum nomina soli Deo cognita sunt et positi sunt in cimiterio Trasone. In Africa sanctorum Saturnini, Claudiani, Primi, Flaviani. In Sardinia Savini, Saturi, Asteri, Chari. In Galleis civitate Sessionis Crispini et Crispiniani. Claudiani, Rogati, Papiri, et Felicis, Vitalis.

VII kl. Nov. In Nicomedia sanctorum Luciani, Marciani, Flori, Eraclide, Tuti, item Flori. In territurio Beturico monasterio Longoreto translatio Siggeramni et dedicatio * basilice ipsius. Et Mettis transitus domni Sigobaldi episcopi et Anghilramni archiepiscopi.

VI kl. Nov. In Frigia Tarsi Policarpi, Gagi, Cumini, Chononis, Longi, Diodori, Metropi, Cuminie. Rome Marciani, Luci, Vieti. Et in Sardinia Proti, Januarii, Tarrei, Commini, et alibi sancti Florenti, et vigilia apostolorum Simonis et Judæ.

V kl. Nov. In Antiochia Sirie Smaracdi, Mariane, Arcelladi. Et in Carthagine sancti Suffroni, et in Siani et natale apostulorum Simonis Cananei et Judæ * Zelotis, Amaranti, Quinti et Luci. Hobiit Vulfarius subdiaconus.

IIII kl. Nov. Mettis civitate depositio sancti Terentii episcopi et confessoris. In Lucania sancti Sacinti, Quinti, Feliciani et Lucii.

III kl. Nov. In Nicomedia Januarii, Calendionis, Marciani, Maximi, Germani, Marci, Tiofili, Eusebii. Et in Africa passi sunt martyres numero ducenti XXX. Item Felicis, Quinti, Lucæ, Luciani, Victoris, Vitalis, Donati, Petri, Mari, Januarii, Firmæ, Hermetis, Orbani, Attici. Passio sancti Feliciani cum sociis suis. In Antiochia Januarii, Marciani, Nazari, Gervasi, Protasi et Celsi pueri. In Tolosa civitate translatio corporis sancti Saturnini episcopi et martyris, et in Gal. Vico Leudio depositio Hugoberti episcopi et confessoris.

Prid. kl. Nov. In Africa Rogatiani diaconi, Juliani, Furtunati, Silvani, Vincenti diaconi, Kalendionis, Bonefacie, Caste, Secunde, Gallice, Agapie, Victorie, et alibi Felicissime, Donati, Romani, Silvani, Mimmi, Angelafi, Nundini, Felicis, Donati et aliorum XXXVIIII. Valeri, Vincenti. In territurio Ambienensium sancti Quintini martyris. In Spaniis Januarii. In Machedonia Vitalis, item Petri, Criscenti, Alterni, Victorini, item Petri, Marcoti, Mammari, Saturnini, Vigelanti, Nundini. In Nicomedia Philippi et Kalendionis et vigilia sancti Benigni.

[Annotata]

* corr. remis.

** corr. remigii.

* sic ex corr.

* pro passio sancti, quod a corr. in litura scriptum est, videtur fuisse: depositio.

* autiodero cod.

* sequitur 1 ⅓ linea erasa.

* seq. vox erasa.

* seq. 1⅔ lin. eras.

* corr. rad. ex victorini.

* IIIIprius, rad. corr.

* deditio cod.

* seq. simonis vox erasa.

LÆTANIAS INDICENDAS. MENSIS NOVB. HABET DIES XXX.

Kl. Noveb. Pictavis civitate dedicatio basilice sancti Helari episcopi et confessoris, Petri, Mammeri, Saturnini. In Machedonia. dedicatio basilice Jacobi et Johannis apostolorum. In Tarracina natale sanctorum Meltagasi, Juliani, Victoris, Felicis, Criscentis, item Felicis, Satti, Perseveranti, Octavie, Cessie, Maximi, Risthe, Saturnini, Donate, Simplicie, Prime, Cesari. Et in Cappadocie natale sancti Machedoni, et alibi sanctorum Januarii, Vitalis, Petri, Criscentis, Victorini martyris. In Galleis Rotenus depositio sancti Amanti episcopi. In Galleis territurio Beturico noncupante Dolos vico depositio sancti Lusoris pueri et confessoris. Et Lingonice civitatis castro Divioni Benigni presbyteri et martyris, et alibi sanctæ Marie et Marte. In Beturio Gortonis castro depositio Rumoli presbyteri et sancti Melanti. In Galleis Agustiduno Primini episcopi et festivitas omnium sanctorum.

IIII Non. Nov. Dedicatio basilice sanctorum Syxti, Yppoliti et Laurentii. In Africa sanctorum Pupliani, Victoris, Hermetis, Justi, Vitalis pape.

III Non. Nov. In Cesarea Cappadocie Germani, Thiofili, Cesari, Egrili, Vitalis, et alibi passio Agriculi et depositio domni Priminii episcopi bone memorie.

Prid. Non. No. In Africa Primi, Cesarii, Gregorii, Porfiri, Amanti, Publii, Saturi, Secunde, Victorine, Perpetue, Victoris, Quarti. Et in Nicea Domnini martyris. Agustiduno Proculi episcopi.

Non. Nov. In Cesarea Cappadocie Domnini, Cesarii, Antonini, et alibi Epefani, Gregorii, Appini, Saturnini, Amanti, Publii. In Campania civitate Marci episcopi et Secunde. Cappua civitate eoras Quarti confessoris et vigilia sancti Melani et transitus Winiramni.

VIII Id. Nov. In Nicomedia Adriani, Julie et Eusebii. In Africa Donati, Pauli, Balsami, Domnini, Prime, Dulie, Furtunate, Januarie, et Quarte. Et in Toniza Africe Felicis. In Frigia Januarii, Attici, Barici, Mammari, Vevericini et Venerie. Redonis Galliæ depositio Melani episcopi et confessoris.

VII Id. Nov. In Nicomedia Eusebii, Pobisi, Eustasi, Mari, Primi, Juliæ, Januarii, Rogatiani, Optati, Adriani et alibi natale Sinfronii, Nicostrati, Gaudii, Victoris, Castori, Balsimi. In Africa Rogati, Donati, Prime, Juliæ. Et Rufi episcopi.

VI Id. Noveb. Romæ ad Celio monte Sinproniani, Claudii, Castoris, Nicostrati. Et in Africa Primi, Macharii, Justi, Amaranti et aliorum XVIII. In Nicomedia Eusebii, Celesti, Eustasie, Marii.

V Id. Noveb. In Nicomedia Damiani, et alibi. Donati, Restituti, Victorini, Salutaris, Criscentis, Demetri, Nemesi, et Exuorgi. Rome Clementis et Sinproni. In Spaniis Fausti, Januarii et Marcialis martyris.

IIII Id. Nov. In Antiochia Demetri episcopi, Amesi diaconi, Eustoci et sociorum eius, Januarii. In Africa Saturnini, Donati, Anni, Bonie et aliorum XVII. Rome depositio sancti Leonis episcopi. In Galleis Aurelianis civitate depositio beati Monitoris episcopi et vigilia sancti Martini.

III Id. Noveb. Ravenna Valentini *, Feliciani, Octavi, Felicis, Januarii, Eurundini, Victorini, Felicis, Nisi, Juliani, Vincenti, Januarii, Gittini, Bonefacii * martyris, Minaci, Domni, Firme, Mariæ, Felicitatis, Feliciæ, Innocentiæ, Furtunatæ, Principiæ, Domnicellæ, Clementine, Januarie, Vinturie. Alexandria metropoli sancti Minatis. In Galleis civitate Toronis depositio sancti Martini episcopi et confessoris. Et Lugduno Galliæ depositio Verani episcopi.

Prid Id. Nov. In Africa Mauroli, Pobli. In Cesarea Cappadocie Germani, Tiofili, et Cesarii, et sancti Eusebii.

Id Noveb. In Tracia Edicti, Euthicis, Felicis, Hermogenis, et Aggesti. In Cesarea Cappadociæ Antonini, Gebennæ, Germani, Mannicæ et Adriani. cum sociis suis. Ravenna civitate Valentini, Solitoris, Victoris. Ino civitate Rotenum * Depositio sancti Amandi episcopi et confessoris. In Toronis civitate Galliæ depositio Briccioni episcopi et confessoris; et alibi depositio sancti Jacobi.

XVIII kl. Dec. In Heraclea civitate Tracia natale sancti Clementini, Theodoti, Filomini et aliorum multorum, quorum nomina Deus scit, et Eracli in ipso die.

XVII kl. Dec. In Africa Secundi, Fidentiani, Varicii et Marcialis. In Africa civitate Yppone-regio sanctorum Siddini, Saturnini, Servi, Calendionis, Galani, Primi, Geni, Secundi, Theodoti, Demetri, Parentis, Satore. Antiochia Donati, Restituti, Valeriani, Fructuose cum aliis XII.

XVI kl. Dec. In Africa Rufiniani, Marci, Valeri, Victoris, Pauli, Honorati, Donati, Barici, Vitalis, item Januarii, Justæ, item alio loco. In Africa Nerei, Pauli, Adriani, Secundiani, Marcialis, Victoris, Victuri, Anteconi, Aureliani, Marcelli, Marinæ, Secundini, Frontoni. In Antiochia Agustini, Justæ, Auricæ, Pontiæ, Fructuosæ, Matronæ, Frutæ, Vincentiæ, Marci, Arispici, Mariæ, Fisti *, Fortunatæ, Felicitatis. Et in Capua Vitalis, Januarii, Justi, Augustini, item Justi. Lugduno Galliæ Eucheri episcopi et confessoris et vigilia sancti Aniani. Et eodem die dedicatio ecclesiæ maioris beati Petri apostoli Mettinsis infra episcopio.

XV kl. Dec. In Cappua civitate Campanie sanctorum Agustini, Eusarii, et Felicitatis. In Nicomedia Ammoni. In Asia Filiæ, Matrone, Tecle virginis. In Hierapoli Victoris et Alfei et Romole, quorum gesta habentur. Rome trans Tibere Cecilii. In Nicomedia Ammoni. In Asia natale sanctorum Diophidis, Matronæ, Teclæ virginis et Didæ. In Heraclea Gregoriæ et Victoris. In Cesarea Theodotæ, Alfei, Zacchei, Romani. Cartagine Africæ Dubitati, Tusci, Valentini, sancti Calendionis. In Galleis Aurelianis depositio sancti Aniani episcopi et confessoris. Ipso die obiit Leo diaconus.

XIIII kl. Dec. In Antiochia Romani, Monachi, Barale, et Ysici martyris. Et in Spaniis Cordoba civitate Aciscli martyris, hac die rosæ ibidem colleguntur. In Cesarea Bonoli, Victoris *, Maximini, Luciani, Casteri et Marciani. In Heraclea Cartheri et aliorum quadraginta. Ipso die obiit Immo presbyter.

XIII kl. Decb. In Cesarea Cappadocie Maximi, Mutiani, Neofetis, Tubis,Januarii, Vitalis, Cartheri, Marciani, Dicenti, Zefori. In Heraclea sanctarum mulierum viduarum numero XL. Agustiduno Simplici episcopi.

XII kl. Decb. In Heraclea Bassi, Dionisi, Orionis et Dassi. In Cesarea Cappadocie Agapiti. In Sicilia civitate Missana Ampeli, Gagi. In Spaniis Maximi presbyteri, Kalendionis, Marci, Victoris, Felicis, Mellini, Fausti, Crispini. In Antiochia Basili et Dionisi. Taurinis civitate sanctorum Octavi, Solutoris, Adventoris, et Agape virginis. Baselisci, Saturnini, Emeriti, Secundi. Eodem die obiit Drogo sacerdos, precamur ut eius memores sitis.

XI kl. Decb. In Antiochia Baseli et Auxilii, Saturnini, Zapperi et Matrone, Baselisse, Carali, Eutici, Kalendionis, Rome natale sancti Clementis…

(RELIQUA DESUNT.)

[Annotata]

* corr. ex valentina.

* corr. ex bonefacie.

* roten. cod.

* corr. fiste.

* sic corr. ex vintoris

INDEX ALPHABETICUS NOMINUM SANCTORUM
SICUTI LEGUNTUR IN MARTYROLOGIO.

MONITUM. Nomina quæ literis italicis in Martyrologio notata reperiuntur, simili modo in indice referemus: quæ ad necrologium pleraque pertinent.

A

Aaron k. jul.; 17 k. sep.

Abbacuc 18, 13 k. feb.

Abbonus 16 k. maji.

Abda pr. k. ap.

Abdenago 8 k. ap.

Abdianus 3 n. jun.

Abdo 3 k. aug.

Abdus 4 k. aug.

Abibon 3 n. aug.

Abibus n. mart.

Abseodus 4 k. aug.

Absalonas 6 k. mart.

Absalonus 6 n. mart.

Abtonius 10 k. jun.

Abundantius (Habundantius) 3 k. mart.; k. mart.;

Abundus 11 k. sep.

Acacia 4 k. ap.

Acacus 3 k. ap.; 6 id. maji; 5 n. jul.

Acapia pr. id. jun.

Accias 6 k. jul.; k. jul.

Accidia 4 k. jun.

Acella 3 n. aug.

Acelleus 6, 5 id. jul.; 4 id. sep.

Acetinus 6 n. maji.

Achacus 8 id. jun.

Achelleus 9 k. maji.

Achilla 6 id. sep.

Achillens 4 id. maji.

Achillus 5 id. maji.

Acillis 4 id. maji.

Acisclus 14 k. dec.

Acontus 8 k. aug.

Actus k. jan.; n. jan.; 8 id. jan.

Acuta 4, 3 n. jan.; 17 k. maji; pr. n. maji.

Acutio 4 n. jan.

Adactus 3 k. sep.

Adauctus pr. id. maji (bis); 4 n. oct.

Adaulus 5 k. jun.

Adausia 4 k. sep.

Adcenia pr. k. sep.

Adelfus 4 k. sep.

Adeloldus 11 k. ap.

Adeodatus p. id. maji.

Adnion 16 k. mart.

Adrastus k. mart.

Adrianis 12 k. aug.

Adrianus 3 n. mart. (bis); 12 k. aug.; 3 id. oct.; 8, 7 id. nov.; 16 k. dec.

Adventius 7 id. aug.

Adventor 12 k. dec.

Advocatus 16 k. mart.

Æg..(vid.etiam Ege..)

Ægina 15 k. jun.

Æme… Æmi… (vid. Eme… Emi…)

Ærulus 6 id. maji.

Affrodus pr. k. maji.

Afra 18 k. jul.; 8, 7 id. aug.

Afradisus 7 id. maji.

Aframus pr. id. maji.

Afrix 12 k. nov.

Afrodisus 4 k. maji; 5 id. jul.

Afroditus 4 id. maji.

Afrosedus 3 id. maji.

Agacius 10 k. ap.

Agape 8 k. feb.; 15, 13 k. mart.; 6 id. mart.; k. ap.; 3 n. ap.; n. ap. k. jun.; 6 ,4 id. aug.; 12 k. dec.

Agipia k. jun.; pr. k. nov.

Agapitis 4 n. ap.

Agapitus 9 k. ap.; 7 k. jul.; 8 id aug.; 15 k. sep. (bis) 12 k. dec.

Agapus pr. id. ap.; 4 k. maji.

Agata 3 n. ap.

Agatangelus 13 k. sep.

Agatha n. feb.; 4 id. jul.; 8 k. aug.

Agathon 5 id. feb.; 3 n. jul.

Agathopus 4 n. ap.; pr. n. ap.

Agatinus 14 k. sep.

Agaton 16 k. mart.; pr. id. ap.; 7 k jul.

Agatonia 3 k. ap.

Agatonica id. ap.

Agatonus 4 id. mart.

Agatopus 5 id. aug.

Agatus 8 id. maji.

Agelleus 8 k. jan.

Aggeus pr. n. jan.

Aggestus id. nov.

Agnata 17 k. sep.

Agnes 13 k. feb.; 12 k. feb.; 6 k. feb.; 5 k feb.; 15 k. nov.

Agnetus pr. k. jan.

Agregula pr. id. maji.

Agrestus 8 id. jul.

Agripianus 13 k. aug.

Agripina 6 id. oct.

Agripinus id. jul.

Agrippa 3 id. maji (bis).

Agrippinus k. jan.

Agusta 5 k. aug.

Agustalis 7 id. sep.

Agustina 8 id. maji.

Agustinus 3 id. jan.; n. maji (ter); 7 k. jun.; 5 k. sep.; 16, 15 k. dec.

Agustus 7 id. sep.; n. oct.

Agutus 6 k. ap.

Aiobosus 11 k. aug.

Alapon 4 id. sep.

Alba 16 k. feb.

Albanus 9 k. jun.; 11 k. jul.

Albina 13 k. mart.; 4 n. oct.

Albinus k. mart.; 11 k. jun.; 4 n. jun.; 10 k. jul.; 6 id. aug.

Alciator 9 k. mart.

Alexander 5 id. feb.; 4, 3 k. mart.; pr. k. mart.; pr. n. mart.; 4, 3 id. mart.; pr. id. mart. (bis); id. mart.; 16, 10, 9, 8, 6, 5, k. ap.; k. ap.; 12, 8 k. maji; pr. k. maji; k. maji; 5 n. maji; pr. id. maji; id. maji; 4 k. jun.; 4 n. jun.; 8, 5 id. jun.; 4 k. jul.; n. jul.; 7 id. jul.; 12, 5 k. aug. 7, 5 k. sep.; 5, 4 id. sep.; 16 k. oct.; k. oct.; 16 k. nov.

Alexandria 18 k. maji.

Alexandrionus 3 id. mart.

Alexus n. maji.

Alexus n. maji.

Alfeus 15 k. dec.

Alicus 9 k. jul.

Almerida 10 k. jun.

Alphus 8 id. jul.

Alsolamus 3 id. jan.

Alternus pr. k. nov.

Amabilis 13 k. aug.

Amacia 15 k. sep.

Amalarius 3 k. maji.

Amandus 8 id. feb.; pr. n. jul.

Amantus 18 k. feb.; 4, 3 id. feb.; 16 k. mart.; 8, 5 id. jun.; k. nov.; pr. n. nov.; n. nov.; id. nov.

Amarantus 5 k. nov.; 6 id. nov.

Amasus 3 n. jun.

Amator 9 k. mart.; 12 k. ap.; k. maji.

Amausus k. sep.

Ambiniarus 4 k. jul.

Ambrosius 17 k. nov.

Ambrosus pr. n. ap.

Amellia pr. id. jun.

Amenona pr. id. sep.

Amesus 4 id. nov.

Amia 8 k. mart.

Amicus pr. id. jul.

Aminidus 5 n. jul.

Ammida 6 n. jul.

Ammo 7, 5 (bis) id. feb.

Ammonus pr. k. jan.; 15 k. feb.; pr. k. feb.; k. feb.; 3 id. feb.; pr. id. feb.; id. feb.; 14, 12, 7 k. ap.; 8, 6 id. ap.; 3 n. jul.; 3 k. aug.; 6 (bis), 5, 4 (bis) id. sep.; pr. n. oct.; 15 k. dec.; (bis).

Ammus 5 n. jul.

Amonius 16 k. mart.

Ampelus 12 k. dec.

Amphellicus 11 k. maji.

Amphianus 4 n. ap.

Ampliatus 4 k. mart.

Ampodus 5 id. oct.; pr. id oct.

Amponus 5 n. oct.

Amponus 3 k. oct.

Ananias 8 k. maji.

Anastasia 8 k. jan.; n. jan.; 8, 6 id. jan.; 4 k. aug.

Anastasius 8 k. sep.

Anastasus 8 k. jan.; 11 k. feb.; 8 k. sep.

Anatholus 7 id. feb.

Anatolia 7, 6 id. jul.

Anbutus 3 k. oct.

Anchimus 5 k. maji.

Andocius 8 k. oct.

Andreas n. feb; 7, 4 id. feb.; 7 id. maji; id. maji; 8 id. jun.; 11 k. aug. (bis); 3 n. sep.

Andrianus 4 n. mart.

Andronicus 3 id. maji; 5 k. oct.; 7, 6 id. oct.

Andus 4 id. mart.

Anesus pr. k. ap.

Anfianus n. ap.

Angelafus pr. k. nov.

Anghilramnus 7 k. oct.; 10 k. nov.; 7 k. nov.

Angilmarus pr. k. aug.

Anianus 16 k. maji; 16, 15 k. dec.

Anicetus 6 (bis), 5 id. jul.

Anifilus 3 n. jan.

Animias n. jul.

Annus 5 id. aug.; 4 id. nov.

Anteconus 16 k. dec.

Anteon 7 k. jun.; 18 k. jul.

Anthemiasius 7 k. feb.

Anthenogenus 9 k. aug.

Antheolocus 8 id. jul.

Antherus 3 n. jan.

Anthimius 5 k. maji.

Anthiocus pr. id. jul.

Antholianus 8 id. feb.

Anthonus k. jul.

Anthora 7 k. mart.

Anthus 4 k. mart.; 8 id. maji.

Antia 14 k. maji.

Antiga 8 k. mart.

Antigonus 7 k. mart.; 5 n. mart.

Antimus 5 id. maji.

Antineus pr. k. sep.

Antiocus 3 n. mart.

Antiogunus 3 k. mart.

Antiquira pr. k. sep.

Antona pr. id. ap.

Antonia 4 n. jun.

Antonina 8 k. mart.; 4 n. mart.; 4 n. maji; 4 n. jun.

Antoninus 8 id. jan.; 5 k. maji; 4 n. maji; 6 id. jul.; 5 id. aug.; 4 n. sep.; pr. n. sep.; 3 k. oct.; n. nov.; id. nov.

Antonius 16 k. feb.

Antonus 5 n. mart.; 6, 5 id. jul. (bis); 4, 3 n. sep.

Antronicus n. ap.

Antymasius 8 k. feb.

Aper 8 id. jul.; 17 k. oct.

Apodimus 11 k. feb.

Apollinus 17 k. oct.

Apollo 4 id. feb.

Apollonaris 6 k. oct.; 3 n. oct.

Apollonus 15 k. mart.; 14 k. ap; n. ap.; 6 k. maji; k. maji; 4 n. jun.; n. jun.; n. jul.; 6 id. jul

Apolus 8 id. jul.

Apomidus 17 k. maji.

Aporus 4 id. feb.

Appia 13 k. aug.

Appianus 3 k. jan.

Appinus n. nov.

Appio pr. k. jan.

Appollonus 4 id. ap.

Appolonaris k. feb.

Apricius 8 id. ap.

Apricus 5 n. jul.

Aprilis 9 k. ap.; 12 k. sep.

Apronus 3 n. jun. (bis).

Aprunculus 11 k. maji.

Aptonius 10 k. jun.

Apus 3 k. jan.

Aquila 10 k. feb.

Aquilina pr. n. feb.; 3 k. ap.

Aquilinus pr. n. jan.; 17 k. jun. (bis).

Aquilus 17, 6 k. jun.

Araba 3 id. mart.

Arabus k. jun.

Araiacus 12 k. maji (bis).

Aran 15 k. jun.

Arapio 6 id. sep.

Arapollinus n. sep.

Arator 11 k. maji; pr. n. jul.

Aratus 5 id. feb.

Arbonus 5 n. maji.

Arborus pr. id. ap.

Archadus k. aug.

Archanareus 4 id. aug.

Archeleus 6 id. jul.

Archelleus 5 id. jul. (bis).

Archeon 17 k. oct.

Archiles 4 n. mart.

Archileus 11 k. sep.

Arcilaus 18 k. maji.

Arcirus k. jan.

Arcius 14 k. sep.

Arcontus n. sep.

Arenus 14 k. jun.

Aresteus 4 n. jun.

Arestinus 8 id. maji.

Arestus 3 n. ap.; 3 n. sep.

Argetus 3 n. jan.

Ariaba 3 id. mart.

Aricius pr. n. jun.

Arilefa k. jul.

Ario 7 k. mart.; 11 k. ap.; 9, 4 k. jul.

Arionus 6 id. sep.

Arispicus 16 k. dec.

Aristonicus 13 k. maji (bis).

Aristonippus 3 n. sep.

Aristonus 3 n. sep.

Aristusus n. sep.

Armager 4 id. jul.

Armata 7 k. feb.

Armatus 16 k. mart.

Arminia 7 k. ap.; 13 k. maji; 5 k. jun.

Armonius 16 k. mart.

Arnisus n. maji.

Arnulfus 15 k. aug.; 16 k. sep.

Arobus id. ap.

Arogatus 12 k. feb.

Arontus 7 k. sep.

Arphasus 16 k. mart.

Arpos 3 n. jul.

Artatis 4 id. jan.

Artaxis 5 id. jan.

Artaxus 4 n. jan.; n. mart.

Artemus 16 k. jun.; 8 id. jul.

Arteon 17 k. jul.

Artes pr. n. jul.

Arthemas 7 k. feb.

Arthemus 7 k. feb.

Arthocus pr. n. jul.

Artilas 5 n. mart.

Asclinus pr. k. jun.

Asclipiades 4 n. mart (bis).

Asclipioditus 17 k. ap.

Asclipus 5 n. mart.

Astefyus 4 k. jul.

Asterus 15 k. feb.; 5, 4 n. mart.; 11 k. sep.; 14 k. nov.

Astibustus 14 k. nov.

Astus 10 k. jun.

Astuta pr. k. mart.

Athanasius 3 id. oct.

Atheneus 6 id. jul.

Athenus 16 k. mart.

Atrianus k. mart.; 5 n. jul.

Attalus pr. k. jan.; pr. n. jun.; 8 id. jun.; 3 id. jul.

Atticus 4 id. aug.

Attulus 4 n. jun.

Auctor 4 id. aug.; 3 id. mart.

Auctus 3 id. maji.

Audacta 5 k. ap.

Audefax, 13 k. feb.

Audeinus 17 k. feb.

Audoenus 9 k. sep.

Aventina pr. id. jan.

Aventus 15 k. mart.

Aufidia pr. n. maji.

Aufidus 17 k. nov.

Augentus 3 id. jan.

Augias k. jun.

Augulus 7 id. feb.

Augurius 12 k. feb.

Augurus 12 k. feb.; 13 k. sep.

Augustus 3 k. maji.

Avida n. maji.

Avidus 3 n. jun.

Avitus 12 k. feb.; n. feb.; 15, 9 k. jul.

Aunacharus pr. k. aug.

Aura 12 k. sep.

Aurea 13 k. jun.

Aurelianus 6 id. jul.; 16 k. dec.

Aurelius 15 k. ap.

Aurelus 6 k. feb.; 6 k. mart.; 6 k. maji; pr. id. jun.; 6, 5 id. jul.

Aurica 16 k. dec.

Auriga 4 n. jan.

Aurilia 15 k. ap.; pr. id. oct.

Aurilus 5 k. mart.; 3 n. jun.; 12 k. aug.

Aurisus 4 id. jun.

Aurosus 5 k. jul.

Aurus 14 k. aug.

Ausentus 7 id. aug.

Ausona 4 n. jun.

Austrigiselus 13 k. jun.

Auticia 5 k. jun.

Auticus 6 id. jul.

Auxentus 6, 5 id. jul.; 5 k. aug.

Auxilius 11 k. dec.

Axiopolus 6 id. maji.

Azardus 16 k. aug.

Azarias 8 k. maji.

Azerus 6 id. jul.

B

Babillus 9 k. feb.

Bafrobitus pr. n. maji.

Baianus k. jun.

Baldegundis 3 id. feb.

Baldinus 4 id. jul.

Balsamus 8 id. nov.

Balsimus 7 id. nov.

Barachus 8 k. maji; 8 id. maji.

Barala 15 k. mart.

Barbalabea 3 n. mart.

Barbaronus 4 n. jun.

Barecheus 11 k. mart.

Baricus pr. id. ap.; 3 n. oct.; 8 id. nov.; 16 k. dec.

Barruceus 15 k. maji.

Bartholomæus 9 k. sep.

Baselia 14 k. jun.

Baseliscus 12 k. dec.

Baselissa 4, 3 id. mart.; 11 k. dec.

Baselus 14, 13, 10 k. jun.

Basiledis 4 k. jul.

Basileus 10 k. jun.; 5 k. sep.

Basilius 5 n. mart.; 16 k. maji.

Basilla 10 k. feb.; pr. k. mart.; 16 k. jun.; 3 id. jun.; 7, 4 k. sep.; 3 id. sep.; 16 k. nov.

Basilledis pr. id. jun.

Basilus 3 id. feb.; 3 k. maji; 12 k. dec.

Basinus 5 id. jul.

Bassa pr. n. mart.

Basselia 14 k. ap.

Bassianus 16 k. mart.

Bassilia 10 k. maji.

Bassion 16 k. mart.

Bassula 13 k. mart.

Bassus 14 k. ap.; pr. id. ap.; 4 k. jun.; 15 k. aug.; n. aug.; 12 k. dec.

Bastamis 5 id. feb.

Baudelus 13 k. jun.

Beatus 13 k. oct.; 6 id. oct.

Bellicus 4 n. maji; 11 k. jul.

Bellimus 10 k. feb.

Benedictus 12 k. ap.; 5 id. jul.; 15 k. aug.

Benignus 3 n. ap. (bis); pr. k. nov.; k.

Bereneus 8 id. ap.

Beresus 15 k. nov.

Bereusus 8 id. maji.

Bermacus 13 k. nov.

Beromia 8 id. mart.

Berononicus 14 k. nov.

Bessa 16 k. aug.

Bessia 16 k. aug.

Bibianus 5 k. sep.

Bigatus 6 k. jul.

Biricus 6 id. maji.

Bissia 5 k. aug.; 16 k. oct.

Bittinia 15 k. oct.

Biturus 16 k. aug.

Bitus 13, 8 k. feb.

Blandina 4 n. jun.

Blastinus 15 k. jul.

Bliblis 4 n. jun.

Bonefacia pr. k. nov.

Bonefacius 3 id. nov.

Bonefatus 4 k. jan.

Bonia 4 id. nov.

Bonitta pr. id. jan.

Bonosa id. jul.

Bonosus 6 id. maji.

Bosonus 6 k. feb.

Briccionus id. nov.

Brigida k. feb.

Brivinsus (cfr. Martinus) 5 id. aug.

Bubatus pr. k. maji.

Bublasa k. jun.

Budentus 3 k. maji.

Bullodus k. jun.

Buplius n. jul.

Buplus 3 n. jun.

Burgondio 8 k. ap.

Bustasus 15 k. jun.

Buttasus pr. id. ap.

Buttolus 7 id. oct.

Buttus pr. id. ap.

C

Cæ… (vid. etiam Ce…)

Cæcilia 16 k. oct.

Cæciliana 12 k. feb.

Cæcilianus 11 k. feb.

Cæcra 17 k. nov.

Cæledonia 13 k. feb.

Cælerina 3 n. feb.

Cælestinus pr. k. jan.; 12, 6 k. feb.

Cælestus 4 id. jan.; 18 k. feb.

Cælianus 12 k. feb.

Cælisforus n. jan.

Caius (vid. Gagus.)

Calcolus 13 k. maji.

Calendinus 6 k. maji.

Calendio pr. k. jan.; 3 k. nov.; pr. k. nov.; 17, 15, 12, 11 k. dec.

Calenicus 6 k. feb.

Calerus 8 k. maji.

Calesta 16, 7 k. maji; k. sep.

Calestus 16 k. maji; id. aug.; 4 id. oct.; pr. id. oct.

Calista 14 k. feb.; 16 k maji.

Calla 16 k. maji.

Calledus 3 id. mart.

Callerva 3 id. mart.

Callo 14 k. mart.

Calocerus 3 id. feb.; 14 k. jun.

Calocirus 16 k. jun.; 13 k. aug.

Calogorus 3 n. mart.

Calorus 16 k. jun.

Calponia 4 n. jun.

Camasus pr. n. jun.; 8 id. jun.

Cananeus (cfr. Simo.)

Candedianus 7 id. jan.

Candedus 3 n. jan.; n. jan; 5 id. mart.; 17 k. jul.; 6, 5, id. jul.; 15 k. sep.; 10 k. oct.

Candeus 12 k. feb.

Candida 7 id. jan.; 6 id. maji; 4 k. sep. 4 k. oct.

Candidianus 16 k. mart. (bis).

Candidus 4 n. feb.

Cantiana 15 k. jul.

Cantianella pr. k. jun.; 18, 17 k. jul.

Cantianus pr. k. jun.; 19 (ter), 15 k. jul.

Cantus 5 k. feb.; n. maji; pr. k. jun.; 15 k. jul.

Capito 9, 5 k. jul.; 9 k. aug.

Capitulinus 8 id. mart.; 4 k. jul. (bis); 10 k. sep.

Cappa 4 n. feb.

Cappellidus 15 k. ap.

Caprasus 13 k. nov.

Captus 5 k. maji.

Caralus 11 k. dec.

Carellus 4 k. jun.

Cariato 3 n. mart.

Caricia pr. n. maji.

Carilippus 4 k. maji.

Carinianus 7 k. mart.

Carissimus 5 n. mart.

Carissus 16 k. maji (bis).

Carisus k. mart.

Carita id. ap.

Carito 16 k. maji; 9 k. aug.

Carolapis 6 id. jun.

Carpeforus 7 id. aug.

Carpia 6 k. jun.

Carpistus 3 id mart.

Carpofarus 5 id. aug.

Carpoforus 6 id. aug.

Carporus pr. id. feb.

Carpus 4 id. mart.; pr. id ap.

Carra k. jun.

Cartherus 14, 13 k. dec.

Carus pr. id. ap.

Carusus 4 n. oct.

Casisus pr. n. maji.

Cassericus pr. n. maji.

Cassianus 14, 11 k. feb.; 7 k. ap.; 3 n. jun.; 4 id. jun.; n. aug; 3 id. aug.; id. aug.

Cassicus 12 k. mart.

Cassio 17 k. ap.

Cassus pr. n. mart. pr. k. maji; 15 k. jun.; k. jun.; 13 k. aug. (bis); 6 id. oct.

Casta 8, 5 k. mart.; k. jun.; 4 n. jun.; pr. k. nov.

Casterus 14 k. dec.

Castilinus k. jun.

Castinus 12 k. feb.

Castolus pr. id. jan.; 10 k. feb.

Castor 13 k. oct.; 6 id. nov.

Castorus 5 k. jan.; 17, 5 k. ap.; 5. k. maji; 7 id. nov.

Castricus 6 id. jul.

Castrus 5 id. jul.

Castula 8 k. feb.; 4 n. feb.; 8 k. mart.; 8 k. ap.; n. maji; 5 k. jun. (bis); pr. k. jun.; k jun. (bis); 4 n. jun. (bis); n. jun.

Castulina 4 n. jun.

Castulinus pr. id. jan.

Castulus pr. id. jan.; 10 k. feb.; 15 k. mart. (bis); 7 k. ap.; 4 n. jun.

Castus 6 k. feb.; 13, 6 k. mart.; 5, 4 n. mart.; 8 id. maji; 11 k. jun. (bis); 4 n. jun.; pr. n. sep. (bis); pr. k. oct.; k. oct.; pr. n. oct. (bis).

Catina 8 k. feb.

Cato 5 k. jan.

Catolinus id. jul.

Catonus 16 k. ap.

Catula 9 k. ap.; n. maji.

Catulinus 14 k. ap.; 9. k. maji.

Catulus id. ap.

Ce … (vid. etiam Cae …)

Cautus 6 id. oct.

Cecilia 8 id maji; pr. k. jun.; k. jun.; 4 n. jun.; 3 id. aug.; 16 k. oct.

Cecilius 15 k. dec.

Cecilus n. maji.

Ceciria 8 id. jul.

Ceda 7 id. mart.

Celedonus 5 n. mart.; 3 k. oct.

Celer pr. k. mart.

Celerina 8, 4 k. oct.

Celerinus 16 k. mart.; n. maji.

Celestina 8 id. maji.

Celestinus 13 k. mart.; 6 (bis), 4 n. maji.

Celestus 4 k. aug.; 6 id. nov.

Cellus 16 k. maji.

Celsa 5 k. aug.

Celsio 12 k. feb.

Celsus 8 id. jan.; 13 k. jul.; 13, 5 k. aug.; 3 k. nov.

Cendeus 13 k. feb.; 7, 5 id. mart.

Cendinus 16 k. jul.

Censurus 4 id. jun.

Centron 15 k. jun.

Ceratus 8 id. jun.

Ceremunia 3 id. ap.

Cerialis 5 n. jul.

Cerillus 8 id. mart.

Cesaria 10 k. ap.

Cesarius 6 k. sep.; pr. n. nov.; n. nov.; pr. id. nov.

Cesarus 3 n. nov.

Cesiana 12 k. aug.

Cesis 7 id. mart.

Cessia k. nov.

Cessus 6, 5 id. jul.

Cetula 13 k. mart.

Charistus pr. n. mart.

Charito 8 k. aug.

Charus 8 k. nov.

Chicta pr. n. jun.

Chionia k. ap.; n. ap.

Chionus 5 n. jul.

Chlodesinda pr. id. mart.

Chlodoaldus 7 id. sep.

Chonia 3 n. ap.

Chono 6 k. nov.

Choris 3 id. mart.

Chorus 9 k. maji.

Chr … (vid. etiam Cr…).

Christianus 16 k. maji.

Christina 9 k. aug.

Christus 3 n. ap.; 5 n. jul.

Chrodegangus pr. n. mart.

Ci … (vid. etiam Cy …).

Cicilus 6 id. maji.

Cillonia 5 k. jun.

Cindis 6 id. maji.

Cinerus 8 id. maji.

Cinona 4 n. jun.

Cionia 5 n. jul.

Cionius 3 id. mart.

Ciprianus 18 k. oct.

Ciriacus 13, 12 k. feb.; pr. k. feb.; k. feb.

Cirinus pr. jun.; pr. id. jun.

Cistus k. jun.

Citdinus 6 id. maji.

Cithinus 8 id. maji.

Citina pr. n. maji.

Cittinus 16 k. nov.

Civinus 15 k. aug.

Cladius pr. id. aug.

Claonius 3 id. mart.

Classicus 12 k. mart.

Claudia 4 n. jan.

Claudianus 6 k. mart.; pr. k. mart.; 5. n. mart.; pr. n. mart. (ter); n. ap.; 9, 8 (bis) k. nov.

Claudio 3 n. jan.

Claudus 6 id. nov.

Claudus 13 k. ap.; pr. k. maji; 11 k. sep.

Cleasus 5 id. sep.

Clematus 10 k. feb.

Clemens 13, 11 k. feb.; 13 k. ap.; pr. k. maji; 17, 5 k. jul.; 15, 9 k. aug.; 5 id. nov.; 11 k. dec.

Clementina 3 id. nov.

Clementinus 18 k. dec.

Clementus pr. k. maji.

Clericus 5 id. jul.; 6 k. sep.

Clerus 19, 3 k. feb.

Cletus 3 k. jan.; 6 k. maji.

Cleusus pr. n. sep.

Clicerus id. jan.

Clicirius 6 id. jul.

Clidonus 6 id. oct.

Clitus 3 k. jan.

Clusus 8 id. ap.

Codo 3 n. jan.

Cœl.. (vid.et Cel..)

Coliondolus 9 k. ap.

Colisus pr. k. maji.

Collegus 15 k. ap.

Colocirus 14 k. maji.

Colonica 14 k. jun.

Colotus 5 id. feb.; 15 k. ap.

Colovus 14 k. sep.

Columba pr. k. jan.

Comatus 17 k. maji.

Comes pr. id. mart.

Comilia 12 k. maji.

Cominus 5 id. maji; 4 n. jun.

Comminus pr. k. feb.; 5 k. jun.; 6 k. nov.

Commodella 3 k. sep.

Concessa 6 id. ap.

Concessus 4, 3 id. mart.; 5, 4, 3 id. ap; 11 k. jun.

Concordia 13, 8 k. mart.; 4 n. jun.

Concordius pr. n. maji.

Concordus pr. k. maji.

Conditor 18 k. maji; 19 k. sep.

Conexus 6 id. ap.

Congillus 6 id. maji.

Constantia 13, 12 k. oct. (bis).

Constantinus pr. id. ap.

Constantius 17 k. oct.

Constantus 3 n. jan.; 4 k. feb.; 15 k. oct.

Coppus k. oct.

Coprica 7 id. ap.

Corcodamus 4 n. maji.

Corinthio 6 id. aug.

Corinthus 16 k. oct.

Corionus 6 id. jul.

Cornelius 4 n. jun.

Cornilia pr. k. ap.; 18 k. maji.

Cornilianus 4 n. feb.; 8 id. jul.

Cornilius 12 k. maji.

Cornilus pr. k. jan.; 18, 10 k. feb.; 18 k. maji; 18 k. oct.

Corninsus 4 id. jul.

Corona k. jan.; id jan.; 10 k. mart.; 9, 8 k. maji; pr. id. maji.

Coronata 18 k. maji.

Corrolus 6 id. jul.

Corsicus pr. k. jul.

Cosma 5 k. oct.

Costinus 7 id. jan.

Coteusa k. jun.

Cotia k. oct. (bis).

Cotinus; 12 k. ap.

Cotthia 6 id. maji.

Cottidia pr. k. maji.

Cottus 11 k. jun.

Cr … (vid. etiam Chr …).

Credula 3 id. maji.

Credulus 3 id. maji.

Crescentia 6 k. mart.; 4 id. aug.

Crescentus 5 k. mart.

Crestinus 15 k. aug.

Criscens (Criscentis?) 3 n. jun.; 5 k. jul.; k. nov. (bis); 5 id. nov.

Criscentia pr. n. jun.; 17 k. jul.

Criscentiana pr. k. jun.; 5 id. aug.

Criscentianus id. jun.; 6 id aug.; 16 k. nov.

Criscentinus 6 k. jun.

Criscentio pr. n. aug.; 4 id. aug.

Criscentus 4 k. jan.; 13 k. mart.; n maji (bis); 14, 4 k. jun.; k. oct.; 6 id. oct.; pr. k. nov.

Crisconus 7 k. mart.

Crisimus 11 k. jul.

Crisogonus 17 k. jul.

Crispinianus 5 k. jul.; 8 k. nov.

Crispinus 9 k. mart.; pr. id. ap. (bis); 14 k. maji; pr. k. maji; pr. n. maji; k. jun.; 14 k. jul.; 4 id. aug.; 8 k. nov.; 12 k. dec.

Crispio 6 id. maji.

Crispolus 4, 3 k. jun.; 4, 3 id. jun.

Crispus 6 id. maji; 5 k. jul.

Crissantianus 13 k. mart.

Crissantus pr. id. aug.

Crissogonus pr. k. jun.

Cristoforus 8 k. oct.

Cristus 6 id. jun.; 4 id. aug.; k. oct.

Crisus id. jan.; 6 id. jul.;

Crocus 17 k. oct.

Crusis 3 k. ap.

Cuelpistus pr. k. jan.

Cuminia 6 k. nov.

Cuminus 6 k. nov.

Cuplus pr. id. sep.

Cupsicus 4 id. sep.

Curisus pr. n. mart.

Currentus 15 k. ap.

Cusconus 7 k. mart.; 4 n. sep.

Cutata 16 k. aug.

Cuturnus 15 k. mart.

Cy … (vid. etiam Ci … et Cu …)

Cylicus 14 k. mart.

Cyminus id. jan.

Cyprianus pr. id. ap.; 17 k. maji.

Cyprus 3 n. jun.

Cyriaca 17, 16 k. ap.; 4 id. aug.

Cyriacus 8 k. jan.; pr. id. jan.; id. jan. 5, 3 id. feb.; id. feb.; 8 k. mart.; 4 n. ap.; k. jun.; 14 k. jul.; 13 k. aug., 6 id. aug. (bis).

Cyrianus 5 n. jul.

Cyricus 3 n. jan.; 9 k. mart.; 5 n. mart.; pr. id. maji; id. maji; 16 k. jul.; 5 id. jul.

Cyrilla 13 k. ap.; 3 id. maji (bis).

Cyrillus 7 id. mart.; pr. id. ap.; 6 id. maji (bis); 4 k. jun.; 5 n. jul.; 7, 6, 5 id. jul.; 11 k. aug.; k. aug.; 4 id. aug.; 14 k. sep.

Cyrinus 6, 5 id. jul.; 17 k. oct.

Cyrio 16 k. mart.; 5 n. jul. (bis).

Cyrionus 6, 5 id. jul.

Cyrsus 18 k. feb.

Cyrus 9 k. ap.

D

Daama 6 k. jun.

Dacarus pr. k. maji.

Dacianus 6 k. mart.; pr. k. jun.; pr. n. jun.

Dagoleiphus 5 k. ap.

Dalmatus 8 id. ap.

Damasus 12 k. mart.

Damianus pr. id. feb.; 5 k. oct.; 5 id. nov.

Danatus 6 k. feb.

Danda n. mart. (bis).

Danelus 6 id. jul.

Danicha 5 id. jul.

Daria 14 k. aug.

Darius pr. id. ap.

Dascus 12 k. oct.

Dasius 4 n. oct.

Dassus n. aug. (bis); 12 k. dcc.

Dasus 15 k. oct.; 13 k. oct.

Datianus 3 k. mart.; 16 k. ap.

Datica 8 id. maji.

Dativa 8, 6 id. maji.

Datius 12 k. feb.

Dativus 8 k. jan.; 5 k. feb.; 13, 8 k. mart.; pr. id. mart.; 6 id. maji; 15 k. jun.

Datus 9 k. feb.; 6 id. maji; 4 n. jun.

Decima 18 k. maji.

Decimus pr. id. ap.

Decomminus 5 id. feb.

Decronus 11 k. ap.

Dedimus 5 id. feb.

Defensor 16 k. nov.

Demelus 12 k. aug.

Demetria 3 n. jun.

Demetrus 5 id. ap.; pr. id. ap.; pr. k. maji; 5 id. maji; 5 n. jul.; 19 k. sep.; 6 id. sep.; 18 k. oct.; 5, 4 id. nov. 17 k. dec.

Democretus pr. k. aug.

Demorus pr. n. maji.

Denegothia pr. id. maji.

Denegotia k. oct.

Deonisius 16 k. mart.

Desiderius 3 id. feb.; 10, 8 k. jun.; 7 id. sep.; 8 k. oct.; pr. k. oct.; 14 k. nov.

Deumarus 18 k. feb.

Dexter n. maji.

Dicentus id. feb.; 13 k. dec.

Diceus 12 k. nov.

Dida 15 k. dec.

Didalus 15 k. feb.

Diddus 6 k. mart.

Didimus 10 k. mart.; n. ap.; 6, 4 id. sep.

Dieus pr. id. jul.

Digna k. oct. (bis).

Dignus id. maji.

Dimicianus 3 id. mart.

Dinaris 9 k. mart.

Dio 3 id. mart.; 6 id. maji.

Diocles 17 k. aug.

Dioclicianus 17 k. jun.

Dioclus 9 k. jun.

Diodolus pr. k. ap.

Diodorus 7 k. mart.; pr. k. mart.; pr. n. mart. (bis); 7 id. oct.; 6 k. nov.

Diogenes 7 k. ap.; 8, 7 id. ap.; 17 k. maji; 16, 15, 7 k. jul.; 6 id. jul.

Diogoiunus 3 n. jan.

Diomedes 5 id. jun.; 6, 5 id. jul.; 6 id. aug.; 14, 13 k. sep.

Diona 3 id. mart.; pr. id. mart.

Dionisius pr. id. mart.

Dionisus 7 k. jan.; k. feb.; 6 id. feb.; 16 k. mart. (bis); 15 k. ap.; 17, 15 k. aug.; 5 id. aug. (bis); 18, 12 k. oct.; 6 id. oct.; 12 k. dec. (bis).

Diophidis 15 k. dec.

Diophus 9 k. ap.

Dioscodus 5 id. feb.

Dioscorus 6 k. mart.; 5 k. maji; 15 k. jun. (bis); 17, 4 k. jul. (bis); 14 k. sep.

Disia 16 k. sep.

Disseus 19, 16, 15 k. sep.; 12 k. nov.

Dista 4 k. jul.

Divius n. maji.

Diunisa id. maji.

Diunisus 5 id. feb.; 14, 3 k. mart.; 17, 16, 10 (bis) k. ap.; k. ap.; 4 n. ap.; 6 id. maji; 4 k. jul.; 8 id. oct.

Divus 4 id. jul.

Dola 4 k. ap.

Doletatulus 4 id. sep.

Domicia 5 k. jan.

Domicianus 4, 3 id. mart.: k. aug.

Domicus 4 k. jan.

Dominanda pr. k. jan.

Dominio 3 id. ap.

Domisianus 3 id. mart.

Domitianus 5 k. jan.

Domitus 3 n. jun.

Domna 4 id. mart.; 4 n. jun.

Domnicella 3 id. nov.

Domnina 18 k. maji; 11 k. sep.

Domninus 3 k. ap.; 3 id. ap.; 6 id. jul.; pr. n. nov.; n. nov.; 8 id. nov.

Domnus 11 k. maji; 6, 5 id. jul.; 3 id. nov.

Donacianus 13 k. mart.

Donata pr. k. jan. (bis); pr. n. feb. (bis); pr. id. feb.; 13, 8 k. mart.; 6 k. ap. (bis); 12 k. maji; n. maji; (quater); 4 (octies), 3 (bis) n. jun.; 7, 6 id. jun.; 16, 15 k. aug.; 6 id. aug.; k. sep.; 3 id. sep.; 16, 4 k. oct.; 16 k. nov.; k. nov.

Donatella k. mart.; pr. id. jun.; 3 k. aug.

Donatianus 9 k. jun.; pr. k. jun.; k. jun.; 8 id. aug.

Donativus 4 k. mart.

Donator 14 k. jun.

Donatula 8 k, 6 k. mart. (bis); pr. id. ap.; 4 n. jun.; k. aug.; 8 k. oct.

Donatus 3 k. jan.; pr. k. jan.; 3 id. jan. (bis); 10, 8 k. feb.; pr. id. feb.; 14, 13 (quater), 8, 5 k. mart.; pr. k. mart.; k. mart.; 5 (ter), 4 n. mart.; 3 n. ap.; 5, 4, 3 id. ap.; pr. id ap. (ter); 15, 14, 13 (bis), 12, 8 (bis), 4 k. maji; pr. id. maji; pr. n. maji; n. maji (quater); 8, 6 id. maji (bis); 12, 10 k. jun.; pr. k. jun.; k. jun. (ter); 3 n. jun. (ter); 8 id. jun.; pr. id. jul. 13 k. aug.; 7 id. aug.; k. sep. (bis); pr. n. sep.; 5 id. sep.; k. oct. 6 id. oct.; 16, 3 k. nov.; pr. k. nov. (bis); 8, 7, 5, 4 id. nov.; 17, 16 k. dec.

Donisinnia 4 k. jul.

Doroma 12 k. oct.

Dorostolus 7 k. jan.

Dorostorus 8 k. jun.; 6 id. jun.; 15 k. jul.

Dorotha 13 k. oct.

Dorothea 8 id. feb.; pr. id. feb.

Dorotheus 4 id. mart.; 5 k. ap.; pr. k. maji; 12 k. oct.; 10 k. nov.

Driodrus pr. k. maji.

Drodotus 6 id. jul.

Drogo 12 k. dec.

Dubitatus k. sep.; 4 n. sep.

Dula 8 k. ap.

Dulia 8 id. nov.

Dunus 4 id. mart.

Duonius 3 id. mart.

E

Ebartus k. jul.

Ebasus 13 k. mart.

Ebotus 11 k. feb.

Ebustus pr. n. jun.

Ecamarus 14 k. feb.

Edictus id. nov.

Edistus 4 id. oct.

Efrasus pr. id. mart.

Efuchus 15 k. jun.

Egdonus 4 id. mart.

Egeas 16 k. mart.

Egemonus 6 id. jan.

Egodditis 6 k. feb.

Egrius 3 n. nov.

Egulianus 8 id. ap.

Eladus k. jun.; 8 id. jul.

Elaphus 4 k. jul.

Elena 11 k. jun.

Eleusus 7 id. ap.

Eleuterus 8 k. sep.; 8 id. sep.; 5 k. oct.; 6 n. oct.

Eleutherus k. maji.; 7 id. oct.

Elianus 12 k. aug.

Elias 8 id. jul.

Eliazarus 11 k. sep.

Elioterus 14 k. maji.

Elladus 8 id. maji; pr. k. sep.

Elogius 12 k. feb.

Emannis 6 k. sep.

Emel .. (vid. etiam Æmel)…

Emelia 4 n. jun.

Emelianus pr. k. maji (bis); 5 id. jul.; 15 k. aug.

Emelus 11 k. jun.; 7 k. aug. (bis); 16 k. sep.; 4 k. oct.

Emerentianus 18 k. feb.; 16 k. oct.

Emerentus 3 n. jun.

Emereo 5 n. jul.

Emeria pr. n. maji.

Emerita 8 k. mart.; k. maji; 3 n. jun.; 7 k. jul.; 9 k. aug.; 10 k. sep.

Emeritus 3 id. jun.; 9 k. jul.; 8 k. aug.; 12 k. dec.

Emeterus 5 n. mart.

Emil .. (vid. etiam Æmil …)

Emilia 13 k. mart.; 10 k. jun.; 4 n. jun.

Emilianus 5 k. feb.; 5 id. feb.; 6 id. jul.

Emilinus pr. k. sep.

Emilus 14, 11, 5 k. jun.; 14 (bis), 12 k. jul.; 13 k. aug. (bis); 17 k. sep.; pr. n. oct. (bis).

Emirinus 13 k. aug.

Emmus 8 id. jul.

Ennuculus pr. k. mart.

Eno id. jan.

Entatus 16 k. aug.

Eo … (vid. etiam Eu …)

Eodemon 8 id. jul.

Eodomonus n. jul.

Eodomus 3 k. maji.

Eofraxus 3 id. feb.

Eofrodinus 6 id. jul.

Eofronus 3 n. aug.

Eolodus 13 k. sep.

Eologus 5 n. jul. (ter).

Eopropus k. oct.

Eostasus 12 k. feb.

Eostochus pr. n. sep.

Eoticus 13 k. mart.

Eotropus id. jul.

Epadus 10 k. sep.

Epafroditus n. maji.

Epagatus 5 k. jun.; 4 n. jun.

Epartus 18 k. oct.

Epasus k. jul.

Epefasus n. nov.

Epetimus 5 id. feb.

Ephimicus 6 id. maji.

Epictilus 6 k. feb.

Epictitus 5 id. jan.; 8 k. feb.; 10 k. jun.; 12 k. sep.

Epigatianus 5 k. jun.

Epion 4 k. mart.; pr. id. mart.

Epolitus 4, 3 k. feb.

Epolus pr. k. mart.

Eppepodus 3 id. mart.; 10 k. maji.

Eppeus 5 k. maji.

Eppio 4 k. mart.

Eppolitus pr. k. feb.; 4 n. feb.; 8 id aug.; pr. id. aug.; 13 k. sep.; 3 id. sep.

Eptatus 9 k. sep.

Equens pr. k. jan.

Equinus n. mart.

Er …(vid. etiam Her …)

Eracla 5 n. jul.

Eracleus n. jul.

Eraclia k. jun.; 3 k. oct.

Eraclida 7 k. nov.

Eraclus k. jan.; 6, 5 id. mart.; 17, 7 (bis) k. jun.; 5 n. jul.; 8 id. jul.; n. aug.; 19 k. sep.; pr. id. sep.; 8, 6 (bis), 5 id. oct.

Erculus n. maji.

Ercumbertus 15 k. sep.

Erema 8 id. mart.

Ermes 13 k. feb.

Erodius 5 id. feb.

Erous n. mart.

Esicus 5 n. jul.

Esidorus 7 id. jan.

Etherus 6 k. aug.

Ethimia 6 k. maji.

Ethiofilus 8 id. feb.

Etonion 5 id. aug.

Eu … (vid. etiam Eo …)

Evacrus k. oct.

Evagrus 3 n. ap. (bis); 4 id. oct.

Evangelius 6 k. jun.

Evangelus 7, 3 id. jul.

Evantia 5 k. maji; 4 n. jun.

Evantus k. jan.; pr. id. ap.; pr id. sep.

Evasia 6 k. maji; 4 n. jun.

Evasus 4 n. jun. (bis); n. jun.; 7 id. jun.

Eucapus ap. id.

Eucaria 9 k. nov.

Eucaristus 4 id. oct.

Eucarpus 7 k. oct. (bis).

Eucerius 10 k. mart.

Eucherus 16 k. dec.

Eucolus 8 id. jul.

Euctus 7 id. jan.; 12 k. jun.

Evetus 12 k. jun.

Eufemia pr. id. ap.; id. ap.; 5 n. jul.; 16 k. sep.; 3 n. sep.; 16, 15, 13 k. oct.

Eufemus k. maji.

Eufrasia 3 id. mart.

Eufrasus 19 k. feb.

Eufrata 8 k. ap.

Eufrosinus k. jan.

Eufrosus pr. id. mart.

Eugenda 4 n. jan.

Eugenia 8 k. jan.; 3 n. jan.; 17 k. ap.; 3 id. sep.

Eugentus 3 n. jan.; pr. n jan.

Eugenus 3 n. jan.; 3 id. jan.; 10, 9 k. feb.; k. feb.; 4 id. mart.; 13 k. ap; 5 k. jul.; 4 id. aug.

Evintus 5 id. jan.

Evitius 6 k. mart.

Eulalia pr. id feb.; 3 k. ap.

Euminus pr. id. feb.

Eunicus 4 k. maji; 4 k. jul.

Eunuculus pr. k. mart.; k. mart.

Eunuscus 5 id. mart.

Evodius 7 k. maji.

Evodus 13 k. jul.; k. sep.

Evortus 7 id. sep.

Euplia 4 id. sep.

Euplus 4 n. sep.

Eupolus pr. id. aug.

Eurundinus 3 id. nov.

Eusarius 15 k. dec.

Eusebius 3 n. mart. (bis); 5 n. maji; 11 k. jul.; k. aug.; 19 k. sep.; pr. n. sep.; pr. id sep.; 6 k. oct.; 6 n. oct.; 6 id. oct. (bis); 11, 3 k. nov.; 8, 7, 6 id. nov.; pr. id. nov.

Eusebus 5 k. jan.; 4 k. maji; 8 k. jun.

Eusecus 4 k. maji.

Eusevus 4 k. maji.

Eustasus 9 k. feb.; 4, 3 id. mart.; 5 k. jun.; 6, 5 id. jul.; 17 k. aug.; 4 id. oct.; 7, 6 id. nov.

Eusticus pr. n. jun.

Eustocus 4 id. nov.

Eustorgus 3 id. ap.

Euterus 8 k. mart.

Euthecia pr. k. mart.

Euthicis id. nov.

Eutica 9 k. sep.

Euticetus 8 k. jan.

Euticia n. maji; 4 id. aug.

Euticianus 5 id. aug.

Euticus 5 k. jan.; 5, 4 (bis) n. mart.; 4 id. mart.; 5 k. maji; n. maji (bis); 8 id. maji; 12 k. jun.; pr. n. jun.; 6 n. jul.; 5 id. jul. (bis); 19 k. sep.; 3 k. oct.; 3 n. oct.; 13, 12 k. nov.

Eutimus 3 n. maji.

Eutitianus 6 id. aug.; 18 k. sep.

Eutricus 6 k. jun.

Eutropus 14 k. oct.

Euvolus 3 n. mart.

Exoperantus k. jun.

Expeditus 14, 13 k. maji.

Expergentus pr. n. jun.

Exsuperantius pr. k. jan.

Exsuperatus 4 id. aug.

Exsuperius 10 k. oct.

Exsupia 3 n. jun.

Extricata 4 n. jun.

Extricatus 3 n. jun.

Extrigata 4 n. jun.

Exuorgus 5 id. nov.

Exuperus 13 k. ap.

Exuppus 6 k. mart.

Ezia 15 k. sep.

F

Fabeus 15 k. aug.

Fabianus pr. k. jan.; 7 k. feb.; 14 k. mart.; 4 k. jul.

Famosa 8 id. maji.

Fappa n. jun.

Faserus pr. n. maji.

Fasilus pr. k. maji.

Favianus 8 k. feb.

Fausta id. mart.; id. jul.

Faustacus 12 k. feb.

Faustasus 6, 5 id. jul.

Faustina 13 k. mart.; pr. n. maji; 8 id. maji; k. jun.; 3 n. jun.; 8 k. oct.

Faustinianus 14 k. mart.

Faustinus 17 k. feb.; 16, 9, 8 k. maji; pr. n. maji (ter); 8 id. maji (bis); 11 k. jun.; 7 id. jul.; 4 k. aug.; 8, 7, 6 (bis), 5 id. aug.; 6, 4 k. oct.; k. oct.; pr. n. oct.; 8 id. oct.; 15 k. nov.

Faustus 11 k. feb.; 17, 16, 8 k. maji; 6 id. maji; 13, 10 k. jun.; 4 n. jun. (bis); 12 k. aug.; 6 id. sep.; 5, 3 id. oct. (bis); 5 id. nov.; 12 k. dec.

Febus 14 k. maji.

Fedis pr. n. oct.

Felice 16 k. oct.

Felicia pr. id. ap.; 6, 5 k. maji; 8, 6 id. maji; k. jun.; 4 n. jun.; 3 n. oct.; 3 id. nov.

Felicianus 4 n. feb.; 13, 6 k. mart.; n. jun.; 5 id. jun.; 12 k. aug.; 4, 3 k. nov.; 3 id. nov.

Felicio 4 id. mart.; 6 id. maji.

Felicissima 6 k. maji; 3 n. maji; 8 k. jun.; 4 n. jun.; pr. k. nov.

Felicissimus 9 k. feb.; 6 k. mart.; pr. id. mart.; 8, 5, 4 id. aug.; id. sep.

Felicitas 8 k. jan.; 4 id. jan.; id. jan.; 4, 3 n. feb.; 13 k. mart.; pr. n. mart.; n. mart.; 8 id. mart.; n. jun.; 7, 6 id. jul.; 3 id. nov.; 16, 15 k. dec.

Feliculus id. jun.

Felicus 6 k. feb.; 5 k. jun.

Felionus 6 id. maji.

Felippianus 3 k. feb.

Felix 4 (bis), 3 k. jan.; k. jan.; n. jan.; 7, 5, 3 id. jan.; id. jan.; 19, 14, 13, 12 (bis), 11 (bis), 4, 3 n. feb.; n. feb.; 3 id. feb.; pr. id. feb.; 16, 13, 9, 7, 6 (bis), 4 k. mart.; pr. k. mart.; k. mart.; 5 (sexies), 4 n. mart.; 8, 7, 3 id. mart.; 10, 9 k. ap.; pr. k. ap.; pr. id. ap. (ter); 17 (ter), 12, 11 (bis), 9 (quater), 8, 6, 5 k. maji; pr. k. maji; 6, 4 n. maji; pr. n. maji (bis); n. maji (bis); 8, 6 (ter) id. maji; pr. id. maji; id. maji; 14, 10, 9 k. jun.; k. jun. (bis); 4 (septies), 3 (bis) n. jun.; n. jun.; 3 id. jun.; 14, 7, 5 (bis), 4 k. jul.; 7, 6 (bis), 4 (bis) id. jul.; 16, 15, 13, 12, 7, 6, 4 k. aug.; k. aug.; 4 n. aug.; 6, 5 id. aug.; 19, 12, 7, 4, 3 k. sep.; k. sep. (bis); 4 n. sep.; 3 id. sep.; 18, 16, 12, 8 k. oct.; 5 n. oct; 9, 8, 3 k. nov.; pr. k. nov.; k. nov. (bis); 8, 3 (bis) id. nov.; id. nov.; 12 k. dec.

Ferosinus 4 n. feb.

Ferreolus 14 k. sep.; n. sep.; 13 k. oct.

Ferrucio n. sep.

Fessinarus 14 k. mart.

Festiva 18 k. jul.

Festus 6 k. feb.; 14, 12 k. nov.

Fidela 10 k. jun.

Fidelis 10 k. ap.; 6 id. maji.

Fidentianus 17 k. dec.

Fidulus 17 k. jun.

Fil … (vid. etiam Fyl … et Phil …)

Filafagonia pr. n. mart.

Filia 15 k. dec.

Filippus 4 n. mart.

Filistina n. aug.

Filocosus 3 id. maji.

Filocula n. jun.

Filominus 18 k. dec.

Filonus 3 id. ap.

Filoro 7 id. jan.; 16 k. mart.

Filoromus 3 id. jan.

Filucasus 3 k. maji.

Finodus 4 k jun.

Firma 3 k. nov.; 3 id. nov.

Firmatus 3 n. oct.

Firmianus 6 id. mart.

Firmina 6 id. oct.

Firminus 5 id. jan.

Firmus 4, 3 n. jan.; 4 id. jan.; 4 n. feb.; 6, 4 id. mart.; 10 k. jun.; 5 id. aug.

Fiscianus 14 k. ap.

Fistus 8 k. jul.; 7 id. sep.; 16 k. dec.

Flavia 8 k. mart.; n. maji (bis); 8 id. maji; 4, 3 n. jun.

Flaviana 3 n. oct.

Flavianus 6 k. mart.; 4 n jun.; 11 k. sep.; 9, 8 k. nov.

Flavinus pr. id. ap.; 8 k. jun.

Flavius 5 id. jul.

Flavus 6 k. mart.; pr. n. maji; n. maji; k. jun.

Fledus k. jun.

Flora 12 k. feb.

Floreda 15 k. feb.

Florentina 4 n. jun.

Florentinus 6 k. mart.; 8 id. ap.; 4 n. jun.; pr. k. sep.

Florentus 3 k. jan.; 3 n. jan.; 14 k. ap.; pr. k. maji; 17 k. jun.; 5 k. jul.; id. jul.; pr. k. sep.; 6 k. nov.

Florianus 5, 4 n. mart.; 8 k. maji; pr. k. maji; 4 n. maji; pr. n. maji; 7 id. jul.

Florida 19, 14 k. feb.

Floridianus n. maji.

Floridus pr. k. jan.; 8 id. maji.

Florina pr. n. maji.

Florus 6, 3 id. jan.; 13, 11, 10 k. feb. 3 n. jun.; 7 k. nov. (bis).

Fluminus 5 k. jun.

Fluscolus 4 n. feb.

Focas 3 n. mart.; pr. id. jul.

Fodosa k. jun.

Fonteus 4 n. jun.

Fontinus n. maji.

Forianus 8 k. maji; n. aug.

Foricia 4 k. sep.

Forminus 4 n. jun.

Forosus 4 n. feb.

Fort … (vid. etiam Furt …)

Fortis 4 n. mart.

Fortunata 12 k. jun.

Fortunatus 6 k. feb.; 17, 15 k. maji.

Fortunio 13 k. mart.

Fortunus 8 k. maji (bis).

Forus 8 id. jan.

Fraternus 7 id. jul.; 3 k. oct.

Fravianus 17 k. feb.

Fronicius 4 n. feb.

Fronimus 3 id. mart.; pr. id. mart.

Frontina pr. id. mart.

Frontinus 18 k. maji (bis).

Fronto 11 k. feb.; pr. id. mart.

Frontonus 16 k. dec.

Fructolus 12 k. mart.

Fructuosa 17, 16 k. dec.

Fructuosus 12 k. feb. (bis).

Fructus 3 n. jun.; 13 k. aug.

Frugtulus 12 k. mart.

Frunimus 5 n. mart.; pr. id. mart.

Fruta 16 k. dec.

Fulogus 12 k. feb.

Furt … (vid. etiam Fort …)

Furtuna 8 k. maji; pr. n. maji; id. jul.

Furtunata 16 k. feb.; 8, 5 k. mart.; 11 k. maji; n. maji (ter); 6 id. maji (bis); pr. k. jun.; k. jun. (ter); 4 (ter), 3 n. jun.; id. oct.; 3 id. nov.

Furtunatianus id. jun.

Furtunatus pr. k. jan.; 5 id. jan.; 15, 14 (bis) k. feb.; 4 n. feb.; 9, 6, 5, 4 k. mart.; 5, 4 n. mart.; 5, 3 id. ap.; 16, 14, 13, 12, 9, 7 k. maji; 5 (ter), 4 n. maji; pr. n. maji (bis); 8, 6 (bis) id. maji; 14, 7 k. jun.; 4 (quater), 3 n. jun. (bis); n. jun.; 7, 3 id. jun.; 4 id.

jul.; 19 (bis), 11 k. sep.; k. sep.; 5, 4 id. oct.; pr. k. nov.

Furtunio 3 k. mart.; 4 n. mart. (bis); 6 id. maji; pr. n. jun.

Furtunus 8 k. mart.; 5, 4 n. mart.; pr. k. maji; n. maji; 8, 6 (bis) id. maji; 9 k. jun.; k. jun.; pr. n. jun.

Furus 8 id. maji.

Fuscus 8 k. maji; 4 n. jun.

Fyl… (vid. etiam Fil…)

Fylipolus 3 k. ap.

Fylominus 5 k. jun.

G

Gabianus 5 n. mart.

Gabinus 3 k. jun.

Gabrus pr. k. maji.

Gacus (cfr. Gagus) 5 id. aug.

Gaddianus 12 k. feb.

Gadudus pr. k. maji.

Gagia 3 n. jun.

Gagiantus n. maji.

Gagianus 4 id. ap.; k. jun.; 6 id. jul.

Gagilus 4 k. oct.

Gagus (pro Caius; cfr. Gacus) 8 k. jan.; pr. k. jan.; k. jan.; pr. n. jan.; 14, 12, 6 k. feb.; 4 n. feb.; 10, 6 k. mart.; pr. k. mart.; 5 (bis), 4 (bis) n. mart.; 5 id. mart.; 4 n. ap.; 14, 13 (bis), 10 k. maji.; 8, 3 id. maji; k. jun.; 3 n. jun. (bis); n. jun.; k. jul.; 6, 5 id. jul.; 12, 6 k. nov.; 12 k. dec.

Gahis 6 k. mart.

Gaianus 5 k. jan.; 3 k. mart.; pr. k. maji; pr. n. maji (ter); 17 k. jun.; 17 k. jul.; 5 id. jul.; pr. k. sep.; pr. n. sep. (bis); 6 n. oct.

Gainicus 18 k. feb.

Gaiosa 5, 4 n. mart.

Gaipem 6 id. mart.

Gaisutus pr. n. sep.

Gaiula 5 n. mart.

Galanus 6 id. jul.; 17 k. dec.

Galata 3 id. mart.; 13 k. maji.

Galatius 8 k. mart.

Galdunus pr. n. jun.

Galeus 9 k. feb.

Galla 5 n. mart.; 8 id. maji.

Gallenicus pr. k. feb.

Gallica n. maji.; 4 n. jun.; pr. k. nov.

Gallicia 3 n. jun.

Gallienus 16 k. maji.

Gallinicus 15, 13 k. feb.

Gallus 15 k. maji.

Gamalielis (Gamaliel?) 3 n. aug.

Gandriena 15 k. jul.

Gangalus 10 k. jul.

Gargilus 8 k. oct.

Garoticus pr. id. jan.

Garphorus 7 k. mart.

Gasonus 6 id jul.

Gatta 5 k. jan.; 14 k. sep.

Gaudentia 3 k. sep.

Gaudentus 7 k. jul.

Gaudianus 15 k. oct.

Gaudius 7 id. nov.

Gaudolus pr. n. maji.

Gaudulus 4 n. jun.

Gaudus 8 id. jun.

Gauiericus 17 k. sep.

Gavina pr. k. maji.

Gaulenus pr. k. jun.

Gebenna id. nov.

Gegolus 6 k. mart.

Gelasus pr. k. feb.; pr. n. feb.; n. feb.

Geledardus 10 k. sep.

Gelianus 9 k. feb.

Gemellianus 15 k. mart.

Gemellina 6 k. mart.; 6, 5 k. maji; 4 k. sep.

Gemellinus k. jun.

Gemellus 11 k. feb.; 15 k. mart.; pr. id. ap.

Geminianus 4 n. jun.

Geminus pr. n. jan.; pr. n. feb.; 12 k. mart.; 6 id. maji; k. jun.; 4 n. jun.

Gemlinus k. jun.

Gemma 12 k. maji (bis).

Gemminus pr. k. feb.; 4 id. aug.

Gemmus pr. n. feb.

Generosa 16 k. aug.; 16 k. oct.

Generosus 15 k. mart.

Genesus 10, 9 k. sep.

Geno 18 k. feb.

Genobus 10 k. sep.

Genonsus 5 k. maji.

Genosus 5 k. maji.

Genoveva 3 n. jan.

Gentus 4 k. jun.

Genuarus 11 k. feb. (bis).

Genuinus 7 id. oct.

Genus 17 k. dec.

Georgius 5 n. mart.; 17, 9, 8 (bis), 7 k. maji; n. maji; 6 k. oct.

Geratilacus 3 id. mart.

Germana 5 k. maji.

Germanus 14 k. feb.; 5 id. feb.; 16 k. mart.; 6, 5, 3 (bis) k. maji; 6 n. maji (bis); n. maji (bis); 5 k. jun.; pr. k. jun. (bis); k jun. (bis); 5 n. jul.; 15 k. aug.; pr. k. aug.; 10 k. oct.; k. oct.; 3 k. nov.; 3 n. nov.; pr. id nov.

Germus pr. id. feb.

Gerontus 19, 14 k. feb.; pr. k. maji.

Gerosa 15 k. aug.

Gervasus 13 k. jun.; 13 k. jul.; 5 k. aug.; 3 k. nov.

Getula k. jun.

Giddinus 5 k. jul.

Gipto 13 k. mart.

Githeus pr. k. mart.

Gitteus, k. mart.

Gittherus 8 id. jul.

Gittinus 3 id. nov.

Gladiosus 8 id. maji.

Glodesindis 8 k. aug.

Glonicus 14 k. jun.

Gloriosa 6 id. maji; 7 k. aug.

Gloriosus 9 k. mart.

Goamalus 16 k. maji.

Goddeus 6 id. maji.

Goddinis 13 k. mart.

Gordianus 7, 6 id. maji; 5 id. jul.; 17, 15 k. oct.

Gorgius 6 k. mart.

Gorgodianus 6 id. jul.

Gorgonia 3 n. jun.

Gorgonius 5 n. jul.

Gorgonus 5 n. mart.; 5, 4 id. mart.; 6, 5 id. jul.; 4 n. sep.; 5 id. sep.

Gortonianus 4 n. ap.

Gottia k. oct.

Graphus 10 k. jul.

Grata 4 n. jun.

Gratus 3 k. maji.

Gregoria 15 k. dec.

Gregorius 3 id. jan.; 4 n. feb.; 4 n. mart.; 5, 4 id. mart.; 3 n. maji.; n. jun.; pr. n. nov.; n. nov.

Grimoldus pr. k. jan.

Gripfus 3 id. maji.

Grisogonus (cfr. Crisogonus et Crissogonus) 18 k. feb.

Gudodianus 9 k. feb.

Gumnus pr. id. jul.

Gundonus 8 id. maji.

Gundulfus 7 id. sep.

Guntramnus 5 k. ap.

Guovilus 13 k. mart.

Gurdonus 4 k. jul.

Gurgilus 4 k. oct.

Gurgonus 8 k mart.

H

Habundantus (cfr. Abundantus).

Hebentus 5 n. maji.

Hedentus pr. n. maji.

Hel …(vid. etiam El… et Hil …)

Helaria pr. id. aug.

Helarianus pr. n. maji.

Helarus id. jan.; 6 k. feb.; k. feb.; 4 id. mart.; 17 k. ap.; 4 id. ap.; 3 n. maji; n. maji; n. jun.; 4 id. sep.; k. nov.

Helasippus 16 k. feb.

Helbianus 5 n. mart.

Helentus 8 id. jul.

Heleus n. jul.

Helias 7 k. jan.; 4 k. sep.

Helio 5 n. jul.

Heliodorus pr. n. maji; 5 n. jul.

Heliseus 4 k. sep.

Helius 6 id. jun.; 13 k. oct.

Hellacus 6 n. maji.

Helladus 13 k. maji.

Helpidius pr. n. sep.

Helpidus 6 n. maji.

Helus 12 k. aug.

Her… (vid. etiam Er…)

Hera n. ap.

Heraclus pr. id. feb.; 5 id. ap.; id maji; 17, 16 k. jun.; 4 k. jul.; n. aug.; 19 k. sep.

Herculianus n. sep.

Herena 5 k. mart.; k. ap.

Hereneus 5 k. mart.; 8 id. ap.; 3 n. maji; pr. n. maji; 4 k. jul. (bis); 15 k aug.; n. aug.

Herentus pr. n. maji; n. aug.

Herifelus 4 n. mart.

Heriis (?) 8 k. maji.

Heripimaris 3 n. mart.

Heris (?) 13 k. maji.

Herisius 4 n. jan.

Herma 19 k. sep.

Hermemphus 7 k. maji.

Hermes pr. k. jan.; k. jan. (bis); pr. n. jan.; 12, 11 k. feb.; k. mart.; 5 k. maji; 9, 7, 5 k. sep.; 11, 3 k. nov; k. nov.

Hermia 19 k. sep.

Hermilus 3 n. aug.

Hermis 9 k. feb.

Hermogenes 16, 15, 13, 7, 5 k. maji; 6, 5 n. maji; 11 k. sep.; k. sep.; id nov.

Hermogeratus 11 k. sep.

Hermon 15 k. jun.

Herolius 6 n. mart.

Herolus 6 k. mart.; id. maji.

Heronimus pr. k. oct.

Heros 7 k. mart.

Herothus 4 k. jul.

Hertula pr. id ap.

Herulus 7 k. mart.

Hessa 15 k. aug.

Hier… (vid. etiam Her…)

Hierapius 14 k. mart.

Hieremias pr. n. maji.

Hierena 4 id. feb.

Hieria 11 k jul.

Hieronymus (vid. Heronimus).

Hieros 5 n. mart.

Hil…(vid. etiam Hel…)

Hilarina pr. k. jan.

Hilarinus 3 n. jan.; 3 id. mart.(?); 17 k. aug.

Hilarius 3 id. mart.

Hilarus 4 n. feb. (bis); 4 id. mart.; 16 k. ap.; 3 id. ap.; 4 n. jun.

Hilavus 13 k. maji.

Hilcharius 19 k. sep.

Hilpidus 5 k. maji (bis).

Hilpis 4 n. jun.

Hipericus 11 k. jul.

Hip…(vid. etiam Ip… et Yp…)

Hippolitus 7 k. mart.; pr. id. sep.

Hispanus 14 k. feb.

Hludowicus 12 k. jul.

Hominus 5 k. jun.

Honestus 8 id. maji.

Honis 12 k. ap.

Honorata 3 n. jun.

Honoratus 4 k. jan.; 17, 15, 14, 6, 5 k. feb.; 4 n. feb.; 14, 6 k. mart.; 4 n. mart.; 6 k. maji; pr. k. maji (bis); n. maji; 6 id. maji; k. jun.; 4 n. jun. (bis); 8 id. jul.; 7 k. sep.; 18 k. oct.; 16 k. dec.

Honoria 4 n. jun.

Honorus 3 k. jan.; n. jan.; 8 id. jan.; 14 k. mart; n. ap.; pr. k. maji; 6 id. maji; pr. k. jun.; 13 k. jul.

Honuratus (cfr. Honoratus) pr. id. ap.

Horestis 5 n. jul.

Hortasus 15 k. jun.

Hortinsus 3 id. jan.

Hortisiana 16 k. feb.

Hospis 3 k. aug.

Hugobertus 3 k. nov.

Husandus 5 k. maji.

Hymnarus 8 id. ap.

Hynus 4 k. jul.

Hyromeus 3 id. mart.

Hysicus (cfr. Isicus et Ysicus) 6 n. jul.; 4 id. sep.

Hysidorus 6 id. sep.

I J

Jabellus 9 k. feb.

Jacentus 4 id. aug.; 5, 3 id. sep.

Jacobus 6 k. jan.; id. mart.; 8 k. ap.; pr. k. maji; k. maji (bis); pr. n. maji; 6 id. maji; 10 k. jul.; id. jul.; 8 k. aug.; k. nov.; id. nov.

Jafferus 6 k. mart.

Jamnica 4 n. jun.

Jannis k. jun.

Januaria 8 k. jan.; 8 id. jan.; 11 k. feb.; 6, 5 k. mar.; pr. k. mart.; 6 n. mart.; 8, 6 (bis), 5 id. maji; 10 k. jun.; k. jun. (bis); 4 (ter), 3 (quater) n. jun.; 7, 6 id. jun.; 11 k. jul.; 5 id. jul.; 16, 15 (bis) k. aug.; 13 k. nov.; 8, 3 id. nov.

Januarius id. jan.; 19 k. feb.; 5 n. mart.; 3 id. mart.; 16, 15 k. ap.; pr. id. ap.; id. ap.; 15, 14, 8 k. maji; n. maji; pr. id. maji; id. maji; k. jun.; 4 n. jun. (ter); 5, 4 id. jun.; 6, 5 id. jul.; id. jul.; 16, 15, 6 k. aug.; 4 id. aug.; 7 id. sep.; 13, 3 k. oct.; pr. n. oct.; 8, 5, 3 id. oct.; 16, 15, 14, 13 (bis), 6, 3 (bis) k. nov.; pr. k. nov.; k. nov.; 8, 7, 5, 4, 3 (bis) id. nov.; 16, 13 k. dec.

Januarus 5 k. jan.; n. jan.; 5, 3 id. jan.; 11 k. feb.; 16, 13 (ter), 6, 3 k. mart.; pr. k. mart.; 8, 6 (bis) id. maji; 11 k. jun.; 3 n. jun. (ter); 6 id. jul.

Janulus pr. n. mart.

Janurius 16 k. dec.

Jason 6 id. jul.; pr. id. aug.

Iditius 6 k. mart.

Idonus k. jul.

Jeiaconus pr. n. jun.

Jeremias (vid. Hieremias).

Ignatius 18 k. jul.

Ignatus 8 k. jan.

Imicio 14 k. maji.

Iminander 7 k. mart.

Immo 14 k. dec.

Incidus 6 id. maji.

Indica 14 k. jun.

Indicus 6 id. maji; 14 k. jun.

Ingeniana k. ap.

Ingenua 5 k. mart.; id. mart.

Ingenula 16 k. feb.

Ingenuus 3 id. jan.; 4 k. mart.; 15 k. ap.; n. jun.; n. sep.; 3 id. sep.

Ingobertus id. ap.

Ingona 5 k. mart.

Innocentia 4 id. aug.; 3 id. nov.

Innocentus pr. id. mart.; 4 n. jul.; 11 k. sep.; 10 k. oct.

Innulla 6 k. mart.

Invicus 3 id. maji.

Joannes (vid. Johannes).

Job 6 id. maji.

Joc… (vid. etiam Juc…)

Jocunda 6 id. maji; 6 k. aug.

Jocundianus 4 n. jul.

Jocundus n. jan.; 8, 5 id. jan.; 14 k. mart.; pr. k. maji; 5 n. jul.

Johannes 15 k. mart.; 12 k. maji; 7, 4 id. maji; 8 k. jun.; k. jun.; 8 k. jul. (bis); k. jul.; 8, 6, 5 id. jul.; 6, 4 k. sep.; 3 n. sep.; 8 k. oct.; k. nov.

Jonas 16 k. mart.

Joseph 13, 9 k. ap.

Joseppus 12 k. ap.

Joserus 14 k. ap.

Josippus 15 k. mart.

Jov… (vid. etiam Juv…)

Joventia 14 k. mart.

Joventus k. jun.

Jovianus 4 id. mart.; 4 n. jun.; 17 k. jul.; 7 k. aug.

Joviniana 4 n. jun.

Jovinus 8 k. jan.

Ippia 6 id. feb.

Ippius 6 id. feb.

Ippolitus (cfr. Hippolitus et Yppolytus) 3 n. feb.

Isaac 8 k. ap.; pr. id. ap.

Isicus (cfr. Hysicus et Ysicus) pr. k. jun.

Isidorus (vid. Hysidorus).

Italica pr. k. jul.; pr. k. sep.

Itrodofia 3 n. jul.

Juc… (vid. etiam Joc…)

Jucundus 9 k. mart. (bis).

Judas k. maji; k. jul.; 6 k. nov.; 5 k. nov.

Judith pr. n. maji.

Julia 13, 6 k. mart.; pr. id. ap.; 8, 6 id. maji; 14, 11 k. jun.; 4 n. jun. (quinquies); pr. n. jun. (bis); n. jun.; id. jul.; 6, 3 k. aug.; pr. k. sep.; 8, 7 (bis) id. nov.

Juliana 6 k. feb.; 4 n. feb.; 14 k. mart.; 3 n. jun.; 6 id. aug. (bis).

Julianus 7 k. jan.; 8 id. jan. (bis), 11 k. mart.; 7, 3 id. mart.; 17, 4 (bis) k. ap.; 4 n. ap.; pr. id. ap.; 15 k. maji; 10 k. jun. (bis); 10, 5 k. jul.; 5 n. jul. (bis); 13, 8, 7 k. aug.; 5 id. aug.; pr. n. aug.; 13, 9, 5 k. sept.; pr. k. sept.; 13, 8 k. oct.; 8 id. oct.; pr. k. nov.; k. nov.; 3 id nov.

Julita 16 k. jul.

Julius 14 k. feb.; 11 k. mart. (bis); 5 n. mart. (bis); 5 id. maji; 4 n. jun.; 9 k. sep.; 7 id. oct.

Julus 8 id. jan.; 11 k. feb.; 4 n. mart.; 3 id. mart.; pr. id. ap.; 6 k. maji; pr. k. maji; n. maji; 6 k. jun.; 13 k. sep.;

Junella 14 k. mart.

Junuarius 3 id. feb.

Junula 5 n. mart.

Justa 8 k. mart.; 4 (ter), 3 n. jun.; id. jul.; 14 k. aug.; k. aug.; pr. k. sep.; 16 k. dec. (bis).

Justenus 5 k.jul.

Justenus 5 k. jul.

Justianus n. maji.

Justinus k. maji.; pr. n. aug.

Justus 9 (bis), 5 (bis), 4 k. mart.; pr. k. mart.; 5, 3 n. mart.; pr. id. ap.; 3 n. jun.; 3 k. aug.; pr. n. aug.; 9 k. sep.; pr. id. oct.; 12, 9 k. nov.; k. nov.; 6 id. nov.; 16 k. dec.

Juv… (vid. etiam Jov…)

Juvenalis 5 n. maji.

Juvenus 17 k. jun.

Juvinianus 3 n. maji; 4 k. oct.

K

Kalendio (cfr. Calendio) pr. k. nov.; 12, 11 k. dec.

Karolus 5 k. jan.

L

Laborus pr. n. maji.

Ladicus 5 id. aug.

Lambertus (vid. Lantbertus et Lantdebertus.)

Lambesis 7 k. mart.

Lampadius 14 k. aug.

Lampasus 11 k. mart.

Lamtanus 6 k. jul. (bis).

Lantbertus 15 k. oct.

Lantdebertus pr. k. jun.

Largus 16 k. ap.; 5 id. aug.

Lassa 5 id. feb.

Latina 4 n. jun.

Laudicia 7 k. aug.

Laudicus 5 id. aug.

Laurentius 16 k. sep.; 4 n. nov.

Laurentus 4 n. feb.; pr. id. ap.; 3 n. jun.; pr. n. aug.; 8, 5, 4 id. aug.; 8 k. oct.

Laurianus 4 n. jul.

Lauta pr. k. jun.; k. jun.

Lazarus 14 k. feb.; pr. id. ap.

Lea 4 k. oct.

Leacus 6 k. feb.

Leander 3 k. mart.

Lector 8 id. ap.; 4 k. maji; 4 k. jun.

Legissima 5 k. maji.

Legontus pr. n. jul.; 5 k. oct.

Leifardus 3 n. jun.

Lenuca n. mart.

Leo … (vid. etiam Leu …)

Leo k. mart.; pr. id. mart.; 3 id. ap.; 10 k. maji; pr. k. jul.; 6 n. oct.; 4 id. nov.; 15 k. dec.

Leocus n. mart.

Leodotius 8 k. feb.

Leodricus 6 id. ap.

Leogadus 11 k. nov.

Leonedis 16 (bis), 10 k. maji; 4 k. jul.; 6 id. aug.

Leonella 16 k. feb.

Leonidis 6 k. maji.

Leonidus 4 k. jul.

Leontus 13, 12 k. feb.; 14 k. ap.; k. jul.; 6, 5 id. jul.; 14 (bis), 13 k. sep.; 17 k. oct.; 6 n. oct.

Leu … (vid. etiam Leo …)

Leucippus (cfr. Leucyppus) 4 id. aug.

Leucius 16 k. feb.

Leucus 3 id. jan.; 18, 15, 13 k. feb.; 15 k. nov.

Leucyppus (cfr. Leucippus) 4 id. aug.

Leudegarius 5 n. oct.

Leudotius 7 k. feb.

Leviorus 16 k. mart.

Leupardus 15 k. feb.

Leusus k. jan.

Liastamonus 5 id. feb.

Liber 16 k. jun.; 9 k. oct.

Liberalis 8 k. maji.

Liberatus 5 id. sep.

Libius 7 k. mart.

Libosa 8 k. mart.

Libosus 4 k. jan.; 3 n. jun.

Licerus 18 k. feb.

Licianus 5 k. jun.

Lictissimus 6 k. maji.

Lidia 5 k. maji.

Liornus 18 k. maji.

Litorus id. sep. (bis).

Locusa 12 k. jun.

Locusta 14 k. jun.

Lœlus 5 k. jul.

Longa 4 k. oct.

Longesa 4 k. oct.

Longinus id. mart.; 13, 12 k. aug.; 10 k. nov.

Longus 6 k. nov.

Lopatus 16 k. oct.

Loquumfas 15 k. mart.

Lubercus (cfr. Lupercus) 11 k. feb.

Lucas 3 id. mart. (bis); id. mart.; 3 n. sep.; 11 k. oct.; 17, 16, 15 (bis), 3 k. nov.

Lucanus 4 k. maji.

Luceia 7, 6 k. jul.

Luceias 8 k. jul.

Lucella 14 k. mart.; 8 k. ap.; 6 id. maji (bis); 4 id. aug.

Lucellus 14 k. ap.

Lucia 8 id. feb.; k. jun.; 3 n. jun.; k. jul.

Luciana 8 k. mart.; 15 k. jun.

Lucianus n. jan.; 7 id. jan.; k. feb.; 7, 6 (ter) k. mart.; 15 k. ap.; 17, 16 (bis), 4 k. maji; pr. k. maji; 6 k. jun.; 7, 6 id. jun.; id. jun.; 14, 13 k. aug.; id. aug.; pr. id. oct.; 7, 3 k. nov.; 14 k. dec.

Lucideus 3 n. jan.

Lucillus n. maji.

Lucinus pr. k. maji.; 6 id. maji (bis).

Luciola 5 n. mart.

Luciolus 5 n. mart.

Luciosa 5 k. mart.; 4 n. jun.; 8, 4 k. oct.

Luciosus 15 k. jun.

Lucius 14 (bis), 12, 6 k. feb.; 6, 4 n. mart.; 8 id. jun.; 4 k. nov.

Lucritus 19 k. feb.

Lucus 6 id. jan.; 15 k. feb.; 7, 6 id. feb.; 15, 6 k. mart.; id. mart.; 12 k. ap.; pr. id. ap.; 8 k. maji; 8, 3 id. maji; 15, 10 k. jun.; 3 n. jun.; 5 id. aug.; 15, 13, 6, 5 k. nov.

Lucussa 6 id. maji.

Lupercus (cfr. Lubercus) 17 k. maji.

Lupicinus 3 n. feb.

Lupilia id. oct.

Lupus pr. k. jun.; k. jun.; 4 k. aug.; 8 k. oct.; pr. id. oct. (bis).

Luricus 15 k. feb.

Lusor k. nov.

Lusus 5 id. feb.

Luta 16 k. maji.

Lutatus 15 k. aug.

Luxorius 6 k. oct.

Luxurus 13 k. sep.

M

Macculinus 3 k. maji.

Macedonus (cfr. Machedonus) 4, 3 id. mart.

Maceonus 15 k. maji.

Machabei k. aug.

Macharias pr. k. mart.; 8, 7 id. ap.

Macharius pr. id. ap.; 4 n. jun.; 12 k. nov.; 6 id. nov.

Macharus 4 n. jan.; 10 k. feb.; 6 id. ap.; pr. id. ap.; 6 id. jul.; 5 k. aug.; pr. id. aug.; 12 k. nov.

Machedonus (cfr. Macedonus) 3 id. mart.; k. nov.

Machodo 14 k. aug.

Maconus 15 k. maji.

Macr … (vid. etiam Magr …)

Macrianus 5 k. jun.

Macrinus 15 k. oct.

Macrobus 12 k. mart.; n. maji.

Macropus 15 k. oct.

Magarus 3 k. mart.;

Magdaletis pr. id. jun.

Magnus pr. n. feb.; 16, 15 k. mart.; 14 k sep.; pr. n. sep. (bis).

Magrinus 13 k. aug.

Magrobus 14 k. mart.

Magrona pr. n. maji.

Magropus pr. n. maji; 13 k. aug.

Magrus (Mager?) 7 id. jun.

Magulfus 7 k. jun.

Maiolus 4 k. feb.; 6 id. maji.

Majorica pr. k. maji (bis).

Majoricus pr. n. maji.

Maiosa k. jun.

Maiulfus (vid. Magulfus).

Maiulinus 12 k. feb.

Maiulus 15 k. feb.; 11 k. mart.; 5 id. maji.

Maiurus k. jun.

Malchus k. jun.

Malcus 6 id. maji.

Malina 4 k. maji.

Mallusus 6 id. oct.

Mamas 12 k. feb.

Mamma 16 k. aug.

Mammarus pr. id. jul.; pr. k. nov.; 8 id. nov.

Mammertus 5 id. maji.

Mammerus pr. id. mart; k. nov.

Mammes 17 k. aug.; 16 k. sep. (bis).

Mammita 16 k. sep.

Manilus 8 id. mart.; pr. id. ap.; 4, 3 k maji; 5 id. maji.

Manirus 15 k. ap.

Mannica id. nov.

Mannirra pr. k. mart.

Manon 5 id. aug.

Mansuetus 3 k. jan.; pr. k. mart.

Manulus n. mart.

Mappalicus 9 k. mart.; 15, 14 k. maji; pr. n. maji.

Marceanus 16 k. mart.

Marcella 4 id. ap.; n. maji; 6 id. maji; 4 n. jun.; 4 k. jul. (bis).

Marcellianus k. jun.; 14 k. jul.; 15 k. aug.; 5 id. aug.

Marcellina 8, 6 k. mart.

Marcellinus 3 n. jan.; 14 k. mart.; 3 k. ap.; 4 n. ap.; pr. n. maji; n. maji (bis); 3 id. maji; k. jun.; 4 n. jun (bis); 5 k. jul.; 6 k. sep.; 4 n. oct.; 7 id. oct.; 13 k. nov.

Marcellosa 13 k. jun.

Marcellus 17, 16 k. feb.; 13, 12, 11 (bis) k. mart.; 3 n. jun.; 13, 5 k. jul; pr. n. sep. (bis); 4 n. oct.; pr. n. oct.; n. oct.; 6, 3 id. oct.; 16 k. dec.

Marcia 13 k. feb.; 5 n. mart.; 18, 8 k. maji; 8 id. maji; 4 n. jun.; 6 id. jun.; 16, 11 k. jul.; 3 id. oct.

Marcialis 3 n. jan.; 5 id. jan.; 12, 11 k. feb.; 4 n. feb.; 14 (bis), 12 k. mart.; 3 id. mart.; 17, 16, 3 k. maji; n. maji (bis); 6 k. jun.; k. jun.; 4 n. jun.; n jun.; pr. k. jul.; 7, 6 id. jul.; id. jul.; 12, 11 k. sep.; 8, 4 k. oct.; k. oct.; pr. n. oct.; 8, 6 id. oct.; 15 k. nov.; 5 id. nov.; 17, 16 k. dec.

Marcialus 4 n. maji.

Marciana 6 k. maji; 5 k. jun.; 4 n. jun.; 15 k. sep.

Marcianus (cfr. Martianus) 16 k. mart.; 5 id. mart.; 7 k. ap.; n. ap.; 17 (bis), 16, 15, 6, 5, 3 (bis) k. maji; 6 id. maji; 15 k. jun.; k. jun. (quater); 6 id. jun.; 6 n. jul.; 6, 5 (bis) id. jul.; 7 k. aug.; 14 k. sep.; 4 n. oct.; 7, 6, 3 k. nov. (bis); 14, 13 k. dec.

Marcilus 5 k. jun.

Marciosa 4 n. jun.

Marcius 17 k. oct.

Marcotus pr. k. nov.

Marcus n. jan.; 8 id. jan.; 14 (bis), 13 k. mart.; 3 id. mart.; 15, 14 k. ap.; pr. id. ap.; 12 k. maji; 6 id. maji; 15 k. jun.; k. jun. (bis); 6 id. jun.; 17, 14 k. jul.; k. sep.; 5 id. sep.; 9, 8 k. oct.; 4 n. oct.; pr. n. oct.; n. oct.; 3 k. nov.; n. nov.; 16 (bis), 12 k. dec.

Marcusius 14 k. feb.

Marcusus 12 k. feb.

Mardunus 9 k. feb.

Mareas 4 id. mart.

Maria 14 k. feb.; 4 n. feb.; 3 id. mart.; 16 (bis), 8 k. ap.; 6 id. maji; 6 id. maji; 17 k. jun.; k. jun.; 4 n. jun. (ter); 15 k. jul.; n. aug.: 4 id. aug.; 6 id. sep.; k. nov.; 3 id. nov.; 16 k. dec.

Mariana 6 id. mart.; 5 k. nov.

Marianus 7 id. mart.; pr. k. maji; pr. n. maji; 13 k. oct.; 16 k. nov.

Maricus 4 n. feb.

Marina 6 k. feb.; 8 k. mart.; pr. n. maji; 4 n. jun.; 6 id. jun.; 16 k. dec.

Marinus 7 k. jan.; 12, 9 k. feb.; 5 n. mart. (bis); 5 k. maji; pr. k. maji; n. maji; 8 id. maji; 7 k. jun.; 15, 14 k. jul.; k. jul.; 3 n. jul.; 6, 5 id. jul.; 12 k. sep.

Marius 4 id. mart.; 4 k. oct.; 6 id. nov.

Maro 17 k. maji.

Marobus 11 k. mart.

Marpus 14 k. mart.

Marsus 4 n. oct.

Marta (cfr. Martha) 6 k. mart.; k. nov.

Marterus 16 k. feb.

Martha (cfr. Marta) 17, 14 k. feb.

Martharus 14 k. jul.

Martia 8 id. ap.; 18 k. maji; 14 k. jul.

Martianus (cfr. Marcianus) 7 k. jan.; 8 id. maji; n. jun.

Martinianus pr. k. jun.; 4 n. jun.

Martinus k. jan.; 12 k. maji; pr. k. maji; 5 id. maji; 3 id. maji; k. jun.; 4 id.; jun.; 4 n. jul.; 4 id. aug. (cfr. Brivinsus); 15 k. sep.; 4, 3 id. nov.

Martyr 12 k. aug.

Martyrius 4 k. jun.; 5 n. jul.; 13 k. sep.

Marulla 6 id. maji.

Marus 14 k. mart.; 4 n. mart.; 5 id. ap.; prid. id. jul.; 3 k. nov.; 7 id. nov.

Massa 15 k. sep.

Massedus 9 k. mart. (bis).

Massilla pr. n. maji.

Massunus pr. n. maji.

Mastissus 4 n. ap.

Masutus 6 id. maji.

Materna 4 n. jun.

Matherus 12 k. nov.

Matheus (cfr. Mattheus) k. maji; pr. n. maji; 11 k. oct.

Matrona 8 k. mart.; 6 id. maji (bis); k. jun. (bis); 4 (ter), 3 n. jun.; pr. id. sep.; 16, 15 (bis), 11 k. dec.

Matronica 8 id. maji.

Mattheus (cfr. Matheus) 12 k. jun.

Matura 3 n. jun.

Matutina 6 k. ap.

Matutinus 11 k. feb.; pr. n. ap.

Maventus 8 k. maji.

Mavorus 4 n. jun.

Maurella 6 id. maji; 12 k. jun. (bis).

Mauri id. oct.

Mauricius 10 k. oct.

Mauricus 6, 5 id. jul.

Maurilio 3 id. sep.; id. sep.

Maurinianus k. feb.

Maurinus 4 n. feb.

Mauritiattus 5 k. maji.

Maurius 5 k. maji.

Maurolus 6 k. ap.; 4 k. maji.; pr. id. nov.

Maurus 15 k. ap.; pr. id. ap.; n. jun.; pr. id. aug.

Maxentus 6 k. mart.; pr. n. maji; 11 k. jun.

Maxima 14, 8 k. mart.; 7 k. ap.; 8, 7, 6 id. ap.; pr. id. ap.; 8, 6 (ter) id. maji.; 15, 5 k. jun.; k. jun. (bis); 4 n. jun. (quinquies); 6 id. jul.; 16, 7, 3 (bis) k. aug.; k. aug.

Maximianus 4 n. jan.

Maximilianus 8 k. sep.

Maximinus 3 id. maji (bis); 4 k. jun.; 14 k. dec.

Maximus 16, 14 (ter), 12 k. mart.; 4 id. mart.; 3 id. ap.; 18 (bis), 11, 6, 5 k. maji; pr. n. maji (bis); 8 (bis), 3 id. maji; pr. k. jun.; k. jun; 5 id. jun.; 6 id. jul. (bis); id. jul.; 15, 13 (bis) k. aug.; pr. k. sep.; pr. n. sep.; 3 k. nov.; k. nov.; 13, 12 k. dec.

Medardus 6 id. jun.; 12 k. sep.

Medetius 14 k. oct.

Medion 3 id. maji.

Mefomus 3 n. jun.

Megadulus 13 k. aug.

Mel … (vid. etiam Mil …)

Melantus k. nov.

Melanus 8 id. jan.; 8 id. nov.

Melasippus 16 k. feb.

Melchiades 4 id. jan.; 5 id. aug.

Melciades 6 n. jul.

Melianus 12 k. aug.

Mellinus 12 k. dec.

Mellitus 6 id. jul.

Meltagasus k. nov.

Melvius 4 k. jul.

Melusa k. jun.

Memma 16 k. nov.

Memmerus 8 k. maji.

Memmia 6 id. aug.

Memno 11 k. feb.

Memnus 14 k. mart.

Memorus 6 n. maji.

Men … (vid. etiam Min …)

Menalippus 7 k. mart.

Menedina 7 k. jun.

Menelampus 15 k. feb.

Menelantus 7 k. mart.

Menelaus 5 n. jul. (bis).

Menerimus 17 k. jun.

Menerus 17 k. jun.

Menervus id. maji.

Menesus pr. id. jul.

Meneus 3 id. jul.

Mengenus 17 k. jun.

Mercurius 8 k. sep.

Mercurus pr. n. mart.

Meresorus 4 id. sep.

Mereus 17 k. nov.

Meritus 3 n. ap.; pr. k. maji.

Merobius 17 k. oct.

Merona 3 n. jul.

Messor (cfr. Missor?) 17 k. maji.

Metellus 9 k. feb.

Metrodora 6 id. aug.

Metrodus 4 id. mart.

Metropolus 3 n. aug.

Metropus 6 k. nov.

Metrus 6 id. sep.

Mettuana 3 n. jun.

Meturina 3 k. maji.

Meturus 8 k. maji; pr. k. maji.

Mica 16 k. feb.

Micca 16 k. jul.

Micea 15 k. feb.

Michael 3 k. oct.

Migdonius 4 id. mart.

Migdonus 4 id. mart.

Migeta 6 id. sep.

Migetia 17 k. jul.; 17 k. aug.

Miggina pr. id. ap.

Migona pr. id. ap.

Mil … (vid. etiam Mel …)

Milianus 6 id. feb.

Milicitani 3 id. oct.

Miligutus 6 id. feb.

Milio 6 id. jul.

Milisa 17 k. ap.

Militana 13, 5 k. maji.

Militani 11 k. aug.

Milito 5 id. jul.

Militus 8 id. maji; 13 k. oct.

Mimmius n. aug.

Mimmus pr. k. nov.

Mimna 9 k. feb.

Min … (vid. etiam Men …)

Minacus 3 id. nov.

Minalia pr. id. ap.

Minander k. aug. (bis).

Minatis (Minas?) 3 id. nov.

Mindinus 7 k. jun.

Minelampus 18, 14 k. feb.

Minerius 16 k. jun.

Minervinus 11 k. sep.

Mingin 17 k. jul.

Miniseus 10 k. aug.

Minma 7 id. jul.

Mirendinus 11 k. sep.

Mirtha 4 id. jan.

Misac 8 k. maji.

Misahel 8 k. maji.

Miselianus 16 k. feb.

Missa 6 k. ap.

Missor (cfr. Messor?) 19 k. feb.

Missurianus 16, 6 k. feb.

Mistianus 16 k. feb.

Mitisorus 6 id. sep.

Mitton 4 n. maji.

Mittunus 4 n. maji; 8 id. maji; k. jun.

Mitunus k. jun.

Mochus (cfr. Mœchus) 17 k. aug.

Mociana 7 k. aug.

Moderata 8 id. ap.

Modesta 3 id. mart.

Modestinus 3 id. mart.

Modestus pr. id jan.; pr. id. feb.; 4 id. mart.; 8 id. ap.; 17, 16 k. jul.; pr. id. oct.; 12. k nov.

Modianus 4 n. jun.

Mœca 6 id. maji.

Mœchus (cfr. Mochus) 7 id. jun.

Moireis 4 id. maji.

Molaus 9 k. ap.

Molendio 14 k. feb.

Molorus k. jun.

Mominus pr. k. maji.

Monachus 12 k. ap.; 14 k. dec.

Monassa 13 k. oct.

Monitor 4 id. nov.

Monna pr. n. jun.

Monolappus 4 n. sep.

Monordus 17 k. jun.

Montana 10 k. jun.

Montanianus 5 id. maji.

Montanus 10 k. jun.; 5 id. jun.; 5 n. jul. 12 k. aug.

Mosaetis 17 k. maji.

Moscentus pr. id. jan.

Moseus 16, 15 k. feb.; 16 k. mart.

Mosyeus 16 k. mart.

Motius 17 k. jul.

Moysitis (Moysis?) 4 id. maji.

Moysus 8 id. ap.

Mucianus (cfr. Mutianus) pr. id. ap.

Mulierus n. maji.

Munatus 7 k. ap.

Municia 16 k. maji.

Municipio 11 k. feb.

Munnus 6 id. maji.

Muricus pr. id. ap.

Murina 6 k. jun.

Musca 15 k. jul.

Muscius 13 k. oct.

Muscula pr. id. ap.

Musticus 14 k. mart.

Mustila 4 n. feb.; pr. k. mart.; pr. id. ap.

Mustolus n. jun.

Mustulus 16 k. nov.

Mustus pr. id. ap.

Musumus 9 k. feb.

Mutacus 6 id. maji.

Mutianus (cfr. Mucianus) 6 id. jun.; 13 k. dec.

Mysetheus 3 id. mart.

N

Nabor pr. id. mart.; 9 k. maji; pr. id. maji; 6, 3 id. jun.; 3 n. jul.; 6, 4 (bis) id. jul.; 16 k. oct.

Naborus pr. id. ap.; 8 k. maji; 3 n. jun. pr. id. jun.

Nagesus pr. id. jun.

Namor pr. id. jul.

Naportus 5 k. oct.

Nappolus 6 id. maji.

Narcissus k. jan.; 3 n. jan.

Naseus id. jul.

Nasomosus 6 id. maji.

Navagus n. maji.

Navatus 16 k. oct.

Navidus n. maji.

Navorus 9 k. maji.

Nazaria 5 k. aug.

Nazarius 13 k. jul.

Nazarus 3 id. jan.; 6 id jun.; pr. id. jun.; 3 n. jul.; 16, 15, 5 k. aug.; pr. k. aug.; 6 id. aug.; 3 k. nov.

Neabdis 3 k. aug.

Neander 7 k. jan.

Neapolus 14 k. nov.

Necdonus 6 id. jul.

Nectarus 3 n. maji; 12 k. sep.

Nemesinus 4 id. sep.

Nemesius 10 k. mart.

Nemesus 5 k. jul.; 4 id. sep. 5 id. nov.

Nemfidus n. sep.

Nemmesus 6 id. sep.

Nemosatus n. sep.

Nennus 8 id. maji.

Neo 5 k. mart.; 4 id. mart.; 11 k. sep.

Neocerus (vid. Neucerus).

Neochepolus pr. n. mart.

Neofetis 13 k. dec.

Neotherus 6 id. sep.

Nepocianus 7 id. feb.

Neporus 3 n. jun.

Nepotianus 5 id. maji.

Neptunalis 3 n. jun.

Nerasmus 4 n. jun.

Nereus 5 (bis), 4 id. maji; 17 k. nov.; 16 k. dec.

Nestita 13 k. aug. (bis).

Nestor (cfr. Nistor) 5, 4 k. mart.

Nestorus (cfr. Nistorus) 4 id. mart.; 3 id. ap.; 4 n. maji.

Nevatianus 3 k. jul.

Neucerus 8 k. mart.

Nica 16 k. maji; 4 k. sep.; 14 k. nov.

Nicanor n. ap.

Nicaonus 5 id. jul.

Nicea 4 k. jul.

Niceforus (cfr. Nicoforuset Nocoforus) k. mart.; 5 n. mart.; pr. n. mart.

Niceta 4 k. aug.

Nicetus 14 k. feb.; 4 n. ap.; 3 n. maji; pr. n. maji; 4 k. aug.; 4 n. aug.; 4 id. sep. (bis); 13 k. oct.; 6 id. oct.

Niceus 4 k. maji; 10 k. jul.

Nicia 10 k. jun.

Nicodemus 3 n. aug.

Nicoforus (cfr. Niceforus) pr. n. mart.; 5 k. maji.

Nicomedus pr. id. mart.

Nicoporus (Nicoforus?) pr. k. mart.

Nicostratus (cfr. Nicustratus) 7, 6 id. nov.

Nicus 10 k. feb.

Nicustratus (cfr. Nicostratus 8 k. ap.

Niderunus 17 k. jun.

Niger 8 id. maji.

Nigia 16 k. maji.

Nigrandus n. jun. (bis).

Nilus 13 k. oct. (bis).

Nimphadoba 3 id. mart.

Nimpodora 3 id. mart.

Nina 6 k. mart.; pr. n. maji; 6 id. maji; k. jun.; 4 n. jun. (ter).

Nineptus 15 k. ap.

Ninna 8 (bis), 6 id. maji.

Ninnita pr. n. jun.

Ninus 16 k. nov.

Nistor (cfr. Nestor) n. mart. (bis).

Nistorus (cfr. Nestorus) 6 id. jun.

Nisus 3 id. nov.

Nivitta 6 k. mart.

Nobilis 7 k. maji; 8 k. oct.

Nobilitanus 16 k. nov.

Nocoforus (cfr. Niceforus) 6 k. mart.

Nomensis pr. k. maji.

Nomicia 4 n. jun.

Nomidiana 5 id. aug.

Nominanda pr. k. jan.

Nominus 12 k. ap.

Nondinarus (cfr. Nundinarus) 4 n. jun.

Nonna 16 k. ap.; 10 k. jun.

Nonnicia 4 k. jul.

Nonnidus 4 n. jun.

Nonnina 13 k. aug.

Nonnus 17 k. ap.; 5 k. jun.; 8 k. aug. 11 k. sep.

Nostinus 6 id. jul.

Novacianus 5 k. jul.

Novasus 8 id. jul.

Novella pr. id. ap.; k. jun. (bis).

Novellus k. jun.

Novius 7 id. oct.

Nudius n. jul.

Nundinarus (cfr. Nondinarus) 14 k. mart.

Nundinus pr. k. nov. (bis).

O

Obtatus (cfr. Optatus) 11 k. feb.

Ocatus n. mart.

Ocianus 14 k. oct.

Ocominus 3 id. feb.

Octavia 17 k. maji; k. nov.

Octavianus 13 k. mart.; n. maji.

Octavus 5 k. jan.; id. mart.; k. jun.; 6, 5 id. jul.; 3 id. nov.; 12 k. dec.

October 5 k. jun.

Octobris 4 n. jun.

Odemarus n. maji.

Oltus 7 k. sep.

Ometis (Omes?) 12 k. nov.

Opercus 3 n. jun.

Optatus (cfr. Obtatus) pr. id. ap. (bis); 18 k. maji (bis); 6 n. maji; pr. k. sep.; 7 id. nov.

Optio 3 k. aug.

Oranus 4 n. mart.

Orasus 3 n. jun.

Oratus 12 k. maji; 4 n. jun.

Orbana k. jun.

Orbanus 6 k. mart.; 8 id. mart.; 4 n. ap.; pr. n. ap.; 8 k. maji; 8 k. jun.; 3 k. nov.

Orestes 5 n. jul.

Orfarius 16 k. mart.

Orfasus 5 id. feb.

Oridion 5 id. feb.

Orio 11 k. feb. (bis); 5, 4 id. feb.; 16, 14 k. sep.; 12 k. dec.

Orion 4 id. mart.; 4 k. jul. (bis); k. jul.

Oriosus 4 k. jul.

Oropon 4 id. sep.

Oros 16 k. mart.

Oroseus 6 id. sep.

Orosus 4 id. sep.

Ortata k. jun.

Ortensus k. jun.

Ortosius 13 k. sep.

Ostarius 19 k. feb.

P

Pacinus pr. id. ap.

Pærentus 8 id. jul.

Pafie 16 k. oct.

Pagata 3 k. maji.

Pagatus k. jun.

Palamartus 3 n. mart.

Palatinus 8 k. mart. (bis); 4, 3 n. mart.; 6 id. mart. (bis); pr. id. mart.; 3 k. ap.; pr. n. ap.; n. maji; 3 k. jun.

Palato 11 k. aug.

Palestinus 4 n. jun.

Paleus 13 k. oct.

Palladus 7 id. jan.; 16 k. mart.; pr. n. jul.

Palmus 15 k. jun.

Palpetrus 6 k. mart.

Palus 6 n. mart.

Pampalicus pr. n. maji.

Pampeia 4 n. jun.

Pamphilus pr. id. feb.; 4 n. jun.

Pamphipilus 3 n. mart.

Pampilus (cfr. Pampylus) 14 k. mart.; pr. k. jul.; 14 k. sep.

Pampinus 17 k. ap.

Pampirus 5 id. feb.

Pamporus 15 k. ap.

Pampylus (cfr. Pampilus) 14 k. maji.

Pancratus (cfr. Pangratus) n. ap.; 4 id. maji (bis).

Panemotus 4 id. sep.

Paneus 6 id. sep.

Pangratus (cfr. Pancratus) 8 id. jul.

Pannus 4 k. jul.

Panœpsus 4 id. sep.

Pantaleo 5 k. aug.

Pantalintonus 9 k. maji.

Panterus k. ap.; 15 k. jun. (bis).

Panuberus 4 k. jul.

Papatis (Papas?) k. jan.

Paperus 9 k. nov.

Papia (cfr. Pappia) 8 k. feb.; 5 id. feb.; pr. n. mart. (bis); 12, 11, 5 k. maji.

Papirus 8 k. nov.

Papozinicus n. jun.

Pappia (cfr. Papia) 8 k. feb.

Parcilatus 16 k. maji.

Parens 17 k. dec.

Parimadus 13 k. oct.

Parminus n. jul.

Parmus 19 k. sep.

Parnus n. jul.

Parta 3 id. mart.

Partafus 4 k. jul.

Partemus n. jul.

Partenus k. ap.; 16 k. jun.

Parthemus 3 id. feb.

Parthenus 5 n. jul.

Parthinia 14 k. jun.

Partimus n. jul.; 13 k. aug.

Partinus k. ap.

Partorus 13 k. aug.

Passa id. ap.

Passamonas 16 k. mart.

Passemus 3 n. jun.

Passeria 13 k. aug.

Passimonus 4 k. jun.

Passimus 4 k. jul.

Passus k. oct.

Pastor 8 k. jan.; 4 k. ap.; pr. k. maji; 4 id. aug.; 9 k. sep.

Pata 3 id. mart.

Patamon 15 k. jun.

Paternica 3 k. aug.

Paternus pr. id. ap.; 14 k. jun.; 13 k. oct.

Patientus 3 id. sep.

Patifrigia 3 id. mart.

Patria 3 id. mart.

Patricia 4, 3 id. mart. (bis).

Patricius 3 n. ap.; 3 id. ap.; 10 k. sep.

Patricus 16 k. ap.

Patroclus 12 k. feb.; 12 k. aug.

Patrona 4 k. aug.

Patus 18 k. maji.

Paula 7 k. feb.; 8 k. mart.; 5 n. mart.; 4 n. jun. (quater); 3 n. jun.; 12 k. jul.

Paulica pr. k. jun.

Paulina 6 id. maji; k. jun.

Paulinus 17, 7 k. jun.; pr. k. jun.; 10 k. jul.; 3 k. sep.; 15 k. oct.

Paulus 3 k. jan.; pr. k. jan.; 19, 15, 14, 11, 8, 4 k. feb.; 6, 5 id. feb.; 16, 14 (quater), 12, 8 k. mart.; 4 n. mart.; 4 id. mart.; pr. id. mart.; 13, 11, 10 k. ap.; pr. n. ap.; pr. id. ap. (ter); id. ap. (bis); 6, 5 k. maji; id. maji (bis); 17 (bis), 16, 7 (bis) k. jun.; k. jun. (bis); 4 n. jun.; 8 id. jun.; 14, 12, 4, 3 k. jul.; 5 n. jul.; 17, 16, 15, 13 k. aug.; 19, 4 k. sep.; 17 k. oct.; 8 id. nov.; 16 k. dec. (bis).

Pausamus 3 id. jan.

Pecculus 4 n. mart.

Peculiaris n. maji.

Pelagia 5 id. jul.; 4 k. aug.; 8 id. oct.; 14 k. nov.

Pelagus 6 n. oct.; 14 k. nov.

Pelestus k. maji.

Pelleonicus 3 id. feb.

Pellianus 3 k. feb.

Pelvianus 4 n. mart.

Pelusus 7 id. ap.

Pennadus 4 id. ap.

Penniceus 3 n. jan.

Pentalis 4 k. ap.

Percidatula 4 n. jun.

Perecria 6 id. ap.

Peregrina 8, 6 k. mart.

Peregrinus 3 n. maji; 17, 16 k. jun.

Peregrus 8 id. jun.

Perentus 8 id. jul.

Perfidus 14 k. mart.

Permia pr. n. mart.

Permonus 5 id. aug.

Perpetua 3 k. jan.; 6 k. feb.; 4 n. feb.; pr. n. mart.; n. mart.; pr. n. nov.

Perseverantus k. nov.

Perseus 11 k. jul.

Pertenus 14 k. maji.

Pessianus 14 k. mart.

Petecon 5 id. feb.

Peteglondus 15 k. jun.

Petivus 3 n. maji.

Petra 7 k. mart.

Petronilla pr. k. jun.

Petrunius id. mart.

Petrunus pr. n. mart.; 5, 3 id. mart. (bis); k. jun.

Petrus n. jan.; 8, 6, 3 id. jan.; pr. id. jan.; 11 k. feb.; 9, 8, 6 k. mart.; 3 n. mart. (bis); 4 id. mart.; pr. id. mart.; 7 k. ap.; pr. id. ap.; 15 k. maji (bis); pr. n. maji; 6 id. maji (bis); id. maji; 4, 3 n. jun.; 13, 4, 3 k. jul.; pr. id. jul.; 15, 14, 13 k. aug.; k. aug.; 6 k. sep.; k sep.; 6 id. sep.; 3 k. nov.; pr. k. nov. (bis); k. nov. (bis); 16 k. dec.

Petunus 4 id. mart.

Phesicus 4 k. jul.

Phevicus 4 k. jul.

Phil … (vid. etiam Fil … et Fyl…)

Philantia 15 k. sep.

Philibertus 13 k. sep.

Philimonus 4 n. jun.

Philippus 7 id. mart.; 10 k. maji; k. maji; 8 id. maji; pr. n. jun.; 8 id. jun.; 17 k. jul; pr. n. jul.; 7, 6 id. jul.; id. jul. 14, 5, 4 (bis) k. aug.; 18 k. sep.; 11 k. nov.; pr. k. nov.

Philocalus 12 k. ap.

Philocarpus 12 k. ap.

Philomus 5 id. mart.

Philopholus 3 k. ap.

Philoromus pr. id. jan.

Phio 6 id. mart.

Phiomolus 10 k. ap.

Phiseus 7 id. jan.

Phisoficus 4 k. jul.

Phison 9 k. ap.

Picaria 14 k. feb.

Pictus pr. n. jun.

Pietus k. feb.

Pilentia 15 k. sep.

Pinnarus 6 k. ap.; 6 id. ap.

Pio 3 id. mart.

Pionus 4, 3 id. mart.

Piperio 5 id. mart.

Piscina 4 n. jun.

Pissus 5 k. mart.

Pistus 13 k. sep.

Pitigon 15 k. jun.

Pitinus 6 n. oct.

Pius 6 id. sep. (bis); 13 k. oct.

Placidus 4 n. feb.; n. maji; 3 k. oct.; 6 n. oct.; 5 id. oct.; pr. id. oct.

Placio 6 n. oct.

Plamfagonus pr. n. mart.

Plassus 11 k. jun.

Plausus 4 id. feb.

Plautus 3 k. oct.

Plebius 16 k. mart.

Plenus 9 k. maji.

Pleo 4 k. jul.

Pleseus 5 id. feb.

Plesus 14 k. mart.

Plutarchus 4 k. jul.

Plutarcus 4 k. jul.

Po… (vid. etiam Pu…)

Pobisus 7 id. nov.

Poblus pr. id. nov.

Pœbus 15 k. mart.

Pœnis k. feb. (bis); 3 id. feb.; 3 id. mart.

Pœnus 5 id. feb.

Pola 3 k. jan.

Polegratus 8 k. jun.

Poleus 5 k. sep.

Poliartus 16 k. mart.

Poliastus 7 id. jan.

Policarpus 7 k. feb.; pr. k. feb.; k. feb.; 5 id. aug.; 6 k. nov.

Policutus 12 k. jun.

Polio 4 id. jan.

Poliottus 7 id. jan.

Poliuctus 5 id. ap.

Poliutus 16 k. mart.

Pollentia 3 id. maji.

Pollio 8, 4 k. maji.

Pollutana id. jul.

Polocronus pr. k. maji.

Polus 12 k. jun. (bis).

Poly… (vid. Poli…)

Pomerus 14 k. ap.

Pomodianus pr. k. maji.

Pompeia 4 n. jun.

Pomponius 15 k. mart.

Pomponus 3 n. jun.

Pontecus 4 n. jun.

Pontia 16 k. dec.

Pontianus pr. k. jan.; 4 k. aug.; 4 id. aug.; id. aug.

Pontimus 15 k. sep.

Pontus 6 n. oct.

Popia 10 k. feb.

Porfinus 4 n. jun.

Porfirus pr. n. nov.

Portus pr. k. ap.

Posinna 4 n. jun.

Posinnus pr. id. feb.

Possessor 4, 3 n. jan.; 5, 4 id. jan.; 19 k. sep.

Possimus pr. n. maji.

Possinnus 4 n. jun.

Postumus pr. k. maji; pr. n. maji.

Potamia 17 k. maji; 4 n. jun.; 3 k. aug.

Potaminus 4 k. jul.

Potamius 10 k. mart.

Potamon 5 id. feb.; 15 k. jun.

Potamus 17 k. maji.

Potentella n. maji.

Poteolis 8 k. feb.

Potinus k. jun.

Potomus 15 k. sep.

Præ … (vid. etiam Pre …)

Præconus 16 k. mart.

Præiectus 8. k. feb.

Prætextatus 6 id. jul.

Prancatus 3 n. ap.

Pre … (vid. etiam Præ …)

Preconus 16 k. mart.

Presens 14 k. mart.

Prestabilis id. maji.

Pretextata 14 k. jun.

Pretextatus 8 id. aug.

Priamus 5 k. jun.

Prianus 5 k. maji.

Prima 3 n. jan.; pr. n. maji; k. jun (bis); 4 n. jun. (bis); 16 k. nov.; k. nov.; 8, 7 id. nov.

Primianus 4 k. jan. (bis); k. jan. (bis).

Primina 7 id. oct.

Priminius 3 n. nov.

Priminus k. nov.

Primitiva 6 k. mart.; 10 k. aug.

Primitivus 11 k. feb.; 6 n. mart. (bis); 5 k. jul.; 4 id. jul.

Primola n. maji.

Primolus 10 k. maji; 7 id. maji; 12, 4 k. jun.; 8 id. jul.

Primosa 4 n. jun.

Primosus pr. k. maji (bis); 8 id. jun.

Primulus 5 id. maji; 14 k. jun.

Primus 3 n. jan.; 14, 12, 6 k. feb.; 4 n. feb.; 14 k. mart.; pr. id. ap. (bis); pr. n. maji; 16, 14, 12 (bis), 4 k. jun.; 4. n. jun.; n. jun.; 6, 5 id. jun.; 11 k. jul.; 5 id. aug.; 8 k. sep.; k. oct.; 6 n oct.; 8 k. nov.; pr. n. nov.; 7, 6 id. nov.; 17 k. dec.

Primusus 5 k. mart.

Principia 3 id. nov.

Principus 4 n. maji.

Priscianus 14 k. maji; 16 k. oct.; 4 id. oct.

Priscus 7 k. jun.; k. jun.; 3 n. jun.; 3. aug.; k. sep.; 4 k. oct.; k. oct.

Privata 6 n. maji; 7 id. jun.; 13 k. oct.

Privatianus n. maji.

Privatula 4 n. feb.

Privatus 6 n. maji; n. jun.; 12 k. sep.; 12 k. oct.; 8 id. oct.

Probatus 5 k. jan.; 6 id. maji.

Probus n. ap.; 3 id. maji; 5 k. oct.; 7, 6 id. oct.

Procatus pr. k. jun.

Processa pr. n. maji; 8 id. maji.

Processus 6 k. feb.; n. maji; pr. k. jun.; k. jul.; 6 n. jul.

Proclina 17 k. maji.

Procubus 8 id. jul.

Procula 4 n. ap.; k. jun.; 3 n. jun.

Proculus 4 n. ap.; pr. id. ap.; 18, 14 k. maji; k. maji; pr. id. maji; k. jun.; 14, 12 (bis) k. nov.; pr. n. nov.

Prodentus (cfr. Prudentus) 17 k. maji.

Profunus k. aug.

Promacus 13 k. nov.

Pronus pr. n. feb.

Prosalamus 19 k. sep.

Prosdocus 17 k. maji.

Prosducus 18 k. maji.

Proseria 4 id. oct.

Prosia 4 k. feb.

Prospolmus 19 k. sep.

Prostocus 3 k. maji.

Protasus 13 k. jun.; 13 k. jul.; 5 k. aug.; 3 k. nov.

Proteus 4 id. feb.

Prothus 5 id. feb.

Protidus 16 k. mart.

Protolocus 16 k. mart.

Protus 18, 17 (bis) k. jul.; 3 id. sep.; pr. id. sep.; 6 k. nov.

Prudentus (cfr. Prodentus) 3 k. maji.

Prunimus 4 n. mart.

Prunus 4 n. feb.

Publasus k. jun.

Publianus 9, 8, 6 k. feb.

Publius pr. k. feb.; k. feb; 11 k. mart.; pr. n. ap.; pr. id. ap.; 8 k. maji; n. nov.

Publus 14, 6 k. feb.; 4 n. ap.; 3 n. jun. (bis).

Pudentus 3 k. maji.; 5 k. aug.

Puer 3 id. mart.

Pufumus k. aug.; 5 id. aug.

Pu… (vid. etiam Po…)

Pulicarpus 7 k. mart.; id. ap.

Puliuchus 14, 11 k. jun.

Pullienus 4 k. jun.

Pullio 6 k. maji.; 4 k. jun.

Pullus k. jun.

Pulverus n. maji.

Pulvius 11 k. feb.

Pupillus pr. k. mart.

Pupivus 4 n. feb.

Puplianus 4 n. nov.

Pusinnus 5 k. mart.

Pusitimus 9 k. mart.

Pylicus 4 n. mart.

Pymenus 15 k. ap.

Pyvidius n. jul.

Q

Quætus 5 id. jan.

Quapileus 13 k. oct.

Quarta 3 id. mart.; 8 id. nov.

Quartia 4 n. jun.

Quartilla 15, 14 k. ap.; 8 id. ap.

Quartinus 15 k. ap.

Quartus pr. id. ap.; 6 id. maji; pr. id. maji.; 8 id. jul.; n. oct.; pr. n. nov.; n. nov.

Quatratus 7 k. jun.; 13 k. sep. (bis).

Quindeus 7 id. maji.

Quinta n. maji; 6 id. maji.

Quintalus 6 id. maji.

Quintasus 15 k. ap.; 6 id. oct.; 16 k. nov.

Quintianus pr. k. jan.; 13 k. mart.; pr. k. mart.; k. ap.; pr. k. maji; k. maji; pr. n. maji; 18, 17 k. jul.

Quintilianus 11 k. feb.; pr. n. ap.

Quintillus 6 k. feb.

Quintilus 14 k. ap.

Quintinus k. maji; 8 k. sep.; pr. k. nov.

Quintula pr. id. ap.; 6 id. maji.

Quintus pr. n. jan.; 5, 4, 3 id. jan.; pr. id. jan.; 14, 12 k. feb.; n. mart.; 15, 14 k. ap.; n. ap.; pr. id. ap.; 15 k. maji; pr. n. maji (bis); n. maji; 6 id. maji; 14, 12 (bis), 10, 6 k. jun.; k. jun. (bis); 3 n. jun. (bis); 4 id. aug.; n. sep.; 5, 4, 3 k. nov.

Quir… (vid. etiam Cir… et Cyr…)

Quiriaca 17 k. ap.; 8 id. ap.

Quiriacus 13 k. feb.; pr. id. feb.; 16 k. ap.; 4 n. ap.; 8 id. ap.; 18, 10 k. maji; k. maji; 16, 15, 11 k. jul.; 4 id. aug.; 11 k. sep.

Quirillus n. mart.; 5 id. mart.; 7 id. maji; 7 id. jun.

Quirinus 4 id. mart.; pr. k. maji; 3 n. jun.; pr. n. jun. (bis).

Quirus 11 k. feb.

Quoamal 17 k. maji.

Quoquofas (Quoquofatis?) 14 k. mart.

Quosquonus id. jan.

Quotta pr. k. jan.

R

Ragatus (Rogatus?) 15 k. ap.

Raginarius 4 k. aug.

Ratitis (Ratis?) 6 id. jan.

Recumbus 6 id. feb.

Reducta 4 n. jun.

Reductus pr. k. maji.

Reflentus 6 id. maji.

Regina 8 k. mart.; 4 n. ap.; 7 id. sep.

Remedius 18 k. feb.; 3 n. feb.; k. oct.

Reposita 12 k. feb.

Respectatus 13 k. aug.

Restituta 5 k. jan.

Restitutus p. id. ap.; 6 id. maji; 6, 4 k. jun.; 3 id. jun.; 4 n. oct.; 5 id. nov.; 17 k. dec.

Revocata n. feb.; 8 id. feb.

Revocatus pr. n. mart.; n. mart. (bis); pr. id. ap.

Ristha k. nov.

Rodana 4 n. jun.

Rodigus 6 id. jul.

Roditianus pr. k. maji.

Rodocianus pr. k. maji.

Rodofia 3 n. jul.

Rodus 3 n. jan.

Rogata 4 n. feb.; 15 k. ap.; 8 (bis), 6 id. maji; 14 k. jun.; pr. k. jun.; k. jun. (bis); 4 n. jun. (ter); n. jun.

Rogatiana 4 n. feb.; 13, 8 k mart.

Rogatianus 3 n. jan.; 5 k. mart.; n. maji; 8 k. jun.; k. jun.; 3 n. jun. (bis); 7 id. nov.

Rogatina 6 id. maji.

Rogatus 5 k. jan., pr. id jan.; 15 k. mart.; n. mart. (bis); 8 (bis), 7, 5 id. mart.; 15 k. ap. (bis); pr. k. maji; pr. n. maji; n. maji (bis); 8 (bis), 6 id. maji; 11 k. jun.; pr. k. jun.; k. jun. (bis); 4 n. jun. (bis); 4 id. jun.; 9, 8 k. nov.; 7 id. nov.

Romana 8 id. ap. (bis); 14 k. jun.; k. jun.

Romanus 8 id. ap.; 4 n. maji; 3 n. jun.; 13 k. aug.; pr. k. nov.

Rommadus 6 k. mart.

Romola 15 k. dec.

Romolus 9, 6 k. ap.

Romulus 13, 12 k. mart.

Roneus 5 id. feb.

Ropodianus pr. k. maji.

Rotilia k. jun.

Rotilus k. jun.

Rotinus 4 n. jun.

Rubentius 16 k. feb.

Rufina pr. k. mart.; 8 id. ap.; 8 k. maji; k. jun.; 3 n. jun.; 7, 6 id. jul.; 9 k. sep.

Rufinianus 6 k. mart.; 16 k. nov.; 16 k. dec.

Rufinus 15 k. mart.; 8 id. ap.; 5 n. maji; 7 k. jun.; 18, 10 k. jul.; 14, 7 k. sep.; pr. k. sep.; pr. n. sep.

Rufunus pr. id. ap.

Rufus 3 n. ap.; 13 k. maji; 8 id. maji; 4, 3 k. aug.; 7 id. nov.

Ruginus 4 id. mart.

Rumolus k. nov.

Ruppus 9 k. feb.

Rustiana n. jun.

Rusticus 5 id. jan.; 9 k. mart.; 4, 3 n. mart.; 6 id. mart.; 7 k. maji; 8 id. maji; pr. id. maji; pr. n. jun.; 14 k. aug.; 5 id. aug.; 8 k. oct.

Rustitianus 16 k. nov.

Rustolus pr. n. jun.

Rutulia 4 n. jun.

Rutulius 13 k. mart.

Rutulus 12, 7, 5 k. mart.

S

Sabastianus (cfr. Sebastianus) 3 id. maji.

Sabbatus 3 k. maji.

Sabianus 7 k. feb.; 5 n. mart.

Sabina 4 n. jun.

Sabinianus 5 n. mart.; 7 k. sep.

Sabinus (cfr. Zabinus?) 8 k. feb.; 3 id. maji (bis); 13 k. aug. (bis).

Saccus 6 k. jun.

Sacer n. jun.

Sacerdos pr. id. sep.

Sachintus (Hyacinthus) pr. n. aug.

Sacintus (Hyacinthus) 4 k. nov.

Sacusa 6 id. maji.

Sæbastianus (cfr. Sebastianus) 6 id. feb.

Sævus 8 k. sep.

Salda 15 k. ap.

Salitor 9 k. ap.

Salo 3 id. ap.

Salonus 13 k. mart.

Salpornia 4 n. jun.

Salsa 14 1. jun.; 6 id. oct.

Salvanus 13 k. mart.; 16 k. maji.

Salvianus 3 id. mart.

Salvius 3 id. jan.; 16 k. feb.; 3 id. mart.; 4 id. sep.

Salunus 9, 8 k. maji.

Salustius 4 n. feb.

Salustus 14, 12 k. jun.

Salutaris 5 id. nov.

Salutianus 6 k. jun.

Salvus 16 k. oct.

Sambacia 8 k. maji.

Samforus 15 k. ap.

Saminus 6 id. maji.

Sammata 4 n. jun.

Samphorinus 15 k. ap.

Sancianus 6 n. maji.

Sanctinus pr. id. sep.; 15 k. oct.

Sandus 13 k. aug.

Santa 8 k. jun.

Sapida n. maji.

Sarapion (cfr. Serapion) 6 k. mart.

Sarmata 7 k. ap.

Sarmitia 4 n. jun.

Sarnina 4 n. jun.

Sata 16 k. feb.

Satheus 6 id. jan.

Satirus pr. n. mart.; n. mart. (bis); 6 id. maji; n. jun.; 13 k. aug.; 5 id. aug.

Satora 17 k. dec.

Sattius id. jan.

Sattus k. nov.

Satullus 6 id. maji,

Satulus 4 n. ap.

Saturna 7 id. feb.

Saturnilla 5 id. feb.

Saturnina 5 k. jan.; 16, 15, 14 k. feb.; pr. n. maji.; 8 id. maji; 4 n. jun. (bis); 11 k. jul.; n. sep.

Saturninus 8 (bis), 4 k. jan.; pr. k. jan. (bis); k. jan. (bis); 5 (bis), 3 id. jan.; 17, 14, 12, 11, 10, 9 k. feb.; pr. k. feb.; k. feb.; 4 n. feb.; n. feb.; 8, 7 id. feb.; 16, 15, 13, 9 k. mart.; pr. k. mart.; 3 n. mart. (bis); pr. n. mart. (bis); n. mart. (bis); 3 id. mart.; 15, 14, 11, 9 (ter), 7, 6, 4, 3 k. ap.; k. ap.; 4 n. ap.; pr. n. ap.; 4 id. ap.; pr. id. ap. (bis); 18 (bis), 9, 8 k. maji; pr. k. maji (quater); k. maji (bis); 6, 5 n. maji; pr. n. maji; n. maji; 8, 6 (ter), 3 id. maji; 9 (bis), 7 k. jun.; k. jun. (ter); 4 (ter), 3 (ter) n. jun.; pr. n. jun. (bis); n. jun. (ter); 16 k. jul.; 4 k. aug.; 12 k. sep.; pr. n. sep (bis); n. sep; k. oct.; pr. n. oct. (ter); pr. id. oct.; 17, 8, 3 k. nov.; pr. k. nov.; k. nov. (bis); n. nov.; 4 id. nov.; 17, 2 k. dec.

Saturnus 6 id. maji (bis); 8 k. jun.; 3 n. jun.

Saturus 4 k. jan.; 4 n. jan.; 5, 4 id. jan.; pr. id. jan.; 19, 12, 11, 9 k. feb.; n. feb.; 13, 6 k. mart.; n. mart.; 15 k. ap.; pr. k. maji; 6 id. maji; 9, 8, 7 (bis) k. jun.; 4 n. jun.; 18, 13 k. oct.; 4 id. oct.; pr. id. oct. (bis); 8 k. nov.; pr. n. nov.

Satyrus 14 k. oct.

Savinianus 8 k. feb.

Savinus 7 k. feb.; n. maji.; 6 id. sep.; 8 k. nov.

Saulus 14 k. mart.

Schindinus 16 k. aug.

Scolasticus 8 id. feb.

Sebastianus (cfr. Sabastianus et Sæbastianus) 14, 13 k. feb.; 7 id. mart.

Secunda id. jan.; 6 k. feb.; 14 (bis), 9 k. mart.; 8 id. maji; 4 n. jun. (bis); pr. id. jun.; 6 id. jul.; 16, 5, 3 k. aug.; 6 id. oct.; pr. n. nov.; n. nov.

Secundianus 4 n. feb.; 13 k mart.; pr. k. maji (bis); pr. n. maji (bis); n. maji; pr. id. maji; n. jun.; 5 id. aug.; 16 k. dec.

Secundila 8 id. maji.

Secundilla pr. k. mart.; k. mart.

Secundilus n. mart.

Secundinus 12 k. mart.; 9 k. mart.; 3 n. jul.; k. aug.; 6 id. aug.; id. sep.; 16 k. dec.

Secundola 4 n. feb.; 8 k. mart.; k. mart.; 9 k. ap.; k. aug.; 8 k. oct.

Secundolus 9 k. mart.

Secundus 4 k. jan.; n. jan.; 5 id. jan.; 14, 12, 8, 6, 5 k. feb.; pr. id. feb.; 14, 13 k. mart.; n. mart. (bis); k. ap.; 8 id. ap.; pr. id. ap. (bis); 8 k. maji (bis); pr. n. maji; n. maji; 6 id. maji; 4, 3 n. jun.; n. jun.; id. jul.; 13 k. aug.; pr. k. aug.; 6 id. aug.; 4 n. sep.; 6 id. oct.; 17 (bis), 12 k. dec.

Securus 3 k. jan.; 9, 6 k mart.

Secutor id. ap.

Sege pr. n. aug.

Selacus 14 k. mart.

Seleocus 17 k. oct.

Seleucus 9 (cfr. Selacus, Seleocus, Seleugus et Sileucus) 9 k. ap.; 14 k. jun.; 4 n. jun.

Seleugus 6 id. maji.

Sellaris 6 k. mart.

Selvolus 15 k. ap.

Sempherosa (Symphorosa) 15 k. aug.

Senecio 4 n. jun.

Senerotus 7 k. mart.

Senertis 7 k. mart.

Senerus 16, 8 k. mart.

Seneus 3 k. aug.

Sennis 3 k. aug.

Sennus n. jan.

Senotius 7 id. sep.

Sentiata 8 k. jun.

Senturus 6 id. maji.

Seoter 5 k. feb.

Sepaca k. jun.; 4 n. jun.

Separgus 5 n. oct.

Septemina n. maji; 6 id. maji.

Septima 6 id. oct.

Septimia 5, 3 k. aug.

Septiminus 3 n. jun.; 6 id. oct.

Septimus 14 k. maji; 6, 5 id. maji; 7 id. oct.

Septina 8 k. jun.

Serafiunis (pro Serapio?) 8 id. ap.

Seranus 8 k. maji.

Serapion (cfr. Serafiunis, Sarapion et Serapion) 5 id. feb.; pr. k. mart.; 13, 12, 7, k. ap.; 5 k. maji; 15 k. jun. (bis); 3 id. jul.; 6, 5 k. sep.; 6 (bis), 3 id. sep.; pr. id. sep.; 17 k. oct.

Serena 6 id. oct.

Serenus 3 k. jan.; n. jan.; 17 k. ap.; 8 id. maji; 4 k. jul. (bis); k. jul.

Sericianus 13 k. maji (bis).

Serrus n. mart.

Servanus n. mart.

Servianus 12 k. maji.

Sevilia pr. k. mart. (bis).

Servilianus 3 k. mart.; 16 k. nov.

Servilius n. jun.

Servilus 9 k. jun.

Servulus 9 k. mart.

Servus 17 k. dec.

Sesinus 6 id. jul.

Sesosia k. jun.

Severa 3 n. jun.; 16 k. nov.

Severianus 10 k. feb.; pr. id. feb.; 3 k. mart.; k. jul.; 6 id. aug.

Severinus 3 id. mart.

Severiolus 6 id. maji.

Severus k. jan.; 3 id. jan.; k. feb. (bis); pr. k. maji.; 6 id. maji; 3 n. jun.; 5 n. jul.; pr. n. jul.; 8 id. jul.; 6 id. sep. (bis); 11, 10, 9 k. nov.

Sevus (cfr. Sævus) 4 id. aug.; 13, 12 k. sep.

Sextus 3 n. jun.

Siagrus 3 id. ap.

Sicaria 4 n. feb.

Sicimodus 4 k. jun.

Sicus 7, 5 id. mart.; 3 k. jun.

Siddinus 17 k. dec.

Sidinus 8 id. maji.

Sido 7 k. feb.

Sidonius 11 k. sep.

Sidora 4 id. aug.

Sidrac 8 k. maji.

Siggeramnus 7 k. nov.

Siggonus 13 k. oct.

Sigismundus k. maji.

Sigobaldus 7 k. nov.

Sigolene 9 k. aug.

Silanus 6 id. jul.

Sildinus 4 n. jun.

Sileucus 6 id. maji.

Silicitani 16 k. aug.

Sillefa k. jun.

Sillira k. jun.

Sillus 5 id. jan.

Silo 14 k. sep.

Silvana 12 k. mart.

Silvanianus 12 k. maji.

Silvanus 4 id. feb.; 13, 12 k. mart.; pr. k mart.; pr. n. mart.; n. mart.; 8, 4 id. mart.; pr. id. ap.; 17, 12 k. maji; pr. k. maji (bis); 9 k. jun.; pr. k. jun. (bis); k. jun (ter); 3 n. jun. (quater); n. jun.; 9 k. aug.; pr. k. sep.; pr. n. sep.; 4 id. sep. (bis); 10 k. oct.; pr. k. nov. (bis).

Silvester pr. k. jan.; 10 k. oct.

Silvianus 8 k. maji (bis); 6 id. sep.

Silvinus 4 n. jun.; 4 id. sep.

Silvius id. mart.; 9 k. maji; 4 n. jun.

Silvus 11, 9 k. maji.

Simelinus 16 k. jul.

Simeon (cfr. Symeon) 6 k. aug.

Simf… (vid. etiam Semph. et Sinf…)

Simforianus (cfr. Simfurianus et Sinforianus) 12 k. sep.

Simfroniana 8 k. jan.

Simfurianus (cfr. Simforianus) pr. k. jan.

Simia 6 k. maji.

Simmetrus 7 k. jun.

Simo 3 k. jul.; k. jul.; 6, 5 k. nov.

Simph… (vid. Simf…)

Simplicia k. nov.

Simplicus pr. id. feb.; 6 k. maji; n. maji; id. maji; 4 k. aug.; pr. id. oct.; 13 k. dec.

Simpronus (cfr. Sinpronus) 18 k. maji; 5 k. aug.; 8 id. aug.

Sinedus 4 k. jul.

Sinf… (vid. etiam Simf …)

Sinforianus 11 k. sep.

Sinfronius 7 id. nov.

Sinorus 7 k. mart.

Sinpronus (cfr. Simpronus) 5 id. nov.

Sir… (vid. etiam Syr …)

Sirgus pr. k. sep.; n. oct.

Siria 14 k. nov.

Siriana 16 k. aug.

Siricus 14, 6 k. maji; 8 id. maji; 3 n. sep.

Siridonus 4 n. jan.

Sirilla pr. id. ap.

Sirinus 4 k. jul.

Sirmus 8 k. jan.

Sirus 3 id. sep.; pr. id. sep.

Sisinnus 5, 4 (bis), n. mart.; 4 k. jun.; 6 (bis), 5 id. jul.; k. sep.

Sisiona 6 id. jul.

Sixtus (cfr. Syxtus) pr. k. jan.; 8 id. ap. (bis); 8, 5 (bis) id. aug.

Smaracdus 5 k. nov.

Smaragdus (cfr. Zemeragdus) 4 id. mart.; 6 id. aug.

Socrates 15 k. oct.

Socratus 16 k. nov.

Sodalis 5 k. maji (bis).

Sodo 8 k. feb.

Sofus 12 k. aug.

Solitor (cfr. Solutor) id. nov.

Solus 5 n. mart.

Solutor (cfr. Solitor) 12 k. feb.; id. mart; 7, 6 k. ap.; 8 id. ap.; 6 id. maji; 12 k. dec.

Solutus 9 k. maji.

Sordida k. jun.

Sorece 9 k. ap.

Sorentus 4 k. ap.

Sorotedis (Sorotes?) 3 id. feb.

Sosus 3 k. oct.

Soter (cfr. Sother) 4 id. feb.

Sother (cfr. Soter) 4 id. maji.

Sotiris (Sotir?) 8 id. feb.

Sparata 16 k. aug.

Spenus pr. id. ap.

Speratus 15 k. aug.

Sperus 8 id. jul. (bis).

Spes k. oct.

Spesina 6 id. jun.

Speusippus 16 k. feb.

Spica pr. k. maji.

Spicus 8 id. maji.

Spinella 5 k. jul.

Spisina 7 id. jun.

Spretus 13 k. aug.

Stacianus 7 id. feb.; 9 k. aug.

Stacheus 5 k. jul.

Starton 8 id. jul.

Statulianus 3 n. jan.

Stefana 8 id. maji.

Stefanus 5 k. maji.

Steph… (vid. etiam Stef…)

Stephana 3 id. jan.

Stephanus 7, 3 k. jan.; pr. k. jan.; k. jan.; 4 n. jan.; id. feb.; k. ap.; 5 id. jul.; 4, 3 n. aug.; 7 k. sep.; 15 k. oct.; 7 k. oct.; k. oct.

Steranus 3 n. aug.

Stercatus 9 k. aug.

Sterceus 8 k. aug.

Stercius 11 k. jul.

Stercola pr. k. mart.

Stercorius 12 k. aug.

Stercorus 8 k. aug.

Sterteus 11 k. aug.; 4 k. oct.

Stertia 8 id. maji.

Stiala 8 id. maji.

Stiabilus 6 k. jun.

Stialus pr. id. ap.; 8 k. jun.; pr. k. jun.

Sticianus 8 k. aug.

Strategus 5 n. jul.

Strato 18 k. sep.; 7 k. oct.

Stratonicus 4 n. jan.

Strator 3 n. jul.

Stria 9 k. jun.

Stupor 14 k. mart.

Subitana 6 k. mart.

Successa 6 k. ap.

Successus 19, 15, 14, 11 k. feb.; 6 k. ap.; pr. n. ap.; n. ap.; 8, 6, 4 id. ap.

Suffronus 5 k. nov.

Sulpicius 7 k. sep.

Sulpicus 16, 6 k. feb.

Sultus n. maji.

Summista 8 id. ap.

Susanna pr. id. feb.; 3 id. aug.

Sussimus 13 k. nov. (bis).

Sussus 17, 14 k. nov.

Sustratus 5 n. jul.; 8 id. jul.

Symeon (cfr. Simeon) n. jan. (bis).

Symph … (vid. Simf … et Sinf …)

Syr … (vid. etiam Sir …)

Syrgus 6 k. mart.

Syricus 7 k. mart.

Syrmatha 5 id. feb.

Syrmium 5 id. ap.

Syxtus (cfr. Sixtus) 3 n. ap.; 14 k. oct.; 4 n. nov.

T

T … (vid. etiam Th …)

Tampus 8 id. maji.

Tanasus 5 id. oct.

Taracus n. ap.; 3 id. maji; 5 k. oct.; 7, 6 id. oct.

Tarreus 6 k. nov.

Tarsicus pr. k. feb.

Tascia k. sep.

Tasia 14 k. nov.

Tassus pr. n. maji.

Tatianus 17 k. ap.

Taurinus n. sep. (bis).

Taxis n. mart.

Tebellus 11 k. aug.

Tecla (cfr. Thecla) 8 k. mart.; 8 k. ap.; 6 id. maji; pr. k. jun.; k. jun.; pr. id. sep.; 9 k. oct.; 15 k. dec. (bis).

Teglacia 6 id. maji.

Telesforus (cfr. Thelesforus et Tilisforus) pr. k. maji.

Telipta 5 k. feb.

Tellianus 5 k. feb.

Tellus 3 id. mart.

Teoctistus 5 n. oct.

Teoterus 12 k. aug.

Tercius pr. id. ap. (bis).

Terentia 4 id. aug.

Terentianus k. sep.

Terentius 4 k. nov.

Terentus pr. k. maji (bis).

Terianus 8 k. maji.

Teridus 3 n. feb.

Tertia pr. id. ap.; 16 k. maji.

Tertius 16 k. maji; k. jun.; 4 n. jun.; 13 k. aug.

Tertula pr. id. ap.; 8 id. maji; pr. k. jun. (bis); k. jun. (bis); 4 (ter), 3 n. jun.

Tertulus 14 k. feb.; k. jun.

Tertus pr. k. jun.

Teudaldus 10 k. aug.

Th … (vid. etiam T …)

Thadtheus 5 id. maji.

Thamatus 4 n. jun.

Thecla (cfr. Tecla) id. jun.

Thedra 9 k. mart.

Theleforus pr. k. maji.

Thelerianus 15 k. feb.

Thelesforus pr. k. jun.

Themous pr. n. feb.

Theo… (vid. etiam Theu…)

Theodatus 13 k. jul.

Theodola 18 k. jul.; 4 n. sep.

Theodolus id. mart.; 16, 10 k. ap.; 4 n. ap.; pr. n. ap.; 5 n. maji; 6, 5 id. jul.; 13 k. aug. 14 k. sep.; id. sep.

Theodora 16, 15, 3 k. maji; 4 k. jul.

Theodorus 14 (bis), 7, 4 k. ap.; 4 id. ap.; 9 k. maji (bis); 4 n. jul.; 6 id. jul.; 5 id. aug.; 4 n. sep.;

Theodosus 17, 16 k. aug.

Theodota 4 n. aug.; 15 k. dec.

Theodotus pr. n. jan.; 17 k. jul.; 3 n. jul.; 6, 5 id. jul.; 17 k. aug.; 18, 17 k. dec.

Theon 4 k. mart.; 8 k. maji.

Theona 5 id. feb.; 9, 8 k. maji.

Theonus 4 k. jul.; 17 k. aug.

Theophilus (cfr. Thiofilus et Tiofilus) id. mart.; 6 id. sep.

Therapus 14 k. mart.

Thetdradus 14 k. mart.

Theucosia 18 k. feb.

Theucusa 6 k. feb.

Theudestia 8 k. maji.

Theudora 3 id. mart.

Theudorus 8 id. ap.

Theudosia 3 n. ap.

Theugenes 4 n. jan.; 8, 7 k. feb.

Theuseta 3 id. mart.

Theutbaldus 9 k. feb.

Theuzonus 9 k. aug.

Thidus 8 id. maji.

Thimia 5 k. maji.

Thimogratis 12 k. aug.

Thiofilus pr. id. feb.; 14 k. mart.; pr. k. mart.; 3 n. nov.

Thionus 16 k. mart.

Thointus 6 id. maji.

Thomas 5 k. jan.; 5 id. feb.; 3 n. ap.; 7 id. maji; 3 n. jun.; 12 k. jul.; 5 n. jul. (bis).

Thomedus 7 k. jun.

Thomocus 4 n. jun.

Thomus 14 k. jul.

Tibarianus 14 k. feb.

Tiberianus 5 id. aug.

Tibertius 11 k. maji.

Tiburtinus 5 id. aug.

Tiburtius 18 k. maji.

Tiburtus 5 id. aug.; 5 id. sep.

Ticianus 3 k. mart.; pr. id. ap.

Tigrinus 13 k. ap.

Tilinus 4 k. jul.

Tilisforus 6 id. jan.

Timedus 8 k. jan.

Timinus 9, 8 k. jun.; n. jun.

Timorus 6 id. ap.

Timotheus 4 n. jan.; 6 id. jan.; pr. n. feb.; 15, 7 k. ap.; 8 (bis), 7 id. ap., 7 id. maji; id. maji, 12 (bis), 11, 10 k. jun.; k. jun.; pr. k. jul.; 5 n. jul.; 6 id. jul. 14 k. sep.; 11 k. sep.; 4 n. sep.; 6 id. sep.; id. sep.; 5 k. oct.

Tinnus 6 id. maji; 5 k. jul.

Tiofilus 3 k. nov.; pr. id. nov.

Tipecirus 4 n. mart.

Tisicus 10 k. aug.

Titiana 16 k. aug.

Titianus 16 k. ap.; 6 k. jun.; 15 k. aug.

Titirus 4 k. jul.

Titulus 18 k. maji; 19 k. sep.

Titus 9 k. mart.; 4 n. jun.

Toga 3 n. jun.

Tomum 8 k. jun.

Tonitus 8 k. maji.

Trabia 3 id. mart.

Tracia 3 k. oct.

Traianus 13 k. sep.

Tratagus 5 n. jul.

Trato 8 id. jul.

Tredenteus 4 k. jun.

Trepon 5 n. jul.

Tribulus pr. id. jun.

Tricus id. maji.

Trifina 3 n. jul.

Trifon pr. n. jan.

Triphon 5 n. jul.

Trofima 4 n. jun.; 3 id. jul.

Trofimus 14 k. oct.

Trofinus 3 id. jul.

Trogus 13 k. oct.

Troianus 4 id. feb.

Tromedus 6 id. jul.

Trophus 13 k. oct.

Tropolus 3 id. jul.

Trutmundus 6 id. jan.

Tuballus 4 k. maji.

Tubia 4 n. jan. (bis).

Tubis 13 k. dec.

Tucchus 5 k. jul.

Tuia 6 id. maji.

Tulicus 3 id. feb.

Tullianus id. feb.; 6 k. mart.

Tunianus 8 id. maji.

Tunnidus n. maji.

Tunninus 4 n. jun.

Tunnus 6 id. maji.

Tuppus 16 k. mart.

Turbanus 4 k. jul.

Turbonus 4 k. jul.

Turdianus 10 k. maji.

Turemunus 14 k. maji.

Tursus 15 k. feb.

Tuscus 4 n. sep.; 4 id. sep.; 15 k. dec.

Tutus 7 k. nov.

Tyberitanus 14 k. feb.

Tyburtus 3 id. aug.

Tycus 11 k. feb.

Tyrona pr. n. maji.

Tyrsus 13 k. feb.; pr. k. feb.; 5 id. feb.; pr. k. aug.; 19 k. sep.; 16, 8 k. oct.

Tytorius 3 n. jun.

U, V

Valens 15 k. feb. (bis); 14 k. mart.

Valentina pr. n. maji; 4 n. jun.

Valentinus 16 k. mart.; 15 k. ap.; 18 3 k. maji; 4 n. jun.; 6, 5 id. jul; 17k. aug.; 13 k. sep.; 4 id. sep.; 3 id. nov.; id. nov.; 16 k. dec.

Valentus k. sep.; 4 n. sep.

Valeria 3 k. ap.; 8 k. maji; pr. n. maji; 7 k. jun.; 3 n. jun. (bis); 16, 13 k. jul.; 8, 4 k. oct.

Valerianus 18 (bis), 11 k. maji; 15 k. jul.; 13 k. aug.; 5, 3 id. aug.; 14 k. sep.; 17 k. oct.; 17 k. dec.

Valerus 11 k. feb.; 8 k. mart.; 5 id. mart.; 4 n. ap.; pr. id. ap.; 9, 8 k. maji; pr. n. maji; 18 k. jul.; 17 k. oct. (bis); pr. k. nov.; 16 k. dec.

Valis 12 k. jun.

Varicius 17 k. dec.

Varicus pr. id. ap.

Vatalicus (Vitalicus?) 4 n. jun.

Ubaldus pr. n. ap.

Ubicianus pr. id. jan.

Vedastus 8 id. feb.

Vellesus 13 k. jun.

Venantus 9 k. jun.

Veneria 16, 6 k. feb.; pr. k. mart.; pr. n. maji; 3 n. jun. (bis); 7 id. aug. (bis); pr. id. aug.; 8 id. nov.

Venerus 16 k. nov.

Venusta 6 id. maji; 4 n. jun.

Venustina 13 k. mart.

Venustus pr. id. ap. (bis); 9 k. maji; pr.

n. maji; 11, 4 (bis) k. jun.; 4 k. jul.; 6 id. oct.

Ver … (vid. etiam Vir…)

Veranus 3 n. jun.

Veregundia pr. id. ap.

Veregundus pr. id. ap.

Veretia pr. id. aug.

Veronica 5 id. jul.

Verricus k. jun.

Verulus 9 k. ap.

Vetosa 15 k. aug.

Veturus 16 k. aug.

Vevericinus 8 id. nov.

Viator pr. k. maji.

Viatricus 4 k. aug.

Victia 5 k. jun.

Victor k. jan. (bis); 6, 5, 4 k. feb.; pr. k. feb.; k. feb.; 4 n. feb. (bis); 3 id. feb. pr. id. feb.; 15 (bis), 13 (bis), 6 (bis) k. mart.; 3 n. mart.; pr. n. mart. (bis), 15 (bis), 7, 3 k. ap.; k. ap. (ter); 4 n. ap.; pr. n. ap.; 8 (bis), 7 id. ap.; pr. id. ap.; 14, 12, 11, 8 (bis), 6, 5 k. maji; pr. n. maji (ter); 8 (quinquies), 6, 3 id. maji; pr. id. maji (bis); id. maji (bis); 16 (bis), 15, 7 k. jun.; 3 n. jun.; 7, 3 id. jun.; k. jul.; 13 (bis), 12 (ter), 9 k. aug.; 8 k. sep. (bis); sep.; 16, 10, 8 k. oct.; 5 n. oct.; 6 id. oct.; 15, 12, 9 (bis), 3 k. nov.; k. nov.; pr. n. nov.; 7 id. nov.; id. nov.; 16 (bis), 15 (bis), 14, 12 k. dec.

Victoria 4 k. jan.; 13 k. mart.; n. maji; 8, 5 id. maji; 8 k. jun.; pr. k. jun.; k. jun. (bis); 4 n. jun. (quinquies); 3 n. jun. (bis); 8, 4 (bis) k. oct.; 9 k. nov.; pr. k. nov.; 4 n. nov.

Victorianus pr. n. maji; 4 n. jun.; 3 id. jun.; 6 id. aug.

Victoricus 10 k. jun.; 15 k. nov.

Victorina 8 k. mart.; pr. n. maji; k. jun.; pr. n. nov.

Victorinus 8 k. mart.; pr. k. mart.; pr. n. mart.; pr. id. ap.; 5, 4 (bis) k. maji; pr. n. maji; pr. k. jun.; 3 n. jun.; 9 k. aug.; 3 n. oct.; 15 k. nov.; pr. k. nov.; k. nov.; 5, 3 id. nov.

Victorius 6 id. jul.

Victorus 4 k. jan.; pr. id. ap. (bis); 9 k. maji; pr. k. maji (bis); n. maji (quinquies); 8 id. maji; 12, 10, 4 k. jun.; pr. k. jun.; 3 n. jun.; 4 id. jun.; 16 k. nov.

Victrix 15 k. nov.

Victuria 16 k. feb.; 4 n. feb. (bis); 8 k. mart.; pr. id. ap.; 6 id. maji.

Victurianus 14 k feb.; pr. id. maji.

Victuricus 16 k. feb.; 6 k. mart.; 13 k. ap.; 15, 14 k. maji.

Victurina 8 k. mart.; n. mart.; 17 k. ap; 6 id. maji (bis); 3 n. jun.; 6 id. aug.

Victurinus 18, 15, 5 k. feb.; 6 k. mart.; 4 n. mart.; pr. n. mart.; 3 id. mart.; 9, 8, 4 k. ap.; 14, 9, 3 k. maji; 5 id. maji.

Victuris 14, 12 k. feb.; 4 n. feb.;

Victurius n. maji; 13 k. jun.

Victurus pr. k. mart.; k. mart.; pr. id. ap.; 6 k. maji; 6, 5 id. maji; 8, 6 k. jun.; n. jun.; 16 k. dec.

Victus 12 k. jun.

Vietus 6 k. nov.

Vigelantus pr. k. nov.

Vincentia 5 k. feb.; k. feb.; 19 k. sep.; pr. k. sep.; 16 k. dec.

Vincentius 8 k. jun.; 4 n. jun.

Vincentus id. jan.; 16, 12, 11, 6 k. feb.; pr. id. feb.; 16, 14 (bis) k. mart.; 16, 13 k. maji; 17, 8 k. jun.; k. jun.; 5 id. jun.; 10 k. aug.; 14 k. sep.; pr. k. nov. (bis); 3 id. nov.

Vindemialis k. jan.

Vindeus 6 k. maji.

Vingelusus 4 id. mart.

Vinturia 3 id. nov.

Vippus 5 k. jun.

Vir … (vid. etiam Ver…)

Virgus 7 id. jul.

Virianus 3 n. jun.; 5 id. aug.

Vironicia 6 id. jul.

Virtunia pr. n. maji.

Virulus 8 k. mart.

Vitalianus 4 id. jan.; 3 n. sep.

Vitalica pr. n. sep.

Vitalicus n. maji; pr. k. sep.

Vitalis 4 n. jan. (bis); 5 id. jan.; 14 k. feb.; 3 id. feb.; 16 k. mart.; pr. id. ap.; 13, 11, 9 (bis), 4, 3 k. maji; 8 id. maji; 4 n. jun.; 13, 12 k. jul.; 7 (bis), 6 id. jul.; 10 k. oct.; 6 id. oct.; 9, 8, 3 k. nov.; pr. k. nov.; k. nov.; 4, 3 n. nov.; 16 (bis), 13 k. dec.

Viticus 6 id. jun.

Vittius 4 n. jun.

Vitus 17 k. jul. (bis).

Viventiolus 4 id. jul.

Vivianus 5 k. sep.

Ulpius 4 n. jun.

Ulmatus 4 n. jun.

Unus 13 k. feb.

Vogonoctus 15 k. ap.

Volusianus 12 k. ap.

Vonœta 14 k. ap.

Urbana (cfr. Orbana?) pr. id. feb.; 8 k. mart.; pr. id. ap. (bis); 14 k. jun.; k. jun. (bis); 4 n. jun.

Urbanus (cfr. Orbanus?) 11 k. feb.; 8, 3 k. maji; 6, 5 n. maji; 14 k. jun. (bis); k. jun.; 4 n. jun; 3 n. jun.; 5 id. aug.; 5 n. oct.

Urbicus 4 n. feb.; n. jun.

Urisus 7 id. jul.

Uroria 5 k. jun.; k. jun.

Ursicinus 13 k. jul.

Ursinus pr. k. feb.

Ursus 9 k. maji; 3 k. aug.

Utrion 16 k. mart.

Utus 9 k. ap.

Vulframnus 13 k. ap.

Uxor 4 id. mart.

W, Y, Z

Walamundus pr. n. jan.

Wichardus 8 id. oct.

Widoldus 6 id. jan.

Winelandus 4 k. jan.

Winiramnus n. nov.

Yppolitus 11 k. sep.; 4 n. nov.

Ysicus (cfr. Isicus et Hysicus) 5 n. mart.; 17, 15 k. jul.; k. jul.; 6 id. jul.; 15 k. oct.; 14 k. dec.

Ytiphelus 5 k. aug.

Z … (vid. etiam G… et S…)

Zabinus pr. id. jun.

Zabullius 12 k. feb.

Zaccheus 15 k. dec.

Zacharias 4 n. jun.; 4 id. jun.

Zacheus 6 id. jul.

Zaderus 8 id. maji.

Zapperus 11 k. dec.

Zeddonus 3 id. mart.

Zeforus 13 k. dec.

Zelasus 14 k. sep.

Zeliatus pr. k. jul.

Zelos (Judas) 5 k. nov.

Zelus 14 k. sep.

Zemeragdus 5 id. aug.

Zeminus 3 id. jan.

Zeno 15 k. feb.; 16, 15, 7 (bis) k. mart.; pr. k. maji; 6 id. maji; 7, 3 id. jul.; id. jul.; 4 n. sep.

Zenonus 5 k. maji; 7 id. maji.

Zenosus 5 k. maji.

Zeperia 6 id. maji.

Zesimus 15 k. feb.

Zeta 18 k. oct.

Zetolus 5 k. jun.

Zetula 8, 6 id. maji; 3 n. jun.

Zetus pr. n. jul.

Zinzamus 9 k. jul.

Zitianus 16 k. nov.

Zocius 15 k. mart.

Zoellus 9 k. jun.

Zoelus 9 k. jun. (bis); k. jul. (ter).

Zohilus 5 k. jul.

Zonisus (Dionysius?) 4 n. ap.

Zonus 4 id. mart.

Zosema id. jul.

Zosimus 14 k. feb.; 15 k. mart.; 6, 5, 3 id. mart.; k. jun.; 4 n. jun.; 13 k. nov.

Zotica 8 k. maji.

Zoticus pr. id. jan.; pr. k. feb.; k. feb.; 5, 4 id. feb.; 5 k. maji; 6 k. jun.; 4 n. jun.; pr. n. jun.; 8 id. jun.; pr. k. jul.; pr. n. jul.; 5 k. aug.; 13 k. sep.; 12 k. nov.

Zotivus pr. id. jan.

NOTA.

Adde: Arcellatus 5 k. nov.; ad Asterus: 8 k. nov.; ad Julus: 5 id. feb.; lege Abundantus pro Abundantius, et Epefanus pro Epefasus.

INDEX SANCTORUM IN TOMUM XIII OCTOBRIS.

A

Abramius, Rostoviensis abbas COMMENTARIUS PRÆVIUS. § I. ephemeridibus effigiatis inscriptus sit B. Abramius Rostoviensis. Rostoviæ situs et incolæ; horum gentilitii errores. Traducuntur ad fidem christianam. Priorum episcoporum et principum Rostoviensium series 36. § II. Summa gestorum B. Abramii. Acta. Eorum ætas, fides et variæ classes 39. § III. Quonam tempore vixerit B. Abramius. Variæ sententiæ. De Vladimiria Klazmensi 41. § IV. Antiquitas cultus B. Abramii. Concilium Mosquense anni 1549. Officium ecclesiasticum de B. Abramio. Monasterium in quo servantur ejus reliquiæ. Hodierna veneratio 43. MEMORIA VENERABILIS P. N. ABRAMII, ARCHIMANDRITÆ EPIPHANIORUM ROSTOVIENSIS, ex codice Musei Rumiantsoviani 434 47. SUPPLEMENTUM. § UNICA. Quonam tempore Beatus vixerit 926

Acrio (ab). Vide Angelus.

Ædelnodus, archiepiscopus Cantuariensis in Anglia. COMMENTARIUS HISTORICUS CRITICUS. § I. Cultus S. Ædelnodi. Ejus munia ante episcopatum. Iter in Italiam 451. § II. S. Elphegi translatio. Amicitia S. Ædelnodum inter et Cnutonem regem 453

Afri CCXX aut CXX, martyres, et alii martyres Hieronymiani. SYLLOGE CRITICA. § UNICA. Præter martyres CCXX aut CXX, alii hodie in codicibus Hieronymianis memorati non videntur passi in Africa 242

Agapitus. Vide Ammonius.

Alphonsus Rodriguez, coadjutor temporalis Societatis Jesu, Palmæ in insula Majorica. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § I. De Vita B. Alphonsi, tum ab ipso, tum ab aliis multis perscripta 585. § II. De sanctimonia sororum B. Alphonsi 588. § III. De B. Alphonsi vita religiosa. Mira ejus obedientia 589. § IV. Opuscula spiritualia servi Dei. Fueritne auctor Parvi Officii Immaculatæ Conceptionis 591. § V. Honores B. Alphonso post mortem tributi. Cultus inchoatus cessat. Progressus ejus beatificationis. Celebratur Romæ, Segoviæ, Palmæ. Epistola Majoricensium ad Segovienses 594. § VI. Reliquiæ B. Alphonsi. Earum recensio, translatio et recognitiones 597. BREVIS VITA B. ALPHONSI, auctore P. Michaele Julian, ex hispanico latine reddita. Caput unicum. B. Alphonsi natales, virtutes, mors et sepultura 601; cfr. 928. VITA B. ALPHONSI RODRIGUEZ CONFESSORIS S. J., auctore P. Janino. Liber I. Caput I. Ortus Alphonsi et vita in sæculo 605. Caput II. Alphonsus Societatem Jesu amplectitur et in Majoricam insulam mittitur 607. Caput III. Insignem reportat ex maligni hostis impugnatione victoriam 609. Caput IV. De admirabili ipsius erga Eucharistiam affectu 610. Caput V. Quotidianus vitæ Alphonsi ordo 612. Caput VI. De gravi quam per decennium orando a dæmone passus est vexatione, ac molestiis morborum. Caput VII. Liber a munere janitoris, tertium a dæmonibus cruciatur, etc. 615. Caput VIII. De supremo Alphonsi morbo et obitu 617. Caput IX. De gestis post Alphonsi mortem 618. Caput X. Alphonsi virtutis quot et quanti testes exstiterint 619. Liber II. De virtutibus venerabilis fratris Alphonsi Rodriguez. Caput I. De oratione 621. Caput II. De usu perpetuo divinæ præsentiæ. Caput III. De ingenti dolore quo peccata sua expiavit 624. Caput IV. De studio corporis afflictandi 625. Caput V. De contemptu sui 626. Caput VI. De studio sanctæ paupertatis. Caput VII. De obedientia Alphonsi 628. Caput VIII. De perfecta illius castitate 630. Caput IX. De interiori cruce et affectibus domitis. Caput X. De patientia in morbis 633. Caput XI. De sui ipsius diffidentia. Caput XII. De præclara ipsius in matrem Virginem pietate 634. Caput XIII. De imaginum cultu et Societatis æstimatione 636. Caput XIV. De Alphonsi in Deum charitate 637. Caput XV. De amore erga proximum 638. Liber III. De Mirabilibus Alphonsi. Caput I. De salute quorumdam ex Societate Alphonso cœlitus patefacta 641. Caput II. De quorumdam aliorum salute ab eo cognita, et obscuro, sed vero, de nostrorum duodecim navigatione responso. 642. Caput III. De quibusdam ab Alphonso prædictis et præter morem humanum cognitis 644. Caput IV. De iis quæ Deus exterius per Alphonsum mirabiliter patravit 646. Caput V. De iis quæ Deus interius atque in animis per Alphonsum mirabiliter patravit 649. MIRACULORUM B. ALPHONSI RODRIGUEZ SUPPLEMENTUM, ex Processu beatificationis et aliis relationibus. § I. Miranda opera, vivo adhuc B. Alphonso patrata 651. § II. Beneficia a Deo impetrata ad intercessionem B. Alphonsi jam mortui, et nondum in beatorum numerum relati 652. § III. Miracula post beatificationem 654. APPENDIX. De Officio Immaculatæ Conceptionis a B. Alphonso adhibito 656

Ammonius et Vigilantius, martyres in Macedonia. SS. Felix, Donatus aliique XXIX, martyres Noviodunenses. Rusticianus, Agapitus et socii VIII. Alii martyres Hieronymiani. SYLLOGE IN FASTIS SACRIS 699

Ampliatus. Vide Stachys.

Angelus ab Acrio, Ordinis Minorum S. Francisci Capucinorum, Acrii in Calabria citeriore. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § UNICA. Vitæ B. Angeli scriptores. Rerum gestarum epitome. Ordo temporum. Cultus et beatificatio 658. VITA PRIOR B. ANGELI AB ACRIO, auctore Michaele a Tugio, ex codice ms. Provinciæ Consentinæ, ex Calabria sancta et testibus de visu. Caput unicum. B. Angeli natales, ingressus in Ordinem FF. Capucinorum, munera, ecstases, visiones, prophetiæ, miracula, obitus 660. VITA ALTERA B. ANGELI AB ACRIO, ex Actis beatificationis et aliunde. Caput I. Beati virtus a pueris. Ingressus in Ordinem Capucinorum. Scientia infusa. Sacerdos ordinatur 662. Caput II. De B. Angeli

caritate in Deum et proximum, aliisque virtutibus 664. Caput III. De B. Angeli castitate, paupertate et obedientia. Munera quibus fungitur. Initia Acritani monasterii Capucinarum. Fama sanctitatis 668. Caput IV. De rebus præclare gestis a B. Angelo in missionibus. Conciones quadragesimales 671. Caput V. De ecstasibus et raptibus B. Angeli. Ejus visiones 673. Caput VI. De imperio quod exercet B. Angelus in dæmones, animantes et reliquas res creatas 674. Caput VII. Sanationes admirabiles deprecante viro Dei impetratæ. Panis et vini multiplicatio. B. Angelus in locis dissitis eodem tempore versatur 675. Caput VIII. De vaticiniis B. Angeli et de scrutatione cordium. Cognitio rerum abditarum et remotarum 677. Caput IX. Vaticinia B. Angeli de proximo suo obitu. Pie moritur. Prodigia in exsequiis 678. Caput X. Miracula post mortem B. Angeli patrata 680

Antoninus, episcopus confessor Mediolani. COMMENTARIUS CRITICUS. § I. Antiqui episcoporum Mediolanensium catalogi. De S. Antonini ætate et rebus gestis 831. § II. S. Antonini sepultura. Reliquiarum inventio et translatio 833. § III. De S. Antonini cultu. Ejus Officium Mediolani juxta ritum Ambrosianum 834

Archangelus Canetulus, canonicus regularis SS. Salvatoris Eugubii. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § I. B. Archangeli memoria in fastis sacris. Vitæ scriptores. Utriusque parentis nobilitas 186. § II. Annus nativitatis B. Archangeli. Ejus ingressus in Congregationem SS. Salvatoris. Fata monasterii Eugubini. Bulla Gregorii XII. Corpus B. Archangeli Eugubii servatum 189. VITA B. ARCHANGELI CANETI CANONICI REGULARIS EUGUBII. Caput I. Beati genus nobile; incolatus in variis cœnobiis; Leonis XII pontificatum prædicit; recusat archiepiscopatum Florentinum 193. Caput II. Febri correptus sancte obit, et honorifice tumulatur; miraculis claret 198

Arilda, virgo et martyr in comitatu Glocestriensi in Anglia. SYLLOGE. § UNICA. De S. Arildæ memoria in fastis recentioribus; de ejus cultu et translatione; de tempore quo vixit 450

Arnulfus, matyr Novaliciæ in Pedemontio. COMMENTARIUS CRITICUS. § UNICA. S. Arnulfi cultus. Origines monasterii Novaliciensis. Clades ei a Saracenis illata. Quo tempore S. Arnulfus mortem oppetierit 857

Asterius, confessor pontifex Amasiæ in Ponto. SYLLOGE HISTORICA. § UNICA. S. Asterii cultus, institutio, tempora, orthodoxa fides, biographi et scripta 330

Athanasius et Irene, martyres. COMMENTARIUS HISTORICUS. § UNICA. Eorum laus in Synaxariis Coptico et Æthiopico; martyrium in Ægypto, sub Maximiano 327

B

Bajus, martyr. Vide Thalasius.

Benedictus, episcopus et confessor Comi in Langobardia. SYLLOGE. § UNICA. Cultus S. Benedicti in diœcesi Comensi 445

Benevenuta de Bojanis, virgo et Soror tertii Ordinis S. Dominici, in provincia Forojuliensi in Italia. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § UNICA. B. Bevenutæ Forojuliensis natales. De cultu ejus antiquo et a S. Sede confirmato. Lectiones breviarii. De beatæ virginis biographis 145. VITA DEVOTISSIMÆ BENEVENUTÆ DE FORO-JULII, collata cum editione Rubei. Caput I. B. Benevenutæ infantia et officia pietatis 152. Caput II. B. Benevenuta a dæmone vexatur. Apparitiones cœlestes 154. Caput III. B. Benevenutæ morbi; quomodo divinitus sanetur et vota Deo facta persolvat 156. Caput IV. B. Benevenutæ consuetudo cum monialibus Ordinis FF. Prædicatorum. Ejus miracula in earum monasterio 158. Caput V. De cibo cœlesti B. Benevenutæ a S. Gabriele dato. Animæ purgatorio liberatæ 161. Caput VI. Revelationes factæ a Christo et Deipara B. Benevenutæ 163. Caput VII. Revelationes factæ B. Benevenutæ ab angelis et a S. Dominico 165. Caput VIII. De Christi passione et resurrectione, ejusque matris assumptione B. Benevenutæ revelatis 167. Caput IX. De prædictionibus B. Benevenutæ. Explet miraculo vicem plurium monialium 169. Caput X. De raptibus quos patitur B. Benevenuta 171. Caput XI. B. Benevenuta ut moriatur a Deo impetrat. Ultimæ ejus revelationes. Ejus mors 174. Caput XII. Planctus parentum B. Benevenutæ. Ejus laus celebrata 175. Caput XIII. Miracula B. Benevenutæ. Lumina visa super ejus sepulcrum 177. Caput XIV. Sanationes interventu B. Benevenutæ impetratæ 178. Caput XV. Sanationes deprecante B. Benevenuta impetratæ in duobus monasteriis Forojuliensibus 181. EPILOGUS 184

Bertrandus et Caubertus, Confessores Ordinis FF. Prædicatorum in Gallia meridionali. COMMENTARIUS HISTORICUS. § I. De cultu B. Bertrandi Boscheti et Arausicæ. De combustione ejus reliquiarum. Numeratur inter beatos, in libris antiquis et recentibus 136. § II. B. Bertrandus socius S. Dominici. Ejus gesta Tolosæ. Multum deflet sua aliorumque peccata. Creatur prior provincialis Provinciæ. Exordia conventus Avenionensis. Obitus B. Bertrandi 138 § III. B. Cauberti genus, ingresus in Ordinem FF. Prædicatorum, obitus et cultus 141. SUPPLEMENTUM de B. Bertrando. § UNICA. Unde sit oriundus. De honoribus ecclesiasticis ipsi delatis 919. NOTA de B. Cauberto 921

Bojanis (de). Vide Benevenuta.

Bonuspar. Vide Germanus eremita.

C

Calendio et Theophilus, martyres Nicomedienses. SYLLOGE CRITICA. § UNICA. Martyrologii Hieronymiani origo et natura. SS. Calendionis et Theophili nomina perperam aliis sanctorum nominibus in fastis sacris permixta 240

Canetulus. Vide Archangelus.

Cassianus. Vide Marcellus.

Caubertus. Vide Bertrandus.

Cissa, Egbertus et Tatwinus, anachoretæ in Croylandia, et Thancredus, Torthredus, Tova, Huna, Herefurthus, eremitæ culti Thorneiæ in Anglia. SYLLOGE HISTORICA. § I. SS. Cissæ, Egberti et Tatwini memoria in fastis sacris. Eorum conversatio in eremo Croylandensi cum S. Guthlaco 852. § II. Sanctorum sepulcra a Danis direpta. Corporum translatio in abbatiam Thorneiensem. S. Thancredi aliorumque reliquiæ a S. Ethelwoldo collectæ. Hodierna cultus vestigia 854

Claudius, Lupercus et Victoricus, martyres Legionenses in Hispania. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § UNICA. Cultus, reliquiæ SS. martyrum Claudii, Luperci et Victorici. Tempus martyrii et Acta 286. PASSIO SS. CLAUDII, LUPERCI ET VICTORICI MARTYRUM, ex codice ms. Toletano. Caput unicum. Legione in Hispania SS. Claudius, Lupercus et Victoricus religionis christianæ accusati. Eorum martyrium 289. HISTORIA TRANSLATIONIS RELIQUIARUM SS. CLAUDII, LUPERCI ET VICTORICI, ex Legendario Segoviensi 290. MONASTERIUM S. CLAUDII IN EXPUGNATIONE OPPIDI LEGIONENSIS, ex antiquo breviario Legionensi 293. MIRACULA SS. CLAUDII ET SOCIORUM, ex antiquo breviario Legionensi. Caput unicum. Translatio SS. Martyrum. Effluit pluvia multum desiderata. Ægroti sanati. Mulus mortuus redditur vitæ. Dæmoniaci liberati. 294

Clemens. Vide Turibii tres.

Colmanus, confessor in Hibernia. SYLLOGE. § UNICA. Memoria ex Martyrologiis Hibernicis 446

D

Donatus. Vide Ammonius.

Dorothea, vidua inclusa Quidzini in Borussia Polonica. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § I. Cur ad hanc diem B. Dorotheæ Vita illustretur. Ejus biographi 472; cfr. 928. § II. Summarium Vitæ B. Dorotheæ Ejus natales, matrimonium et pia itinera. Fit inclusa. Ejus obitus 481; cfr. 928. § III. De revelationibus, vaticiniis et miraculis B. Dorotheæ 483. § IV. Initia cultus B. Dorotheæ. Processus ejus beatificationis. Cultus Montavii, Thoruni, Culmiæ. Patrona Poloniæ. Hymnus et oratio in ejus honorem 488; cfr. 928. VITA PRIMA B. DOROTHEÆ, auctore Joanne Marienwerder, ex codice ms. Bodecensi. PROLOGUS 493. Caput I. B. Dorotheæ parentes. Ejus pœnitentia a pueris et stigmata 494. Caput II. B. Dorotheæ virtutes aliæ a pueris, et præsertim mortificatio. Operationes divinæ in ea 495. Caput III. Pia itinera B. Dorotheæ. Ejus revelationes. Moritur. Exsequiæ 497. VITA B. DOROTHEÆ LINDANA, auctore Joanne Marienwerder, ex cod. Vatic. 4934. PROLOGUS 499. Caput I. B. Dorotheæ natales. Virtutem a pueris colit. Contemptus deliciarum. Voluntaria castigatio. Vulnera a Domino illata 504. Caput II. B. Dorotheæ matrimonium, extases, pia itinera. Cordis extractio et aliæ gratiæ singulares. Mira ejus tolerantia. Periculis divinitus eripitur 511. Caput III. De B. Dorotheæ cordis extractione et intima conjunctione cum Deo. Mira tolerantia in itinere ad Eremitas. Romana peregrinatio. Sancta vidua migrat Quidzinum 517. Caput IV. Effectus S. Eucharistiæ. B. Dorothea includitur. Vivendi ratio in cellula. Missiones S. Spiritus 535. Caput V. De caritatis gradibus. Vita contemplativa. B. Dorotheæ familiare cum Deo commercium. Vi amoris divini moritur. Exsequiæ 547. MIRACULA B. DOROTHEÆ, ex codice ms. Bodecensi. PROLOGUS 560. Caput I. Mortui ope B. Dorotheæ ad vitam revocati 561. Caput II. Ope B. Dorotheæ dæmoniaci liberantur 563. Caput III. Interventu B. Dorotheæ peccatores convertuntur ad Deum 564. Caput IV. Deprecante B. Dorothea cæci aliique ægroti sanantur. Caput V. Quomodo puniantur qui minus recte de B. Dorotheæ sanctitate et miraculis sentiant 565. Caput VI. Alia beneficia intercessu B. Dorotheæ impetrata. APPENDIX. VITA VENERABILIS DOMINÆ B. DOROTHEÆ 567. SEPTILILIUM VENERABILIS DOMINÆ DOROTHEÆ 575. APPARITIONES VENERABILIS DOMINÆ DOROTHEÆ 579; cfr. 928

E

Eadsius, archiepiscopus Cantuariensis in Anglia. COMMENTARIUS HISTORICUS. § UNICA. De S. Eadsii cultu. Creatur archiepiscopus Cantuariensis. Petit Romam. Amicissime utitur S. Edwardo confessore. De ejus adjutoribus et anno mortis 15

Egbertus. Vide Cissa.

Epimachus Pelusiota, martyr Alexandriæ in Ægypto. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § I. Acta S. Epimachi. De ejus cultu apud Græcos et Slavos 704. § II. De variis SS. Epimachis. Plures reliquiarum translationes 706. § III. De S. Epimachi conditione. Fueritne anachoreta et episcopus 710. MARTYRIUM SANCTI GLORIOSI ET MAGNI MARTYRIS EPIMACHI, auctore anonymo, ex codice Parisiensi 1534, græce et latine. Caput I. Certamen S. Eutropiæ. S. Epimachus sponte se offert præsidi Alexandriæ. Confirmat captivos. Carceris custodum conversio et martyrium 712. Caput II. Quæstio habetur ex S. Epimacho aliisque captivis. Suspenditur ille et laceratur. Mediis in cruciatibus animum christianis addit. Sanguis ejus visum puellæ restituit. Mors gloriosa 716. APPENDICULA ad priorem Passionem 719; cfr. 928. MARTYRIUM S. MARTYRIS EPIMACHI, auctore Metaphraste, ex codice Parisiensi 1484, græce et latine. Caput I. S. Epimachus christianæ philosophiæ vacat. Pelusio Alexandriam venit et idolorum aram evertit. Vinctos christianos confirmat 720. Caput II. Interrogatio. Varii cruciatus. Mira martyris constantia. Puellæ alter oculus restituitur. Mors S. Epimachi 722. MARTYRIUM SANCTI MARTYRIS EPIMACHI, ex codice Parisiensi Coisliniano 110 724

Ernach, virgo sanctimonialis, S. Patricii discipula in Hibernia. COMMENTARIUS HISTORICUS. § UNICA. Sanctæ Ernach cultus, natales, officium, lapsus et correctio 348

Eusebius. Vide Turibii tres.

Eusostomus. Vide Turibii tres.

F

Felix. Vide Ammonius.

Foillanus, martyr, Fossis in Belgio. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § I. De S. Foillani Vitis manuscriptis et typis editis 370. § II. De tempore quo vixerit et mortuus sit S. Foillanus 374. § III. De patria et genere S. Foillani 375. § IV. De S. Foillani monachatu in Hibernia et in Anglia. Fueritne monachus Benedictinus 376. § V. Variæ sententiæ de episcopatu S. Foillani. De viris apostolicis dictis episcopis sæculis VII et VIII, licet tantum essent presbyteri 378. § VI. De S. Foillani aliorumque virorum apostolicorum adventu in Belgium. Necessitudo Hibernorum cum Pippini familia 380. § VII. De monasteriis duplicibus et præsertim Nivellensi 381. VITA PRIMA S. FOILLANI, auctore Paulo, ex codicibus mss. Bruxellensibus 383. VITA SECUNDA S. FOILLANI, ex codice Bertiniano 791. Caput I. S. Foillani ortus, iter in Belgium, domicilium Nivellense 385. Caput II. Monasterium conditum in villa Fossensi. Mors S. Foillani. Ejus corpus reperitur et Fossas transfertur 388. VITA TERTIA S. FOILLANI, ex codice Bruxellensi 18654. Caput I. Patria, ortus, educatio S. Foillani ejusque fratrum 391. Caput II. S. Foillanus ejusque fratres in Hibernia, in Scotia et in Anglia evangelium promulgant. Initia cœnobii Cnobheresburg. Pietas S. Sigeberti regis. Rex Annas occisus a Penda. S. Foillani iter Romanum 392. Caput III. S. Foillanus prædicat evangelium in Gallia 395. VITA QUARTA S. FOILLANI, auctore Hillino, ex apographo Bruxellensi 8928. PROLOGUS 395. Caput I. S. Foillani ortus, patria, educatio. Ejus fratres Furseus et Ultanus. Matrimonium eorum parentum. S. Fursei mirabilis nativitas. Parentes ad S. Brendanum fugiunt et creantur reges. S. Foillanus et ejus fratres aulam relinquunt 396. Caput II. S. Foillani secessus in Angliam. Rex Anglorum orientalium S. Sigebertus monasterium Cnobheresburg ædificat. S. Sigeberti monachatus 398. Caput III. S. Fursei iter in Galliam. Initia cœnobii Latiniacensis. Rex Penda Anglis orientalibus bellum infert. Regis Annæ nex. S. Foillanus petit Romam 399. Caput IV. Foillanus a Martino papa Galliam petere jubetur. Novit futura sua fata. Annuntiat evangelium in Gallia. Nivellis a S. Gertrude hospitio excipitur 400. Caput V. S. Gertrudis S. Foillano dat villam Fossas. Cœnobium Fossense. Ejus primus abbas S. Ultanus 402. Caput VI. S. Foillanus monachos Fossenses it visurus. Transit per cœnobium Altimontis. Trucidatur cum sociis prope Sonephiam. Ejus occisores æternas dabunt pœnas 403. Caput VII. S. Foillani nex S. Ultano per visum revelatur. Dolor S. Gertrudis. S. Foillanus inhumatus jacet. Inventio ejus corporis 405. Caput VIII. Translatio corporis S. Foillani Nivellas. Exsequias comitantur Dido episcopus Pictavensis et Grimoaldus majordomus. Translatio Fossas. Gloria S. Foillani in cœlis 406. VITA QUINTA S. FOILLANI, auctore Philippo de Harveng, ex codice Montensi 8439. PROLOGUS 408. Caput I. S. Foillani regium genus. Mater ejus ab avo igni adjudicata et miraculo liberata. Iter in Angliam, Italiam et Belgium 409. Caput II. Consuetudo cum S. Gertrude. Monasterium Fossis erectum et a S. Foillano procuratum. Reditus Nivellam 412, Caput III. Iter S. Foillani Fossas. A latronibus trucidatur. Miracula post mortem. Corpus repertum et Fossas translatum 414. LECTIONES DE S. FOILLANO 416. MIRACULA S. FOILANNI, auctore Hillino, ex codice Montensi 8439. PROLOGUS. Caput I. De sanctitate loci in quo obiit S. Foillanus. Violatores puniti. Sanguis sancti martyris ebullit 417. Caput II. Sanationes mirabiles. Beneficia a S. Foillano canonicis Fossensibus tributa 420. Caput III. Elevatio corporis S. Foillani et miracula tunc edita 423. Caput IV. Miracula, interveniente S. Foillano, patrata. Beneficia ab eo collata 424. MIRACULA RECENTIORA S. FOILLANI 426. GLORIA POSTUMA S. FOILLANI MARTYRIS. § I. Oppidi cœnobiique Fossensis origines et fata 427. § II. S. Foillani memoria in fastis sacris. Cultus Fossis, in diœcesibus Leodiensi, Cameracensi, Tornacensi, Namurcensi aliisque locis 429. § III. Translationes corporis S. Foillani. De statu hodierno reliquiarum 433. § IV. Abbatia S. Foillani Rhodiensis 440. § V. De supplicationibus publicis in S. Foillani honorem celebratis 441. § VI. Hymni in honorem S. Foillani Fossis et aliis in ecclesiis usurpati 442. SUPPLEMENTUM. § UNICA. Res gestæ et martyrium. Cultus Leodii et alibi 922

G

Georius. Vide Germanus eremita.

Gerardus episcopus et confessor Potentiæ in Italia. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § UNICA. De ortu S. Gerardi. Cultus ei delatus Potentiæ, Placentiæ et in aliis Italiæ diœcesibus 464; cfr. 928. VITA S. GERARDI, auctore Manfredo, ex codice Bruxellensi 8926 467. HYMNI IN S. GERARDI HONOREM OLIM RECITATI 470. HYMNUS HODIERNI OFFICII S. GERARDI 471

Germanus, Rodulphus, Ismius, Ismido, Bonuspar et Georius, eremitæ in diœcesi Anneciensi in Sabaudia. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § I. Documenta de S. Germano et sociis. De eorum domicilio Talluerii. De tempore quo. vixerunt 21. § II. Initia cultus S. Germani. Ejus translatio. Missæ ei propriæ. Benedictiones in ejus honorem usurpatæ 24. § III. Restauratio sacelli S. Germani. Ejus reliquiarum inventio. Secunda translatio et recognitiones 27. VITA S. GERMANI, e codice ms. cœnobii Tallueriensis. Caput unicum. S. Germani natales et monachatus. Ejus domicilium Talluerii, mors et translatio 29. MIRACULA 30. DE S. RODULPHO. § UNICA. S. Rodulphi, fratris S. Germani, cultus et reliquiarum translatio 31. DE SANCTIS ISMIO ET ISMIDONE. § UNICA. SS. Ismii et Ismidonis cultus et reliquiæ 33. DE B. BONOPARI. § UNICA. De B. Boniparis reliquiis et cultu. DE S. GEORIO. § UNICA. De S. Georii ætate et cultu 34. SUPPLEMENTUM de B. Rodulpho. § UNICA. De B. Rodulphi reliquiis et cultu antiquo 918

Germanus, confessor pontifex Capuæ in Campania. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § I. Cultus S. Germani. Civitatis S. Germani initia. De sancti episcopi reliquiis. Sintne hodie Placentiæ 358. § II. De S. Germani Vita. Quandonam fuerit episcopus Capuanus. Ejus legatio Constantinopolitana et mors 262. VITA S. GERMANI EPISCOPI CAPUANI, ex codice ms. Casinensi 363

Gervasius Vide Turibii tres.

Gonduinus, confessor in Francia. COMMENTARIUS CRITICUS. § I. S. Gonduini cultus. Hospitio accipit S. Eustasium. Ejus filii, filia S. Salaberga et affines 367. § II. S. Gonduini domicilia, egregie gesta, ætas 368

Guilielmus Vide Turibii tres.

H

Herefurthus. Vide Cissa.

Hieronymiani martyres. Vide Ammonius, et Afri CCXX aut CXX.

Huna. Vide Cissa.

I, J

Ida Lewensis, virgo Ordinis Cisterciensis, Rameyæ in Brabantia Belgica. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § I. Incrementa Ecclesiæ catholicæ sæculo XIII. Feminæ multæ sanctimonia claræ in diœcesi Leodiensi sæculo XIII. B. Ida Lewensis 100. § II. Biographi B. Idæ Lewensis. Fueritne inter eos Hugo Floreffiensis. Cultus ecclesiasticus B. Idæ. De ejus revelationibus. De sanctis Belgii homonymis 104; cfr. 927. VITA B. IDÆ LEWENSIS, e codice Bruxellensi. PROLOGUS 107. Caput I. Parentes et sorores B. Idæ. Ejus pueritia et virtutes in sæculo 109. Caput II. B. Ida fit monialis Cistercienses in monasterio de Rameya. Ejus consolationes et victoriæ de diabolo. Scribit libros liturgicos. Ejus spiritus contemplationis 112. Caput III. B. Idæ gratiæ extraordinariæ et ecstases 114. Caput IV. B. Idæ erga proximum caritas. Ejus pietas in adoranda et suscipienda sacra Eucharistia. Ei apparent Deipara et puer Jesus 116. Caput V. B. Idæ languores corporis. Deus ei revelat arcana. Ejus ecstases et gaudia spiritualia 120. Caput VI. B. Ida ob nimium gaudium spirituale languet. Diabolum, qui eam tentat, fugat. Morti proxima Eucharistiam petit. Ejus obitus 123. APPENDICULA PRIOR. § UNICA. Monitum. De librariis et librorum perscriptionibus in monasteriis Orientis et Occidentis. Scriptorium apud Benedictinos aliosque monachos, præsertim in Belgio. Libri scripti in monialium cœnobiis. De monialibus doctis medii ævi 124; cfr. 927. APPENDICULA POSTERIOR. De psalterio B. Mariæ Virginis 134

Ida monialis Bingiæ. Vide Margarita.

Ingaudus, confessor Monasterioli in diœcesi Atrebantensi. COMMENTARIUS HISTORICUS. § UNICA. S. Ingaudus discipulus S. Salvii. Quonam ævo vixerit. Ejus reliquiæ et cultus 3. SUPPLEMENTUM. § UNICA. De Augusta villa in qua S. Ingaudus primo vixit 917

Irene. Vide Athanasius.

Ismius. Vide Germanus eremita.

Ismido. Vide Germanus eremita.

Justus. Vide Turibii tres.

L

Leonardus, presbyter. Vide Nicolaus puer.

Lucanus, martyr in diœcesi Carnutensi in Gallia. COMMENTARIUS CRITICUS. § I. Cultus S. Lucani Luigniaci, Parisiis et in aliis locis. Lectiones in breviariis 244. § II. De S. Lucani Actis, martyrio et reliquiis 246; cfr. 927

Lucia Bartolini Rucellai, fundatrix cœnobii S. Catharinæ Senensis O. P., Florentiæ COMMENTARIUS HISTORICUS.§ I. Scriptores de beata Lucia. Quod discipula fuit Savonarolæ, non obstat quominus cœlitibus accenseatur 202. § II. B. Luciæ et mariti thori separatio. Illius labores in constituendo S. Catharinæ Senensis monasterio. Hujus cœnobii vices 204. § III. B. Luciæ virtutes, dona spiritualia, morbi, mors, cultus 206

Lucilla. Vide Nemesius.

Lucillus, episcopus confessor Veronæ. SYLLOGE HISTORICA. § UNICA. S. Lucilli mentio in Velo Classensi et in Rhythmo Pippiniano. Ejus ætas. Interest concilio Sardicensi. Corporis translatio. Memoria in fastis sacris 829; cfr. 928

Lupercus. Vide Claudius.

M

Marcellus et Cassianus, martyres Tingi in Mauritania. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § I. Cur Actis S. Marcelli Acta S. Cassiani subjungantur. De S. Marcelli martyrio et Actis. Ubinam mortem oppetierit 274. § II. De gente et patria S. Marcelli. Fueritne maritus S. Nonæ et pater XII martyrum. Ejus et S. Cassiani cultus 278. PASSIO S. MARCELLI, ex Actis sinceris martyrum Ruinartii. Caput unicum. Cur S. Marcellus centurio coram judice steterit. Ejus martyrium 281. HYMNUS S. MARCELLI MARTYRIS, ex breviario gothico hispano 283. PASSIO S. CASSIANI ex Actis sinceris martyrum Ruinartii 283

Margarita et Ida, moniales Bingiæ in Germania. COMMENTARIUS HISTORICUS. § UNICA. BB. Margaritæ et Idæ natales. Hujus matrimonium et utriusque vita monastica. Cultus publici indicia 97

Maximus, martyr Cumis in Campania Felice. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § I. S. Maximi cultus in locis quibusdam tractus Neapolitani 308. § II. S. Maximi Acta et Actorum compendia 310. § III. Utrum Acta S. Maximi Cumani sincera judicanda sint 313. § IV. Num S. Maximus Cumanus diversus judicandus sit ab aliis martyribus ejusdem nominis 316. § V. De S. Maximi Cumani reliquiis. Ejus corporis translatio 318. PASSIO S. MAXIMI MARTYRIS, edita a Cassitto ex codice Bovinensi simul et edita ex codice Casinensi 139 319. APPENDIX. De S. Maximo qui Apameæ coli refertur 326

Monoculus. Vide Petrus.

Montaldo (de). Vide Paula.

N

Narcissus. Vide Stachys.

Natalis, confessor Romæ. COMMENTARIUS HISTORICUS. § UNICA. S. Natalis cultus. Ejus lapsus et pœnitentia. De nomine confessoris. Quisnam S. Natalis Vitam scripserit 701

Nemesius, diaconus, et Lucilla, martyres Romæ. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § I. SS. Nemesii et Lucillæ res gestæ in Actis S. Stephani narratæ. Passio latina et armeniaca. S. Nemesii familia. Tempus martyrii 821. § II. SS. Nemesii et Lucillæ sepultura et reliquiarum translationes. Epitaphium S. Lucinæ in cœmeterio S. Sebastiani. Quiescatne S. Nemesius Papiæ. Cultus 822. PASSIO SS. NEMESII DIACONI ET LUCILLÆ, ex Actis armeniacis S. Stephani papæ et martyris. Caput unicum. Conversio et martyrium 826

Nicolaus, presbyter martyr. Vide Nicolaus puer.

Nicolaus puer, Nicolaus et Leonardus presbyteri, martyres Ledesmæ in Hispania. COMMENTARIUS PRÆVIUS. De eorum Actis. Causa martyrii. Cultus ipsis delatus, et nominatim Nicolao puero. Miracula ad hujus intercessionem impetrata 846. PASSIO S. NICOLAI, ALCHAMÆ REGIS FILII, ET SOCIORUM MARTYRUM APUD LEDESMAM, auctore J. Ægidio Zamorensi, ex codice Bruxellensi 8927. Caput unicum. Maurorum in Hispaniam irruptio. Nicolai conversio et martyrium 850

Noitburgis, virgo Coloniæ Agrippinæ. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § I. De Actis S. Noitburgis. Eorum fontes. Quandonam conscripta sint 836. § II. De Pippino medio ejusque uxore Plectrude. S. Noitburgis natales et ætas. Monasterium Coloniæ conditum 837. § III. De S. Noitburgis cultu ecclesiastico. Memoria in fastis sacris. Coloniensis ecclesia S. Noitburgis. Corporis translatio in Cartusiam Confluentinam 840. VITA S. NOITBURGIS VIRGINIS, ex pluribus codicibus mss. collatis cum editione Coloniensi 1483. PROLOGUS. CAPUT UNICUM. Monasterium a Plectrude, Pippini uxore, Coloniæ ædificatum. S. Noitburgis satius habet mori quam nubere. Miracula in morte 842

Nona, martyr Legione in Hispania. COMMENTARIUS CRITICUS. § UNICA. Fueritne S. Nona S. Marcelli centurionis uxor et mater XII martyrum. Ejus cultus 284

Noviodunenses martyres XXIX. Vide Ammonius.

O

Ofasus. Vide Turibii tres.

P

Pastor. Vide Turibii tres.

Paula de Montaldo, virgo secundi Ordinis mitigati S. Francisci, Mantuæ. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § I. De cultu B. Paulæ, legitimo pronuntiato a Pio IX 207. § II. Genus B. Paulæ. Fueritne nata Genuæ, an Mantuæ vel Montaldii in agro Mantuano 210; cfr. 927. § III. De ingressu B. Paulæ in monasterium S. Luciæ. Origines hujus monasterii. De regula S. Francisci mitigata ab Urbano IV et Eugenio IV 212. VITA B. PAULÆ DE MONTALDO VIRGINIS CLARISSÆ DE SECUNDA REGULA MITIGATA, ex Baccantio, Waddingo et aliis. Caput I. B. Paulæ ortus, juventus, ingressus in monasterium S. Luciæ et vocatio religiosa 215. Caput II. B. Paula, ter cœnobii abbatissa. Ejus fiducia in Deo posita, pietas erga SS. Sacramentum aliæque virtutes 217. Caput III. B. Paulæ sepultura et translationes 221. Caput IV. Miracula B. Paulæ interventu patrata Mantuæ et alibi 223. APPENDIX. Duæ epistolæ B. Paulæ 225

Petrus Monoculus, conf. non pont., abbas VIII Claravallensis. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § I. B. Petri cultus immemorabilis, genus regium, vita monastica et officia Igniaci et in Valle-Regia. Pro cardinalatu Alexandro III commendatur 53; cfr. 927. § II. De administratione spirituali et temporali B. Petri facti abbatis Claravallensis 55. § III. Visitat monasteria. Cædes abbatis Trium-Fontium. Compositio litis inter Trium-Fontium et Cheminonis monachos 58. § IV. B. Petri gesta ab anno 1181 ad annum 1184. Cardinalis Henricus. Abbatia Bakoniensis. Visitatio monasteriorum diœcesis Trecensis et Normanniæ 60. § V Iter Veronense B. Petri ad Lucium III. Judicium de conversis Grandimontensibus. Moniales Monasterioli ad centum redactæ. Commercium cum Sancio I et B. Tarasia. Epistolæ ignoti temporis. Earum ordo 62. § VI. Iter Spirense B. Petri. Mors. Sepultura. Biographi 65. VITA VEN. PATRIS DOMNI PETRI ABBATIS CLARÆ-VALLIS, auctore Thoma monacho de Radolio, ex codice Trecensi. EPISTOLA AUCTORIS. PROLOGUS 68. Caput I. B. Petri ortus et monachatus. Fit abbas Vallis-Regiæ et Igniaci 70. Caput II. B. Petri zelus, humilitas. Conversio Balduini de Guira. Visiones B. Petri de eo. Aliæ visiones. Occisio B. Gerardi, abbatis Claravallensis 73. Caput III. De B. Petri electione in abbatem Claravallensem. Sanat ægrotos. Iter Veronense. Electio alicujus episcopi. B. Petri fit monoculus. Ejus caritas. Moritur 78. Caput IV. Biographi bona fides. Laus B. Petri. Epistola ad Henricum monachum Longi-Pontis 82 MIRACULA et VISIONES B. PETRI IGNIACENSIS, ex cod. ms. Trecensi. Caput I. Febricitantes a B. Petro adhuc vivente sanati. Item fistula et vulneribus laborantes. Willelmum occisum invocat 85. Caput II. Insidiæ dæmonis patefactæ. A litibus declinatio. Ægri a B. Petro refecti. Visiones. Miracula post mortem 87

Pigmenius, conf. pont. cultus Augustoduni in Gallia. APPENDIX. § UNICA. Videtur hujus sancti nomen ortum ex distorta mentione S. Benigni Divionensis in laterculis hieronymianis 916

Q

Quintinus, martyr Augustæ Viromanduorum in Gallia. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § I. S. Quintini cultus. Ejus mentio in fastis sacris 725. § II. Passionum tres classes. Acta priora forte a teste suppari scripta. Authenticum Vitæ S. Quintini. A quonam sit compositum, a quonam exaratum et ecclesiæ S. Quintini datum 726. § III. De tempore quo S. Quintinus obiit 730. § IV. De loco passionis. Utrum Augusta Viromanduorum, de qua in Actis, sita fuerit eo loco ubi jacet hodie oppidum S. Quintini, an potius ubi nunc vicus Vermand. De sede episcopali ibidem erecta 731. § V. De prima corporis S. Quintini translatione. Utrum in oppido S. Quintini an in vico Vermando fuerit humatum 737. § VI. Secunda reliquiarum inventio. Quo anno contigerit. Memoria in fastis sacris 739. § VII. Tertia corporis S. Quintini translatio anno 835. De Hugone abbate S. Quintini aliisque translationis testibus 742. § VIII. Translatio S. Quintini e crypta in navem ecclesiæ. Reliquiarum divisio. Una cum SS. Cassiani et Victorici sacris corporibus collocantur pone altare majus, præsente S. Ludovico 745. § IX. Normannica bella. Corpus S. Quintini Laudunum, Cinceniacum aliaque in loca ad tempus translatum. Pars reliquiarum per plures provincias circumfertur 748. § X. Obsidio Quintinopolis anno 1557. Caput S. Quintini Cameracum ab Hispanis ablatum et undecim annis post redditum 752. § XI. Quandonam divisæ fuerint S. Quintini reliquiæ. Earum fata exeunte sæculo XVIII. Recognitiones annis 1807, 1840 et 1870 factæ; instrumenta. Reliquiæ Bruxellas delatæ atque hinc reductæ. Earum præsens status. De capite et brachio dextro 755. § XII. De S. Quintini basilica. De passionis historia in lapide sculpta. Utrum sarcophagus hodieque servatus idem sit quem reperit S. Eligius. De crypta. Locus in quo S. Quintinus primum humatus est. Basilicæ prærogativæ. Monasterium Insulense 765. § XIII. Pia itinera ad S. Quintini sepulcrum. Festa olim et nunc celebrari solita. Dies festus S. Quintini a jejunio immunis 771. § XIV. Cultus S. Quintini extra Augustam Viromanduorum. Templa et monasteria ipsi olim in Gallia et in Belgio dicata. Ædes etiamnum ipsi sacræ. Fontes S. Quintini 773. § XV. Cultus S. Quintini monumenta mss. Sermo pro gratiarum actione. Libri de miraculis. Sermo in octavis et de tumulatione. Poemata. Hymni a Santolio compositi. Icones 777. PRIMA PASSIO ET INVENTIO S. QUINTINI, ex codice Parisiensi 5299. Caput I. S. Quintinus Roma Ambianum venit. Comprehenditur a Rictiovaro. Miracula. Varii cruciatus. Martyri caput præciditur 781. Caput II. Eusebia de quærendo sancti Quintini corpore monetur. Id miraculo inventum. Visus matronæ restitutus 785. SECUNDA PASSIO ET INVENTIO S. QUINTINI, ex codice monasterii Accincti. Caput I. S. Quintinus Romanus Gallias petit. Labores apostolici et miracula. A Rictiovaro in vincula conjectus, ab angelo solvitur 787. Caput II. Custodes carceris ad Deum conversi. S. Quintinus omnis generis cruciatibus torquetur. Miracula. Sancta mors et sepultura 790. Caput III. Eusebiæ Romanæ iter in Galliam. Perquisitio et mirabilis inventio corporis S. Quintini. Ejus sepultura. Prodigia 792. TERTIA PASSIO ET INVENTIO S. QUINTINI, ex Authentico Vitæ S. Quintini. Caput I. Sancti Quintini et undecim sociorum iter in Gallias. In vincula ille conjicitur. Miracula et prædicatio 794; cfr. 928. Caput II. Conversio custodum carceris. S. Quintinus frustra sollicitatur ad idololatriam. Horrendi ejus cruciatus. Portenta in morte. Corpus aquis obrutum 797. Caput III. Divina revelatio de S. Quintini corpore quærendo. Repertæ reliquiæ. Miracula ad sepulcrum 799. LIBER MIRACULORUM S. QUINTINI, auctore anonymo, ex codice Bruxellensi 7460 collato cum Parisiensi 5575. PROLOGUS 801. Caput I. Prima et secunda sacri corporis inventio. Prodigia tum edita. Vir quidam a morte ereptus 802. Caput II. Peccatores correpti. Pœnæ sumptæ a furibus et ab iis qui S. Quintinum aut homines ipsi devotos offendunt 805. Caput III. Claudi sanati. S. Quintinus templi sui ædificationem urgeri jubet. Morbi et omnia corporis vitia pelluntur. Reliquiarum translatio 808. MIRACULA S. QUINTINI IN CŒNOBIO INSULENSI PATRATA, auctore ejusdem cœnobii monacho, ex codice Vallicellensi. PROLOGUS 812. Caput I. Reficitur ecclesia S. Quintini Insulensis. Sanationes mirabiles et alia prodigia ibi patrata 813. APPENDIX ad Librum miraculorum S. Quintini 815. SERMO IN TUMULATIONE SANCTORUM MARTYRUM QUINTINI MARTYRIS SOCIORUMQUE EJUS, ex codice Bruxellensi 7460 816. SUPPLEMENTUM. § UNICA. De sociis S. Quintini. Corporis translatio 925

R

Robertus de Brugis, abbas Clarævallis in Gallia. APPENDIX. COMMENTARIUS HISTORICUS. § I. Sancti Cistercienses in Opere Bollandiano suo die omissi. Cur hoc loco de B. Roberto. De ejus cultu, ortu et monachatu 91. § II. B. Robertus abbas Dunarum, dein Clarævallis. Ejus obitus 94

Rodriguez. Vide Alphonsus.

Rodulphus. Vide Germanus eremita.

Rucellai. Vide Lucia.

Rusticianus. Vide Ammonius.

Rykwera, monialis Præmonstratensis. SYLLOGE HISTORICA. § UNICA. Cultus parcus, natalis, conversio et sanctimoniæ laus B. Rykweræ 51

S

Saturninus, martyr Calaritanus in Sardinia. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § I. Plures SS. Saturnini anno 303 passi. Acta S. Saturnini Calaritani 296. § II. De antiquissimo cultu S. Saturnini. Lectiones in ejus honorem. De ejus inventione et translatione 300. PASSIO S. SATURNINI CALARITANI MARTYRIS, ex libro Joannis Arca de sanctis Sardiniæ. PRÆFATIO 303. Caput unicum 304. ALTERA PASSIO S. SATURNINI MARTYRIS. ex codice ms. curiæ archiepiscopalis Calaritanæ. Caput unicum. S. Saturninus impellitur ad diis sacrificandum. Martyrium SS. Proti, Januarii et Gavini. Martyrium et sepultura S. Saturnini 306

Seleucus. Vide Stratonica.

Serapion, episcopus Antiochenus. COMMENTARIUS HISTORICUS. § I. Cultus S. Serapionis. Tempus ejus ordinationis. Variæ de hac re sententiæ. Fueritne asceta S. Serapion. Quo anno mortuus sit 248. § II. S. Serapionis certamen cum Cataphrygibus. Ejus scripta adversus alios hæreticos. Persecutio Septimii Severi 251

Stachys, Ampliatus, Urbanus et Narcissus. COMMENTARIUS HISTORICUS. § I. Utrum S. Andreas S. Stachyn episcopum Byzantii constituerit. Commenta pseudo-Dorothei. Res gestæ Ampliati et aliorum 687; cfr. 928. § II. De cultu SS. Stachyi, Ampliato, Urbano et Narcisso non ante sæc. VIII tributo. Memoria in fastis sacris Græcorum atque in Latinorum martyrologiis 694

Stephanus, episcopus et confessor Calatiæ in antiquo regno Neapolitano. COMMENTARIUS PRÆVIUS § UNICA. S. Stephani cultus Calatiæ et alibi. Ejus natales, educatio et episcopatus. Concilium Capuanum anni circiter 1000. S. Stephani mors, sepultura, inventio 6. VITA S. STEPHANI, ex antiquo breviario Capuano. MIRACULA S. STEPHANI CALATINI, ex ejus Officio in ecclesia Calatina 10. HYMNI OFFICII S. STEPHANI CALATINI 11. LITERÆ GERBERTI ARCHIEPISCOPI CAPUANI DE S. STEPHANO CREATO EPISCOPO CALATINO 12

Stratonica et Seleucus, martyres Cyzici in Propontide. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § I. De Actis syriacis SS. Stratonicæ et Seleuci. Eorum epitome 893. § II. De tempore martyrii. Festa quinquennalia Maximiani Galerii imperatoris 895. § III. De reliquiis SS. Stratonicæ et Seleuci. Cultus ecclesiasticus 898. PASSIO SS. STRATONICÆ ET SELEUCI, ex Actis martyrum ab Assemano editis. Caput I. Persecutio Cyzici sæviens. Conversio SS. Stratonicæ et Seleuci. Ad ejurandum Christum frustra sollicitantur 899. Caput II. SS. Stratonica et Seleucus ab angelo confortati. Cruciantur equuleo, virgis, sulphure et laminis ardentibus. Visitantur a Christo 902. Caput III. Martyres iisdem aliisque cruciatibus torquentur. Falsa numina convitiis onerant 906. Caput IV. SS. Martyres torquentur equuleo, loris, odore cadaverum et igni 909. Caput V. Ultimi cruciatus SS. Stratonicæ et Seleuci. Eorum mors et sepultura 913

Synobius. Vide Turibii tres.

T

Tabra, martyr. Vide Theonestus.

Tabrata, martyr. Vide Theonestus.

Talaricanus, episcopus Sodorensis in Scotia. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § UNICA. De episcopis Sodorensibus. S. Talaricani ætas et cultus 447. VITA S. TALARICANI EPISCOPI SODORENSIS, ex breviario Aberdonensi anni 1509 449

Tatwinus. Vide Cissa.

Thalasius et Bajus, martyres Exolduni in Gallia. COMMENTARIUS CRITICUS. § I. De SS. Thalasio et Bajo paucissima supersunt documenta. Clades civitatis Bituricensis, oppidi Exolduni et monasterii B. Mariæ Virginis 351. § II. De traditionibus Exoldunensibus et Bituricensibus. De tempore martyrii SS. Thalasii et Baji. Fueritne S. Thalasius senator et postea episcopus. An idem ac Thalasius episcopus Andegavensis. De archipresbyteratu S. Baji. Fueritne monachus. De genere utriusque martyris. De nomine S. Thalasii 353. § III. De cultu SS. Thalasii et Baji Exolduni et per totam diœcesim Bituricensem 357

Thancredus. Vide Cissa.

Theonestus, episcopus et martyr, et socii Tabrata et Tabra item martyres. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § I. SS. Theonesti et sociorum memoria in fastis sacris. Bina eorum Acta 335; cfr. 928. § II. De martyrii loco et tempore. Ubinam episcopus fuerit S. Theonestus 340. PASSIO S. THEONESTI ET SOCIORUM EJUS, ex ms. Windbergensi 345. PASSIO S. THEONESTI ex codice Bruxellensi 7984 347

Theophilus. Vide Calendio.

Thomas Florentinus, ex Ordine FF. Minorum Strictioris Observantiæ, Reate in Italia. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § I. Scriptores Vitæ B. Thomæ. Rerum gestarum epitome ex lectionibus II nocturni 860. § II. De B. Thomæ natalibus. Aggregatur Fratribus Minoribus Strictioris Observantiæ. Munera. Provincia S. Angeli. Ejecti Fraticelli. Præclari B. Thomæ discipuli 862. § III. B. Thomæ itinera in Terram Sanctam et Æthiopiam. Ter in vincula conjicitur et redimitur 864. § IV. B. Thomæ sepulcrum miraculis celeberrimum. Corporis translatio. Progressus et confirmatio cultus 866. § V. Beneficia a Deo impetrata, deprecante B. Thoma. Prodigia edita ante et post confirmationem cultus. 869. VITA B. THOMÆ FLORENTINI, auctore Petro Marino Morello, ex codice ms. Vallicellano. Caput I. B. Thomæ natales, libidinosa vita et ad Deum conversio 871. Caput II. B. Thomas Ordinem Fratrum Minorum ingreditur. Ejus vita austera, raptus, perpetua oratio, abstinentia 874. Caput III. Pluribus provinciis sui Ordinis præficitur. Ejecti Fraticelli. Observantiæ propagatio 877. Caput IV. B. Thomas petit Hierosolymam, mandante Eugenio IV. Ejus insignis obedientia miraculo comprobata. Aves et belluæ B. Thomæ parent 879. Caput V. Multorum peccatorum conversio. B. Thomæ discipuli. Quomodo eos instituerit. Paupertas miraculis comprobata 881. Caput VI. B. Thomæ caritas erga subditos. Fides in Deum. Ingens saxum miraculo transfert 884. Caput VII. B. Thomæ missio in Æthiopiam. Captivitas. Eximia tolerantiæ documenta. Liberatio et reditus Florentiam 885. Caput VIII. B. Thomæ commoratio Scarlini, Romæ, Aquilæ, Monte-Plano. Ejus miracula. Reate moritur. Miracula post mortem 889. CARMEN DICATUM B. THOMÆ FLORENTINO a Capelletto 892

Thyudgarus, confessor Westervici in Jutia. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § UNICA. Descriptio Jutiæ. S. Thyudgari patria. Ejus iter in Angliam, Norvegiam et Daniam. Labores apostolici et professio. Cultus 457. OFFICIUM S. THYUDGARI ex brevario Ottoniensi anni 1497 461

Tolobæus. Vide Turibii tres.

Torthredus. Vide Cissa.

Tova. Vide Cissa.

Turibii Hispani tres, et socii Justus, Pastor, Clemens, Gervasius et Guilielmus, simulque pseudonymi Tolobæus, Synobius, Eusebius, Eusostomus et Ofasus. APPENDIX. EXERCITATIO CRITICA 226; cfr. 927

U, V

Victoricus. Vide Claudius.

Vigilantius. Vide Ammonius.

Urbanus. Vide Stachys.

Z

Zenobia, martyr Ægis. Vide Zenobius.

Zenobia, olim in Æthiopia culta. Vide Zenobius.

Zenobius et Zenobia, martyres Ægis in Cilicia. COMMENTARIUS PRÆVIUS. § I. Ciliciæ et Ægarum origines. Cultus SS. Zenobii et Zenobiæ 253; cfr. 927 et seq. § II. Episcopi Ægenses. De medicina a S. Zenobio episcopo exercita. Tempus martyrii. Acta 255. VITA ET MARTYRIUM SANCTI MARTYRIS ZENOBII ET ZENOBIÆ SORORIS EJUS, ex codice Coisliniano 110, collato cum codice 1468 bibliothecæ Parisiensis, græce et latine. Caput I. SS. Zenobii et Zenobiæ ortus et educatio. Illius miracula 259. Caput II. S. Zenobius ejusque soror a præside interrogati. Varia supplicia et mors miraculis illustris. Sepultura 261. LAUS SS. ZENOBII ET ZENOBIÆ, ex Actis sanctorum armeniacis, græce et latine. MARTYRIUM SANCTI MARTYRIS ZENOBII ET ZENOBIAE SORORIS EJUS, auctore Symeone Metaphraste, græce et latine. Caput I. SS. Zenobii et Zenobiæ ejus sororis ortus et educatio. Exercet ille medicinam 264. Caput II. SS. Zenobius et Zenobia a præside cruciati. Miracula. Sepultura. 267

Zenobius et Zenobia olim in Æthiopia culti. COMMENTARIUS PRÆVIUS 270. CERTAMEN ET MARTYRIUM SANCTI ET BEATI ZENOBII EJUSQUE MATRIS ZENOBIÆ, ex anglica interpretatione Guillelmi Wright. Caput unicum. S. Zenobius ejusque mater cruciatu et morte affecti. Miracula 271. LAUS SS. ZENOBII ET ZENOBIÆ ex Synaxario Æthiopico excerpta 273


Oktober XIII: 29. Oktober - Ergänzungen
USB-Stick Heiligenlexikon als USB-Stick oder als DVD


Seite zum Ausdruck optimiert

Empfehlung an Freunde senden

Artikel kommentieren / Fehler melden

Suchen bei amazon: Bücher über Acta Sanctorum: Einleitung Oktober XIII

Wikipedia: Artikel über Acta Sanctorum: Einleitung Oktober XIII

Fragen? - unsere FAQs antworten!

Im Heiligenlexikon suchen

Impressum - Datenschutzerklärung

Sie könnnen sich mit Klick auf den Button Benachrichtigungen abonnieren und erhalten dann eine Nachricht, wenn es Neuerungen im Heiligenlexikon gibt:


Sollte hier eine Anzeige erscheinen, deren Anliegen dem unseren entgegensteht, benachrichtigen Sie uns bitte unter Angabe der URL dieser Anzeige, damit diese Werbung nicht mehr erscheint.
Lesen Sie vorher bitte unsere Erläuterungen auf der Seite Warum Werbung und wie sie funktioniert.