Ökumenisches Heiligenlexikon

Einleitung August II

Aug. II

Sollerius, Joannes Baptista
Pinius, Joannes
Cuperus, Guilielmus
Boschius, Petrus

Acta Sanctorum Augusti, ex Latinis & Graecis, aliarumque gentium Monumentis, servata primigenia veterum Scriptorum phrasi, Collecta, Digesta, Commentariisque & Observationibus Illustrata a Joanne Bapt. Sollerio, Joanne Pinio, Guilielmo Cupero, Petro Boschio, e Societate Jesu Presbyteris Theologis. Tomus II, quo dies quintus, sextus, septimus, octavus, nonus, decimus, undecimus & duodecimus continentur.

Antwerp
Jacobus Antonius van Gherwen 1735

[20], 768, [20] p.; ill.

ACTA SANCTORUM AUGUSTI
Ex Latinis & Graecis, aliarumque gentium Monumentis, servata primigenia veterum Scriptorum phrasi,
COLLECTA, DIGESTA,
Commentariisque & Observationibus
ILLUSTRATA
JOANNE BAPT. SOLLERIO, JOANNE PINIO, GUILIELMO CUPERO, PETRO BOSCHIO,
E SOCIETATE JESU PRESBYTERIS THEOLOGIS.
TOMUS II
Quo dies quintus, sextus, septimus, octavus, nonus, decimus, undecimus & duodecimus continentur.

ANTVERPIÆ
Apud Bernardum Albertum vander Plassche. MDCCXXXV.

CAROLO VI
ROMANORUM IMPERATORI
AUGUSTISSIMO, POTENTISSIMO, INVICTISSIMO,
REGI
GERMANIÆ, HISPANIARUM, HUNGARIÆ, BOHEMIÆ, DALMATIÆ, CROATIÆ, SCLAVONIÆ, &c. ARCHIDUCI AUSTRIÆ,
DUCI
BURGUNDIÆ, BRABANTIÆ, STYRIÆ, CARINTHIÆ, CARNIOLÆ &c.
MARCHIONI MORAVIÆ,
COMITI
HABSBURGI, TYROLIS, GORITIÆ &c.
TURCARUM DOMITORI

DOMINO, DOMINO NOSTRO CLEMENTISSIMO


Cæsaris ora viden' Caroli? Sic spirat, et ardet. Nominis est Sextus: Quintum superabit, avita Austriadum pietate Patrum, et victricibus armis.

Quæ de Augusti mensis Tui Sanctis, CÆSAR AUGUSTISSIME, non ita pridem, ubi primum tomum ederemus, generatim diximus, hic paulo enucleatius, favoribus Tuis munifice & constanter nobis paterne patrocinantibus, elucidantur, dum integros octo dies in lucem proferimus, quibus certe Acta illustrantur, quæ seorsim enumerari SACRÆ MAJESTATI TUÆ novi esse gratissimum. In eo Sanctorum numero longe præcipue elucet vere Archimartyr S. Laurentius, cujus gloriosissima certamina, tota quam late patet Ecclesia solennissime a tot seculis festive celebrare consuevit. Reliquorum Martyrum series exhibent dies singuli, ubi ordinem ducit & ipse illustris pugil S. Sixtus PP. II. Neque vero in Regibus martyrium defuit, pro tuenda fide Christiana, cujus luculentum in Anglia exemplum præbuit S. rex Oswaldus, dum adversus ethnicos pro eadem fide dimicans, fortissime occubuit, plurimis subinde miraculis clarissimus. Sequitur sanctorum Præsulum aliorumque Confessorum classis satis etiam numerosa: Quos inter habuit Belgium nostrum inclytum sanctum episcopum Gaugericum Cameracensem, quales in eodem hoc volumine plures in Italia, Gallia & alibi enumerantur; Siciliam porro utramque sanctitate & virtutibus mirifice ornavit S. Albertus Ordinis Carmelitarum insignis restaurator; Italiam autem & orbem prope universum S. Caietanus Thienæus, dum celeberrimum Ordinem suum Theatinorum quaquaversum propagavit. Est & tomi hujus ornamentum non ultimum sanctissima virgo Clara, S. Francisci Assisiensis æmula, tot ferme virginum fœcunda mater, quot ille viros apostolicos pro Christo in aciem eduxit. Ne his diutius immoremur, aliud in hoc tomo præclarum decus Tuum, IMPERATOR AUGUSTISSIME, nec illud sane minimum resplendet, quod in ipso Vitæ aliquot recenseantur, non aliunde quam ex vere Augusta Tua Bibliotheca Vindobonensi acceptæ & ex Græco Latine hic redditæ, ut sunt Martyrium S. Aniceti ac sociorum, & aliud S. Gregorii Spatharii multorumque insignium Martyrum ab impiis Iconomachis Constantinopoli passorum: Acta item S. Marini senis martyris in Cilicia, ac S. Myronis Thaumaturgi, episcopi in Creta insula. Atque hæc commemorasse, etiam sit satis; ad eos Sanctos modo progredimur, qui in Germania illustres, ad SACRAM TUAM MAJESTATEM propius accedunt: Ad eos vero imprimis qui immanium tyrannorum generosi victores, Augustæ vel prope Augustam Vindelicorum cum Afra, stupendo sexus miraculo, gloriose coronati sunt. Veterem Saxoniam, quæ nobis hodie Westfalia est, zelo suo vere Apostolico egregie excoluit S. Hathumarus Paderbornensis numquam satis laudandus episcopus, totam illam regionem ita zizaniis expurgans, ut seipsam postmodum vix agnoverit. Nec Austriæ Tuæ defuit incomparabile decus & columen S. Altmannus Pataviensis longe laudatissimus episcopus, corruptissimi sui seculi morum totiusque impietatis exterminator acerrimus, non absque gravissimis molestiis & inauditis persecutionibus, ea causa perpessis; in exilium denique, in quod a nefariis suis subditis propulsatus est, Romam usque ad summum Pontificem fugere coactus, a quo, pro justitia martyr, benignissime susceptus, & ab eodem legatione apostolica honoratus, ad suos triumphabundus rediit, jam non in perditos solum mores, sed in omne illud quod fidei integritatem tantillum læderet, irreconciliabile bellum indicens, quod animo tam forti, tam intrepido, tantaque constantia prosecutus est, ut quidquid hæresim saperet, tota sua diœcesi, dicamus tota Austria, felicissime eliminaverit. Atque hujus potissimum Sancti vestigia religiosissime pressit tota Tua Augustissima propago Austriaca, in cujus ditionibus Lutheranæ perfidiæ, per totam ferme viciniam misere grassatæ, nec tenuem radicem figere umquam licuit. Neque vero a Majorum vestigiis vel ad latum unguem deflectit SACRA TUA CÆSAREA ET CATHOLICA MAJESTAS, dum non solum ab aliis suis regnis, sed & a Belgio nostro per Serenissimam Sororem MARIAM ELISABETHAM, dignissimam Gubernatricem nostram, arcere pergit quidquid novitates olet huic patriæ pridem perniciosissimas, quas ductu Tuo, CÆSAR AUGUSTISSIME, tam fervido studio repressit & porro reprimere non desinit, ut quisquis Ecclesiam matrem docentemque supremum Christi Vicarium audire & sequi detrectat, nullibi refugium inveniat præterquam apud consimiles suos novaturientes Batavos, audacter dicamus, veræ doctrinæ Catholicæ desertores. Perge vero, AUGUSTISSIME FIDEI VINDEX, sic ditiones Tuas atque eas inter Belgicam nostram Catholicam, in veræ, sanæ, orthodoxæ fidei Catholicæ soliditate conserva, sic integerrimos nostros Antistites infracto Tuo præsidio protege, ut hic nec occulti anguli, nec cavernæ, nec antra quidem pateant, in quibus immorigeri & Sedi Romanæ Apostolicæ refractarii latere queant, aut debitas pœnas evadere. Faveat porro immaculatæ fidei Tuæ remunerator omnipotens, faveant apud ipsum Cælites omnes, quorum dum ad gloriam illustrandam incumbere pergimus, nobis Cæsarea Tua vereque paterna munificentia favere non desinis; faveant, inquam, superna omnia, certamque spem concipiat SACRA TUA MAJESTAS, fore ut tantorum Patronorum auxiliis bene constanterque faventibus, desideratum belli finem consequaris, atque gloriosissimam pacem, subditis Tuis omnibus optatissimam, quam primum felicissime restituas, sicque quod a biennio augurabamur, recte denuo prædicetur, Te, CÆSAR AUGUSTISSIME, verum esse orbis Catholici PACIFICATOREM. Huc preces, huc vota, huc suspiria nostra cum piis omnibus dirigimus, ea quotidie repetendo quæ pridem quam ardentissime flagitavimus & porro flagitare pergemus, subditorum Tuorum omnium desideria sic cumulet Dominus, ut, Archiduce successore benigne concesso, nihil prorsus succrescat, quo pax, nunc proxime affulgens, turbari umquam possit imposterum. Ita demississime juxta ac cordatissime vovere numquam desinent

AUGUSTISSIME ET CLEMENTISSIME IMPERATOR
SACRÆ CÆSAREÆ AC CATHOLICÆ MAJESTATIS TUÆ

Devotissimi Clientes
JOANNES BAPT. SOLLERIUS
JOANNES PINIUS
GUILIELMUS CUPERUS
PETRUS BOSCHIUS
SOCIETATIS JESU.

SYNOPSIS TOMI SECUNDI DE ACTIS SANCTORUM AUGUSTI.

[Praefatio]

Prodit modo in lucem Augusti mensis Tomus secundus, ordine quartus & trigesimus, complectens dies omnino octo, Sanctos vero nominibus suis expressos viginti duos supra ducentos, præter plurimas anonymorum classes, in variis orbis partibus & sub diversis tyrannis martyrio coronatas. Porro tot inter gloriosos pugiles præcipue elucet longe illustrissimus martyr Laurentius, gloria Hispanorum, qui de ejus natali loco quantumvis diu certaverint, non est qui pias eorum contentiones facile componat. De Sancti reliquiis par ferme æmulatio est, verum ea facilius sopita. Nec prætermissa sunt stupenda ejus miracula, de quorum scriptore etiam inquiritur, uti & de variis ecclesiis ejus nomini consecratis. Ceterum servatur hic a nobis solita rerum dispositio seu variorum statuum ordo in Ecclesiasticum nimirum, Monasticum & Secularem; quarto seu postremo loco sanctis feminis seu Virginibus, seu Viduis, seu Martyribus relicto. Nec minus servatus est solitus regionum ordo. Hic vero collocandos censui tres præcipuos Græcos antistites hoc eodem tomo illustratos, celeberrimum nempe Alexandrum Carbonarium, Comanæ in Ponto martyrem, Mironem Thaumaturgum in insula Cretensi, nec non Æmilianum Cyzici in Hellesponto.

EX STATU ECCLESIASTICO.

Ordinem hic ducunt Sixtus Papa II, rebus gestis non minus quam martyrio illustris, de cujus sociis nonnulla disquiruntur; item Hormisda & ipse Romanus Pontifex a vafro & impio imperatore Anastasio variis modis exagitatus, qui tamen sub Justino rem Catholicam in Oriente restituit, aliisque præclare gestis Ecclesiam illustravit. Sequuntur illustres tres episcopi & martyres Emygdius Asculanus in Piceno, Donatus Aretinus in Tuscia, Rufinus autem Marsorum etiam in Italia, ab altero synonymo distinguendus. Adde quatuor alios præclaros episcopos confessores Eusebium Mediolanensem, Herculanum Brixiensem, Cassianum Beneventanum, ac Paridem Theanensem.

Memmius Catalaunensis in Gallia episcopus & apostolus primum hic inter Gallos locum mereri videtur tum antiquitate tum gestis plane mirandis in istius ecclesiæ fundatione & administratione, quem bini discipuli Donatianus & Domitianus in eadem sede subsecuti sunt, quorum ætatem & gubernationis tempora definire non satis obvium fuit. Victricius Rothomagensis, ex milite eo evectus, non pauca innocenter passus est, a S. Paulino vindicatus; in hoc certe a nobis laudandus, quod etiam Belgis fidem Christianam annuntiarit. Sunt & alii celebres in Gallia episcopi, ut Arigius seu Aredius Lugdunensis, qui a synonymo aliquo distinctus, ab accusationibus vindicatus est. Item Cassianus Augustodunensis cum alio non confundendus. Venantius Vivariensis in Occitania, Donatus Vesontionensis, Hugo Autissiodorensis, ab illustribus natalibus, vita monastica & eximiis præsule dignis virtutibus laudatus. De Taurini Ebroicensis gestis operosius actum est. Auctoris Metensis ætas definienda fuit, in quam non unus error irrepserat. His vero accedere potest Cameracensium decus & gloria Gaugericus noster, multis præclarissime gestis & sanctitate plane eximius. De Stapino inquiritur fueritne episcopus Carcassonensis. Nec silendum de Jonio presbytero & martyre Castrensi, neque de Severo presbytero confessore apud Viennenses.

Germaniæ debentur Altmannus celebris Pataviensis episcopus, satis operose illustratus; atque item Hathumarus primus Paderbornensis in Westfalia episcopus, cujus memoria gloriose renovata est, & gestorum series ad rectam chronologiam reducta. Adde Rathardum presbyterum confessorem in Bavaria Diessensis cœnobii conditorem. Hibernia Malchum Lismorensem episcopum suggerit, unde Abel ortus creditur, apud monachos Lobienses depositus & cultus. Blanus vero seu Blaanus ad Scotos pertinet, Samuel presbyter Edessenus ad Græcos.

EX STATU MONASTICO.

Inter præcipuos hujus status, non ut monachus solum aut abbas Lerinensis, sed & ut martyr collocandus est fortissimus Porcarius cum quingentis monachis dire laniatus a barbaris Saracenis, de cujus martyrii tempore aliisque ad Lerinenses spectantibus accurate disputatur. Mummoli abbatis & confessoris non minus celebris memoria apud Burdigalenses. Albertus Carmelita Messanæ in Sicilia & alibi de Ordine suo præclare meritus est, quemadmodum & de Benedictino Jordanus Forzate Patavii, ubi diu moratus est, æstimatissimus. Laboriosior fuit illustranda ac celebranda Vita Caietani Thienæi, a mirabilibus gestis, a præclaris virtutibus, a multis miraculis, atque a novi in Ecclesia Ordinis religiosi institutione. Famianus ex Ordine Cisterciensi mirus locorum sacrorum visitator, multarum suarum peregrinationum finem invenit Gallesii in agro Romano, ubi corpus ejus adhuc incorruptum servari dicitur. Tres viros præclarissimos ex Ordine Franciscano producit hic tomus, Vincentium Aquilæ, Joannem Firmanum, a commoratione dictum Alvernicolam, & Amadeum Hispanum, gestis & scriptis prorsus mirandum. Jacobus eremita & Theodorus hegumenus a Græcis laudantur potissimum. Chremes abbas in Sicilia notissimus, Falcus & Nicolaus eremitæ in Apulia. Tales etiam fuere Gerardus in Castro Gallinario diœcesis Soranæ, Getzelinus prope Coloniam Agrippinam, & Schetzelo in agro Luxemburgensi.

EX STATU SECULARI.

Multiplices Martyrum Classes non parum exornant Cyriacus, Largus & Smaragdus Romæ, Afer, Quiriacus & multi alii Augustæ Vindelicorum, Faustinus Mediolani, Justus & Pastor Compluti, Firmus & Rusticus Veronæ, Gregorius autem & socii nominati duodecim ab Iconoclastis dire trucidati. Angliam decorat Oswaldus rex & martyr, Catanam Siciliæ gloriosus in paucis martyr Euplus. Inter Græcos eminent Eusignius, Marinus Senex, Anicetus & Photinus, Tiburtius cum tot aliis sociis suis, & Hormisda in Persia. His junguntur confessores Deusdedit Romæ, Donatus Foro Cornelii, Viator apud Aurelianenses in Gallia, Celsus apud Lemovices, Conradus vero Nantuinus in Bavaria.

EX SEXU FEMINEO.

Et hic sexus in hoc tomo multis illustribus martyribus excellit: Bassa, Paula & Agathonica Carthagine in Africa triumpharunt; Juliana, Agape & Metrodora Nicomediæ; Maria Patricia ab impiis Iconomachis coronata; Asteria virgo martyr Bergomi; Digna Tuderti in Italia: præcipue autem Susanna V. M. Romana; de cujus Actorum sinceritate vetus disceptatio, quoad fieri potuit, explicatur. Nil prætermissum est quo Clara virgo Assisiensis S. Francisci æmula condigne exornaretur, uti & Hugolina virgo Vercellensis. Agilberta virgo abbatissa Jotrensis, cultu magis quam rebus gestis innotuit, uti & Cæcilia alias Clara Romarici montis in Lotharingia; at Rusticula Arelatensis Florentium nacta est præclarum sane Vitæ scriptorem. Nonna mater S. Greg. Nazianzeni neglecta non est, neque etiam Margarita vidua apud Septempedanos Piceni Italiæ.

Atque hi sunt præcipui Sancti quorum Acta aut breviora etiam elogia hoc tomo illustrantur: quo autem die quibusve paginis quærenda sint singula, docet index Alphabeticus eorumdem, toti volumini præfixus; ætatem porro Chronologicus. Cetera in subjunctis aliis indicibus quærenda sunt.

FACULTAS R.P. PROVINCIALIS
SOCIETATIS JESU FLANDRO-BELGICÆ,
ET SUMMA PRIVILEGII CÆSAREI.

Cum Edictis Philippi II Hispaniarum Regis, deinde Serenissimorum Archiducum Alberti & Isabellæ, Belgii Principum, rursumque Philippi III, ac novissime Caroli II Regum, confirmatis 2 Decembris 1692, & 19 Julii 1694, Provincialibus Societatis Jesu, per Flandrobelgicam pro tempore futuris, potestas facta sit eligendi typographos & bibliopolas, qui, ad aliorum quorumcumque exclusionem, soli imprimere ac reimprimere & vendere possint libros & opera quælibet, rite æpprobata, curantibusque ejusdem Societatis Patribus edita aut porro edenda, sub consueto suæ Majestatis Privilegio, non aliter impetrando, quam in scriptis obtenta & præexhibita licentia prædicti Provincialis; idque sub gravibus pœnis, in contraventores aut aliter impressa importantes statutis, ut latius in ipsis patentibus litteris apparet. Cum etiam sua Cæsarea Majestas idem valere voluerit in ditionibus, S. R. Imperio subjectis;

Ego infrascriptus Societatis Jesu per Flandrobelgicam Præpositus Provincialis, potestate ad hoc mihi facta ab Adm. R. P. N. Præposito Generali Francisco Retz, concedo Bernardo Alberto vander Plassche facultatem sic imprimendi, & per se aliosque vendendi infrascriptum opus, ex more nostræ Societatis (quod hisce attestor) recognitum & approbatum; videlicet, Tomum secundum de Actis Sanctorum Julii, collectis & illustratis per Joannem Bapt. Sollerium, Joannem Pinium, Guilielmum Cuperum, Petrum Boschium, Societatis nostræ presbyteros Theologos. In quorum fidem hasce, manu propria subscriptas, consuetoque nostri officii sigillo munitas, dedi Antverpiæ XVIII Junii MDCCXXXV.

IGNATIUS DE PAEUW.

SUMMA PRIVILEGII REGII.

Cæsareæ & Regiæ Catholicæ Majestatis diplomate sancitum est, ne quis, præter voluntatem Joannis Bapt. Sollerii e Societate Jesu, ejusve ad illustranda Sanctorum Acta Adjutorum & Successorum, ullo modo imprimat vel recudi faciat, ex parte vel in totum, Tomos eorumdem, de argumento illo, vel jam editos vel porro edendos; aut alibi excusos excudendosve invehat, venalesve habeat: qui secus faxit, confiscatione exemplarium, & aliis gravibus pœnis mulctabitur; ut latius patet ex litteris, Bruxellæ datis.

Signat���LOYENS.
Et ego Joannes Bapt. Sollerius Societatis Jesu, permitto Bernardo Alberto vander Plassche, ut Tomum secundum de Actis Sanctorum Augusti, meo permissu ab ipso impressum, publicet. Datum Antverpiæ XII Julii MDCCXXXV.

APPROBATIO ORDINARII.

Post tomum primum mensis Augusti, a biennio editum, prodit modo tomus alter ejusdem mensis ejusdemque vasti Operis de Actis Sanctorum, quem in lucem producunt scriptores iidem Joannes Baptista Sollerius, Joannes Pinius, Guilielmus Cuperus & Petrus Boschius Societatis Jesu presbyteri, ea qua priores diligentia elucubratum, in quo nihil occurrit quod non consonet fidei & bonis morihus, aut eruditorum exspectationi non respondeat. Ita testor Antverpiæ XII Julii MDCCXXXV.

F. G. ULLENS
Presb. Can. Schol. Offic. & Lib. Censor Antverpiæ.

PROTESTATIO AUCTORUM.

Quod identidem protestati sunt decessores nostri, in hoc de Actis Sanctorum Opere, se servatas velle Urbani Papæ VIII Constitutiones; neque suis, aliorumve huc relatis Commentariis aliud pondus tribui, quam sit historiæ, ab hominibus errori obnoxiis scriptæ: idem ante hunc Secundum Tomum Augusti denuo protestamur.

INDEX SANCTORUM AD TOMUM II AUGUSTI.

A

Abel episc. conf. in Laubiensi cœnobio in Hannonia. Sylloge hist. § I. Cœnobium Laubiense, Sancti elogium, patria, monachatus Laubiensis; argumenta pro Remensi ejus archiepiscopatu 111. § II. Pallium; argumenta contra archiepiscopatum Sancti; nostra circa eum sententia; tempus ordinationis 113. § III. An Sanctus fuerit abbas Laubiensis; tempus mortis; corpus ejusque translatio 115

Æmilianus ep. & conf. Cyzici in Hellesponto cultus ex tab. Græcis ac Martyrologio Romano, elogium, ætas 353

Afer & alii martyres Augustæ Vindelicorum. Comment. historicus. Cultus legitime probatus, ejusdem obscura primordia 37

Afra martyr Augustæ Vindelicorum Comment. præv. § I. Sanctæ cultus & festa 39. § II. Historia conversionis ejus, & martyrii 41. § III. Distinctio ejus ab aliis homonymis; item genus, patria, conditio; conversio quando & per quem facta 44. § IV. Tempus martyrii & locus 47. § V. Integritas prodigiosa corporis ejus; locus primæ sepulturæ 49. § VI. Revelatio sepulcri & inventio; reliquiæ, miracula 51. Acta ex editione Velseri collata cum pluribus exemplaribus Mss. & excusis. Cap. I. Conversio S. Afræ & puellarum ejus 55. Cap. II. Passio S. Afræ martyris 58

Agilberta virgo abbatissa Jotrensis in Gallia. Brevis notitia de cultu 656

Albertus conf. Ordinis Carmelitarum Messanæ in Sicilia. Comment. præv. § I. Cultus ante decreta Sedis Apostolicæ 215. § II. Cultus post Apostolicæ Sedis decreta 217. § III. Ætas ac fides veterum Vitæ ejus exemplarium 219 § IV. S. Alberti ortus, patria, ingressus in Ordinem Carmelitanum 221. § V. Liberatio Messanæ, iter in Palæstinam discussum, provincialatus ejus, annus mortis & scripta 223. Acta auctore anonymo, interprete Vincentio Barbaro, ex hujus prima editione Panormitana anni 1536. Cap. I. S. Alberti natales, educatio, vocatio ad Religionem & sacerdotium, austera vita, efficacissimæ apud Deum preces 226. Cap. II. Miracula quædam ab eo superstite patrata 229. Cap. III. Gloriosus obitus; exsequiæ, translatio corporis, tum comitata subsecutaque prodigia 231. Cap. IV. Continuatio prodigiorum 234. Appendix miraculorum aliunde collectorum 236

Alexander Carbonarius episcopus ac martyr Comanæ in Ponto. Sylloge hist. § I. Comanæ istius situs; Sanctus unde inscriptus Marlio Romano; cognomenti etymon; mira ejus electio ex abjectissimo statu ad sacerdotium 609. § II. Dictionis vis visione comprobata; elogium SS. Alexandri ac Gregorii Thaumaturgi; tempus vitæ; an philosophus ac primus Comanensis civitatis episcopus fuerit; fides eorum quæ de eo narrantur 611

Altmannus ep. Pataviensis apud Gottwicenses in Austria. Comment. præv. § I. Beati cultus & reliquiæ 356. § II. Vetera ejusdem Acta 358. § III. Actorum ejus ordinatio simul & suppletio usque ad annum Christi MLXXVII 360. § IV. Continuatio ab anno MLXXVII usque ad MXCI, quo Beatus obiit 363. Vita prior auctore monacho Gottwicensi suppari, ex Ms. Cœnobii Gottwicensis collato cum editione R. D. P. Hieronymi Pez in Scriptoribus rerum Austriacarum tom. 1, pag. 115. Prologus Domino Cholhocho, venerando illustrique patri Gottwicensis cœnobii, servus addictus famulatum offert 366. Cap. I, Altmanni patria, natales, dignitates ecclesiasticæ ante episcopatum, peregrinatio Hierosolymitana, promotio ad infulam ibid. Cap. II. Zelus ejus in purgandis fundandisque cœnobiis, constantia adversus presbyteros conjugatos; expulsio per Henricum IV, elevatio per S. Gregorium PP. VII 368. Cap. III. Solicitudo ejus in administranda parte diœceseos sibi subdita; quædam ejus miracula; severa constantia adversus improbos, etiam potentes 371. Cap. IV. Misericordia ejus in pauperes eximia; fundatio cœnobii Gottwicensis; epistolæ Pontificum Rom. ad ipsum, obitus ejus ac sepultura 372. Cap. V, B. Altmanni jam sepulti miracula quædam & apparitiones 375. Vita altera auctore incerto, sed Gottwicensi, ex editione Tengnagelii, collata cum Ms. Pataviensi & editione Hieronymi Pezii. Prologus auctoris. Cap. I, Beati natales ac gesta ante episcopatum, diu prædictum ac tandem collatum 378. Cap. II. Duo cœnobia ab illo fundata; tria reformata; eliminata sacerdotum incontinentia, & amissus propterea episcopatus 380. Cap. III. Iter Beati Romanum; firmata & aucta dignitas, reditus & eum secuta miracula; justa severitas; misericordia; liberalitas in ecclesias & cœnobia 382. Cap. IV. Ejus sanctissimus obitus; solennes exsequiæ; miracula quædam ad sepulcrum 385. Cap. V. Gottwicensis cœnobii reformatio; Beati apparitiones & miracula recentiora 387

Amadeus conf. ex Ord. S. Francisci, Mediolani in Insubria, Comment. præv. § I. Legitimus hujus Beati cultus ostenditur, & sanctitas ejus contra Bzovium vindicatur 562. § II. Examen librorum vel opusculorum quæ sub nomine hujus Beati circumferuntur 564. § III. Oculati Actorum testes, antiquus eorum collector, & ab his discrepans recentiorum quorumdam scriptorum narratio examinantur 567. § IV. Congregatio Amadeitarum ab eodem Beato instituta & postea jussu Pontificum Romanorum Franciscanis Observantibus unita 569. Acta auctore anonymo coævo. Accepimus ex Ms. quod R. P. Franciscus Haroldus Minorita Hibernus, nobis describi curavit, & quod anno 1669 adhuc in Romano S. Isidori conventu servabatur. Prologus 472. Cap. I, Beati patria, variæ virtutes, pueritia & adolescentia 573. Cap. II. Religiosa ipsius vita in Ordine S. Hieronymi, desiderium martyrii, & quædam miracula eo tempore patrata 575. Cap. III. Revelatio de intrando Ordine Minorum; iter in Italiam, consultatio cum quodam eremita, & varia mirabilia quæ ei in via contigerunt 576. Cap. IV. Pia ipsius commoratio prope Assisium, dæmonis minæ, & mirabilia quædam precibus ejus facta 579. Cap. V. Admissio ad Ordinem Minorum, variæ in eo persecutiones, migratio ad conventum Mediolanensem, & publica sanctitatis miraculorumque ejus fama 580. Cap. VI. Migratio ipsius ex Mediolanensi Minorum conventu ad alios ejusdem Ordinis conventus, in quibus varia patrat miracula 583. Cap. VII. Alia miracula quæ precibus Beati contigerunt, dum in conventu Oppreno habitabat 585. Cap. VIII. Miracula, quæ precibus Beati patrata sunt, cum ad alterum conventum in terra Castrileonis transisset 587. Cap. IX. Lis Beato intentata ob acceptum quemdam conventum: donatio aliorum conventuum & nonnulla miracula quæ tunc contigerunt 590. Cap. X. Venenum Beato propinatum, apparitio Deiparæ, fœcunditas mulieribus obtenta, mira ægrorum sanatio, & quædam B. Amadei prophetia 593. Cap. XI. Variæ Beati prædictiones eventu probatæ & acceptio novorum conventuum 595. Cap. XII. Mediolani invidia contra Beatum exorta, & ibidem locus ei datus ad ædificandum conventum, propter quem multis contumeliis & injuriis afficitur 597. Cap. XIII. Romana Beati commoratio & congregatio ipsius inter adversitates novis conventibus mirabiliter aucta 600. Cap. XIV. Discessus Beati Roma in Lombardiam; pius obitus Mediolani, honorificæ ibidem exsequiæ, & miracula quæ ante sepulturam ejus patrata sunt 602. Cap. XV. Alia miracula quæ post sepulturam Beati usque ad annum MCDLXXXVI contigerunt 604

Anicetus & plures alii martyres Nicomedienses Comment. præv. Cultus, elogium, consanguinitas, tempus martyrii, Acta 705. Compendium martyrii auctore anonymo, e codice Ms. bibliothecæ Cæsareæ Vindobonensis interprete J. P. 707

Antoninus martyr. Cultus ejus apud Græcos, martyr synonymus an ab hodierno distinguendus? 413

Asteria sive Hesteria V. M. Bergomi in Italia Comment. præv. Cultus ejus, translationes & Acta 539. Acta ex Lectionario veteri Bergomensis ecclesiæ Ms. 541

Auctor episc. conf. Metis in Gallia Comment. præv. De cultu & ætate 536. Narratio Pauli Diaconi de S. Auctore episcopo Metensi 537

B

Bassa, Paula & Agathonica Carthagine ex Martyrologio Romano. 533

Blanus seu Blaanus in Scotia, ex Breviario Aberdonensi & Martyrologiis 560

C

Cæcilia seu Clara virgo, abbatissa Romarici montis in Lotharingia. Sylloge de cultu & gestis 732

Caietanus Thienæus conf. Clericorum Regularium, vulgo Theatinorum fundator Neapoli in Camp. Italiæ. Comment. præv. § I. Sancti patria, natales, nomen, educatio, innocentia vitæ, pia erga Deiparam affectio, studia, virtutes, ædificatio ædis sacræ 240. § II. Aula Romana Caietani moribus illustrata, munus in ea gestum; sacerdotium, pueri Jesu amplexus, Cælitum patrocinium matri impetratum, præclara de sodalitio Vicentino merita 242. § III. Acta Venetiis ac Romæ; Ordo Clericorum Regularium ejusque fundatores; quis primus inter illos in ipsius institutione antesignanus; cur Theatinorum nuncupatus 245. § IV. Difficultates novi Ordinis institutioni interjectæ; approbatio ejusdem Apostolica, professio solennis, Præpositi electio, varia circa Ordinem expensa 248. § V. Sancti patientia duris probata, Ordinis præfectura, suscepta Romani Breviarii reformatio; præclara de pestiferis ac egenis merita; compositæ discordiæ Veronenses, Venetum valetudinarium promotum, tenax in retinendo apostolicæ vitæ rigore propositum 251. § VI. Acta Neapoli, Venetiis, Veronæ; mira oculorum custodia; prodigia 253. § VII, iteratum domus Neapolitanæ regimen, iter eo institutum; morbi causa; obitus piissimus; spiritu prophetico idem a S. Petro de Alcantara cognitus, sedati post illum tumultus Neapolitani patrocinio Caietani; nonnullæ ejusdem sententiæ; concursus ad corpus; elogia 256. § VIII. Virtutes. Innocentia vitæ, corporis afflictatio, custodia sensuum, virginitas; eadem in aliis virtus promota; tria excitata mulierum monasteria 258. § IX. Rerum terrenarum contemptus, studium paupertatis, fiducia in Deum; divina cum in eum, tum in Ordinem ejus providentia 261. § X. Amor erga Deum & proximum, studium orationis 263. § XI. Peculiares patroni cælites, pia erga SS. Eucharistiam affectio, ejusdem usus in aliis promotus; nitor & majestas templi, sacrorum ritus, prudentia, mens cælitus illustrata 266. § XII. Animi demissio & obedientia 268. § XIII. Apparitiones Christi Domini ac Deiparæ Virginis; miracula a Sancto vivente patrata 270. § XIV. Cultus beatificationi prævius impetitur; & magis inde confirmatur 271. § XV. Sancti beatificatio, officium ac missa: Lætitia publica, miraculum 273. § XVI. Miracula publico Romanæ Rotæ calculo comprobata 275. § XVII. Acta in causa solennis canonizationis 277. § XVIII. B. Caietanus Sanctorum numero adscriptus; cæremoniæ & apparatus, Officia ac Missa 278. § XIX. Scriptores, qui S. Caietani gesta litteris commendarunt 280. Vita auctore R. P. D. Antonio Caracciolo Clerico Regulari. Prologus auctoris Cap. I. Natales, nomen, Romæ gesta; sodalitium divini amoris ac Hieronymianum; iter Venetum, xenodochium reformatum 282. Cap. II. Deus ob Caietanum Reip. Venetæ propitius; bona pauperibus distributa; molitio novi Ordinis; ejusdem socii 285. Cap. III. Superatæ difficultates; professio religiosa; primus Ordinis Præpositus, paupertas, nomen, incrementum 286. Cap. IV. Caietanus ac socii ejus crudeliter Romæ excruciati ac miro modo liberati 288. Cap. V. Sancti præpositura Venetiis, divina ibidem providentia, ablegatio Caietani Neapolim 291. Cap. VI. Sex alii Neapolim missi, mutatio domicilii, paupertas apostolica a Sancto defensa 292. Cap. VII. Alia Neapoli domus, patratum a Sancto miraculum; iter Romanum; data Patribus ædes sacra S. Pauli 294. Cap. VIII. Hæresis Lutherana & impietas Neapoli detectæ & repressæ, specimina paupertatis Veronæ; reditus Venetias, miracula 297. Cap. IX. Rarum pietatis exemplum; contractus morbus, piissimus obitus; Duo singularia precibus ejus attributa; sententiæ; compendium vitæ 299. Gloria posthuma ex miraculis. § I. Miracula primo a Sancti morte seculo patrata, atque ea primum quæ ad animorum commoda spectant 301. § II. Beneficia corporis prædicto seculo Sancti ope collata; mali genii repressi 302. § III. Fortunæ bona per Sanctum sospitata 304. § IV. Sancti miracula postmodum conscripta, ac continuata usque ad annum Christi MDCLXXI. 306. Pars prima. Miracula per flores altaris S. Caietani patrata 306. Pars secunda. Miracula per oleum lampadum 307. Pars tertia. Miracula sacris imaginibus & sola Sancti invocatione perpetrata; alia in favorem mortuorum ac moribundorum 310. Pars quarta. Infortunia ex lapsu mirifice sospitata 312. Pars quinta. Pericula rhedarum ac carrucarum mirum in modum fugata 314. Pars sexta. Mirabiles eventus in mari 316. Pars septima. Infirmitates variæ Sancti patrocinio depulsæ, parturientes liberatæ 318. Pars octava. Ubera & calculus curata, latrocinia ac maleficia &c. depulsa, uti & pestifera lues Neapoli 320. Gloria posthuma ex singulari erga Sanctum Veneratione per varios Europæ tractus diffusa; sepulcrum Neapoli; domus Lutetiæ Parisiorum 323

Cantidius Cantidianus & Sobel martyres Ægyptii cultus apud Græcos & Latinos 72

Carpophorus, Exanthus, Cassius, Severinus, Secundus & Licinius martyres Novocomenses 187

Cassianus episc. conf. Augustoduni in Gallia. Comment. præv. § I. Verus Sancti cultus, miracula & translationes 59. § II. Sancti patria, ætas, gesta extra Galliam, adventus ad Æduos, incerta omnia 61. § III. Cassiani in episcopatu Augustodunensi successio & Acta 62. Vita ex codice Ms. S. Germani Parisiensis num. 807 cum ceteris nostris Mss. collato 64. Historia translationis & miraculorum S. Cassiani, ex perantiquo codice D. Claudii Jolii Parisiensis canonici 66. Appendicula ex sermone de tumulatione sanctorum Christi martyrum Quintini, Victorici & confessoris Cassiani 68

Cassianus episc. confessor Beneventi in Italia 723

Clara virgo prima sancti Francisci discipula, Assisii in Umbria. Comment. præv. § I. Antiquus Sanctæ cultus ex Martyrologiis & Officio ecclesiastico, elogia, Acta eorumque scriptores 739. § II. Quædam circa veram Sanctæ genealogiam, religiosam professionem, Ordinis institutionem & auctorem Regulæ examinantur 742. § III. Aliqua Sanctæ gesta in antiquis Actis prætermissa, vel diverso modo narrata, discutiuntur 745. § IV. Canonizatio Sanctæ & insana impudensque adversus ipsam calumnia breviter refutata 749. § V. Posthuma Sanctæ gloria ex honorifica corporis translatione, visitatione sepulcri, veneratione reliquiarum, & quibusdam miraculis 752. Vita auctore anonymo coævo, ex membraneo Muses nostri codice P. Ms. 19, qui cum duobus aliis Mss. codicibus & editione Suriana collatus est. Prologus 754. Cap. I. Sanctæ natales, pia pueritia, conversio ad vitam perfectiorem, & constantia in proposito 755. Cap. III. Publica virtutum ejus fama, amor humilitatis, mira panis oleique multiplicatio 757. Cap. III. Austera vivendi ratio, & efficacia orationum ejus 758. Cap. IV. Eximia ejus devotio erga sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, & Crucem Christi, cujus signo varia miracula patravit 760. Cap. V. Solicitudo sanctæ Abbatissæ erga suas subditas, exstasis ejus cum sancto Francisco, & prodigiosa panum benedictio 762. Cap. VI. Ultimus sanctæ Virginis morbus, in quo ab Innocentio IV Pontifice visitatur, & felix illius obitus 763. Cap. VII. Honorificæ ipsius exsequiæ; miracula post mortem, & solennis canonizatio 765

Celsus confessor apud Lemovices in Gallia 191

Conradus Nantuinus Wolfratshusii in Bavaria. Sylloge de cultu, ætate & miraculis 214

Crescentio, Arcaneo cum pluribus sociis MM. ex codd. Hieron. 534

Crescentius, Sevus & alii 534 ex codd. Hieron. Martyres Romani milites CLXV; item de Claudio & sociis 534

Crescentianus, Largus & plures alii martyres in Oriente ex Hieron. 411

Cyriacus, Largus, Smaragdus & socii Martyres Romæ. Comment. hist. § I. Antiquus horum Martyrum cultus, sed intricatæ de iisdem Martyrologiorum annuntiationes 327. § II. Auctoritas veterum Actorum examinatur 329. § III. Quid censendum de conversione, patria & nobilitate Cyriaci, quæ in Ms. codice Palatino narrantur 332. § IV. Sepultura S. Cyriaci & translatio reliquiarum ejus ad urbem Romanam 334. § V. Insigne miraculum quod Romæ ad reliquias sancti Cyriaci contigit 336. § VI. Reliquiæ quædam S. Cyriaci Roma Bambergam translatæ 338

D

Deusdedit conf. Romæ ex Marlio Romano 542. Arigius vel Aredius conf. Archiep. Lugdunensis in Gallia. Sylloge apologetico-hist. § I. Varia nominis efformatio, criminationes contra Sanctum, uti & defensio pro eodem apologetica 543. § II. Cultus; Sancti decessor in episcopatu; ad S. Aridium Vapincensem, non ad nostrum Gregorii magni epistolæ; quid de epistola S. Columbani; studium erga ædes sacras 546. § III. An Sanctus in Hispania obierit; duratio episcopatus ac mortis annus incerta, variæ de aliis Arediis vel Arigiis observationes 548

Digna Virgo Tuderti in Italia 633

Domitianus episcopus Catalauni in Gallia 413

S. Donatianus episc. conf. Catalauni in Gallia 188

Donatus episc. mart. & Hilarianus etiam mart. Aretii in Tuscia 188

Donatus conf. Imolæ in Italia 191

Donatus episcopus Vesontionensis in Comitatu Burgundiæ. Comment. hist. 197

E

Eleutherius & Leonides MM. Ex Marlio Rom. & Fastis Græcis 342

Emygdius ep. & martyr Asculi in Piceno. Comment. præv. § I. Ejus cultus apud Asculanos & alibi 16. § II. Acta ipsius varia; eorum auctoritas, annus martyrii 18 § III. Ejus miracula quædam selecta usque ad seculum XIV. 22. § IV. Continuatio miraculorum a seculo XIV usque ad annum MDCCIII, 24. Eorumdem continuatio usque ad annum 1730. 27. Acta S. Valentino, S. Emygdii discipulo tribui solita, ex Officio pervetusto ecclesiæ Asculanæ, secundum editionem anni 1522, collato cum vetere Ms. bibliothecæ Vallicellensis apud RR. PP. Oratorii Romani. Prologus Auctoris 28. Cap. I. Sancti patria, conversio, miracula, iter Romanum. Cap. II. Prodigia Romæ patrata, gentilium conversiones, promotio Sancti ad episcopatum Asculanum 31. Cap. III. Labores ejus apostolici & miracula apud Pictavenses & Asculanos 32. Cap. IV. Conversiones ethnicorum in Piceno, & præsertim Asculi; & S. Emygdii martyrium admirabile 33

Erneus abbas apud Cenomanos in Gallia Comment. præv. 425. Vita auctore anonymo & suppari ex Legendario Ms. Cenomanensi ecclesiæ collegiatæ S. Petri de curia, collato cum duobus aliis exemplaribus Mss. 426

Euplus vel Euplius diaconus & martyr Catanæ in Sicilia. Comment. præv. § I. Memoria in Fastis, elogia; publica veneratio ex ædibus sacris, miraculis & hymnis; corporis status ac cultus apud Trivicenses, ejusdem translatio 710. § II. Os sancti Trivico translatum Catanam; publicæ ibidem illa occasone venerationis incrementum, sacri istius pignoris recognitio ac solennis pompa hanc consecuta 712. § III. Sancti nomen, vitæ institutum, martyrium & aliquot ei adjuncta 714. § IV. Confessio duplex, annus mortis, sepultura 716. § V. Judex, fons miraculosus productus &c. Acta martyrii 717. § VI. Quædam sancti Martyris miracula 720. Acta consularia ex Annalibus Cæsaris Baronii tomo 2 ad annum 303 num. 146, cum aliis exemplaribus collata 721

Eusebius episc. conf. Mediolani in Insubria. Sylloge de cultu, ætate, successione & gestis 724

Eusignius martyr Antiochiæ. Cultus apud Græcos & Latinos, elogia, Actorum examen 70

Euticia, Maria virgo Dei & VI Innocentes 534 ex codd. Hieron.

F

Falcus & Nicolaus eremitæ in Apulia 475

Famianus conf. Ordinis Cisterciensis anachoreta, Gallesii in hodierno agro Romano. Comment. præv. De Sancti cultu, gestis, ætate & professione 389. Vita ex editione Gallesina anni 1576, 391. Appendix de Ms. Officio, Missa, & recentiore imagine 392. Appendix altera ex Ærario sacro Pennatiano edito anno 1723, 393. Miracula 394

Faustinus vel Faustus martyr Mediolani in Insubria. Comment. hist. Sancti cultus, tempus martyrii & Acta discutiuntur 184

Firmus & Rusticus martyres Veronæ in Italia. Comment. præv. § I. Immemorabilis horum Sanctorum cultus, varia eorumdem Acta, & tempus martyrii 414. § II. Controversia inter Veronenses & Bergomates de sacris corporibus horum Martyrum 416. Acta ex Ms. Passionali pergameno mensis Augusti fol. 45 pag. A, quod apud Canonicos Regulares Bodecensis cœnobii in diœcesi Paderbornensi servatur. Cap. I. Sanctorum patria, nobilitas & martyrium 419. Cap. II. Prima horum Martyrum sepultura, quædam miracula & variæ translationes 421

Florianus & Filistinus martyres ex Hieron. 73

G

Gaugericus episc. conf. Cameraci in Belgio. Comment. præv. § I. Cultus ejus 664. § II. Ejusdem reliquiæ 666. § III. Ejusdem Acta vetera quæ fuerint, quæ supersint 668. § IV. Capita quædam ad Sanctum spectantia, sigillatim discussa 671. Acta auctore anonymo, ex insigni codice nostro membraneo Ms. P. 155 cum aliis Mss. collato. Cap. I. S. Gaugerici natales, studia eximiæ sanctitati juncta, evectio ad sacros Ordines & episcopatum 672. Cap. II. Alia miracula viventis, felix obitus & locus sepulcri celeberrimus 673. Acta altera auctore anonymo; eodem tamen illo qui Chronicum Cameracense & Atrebatense vulgatum composuit, ex vetustissimo Ms. D. Preud-homme Canonici Cameracensis usque ad librum tertium, inde ex aliis, non inferioris notæ codicibus Mss. Liber primus. Argumentum epistolæ præviæ. Epistola auctoris prævia ad Gerardum episcopum Cameracensem 675. Cap. I. Sancti patria, parentes, educatio sancta, memoria & ingenium felix, tonsura clericalis 677. Cap. II. Ejus promotio usque ad diaconatum; conversio & sanatio ethnici leprosi 679. Cap. III. Ejusdem evectio ad episcopatum; prodigiosa liberatio vinctorum duodecim 680. Liber secundus. Prologus auctoris. Cap. I. Virtutes ejus episcopales; gemina liberatio captivorum divinitus obtenta 683. Cap. II. Materia concionum ejus ordinaria; misericordia erga pauperes maxima; sanatio cæci 684. Cap. III. Ministerium angelicum; mancipiorum liberatio, præparatio sepulcri, morbus, obitus, exsequiæ 686. Liber tertius. Prologus auctoris. Cap. unicum. Miracula post obitum Sancti facta 689. Appendix ad librum tertium ex ejusdem auctoris Chronico Cameracensi & Atrebatensi in antiquis Vitæ hujus exemplaribus posterius adjuncta. Miracula recentiora præcedentibus 691

Gerardus conf. in Castro Gallinario diœcesis Soranæ in Italia. Comment. præv. Publicus hujus Sancti cultus, sacræ reliquiæ, Acta, patria & tempus quo vixit & obiit 693. Acta et miracula auctore incerto, ex antiquo codice membraneo qui in ecclesia Castri Gallinarii conservatur, cum aliis apographis collato 695

Gezzelinus seu Gitzelinus conf. Slebusrodæ apud Coloniam Agrippinam 172

Gratilianus & Felicissima virg. MM. Faleriæ in Tuscia. Comment. præv. § I. Cultus e Fastis sacris, palæstra martyrii, depositio corporum; an hæc Felicissima apud Viterbienses; tempus passionis 725. § II. Reliqua circa tempus martyrii expensa; conversio parentum S. Gratiliani; Actorum exemplaria & valor 727. Acta ex editione Splendiani Andreæ Pennatii, cum exemplaribus Mss. a nobis collata 728

Gregorius Spatharius & socii multi martyres Constantinopolitani Comment. præv. § I. Sanctorum martyrum numerus, elogium; alii tempore ab his distincti; dies passionis, uti & causa, quæ imago Christi Constantinopoli fuit 428. § II. Præcipuæ in dictæ imaginis propugnatione partes cui adscribendæ 430. § III. Annus martyrii; aliorum in illo figendo parachronismi; Acta; Sanctorum apparitio & inventio 432. Acta auctore anonymo, e codice Ms. bibliothecæ Cæsareæ Vindobonensis, interprete Joanne Pinio. Cap. I. Origo hæresis Icono clastarum; nostri sub ea Martyres; Leo Isaurus 434. Cap. II. S. Germani archiep. CPolitani cum Leone oratio, vaticinium; constantia in fide cum illius tum aliorum adversus Iconoclastas 439. Cap. III. Sanctorum certamina ac martyrium; inventio ac translatio corporum, eorum inspectio ac miracula 443

H

Hathumarus conf. primus Paderbornensis episc. Paderbornæ in Westfalia. Sylloge hist. § I. Legitimus Sancti cultus & varia ejusdem elogia 448. § II. Chronologica præcipuorum gestorum series 450

Herculanus episc. conf. Brixiæ in Italia 731

Hilaria & sociæ MM. Augustæ Vindelicorum 700

Hireneus, Eraclus & Dasius martyres Axiopolitani ex Hieron. 72

Hormisda conf. Romanus Pontifex. Comment. hist. § I. Sancti cultus, patria, ætas, successio & obitus 155. § II. Gesta cum vafro & impio imperatore Anastasio 156. § III. Rem Catholicam in Oriente sub Justino Cæsare restituit 158. § IV. Alia sancti Pontificis præclare gesta 160

Hormisda martyr in Persia 341

Hugo episc. ac conf. Autissiodori in Gallia. Comment. præv. § I. Cultus Sancti publicus ac illustres ejus natales 550. § II. Vita ejus ascetica apud Cluniacenses, regimen monasterii S. Germani Autissiodorensis; variæ de eodem notitiæ, episcopalis in ista urbe dignitas 552. § III. Hospitalitas ac beneficentia, obitus, Actorum notitia & cujusdam alterius auctoris 554. Acta ab anonymo synchrono conscripta; ex historia episcoporum Autissiodorensium parte prima, apud Labbeum in Nova bibliotheca Mss. librorum tomo 1 a pag. 460, Cap. I. Natales, educatio in monasterio Cluniacensi, regimen Autissiodorensis episcopatus, virtutes ac prophetia 556. Cap. II. Munificentia ac misericordia; serenitas aëris exorata, mira sospitatio in lapsu turris; pax inter dissidentes composita, cura in rebus ecclesiasticis, mortis prædictio, obitus, sepultura 558

Hugolina virgo Vercellis in Insubria 395. Ejus elogia 397

Hyperechius presb. conf. Cultus apud Græcos, apophthegmata, ætas 190

I

Jacobus eremita Amidæ in Mesopotamia 161 Joannes Plebanus & Leo Bembus Venetiis in illustri S. Laurentii Parthenone. Commentarius Conradi Janningi P. M. Præfatiuncula. Cap. I. De die cultus, statu ac inventione corporis, cultuque ipso B. Joannis Plebani 475. Cap. II. Cultus B. Joannis & B. Leonis antiquus, per continuationem & translationes solemnes confirmatus 477. Cap. III. Alia translatio B. Joannis cum S. Candida virg. mart., nec non B. Leonis Bembi 478. Cap. IV. De cultu, episcopatu, martyrio, vita, inventione corporis, ætate B. Leonis Bembi, quid certum dubiumve sit 479. Cap. V. Inventio corporis & miracula S. Joannis Plebani 481

Joannes Firmanus sive Alvernicola ex Ord. Fratrum Minorum, in monte Alverno in Italia. Comment. præv. § I. Testimonia de immemorabili hujus Beati cultu, notitia de Actis, eorumque scriptoribus 453. § II. Examen aliquarum rerum, quæ in antiquissimis Actis, post hunc Commentarium excudendis, non memorantur 456. Acta auctore anonymo coævo, ex veteri codice Ms. membraneo, qui servatur Florentiæ in bibliotheca Conventus sanctæ Crucis, pluteo 26 a dextris. Prologus 459. Cap. I. Pia Beati pueritia, commoratio inter Canonicos regulares, transitus ad Ordinem Minorum, & in eo varia pietatis exercitia 460. Cap. II. Austera ejus pœnitentia, fructuosæ prædicationes, & infusa sacræ Scripturæ intelligentia 462. Cap. III. Spiritus prophetiæ Beato datus, alta illius contemplatio, & apparitiones SS. Laurentii & Francisci eidem factæ 464. Cap. IV. Variæ ejusdem Beati visiones, in quibus Christus, Deipara & angeli & dæmones ei apparebant 466. Cap. V. Ultimus beati viri morbus, monita ad Fratres Minores, pius obitus, & revelatio de beatitudine ipsius 468. Acta alia ex Ms. Speculo S. Francisci & sociorum ejus lib. 2 cap. 51 & sequentibus, cujus exemplar servatur in bibliotheca Minoritarum Lovaniensium, ex qua habemus ecgraphum, quod in Museo nostro exstat codice O. Ms. 20 & quod cum Mss. ejusdem Speculi apographis collatum est. Cap. I. Sublimes Beati Joannis Alvernicolæ contemplationes, & mira ecstasis, quam tempore consecrationis Missæ habuit 469. Cap. II. Divini favores huic Beato collati, & mira Christi apparitio quæ eidem facta est 471. Cap. III. Aliæ apparitiones & revelationes, quæ eidem sancto contigerunt 473

Jordanus Forzate ex Ord. S. Benedicti Patavii in Italia. Comment. hist. § I. Immemorabilis & hactenus perseverans Beati cultus ex variis monumentis probatur 200. § II. Acta Beati ex Scardeonio, nobile ejus stemma, difficultas chronologica circa nativitatem & religiosam illius professionem examinantur 202. § III. Monastica Beati vita, & gesta pro salute patriæ usque ad captivitatem ejus discutiuntur 205. § IV. Captivitas & reliqua Beati gesta usque ad obitum, post quem sacræ ejus reliquiæ Venetiis Patavium translatæ sunt 208. § V. Miracula seu beneficia, quæ intercessione hujus Beati usque ad nostram ætatem contigerunt, & quæ partim ex Ms. libro Italico Latine contraximus 210

Jonius presb. & martyr apud Castrenses in Gallia. Comment. præv. 13. Acta Breviora auctore anonymo, ex codice Ms. Bodecensi, collato cum editis 15

Julianus & socii martyres in Istria ex Hieron. 700

Justus & Pastor martyres Compluti in Hispania. Comment. præv. § I. Antiquitas cultus eorum ac dilatatio 143. § II. Acta, martyrium, patria, parentes, ætas; tempus martyrii 145. § III. Eorum sepulcrum, corporum translationes, ac status 147. § IV. Eorumdem reliquiæ locis variis honoratæ; frequentia miracula 151. Acta auctore anonymo sed antiquissimo, ex Ms. Trevirensi S. Maximini, collato cum editione Suriana 154. Acta metrica auctore vel Asturio Toletano, vel, ut plerique volunt, S. Isidoro Hispalensi ex Officio Mozarabum impresso 155

L

Laurentius archidiaconus ac martyr Romæ. Item Orientius ac Patientia Sancti, ut fertur parentes, Oscæ in Arragonia. Comment. præv. § I. Memoria in antiquis Fastis, cultus apud Latinos ac Græcos, ædes sacræ ac publica monumenta Romæ 485. § II. Alia per Occidentem loca sacra prodigiis nobilitata 487. § III. Templa Constantinopoli; honorifica Patrum Latinorum de S. Laurentio elogia 489. § IV. Res gestæ quædam ac martyrium S. Laurentii auctoritate antiquorum Patrum stabilita 491. § V. S. Laurentius magnus thaumaturgus fuisse ostenditur ex Patribus; prodigium & victoria S. Henrico indulta; violatio festi punita, mirum, sed suspectum S. privilegium 493. § VI. Locus palæstræ, sepultura; an inventum Romæ corpus seculo XV, reliquiæ 496. § VII. Sacra lipsana in Gallia, Germania ac Belgio 498. § VIII. Sancti nomen, an SS. Orientius & Patientia parentes ejus; Cultus illorum, reliquiæ, Acta; an S. Orientius episc. Ausciensis ejusdem frater 501. § IX. S. Laurentii nobilitas, studia; an S. Sixtus ei tradiderit calicem, quo usus fuisse fertur Christus Dominus in ultima cœna, quique in Hispania deinde asservatus putatur 504. § X. An S. Laurentius fuerit in Hispania natus 506. § XI. S. Laurentius in quo Hispaniæ loco natus 507. § XII Exemplaria Actorum; Sancti eisdem immixti; an primigenia a SS. Patribus visa; hymnus Prudentii & Actorum compendium 510. Hymnus auctore Aurelio Prudentio lib. περὶ στεφάνων, qui apud Theodoricum Ruinartium inter Acta Martyrum sincera & selecta est editus, & cum aliis exemplaribus collatus 512. Acta alia ex Martyrologio Adonis ad diem X Augusti 518. Gloria posthuma § I. Miracula, apparitiones ac pœnæ ob irreverentiam erga Sanctum irrogatæ 520. § II. Peccator, injecto a S. Laurentio in stateram calice, dicitur salutem consecutus 523. § III. Historia calicis & stateræ an recte adscripta S. Henrico imperatori; Sanctus in tempestate ac peste sospitator 525. § IV. Ædes sacræ in Italia, monasterium ac templum Scorialense in Hispania; miraculum quod a nonnullus refertur ea occasione. § V. Historia corporum S. Laurentii ac S. Stephani protomartyris miro modo, uti fertur, in eodem sepulcro Romæ conjunctorum. Ecclesiæ in agro Verano ornatus 528. § VI. Alia quædam mira de S. Laurentio memorantur 531

M

Macarius & Julianus martyres in Syria ex Martyrologiis. 700

Malchus episc. conf. Lismori in Hibernia, ex vita S. Malachiæ 561

Margarita vidua apud Septempedanos Piceni in Italia. Comment. præv. § I. Natales, cognomentum, conjugium, proles, vita vidualis, miraculum, tempus vitæ ac mortis, sepultura 117. § II. Miracula, cultus publicus, gratiæ spirituales a sede Apostolica eidem annexæ, translatio corporis, monumenta Sanseveriniana; Vitæ 119. Vitæ fragmentum, auctore D. Pompilio Caccialupo ex P. Gallonii tom. A apud PP. Oratorii Romæ. Sanctæ natales apparitio Domini, miraculum, matrimonium, vitæ austeritas 120

Marinus Senex martyr Anazarbi in Cilicia. Comment. præv. Patria, publica apud Latinos ac Græcos veneratio, elogia, tempus martyrii, Acta. 346. Acta auctore anonymo, e codice Ms. bibliothecæ Cæsareæ Vindobonensis 347. Severus presb. conf. Viennæ in Gallia. Comment. præv. Cultus, patria, ætas & gesta 349. Vita ex Breviario Viennensi anni 1522, 350

Martinus Brivensis martyr in Lemovicis Galliæ. Synopsis de cultu, loco ejusque traditionibus 412

Martyres viri XI, Virgines XIII, item Afra & milites VII ex cod. Hieron. Epternacensi. 533

Martyres Romani Petrus & Julianus seu Juliana & XVIII socii 187

Martyres anonymi Nicopolitani ex Hieron. 633

Martyres CC monachi Caradignenses prope Burgos in Hispania. Comment. hist. § I. Eorum cultus & reliquiæ 162. § II. Eorumdem Acta 165. § III. Miracula quædam 167

Martyrum magnus numerus Alexandriæ & reliquæ Ægypto ex Martyrologio Romano 532

Milites martyres CLXV. Ex Hieron. 143

Memmius episc. conf. Catalauni in Gallia. Comment. præv. § I. Cultus vetustissimus, ætas incerta 4. § II. Vita sæpius interpolata & aucta æque incerta 6. § III. Inventio sacri corporis, elevationes, summa veneratio, miracula & reliquiæ 7. § IV. Nonnulla miracula circa tempus ultimæ visitationis facta; solennissima annua supplicatio 9. § V. Memmio perperam adscripta 10. Vita ex Bosqueti tom. 1. Historiarum ecclesiæ Gallicanæ 11

Mummolus abbas conf. Burdigalæ in Gallia 351

Myron Thaum. episc. conf. in insula Cretensi. Comment. præv. Cultus, elogia, Sancti gesta, tempus vitæ, Actorum compendium, quod hic datur 342. Actorum Compendium auctore anonymo, e codice vetusto bibliothecæ Cæsareæ Vindobonensis 344

N

Nazarius, Juliana, Agape V. V., Eutychianus, Corintho, Diomedes & Metrodora virgo. Ex Hieron. 341

Nonna mater S. Greg. Nazianzeni. Sylloge historica § I. Nominis etymon, idea virtutum 78. § II. Affectio erga filios; mariti conversio; mira Sanctæ sanatio; tempus mortis; cultus 80

Numidicus & plures alii martyres Africani ex S. Cypriani ep. 35 al. 40 410

O

Onion, Tiburtinus cum multis, martyres Alexandrini. Ex Hieron. 412

Oswaldus rex & martyr in Anglia. Comment. præv. § I. Natales, educatio, victoria, regnum, fidei Christianæ propagatio, ecclesia perfecta, erectus episcopatus 83. § II. Conjugium, proles, prodigiosa sanatio a peste, prænotio mortis; tempus vitæ; locus mortis; elogium, miracula; dextera a corruptione immunis 85. § III. Dextera ubi asservata, uti & ossa; eorum in Flandriam translatio ac elevatio 87. § IV. Ossa apud Winocibergenses combusta; an corpus Suessione; aliæ alibi reliquiæ; Sancti apparitio, cultus publicus 89. § V. Veneratio publica in Anglia, Belgio ac Germania; ædes sacræ, monumenta 91. § VI. Acta typis edita ac Mss.; eorum, quæ vulgamus, auctor, & nonnullæ circa illa observationes 92. Vita auctore D. Drogone monacho cœnobii Winocibergensis in Flandria, ex ejusdem monasterii Mss. Prologus auctoris. Cap. I. Natales, educatio, administratio regni, victoria per crucem relata, ejusdem prodigia 94. Cap. II. Sancti studium in propugnanda apud suos Christi fide, opera pia; apostolici labores ac dotes Aidani episcopi 96. Cap. III. Manus Sancti a corruptione immunes: religionis Catholicæ propagatio; virtutes, obitus & consecuta hunc miracula 98. Cap. IV. Alia quædam prodigia; translatio ossium; maligni spiritus abacti 100. Cap. V. Curatæ febres; Sancti apud Deum patrocinium; quidam sanitate corporis & animæ donatus; uti & puer prædictione arcanorum & fruitione gloriæ cælestis 101

P

Paris episc. confessor Teani in Italia. Comment. præv. ejus cultus & Acta 73. Vita ex Lectionario veteri excuso ecclesiæ Teanensis. Cap. I. Sancti patria, adventus ad Teanenses; horum per illius miracula conversio 74. Cap. II. Ejusdem episcopatus; sanctus obitus; ecclesiæ; posthuma miracula 76

Pamphilus & Capito MM. Cultus e Fastis Græcis 731

Porcarius abbas ac quingenti monachi martyres Lerinenses. Comment. præv. § I. Notitia monasterii Lerinensis, Martyrum cultus, hymnus metricus, tempus martyrii; S. Porcarius cum alio perperam confusus 733. § II. Idemne an diversus a nostro S. Porcario synonymus Martyr qui apud Monverdunenses colitur; nostri Acta ac eorum compendium; expensa in eodem difficultas 735. Martyrium auctore anonymo ex editis apud Surium ad diem XII Augusti.

Poma virgo S. Memmii Catalaunensis episc. soror 12

Q

Quiriacus & socii XXIV MM. Augustæ Vindelicorum 702

R

Rathardus presb. conf. fundator cœnobii Diessensis in Bavaria. Comment. præv. Fama sanctitatis, & cultus ex secutis miraculis; ætas non satis distincta, variæ loci vicissitudines 354. Vita auctore Innocentio Keferloher decano Diessensi ex Ms. ibidem.

Romanus miles martyr Romæ. Comment. præv. Cultus ex Fastis, Acta, Sanctus cum alio confusus, publica veneratio, corpus 408. Martyrium ex Actis S. Laurentii apud Surium ad diem X Augusti 410

Rufinus martyr Marsorum in Italia episcopus. Comment. Crit. § I. Rufinus M. qui XXX Julii colitur ab hodierno S. Rufino distinguendus 633. § II. S. Rufinus qui hoc die Assisii colitur, videtur dicendus Marsorum episcopus 634

Rusticula virg. abbatissa Arelate in Gallia. Comment. præv. De cultu, ætate & gestis 656. Vita auctore Florentio presbytero Tricastino fere coævo ex editione Mabillonii. Præfatio ad Celsam abbatissam 657. Cap. I. Prolem unicam religioni destinari per visionem intelligit mater; quinquennis ab aliquo rapta, restituitur. Pisce suos reficit, & abbatissæ Liliolæ invita matre consignata, virtutibus elucet. Facta abbatissa sacris ædificiis cœnobium exornat 658. Cap. II. Multis miraculis coruscat, de sua salute fit certior. Dæmonem ter vincit, & apud Clotarium regem accusatur 659. Cap. III. Iterato accusata custodiæ mancipatur, unde ad regem honorifice deducitur, plurimis miraculis in via patratis 661. Cap. IV. Regi præsentatur, sed percusso ejus filio, libera dimissa suis post alia miracula restituitur, vindicta cælesti punitis adversariis ibid. Cap. V. Binis monialibus ab imminente morte revocatis, ipsa jam senex deficit, omnibusque recte dispositis moritur 662. Cap. VI. Relicto sui ingenti desiderio, sepelitur ab episcopo. Cæcus lumen recipit, aliique multi curantur. Auctoris epilogus 663

S

Samuel presb. Edessenus Constantinopoli. Cultus, elogia, tempus vitæ; an hic a synonymo distinguendus? 423

Secundianus, Marcellianus & Verianus martyres in Tuscia. Comment. præv. § I. Cultus eorum, Acta, locus martyrii 401. § II. Translationes reliquiarum & veneratio 403. Acta auctore anonymo, ex editione Mombritii tom. 2 fol. 263, 407

Schetzelo conf. in territorio Luxemburgensi in Belgio. Comment. præv. Cultus, Beatus cum alio confusus; an fuerit Ordinis Cisterciensis; ætas; annus mortis; translatio corporis; an illud inventum; Acta & eorum auctor 175. Vita auctore Herberto monacho Claravallensi, ac Turrium Sardiniæ archiepiscopo, ex editione P. Petri Franc. Chiffletii Soc. Jesu 178

Sergius & Stephanus MM. Cultus ex Fastis Græcis 730

Simpronius, Venerius seu Veneria & alii VII martyres Antiocheni 190

Sancti XXII Martyres Romani ex Marlio Romano 69

Stapinus conf. episcopus, ut fertur, Carcassonensis in Gallia 170

Sixtus Papa II, Quartus, Felicissimus & Agapitus: item Januarius, Vincentius, Magnus ac Stephanus. Comment. præv. § I. Nomen S. Sixti, memoria ipsius & aliorum in Martyrologiis; Veneratio S. Sixti publica e SS. Patribus, ædibus & Officiis sacris & reliquiis 124. § II. Patria, vitæ professio ante pontificatum, gesta in pontificatu; locus tempus & occasio martyrii 127. § III. S. Sixtus una e primis tunc victima; senilis ejus ætas, genus mortis, >vaticinium; socius martyrii Quartus; propositæ circa sex alios difficultates 130. § IV. Argumenta pro sociis a S. Sixto in passione non separandis; an Prætextatus iisdem addendus; quatuor alii alicubi notati; initium pontificatus S. Sixti; Sedis duratio, ordinationes, decreta 132. § V. Scripta quæ sub S. Sixti nomine circumferuntur 136. § VI. An S. Sixtus noster Enchiridion seu sententiarum libellum composuerit 136. § VII. Sanctus an ad Hispanos profectus; Acta 139. Martyrium e Ms. Fuldensi cum aliis exemplaribus collato 140

Susanna virgo & martyr Romæ. Comment. præv. § I. Antiquus Sanctæ cultus, prima sepultura, translatio & reliquiæ 624. § II. Varia exemplaria & compendia Actorum, quæ Eminent. Baronius propugnat 626. § III. Judicium quod viri quidam eruditi contra Emin. Baronium de iisdem Sanctæ Actis tulerunt 629. Acta auctore anonymo, ex antiquo Ms. codice Fuldensi, qui in Museo nostro sub littera Q Ms. 6 conservatur, & quem cum aliis Mss. contulimus 631

T

Taurinus episc. & conf. Ebroicis in Gallia. Comment. præv. § I. Ejus cultus & Reliquiæ 635. § II. Acta ejus, aliaque consequentia monumenta 637. Vita auctore, ut quidem ipse asserit, Deodato & Sancti discipulo ac presbytero, ex pervetusto codice nostro, signato ✠ Ms. 84 & cum aliis Mss. collato. Prologus auctoris. Cap. I. Sancti natales, baptismus, missio in Gallias, episcopatus Ebroicæ, opera prodigiosa & apostolica 639. Cap. II. Ejus flagellatio; conversio judicis aliorumque per miracula maxima; Sancti obitus & sepultura, plena prodigiis 641. Historia inventionis ejus primæ, & eam secutorum miraculorum 643. Historia translationis ejus ad castrum Laudosum & inde ad cœnobium Gigniacense, auctore anonymo, ex Ms. codice Gigniacensi & aliis Mss. Prologus auctoris. Cap. I. Ebroicenses corpus S. Taurini sui, pridem ad Arvernos translatum, clam inde surripientes, deferunt usque Gigniacum 645. Cap. II. Iidem triplici miraculo moti, corpus illud abbati Gigniacensi tradunt 648. Circumvectio ejusdem corporis anno MCLVIII instituta, eamque comitata miracula, auctore anonymo, ex eodem codice & iisdem Mss. Cap. I. Circumvectionis occasio & progressus ad cœnobium Cluniacense 650. Cap. II. ejusdem continuatio Lugdunum usque 652. Cap. III. Reditus ad cœnobium Gigniacense 654

Theodorus seu Theodosius hegumenus confessor, cultus apud Græcos 351

Tiburtius & Chromatius pater ejus, cum sociis Romæ & in Campania. Comment. præv. § I. Cultus S. Tiburtii apud Latinos ac Græcos; Sanctus cum synonymo confusus; cineres ut creditur, alio translati; non vero corpus Suessionem; quod asservatur Romæ in basilica Vaticana 613. § II. Exuviæ sacræ ad Altisiodorenses delatæ non hodierni S. Tiburtii martyris, sed alterius e cryptis Romanis extracti esse videntur; aliæ alibi sub nomine hodierni reliquiæ; S. Chromatius cur a nobis tamquam sanctus hic adjunctus Tiburtio; hujus palæstra martyrii 615. § III. Tempus martyrii, Actorum fides, difficultates circa illa expensæ 617. § IV. Quidam Actorum locus in favorem Sedis Apostolicæ expensus 618. Acta ex editis apud nos S. Sebastiani martyris Actis tomo 11 Januarii ad diem XX ejusdem mensis cap. 12, pag. 271 & seqq. Cap. I. S. Chromatius ab idolis ad Christum conversus; apparitio; S. Tiburtii baptismus ac miraculum 621. Cap. II. S. Tiburtii martyrium 623

V

Venantius episc. conf. Vivarii in Occitania Galliæ. Comment. præv. § I. Sancti cultus; an S. Sigismundi filius; an cœnobita Ordinis S. Benedicti; nonnulla ab ipso gesta in episcopatu, ejusdem duratio 103. § II. Ædes sacræ ac opera publica ab eo curata, annus ac dies obitus; sepultura, corpus; miracula 105. Vita auctore anonymo, e veteri Ms. Codice P. Petri Francisci Chiffletii S. J. Præfatio. Cap. I. Sancti virtutes, merita de civitate Vivariensi ex ornatu templorum & aliorum operum structura; obitus 107. Cap. II. Sepultura, translationes ac miracula 109

Viator conf. apud Aurelianenses in Gallia 82

Victricius conf. archiepiscopus Rotomagensis. Comment. præv. Nomen, cultus, patria, ætas & gesta 192. Vita auctore Joanne Baptista le Brun ex S. Paulini epistola 18 & 37. Cap. I. Historia S. Victricii Rotomagensis episcopi. Arma deponit & patitur pro Christo; qui ejus innocentiam miraculis tuetur 193. Cap. II. Victricius creatur Rotomagensis episcopus. Ecclesiam suam pietate illustrem facit; fidem in Belgio prædicat 194. Cap. III. Ad Victricium scribit Paulinus. Accusatur de fide Victricius; Romam venit, & scribit ad Paulinum. Cap. IV. Ad Victricium scribit Innocentius I Pontifex Romanus 190

Vincentius Minorita conf. Aquilæ in Vestinis 239

INDEX CHRONOLOGICUS

SECULO II.

Faustinus vel Faustus martyr Mediolani 184

SECULO III.

Memmius conf. primus Catalauni in Gallia episcopus 4

Missionis in Gallias &c. epocha 5

Referuntur ibidem S. Memmii inventiones diversis seculis 7

Poma Sancti soror 12

Jonius presb. & mart. apud Castrenses in Gallia 13

Tiburtius & Chromatius cum sociis MM. Romæ 613

Sixtus PP. II. M. cum variis aliis 124

Laurentius archidiaconus martyr celeberrimus 485

Susanna martyr Romæ 624

Secundianus & socii MM. in Tuscia 401

Romanus miles martyr Romæ 408

Alexander Carbonarius episc. mart. Comanæ in Ponto 609

SECULO IV.

Afer cum sociis MM. & Afra cum sociis etiam MM. Augustæ Vindelic. 37, 39

His jungitur Hilaria cum sociabus MM. ibid. 700. Item Quiriacus cum XXIV 701

Cyriacus, Largus, Smaragdus MM. cum sociis Romæ 327

Asteria virgo mart. Bergomi 539

Emygdius episc. mart. Asculi in Piceno 16

Firmus & Rusticus Veronæ martyres 414

Rufinus M. Marsorum in Italia episc. 633

Paris episc. Teanensis 73

Cassianus episc. conf. Augustoduni 59

Eusignius mart. Antiochiæ 70

Justus & Pastor Compluti 143

Nonna mater S. Gregorii Nazianzeni 78

Myron Thaumaturgus in Creta 342

Marinus senex Anazarbi in cilicia 346

Numidicus & plurimi martyres in Africa 410

Anicetus Comes, Photinus & alii martyres Nicomediæ 705

Euplus vel Euplius martyr Catanæ in Sicilia 710

SECULO V.

Victricius archiepiscopus Rothomagensis 192

Severus presb. Viennæ in Gallia 349

Samuel presb. Edessenus CPoli 423

Taurinus episc. Ebroicensis in Gallia 635

Eusebius episcopus Mediolani in Insubria 724

SECULO VI.

Venantius episc. C. Vivarii in Occitania Galliæ 103

Hormisda Papa 155

Erneus abbas apud Cenomanos Galliæ 425

Auctor episc. C. Metis in Gallia 536

Deusdedit conf. Romæ 542

SECULO VII.

Oswaldus rex martyr in Anglia 89

Donatus episc. Vesontionensis 197

Mummolus abbas Burdigalæ in Gallia 351

Arigius vel Aredius archiepisc. Lugdunensis 543

Agilberta & Rusticula celebres eo seculo virgines 656

Cæcilia seu Clara virgo abbatissa Romarici-montis in Lotharingia 732

Gaugericus episc. Cameracensis 664

SECULO VIII.

Abel episc. conf. in cœnobio Laubiensi 111

Gregorius Spatharius cum XII sociis MM. ab Iconoclastis CPoli 428

Porcarius abbas Lerinensis M. cum CCCCC monachis 733

SECULO IX.

Martyres CC Caradignenses prope Burgos in Hispania 162

Æmilianus episc. conf. Cyzici in Hellesponto 353

Ratharius presb. fundator cœnobii Diessensis in Bavaria 354

Hathumarus conf. primus Paderbornæ episcopus 448

SECULO X.

Blanus seu Blaanus in Scotia 560

SECULO XI.

Altmannus episc. Passavienses apud Gottwicenses in Austria 356

Gerardus conf. in Castro Gallinario diœc. Soranæ in Italia 693

SECULO XII.

Chremes abbas in Sicilia 173

Schetzelo in territorio Luxemburgensi 175

Famianus Ord. Cisterc. anachoreta Gallesii in agro Romano 389

Hugo conf. episcopus Autissiodorensis 550

Malchus episcopus Lismori in Hibernia 561

SECULO XIII.

Jordanus Forzate Ord. S. Benedicti Patavii in Italia 200

Conradus Nantuinus in Bavaria 214

Ugolina virgo Vercellis in Insubria 395

Clara virgo prima S. Francisci discipula Assisii in Umbria 739

SECULO XIV.

Margareta vidua Septempedana 177

Albertus conf. Ord. Carmelitani Messanæ 215

Joannes Firmanus sive Alvernicola ex Ord. FF. Minorum 453

Falcus & Nicolaus eremitæ in Apulia 475

SECULO XV.

Amadeus conf. ex Ordine Fratrum Minorum Mediolani 562

SECULO XVI.

Vincentius Minorita Aquilæ in Vestinis 239

Caietanus Thienæus fundator Theatinorum Neapoli 240

NOTITIA FIGURARUM
ornantium hunc tomum.

Præfigitur solitum operis frontispicium.

Item effigies Augustissimi, cui opus inscribitur.

Calceus S. Justi martyris 150

Caietani Thienæi effigies 244

Item Famiani Cisterc. anachoretæ 390

Ejusdem mirabilis sepultura 394

Hugolina virgo Vercellis 396

Effigies B. Amadei 562

Hierotheca corporis S. Gaugerici 666

Alia monumenta ejusdem Sancti conjuncta 667

ERRATA CORRIGENDA.

In indice Sanctorum sub lit. D lin. 2 Arigius vel Aredius, & quæ de illo sequuntur, referenda sunt ad lit. A. Pag. 12 lin. 1 ad marginem EX MSS. -lege- EX EDITIS

Pag. 13 num. 3 lin. 13 Pegronetus-l-Peyronetus

Pa. 40 num. 6 lin. 17 Marci Stengelii -l-Caroli Stengelii

Pag. 114 num. 18 lin. 26 converso-l-conversa

Pag. 116 num. 24 lin. 10 num. 5-l-num. 6

Pag. 118 num. 4 lin. 8 diem XXVIII -l-diem XXVII Pag. 123 in Prætermissis lit. e, Hippolytam a S. Maria ab aliis a Jesu nuncupatam-l- Hippolyta a S. Maria ab aliis a Jesu nuncupata

Pag. 145 num. 8 lin. 2 Adoniani-l-Adoniano

Pag. 180 in Annotatis Vide infra lit. n-l-Vide infra lit. o.

Pag. 182 F in Prætermissis disiderari -l-desiderari

Pag. 262 num. 100 lin. 1 contentionet ueri -l-contentione tueri

Pag. 312 in Annotatis b Aliis Ænaria -l-b Id est &c. Ibidem c Id est &c.-l-c Aliis Ænaria &c.

Pag. 361 num. 22 lin. 4 Herpolensi -l-Herbipolensi

Pag. 507 num. 107 lin. 18 A Cordubensibus -l-Ab Oscensibus

Pag. 519 num. 11 lin. 3 refigerium -l-refrigerium

Pag. 535 num. 2 lin. 12 Aureliani-l-Valeriani. Ibid. lin. 19 Valeriani-l-Aureliani. Ibidem num. 6 lin. 6 Valeriano-l- Aureliano

Pag. 538 in titulo Narratio-l-Narratio de

Pag. 615 num. 13 lin. 1 in margine S. Tibur -l-S. Tiburtii

Pag. 706 num. 6 lin.6 ea-l-cultus

Pag. 707 num. 10 lin. 15 &16 ita loquens inducitur-l-ita loquitur, & expunge in Latina versione

Pag. 711 num. 4 lin. 12 infra § 5 -l-infra § 6

Pag. 717 num. 38 lin. 28 expunge Ubi nec vocem & reliqua usque ad finem numeri, &-l-In ista, inquam, Græca metaphrasi, conformiter ad textum Latinum ipsius Eutropii, indicatur Lucaniæ provincia.

Pag. 723 num. 3 lin. 13 VIII Aug.-l-VIII Julii


August II: 5. August
USB-Stick Heiligenlexikon als USB-Stick oder als DVD


Seite zum Ausdruck optimiert

Empfehlung an Freunde senden

Artikel kommentieren / Fehler melden

Suchen bei amazon: Bücher über Acta Sanctorum: Einleitung August II

Wikipedia: Artikel über Acta Sanctorum: Einleitung August II

Fragen? - unsere FAQs antworten!

Im Heiligenlexikon suchen

Impressum - Datenschutzerklärung

Sie könnnen sich mit Klick auf den Button Benachrichtigungen abonnieren und erhalten dann eine Nachricht, wenn es Neuerungen im Heiligenlexikon gibt:


Sollte hier eine Anzeige erscheinen, deren Anliegen dem unseren entgegensteht, benachrichtigen Sie uns bitte unter Angabe der URL dieser Anzeige, damit diese Werbung nicht mehr erscheint.
Lesen Sie vorher bitte unsere Erläuterungen auf der Seite Warum Werbung und wie sie funktioniert.