Ökumenisches Heiligenlexikon

Einleitung November I

Nov. I

de Smedt, Carolus
van Hooff, Gulielmus
de Backer, Josephus

Acta Sanctorum Novembris, ex Latinis & Graecis, aliarumque gentium monumentis, servata primigenia veterum scriptorum phrasi, collecta, digesta, commentariisque & observationibus illustrata a Carolo de Smedt, Gulielmo van Hooff et Josepho de Backer, Societate Jesu Presbyteris Theologis. Tomus I, quo dies primus, secundus et partim tertius continentur.

Paris
Victor Palmé, Via des Saints Pères, 76 1887

[22], 1006 p.; ill.

ACTA
SANCTORUM
NOVEMBRIS
EX LATINIS ET GRÆCIS ALIARUMQUE GENTIUM MONUMENTIS SERVATA PRIMIGENIA VETERUM SCRIPTORUM PHRASI
COLLECTA DIGESTA
COMMENTARIIS ET OBSERVATIONIBUS ILLUSTRATA
A
CAROLO DE SMEDT, GULIELMO VAN HOOFF ET JOSEPHO DE BACKER
SOCIETATIS JESU PRESBYTERIS THEOLOGIS
TOMUS I
Quo dies primus, secundus et partim tertius continentur.

PARISIIS
APUD VICTOREM PALME, VIA DES SAINTS PERES, 76 MDCCCLXXXVII

[Praefatio]

Juvante Deo in lucem editur Actorum Sanctorum mensis Novembris tomus primus, quatuor ab hinc annis imprimi cœptus, quem benevolo lectori, sanctorum amanti, humili cum obsequio tradunt auctores, Bollandiani operis continuatores. Quorum hæc est votorum summa, ut hic recens Actorum tomus quam maximum præstet sanctorum cultui augmentum et majorem sanctorum vitæ monimentis claritatem. Quod si peritorum hominum judicio assecuti fuerint, hæc erit impensæ operæ gratissima merces, suavissimum animi solatium, ac vere ingens laborum præmium. Quapropter benignum lectorem enixe rogandum putamus, ut si quis sanctis novus honor, si offusæ tenebris veritati recens splendor, si qua ancipiti causæ vera solutio nostro labore accesserit, omnium bonorum datori Deo, ingentes nobiscum gratias agat; at simul ecclesiarum singularum pios viros, ac præ reliquis sacrorum antistites ea qua par est reverentia atque observantia precamur, ut si quid aliter ac putaverant de sanctis suis traditum a nobis aut judicatum reperiant, conatus nostros ac studia benigne pro sua humanitate accipere dignentur. Nullo enim alio studio, nisi indagandæ circa sanctorum res gestas veritatis, ejusque pro viribus stabiliendæ, atque ab errorum nebulis tenebrisque mendaciorum vindicandæ, toto operis decursu ductos nos fuisse ingenuæ mentis sinceritate profitemur. Numquam nos in tanta farragine rerum perlustranda humani aliquid passos esse, in tot causis sæpe difficillimis elucidandis nullos nos impegisse in errores, haud ea sumus amentia, ut aut ipsi existimemus, aut ab aliquo existimari velimus. Quin sicubi erratum a nobis fuerit, suppliciter petimus, ut erroris convincamur; sumus enim ad omnem palinodiam, quam demonstrata veritas exiget, canendam paratissimi. Neque hanc nostram contumeliam, sed sanctæ veritatis optimum lucrum reputabimus. Deo enim Deique amicis, eorumque gloriæ propagandæ ex instituto nostro servimus. Deus autem Deique amici, cum Ipso in cælis regnantes nullum cultum admittunt nisi verum, nulloque nisi vero honore celebrari ab hominibus cupiunt. Cum igitur ex ipsa rei natura hæc sit suprema historico statuta lex et regula, ut nihil falsi scribere audeat, nihil veri scribere non audeat, utramque legis hujus partem maxima qua fieri potuit animi constantia servavimus. Quæ vera esse repperimus, aut quæ vera videri probabiles ob rationes poterant, sic et non aliter tradidimus; dubia quæ solvi a nobis non poterant, sub dubitandi necessitate reliquimus, falsa autem atro notavimus carbone ut, Deo propitio, pro veris haberi desinant. Nec leviter in his nec fortuito progressi sumus, sed adhibita magnæ cura cautelæ, ac pro parvitatis nostræ modulo, maxima animi prudentia, ut si qua in re erravimus, quod factum non esse putare non audemus, ingenii tarditas aut casus accusari possit, non possit diligentia. In volvendis libris impressis non stetit cura nostra, sed anxia cum sollicitudine traditarum rerum fontes adivimus, manuscriptos codices, qui in bibliothecarum scriniis latent, versavimus quam plurimos, variorum Europæ regnorum maximas bibliothecas lustravimus, non omnes, hoc enim fieri non potuit, sed plerasque; loca sanctorum vita, reliquiis, cultu, sepulcro insignia visitavimus ipsi bene multa, aut locorum istorum viros doctos, et præsertim Episcopos, datis litteris interrogavimus. Et sane non pauci egregie nos adjuvare studuerunt, omnem operam navantes, ut si quid utilis documenti apud se esset, nobiscum id communicaretur, data etiam amplissima licentia lustrandi suarum bibliothecarum cimelia, codicesque exscribendi; quorum virorum haud umquam satis a nobis laudatorum nomina ex grati animi officio suis locis consignavimus, ut quantum per nos licet, eorumdem perennis exstet memoria. Sunt tamen qui nullo nos juvare modo voluerint, nec litteras nostras dignati sunt responso; qui si quid forte inveniant in tomo hoc aliter perscriptum ac res se habet, sibi ipsis errorem imputent, non nostræ opinantium necessitati. Collectam materiem adhibuimus consueto Actis modo paucis immutato. Consuetum illum modum breviter hic in memoriam revocamus, ut quæ immutanda censuerimus commode lectori innotescant.

Sancti quorum sola nomina et sanctitas aut martyrium cognita sunt, nuda commemoratione gaudent, additis sacris fastis sive martyrologiis unde innotuerunt, adjuncta tamen interdum brevissima disputatione, aut, si opus esse videtur, proposita conjectura. Sancti quorum brevia elogia habemus, parvo donantur commentario, si commentandi necessitas, aut utilitas adsit. Si qui sunt sancti valde quidem noti ac celebres, sed quorum Acta perierunt, de iis quidquid undecumque corradi potuit coalescit in syllogen aut conscribitur commentarius, quo tractantur omnes quæstiones quæ de illo sancto moventur. Sancti autem, quorum Acta martyrii aut Vita scripta superest, tractantur hoc modo. Prævio commentario Acta aut Vita elucidantur: exemplaria, si plura sunt, distinguuntur; codices manuscripti aut libri impressi, unde hausta sunt, indicantur; moventur quæstiones variæ, quæ de illis fieri debent aut possunt, iisque satisfit pro viribus. Tum sequuntur Acta, accurate præmissis codicibus unde sumpta sunt, cum brevissima codicis descriptione quæ ætatem, formam ac materiam continet, una cum designatione loci sive bibliothecæ ubi repertus fuit, addito codicis numero aut scrinii. Si ex impressis libris Acta vel Vita hauritur, ii libri designantur modo consueto.

Acta et Vitæ imprimuntur servata primigenia auctoris phrasi aut, si quod horridius sphalma, corrigitur, idque in margine notatur. Varietas autem lectionum codicum, si plures sunt, summa cum cura, adscriptis numeris, subjicitur. Acta vel Vitæ paullo longiora in capita distinguuntur, inscripto capitis argumento, si quid annotandum videtur, id litteris alphabeti in margine adscriptis, sub iisdem litteris post singula capita legi potest. Post Acta vel Vitam sequuntur miracula si qua perscripta repperimus, et quæ ad sancti liturgiam pertinent, nisi officium forte particulare commentario insertum fuerit. Quibus in rebus duo sunt observanda per quæ hic primus tomus mensis novembris a multis præcedentibus tomis distinguitur ac reliqui, si Deo placet, distinguentur. Primo quidem omnia Acta et documenta manuscripta, quæ de sancto cujus est causa, reperire potuimus operi inseruntur. Non tantum Acta sincera sed etiam interpolata, apocrypha et fabulosa, ita ut quidquid de sancto per seculorum decursum sub forma Actorum aut Vitarum scriptum noverimus cum lectore communicemus. Quanti enim tædii plenum aut negotium sit, legere commentarium de sancto, ubi sæpe fit apocryphorum mentio aut refutatio, si integra illa documenta non exhibeantur, et per nos ipsos experti sumus in legendis quorundam de Sanctis commentariis, et unusquisque, qui rei periculum facere voluerit, experientia cognoscet. Præterea non satis scitur de sancto, si ignorentur fabulæ, de rebus ab eo gestis circumferri olim solitæ. Tandem multa sanctorum Acta apocrypha aut fabulosa, etiamsi veræ historiæ utilitatem nullam afferant, prosunt tamen ad explicanda multa quæ de sanctis feruntur ore vulgi, aut in monimentis ipsorum, statuis ac picturis oculis apparent, vel etiam ad intelligendam specialem quamdam cultus formam. Interdum etiam colligitur ex illis, tamquam ex sterquilinio gemma, rerum haud exspectata notitia, per quam dubiæ quæstiones solvi possunt.

Alterum signum huic tomo quasi proprio charactere impressum, mutata est ratio edendi sanctorum Acta et Vitas, quam moderni temporis usui atque exigentiæ conformiorem reddidimus. Quæ enim numquam antea in lucem publicam edita fuerant, ea non ex fide unius alteriusve codicis manuscripti, quem vicina aliqua bibliotheca aut proprium museum suppeditabat, edenda curavimus, sed omnium antiquorum codicum, quos invenire potuimus, subsidio cunctas unius textus varias lectiones collegimus, collectasque exemplo principali subjunximus, cum hoc tamen moderamine ut multo majorem codicum antiquorum rationem haberemus, quam recentiorum, nisi quando recentior codex, e meliori olim exemplo descriptus, meliorem textum procuraret. Quæ autem ex aliquo uno aut paucis ex codicibus in lucem edita fuerant, ea ad omnium quos invenimus codicum fidem exigere, eodem instituto, studuimus. Atque ut lectori statim a limine innotesceret quo quid fonte fluxisset, præmittitur ordinata codicum series. Non dubitamus quin multorum judicio doctorum hæc mutatio probetur, licet fieri possit ut aliqui operæ pretium esse negent, tam diligenti cura singulas prosequi varietates verborum ac sententiarum, quæ utrum sic an aliter prolatæ fuerint, historicæ veritatis parum refert. Nos autem magnam in hac parte diligentiam profitemur propter magnam quam studio illo comparari putamus historiæ utilitatem; eamque pro viribus operi illi impendimus, ne si minorem laborem in sanctorum virorum Actis edendis adhibuerimus, quam eruditi homines libris profanis edendis impendant, in pigritiæ ac socordiæ crimen vocemur, debitæque sanctis reverentiæ deesse videamur. Hæc sunt, benevole lector, quæ te monendum prævie judicavimus: tu nostro labore utere cœptisque fave.

CAROLUS DE SMEDT, PRESB. S. J.
GULIELMUS VAN HOOFF, PRESB. S. J.
JOSEPHUS DE BACKER, PRESB. S. J.

MONITUM.

In animo erat præmittere huic volumini elogia seu breves notitias de vita et scriptis PP. Benjamini Bossue, Victoris et Remigii De Buck. At quum non contigerit nobis hactenus assequi documenta nonnulla, quæ ad illustranda præsertim quædam acta a P. Victore summopere desideramus, ne expetita a multis tomi primi Novembris editio diutius protraheretur, consultius tandem visum est ista elogia in sequentum tomum rejicere.

FACULTAS R. P. PRÆPOSITI PROVINCIÆ BELGICÆ S. J.

Quum tres theologi Societatis nostræ in lucem prodire posse censuerint tomum primum Actorum Sanctorum mensis Novembris, collectum et illustratum a Carolo De Smedt, Gulielmo Van Hooff et Josepho De Backer, Societatis ejusdem presbyteris theologis; ego infrascriptus præpositus provinciæ Belgicæ, potestate mihi facta ab Adm. R. P. Antonio Maria Anderledy, ejusdem Societatis præposito generali, concedo facultatem hunc tomum in lucem edendi. In quorum fidem hasce litteras, manu propria subscriptas consuetoque officii sigillo munitas, dedi Bruxellis die decima sexta septembris anni MDCCCLXXXVII.

L. S.
J. VAN REETH, S. J.

APPROBATIO ORDINARII

Imprimatur.

Mechliniæ, die 17 Septembris 1887.

✠ PETRUS LAMBERTUS
ARCH. MECHLIN.

PROTESTATIO AUCTORUM

Quod olim protestati sunt decessores nostri, in hoc de Actis Sanctorum opere se servatas velle Urbani papæ VIII constitutiones; neque suis aliorumve hic relatis commentariis aliud pondus tribui quam sit historiæ ab hominibus errori obnoxiis scriptæ: idem nos ante hunc tomum primum Novembris protestamur.

INDEX SCRIPTORUM QUÆ PRÆCIPUE CITANTUR IN HOC TOMO.

Hunc indicem in duas partes distribuimus: quarum prior refert martyrologia, menologia et alia hujusmodi documenta quibus cultus publicus singulorum sanctorum demonstrari solet; altera complectitur collectiones monumentorum et doctorum virorum lucubrationes. Porro in priori parte prætermittenda duximus calendaria singularium ecclesiarum, quæ et innumera sunt et vix amplius semel afferuntur; in posteriori vero scripta de historia aliqua particulari, quæ fere singula in singulis commentariis afferuntur.

I. MARTYROLOGIA, MENOLOGIA.

A. Martyrologia latina antiquiora.

I. Martyrologia Hieronymiana.

Antverpiense, vid. Epternacense.

Augustanum, edit. in Actis Sanctorum, ad calcem tom. VII Jun., p. 1522.

Baluzii, vid. Gellonense.

Bernense, seu Metense, edit. in Actis Sanctorum, tom. XIII Oct., p. IXXVII.

Blumanii seu Wissemburgense, edit. ap. F. M. Florentinium, Vetustius orientalis ecclesiæ martyrologium D. Hieronymo … tributum (Lucæ, 1668), p. 1056 – 1072.

Corbeiense majus, edit. ibid., p. 55 – 1048.

Corbeiense minus, edit. in Actis Sanctorum, ad calcem tom. VII Jun., p. 3137.

Epternacense seu Antverpiense, edit. apud Florentinium, op. cit., p. 55 – 1048.

Fuldense, edit. in Anal. Boll., tom I, p. 9 – 48.

Gellonense collatum cum codice Baluzii, Sangallensi et Sanremigiano, edit. apud D'Achery, Spicil., tom. II, p. 25 – 37.

Labbeanum, edit. in Actis Sanctorum, ad calcem tom. VII Jun., p. 2230.

Lucense majus, edit. apud Florentinium, op. cit., p. 55 – 1048.

Lucense minus, edit. ibid., p. 1049 – 1053.

Metense, vid. Bernense.

Ottobonianum, edit. ad calcem operis: Martyrologium Adonis … recognitum et … illustratum, opera… Dominici Georgii (Romæ, 1745), p. 676 – 688.

Reginæ Sueciæ, vid. Senonense.

Richenoviense, edit. in Actis Sanctorum, ad calcem tom. VII Jun., p. 515.

Rhinoviense, edit. ibid., p. 15.

Sangallense, vid. Gellonense.

Sanremigianum, vid. ibid.

Senonense seu Reginæ Sueciæ, edit. in Actis Sanctorum, ad calcem tom. VII Jun., p. 3747.

Trevirense, edit. in Anal. Boll., tom. II, p. 9 – 34.

Wissemburgense, vid. Blumanii.

II. Parvum Martyrologium Romanum.

Edit. ab H. Rosweydo: Vetus romanum martyrologium (Antverpiæ, 1613), et inde apud Georgium, op. cit., p. XXVIII – XXXVIII.

III. Martyrologium bedæ cum Auctariis Flori.

Edit. in Actis Sanctorum, tom. II Mart., p. XVIIIXLII.

Martyrologium, quod dicitur, poeticum, Bedæ vulgo tributum. Edit apud D'Achery, Spicil., tom. II, pp. 23, 24.

IV. Martyrologium metricum Wandelberti.

Edit. ibid., p. 39 – 57.

V. Martyrologium rhabani mauri.

Edit. apud Canisium, Lectiones antiquæ, tom. II, part. II (Amstelædami, 1725), p. 313 – 352.

VI. Martyrologium Adonis.

Edit. a Dominico Georgio (Romæ, 1745).

VII. Martyrologium Notkeri.

Edit. apud Canisium, op. cit., tom. II, part. III, p. 89 – 184.

VIII. Martyrologium Usuardi.

Edit. a J.-B. Sollerio (Antverpiæ, 1714).

Edit. ab Hermanno Greveno (Coloniæ, 1515).

Edit. a Belino: Martyrologium secundum morem Romane curie (Parisiis, 1521).

Edit. a J. Molano (Lovanii, 1573).

Edit. a Dom. Bouillard: Usuardi martyrologium sincerum (Parisiis, 1718); vocatur sæpe Usuardus purus.

IX. Martyrologium Fuldense ex Adone et Usuardo excerptum.

Edit. apud Georgium, post Martyrologium Adonis, p. 656 – 675.

X. Martyrologium Romanum.

Edit. princeps (Romæ, 1583).

Edit. a S. P. Gregorio XIII approbata (Romæ, 1584).

Edit. jussu Benedicti XIV (Romæ, 1749).

Edit. Romæ, 1845.

Edit. cum notis Cæsaris Baronii (Antverpiæ, 1589).

B. Martyrologia græca.

I. Basilii imperatoris Menologium Græcorum.

Edit. græce et latine jussu Benedicti XIII, studio et opera Annibalis Card. Albani. 3 tom. (Urbini, 1727.)

Edit. lat. ap. Ughelli, Italia Sacra, tom. VI. (Romæ, 1659.)

II. Sirleti Menologium Græcorum, edit. ab Henrico Canisio, cum not. J. Basnagii op. cit., tom. III, part. II, p. 412 sqq. (Amstelædami, 1725.)

III. Βαρθολομαιου Κουτλουμουσιανου του Ιμβριου Μήναιον, 12 tom. (Ἐν Βενετίᾳ, 1843.)

IV. Siberus (L. U. G.). Ecclesiæ Græcæ martyrologium metricum. (Lipsiæ, 1727.)

V. Possevini Tabulæ: in Apparatu Sacro, tom. II, p. 364 sqq. (Coloniæ Agrippinæ, 1608.)

VI. Nicolai Carminii Falconii ad Capponianas Ruthenas tabulas commentarius. (Romæ, 1755.)

VII. Μαξίμου ταπεινοῦ ἐπισχόπου Κυθήρων βίοι ἁγίων ἐχ τῆς Ἑλληνικῆς γλώττης. (Ενετίησιν, 1656.)

VIII. Scholz (J. M. A.) De Menologiis duorum codicum Græcorum (Hieroslymitano et Callipolitano) commentatio. (Bonnæ, 1823.)

IX. Martinov (Joannes.) Annus ecclesiasticus græco-slavicus. Edit. in Actis Sanctorum, in capite tom. XI Octobris.

C. Martyrologia orientalia varia.

I. Martyrologium seu synaxarium Coptorum ms. (apograph.)

Id. edit. in card. Maii, Scriptorum veterum nova collectio, tom. IV, p. 93. (Romæ, 1831.)

Id. ap. Assemani, Bibl. Mediceæ codd. orient. catal., p. 164. (Florentiæ, 1742.)

II. Wüstenfeld F. Synaxarium, das ist Heiligen-Kalender der Coptischen Christen. Aus dem Arabischen übersetzt. Gotha 1879.

III. Assemani (J. S. card.) Kalendaria ecclesiæ universæ, 6 tom. (Romæ, 1755.)

IV. Fasti sacri ecclesiæ Æthiopicæ, ap. Jac. Ludolphum, Ad Historiam Æthiopicam comment., p. 389. (Francofurti ad Mœnum, 1691.)

V. Synaxarium (Æthiopicum). Edit. ab A. Dilmann in Catalogo codd. mss. bibl. Bodleaianæ Oxoniensis. Pars VII: Codd. Æthiopici, p. 38 – 68.

VI. Cazwinii Calendarium syriacum; arab. et lat. ed. G. Volck. (Lipsiæ, 1859.)

VII. An ancient syrian martyrology, ed. W. Wright, in the Journal of sacred litterature, vol. VIII, p. 423. (London, 1866.)

D. Martyrologia universalia recentiora privata auctoritate edita.

I. Canisius Petrus. Martyrologium [auctore Adamo Walassero] 3a ed. (Dilingen, 1583.)

II. [Castellanus seu Chastelain]. Martyrologe universel. (Paris, 1709.)

Ed. altera cura D. de Saint-Allais. (Paris, 1823.)

III. Ferrarius Philippus. Catalogus generalis Sanctorum, qui in Martyrologio Rom. non sunt. (Venetiis, 1625.)

IV. Galesinius Petrus. Martyrologium S. Romanæ ecclesiæ usui … accommodatum. (Venetiis, 1578).

V. Maurolycus Franciscus. Martyrologium secundum morem sacrosanctæ Romanæ et universalis ecclesiæ. (Venetiis, 1577.)

VI. Petrus de Natalibus. Catalogus Sanctorum et gestorum eorum. (Vincentiæ, 1493.)

VII. Viola Sanctorum. (Argentineñ. 1487.)

VIII. Arturus a Monasterio. Sacrum Gynecæum. (Parisiis, 1657).

E. Martyrologia specialia regionum.

1. ANGLIÆ, HIBERNIÆ, SCOTIÆ.

I. Aberdonense (Martyrologium), edit. a D. Laing, in Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, Vol. II, part II, p. 256 sqq. — Ap. A. Penrose Forbes. Kalendars of Scottish Saints (Edinburgh, 1872), p. 125 sqq.

II. Aberdonensis (Kalendarium breviarii), edit. apud Forbes, op. cit., p. 109 sqq.

Ængus, vid. Œngus.

III. Arbuthnott (Kalendarium de), edit. ibid., p. 93 sqq.

IV. [Challoner Richard]. A Memorial of ancient british Piety or a British Martyrology. (London, 1761.)

V. Celticum (Kalendarium quoddam), edit. apud Forbes,op. cit., p. 79 sqq.

VI. Culenros (Kalendarium de), edit. ibid., p. 51 sqq.

VII. Dempster (Thomas). Menologium Scoticum, edit. ibid., p. 173 sqq.

VIII. Drummondiense (Kalendarium), edit ibid., p. 1 sqq.

IX. Dublin (The book of obits and Martyrology of the cathedral Church of), ed. Crosthwaite et Todd. (Dublin, 1844.)

X. Dungallense (Martyrologium) seu Calendarium Sanctorum Hiberniæ, auctore M. O'Clery; latine translulit J. O'Donovan; ed. J. Henthorn Todd et W. Reeves. (Dublin, 1864.)

XI. Forbes (Alexander Penrose). Kalendars of Scottish Saints. (Edinburgh, 1872.)

XII. Gorman (Marianus). Martyrologium (ineditum). Cfr. pag. 339 b.

XIII. Hyrdmanistoun (Kalendarium de), edit. apud Forbes, op. cit., p. 33 sqq.

XIV. Kelly (Matthew). Calendar of Irish Saints, the Martyrology of Tallagh (Martyrologium Tamlactense). (Dublin, 1857.)

XV. Kings Adam (Kalendar of), edit. apud Forbes, op. cit. p. 139 sqq.

Menologium Scoticum, vid. Dempster.

XVI. Nova farina (Kalendarium de) edit. apud Forbes, op. cit., p. 65 sqq.

XVII. Oengus (Calendar of), edit. in the Transactions of the royal Irish Academy, Irish mss., tom. I, part. I. (Dublin, 1880.)

XVIII. Schottish Entries in the Kalendar of David Camerarius, edit. apud Forbes, op. cit., p. 231 sqq.

XIX. Scottish service book of 1637 (Kalendar from the), edit. ibid., p. 245 sqq.

XX. Tallagh (Martyrology of). Vid. Kelly.

XXI. Whytford R., The Martyrology in Englyssche after the use of the chirche of Salisbury, and as it is redde in Syon, with addicyons. (London, 1526.)

XXII. W(ilson) J(ohn). English Martyrologe, containing a summary of the lives of the glorious and renowned Saints of the Kingdons England, Scotland and Ireland. (St-Omer, 1608.)

2. BELGII.

I. Molanus Joannes. Natales Sanctorum Belgii. (Duaci, 1616.)

II. Raissius Arnoldus. Ad natales Sanctorum Belgii Joannis Molani Auctarium. (Duaci, 1626.)

III. Miræus (Aubertus). Fasti belgici et burgundici. (Bruxellis, 1622.)

IV. Willot (Bauduin). Le martyrologe, ou hagiologe belgic. (Lille 1658.)

3. GALLIÆ.

I. Autissiodorensis ecclesiæ (Martyrologium sanctæ) (Autissiodori, 1751.)

II. Ebroicense (Martyrologium). Parisiis, 1752.

III. Parisiense (Martyrologium), Em. DD. Card. De Noailles auctoritate editum. (Parisiis, 1727.)

IV. Saussay (Andreas du) Martyrologium gallicanum. (Parisiis, 1637.)

4. HIBERNIÆ, vid. Angliæ.

5. HISPANIÆ.

Tamayo Salazar (Joannes). Martyrologium Hispanum. 6 tom. (Lugduni, 1651 – 59.)

6. ITALIÆ.

I. Ferrarius Philippus. Catalogus Sanctorum Italiæ. (Mediolani, 1613.)

II. [Flaminius Cornelius] Hagiologium italicum. (Bassani, 1773.) 2 tom.

III. Tattis (Primus Aloisius de). Sanctuarium seu Martyrologium sanctæ Novocomensis ecclesiæ (Novocomi, 1675.)

IV. Venetum (Menologium), edit. ap. Flaminium Cornelium, Ecclesiæ Venetæ illustratæ, tom. XIII (Venetiis, 1749), p. 344 sqq.

7. LUSITANIÆ.

[Alvaro Lobo] Martyrologio dos santos de Portugal (Coimbra, 1591.)

8. SCOTIÆ, vid. Angliæ.

F. Martyrologia ordinum religiosorum.

I. Basilii (O. S.) Edit. in append. ad Martyrologium Romanum (Romæ, 1845), p. 266 sqq.

II. Benedicti (O. S.). Edit. ibid., p. 305 sqq. Bucelinus Gabriel. Menologium Benedictinum. Pars 1a. (Veldkirchii, 1655.) — Pars 2a seu supplementum, edit. a Rob. Schindele. (Campidonæ, 1763.) — — Sacrarium Benedictinum. (Veldkirchii, 1656.) Cherle Benedictus. Martyrologium Benedictinum. (Augspurg, 1714.) Heredia (Antonius de). Vidas de santos, bienaventurados, y personas venerables de la sagrada religion de N. P. S. Benito. 4 tom. (Madrid, 1683 – 86.) Kirchenkalender aller Heiligen (O. S. B.) Donauwerd, 1786. Lechner Petrus. Ausführliches Martyrologium des Benedictiner Ordens. (Augsburg, 1855.) Menard Hugo. Martyrologium sanctorum ordinis divi Benedicti. (Duaci, 1629.) Ranbeek Aegidius Calendarium annale Benedictinum. (Augustæ. Vindelicorum, 1675.) 4 tom. Wion Arnoldus. Lignum vitæ. (Venetiis, 1595.) 2 tom. Camaldulense. Edit. in append. ad Mart. Rom., p. 319 sqq. [Duvergius B.] Diarium oder Camaldulensisches Tag-Buch. (Wien, 1754.) 4 tom. Cisterciense. Edit. in append. ad Mart. Rom., p. 343 sqq. Kalendarium Cisterciense seu Martyrologium sacri ordinis Cisterciensis. (Parisiis, 1689.) Henriquez Chrysostomus. Menologium Cisterciense. (Antverpiæ, 1630.) Silvestrinæ Congregationis. Edit. in append. ad Mart. Rom., p. 369 sqq. Vallisumbrosæ congregationis. Edit. ibid., p. 331 sqq.

III. Canonicorum regularium. Edit. ibid., p. 282 sqq. Ghinius Constantinus. Sanctorum canonicorum natales. (Venetiis, 1621.) Præmonstratensium. [Lienhart] Georgius. Ephemerides hagiologicæ ordinis Præmonstratensis. (Augustæ Vindelicorum, 1764.) Vander Sterre Joannes Chrysostomus. Natales Sanctorum candidissimi ordinis Præmonstratensis (Antverpiæ, 1625). Ed. altera curante J. Van Spilbeek. (Namurci 1887.)

IV. Carmelitarum. Martyrologium Sanctorum ordinis Carmelitarum calceatorum, … discalceatorum; edit. in append. ad Mart. Rom., pp. 443 sqq. et 513 sqq. Philippus a Visitatione. Acies bene ordinata plurium sanctorum et beatorum utriusque sexus ordinis Carmelitarum, ed. 2a. (Valencenis, 1670.)

V. Eremitarum O. S. Augustini. Edit. in append. ad Mart. Rom., p. 459 sqq.

VI. Francisci (O. S.). Martyrologium Seraphicum trium ordinum S. P. Francisci, edit. ibid., p. 388 sqq. Martyrologium Seraphici ordinis Fratrum Minorum Conventualium edit. ibid., p. 418 sqq. Martyrologium sanctorum ordinis Capuccinorum, edit. ibid., p. 488 sqq. Arturus a Monasterio. Martyrologium franciscanum. (Parisiis, 1638.) — Ed. 2a. (Parisiis, 1653.) Ed. 3a. (Venetiis, 1879.) Hueber Fortunatus. Menologium … Sanctorum (O. S. Francisci). Monachii 1688.

VII. Hieronymi (O. S.). Edit. in append. ad Mart. Rom., p. 507 sqq.

VIII. Prædicatorum. Edit. ibid., p. 370 sqq. Ripoll Thomas. Martyrologium juxta ritum sacri ordinis Prædicatorum. (Romæ, 1742.)

IX. Servorum B. V. M. Edit. in append. ad Mart. Rom., p. 475 sqq.

X. SS. Trinitatis (Discalceatorum) red. capt. Edit. ibid., p. 362 sqq.

II. COLLECTIONES MONUMENTORUM ET COMMENTATIONES.

Aa (A. J. Van der). Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. Gorinchem 1839 – 51, 13 tom.

Abel (Sigurd) und Bernard Simson. Jahrbücher des fränkischen Reiches unter Karl den Grosse. Leipzig 1866, 1883. 2 tom.

Achery (Lucas d'). Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum… Ed. altera. Parisiis 1723. 2 tom. fol.

Acta Sanctorum Hiberniæ ex codice Salmanticensi. Edinburgh, 1887. 4.

Aguirre (Joseph Saenz de). Collectio maxima conciliorum omnium Hispaniæ et novi orbis. Ed. altera. Romæ 1753 – 55. 6 tom. fol.

Albertus (Leander). De viris illustribus ordinis Prædicatorum libri sex. Bononiæ 1517.

Alford (Michael), alias Griffith. Annales ecclesiæ anglicanæ. Leodii 1663. 4 tom. fol.

Amort (Eusebius). Elementa juris canonici veteris et moderni. Augustæ Vindelicorum 1757. 2 tom. 4.

Anselmius (J.). De initiis ecclesiæ Forojuliensis dissertatio… Aquis-Sextiis 1680.

Antonio (Nicolas). Censura de historias fabulosas. En Valencia 1742. 4.

— — Bibliotheca Hispana nova, sive Hispanorum scriptorum qui ab anno MD ad MDCLXXXIV floruere notitia. Matriti 1783. 2 tom. fol.

— — Bibliotheca Hispana vetus, sive Hispani scriptores qui ab Octaviani Augusti ævo ad annum Christi MD floruerunt. Ibid. 1788. 2 tom. fol.

Anville (d'). Notice de l'ancienne Gaule, tirée des monuments romains. Paris 1760.

Arbois de Jubainville (H. d'). Cours de littérature celtique. Paris 1883, 1884. 2 vol.

Archdall (Mervyn). Monasticon hibernicum. (2a edit. curante Patrick F. Moran.) Dublin 1873. 3 vol. 4.

Archivio storico italiano, ossia raccolta di opere e documenti riguardanti la storia d' Italia. Firenze 1842 – 51. 16 tom. — Appendice. 1842 – 53. 9 tom.

Arndt (Wilhelm). Kleine Denkmäler aus der Merowingerzeit. Hannover 1874.

Art de vérifier les dates (L'). 3e édition. Paris 1783 – 87. 3 tom. fol.

Arturus a Monasterio. Neustria pia seu de omnibus et singulis abbatiis et prioratibus totius Normanniæ. Rotomagi 1663. fol.

Assemanus (Stephanus Evodius). Acta sanctorum martyrum orientalium et occidentalium. Romæ 1748. 2 tom. fol.

Aste (Fr. M. de). In Martyrologium Romanum disceptationes. Beneventi 1716. 4.

Backer (Augustin et Alois De) et Charles Sommervogel. Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus. Liège et Lyon 1869 – 76. 3 tom. fol.

Baillet (Adrien). Les Vies des Saints. Paris 1739. 10 tom.

Baleus (Joannes). Scriptorum illustrium majoris Brytannie … catalogus. Basileæ 1557. 2 tom. fol.

Baluzius (Stephanus). Miscellanea. Ed. Mansi. Lucæ 1761 – 64. 4 tom. fol.

— — Capitula regum Francorum. Parisiis 1677. 2 tom. fol.

Baronius (Card. Cæsar). Annales ecclesiastici una cum critica Antonii Pagii. Lucæ 1738 – 46. 19 tom. fol.; opus continuatum a Raynaldo, Laderchio et Theinero. Lucæ et Romæ 1747 – 1856. 21 vol. fol.

Barthélemy (A. de). Vid. Geslin de Bourgogne.

Benedicti XIV. De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione. Venetiis 1738. 5 tom. fol.

Benettis (Hieremias a). Chronologia et critica historiæ profanæ et sacræ. Romæ 1766 – 68. 6 tom. 4.

Beuter (Anton). Cronica generale d'Hispagna, et del regno di Valenza, tradotta in lingua italiana dal S. Alfonso d'Ulloa. In Vinegia 1556.

Bibliotheca Casinensis (subjunctum est Florilegium Casinense). Ex typographia Casinensi 1873 – 80. 4 tom. fol.

Bibliotheca Cluniacensis, illustravit Andreas Quercetanus. Parisiis 1614. fol.

Binding (Carl). Das burgundisch-romanische Königreich. Tom. I. Leipzig 1868.

Binterim (Anton Joseph). Pragmatische Geschichte der deutschen National-Provincial-und vorzüglichsten Diocäsanconcilien. Mainz 1835 – 48. 6 tom.

Biographie nationale publiée par l'Académie royale des sciences, des lettres et des beauxarts de Belgique. Bruxelles 1866, sqq.

Bondonnet (Jean). Les vies des éresques du Mans. Paris 1651. 4.

Bonnell. (Heinrich Eduard). Die Anfänge der Karolingischen Hauses. Berlin 1866.

Bouillet (J.-B.). Tablettes historiques del' Auvergne. Clermont-Ferrand 1840 – 47. 8 vol. — — Statistique monumentale de Puyde-Dôme. 2e ed. Clermont-Ferrand 1846, avec atlas.

Bouquet (Martin), v. Historiens des Gaules (Recueil des).

Branche (Jacques). La vie des Saincts et Sainctes d'Auvergne et de Velay. Au Puy 1652.

Bréquigny (L. G. O. Feudrix de) et F. J. G. La Porte Du Theil. Diplomata, chartæ, epistolæ et alia documenta ad res francicas spectantia. Parisiis 1791. 3 tom. fol.

Bréquigny (de). Table chronologique des diplômes, chartes, titres et actes imprimés concernant l'histoire de France. (Ouvrage continué par MM. Pardessus et Laboulaye.) Paris 1769 – 1876. 8 tom. fol.

Breul (Jacques du). Le théâtre des antiquitez de Paris. Paris 1649. 4.

Breysig (Theodor). Jahrbücher des fränkisches Reiches 714 – 741. Leipzig 1869.

Brial Michel, v. Historiens de Gaules (Recueil des).

Brocchi (Guiseppe Maria). Vite de' Santi e Beati Fiorentini. Firenze 1742 – 61. 3 tom. 4.

Brunati (Giuseppe). Vita o gesta di Santi Bresciani. 2a ed. Brescia 1854 – 56. 2 tom.

Bucherius (Ægidius). Belgium romanum ecclesiasticum et civile. Leodii 1656. fol.

[Buck (Victor de) et Antonius Tinnebroeck.] Examen historicum et canonicum libri R. D. Mariani Verhoeven de regularium et sæcularium clericorum juribus et officiis. Gandavi et Bruxellis 1847.

Buisson (Petrus Daniel du). Historiæ monasterii S. Severi libri X. Vicojulii 1876. 2 tom.

Bunel (J.). Géographie du département de la Seine-Inférieure. Ouvrage posthume, continué et publié par l'abbé A. Tougard. Rouen 1875 – 79. 5 vol.

Butler (Alban). Vies des Pères, Martyrs et autres principaux Saints. Ouvrage traduit librement par l'abbé Godescard. Édition de Ram. Bruxelles 1846 – 50. 7 vol.

Cahier (Charles). Caractéristiques des Saints dans l'art populaire. Paris 1867. 2 tom. fol. — — et Arthur Martin. Mélanges d'archéologie, d'histoire et de littérature. Paris 1847 – 56. 4 tom. fol.

Cajetanus (Octavius). Vitæ Sanctorum Siculorum. Panormi 1657. 2 tom. fol.

Calmet. Histoire de Lorraine. 2e éd. Nancy 1746 – 57. 6 tom. fol.

Cambry. Voyage dans le Finistère. Paris an VII. 3 vol.

Camden (Gulielmus). Anglica, Normannica, Hibernica, Cambrica a veteribus scripta. Francofurti 1603. fol. — — Britannia, or a chronographical description of… England, Scotland and Ireland, translated and enlarged by Richard Gough. London 1789. 3 vol. fol.

Canal (Josephus de la), v. Florez (Henrique).

Cange (Carolus Dufresne du). Glossarium mediæ et infimæ latinitatis. Ed. Henschel. Parisiis 1840 – 50. 8 tom. 4. — — Constantinopolis Christiana seu descriptio urbis sub imperatoribus christianis. Venetiis 1729. fol.

Cantelius (Petrus Josephus). Metropolitanarum urbium historia civilis et ecclesiastica. Parisiis 1685. 4.

Carlisle (Nicolas). Topographical Dictionary of the dominion of Wales. London 1811. 4.

Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements. Paris 1849 – 85. 7 tom. 4.

— — Paris 1885 – 87. 6 tom. 8.

Catalogues de la bibliothèque nationale: Catalogue de l'histoire de France. Paris 1855 – 79. 11 tom. 4.

Catel (Guillaume de). Mémoires de l'histoire du Languedoc. A Tolose 1633. 4.

Caumont (de). Statistique monumentale du Calvados. Caen 1846 – 67. 5 tom.

Cave (Gulielmus). Scriptorum ecclesiasticorum historia literaria a Christo nato ad sæculum XIV. Ed. novissima. Genevæ 1720. fol.

Cellarius (Christophorus). Notitia orbis antiqui sive Geographia plenior. Tom 1. Cantabrigæ 1703. 4. Tom. II. Amstelædami 1706. 4. — Ed. altera curante, J. C. Schwartz. Lipsiæ 1773. 2 tom. 4.

Chamard (Dom François). Les églises du monde romain, notamment celles des Gaules, pendant les trois premiers siècles. Paris 1877.

Chapeaville (Joannes). Gesta pontificum Tungrensium, Trajectensium et Leodiensium. Leodii 1612 – 16. 3 tom. 4.

Chenu (Joannes). Archiepiscoporum et episcopocoporum Galliæ chronologica historia. Parisiis 1621. 4.

Chevalier (Ulysse). Répertoire des sources historiques du moyen âge. Tome 1er. Bio-bibliographie. Paris 1877 – 1883.

Cocquelines (Carolus). Bullarum, privilegiorum ac diplomatum Romanorum pontificum amplissima collectio. 1739 – 1744. 14 tom. in 28 vol. fol.

Cogan (A). The diocese of Meath ancient and modern. Dublin 1862 – 68. 3 vol.

Cointius (Carolus). Annales ecclesiastici Francorum. Parisiis 1665 – 83. 8 tom. fol.

Colgan (Joannes). Acta Sanctorum veteris et majoris Scotiæ seu Hiberniæ sanctorum Insulæ. Tomus primus, januarium, februarium et martium complectens. Lovanii 1645. fol.

— — Triadis Thaumaturgæ seu Divorum Patricii, Columbæ, Brigidæ … Acta. Lovanii 1647. fol.

Conciliorum Galliæ … collectio… Ed. Mauretana. Tom. I (unicus). Parisiis 1789. fol.

Corblet (J). Hagiographie du diocèse d'Amiens. Paris 1868 – 75. 5 tom.

Corpus scriptorum historiæ Byzantinæ. Bonnæ 1828 – 55. 48 tom.

Coustant (Petrus). Epistolæ Romanorum pontificum. Parisiis 1721. fol.

Cozzando (Leonardo). Il sagro tempio Servitano. Vienna 1693.

Cressy (Serenus). The Church-history of Brittany. s. l. 1668. fol.

Cypræus (Johannes Adolphus). Annales episcoporum Slesvicensium. Coloniæ Agrippinæ 1634.

Dacherius, V. Achery (d').

Daru (M). Histoire de Bretagne. 1826. 3 tom.

Devic (Cl.) et J. Vaissette. Histoire générale du Languedoc. 3e éd. Paris 1872 – 85. Tom. 1 – 10 et 13, 14.4

Dexter (Flavius Lucius), Barcinonensis. Chronicon omnimodæ historiæ. Ed. Franciscus Bivarius. Lugduni 1627. fol.

Dictionnaire universel, géographique, statistique, historique et politique de la France. Paris an XIII. 5 tom. fol.

Dilmann (A.) Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecæ Bodleianæ Oxoniensis. Pars VII: Codices Æthiopici. Oxonii 1848. 4.

Dodd. Church history of England. London 1839 – 41. 4 vol.

Dodsworth (Roger) et Gulielmus Dugdale. Monasticum Anglicanum sive Pandectæ cœnobiorum Benedictinorum, Cluniacensium, Cisterciensium, Carthusianorum. Londini 1655. fol. Vide Dugdale.

Dreux du Radier. Bibliothèque historique et critique du Poitou. Paris 1754. 5 tom.

Dubois (Gerardus). Historia ecclesiæ Parisiensis. Parisiis 1690, 1710. 2 tom. fol.

Dubois (Joannes). Floriacensis vetus bibliotheca Parisiis 1605. 2 tom.

Dubreul, V. Breul (du).

Ducange, V. Cange (du).

Duffus, V. Hardy.

Dugdale (William). Monasticon Anglicanum. A new edition, enriched by Caley, Ellis and Bandinel. London 1817 – 30. 8 tom. fol. Vide Dodsworth.

Dümmler (Ernst), v. Köpke. — — Geschichte des Ostfränkischen Reichs. Berlin 1862, 1865.2 tom.-Tom. I (2a ed.) 1887.

Dunod de Charnage (F. J.). Histoire de l'église, ville et diocèse de Besançon. Besançon 1750. 2 tom. 4. — — — Histoire des Séquanois. Dijon 1735.

Ebert (Adolf). Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters im Abendlande. 2 tom. (tom. I cum titulo proprio: Geschichte der christlichlateinischen literatur bis zum Zeitalter Karls des Grossen.) Leipzig 1874, 1880.

Echard (Jacques). Scriptores ordinis Prædicatorum, v. Quétif.

Eichhorn (Ambrosius). Episcopatus Curiensis in Rhætia sub metropoli Moguntina chronologice et historice illustratus. Typis San-Blasianis 1797. (Ex opere: Germania sacra). 4.

España Sagrada, v. Florez (Henrique).

Expilly (Jean-Joseph). Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France. Amsterdam et Paris 1762 – 70. 6 tom. fol.

Fauriel. Histoire de la Gaule méridionale sous la domination des conquérants germains. Paris 1836. 4 tom.

Fevret de Fontette, V. Lelong (Jacques).

Fisen Bartholomæus. Flores ecclesiæ Leodiensis. Insulis 1647. fol. — — Sancta Legia Romanæ ecclesiæ filia. Leodii 1696. fol.

Flaminius Cornelius. Venetæ ecclesiæ illustratæ. Venetiis 1749. 15 tom. 4.

Fleury. Histoire ecclésiastique. Paris 1691 – 1723. 20 vol. 4. — Continuation. tom. 21 – 36. Paris 1726 – 38.

Florez (Henrique). España sagrada, opus a pluribus continuatum. 50 tom. (Florez tom. 1 – 29; Manuel Risco, tom. 30 – 42; etc…) Madrid 1747 – 1866.

Foley (Henry). Records of the english province of the Society of Jesus. London 1877 – 83. 7 vol. (8 tom.)

Fortunius Florentinus (Aug.). Historiæ Camaldulenses. Florentiæ 1575. 4.

Foullon. Historia Leodiensis. Leodii 1735 – 37. 3 tom. fol.

Franche-Comté (Vie des Saints de). Besançon 1854 – 56. 4 tom.

Friedrich (J.). Kirchengeschichte Deutschlands. Bamberg 1867, 1869. 2 tom.

Gallia Christiana. Parisiis 1715 – 1865. 16 tom. fol. — Vide Robert.

Gams (Pius Bonifacius). Die Kirchengeschichte von Spanien. Regensburg 1862 – 79. 5 tom. (3 vol.)

Garaby (de). Vie des Bienheureux et des Saints de Bretagne pour tous les jours de l'année. Saint-Brieuc 1839.

Gelenius (Ægidius). Supplex Colonia sive admiranda præ sæculis anteactis SS. corporum, cleri et populi Agrippinensis in publicum processio anno MDCXXXIV. Coloniæ 1639. — — De admiranda magnitudine Coloniæ Agrippinæ. Coloniæ 1645. 4.

Gelpke (E. F.). Kirchengeschichte der Schweiz. Bern 1856 – 61. 2 tom.

Geslin de Bourgogne (J.) et A. de Barthélemy. Anciens évêchés de Bretagne: histoire et monuments. Saint-Brieuc 1855 – 79. 6 tom.

Gestel (Cornelius Van). Historia sacra et profana archiepiscopatus Mechliniensis. Hagæ comitum 1725. 2 tom. fol.

Ghesquière (Josephus), Cornelius Smetius, Isfridus Thysius. Acta Sanctorum Belgii selecta. Bruxellis et Tongerloæ 1783 – 94. 6 tom. 4.

Giani (Archangelo). Annales sacri ordinis Fratrum Servorum B. M. V., contin. ab Aloysio Maria Garbio et Placido Maria Bonfrizzerio. Lucæ 1719 – 25. 3 tom. fol.

Giraldus Cambrensis. Opera omnia. ed. J. S. Brewer and J. F. Dimonk. London 1861 – 77.

Godescard, v. Butler.

Godoy Alcantara (José). Historia critica de los falsos cronicones. Madrid 1868.

Gothofredi (Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Jacobi). Lipsiæ 1736 – 45. 6 tom. fol.

Grævius (Joannes Georgius). Thesaurus antiquitatum romanarum. Trajecti ad Rhenum, et Lugduni Batavorum 1694 – 1699. 12 tom. fol. — et P. Burmannus. Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiæ, Neapolis, Siciliæ, Sardiniæ, Corsicæ, Melitæ atque adjacentium terrarum insularumque. 45 tom. fol. Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiæ. Lugduni Batavorum 1704 – 1723. 30 tom. Thesaurus antiquitatum et historiarum Siciliæ, Sardiniæ, Corsicæ, etc. Lugduni Batavorum 1723 – 1725. 15 tom.

Gonçalez d'Avila (Gil). Teatro eclesiastico de las iglesias metropolitanas y catedrales de los reynos de las Castillas. Madrid 1645. 4 tom.

Grandus (Guido). Dissertationes Camaldulenses. Lucæ 1707. 4.

Griffith, v. Alford.

Guérard (B.). Polyptyque de l'abbé Irminon. 2 vol. Paris 1844. 2 tom. 4. — — Essai sur le système des divisions territoriales de la Gaule. Paris 1832.

Gulielmus Malmesburiensis, apud Savile.

Haeftenus (Benedictus). S. Benedictus illustratus sive disquisitionum monasticarum libri XII. Antverpiæ 1644. fol.

Hahn (Heinrich). Jahrbücher des fränkischen Reichs 741 – 752. Berlin 1863.

Haller (Gottlieb Emanuel von). Bibliothek der Schweizer-Geschichte. Bern 1785, 1786. 3 tom.

Hampson (R. T.). Medii ævi kalendarium. London, s. a. 2 vol. 4.

Hardy (Thomas Duffus). Descriptive Catalogue of material relating to the History of Great Britain and Ireland. London 1862 – 71. 4 tom. in 3 vol.

Hartzheim (Josephus), J. P. Schannat, J. Scholl, etc. Concilia Germaniæ. Coloniæ Agrippinæ 1759 – 90. 11 tom. fol.

Hastivillius (Archangelus). Romualdina seu eremitica Camaldulensis ordinis historia. Parisiis 1631.

Hefele (Carl Joseph von). Conciliengeschichte. 7 tom. (1, 2 Arnheim, 3 – 7 Freiburg i. B.) 1855 – 69. — 2te Aufl. Freiburg i. B. 1873 – 86. 5 tom.

Hennessy (The annals of Loch Cé. A chronicle of Irish affairs. Edit. by W. Maunsell). London 1871. 2 vol.

Herbelot (d'). Bibliothèque orientale. Paris 1697. fol.

Hermant. Histoire du diocèse de Bayeux. Caen 1705. 4.

Herrera (Thomas de). Alphabetum Augustinianum. Matriti 1643. 2 tom. fol.

Hispaniæ illustratæ. Francofurti 1604 – 1608.4 tom. fol.

Histoire littéraire de la France, ouvrage commencé par des religieux bénédictins et continué par des membres de l'Institut. Paris 1733 – 1885. 29 tom. 4.

Historiens des Gaules et de la France (Recueil des). 23 tom. fol.: T. 1 – 8 par Dom Martin Bouquet. Paris 1738 – 52. — T. 9 – 13 par des religieux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur. Paris 1757 – 86. — T. 14 – 19 par Michel Brial. Paris 1806 – 33. — T. 20 – 23 par des membres de l'Institut de France. Paris 1840 – 76.

Holstenius (Lucas). Codex regularum monasticarum et canonicarum. Edidit Marianus Brockie. Augustæ Vindelicorum 1759. 6 tom. fol.

Hübner (Aemilius). Inscriptiones Hispaniæ christianæ. Berolini 1871. fol.

Jacobilli (Lodovico). Vite de' Santi e Beati dell' Umbria. Foligno 1644 – 1661. 3 tom. fol.

Jaffé (Philippus). Regesta Pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII. Berolini 1851. 4. — 2a ed. Lipsiæ 1885 sqq. 4.

Jahn (Albert). Die Geschichte der Burgundionen und Burgundiens bis zum Ende der I Dynastie. Halle 1874. 2 tom.

Jean des Preis, dit d'Outremeuse. Ly myreur des histors. Ed. Ad. Borgnet et St. Bormans. Bruxelles 1864 – 87. 7 tom. 4.

Joannes Ultramosanus, v. Jean des Preis.

Joyce (P. W.). The origin and History of Irish Names of places. Dublin 1869, 1883. 2 vol.

Köpke (Rudolf) und Ernst Dümmler. Kaiser Otto der Grosse. Leipzig 1876.

Kraus (Fr.-X.). Real-Encyklopädie der Christlichen Alterthümer. Freiburg i. B. 1880 – 86. 2 tom. 4.

Labbe (Philippus). Nova bibliotheca manuscriptorum. Parisiis 1657. 2 tom. fol. — — et (Gabriel) Cossartius. Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio. Ed. novissima cum curis Coleti, Mansi, Passionei, aliorum. Florentiæ 1759 – 84. 27 tom. fol.

Landavensis (The Liber), ed. W. J. Rees. Llandvery 1840.

Lanigan (John). An ecclesiastical history of Ireland. 2a edit. Dublin 1829. 4 vol.

Launoius (Joannes). Opera omnia. Coloniæ Allobrogum 1731. 10 tom. fol.

Leào de S. Thomas. Benedictina Lusitana. Em Coimbra 1644. fol.

Lebeuf. Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris. Ed. Cocheris. Paris 1863.

Le Blant (Edmond). Inscriptions chrétiennes de la Gaule antérieures au VIIIe siècle. Paris 1856, 1865. 2 tom. 4. Avec atlas.

Le Grand (Albert). Les vies des Saints de la Bretagne Armorique, avec des notes de M. Daniel-Louis Miorcec de Kerdanet. Brest 1837.

Leland (Joannes). Commentarius de scriptoribus britannicis. Oxoniæ, 1709. — — Itinerary. Oxford 1770 – 79. 9 vol.

Lelong (Jacques) et Fevret de Fontette. Bibliothèque historique de la France. Nouvelle édition. Paris 1768 – 78. 5 tom. fol.

Le Neve (J.). Fasti ecclesiæ anglicanæ. Oxoniæ. 1854. 3 tom.

Le Paige (Joannes). Bibliotheca Præmonstratensis ordinis. Parisiis 1633. fol.

Lewis (Samuel). A topographical dictionary of England. London 1831. 4 vol. — — A topographical dictionary of Wales. London 1833. 4 vol. 4.

Lingard (John). A history of England from the first invasion by the romans. 5th ed. Paris 1840. 8 vol.

Lobineau (Dom Guy-Alexis). Les vies des Saints de Bretagne. Rennes 1725, fol. Nouvelle édidition revue par M. l'abbé Tresvaux. Paris 1836 – 38. 5 vol. — — Histoire de la ville de Paris. Paris 1725. 5 vol.

Loening Edgar. Geschichte des deutschen Kirchenrechts. Strassburg 1878. 2 tom.

Loo (Adrianus Van). De Levens der Heylige van Nederlant. Te Ghent 1705. 2 tom.

Lucas. Romualdina seu eremitica montis Coronæ Camaldulensis ordinis historia. In eremo Ruhensi, in agro Patavino 1587.

Ludolphus (Job). Historia Æthiopica. Francofurti ad M. 1681. fol. — — Ad historiam Æthiopicam antehac editam commentarius. Francofurti ad M. 1691. fol.

Lumper (Gottfridus). Historia theologico-critica de vita, scriptis, atque doctrina sanctorum patrum aliorumque scriptorum ecclesiasticorum trium primorum sæculorum. Augustæ Vindelicorum 1783 – 1799. 13 tom.

Mabillon (Joannes) et Lucas d'Achery. Acta Sanctorum ordinis Sancti Benedicti in sæculorum classes distributa. Parisiis 1668 – 1701. 9 tom. fol.

Mabillon (Joannes). Annales ordinis S. Benedicti. Parisiis 1703 – 39. 6 tom. fol. — — Vetera Analecta sive collectio veterum aliquot operum. Parisiis 1675 – 85. 4 tom. Nova editio. Parisiis 1723. fol. — — De re diplomatica libri VI. Ed. 2a. Parisiis 1709. fol.

Mabillon (Ouvrages posthumes de D. Jean) et de D. Thierri Ruinart, éd. par D. Vincent Thuillier. Paris 1724. 3 tom. 4.

Madoz (Pascual). Diccionario geografico-estadistico-historico de España y sus posesiones de ultramar. Segunda edic. Madrid 1846 – 1850. 16 tom.

Mai (Angelo). Scriptorum veterum nova collectio e vaticanis codicibus edita. Romæ 1825 – 38. 10 tom. 4.

Mansi (Joannes Dominicus). Sanctorum conciliorum et decretorum collectio nova. Lucæ 1748 – 52. 6 tom. fol. — — v. Labbe, Sacrorum Conciliorum etc...

Marco de Lisboa. Chronicas de la orden de los Frayles Menores del seraphico padre S. Francisco. Lisboa 1615. 3 tom. fol.

Mariana (Joannes). Historiæ de rebus Hispaniæ libri triginta. Hagæ Comitum 1733. 2 tom. fol.

Marinaeus (Lucius). De rebus Hispaniæ memorabilibus libri XXII. Edit. in Hispan. illustr. tom. I.

Marini (Gaetano). I papiri diplomatici. Roma 1805, fol.

Marieta (Juan de). Historia eclesiastica de todos los Santos de España. Cuença 1596. 4.

Marquardt (Joachim) und Theodor Mommsen. Handbuch der römischen Alterthümer. 2a ed. Leipzig 1876 sqq. 8 tom.

Martene (Edmundus) et Ursinus Durand. Veterum scriptorum et monumentorum … amplissima collectio. Parisiis 1724 – 1733. 9 tom. fol.

Martin (Arthur), v. Cahier.

Mazzara (Benedetto). Legendario francescano. In Venetia 1676 – 1680. 3 tom. 4.

Mazzuchelli (G.). Gli scrittori d'Italia cioè notizie storiche e critiche intorno alle vite e agli scritti dei letterati italiani. Brescia 1753 – 63. 6 tom. in 2 vol. fol.

Melloni (Giovambatista). Atti o memori degli uomini illustri in santita nati o morti in Bologna … della classe de' Santi e Beati, che hanno culto publico ed approvato della chiesa. Bologna, 3 tom. 4. Tom 1 et 2, 1786 et 1788; tom 3, 1816. — — Atti … della classe di quei, che da tempo immemorabile sembrano aver culto publico… In Bologna 1773 – 1780. 3 tom. 4.

Melzi (Gaetano). Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani o come che sia aventi relazione all' Italia. Milano 1863. 3 tom.

Meyerus (Jacobus). Commentarii sive Annales rerum Flandricarum. Antverpiæ 1561. 4.

Migne. Patrologiæ cursus completus. Paris 1844 sqq. gr. 8.

Miræus (Aubertus). Bibliotheca ecclesiastica sive nomenclatores VII veteres. Antverpiæ 1639, fol. — — Opera diplomatica et historica. Editio secunda auctior et correctior, curante J. F. Foppens. Lovaniis 1723. fol. — — Ordinis Præmonstratensis Chronicon. Coloniæ Agrippinæ 1613.

Mittarelli (Joannes Benedictus) et Anselmus Costadoni. Annales Camaldulenses O. S. Benedicti. Venetiis 1755 – 1773. 9 tom. fol.

Molanus (Joannes). De Canonicis libri tres. Lovanii 1670. — — Indiculus Sanctorum Belgii. Lovanii 1573.

Mommsen (Th.) Ueber den Chronographen vom Jahre 354. Leipzig 1850 – 4. — Vide Marquardt.

Mone J., v. Neugart.

Monod (Gabriel). Études critiques sur les sources de l'histoire mérovingienne. Paris 1872.

Monumenta Germaniæ historica. Ed. in fol. Hannoveræ 1826 sqq. — Ed. in 4°. Berolini 1877 sqq.

Monumenta historica britannica, v. Petrie Henry.

Morales (Ambrosio de). Coronica general de España, v. Ocampo (Florian de).

Morice (Hyacinthe). Histoire de Bretagne. Guingamp 1835 – 37. 2 tom. fol. — — Mémoires pour servir de preuves à l'histoire … de Bretagne. Paris 1742. 3 tom. fol.

Moroni (Gaetano). Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica. In Venezia 1840 – 61. 103 tom.

Muchar (Albert). Das römische Norikum, oder Oesterreich, Steyermark, Salzburg, Kärnthen und Krain unter den Römern. Grätz 1825.

Mühlbacher (Engelbert). Die Regesten der Kaiserreichs unter den Karolingern, nach J. T. Böhmer neu bearbeitet. Innsbruck 1880 sqq.

Murer (Henricus). Helvetia sancta seu paradisus Sanctorum Helvetiæ florum. Lucern und Wien 1648. fol.

Muratori (Lud. Ant.) Rerum Italicarum scriptores ab anno æræ christianæ quingentesimo ad millesimum quingentesimum. Mediolani 1723 – 51. 25 tom. fol.

Myvyrian Archaiology of Wales. London 1801. 3 vol.

Natalis (Alexander). Historia ecclesiastica veteris novique Testamenti. Ed. novissima, curante Roncaglia. Venetiis 1778. 9 tom. fol. Supplementum, ibid. 1793.

Neugart (Tr.) Episcopatus Constantiensis … chronologice et diplomatice illustratus. 2 tom. 4. Tom. I San Blasii 1803. Tom. II (ed. J. Mone). Friburgi Br. 1862.

Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du Roi (de la bibl. nationale et autres bibliothèque). Paris, 1787 – 1886. 31 tom. 4.

Ocampo (Florian de). Coronica general de España. 2 tom. Madrid 1791; opus continuatum ab Ambrosio de Morales (tom. 3 – 8, ibid. 1791).

O'Clery. Annals of the four Masters, v. O'Donovan.

O'Curry (Eugene). Lectures on the manuscript materials of ancient Irish History. Dublin 1861.

O'Donovan (John). (Annals of the Kingdom of Ireland by the four Masters. 7 vol. 4, edited by) Second. ed. Dublin 1856.

— — The Tribes and Customs of the District of Hy-Many. Dublin, archæological Society, 1843. 4.

— — The Genealogies, Tribes and Customs of Hy-Fiachrach. Dublin, archæological Society. 1844. 4.

— — The book of Rights. Dublin, Celtic Soc., 1847. 4.

— — The banquet of Dun na n-Gedh and the battle of Magh Rath. Dublin 1842. 4.

Oelsner (Ludwig). Jahrbücher des fränkischen Reichs unter König Pippin. Leipzig 1871.

O'Flaherty (Rodericus). Ogygia seu rerum hibernicarum chronologia. Londini 1685. 4. Translated by James Hely. Dublin 1793. 2 vol.

Oliver (G.). Collections towards illustrating the biography of Scots, English, and Irish members of the Society of Jesus. London 1845.

Ordericus (Vitalis). Historiæ ecclesiasticæ libri tredecim. Ed. Aug. Le Prevost. Parisiis 1838 – 55. 5 tom.

Orelli (Jo. Casp.) Inscriptionum latinarum selectarum amplissima collectio. Turici 1828. 2 tom. 3us tom. ed. G. Henzen, ibid. 1856.

Padilla (Francisco de). Historia ecclesiastica de España. Malaga 1605. 2 tom. fol.

Pagius Antonius, v. Baronius.

Panciroli (Ottavio). Tesori nascosti dell' alma citta di Roma. In Roma 1625.

Paquot. Mémoires pour servir à l'histoire litteraire des Pays-Bas. Louvain 1765 – 70.3 tom. fol.

Pardessus, v. Brequigny.

Pennant (Thomas). Tours in Wales. London 1810. 3 vol. 4.

Pennottus (Gabriel). Generalis totius sacri ordinis clericorum canonicorum historia tripartita. Ed. 2a. Coloniæ 1645. fol.

Pertz, v. Monumenta Germaniæ.

Petrie (Henry) and John Sharpe. Monumenta historica britannica or Materials for the history of Britain from the earliest period. Tom. I. London 1838. fol.

Petrie (George). The ecclesiastical architecture of Ireland anterior to the Anglo-Norman invasion, comprising an essay on the origin and uses of the round towers of Ireland. Dublin 1845. — — On the History and Antiquities of Tara Hill, in Transactions of the Royal Irish Academy, tom. XVIII (1837). 4.

Peyronnet (Simon de). Catalogus Sanctorum ac Sanctarum. (Tolosæ 1706.)

Piolin (Paul). Histoire de l'église du Mans. Paris 1851, 1853. 2 tom.

Piot (Charles). Les pagi de la Belgique et leurs subdivisions pendant le moyen âge. Bruxelles 1874. 4.

Pistorius (Joannes). Rerum germanicarum scriptores. Ratisbonæ 1731. 3 tom. fol.

Pirrus (Rochus). Sicilia sacra. Lugduni Batavorum, typis Petri Van der Aa. fol.

Placentius (Joannes). Catalogus omnium antistitum Tungarorum, Trajectensium ac Leodiensium… Antverpiæ 1529.

Platina (B.). De vitis pontificum Romanorum. Nurenberg 1481. 4. — Cum supplemento. Coloniæ Agrippinæ 1626. 4.

Pommeraye (François). Histoire de l'abbaye royale de S. Ouen de Rouen. Rouen 1662. fol.

Quetif (Jacques) et Jacques Echard. Scriptores ordinis Prædicatorum. Parisiis 1719 – 21. 2 tom. fol.

Raderus (Matthæus). Bavaria sancta et pia. Monachii. 1704. 4 tom. fol.

Ranulphi Higden. Polychronicon, ed. Churchill Babington and J. Rawson Lumby. London 1865 – 86. 9 vol.

Rayssius (Arnoldus). Hierogazophylacium belgicum sive thesaurus sacrarum reliquiarum Belgii. Duaci 1628.

Raynaudus (Theophilus). Indiculus Sanctorum Lugdunensium. Lugduni 1629.

Rees (Rice). An essay on the Welsh Saints. Llandovery 1836.

Rees (W. J.). Lives of the Cambro British Saints of the fifth and immediate succeeding centuries. Llandovery 1853.

Reeves (William). Ecclesiastical Antiquities of Down, Connor and Dromore … compiled in the year MCCCVI. Dublin 1847. 4.

Remondini (Gianstefano). Della Nolana ecclesiastica storia. Napoli 1747 – 60. 3 tom. fol.

Resie (de). Histoire de l'eglise d' Auvergne. Clermont-Ferrand 1855. 3 vol.

Rettberg (Fr. W.) Kirchengeschichte Deutschlands. Göttingen 1846, 1848. 2 tom.

Richter (Gustav). Annalen des fränkischen Reichs im Zeitalter der Merovinger. Halle 1873.

Risco (Manuel), v. Florez Henrique.

Ritter (Carl). Die Erdkunde im Verhältniss zur Natur und zur Geschichte des Menschen. 2te Ausg. Berlin 1822 – 1859. 19 Theilen.

Robert (Claudius). Gallia christiana. Parisiis 1626. fol.

Rosenzweig. Repertoire archeologique du departement du Morbihan. Paris 1863. 4.

Repertoire topographique du departement du Morbihan. Paris 1870. 4.

Rosiere (Eugene de). Recueil general des formules usitees dans l'empire des Francs du Ve au Xe siecle. Paris 1859 – 71. 3 vol.

Rossi (G.-B. de). La Roma sotterranea cristiana. Roma 1864 – 77. 3 tom. fol. con tavole.

— — Bulletino di archeologia cristiana. Roma 1863 – 86. 4 et 8.

Roussel. Le diocese de Langres; histoire et statistique. Langres 1873 – 79. 4 tom.

Rubeis (J. Fr. Bernardus Maria de). Monumenta ecclesiæ Aquilejensis. Argentinæ 1740. fol.

Ruinart (Theodoricus). Acta primorum martyrum sincera et selecta. Ed. 2a. Amstelædami 1713. fol. — Vide Mabillon.

Saccarelli (Gaspard). Historia ecclesiastica per annos digesta. Romæ 1771 – 92. 22 tom. 4.

Sacco (Francesco). Dizionario geografico del regno di Sicilia. Palermo 1799, 1800. 2 tom.

Saint-Martin (J.). Memoires historiques et geographiques sur l'Armenie. Paris 1818, 1819. 2 tom.

Salagius Stephanus. De statu ecclesiæ Pannonicæ libri VII. Quinque-ecclesiis 1777 – 1800. 7 tom. 4.

Sanderus (Antonius). Gandavum, sive rerum Gandavensium libri VI. Bruxellis 1627. 4. — — Flandria illustrata. Coloniæ Agrippinæ 1641, 1644. 2 tom. fol.

Savaron (Jean). Les origines de Clairmont, ville capitale d' Auvergne. Clairmont 1607. — — Les origines de la ville de Clairmont. Ed. augmentee par Pierre Durant. Paris 1662. 4.

Savile Henricus. Rerum Anglicarum scriptores post Bedam præcipui. Francofurti 1601. fol.

Schelstraete (Emmanuel a). Antiquitas Ecclesiæ illustrata. Romæ 1692 – 97. 2 tom. fol.

Scheuchzerus (Joannes Jacobus). Οὐρεσιφοίτης helveticus sive Itinera per Helvetiæ alpinas regiones facta annis MDCCII – MDCCXI. Lugduni Batavorum 1723. 4 tom. 4.

Schottii (Andreas et Franciscus), et Pistorius. Hispaniæ illustratæ seu rerum urbiumque Hispaniæ, Lusitaniæ, Æthiopiæ et Indiæ scriptores varii. Francofurti 1603 – 1608. 4 tom. fol.

Schutjes (L. H. C.). Kerkelijke Geschiedenis van het bisdom's Hertogenbosch. 's Bosch 1870 – 76. 5 tom.

Severano (Giovanni). Memorie sacre delle sette chiese di Roma. In Roma 1630.

Severtius (Jacobus). Chronologia historica archiantistitum Lugdunensis archiepiscopatus. Lugduni 1628. fol.

Sharpe (John), v. Petrie (Henry).

Shearman (John Francis). Loca Patriciana: an identification of localities, chiefly in Leinster, visited by Saint Patrick and his assistant missionaries… Dublin 1879.

Sickel. (Die Urkunden der Karolinger gesammelt und bearbeitet von Th.) Wien 1867 – 68. 3 tom.

Sirmondus (Jacobus). Concilia antiqua Galliæ. Parisiis 1629. 3 tom. fol.

Smet (J. J. de). Recueil des Chroniques de Flandre. Bruxelles 1837 – 65. 4 tom. 4.

Smith (William) et Cheetham (Samuel). A Dictionary of christian antiquities. London 1875 – 80. 2 vol. 4.

Southwell (Nathanael). Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu. Romæ 1676. fol.

Stephanus (Henricus). Thesaurus linguæ græcæ. Ed. Hase. Parisiis 1831 – 65. 7 tom. fol.

Surius. De probatis Sanctorum historiis. Coloniæ 1570 – 75. 6 tom. fol. — Ed. 2. 1576 – 81, 6 tom. fol.; tom. VII ed. Mosander. — Ed. 3. Coloniæ 1618. 12 tom. fol.

Tanner (Mathias). Societas Jesu usque ad sanguinis et vitæ profusionem militans. Pragæ 1675. fol.

— — Societas Jesu apostolorum imitatrix. Pragæ 1694. fol.

Thaumas de la Thaumassiere (Gaspard). Histoire de Berry. Reimpression de Bourges 1863 – 1871. 4 tom.

Thomas (R.). A history of the diocese of St.-Asaph. London 1874.

Thomassin (Louis). Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise touchant les benefices et les benificiers. Nouvelle edition. Paris 1725. 3 tom. fol.

Tillemont (Lenain de). Memoires pour servir a l'histoire ecclesiastique des six premiers siecles. Bruxelles 1732. 10 tom. fol.

Tinnebroeck (Antoine), v. Buck (Victor de).

[Trigan]. Histoire ecclesiastique de la province de Normandie (parum docteur de Sorbonne). Caen 1859 – 60. 3 tom. 4.

Torelli (Liugi). Ristretto delle vite de gli huomini, e delle donne illustri in santita dell' ordine Agostiniano. In Bologna 1647. 4. — — Secoli Agostiniani overo historia generale del sacro ordine eremitano del S. Aurelio Agostino. In Bologna 1659 – 1686. fol.

Tougard, V. Bunel.

[Toussaint et Tassin]. Nouveau traite de diplomatique. 1750 – 65. 6 tom. 4.

Trithemius (Joannes). Opera pia et spiritualia. Moguntiæ 1605. fol.

Ughelli (Ferdinando). Italia sacra sive de episcopis Italiæ et insularum adjacentium. Ed. secunda, cura Nicolai Coleti. Venetiis 1717 – 22. 10 tom. fol.

Usserius (Jacobus). Veterum epistolarum hibernicarum sylloge. Herbornæ Nassovicorum 1696. 4

Vaissette J., V. Devic.

Valesius (Handrianus). Notitia Galliarum. Parisiis 1675. fol. — — Rerum francicarum usque ad Chlotarii senioriis mortem libri VIII. Parisiis 1656 – 57. 3 tomes. fol.

Vasæus (Joannes). Chronicon Hispaniæ. De rebus Hispaniæ memorabilibus. Coloniæ 1577.

Viollet-le-Duc. Dictionnaire raisonne de l'architecture française du XIe au XVIe siecle. Paris 1858 – 68. 10 vol.

Vipera (Marius de). Chronologia episcoporum et archiepiscoporum metropolitanæ ecclesiæ Beneventanæ. Neapoli 1636. 4.

Vita (Joannes de). Thesaurus antiquitatum Beneventanarum medii ævi. Ibid. 1764. fol.

Waddingus (Lucas). Annales Minorum. Lugduni 1625, 8 tom. fol.; cum supplemento (tom. IX, Augustæ Taurinorum 1710). — Editio altera cura J. M. Fonseca ab Ebora. Romæ 1731 – 41, 17 tom. fol. — Continuati a variis 1740 – 1860. tom. 18 – 24.

Waitz (G.). Deutsche Verfassungsgeschichte. Berlin. 8 tom.

Wailly (Natalis de). Elements de paleographie. Paris 1838. 2 tom. fol.

Walter (Ferdinand). Das alte Wales. Bonn 1859.

Wansleben (J. M,). Histoire de l'eglise d' Alexandrie. Paris 1677.

Wassbourg (Richard de). Antiquitez de la Gaule Belgique, royaulme de France, Austrasie et Lorraine. Paris 1549. fol.

Wynne (W.). History of Wales. London 1691.

Wattenbach (W.). Deutschlands Geschichtsquellen in Mittelalter. 5te Ausg. Berlin 1885, 1886. 2 tom.

Yepes (Antonio de). Coronica General de la Orden de San Benito. Yrache et Valladolid 1609 – 21. 7 tom. fol.

Zeuss (J. C.). Grammatica Celtica. Ed. altera curante H. Ebel, Berolini 1871.

Ziegelbauer (Magnoald). Historia rei literariæ ordinis S. Benedicti. Augustæ Vindelicorum et Herbipoli 1754. 4 tom. fol.

INDEX SANCTORUM IN TOMUM I NOVEMBRIS.

A

Acepsimas eremita in Syria 651. Vita s. Acepsimæ auctore Theodoreto. S. Acepsimæ vita solitaria, miraculis a Deo approbata; sacerdotium et fuga sepulturæ honorificæ 653. [Memoria ejus] ex Menologio Græcorum 654. Ex Menæo Novembris 655.

Acindynus martyr in Perside cum sociis. Commentarius Prævius. § I. De Actis martyrii SS. Acindyni, Pegasii, Anempodisti et sociorum; de eorumdem natura ac fide 445. § II. De Sapore II, rege Persarum, deque ejus in christianos persecutionibus 448. §III. De sanctorum martyrum Acindyni, Pegasii atque Anempodisti patria, genere, ætate ac vitæ conditione 451. § IV. De sanctis martyribus dictis ex senatu 451. § V. De matre Saporis, regis Persarum, martyre 453. § VI. Quo tempore S. Acindynus cum sociis martyrium fecerit 454. § VII. De sanctorum martyrum Acindyni et sociorum palæstra 455. § VIII. De cultu SS. Martyrum Acindyni, Pegasii atque Anempodisti et sociorum, deque eorum ecclesia, numero, reliquiis 456. Prima Passio SS. Acindyni, Pegasii, Anempodisti et sociorum. Caput I. SS. Acindynus, Pegasius et Anempodistus Saporis regis jussu comprehensi et ab eo interrogati, fustibus et igne varie torti, divinitus sanantur. Regi usu linguæ dempto et fulgoribus erumpentibus, impiis terror incutitur 461. Caput II. Sanctorum vincula solvuntur ut cera in igne. Sancti ducti ad templum, orando dejiciunt idolum, quod frangitur: liquato plumbo immersi manent illæsi. Unus tortorum in Christum credit martyrque efficitur 468. Caput III. Sancti martyres in saccos missi et in mare præcipitati, servantur cælitus. Quatuor tortores in mare missi, credunt in Christum. In senatu Elpidiphorus aliique cum rege disceptant de causa martyrum. Martyres a serpentibus et feris servati virtute angelica, tandem duci jubentur. Senatorum militumque martyrium 474. Caput IV. SS. Acindynus, Pegasius et Anempodistus, Saporis pollicitationes contemnentes, postquam a regis matre defensi sunt, cujus maxillæ ipse rex alapam impingit, in camino igne comburuntur cum militibus viginti octo et ipsa regis matre 482 Altera Passio SS. Acindyni et sociorum auctore Metaphraste. Caput I. SS. Acindynus, Pegasius et Anempodistus Saporis regis jussu comprehensi et ab eo interrogati fustibus et igne varie torti, divinitus sanantur. Regi usu linguæ dempto et fulgoribus erumpentibus, impiis terror incutitur 491. Caput II. Sanctis et novis christianis angeli apparent. Sancti ducti ad templum, orando dejiciunt idolum quod frangitur: liquato plumbo immersi manent illæsi. Unus tortorum in Christum credit martyrque efficitur 496. Caput III. Sancti martyres in saccos missi et in mare præcipitati, servantur cœlitus. Quatuor tortores in mare missi, credunt in Christum. In senatu Elpidiphorus aliique cum rege disceptant de causa martyrum. Martyres a serpentibus et feris servati virtute angelica, tandem duci jubentur. Senatorum militumque martyrium 498. Caput IV. SS. Acindynus, Pegasius et Anempodistus, Saporis pollicitationes contemnentes, postquam a regis matre defensi sunt, cujus maxillæ ipse rex alapam impingit, in camino igne comburuntur cum militibus viginti octo et ipsa regis matre 502. Officium græcum SS. Martyrum Acindyni, Pegasii, Anempodisti, Aphthonịị et Elpịdịphorị 505

Adalgottus I abbas Disertinus in Helvetia 385

Aedh in Hibernia 339

Agapius martyr Sebastæ 443

Agricola martyr 604

Aidanus abbas in Hibernia 564

Ailtin in Hibernia 339

Ambrosius abbas monasterii Agaunensis in Valesia. Commentarius Prævius. § I. Sancti memoria in fastis sacris. Vita ab auctore coævo vel suppari conscripta 543. § II. Synopsis gestorum Ambrosii. Quo tempore cœnobium Agaunense conditum sit, illudque regendum Ambrosius susceperit 546. § III. De regula Agaunensis monasterii 547. § IV. De laude perenni seu psalmodia perpetua in Agaunensi monasterio instituta ab Ambrosio 548. § V. De die et anno emortuali Ambrosii. Quisnam ex primis abbatibus Agaunensibus S. Sigismundi corpus levaverit et Agauni sepeliverit 550. Vitæ primorum abbatum Agaunensium 552. Chronologica series primorum duodecim abbatum Agaunensium 557

Androna martyr 605

Anempodistus. Vide Acindynus.

Annarius episcopus cultus in diœcesi Pictaviensi 351

Aphtonius. Vide Acindynus.

Athanasius et Theodorus discipuli S. Jacobi Compostellæ in Hispania. § I. Traditionum de SS. Athanasio et Theodoro recensio et crisis 12. § II. Sepulcrum SS. Athanasii et Theodori. Recognitio reliquiarum facta anno 1879, 18. Documenta. Epistola Leonis papæ III 21. Epistola Calixti papæ III. De inventione sacrorum corporum S. Jacobi Majoris et SS. Athanasii et Theodori 1 *.

Austremonius primus episcopus Arvernorum in Gallia. Commentarius prævius. § I. S. Austremonii Acta terna. Primæ Passionis argumentum breviter declaratur 23. § II. Exponuntur argumenta Passionis secundæ et tertiæ 26. § III. Gestorum S. Austremonii examen 29. § IV. Ecclesiastica Arvernorum monumenta de S. Austremonio 36. § V. De prima inventione reliquiarum S. Austremonii seculo VI, et de duplici translatione earumdem Iciodoro Vulvicum et deinde Vulvico Mauziacum 40. § VI. De cultu S. Austremonii 48. Vita prima S. Austremonii. Caput I. S. Austremonii missio in Galliam. Labores apostolici. Monasterii Iciodorensis ædificatio 49. Caput II. Judæorum conversio tentata. Lucius puer a patre necatus. S. Austremonii martyrium et sepultura. Revelatio corporis sec. VI 51. Caput III. Duplex translatio Vulvicum et Mauziacum. Miracula 53. Vita secunda S. Austremonii. Caput I. S. Austremonii missio in Galliam. Labores apostolici. Monasterii Iciodorensis ædificatio 55. Caput II. Judæorum conversio tentata, Lucius puer a patre necatus. S. Austremonii martyrium et sepultura 57. Caput III. Revelatio corporis S. Austremonii. Duplex translatio Vulvicum et Mauziacum. Miracula 58. Vita tertia S. Austremonii. Prologus 61. Caput I. S. Austremonii missio in Galliam. Labores apostolici in Arvernia 62. Caput II. S. Austremonii labores apostolici extra Arverniam. Beatum Urbicum sibi episcopum substituit Iciodorensis monasterii fundatio. Miracula 66. Caput III. Conversio Judæorum tentata. Lucius puer a patre necatur. Ecclesiæ a S. Austremonio consecratæ 68. Caput IV. S. Austremonii martyrium et sepultura 71. Caput V. Judæi puniti. Cultus S. Austremonii neglectus. Corporis revelatio et duplex translatio 75. Revelatio corporis S. Austremonii et ejusdem duplex translatio 77. Liber miraculorum 80. Additamentum de reliquiis S. Austremonii 80

Auditus Blitabri in Hispania 276

B

Benignus martyr Divione in Gallia. Commentarius prævius. § I. De Gregorii Turonensis circa cultum S. Benigni testimonio, et de Actis S. Benigni ad Gregorium Lingonensem allatis 134. § II. De Actorum quæ supersunt specie, ætate ac fide 136. § III. De monumento Divionensi Aureliani et Terentii nominibus inscripto 140. § IV. De prima inventione corporis S. Benigni anno 485 et de ejusdem translationibus 142. § V. De minutioribus reliquiarum S. Benigni particulis per diversa loca distributis 146. § VI. De miraculis S. Benigni et de ejus cultu 148. Passio prima S. Benigni martyris 152. Passio secunda S. Benigni martyris 153. Passio tertia S. Benigni martyris 154. Passio quarta S. Benigni martyris. Caput I. S. Benignus jussu Aureliani imperatoris tentus, fidem coram eo fortiter profitetur 155. Caput II. S. Benignus, multis tormentis affectus, bis in carcere ab angelo sanatur; vecte contusus obit; miracula in morte; ejus sepultura 157. Passio quinta S. Benigni martyris. Caput I. S. Benignus a S. Polycarpo in Galliam missus, jussu Aureliani imperatoris capitur, et fidem coram eo fortiter confessus ac dirissime cæsus, in carcere ab angelo sanatur 160. Caput II. S. Benignus sua oratione idola evertit; rursus dirissimis suppliciis affectus, ope angeli sanatur; vecte contusus obit; miracula in morte; sepultura 161. Passio sexta S. Benigni martyris. Caput I. S. Benignus cum SS. Andochio, Tyrso et Andeolo a S. Polycarpo in Galliam missus. Eorumdem illuc iter et adventus 163. Caput II. S. Andeolus jussu Angeli mittitur Carpentoracum. S. Benignus cum Andochio et Tyrso Augustodunum devertit, deinde moratur in civitate Lingonum apud Leonillam, sororem Fausti, cujus nepotes tergeminos fratres baptizat 165. Caput III. S. Benignus Divione evangelium prædicans, jussu Aureliani imperatoris capitur et coram eodem fidem fortiter profitetur 167. Caput IV. S. Benignus sævissime cæsus, in carcere ab angelo sanatur. Ab Aureliano ad idolorum templum adductus, ut saltem vi impii sacrificii particeps redderetur, signo crucis idolothyta et idola dissipat 169. Caput V. Iterum dirissime tortus et angeli ministerio tormentis ereptus, Aureliani mandato in carcere lanceis transfigitur et vecte ferreo contunditur. Ejus mors prodigiis insignis; sacrum corpus a Leonilla sepultum. Ultio divinitus ex Aureliano persecutore petita 170. Miracula S. Benigni 173. Poema in honorem S. Benigni martyris. Carmen I continens missionem Benigni et adventum in Gallias 180. Carmen II correctio primi 183. Carmen III complectens Martyrium 184. Revelatio et prima translatio S. Benigni 187. Sermo in festivitate omnium sanctorum et S. Benigni 189. Liturgica de S. Benigno. Legenda prior 189. Legenda altera 190. Officium antiquum S. Benigni 190. Officium recens 192. Additamentum vide post indicem.

Bertholdus abbas Montis-Angelorum in partibus Helvetiæ 385

Bigill in Hibernia 339

Boamirus presbyter monachus in diœcesi Cenomanensi. Commentarius Prævius 665. Vita S. Boamiri presbyteri 667

Brenan in Hibernia 339

Brugacius episcopus Rath-Maghensis in Hibernia 343

C

Cæsarius episcopus Arvernorum in Gallia 347

Cæsarius martyr Cæsareæ in Cappadocia 603

Cæsarius martyr Damasci 208

Cæsarius diaconus et Julianus presbyter martyres Terracinæ. Commentarius prævius. § I. SS. Cæsarii et Juliani Acta quaterna. Totius narrationis martyrii conspectus 84. § II. Martyrii SS. Cæsarii et Juliani tempus, genus et alia adjuncta 86. § III. De Galla Valentiniani filia per invocationem S. Cæsarii sanata, et de sancti translatione Terracina Romam 89. § IV. De SS. Cæsarii et Juliani reliquiis 95. § V. De miraculis SS. Cæsarii et Juliani 96. § VI. De cultu SS. Cæsarii et Juliani. Eorumdem officium græcum 98. Passio prima SS. Cæsarii et Juliani. Caput I. Cæsarius ex Africa Terracinam veniens, dirum juvenis sacrificium improbat; mittitur in carcerem 106. Caput II. Cæsarius a Leontio consulari Campaniæ ad sacrificandum frustra sollicitatur. Ejus precibus templum Apollinis corruit et ruina Firminum pontificem opprimit 109. Caput III. Leontii conversio et beata mors. Cæsarius et Julianus a Luxurio primo civitatis damnati et sacco inclusi demerguntur in mare. Luxurius secundum Cæsarii prophetiam a serpente necatur. Cæsarii et Juliani corpora ab Eusebio monacho sepeliuntur 112. Caput IV. Felix presbyter et Eusebius monachus a Leontio filio Leontii consularis capite plectuntur. Eorum corpora a Quarto presbytero juxta corpus S. Cæsarii sepulta 116. Passio secunda S. Cæsarii 118. Passio tertia SS. Cæsarii et Juliani 118. Passio quarta SS. Cæsarii et Juliani. Caput I. S. Cæsarius diaconus ex Africa Terracinam veniens fidem Christi clam prædicat. SS. Domitillæ et aliarum duarum virginum a Luxurio judice capite plexarum corpora sepelit 120. Caput II. Cæsarius immane juvenis sacrificium improbans custodiæ mancipatur; coram judice fidem fatetur; ejus oratione corruit templum Apollinis 122. Caput III. Leontii consularis conversio et beata mors. Cæsarius et Julianus presbyter jubente Luxurio judice sacco inclusi demerguntur in mare. Luxurius secundum Cæsarii prophetiam necatur a serpente. SS. Cæsarii et Juliani corpora sepeliuntur ab Eusebio monacho 124. Caput IV. Eusebius et Felix presbyter a Leontio filio Leontii consularis capite plexi. Eorum corpora cum capitibus a Quarto presbytero inventa juxta corpus S. Cæsarii tumulantur 125. Sanatio Gallæ et translatio S. Cæsarii Romam 126. Lectiones de SS. Cæsario et Juliano 130

Canan in Hibernia 339

Carpreus episcopus in Hibernia 345

Carterius martyr Sebastæ 443

Cessia martyr Terracinæ 82

Cill-Tedil (de) episcopi septem 339

Coemanus in Hibernia 680

Colman in Hibernia 339

Colman alter in Hibernia 339

Conradinus Brixiensis Ordinis Fratrum Prædicatorum 402. Vita venerabilis Conradini auctore Christophoro Barzizio 403. Epistola beati Constantii de Fabriano de virtutibus venerabilis Conradini 409. Vita Venerabilis Conradini 410

Coomhog in Hibernia 339

Corcunutanus in Hibernia 680

Crescens martyr Terracinæ 82

Crescentius martyr 207

Crescentius martyr 605

Cristatus martyr 207

Cronan in Hibernia 339

Cyriæna martyr Rhosi 209

D

Dacius martyr Damasci 208

Diomæ filii tres 339

Domninus episcopus Viennensis in Gallia 663

Domninus martyr Cæsareæ in Cappodocia 603

Donata martyr Terracinæ 82

Donatus abbas in Hispania 306

E

Egrilius martyr Cæsareæ in Cappadocia 603

Elias solitarius prope Antinoum in Thebaide 655

Elpidiphorus. Vide Acindynus.

Emeritensis civitatis in Hispania SS. episcopi. Commentarius Prævius. § I. De cultu SS. Masonæ Pauli etc. et de editionibus libelli anonymi de eorumdem Vitis 309. § II. De scriptore libelli de Vitis PP. Emeritensium 310. § III. Actorum S. Masonæ chronotaxis 312. § IV. Num S. Masona Hermenegildi partibus adhærendo Leovigildi iram incurrerit 315. De Vitis et Miraculis Patrum Emeritensium. Præfatio hujus libri 316. Pars Prior. Caput I. Augustus puer, minister sanctæ Eulaliæ Emeritensis, moriturus, per visionem ducitur ad tribunal gloriæ 317. Caput II. Monachus Cauliniacensis apud Emeritam monasterii morti vicinus, ex ebrio et fure ad Dominum convertitur 319. Caput III. Nunctus, abbas Africanus, Emeritam veniens a sceleratis est occisus, qui mox a dæmone correpti 321. Pars Posterior. Caput IV. Paulus medicus, natione græcus, fit episcopus Emeritensis et mulierem ex partu laborantem sanat 322. Caput V. Fidelis, natione græcus, filius sororis Pauli Emeritensis, viventi avunculo subrogatur in episcopatu 323. Caput VI. Fidelis episcopus possessiones suas relinquit ecclesiæ sanctæ Eulaliæ, clericos a ruinæ periculo liberat 324. Caput VII. Fidelis episcopus visus interesse sanctorum choris 325. Caput VIII. Fidelis episcopus, visione admonitus, bonis in pauperes distributis migrat ad Dominum 326. Caput IX. Masona natione Gothus, nutritus in ecclesia sanctæ Eulaliæ, succedit Fideli in episcopatu; xenodochium et monasteria ædificat 327. Caput X. Leovigildus, rex Wisigothorum arianus, studet avertere Masonam, episcopum Emeritensem, a fide catholica 329. Caput XI. Sunna, pseudoepiscopus Emeritensis arianus, disputatione publica victus a Masona 329. Caput XII. Masona Toletum a rege vocatur; recusans dare tunicam sanctæ Eulaliæ in exilium missus, equum ferocem domat 330. Caput XIII, Nepopis pseudoepiscopus arianus, Emeritæ substitutus; Masona vero in monasterio per triennium exul miraculis claret 332. Caput XIV. Leovigildus rex, percussus a sancta Eulalia, Masonam restituit ecclesiæ Emeritensi 332. Caput XV. Fugiente Nepopi pseudoepiscopo, Masona res ecclesiæ recuperat 333. Caput XVI. Leovigildo regi in hæresi mortuo Reccaredus filius catholicus successit 333. Caput XVII. Cum Sunnæ pseudoepiscopi fraude a Witerico comite Masona gladio peteretur, miraculo liberatur 334. Caput XVIII. Iterum Masona liberatur ab insidiis Sunnæ ope Claudii ducis Emeritensis; Sunna pertinax et exul obiit in Mauritania; Vacrila socius criminis fit mancipium ecclesiæ 335. Caput XIX. Narbonensis tumultus Arianorum, ab episcopo Athaloco excitatus, compressus est opera Reccaredi regis 336. Caput XX. Massona valde senex factis eleemosynis moritur, Eleutherio archidiacono ex prædictione viri sancti præmortuo 339. Caput XXI. Post Masonam Innocentius diaconus fit episcopus Emeritensis, et post illum Renovatus, uterque clarus miraculis 338

Emmerannus. Vide Annarius.

Ercus episcopus Slaniensis in Hibernia. § I. S. Erci cultus sacer. Ejus conversio ad veram fidem. Ejus sedes episcopalis 557. § II. De familiaritate S. Erci cum S. Patricio, cum S. Brigida et cum primo rege Hiberniæ christiano. Veneratio popularis erga eum. 560

Eudoxius martyr Sebastæ. 443

Eustochia virgo et martyr Tarsi in Cilicia. Commentarius Prævius. §I. Origo Actorum. Tempus et locus martyrii 523. § II. De suppliciorum immanitate adscripta in Actis Juliano Apostatæ. De cultu S. Eustochiæ 525. Passio Sanctæ Eustochiæ 530

F.

Felix martyr Terracinæ. 82

Felix martyr. 207

Felix martyr alter. 605

Fidelis episcopus Emeritensis in Hispania. Vide Emeritensis civitatis episc.

Finntina in Hibernia. 339

Florbertus primus abbas utriusque monasterii S. Petri Gandavensis. Commentarius Prævius. § I. Fontes hujus tractationis in tres classes distributi. Horum præcipui ex codicibus manu scriptis hic editi 356. § II. Historiæ S. Florberti chronotaxis 360. § III. Historiæ S. Florberti synopsis 362. § IV. Utrum in cœnobiis Gandavensibus primo clerici seculares a S. Amando constituti sint, dein monachi; et utrum ii monachi Benedictini fuisse dicendi sint 363. § V. De privilegio Martini I R. P. pro cœnobio Blandiniensi tempore Florberti abbatis 365. § VI. De die obituali S. Florberti et loco sepulturæ ejus 367. § VII. De cultu S. Florberti, 374. Documenta de S. Florberto. Ex monumentis Blandiniensibus. I. De fundatione monasterii Blandiniensis 375. II. Ratio bonorum monasterii Blandiniensis Florberto abbate 375. III. Ex chronologia Blandiniensi 376. Ex chronico sancti Bavonis 379. Carmen S. Livini ad S. Florbertum. 380

G.

Gallus II episcopus Arvernarum in Gallia. 349

Gaudiosus episcopus Turiasonensis in Hispania. 664

Genesius archiepiscopus Lugdunensis in Gallia. § I. Genesii memoria in fastis sacris. An Arabs fuerit ortu. An Abbas Fontanellensis. De munere archicapellani regii ante episcopatum suscepto 352. § II. Quo tempore episcopus Lugdunensis creatus sit, quæ in episcopatu gesserit et pertulerit, et quo anno obierit 354. § III. De reliquiis S. Genesii ejusque cultu. 355

Georgius episcopus Viennensis in Gallia. 565

Germanus martyr Cæsareæ in Cappadocia. 603

Gobbanus martyr Cæsareæ in Cappadocia. 603

Guenailus secundus abbas Landevenecensis in Britannia Minori. Commentarius Prævius. § I. S. Guenaili memoria in fastis sacris. Acta hic edenda; aliæ notitiæ 669. § II. De chronotaxi Vitæ S. Guenaili 670. § III. De sepultura et translationibus corporis S. Guenaili 671. § IV. De reliquiis S. Guenaili et de ecclesiis ac locis ejus cultu insignitis 673. Vita S. Guenaili. Caput I. S. Guenaili ortus, pueritia, professio monastica in cœnobio Landevenecensi; ejusdem cœnobii regimen post S. Guingaloeum per septennium susceptum 674. Caput II. Sancti in Britanniam majorem et Hiberniam iter, labores apostolici, felix in fundandis et ordinandis monasteriis successus. Ejusdem in Armoricam reditus, miracula, pius obitus 676. Caput III. Sancti corporis elevatio et translatio. 678

Gundisalvus episcopus in Hispania. 382

H.

Hermes martyr Cæsareæ in Cappadocia. 603

Hermes martyr in Africa. 421

Herninus eremita in Britannia Armorica. Commentarius Prævius 575. Vita S. Hernini ex Alberto Le Grand 576

Hilarius diaconus martyr Viterbii. Vide Valentinus.

Hubertus episcopus confessor Leodii in Belgio. Commentarius Prævius. §I. De documentis antiquis circa vitam et cultum S. Huberti 759. § II. Quo tempore S. Hubertus in cathedram episcopalem sublimatus sit 767. § III. Quo loco, anno et die S. Hubertus obierit 770. §IV. De S. Huberti natalibus 772. § V. De gestis a S. Huberto ante conversionem suam 778. §VI. De conversione et pœnitentia S. Huberti 779. § VII. De itinere Romano S. Huberti ejusque per Sergium I R. P. consecratione 780. §VIII. De S. Huberti diœcesi 783. § IX. De laboribus apostolicis S. Huberti 786. §X. De translationibus corporum sanctorum opera S. Huberti institutis 789. § XI. De synodis quæ a S. Huberto congregatæ feruntur 792. § XII. De conversione Pippini et Alpaidis per S. Hubertum procurata 793. § XIII. Quid contulerit Hubertus ad condendam vel amplificandam civitatem Leodiensem 795. Vita prima S. Huberti. Prologus 798. Caput I. S. Hubertus, S. Lamberti successor; ejus virtutes. S. Lamberti corpus Trajecto transfert Leodium. Apostolico zelo et miraculis claret 798. Caput II. S. Hubertus, ex vulnere decumbens, per angelicam visionem docetur se intra annum moriturum. Ecclesiam consecrat in Bracbante. Ultimus ejus morbus et pius obitus 801. Caput III. Translatio corporis sancti Fura Leodium et ejusdem sexto decimo post anno elevatio 803. Vita secunda S. Huberti et corporis ejus translatio ad monasterium auctore Jona episcopo Aurelianensi. Epistola dedicatoria 806. Præfatio 806. Index capitulorum 807. Caput I. S. Hubertus, S. Lamberti successor; ejus virtutes. S. Lamberti corpus Trajecto transfert Leodium. Apostolico zelo et miraculis claret 808. Caput II. S. Hubertus, ex vulnere decumbens, per angelicam visionem docetur se intra annum moriturum. Ecclesiam consecrat in Bracbante. Ultimus ejus morbus 811. Caput III. S. Huberti obitus. Translatio corporis sancti Fura Leodium et ejusdem sexto decimo post anno elevatio 814. Caput IV. Corpus S. Huberti anno 825 transfertur Leodio ad monasterium Andaginense 817. Miraculorum S. Huberti post mortem Liber primus 819. Liber secundus. Caput I. Miracula quæ contigerunt seculo IX et seculo X 823. Caput II. Miracula quæ contigerunt seculo XI 827. Vita tertia S. Huberti excerpta ex Nicolai Vita S. Lamberti 829. Vita quarta S. Huberti 832. Vita quinta S. Huberti 834. Vita sexta S. Huberti auctore Adulpho Happart. Prologus 836. Caput I S. Huberti natales et ejus historia usque ad conversionem suam 636. Caput II. S. Huberti prodigiosa conversio, sub S. Lamberti disciplina institutio, asperrima pœnitentia et post uxoris mortem dignitatum secularium abdicatio. Romam, a summo pontifice de vitæ ratione deinceps instituenda consilium petiturus, proficiscitur 839. Caput III. S. Hubertus a Sergio R. P., in somnis cælesti visione admonito, Tungrensis episcopus consecratur: multiplex in illa consecratione prodigium 841. Caput IV. Gesta a S. Huberto episcopo usque ad translationem corporis S. Lamberti 842. Caput V. De translatione corporis S. Lamberti Leodium et constituta ibidem sede episcopali. Leodiensis civitatis opera S. Huberti incrementa 844. Caput VI. Ultimi actus et pius obitus S. Huberti 846. Vita septima S. Huberti auctore Adulpho Happart. Prologus 848. Capitulorum index 848. Hymni de S. Huberto 851. Gloria postuma S. Huberti. Sectio prima. De translationibus corporis S. Huberti et de ejusdem reliquiis. § I. De prima elevatione corporis S. Huberti 852. § II. De translatione corporis S. Huberti ad cœnobium Andaginense anno 825, 853. § III. De translationibus corporis S. Huberti post annum 828, 854. § IV. De integritate corporis S. Huberti 855. § V. De reliquiis corporis S. Huberti extra ecclesiam Andaginensem 859. § VI. Utrum corpus S. Huberti in ecclesia parochiali Sancti Huberti adhuc delitescere credendum sit 863. § VII. De stola S. Huberti, Andagii servata 867. § VIII. De clave S. Huberti 869. § IX. De ceteris reliquiis S. Huberti 870. Sectio secunda. De præservatione a rabiei morbo per S. Huberti patrocinium procurata. § I. Describitur ritus incisionis et novemdialis observationis, ab episcopo Leodiensi et doctoribus Lovaniensibus approbatæ 871. § II. De antiquitate ac perpetuitate observationum Hubertinarum, et de quibusdam singularibus sanationibus 873. § III. Quidnam de istarum observationum sanctitate et efficacia judicandum videatur 878. § IV. De facultate concedendi inducias ad peregrinationem procrastinandam et de imperio incisis attributo in animalia rabida 887. § V. De cornibus ferreis seu, ut vulgo appellantur, clavibus S. Huberti, quibus signantur canes et alia animalia 888. § VI. De privilegio sanandi vel præservandi a rabie, quod posteris domus S. Huberti et aliis quibusdam collatum fertur 891. § VII. De aliis sanctis qui adversus rabiei periculum invocantur et de privilegio circa hanc rem nonnullis attributo apud infideles 894. Sectio tertia. De extensione cultus S. Huberti et de quibusdam ejus cultus ritibus. § I. Memoria S. Huberti in fastis sacris 895. § II. De cultu S. Huberti in Belgio 895. § III. De cultu S. Huberti in Neerlandia et in magno ducatu Luxemburgensi 901. § IV. De cultu S. Huberti in Gallia 902. § V. De cultu S. Huberti in Germania et in aliis Europæ regionibus 910. § VI. De processionibus solemnibus ad ecclesiam Sancti Huberti 912. § VII. De confraternitatibus S. Hubertii 914. § VIII. De obligatis et addictis necnon de prætoribus seu magistratibus et quæstoribus S. Huberti 917. § IX. De ordinibus equitum S. Huberti 919. § X. De S. Huberto patrono adversus alia præter rabiem mala 920. § XI. De S. Huberto venatorum patrono 921. § XIII. De aliis quibusdam S. Huberti cultus ritibus 922. § XIII. De scriptis circa S. Hubertum 923. Appendix. Officium ex breviario Leodiensi anni 1498, 925, ex proprio Juviniaco 928. Addenda et emendenda 930

I

Innocentius episcopus Emeritensis in Hispania. Vide Emeritensis civitatis episc.

J

Jacobus episcopus martyr in Perside 210

Jacobus Ungarelli Ordinis Minorum Forolivii in Romandiola 577

Januarius martyr 207

Januarius II episcopus Beneventanus confessor 243

Joannes presbyter martyr in Perside 210

Juliana martyr Rhosi 209

Julianus presbyter. Vide Cæsarium diaconum.

Julianus martyr 207

Justus martyr in Africa 421

Justus martyr Cæsareæ in Cappadocia 603

Justus martyr Tergesti. Commentarius Prævius. § I. De Actis S. Justi; de scriptoribus qui S. Justi meminerunt 421. § II. Examinantur Acta S. Justi 422. § III. Quo anno S. Justus martyrium fecerit; de loco sepulturæ; inventio corporis S. Justi 423. § IV. De apparitione S. Justi 425. § V. De cultu S. Justi deque ejus templo, altari, imaginibus ac statuis 426. Passio S. Justi martyris 428. Officium S. Justi secundum ritum Aquileiensem 430. Officium S. Justi secundum ritum Romanum 432.

L

Lautenus confessor abbas monasterii Siesiæ in tractu Vesuntionensi. Commentarius Prævius. § I. Memoria in fastis sacris. Vita a monacho coævo vel suppari conscripta 280. § II. Quo tempore vixerit S. Lautenus. De ortu et juventute ejus et religiosæ vitæ tirocinio 281. § III. De monasteriis a S. Lauteno conditis 382. § IV. De reliquiis S. Lauteni 283. Vita S. Lauteni 284

Libertinus episcopus Agrigentinus martyr. Commentarius Prævius. § I. Traditiones Siculorum de S. Libertino expenduntur 606. § II. Traditiones de S. Peregrino expenduntur 609. § III. De Actis quæ habentur SS. Libertini et Peregrini. De honore eorum sepulturæ tributo deque ipsorum cultu 610. Documentum de SS. Libertino et Peregrino 611

Lonan in Hibernia 339

Lugadius discipulus S. Patricii in Hibernia 562

Lumbrosa virgo Ceæ in Hispania 381

M

Macedo martyr 207

Macedonius martyr Cæsareæ in Cappadocia 208

Macrotus martyr 207

Magnus martyr 207

Mammerus martyr 207

Marcellus episcopus Parisiensis confessor. Commentarius Prævius § I. Quis Vitam S. Marcelli scripserit et quo tempore S. Marcellus vixerit 259. § II. De miraculis et monumentis S. Marcelli 261. Vita S. Marcelli episcopi et confessoris. Prologus 263. Caput unicum. S. Marcellus miracula patrat 263. Vita brevior S. Marcelli episcopi Parisiensis 266

Marcianus monachus in eremo Chalcidensi. Commentarius Prævius. § I. De S. Marciani patria, genere, ætate ac Vitæ scriptore 532. § II. De cultu S. Marciani 534. Vita S. Marciani auctore Theodoreto. Caput I. S. Marciani clari natales, vita solitaria, virtutes et miracula quædam ab eo patrata 535. Caput II. Modus agendi S. Marciani cum amicis et consanguineis. Cultus ei exhibitus. Discipuli ejus 538

Maria ancilla, virgo et martyr. Commentarius prævius. § I. Tempus martyrii. Decretum persecutionis falso Marci Aurelii nomine inscriptum 194. § II. Examen Actorum. Antiquitatis vestigia 196. § III. De patria Mariæ; ejus memoria in martyrologiis 200. Prima Passio S. Mariæ Ancillæ. Caput I. S. Maria ancilla propter christianæ fidei professionem a domino verberata, deinde, domino ejus causa in jus vocato sed absoluto, ipsa præsidi oblata Christum fortiter confitetur 201. Caput II. Post acerbissima tormenta, liberæ custodiæ petente populo traditur; fugiens intra aperti saxi latera excipitur. Persequentium alii cælestis virtutis terrore necantur, alii misso cælitus igne comburuntur; reliqui convertuntur 204. Altera Passio S. Mariæ Ancillæ 206

M

Marianus martyr Magubii in Africa 605

Martan in Hibernia 339

Martyres innumerabiles Cæsaraugustæ in Hispania. Commentarius Prævius. § I. Diversos esse hos martyres ab octodecim qui coluntur die 16 aprilis. Martyrologiorum elogia 637. § II. De tempore martyrii Innumerabilium martyrum, et de titulo Actorum 638. § III. De patria, tum de loco martyrii Innumerabilium martyrum 640. § IV. De sepulcro massæ sanctæ 641. Passio SS. Martyrum Innumerabilium Cæsaraugustanorum 643. Lectiones ex breviario Cæsaraugustano 650

Martyres in Thebaide sub Decio 605

Martyres XXVIII igne combusti in Oriente 605

Masona episcopus Emeritensis in Hispania. Vide Emeritensis civitatis episc.

Maturinus confessor Lyricanti in tractu Wastinensi in Gallia. Commentarius Prævius. § I. De Vitis et Actis S. Maturini 245. § II. De cultu S. Maturini 247. § III. De reliquiis S. Maturini 248. Vita S. Maturini confessoris. Caput I. S. Maturinus occulte Christum colit et parentes suos ad Deum convertit. Fit sacerdos et ab imperatore Maximiano Romam vocatur 250. Caput II. S. Maturinus, filia imperatoris a dæmonio liberata, multos Christo lucratur, triennio Romæ degens. Moritur ibi et in Galliam corpus ejus reportatur 263. Vita brevis S. Maturini 255. Compendium Vitæ S. Maturini ex Petro de Natalibus 256. Liturgica de S. Maturino. Officium in festo S. Maturini 256. Officium in translatione S. Maturini 258. Lectiones de S. Maturino 258

Maurus martyr Magubii in Africa 605

Maxima martyr Terracinæ 82

Melantus martyr 208

Meltagasus martyr Terracinæ 82

Miocus eremita in Britannia Armorica 577

Muirdebharus in Hibernia 680

N

Nundinus martyr in Macedonia 208

O

Octavia martyr Terracinæ 82

P

Papias martyr in Africa 421

Papulus martyr in pago Laureacensi in Occitania. Commentarius Prævius. § I. Traditio liturgica ecclesiæ Tolosanæ de S. Papulo 587. § II. De Actis S. Papuli; de oppido sancti Papuli; de reliquiis et cultu 589. § III. De S. Papuli miraculis et cultu apud Sanpapulenses 593. Sermo de sancto Papulo 594. Vita S. Papuli auctore Bernardo Guidonis 599. Documenta liturgica de S. Papulo. Ex missali, proprio, breviario Tolosanis 601. Ex missali Sanpapulensi 602. Vita S. Papuli in tres lectiones divisa 602. Ex catalogo sanctorum quorum sunt in diœcesi S. Papuli [corpora] 603

Patricius martyr Nivernis 208

Paulus episcopus Emeritensis in Hispania. Vide Emeritensis civitatis episc.

Paulus diaconus confessor Beneventi 267

Pegasius. Vide Acindynus.

Pelagia martyr Magubii in Africa 605

Peregrinus martyr. Vide Libertinus.

Perseverantus martyr Terracinæ 82

Petrus martyr 207

Petrus (alius) martyr 207

Petrus de Barco confessor Abulæ in Hispania 383. Acta S. Petri de Barco 384

Photinus episcopus Beneventi 11

Prima martyr Terracinæ 82

Primus episcopus Alexandriæ in Ægypto 130

P

Profuturus episcopus Papiæ in Italia 132

Publius martyr in Africa 421

Q

Quartus Apostolorum discipulus 585

R

Rainerius Ordinis Fratrum Minorum Burgi S. Sepulchri in Umbria 390. Relatio miraculorum quæ facta sunt meritis B. Rainerii 391

Renovatus episcopus Emeritensis. Vide Emeritensis civitatis episc.

Ristha martyr Terracinæ 82

Romulus presbyter monachus in diœcesi Bituricensi 278

Rumwoldus infans confessor in Anglia. Commentarius Prævius 682. Vita S. Rumwoldi confessoris 685. Ejusdem vitæ epitome auctore Joanne Tinmuthensi 685

S

Sattus martyr Terracinæ 82

Saturnina martyr Terracinæ 82

Saturninus martyr 207

Severinus monachus confessor Tibure 270

Severus martyr 605

Severus martyr in Novempopulania. Commentarius Prævius. § I. De Vitis S. Severi. De ætate earumdem 211. § II. De patria S. Severi deque genere ejus et vitæ tempore 213. § III. De S. Severi peregrinationibus 214. § IV. De S. Severi apostolatu 216. § V. De S. Severi martyrio 218. §. VI. De cultu S. Severi. De reliquiis ac miraculis 219. Prima Vita Severi martyris. Caput I. Severus rex Amplicaniæ in Oriente, christianos persequente Juliano Apostata, regno se abdicat et cum sex sociis ad prædicandam fidem Christi profectus, tandem Romam devenit, ibique a Romano pontifice benigne suscipitur 220. Caput II. Cum sociis in Galliam tendit. Flumen sicco pede transgressus, regem Adrianum a dæmonio liberat, eumque cum universo ejus populo baptizat 221. Caput III. Wandali in Novempopulaniam irruentes, intumescente flumine ad orationem S. Severi repelluntur 224. Caput IV. Revertentibus Wandalis, S. Severus populum ad constantiam in fide adhortatur. Trucidatur a Barbaris 225. Secunda vita S. Severi 226. Vita tertia S. Severi Martyris. Caput I. Severus rex Wandalorum, christianos persequente Juliano Apostata, regno se abdicat et cum sex sociis ad prædicandum fidem Christi profectus, tandem Romam devenit, ibique a Romano pontifice benigne suscipitur 227. Caput II. Cum sociis in Galliam trajicit. Flumen sicco pede transgressus, regem Adrianum a dæmonio liberat, eumque cum universo ejus populo baptizat 299. Caput III. Wandali in Novempopulaniam irruentes primo, flumine subito intumescente ad orationem S. Severi, repelluntur; sed deinde decrescente flumine revertentes, S. Severum cum multis aliis trucidant 232. Miracula S. Severi martyris 233. De reliquiis S. Severi earumque translatione. Relatio de translato corpore S. Severi 236. Historia translationis capitis S. Severi ex Hispania 236. Charta restaurationis monasterii S. Severi 238. Liturgica de S. Severo. Officium S. Severi 240. Officium in susceptione, alias translatione capitis S. Severi, de partibus Hispaniæ delati 243. Lectiones de S. Severo ex Proprio Ausciensi, ex Proprio Tarbiensi 243.

Silvia mater S. Gregorii magni 658

Simon de Collazone Ordinis Minorum in Umbria 389

Simplicia martyr Terracinæ 82

Styriacus martyr Sebastæ 443

T

Theodorus. Vide Athanasius.

Theodota martyr 605

Theodotus martyr 605

Theophilus martyr Cæsareæ in Cappadocia 603

Tobias martyr Sebastæ 443

V

Valentinianus episcopus Salernitanus 657

Valentinus presbyter martyr Viterbii. Commentarius Prævius. § I. Memoria sanctorum martyrum Valentini et Hilarii inde ab auctariis Usuardinis et apud scriptores recentiores. Duplex genus Actorum 613. § II. De sanctorum martyrum Valentini et Hilarii patria, genere, dignitate; deque martyrio ipsorum 615. § III. De sanctorum martyrum Valentini et Hilarii sepulcro et translationibus. De cultu 619. Passio brevis SS. Martyrum Valentini presbyteri et Hilarii diaconi 625. Passio SS. Martyrum Valentini presbyteri et Hilarii diaconi 626. De SS. Valentino presbytero et Hilario diacono, martyribus Viterbii ex Philippo Ferrario 630. Lectiones Officii SS. Valentini et Hilarii 630. De inventione ac translatione SS. Valentini et Hilarii 631. In translatione SS. Valentini presbyteri et Hilarii diaconi martyrum, quæ celebratur sexto kalend. Februarii 632. Instrumentum recognitionis trium sanctorum corporum in ecclesia sancti Laurentii cathedrali Viterbiensi die 15 Februarii 1723 634. Fragmenta liturgica de SS. Valentino et Hilario 635

Victor martyr Terracinæ 82

Victor martyr 207

Victor martyr in Africa 421

Victorinus martyr 207

Victorinus episcopus Pœtovionensis in Pannonia. § I. Victorini memoria in martyrologiis 432. § II. De notis Victorini nomini inustis 433. § III. Victorinus Pictaviensisne an Pœtoviensis episcopus fuerit 433. § IV. Qui factum sit ut Victorimus Pictaviensis episcopus sit habitus 436. § V. Testimonia veterum de S. Victorino. Monumenta utriusque Pannoniæ 437. § VI. De S. Victorini patria, genere, eruditione, sede episcopali, ætate et martyrio 439. § VII. De cultu S. Victorini deque ecclesia Pœtovionensi 441

Vigilantius martyr in Macedonia 208

Vigor episcopus Baiocensis in Gallia. Commentarius Prævius. § I. De Actorum S. Vigoris apographis et eorumdem auctoritate 287. § II. Expenduntur quædam asserta de S. Vigore 289. § III. S. Vigoris memoria in martyrologiis et dies ejus festo assignata 289. § IV. De translatione corporis S. Vigoris ad monasterium Centulense seu S. Richarii, ejusdemque ibidem cultu 290. § V. De contentione mota a canonicis ecclesiæ S. Frambaldi circa reliquias S. Vigoris 293. § VI. De capite S. Vigoris quod Divione servari dicitur 294. § VII. De reliquiis a corpore S. Vigoris distractis, quæ diversis locis attributæ sunt 294. De ecclesiis vel oratoriis ubi S. Vigor singulari cultu honoratur vel olim honoratus fuit 295. Vita S. Vigoris 297 Additamentum vide post indicem.

Vitalis martyr 207

Vitalis martyr in Africa 421

Vitalis martyr Cæsareæ in Cappadocia 603

Vulganius eremita cultus Lensii in Artesia. Commentarius Prævius 566. Vita S. Vulganii. Caput I. Prima pars vitæ in Anglia transacta 569. Caput II. Iter ex Anglia in Galliam, angelo monente et protegente. Adventus in tractum Bononiensem 571. Caput III. Commoratio S. Vulganii inter Morinos; eremitica vita prope S. Vedasti monasterium 572. De sancto Vulganio. Exscriptum ex vita S. Madelgisili 575.

Vulganius eremita cultus in monasterio S. Walerici in Picardia. Vide num. præc.

W

Wenefreda virgo in Wallia. Commentarius Prævius. § I. De Actis S. Wenefredæ 691. § II. De Actorum S. Wenefredæ auctoritate 693. § III. De historia S. Wenefredæ ejusque chronotaxi 695. § IV. De translatione corporis S. Wenefredæ ad cœnobium Salopiense, de ejus reliquiis et cultu 696. § V. De sanctis viris quibuscum S. Wenefreda conversata esse traditur 699. Vita prima S. Wenedfredæ. Pars prior. De historia S. Wenefredæ 703. Pars posterior. De miraculis quæ apud fontem S. Wenefredæ contigerunt 706. Vita secunda S Wenefredæ et ejusdem translatio auctore Roberto priori Salopiensi. Prologus 708. Caput I. S. Wenefreda, magistro S. Beunoo Christi amore inardescens, virginitatem suam Deo consecrat 709. Caput II. A Caradoco, juvene libidinoso, ad stuprum sollicitata, fugiens capite obtruncatur, sed mox orante S. Beunoo revocatur ad vitam; fons prodigiosus in loco ubi caput ejus deciderat exortus 711. Caput III. S. Beunoi discessus. S. Wenefreda, apud ejus ecclesiam cœnobio virginum constituto, sanctissime ibidem vivit et sodales suas ad omnem virtutem instituit; singulis annis mittit S. Beunoo casulam, quæ illæsa aquis ad eum defertur 715. Caput IV. Mortuo S. Beunoo, S. Wenefreda per revelationem divinam mittitur ad S. Deiferum; inde ad S. Saturnum, ad denique Guitheriacum ad S. Elerium a quo aggregatur monasterio virginum quod ibidem regebat S. Theonia 718. Caput V. Post obitum S. Theoniæ, S. Wenefreda cœnobio Guitheriacensi præficitur; ipsius ibidem pia mors et sepultura 721. Caput VI. Miracula sanctæ virginis patrocinio post mortem ejus utroque loco ubi conversata est impetrata 724. Translatio. Caput I. Monacho quodam Salopiensi sanato per invocationem S. Wenefredæ, Robertus prior mittitur Guitheriacum ad virginis corpus inde Salopiam transferendum, consentientibus in id episcopo Benchorensi et principe Walliæ 726. Caput II. Robertus et socii ejus, multiplici visione confirmati, Guitheriacum perveniunt et optato thesauro potiuntur 728. Caput III. Sanctum corpus inter insignia miracula Salopiam defertur et ibidem solemni pompa in monasterii ecclesia collocatur 730. Ejusdem Vitæ epitome auctore Joanne Tinmuthensi 709. Lectiones de santa Wenefreda 732. Appendix. De fonte Stæ Wenefredæ in Holywell ejusque cultu et de miraculis quæ apud eum contigisse narrantur. § I. De fontibus sacris generatim. Descriptio fontis S. Wenefredæ 734. § II. De cultu sacri fontis et ecclesia Stæ Wenefredæ apud Holywell usque ad seculum XVI 735. § III. De missione Soc. Jesu apud Holywell et residentia Stæ Wenefredæ usque ad hodiernum diem 736. § IV. Miracula Stæ Wenefredæ intercessione patrata seculis XVII et XVIII 740. § V. Sanatio Wenefredæ White anno 1805, 744. § VI. Sanatio Christophori Clark cæci, anno 1859 750. § VII. Alia quædam miracula recentiora. 753

DE SANCTO BENIGNO MARTYRE

Benignus, martyr Divione in Gallia (S.)

TOM. I NOVEMBRIS PAG. 134

Pag. 135, num. 7, col. 1, linea 4 a fine, post illa: obiit anno 595, exciderunt sequentia:
Scilicet hanc chronotaxin non damus ut nostram,sed ut congruam chronico Divionensi paullo post citando, in quo inventioni et translationi corporis S. Benigni assignatur annus 485. Quam epocham qui admittit, debet fere ita procedere uti diximus, nisi contradicere velit Gregorio Turonensi in Vitis Patrum, cap. VII (Migne, P. L., tom. LXXI, col. 1040) sic scribenti de Gregorio Lingonensi: obiit autem episcopatus sui anno 33, ætate nonagenarius. Episcopus autem erat Gregorius Lingonensis cum revelante S. Benigno corpus ejus invenit. Nihil autem indicat hanc revelationem primo episcopatus anno contigisse. Facta fuerit anno quarto vel quinto et sic 33 annus erit 513, et ita corpus S. Benigni seculo V exeunte inventum esset.
Nos autem cum communissima sententia tenemus S. Gregorium Lingonensem anno 539 ex hac vita migrasse, et consequenter inventio corporis S. Benigni locum habuit ineunte seculo VI, anno nobis ignoto, sed non ante annum 506.
Pag. 142 Inscriptioni paragraphi IV post 485 inserendum: secundum chronicon Divionense, et pag. eadem num. 44 post illa anno 485 inserendum: secundum nos seculo VI ineunte.

DE SANCTO VIGORE.

Vigor, episcopus Baiocensis (S.)

Pag. 296, num. 57. Ecclesiis citatis adde ecclesiam de Ponte Allierici * et Prioratum de Joues ** in antiqua diœcesi Lexoviensi [Pouillés du diocèse de Lisieux recueillis et annotés par M. Aug. Le Prevost, in Mémoires de la Soc. des Antiquaires de Normandie, in-4°, 2e série, tom. III (1844).]

Ibid., num. 59. In antiqua diœcesi Ebroicensi erat parochia S. Vigoris in decanatu de Cruce S. Leofridi [Pouillé du diocèse d'Evreux (ibid.).]

Pag. 297, num. 61. In diœcesi Sagiensi erat etiam olim parochia S. Vigoris Ferrariensis [Pouillé du diocèse de Séez (ibid.).]

Ibid., num. 62. In Anglia, S. Vigor legitur patronus fuisse ecclesiarum de Fulbourn (Cambridge) [Lewis, Topographical Dictionary of England, tom. II, p. 208.] et de Stratton on the Foss (Somerset) [Ibid., tom. IV, p. 212.]

[Annotata]

* Pontallier

* * Juaie


November I: 1. November
USB-Stick Heiligenlexikon als USB-Stick oder als DVD


Seite zum Ausdruck optimiert

Empfehlung an Freunde senden

Artikel kommentieren / Fehler melden

Suchen bei amazon: Bücher über Acta Sanctorum: Einleitung November I

Wikipedia: Artikel über Acta Sanctorum: Einleitung November I

Fragen? - unsere FAQs antworten!

Im Heiligenlexikon suchen

Impressum - Datenschutzerklärung- zuletzt aktualisiert 15.12.2014
korrekt zitieren:
Societé des Bollandistes:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet das Ökumenische Heiligenlexikon in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.info/1175439177 und http://d-nb.info/969828497 abrufbar.


Sollte hier eine Anzeige erscheinen, deren Anliegen dem unseren entgegensteht, benachrichtigen Sie uns bitte unter Angabe der URL dieser Anzeige, damit diese Werbung nicht mehr erscheint.
Lesen Sie vorher bitte unsere Erläuterungen auf der Seite Warum Werbung und wie sie funktioniert.